Розрахунок основних фінансових показників діяльності підприємства

Розрахунок вартості інвестицій з урахуванням фактора ліквідності, ставки доходності за інвестиційними проектами. Ефективна середньорічна відсоткова ставка. Вартість грошових засобів з урахуванням фактора ризику. Показники ліквідності інвестицій.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 14.03.2015
Размер файла 373,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Задача 1

Визначити ефективну середньорічну відсоткову ставку за такими даними:

грошова сума в 1200 грн., розміщена в комерційному банку депозитом на два роки;

річна відсоткова ставка, за якою щоквартально здійснюється нарахування відсотку - 12 % (0,12).

Розв'язок

Визначаємо ефективну відсоткову ставку за формулою:

ie = (1 + i/n) n - 1, де

iе - середньорічна ефективна відсоткова ставка;

i - періодична відсоткова ставка;

n - кількість інтервалів.

ie = (1 + 0,12/4) 4 - 1= 0,1255 або 12,55%

Відповідь: Результати розрахунків показують, що умови розміщення грошової суми під 12 % річних при щоквартальному нарахуванні відсотків дорівнюють умовам нарахування цих відсотків один раз на рік під 12,55% річних. Тобто 12,55% становить значення ефективної відсоткової ставки.

Задача 2

Визначити майбутню вартість інвестицій з урахуванням фактора ліквідності за такими даними:

вартість придбання інвестицій - 13 200 грн.;

середня норма дохідності - 24 %;

необхідний розмір премії за ліквідність - 2,4 %;

період використання інвестицій - 2 роки;

виплата дивідендів - 1 раз на рік.

Розв'язок

Визначаємо майбутню вартість інвестицій з урахуванням фактора ліквідності за формулою:

, де

- майбутня вартість інвестицій, що враховує фактор ліквідності;

- вартість придбання інвестицій;

- середня річна норма доходності за інвестиційними проектами (інструментами) з абсолютною ліквідністю;

- необхідний рівень премії за ліквідність;

n - кількість інтервалів, по яким здійснюється кожний конкретний платіж в загальному періоді.

= 21282,24 грн.

Відповідь: Майбутню вартість інвестицій з урахуванням фактора ліквідності становить 21282,24 грн.

Задача 3

Розрахувати внутрішню ставку дохідності за двома інвестиційними проектами, виходячи з таких даних:

сума чистого грошового потоку для 1 проекту - 10509,6 тис. грн., для 2 проекту - 9865,2 тис. грн.;

сума інвестиційних витрат на реалізацію:

1 проект - 8 400 тис. грн.;

2 проект - 8 040 тис. грн.;

період реалізації: 1-го проекту - 2 роки;

2-го проекту - 4 роки.

Розв'язок

Визначаємо внутрішню ставку дохідності за двома інвестиційними проектами за формулою:

i = , де

i - внутрішня ставка доходності;

Sв - сума чистого грошового потоку;

Pв - сума інвестиційних витрат реалізації;

n - кількість інтервалів.

Проект 1: i = 0,1185 або 11,85%

Проект 2: i = 0,0525 або 5,25%

Відповідь: Внутрішня ставка дохідності 1-го проекту складає 11,85%, а 2-го проекту - 5,25%.

Задача 4

Визначити необхідний рівень премії за ліквідність і необхідний загальний рівень дохідності з урахуванням фактора ліквідності за такими даними:

загальний період ліквідності інвестицій - 36 днів;

середньорічна норма доходності по інвестиції - 24 %.

Розв'язок

Визначаємо необхідний рівень премії за ліквідність по формулі:

= , де

- необхідний рівень премії за ліквідність, у відсотках;

- період ліквідності конкретного об'єкта (інструмента) інвестування, у днях;

- середня річна норма дохідності інвестиційного об'єкту (інструмента) з абсолютною ліквідністю, в кредитах.

= = = 0,024 або 2,4%

Необхідний загальний рівень дохідності з урахуванням фактора ліквідності визначається як сума середньорічної норми доходності по інвестиції (24%) и необхідного рівень премії за ліквідність (2,4%), який буде складати 26,4%.

Відповідь: Необхідний рівень премії за ліквідність складає 2,4%, а необхідний загальний рівень дохідності з урахуванням фактора ліквідності - 26,4%.

Задача 5

Визначити теперішню вартість грошових засобів з урахуванням фактора ризику за такими даними:

очікувана майбутня вартість грошових засобів - 1 200 грн.;

безризикова норма дохідності на фінансовому ринку - 5 %;

рівень премії за ризик - 7 %;

період дисконтування - 3 роки, інтервал - 1 рік.

