Управління фінансовими результатами підприємства на прикладі ТОВ "КРОНЕКС-ХАРКІВ")

Сутність, принципи та основні завдання управління фінансовими результатами підприємства. Методика проведення аналізу основних господарських показників діяльності. Провідні напрями і заходи по підвищенню ефективності його фінансово-економічної діяльності.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 11.07.2014
Размер файла 1,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Площа приміщення відповідає діючим нормативам, обладнання відповідає вимогам нормативно-технічної документації. Робоче місце обладнане новими комп'ютерами, які перебувають у гарному технічному стані. Технологічний процес відповідає вимогам стандартів безпеки і нормам охорони праці.

Оцінка ергономічних параметрів робочого місця практиканта:

1) конструкція робочих місць відповідає встановленим нормам;

2) офісної техніки на столі не має;

3) місце сидіння - зручне для роботи.

Аналіз роботи з офісною технікою:

1) при роботі з комп'ютером шкідливим є випромінювання моніторів;

2) лазерний принтер негативно впливає на якість повітря в приміщенні, принтер є джерелом пожежо- та електробезпеки, а при роботі з ним існує загроза термоопіків;

3) при роботі використовують мобільні телефони, щоє небезпечним через те, що вони є джерелом високочастотного електромагнітного випромінювання.

Аналіз організаційних умов праці:

1) на підприємстві наявний графік перерв.

Аналіз рівня шуму та вібрації:

1) джерела шуму: редуктора, насоси, сортувальне обладнання;

2) шум у виробничому приміщені перевищує нормативне значення на 11 децибел та складає 91 децибел. Тобто виробництво можна віднести до 3 класу шкідливих та небезпечних умов праці 2 ступеню;

3) рівень вібрації відповідає нормі.

Аналіз рівня освітлення робочого місця.

Розрахунок загального освітлення виконаємо за методом коефіцієнта використання світлового потоку за формулою:

, (4.1)

де

Е - норма освітленості [1], лк;

S - площа приміщення, м2;

К - коефіцієнт запасу, К = 1,3...1,5 (менші значення для ламп розжарювання, більші - для газорозрядних ламп);

Z - коефіцієнт нерівномірності освітлення змінюється в межах Z = 1,1...1,5 (у середньому 1,2),

? - коефіцієнт використання освітлювальної установки (таблиця 1);

n - число ламп.

Для визначення коефіцієнта необхідно розрахувати індекс приміщення:

, (4.2)

де

a, b - відповідно довжина і ширина приміщення, м;

- висота розміщення світильника над освітлювальною поверхнею, м.

і = 5 * 5 /(3 * ( 5 + 5)) = 0,83

F = (2 * 25 * 1.3 * 1.2) / 0.83 * 3 = 78 / 2.49 = 3.33

Отже рівень освітлення робочого місця задовольняє нормі.

Аналіз і оцінка пожежної безпеки на підприємстві:

1) наявна служба пожежної безпеки;

2) протягом досліджуваного періоду сталася 1 пожеже, яка була викликана загорянням луків поблизу підприємства;

3) підприємство можна віднести до категорії підвищеної небезпеки так як на території багато легкозаймистих матеріалів;

4) підприємство огороджене вогнестійкими конструкціями (бетонними плитами);

5) наявні засоби пожежегасіння (наявність гідрантів, пожежного автомобіля, пожежні крани, вогнегасники);

6) наявний план евакуації з приміщення із будівлі на випадок пожежі.

Аналіз рівня травматизму та професійних захворювань на підприємстві.

Нещасних випадків та професійних захворювань на підприємстві протягом досліджуваного періоду не зафіксовано. Отже є недоцільним розрахунок показників стану виробничого травматизму та професійних захворювань.

Таким чином можемо прийти до висновку, що санітарно-гігієнічні умови праці на підприємстві відповідають стандартам та нормативним актам.

4.2 Техніка безпеки та пожежна безпека на підприємстві ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ»

Аналіз і оцінка пожежної безпеки на підприємстві проводилась відповідно до вимог Кодексe цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні та іншими нормативними документами.

Згідно проведеного аналізу пожежної безпеки на підприємстві можна відзначити:

1) наявна служба пожежної безпеки;

2) протягом досліджуваного періоду сталася 1 пожеже, яка була викликана загорянням луків поблизу підприємства;

3) підприємство огороджене вогнестійкими конструкціями (бетонними плитами);

4) наявні засоби пожежегасіння (наявність гідрантів, пожежного автомобіля, пожежні крани, вогнегасники);

5) наявний план евакуації з приміщення із будівлі на випадок пожежі.