Розв'язок

Визначаємо теперішню вартість грошових засобів з урахуванням фактора ризику за формулою:

Pr = , де

Pr - теперішня вартість вкладу;

Sr - очікувана майбутня вартість вкладу;

An - безризикова норма прибутковості;

Rpn - рівень премії за ризик.

Pr = = 846,18 грн.

Відповідь: Теперішня вартість грошових засобів з урахуванням фактора ризику складає 846,18 грн.

Задача 6

Розрахувати абсолютний і відносний показники ліквідності інвестицій за умови їх можливої реалізації протягом 35 днів.

Розв'язок

1) Загальний період ліквідності = 35 - 7 = 28 днів

2) Коефіцієнт ліквідності =

Відповідь: Загальний період ліквідності складає 28 днів, а коефіцієнт - 0,2.

Задача 7

Визначити річну ставку дохідності облігації такими даними:

номінал облігації, що підлягає погашенню через 2 роки - 1 200 грн.;

ціна, за якою облігація реалізується в момент її емісії - 720 грн.

Розв'язок

Визначаємо річну ставку дохідності облігації за формулою:

, де

- майбутня вартість грошей;

- поточна вартість грошей;

n - кількість інтервалів, для яких виконується кожний відсотковий платіж.

Відповідь: Річна ставка дохідності облігації становить 29,1%.

Задача 7

Визначити планову суму операційного залишку грошових активів підприємства, виходячи з таких даних:

плановий обсяг грошового обороту за операційною діяльністю - 360 тис. грн.;

кількість оборотів середнього залишку грошових активів - 24.

Розв'язок

ліквідність інвестиція ризик вартість

Визначаємо планову суму операційного залишку грошових активів підприємства за формулою:

, де

- планована сума операційного залишку грошових активів підприємства; - планований обсяг грошового обігу (суми витрати коштів) по операційній діяльності підприємства; - кількість оборотів середнього залишку грошових активів у плановому періоді.

Відповідь: Планова сума операційного залишку грошових активів підприємства складає 15 тис. грн.

Задача 8

Визначити необхідну суму фінансових засобів, що інвестуються у майбутньому періоді у дебіторську заборгованість за такими даними:

плановий обсяг реалізації з наданням кредиту - 3 840 тис. грн.;

планова питома вага собівартості у ціні продукції - 75 %;

середній термін надання кредиту оптовикам - 48 днів;

середній розмір прострочки (за результатами аналізу) - 24 днів.

Розв'язок

Визначаємо необхідну суму фінансових засобів, що інвестуються у майбутньому періоді у дебіторську заборгованість за формулою:

= , де

- необхідна сума фінансових засобів, які інвестуються в дебіторську заборгованість;

- обсяг реалізації продукції в кредит, що планується;

- коефіцієнт співвідношення собівартості та ціни продукції, виражений десятковим дробом;

- середній період надання кредиту покупцям, у днях;

- середній період прострочення платежів з наданого кредиту, у днях.

=

Відповідь: Необхідна сума фінансових засобів, що інвестуються у майбутньому періоді у дебіторську заборгованість складає 576 тис. грн.

Задача 9

Визначити тривалість операційного, виробничого і фінансового циклів підприємства, виходячи з таких даних:

середній період обороту матеріальних ресурсів - 25 днів;

середній період обороту незавершеного виробництва - 8 днів;

середній період обороту запасав готової продукції - 19 днів;

середній період обороту дебіторської заборгованості - 20 днів;

середній період обороту грошових активів - 3 дні;

середній період обороту кредиторської заборгованості - 16 днів.

Розв'язок

Визначаємо тривалість операційного циклу підприємства за формулою:

, де

- тривалість операційного циклу підприємства, у днях; - період обороту матеріальних ресурсів, у днях; - період обороту грошових активів, у днях; - період обороту незавершеного виробництва, у днях; - період обороту запасав готової продукції, у днях; - період обороту дебіторської заборгованості, у днях.

= 75

Визначаємо тривалість виробничого циклу підприємства за формулою:

, де

- тривалість виробничого циклу підприємства, у днях; - період обороту матеріальних ресурсів, у днях; - період обороту незавершеного виробництва, у днях; - період обороту запасав готової продукції, у днях.

Визначаємо тривалість фінансового циклу підприємства за формулою:

, де

- тривалість фінансового циклу підприємства, у днях; - тривалість виробничого циклу підприємства, у днях; - період обороту дебіторської заборгованості, у днях. - період обороту кредиторської заборгованості, у днях.

Відповідь: Тривалість операційного циклу складає 75 дні, виробничого - 52 дня, а фінансового - 56 днів.