Ступінь вогнестійкості будинку визначається межами вогнестійкості його будівельних конструкцій і межами поширення вогню по цих конструкціях.

Межі вогнестійкості будівельних конструкцій встановлені не в годинах, а в хвилинах та нормуються за граничними станами конструкції з вогнестійкості за такими ознаками: втрати несучої здатності (К), цілісності (Е), теплоізолювальної здатності (І) -- відповідно до ДСТУ Б В.1.1-4-98.

У Нормах залишено вісім ступенів (І, II, III, ІІІа, ІІІб, IV, ІУа, IV) вогнестійкості будинків. Так на підприємстві наявні протипожежні перешкоди (протипожежні стіни, перегородки та перекриття), плани евакуації, зарядки вогнегасників, протипожежне обладнання та інвентар відповідно до норм.

На підприємстві проводяться наступні протипожежні заходи:

1) систематичний контроль протипожежного стану виробничих приміщень відповідальними особами й органами контролю;

2) дотримання встановленого протипожежного режиму і правил пожежної безпеки в приміщеннях;

3) проведення протипожежних інструктажів і навчання робітників правилам пожежної безпеки;

4) дотримання правил технічної експлуатації систем вентиляції, освітлення, опалення, електричних мереж і електроустановок;

5) контроль стану засобів гасіння пожежі, пожежної сигналізації і засобів зв'язку.

6) дотримання протипожежних заходів при експлуатації і збереженні вогне - і вибухонебезпечних речовин і матеріалів;

7) стан шляхів евакуації, чергового і аварійного освітлень;

8) розміщення за нормами засобів гасіння пожежі, планів евакуації, бойового підрозділу на випадок пожежі;

9) обладнання приміщень знаками пожежної безпеки, наявність наочно-агітаційного матеріалу.

Вступний інструктаж проводиться зі всіма працівниками, прийнятими на роботу, незалежно від стажу роботи або посади. Вступний інструктаж проводить фахівець по охороні праці і начальник відділу. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в спеціальному журналі («Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»), а також в документі про прийом працівника на роботу.

Первинний інструктаж проводиться на робочому місці до початку роботи з працівниками, прийнятими на роботу до установи банку а також з особами, які направляються до банку з метою стажування або проходження практики.

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці зі всіма робітниками. Інструктаж проводиться з метою підвищення ефективності техніки безпеки.

Наслідком навчань та інструктажу із техніки безпеки є низький рівень виробничого травматизму.

Так існують правила пожежної безпеки, які є обов'язковими для виконання усіма центральними і місцевими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями (незалежно від виду діяльності і форм власності). Правила встановлюють загальні потреби пожежної безпеки, дія яких поширюється на підприємства, організації та інші об'єкти, а також жилі споруди, які експлуатуються, будуються, реконструюються, поширюються, за виключенням засобів, потреби до яких визначаються спеціальними нормативними документами. Забезпечуючи пожежну безпеку, потрібно також керуватися стандартами, нормами будівництва, правилами устройства електроустановок, нормами технологічного проектування та іншими нормативними актами, виходячи із сфери їх діяльності.

Пожежна безпека, згідно з правилами пожежної безпеки, повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, направлених на попередження пожарів, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат та зменшення негативних екологічних наслідків на випадок їх виникнення, створення умов для швидкого визову пожарних підрозділів та успішного гасіння пожару.

Головні можливі причини виникнення пожежі у приміщенні відділу такі:

1) легкозаймисті матеріали, які використовуються у процесі виробництва (недотримання правил пожежної безпеки може призвести до їх займання);

2) несправна електропровідка;

3) використання саморобних електропобутових пристроїв (електронагрівачі, мікрохвильові печі);

4) попадання вологи на працюючі електроагрегати;

5) залишення без нагляду увімкнутих комп'ютерів, обчислювальної техніки та інших електроприладів.

Заходи, що направлені на попередження виникнення пожежі:

1) видання розпорядження по управлінню про призначення осіб, що відповідальні за:

а) пожежну безпеку приміщення відділів;

б) технічний стан та несправність первинних засобів пожежегасіння та засобів пожежного зв'язку та сигналізації;

в) порядок огляду та закриття приміщень після закінчення робочого дня;

г) щорічне проведення повторних протипожежних інструктажів;

2) розробка інструктажів стосовно заходів пожежної безпеки;

3) щорічне проведення занять за програмою пожежно-технічного мінімуму з особами, що відповідальні за пожежну безпеку.

Отже, підприємство можна віднести до категорії підвищеної небезпеки так як на території багато легкозаймистих матеріалів. забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій покладається на їх керівника та уповноваженими керівниками осіб, якщо інше не передбачено відповідальним договором. Відповідальність за пожежну безпеку, виконання протипожежних заходів і додержання правил пожежної безпеки працівниками, правильне утримання пожежного інвентаря покладається на керівника фінансового управління.

4.3 Охорона навколишнього середовища на підприємстві ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ»

Екологічна безпека і охорона навколишнього середовища проводиться шляхом екологічної паспортизації промислових підприємств, нормування і лімітування, внесення зборів за використання природних ресурсів і забруднення навколишнього природного середовища, здійснення екологічного контролю.

Так підприємство сплачує земельний податок, екологічний податок, плату за користування надрами, збір за спеціальне використання води.

Для цілей оподаткування платники плати за користування надрами для видобування корисних копалин здійснюють окремий (від інших видів операційної діяльності) бухгалтерський та податковий облік витрат та доходів за кожним видом мінеральної сировини за кожним об'єктом надр, на який надано спеціальний дозвіл.

Базою оподаткування є вартість обсягів видобутих у податковому (звітному) періоді корисних копалин (мінеральної сировини), яка окремо обчислюється для кожного виду корисної копалини (мінеральної сировини) для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничодобувного підприємства).

Обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначається платником плати у журналі обліку видобутих корисних копалин самостійно відповідно до вимог затверджених платником схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції та нормативних актів, що регламентують вимоги до відповідного виду товарної продукції гірничодобувних підприємств стосовно визначення якості сировини та кінцевого продукту, визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини в лабораторіях, атестованих згідно з правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі.

Податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин подаються платником, починаючи з календарного кварталу, а при видобуванні вуглеводневої сировини з календарного місяця, що настає за кварталом/місяцем, у якому такий платник отримав спеціальний дозвіл.

Об'єктом оподаткування збором є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання. Водокористувачі самостійно обчислюють збір за спеціальне використання води.

Збір обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об'єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок збору та коефіцієнтів.

Підприємство «КРОНЕКС-ХАРКІВ» є платником збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, так як воно отримало торговий патент на виготовлення товарів з паперу та картону. Для підприємства встановлена щоквартальна плату за патент 564 грн.

Отже, підприємство здійснює комплексні заходи згідно з законодавчо визначеними екологічними вимогами. Це означає, що воно є екологічно безпечним згідно законодавства. Але не можна ігнорувати шкідливий вплив підприємства на навколишнє середовище.

4.4 Моніторинг небезпек, що можуть причинити надзвичайну ситуацію на підприємстві ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ»

Моніторинг небезпек, що можуть причинити надзвичайну ситуацію, проводиться на основі Наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи «Про затвердження Положення про моніторинг потенційно небезпечних об'єктів» від 06.11.2003 р. № 425.

Щорічно в нашій країні виникають надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, що призводить до загибелі багатьох людей і значних матеріальних збитків.

Класифікація надзвичайних ситуацій на території України за походженням здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р. № 1099 «Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій» Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій Державного класифікатора надзвичайних ситуацій затвердженого наказом Держстандарту України від 19 листопада 2001 р. та Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій затверджених наказом МНС України від 19 квітня 2003 р. № 119 [5].

Кодекс цивільного захисту України визначає надзвичайну ситуацію як порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, що спричинена аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, пожежею, викоританням засобів масового враження, яке призвело або може призвести до людських чи матеріальних втрат.

Метою класифікації надзвичайних ситуацій є створення ефективного механізму оцінювання події, що відбулася або може відбутися у прогнозований термін, та визначення ступеня реагування на відповідному рівні управління.

Надзвичайні ситуації можна класифікувати за наступними ознаками (див. табл. 4.1).

Таблиця 4.1 Класифікація надзвичайних ситуацій [5]

Класифікаційні ознаки

Види надзвичайних ситуацій

Характеристика надзвичайних ситуацій

За сутністю та причинами виникнення

Природні

надзвичайні ситуації пов'язані з природними процесами космічного, літосферного, гідросферного, атмосферного, біосферного характеру або кількох процесів одночасно і відбуваються незалежно від участі людини.