Задача 10

Визначити ефективність факторингової операції для підприємства-продавця за такими даними:

підприємство продало банку право стягнення дебіторської заборгованості на суму 7 200 тис. грн. на таких умовах;

комісійна плата за здійснення факторингової операції стягується банком у розмірі 2 % від суми боргу;

банк надає підприємству-продавцю кредит у формі попередньої оплати його боргових зобов'язань в розмірі 75 % від суми;

відсоткова ставка за банківський кредит - 20 %;

середній рівень відсоткової ставки на фінансовому ринку - 25 % на рік.

Розв'язок

Витрати за здійснення факторингової операції для підприємства-продавця складатимуться з:

1) Комісійна плата - 7200*0.02 = 144 тис. грн.

2) Плата за користування кредитом - 7200*0.75*0.2 = 1080 тис. грн.

Витрат разом: 1224 тис. грн.

Визначаємо рівень додаткових витрат по відношенню до додаткових отриманих грош. кредитів -

Відповідь: Порівнюючи отриманий показник (20,81%) із середнім рівнем відсоткової ставки на грошовому ринку (25%) можна побачити, що здійснення факторингової операції для підприємства-продавця більш вигідне, ніж отримання банківського кредиту на період оплати боргу покупцем продукції.

Задача 11

Перед інвестором стоїть задача розмістити 60 тис. грн. на депозитний вклад терміном на 1 рік. Один банк пропонує інвестору виплачувати дохід за складними відсотками в розмірі 23 % на квартал. Другий - у розмірі 30 % один раз на чотири місяці, третій - 45 % два рази на рік, четвертий - 100 % один раз на рік. Які умови більш вигідні.

Розв'язок

Розрахунок майбутньої вартості вкладів при різних умовах інвестування

варіанта

Поточна вартість вкладу

Ставка відсотка

Майбутня вартість вкладу в кінці

1-го інтервалу

2-го інтервалу

3-го інтервалу

4-го інтервалу

1

60

23

73,8

90,77

111,65

137,33

2

60

30

78

101,4

131,83

-

3

60

45

87

126,15

-

-

4

60

100

120

-

-

-

Порівняння варіантів указує, що найефективнішим є перший варіант (при виплаті 23% раз у квартал).

Відповідь: Найефективнішим депозитним вкладом на 1 рік є перший варіант з відсотками в розмірі 23 % на квартал.

Задача 12

Визначити оптимальний розмір партії поставки товару та середній розмір виробничого запасу, якщо:

річна потреба у даній сировині - 2 400 тис. грн.;

середня вартість розміщення 1-го замовлення - 14,4 тис. грн.;

середня вартість одиниці сировини - 7,2 тис. грн.

Розв'язок

Визначаємо оптимальний розмір партії поставки товару за формулою:

, де

- оптимальний розмір партії поставки;

- річна потреба у даній сировині;

- середня вартість розміщення 1-го замовлення;

- середня вартість одиниці сировини.

97,98 тис. грн.

Визначаємо середній розмір виробничого запасу за формулою:

, де

I - середній розмір виробничого запасу;

- оптимальний розмір партії поставки.

Відповідь: Оптимальний розмір партії поставки товару складає 97,98 тис. грн., а середній розмір виробничого запасу - 48,99 тис. грн.

Задача 13

Визначити суму ефекту від приросту середнього розміру внутрішньої кредиторської заборгованості по підприємству - 18 тис. грн.

Середньорічна ставка відсотка за короткостроковий банківський кредит, залучений підприємством - 2,4.

Розв'язок

Визначаємо суму ефекту від приросту середнього розміру внутрішньої кредиторської заборгованості по підприємству за формулою:

, де

- ефект від приросту середньої суми внутрішньої кредиторської заборгованості підприємства в майбутньому періоді;

- прогнозований приріст середньої суми внутрішньої кредиторської заборгованості по підприємству в цілому;

- середньорічна ставка відсотка за короткостроковий кредит, що залучається підприємством.

Відповідь: Сума ефекту від приросту середнього розміру внутрішньої кредиторської заборгованості по підприємству складає 432 грн.

Задача 14

Розрахувавши рівень фінансового ризику при реалізації інвестиційного проекту, якщо розмір фінансових втрат - 50 тис. грн. Спостерігається 12 випадків настання ризику на тисячу вкладів.

Розв'язок

Визначаємо рівень фінансового ризику при реалізації інвестиційного проекту за формулою:

РР = ВР РВ, де

РР - рівень відповідного фінансового ризику;

ВР - ймовірність виникнення даного фінансового ризику;

РВ - розмір можливих фінансових втрат при реалізації фінансового ризику.

РР = 0,012 50 000 = 600 грн.

Відповідь: Рівень фінансового ризику при реалізації інвестиційного проекту становить 600 грн.

Задача 15

Визначити дисконтну (облікову) ціну векселя за такими даними:

номінальна сума векселя, що підлягає погашенню - 2 400 грн.;

вексель підлягає обліку за два місяці до його погашення векселедавцем;

річна облікова ставка векселя - 36%.