Соціальні

надзвичайні ситуації відбуваються в суспільстві: воєнний стан, злочинність, революції, міжнаціональні конфлікти, поширення людино-ненависницьких ідеологій та ін.

Техногенні

надзвичайні ситуації пов'язані з матеріальною сферою, що створена людиною.

За масштабом та глибиною

Локальні

загроза її виникнення та розповсюдження наслідків обмежена виробничим приміщенням.

Об'єктові

обмежена територією об'єкта.

Місцеві

обмежена територією населеного пункту, району чи області.

Регіональні

обмежена територією декількох областей, краю чи суміжних країн.

Національні

наслідки охоплюють великі території держави, але не виходять за її кордони.

Глобальні

загроза її виникнення та поширення наслідків -- континент або значна його частина чи планета в цілому.

За характером походження

Соціально-політичного характеру

пов'язані з протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту, викрадення чи знищення суден, захоплення, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, зникнення, крадіжка зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо.

Воєнного характеру

пов'язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних та гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних й токсичних речовин і відходів, нафтопродуктів, вибухових, сильнодіючих ядучих речовин, токсичних відходів, транспортних та інженерних комунікацій тощо.

Таблиця 4.2 Види надзвичайних ситуацій

Надзвичайні ситуації

Види НС

Приклади

Природного характеру

Метеорологічні

1. засуха,

2. значне підвищення чи зниження температури,

3. буря,

4. ураган,

5. смерч.

Тектонічні

1. землетрус,

2. цунамі,

3. виверження вулкану,

4. зсув.

Топологічні

1. селевий потік,

2. повінь,

3. лавина,

4. камнепад,

5. снігові замети,

6. пожежа.

Космічні

1. підвищене радіоактивне випромінювання,

2. падіння великого космічного тіла.

Біологічні

1. аномальне підвищення кількості макробіологічних об'єктів,

2. епідемія.

Антропогенного характеру

Аварії та катастрофи

1. транспортні,

2. пожежі,

3. вибухи,

4. руйнування споруд,

5. руйнування обладнання,

6. руйнування з порушенням енерго-, водо-, тепло- та інших систем життєзабезпечення населення та виробництва,

7. руйнування з викидом радіоактивних речовин,

8. руйнування з викидом отруйних речовин,

9. руйнування з викидом небезпечних мікроорганізмів.

Щодо причин винекнення, то иожна їх розглянути окремо для природних, соціальних та техногенних надзвичайних ситуацій (див. табл. 4.3).

Таблиця 4.3 Причини винекнення надзвичайних ситуацій [3]

Надзвичайні ситуації

Причини винекнення

Природні

закономірні природні процеси

негативний антропогенний вплив на розвиток природних процесів

випадковість у розвитку природних процесів

Соціальні

політичні

економічні

національні

релігійні

Техногенні

недодержання правил безпеки та необережність

недосконалість у проектуванні

кримінальні елементи та тероризм

воєнні дії

Природні явища

Будь-яка з надзвичайних ситуацій може стати причиною виникнення іншої та викликати небезпечні екологічні наслідки: соціальні, природні, техногенні, небезпечні екологічні наслідки.

Наприклад, землетрус - природна надзвичайна ситуація, яка призводить до руйнування споруд, пожеж, що характерно для техногенної надзвичайної ситуації, крім того, під час землетрусу гине багато людей, руйнуються житлові будинки, інфраструктура життєзабезпечення, що викликає соціальну надзвичайну ситуацію. Дані свідчать, що в сучасних умовах практично будь-яка надзвичайна ситуація є комплексною. Визначення причин та закономірностей розвитку таких надзвичайних ситуацій є складним завданням.

У кожному конкретному випадку надзвичайні ситуації виникають через ряд причин, які можна узагальнити. Природні надзвичайні ситуації в більшості є наслідком закономірного розвитку природних метеорологічних, космічних, гідрологічних чи тектонічних процесів. Це урагани, землетруси, обвали, падіння космічних тіл тощо.