Розв'язок

Визначаємо дисконтну (облікову) ціну векселя за формулою:

= НС - , де

- облікова (дисконтна) ціна векселя на момент його продажу (обліку банком);

НС - номінальна сума векселя, що підлягає погашенню векселедавцем у передбачений у ньому строк;

Д - кількість днів від моменту продажу (обліку) векселя до моменту його погашення векселедавцем;

- річна облікова вексельна ставка, за якою здійснюється дисконтування суми векселя, %.

= 2400 - = 2398,56 грн.

Відповідь: Дисконтна (облікова) ціна векселя складає 2398,56 грн.

Задача 16

Визначити майбутню вартість вкладу і суму складного відсотка за весь період інвестування, виходячи з таких даних:

початкова вартість вкладу - 12 000 грн.;

процентна ставка - 24 % на квартал;

період інвестування - 2 роки.

Розв'язок

Визначаємо майбутню вартість вкладу за формулою:

Sв = P (1 + і) n, де

Sв - майбутня вартість вкладу;

P - первісна вартість вкладу;

n - кількість інтервалів, за якими здійснюється розрахунок відсоткових платежів;

i - відсоткова ставка, яка використовується, виражена в десятковому дробу.

Sв = 12000 (1 + 0,24) 8 = 67070,08 грн.

Суму складного відсотка визначається за формулою:

Iв = Sв - P, де

Sв - майбутня вартість вкладу;

P - первісна вартість вкладу.

Iв = 67070,08 - 12000 = 55070,08 грн.

Відповідь: Майбутню вартість вкладу складає 67070,08 грн., а сума складного відсотка 55070,08 грн.

Задана 17

Визначити суму дисконту за простими відсотками за рік і теперішню вартість вкладу, якщо:

дисконтна ставка - 24 % на квартал;

кінцева сума вкладу - 7 200 грн.

Розв'язок

Майбутня вартість вкладу з урахуванням нарахованої суми відсотка:

S = P (1 + ni), де

S - майбутня вартість вкладу;

P - теперішня вартість вкладу;

ni - відсоткова ставка за обумовлений період часу.

Звідси виходить, що теперішню вартість вкладу визначається за формулою:

P = = = 3673,47 грн.

Визначаємо суму дисконту за простими відсотками за формулою:

D = S - P = 7200 - 3673,47 = 3526,53 грн.

Відповідь: Теперішня вартість вкладу складає 3673,47 грн., а сума дисконту - 3526,53 грн.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Оцінка ринкової вартості фінансових інструментів, порівняльний і дохідний підхід. Моделювання ставки дисконтування з урахуванням ризику, метод середньозваженої вартості капіталу (WACC). Оцінка вартості капітальних активів та арбітражне ціноутворення.

  реферат [114,2 K], добавлен 30.06.2009

 • Поняття та визначення фінансових інвестицій. Оцінка майбутньої вартості грошових вкладень. Оціночна система показників доходності акцій. Методи оцінки облігацій та векселів. Оцінка акцій з непостійним приростом дивідендів. Фінансові зобов'язання.

  реферат [35,3 K], добавлен 15.02.2011

 • Ринкові перетворення в інвестиційній сфері України. Поділ інвестицій за національною ознакою: іноземні інвестиції в Україну, з України за кордон і внутрішньодержавні. Методичний інструментарій оцінки вартості грошових коштів з урахуванням інфляції.

  контрольная работа [58,2 K], добавлен 01.02.2012

 • Сутність ліквідності, характеристика та методика розрахунків її основних показників. Складання балансу ліквідності. Аналіз ліквідності балансу підприємства ВАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль". Заходи щодо оптимізації показників ліквідності.

  курсовая работа [330,2 K], добавлен 02.02.2013

 • Фактори, які впливають на витрачання грошами своєї вартості. Розрахунок майбутньої вартості грошей за допомогою формули складних процентів. Норма дохідності інвестиційних операцій. Аналіз взаємозв`язку між номінальною та реальною процентними ставками.

  курсовая работа [32,8 K], добавлен 11.03.2012

 • Види основних засобів, оцінка показників, що характеризують процес їх використання на підприємстві. Залишкова та первісна вартість. Показники забезпеченості підприємства. Коефіцієнти росту та оновлення. Основні джерела формування фондів основних засобів.

  тест [10,2 K], добавлен 11.02.2011

 • Економічна сутність інвестицій. Класифікація інвестицій, основні поняття інвестиційної діяльності. Процес управління інвестиціями компанії. Характеристика інвестиційної діяльності в Україні. Особливості форми здійснення фінансових інвестицій підприємства.

  реферат [938,4 K], добавлен 15.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.