Група дослідників страхового товариства Munchener Ruck (Німеччина) понад 25 років збирала й аналізувала дані про природні катаклізми (землетруси, шторми, повені, виверження вулканів, тайфуни), що відбулися в світі з часів Римської імперії. "Немає жодних сумнівів у тому, що частота і сила руйнування природних катастроф значно зростають", - роблять висновок автори. Причини для цього, на їх думку, створює сама людина. Перш за все, йдеться про урбаністичний розвиток, використання потенційно небезпечних територій, зміни клімату та стану довкілля [1].

Те, що за таке дослідження взялися співробітники страхового товариства, пояснюється тим, що кожна катастрофа приносить не лише економічні збитки, а й зменшує доходи у страховому бізнесі. З кінця шістдесятих років виплати страхових компаній на покриття збитків від природних катаклізмів у всьому світі зросли від одного до більше десяти мільярдів доларів на рік.

Виникнення соціальних надзвичайних ситуацій, перш за все, пов'язують з поширенням ідей, що часто носять антисоціальний та відверто людиноненависницький характер. До соціальних конфліктів також призводять національні, економічні, псевдоре-лігійні та політичні причини. Війна в Чечні, Афганістані, Іраку, Палестино-Ізраїльський конфлікт, військові дії в Іраку є наочною ілюстрацією цього з тією різницею, що для кожного конфлікту вагомість причин різна. В ряді випадків причинами соціальних надзвичайних ситуацій, а саме, страйків, забастовок є економіка та політика.

Внаслідок природних та техногенних катастроф теж виникають соціальні надзвичайні ситуації через порушення у функціонуванні систем життєзабезпечення, величезних матеріальних збитків, значного травматизму населення, психологічних факторів.

Соціальною надзвичайною ситуацією, масштаби проявлення якої останнім часом збільшуються, є тероризм. Причини тероризму криються у жадобі - влади, слави, багатства, використовуючи будь-які методи. Тероризм може експлуатувати будь-яку ідею, для формування якої використовує різноманітні расистські, нацистські, спотворені релігійні, національні, економічні, політичні, соціальні погляди, в т. ч. ідеї національного визволення, соціалізму, комунізму. рівності людей, вищої раси, формування «нового порядку», відвернення планетарної катастрофи, антиглобалізму тощо.

Збільшення кількості підприємств, ускладнення технічних систем та зростання їх потужності, розширення транспортних мереж, урбанізація на тлі недостатньої уваги до питань безпеки закономірно призводять до зростання кількості техногенних надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф. Збільшення кількості населення на планеті та його концентрація у промисловорозвинених регіонах створює умови для зростання кількості жертв під час надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Що стосується причин винекнення надзвичайних ситуацій в Україні, то можна виділити такі основні:

1) надзвичайне техногенне навантаження території;

2) значний моральний та фізичний знос основних виробничих фондів більшості підприємств України;

3) погіршення матеріально-технічного забезпечення, зниження виробничої і технологічної дисципліни;

4) незадовільний стан збереження, утилізації та захоронення високотоксичних, радіоактивних та побутових відходів;

5) ігнорування економічних факторів, вимог, стандартів;

6) недостатня увага керівників відповідних органів державного управління до проведення комплексу заходів, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям природного і техногенного характеру та зниження їх наслідків;

7) відсутність сучасних систем управління небезпечними процесами;

8) низька професійна підготовка персоналу та населення до дій в екстремальних умовах;

9) дефіцит кваліфікованих кадрів;

10) низький рівень застосування прогресивних ресурсозберігаючих і екологобезпечних технологій [5].

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру здійснюється на принципах:

1) пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров'я людей і довкілля;

2) безумовного надання переваги раціональній та превентивній безпеці;

3) вільного доступу населення до інформації щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

4) особистої відповідальності і піклування громадян про власну безпеку, неухильного дотримання ними правил поведінки та дій у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру;

5) відповідальності у межах своїх повноважень посадових осіб за дотримання вимог цього Закону;

6) обов'язковості завчасної реалізації заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та мінімізацію їх негативних психосоціальних наслідків;

7) урахування економічних, природних та інших особливостей територій і ступеня реальної небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

8) максимально можливого, ефективного і комплексного використання наявних сил і засобів, які призначені для запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру і реагування на них.

Щодо основних заходів у сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій , то до них відносяться:

1) інформування та оповіщення;

2) спостереження;

3) укриття в захисних спорудах;

4) евакуаційні заходи;

5) інженерний захист;

6) медичний захист;

7) біологічний захист;

8) радіаційний та хімічний захист.

Підприємству можуть загрожувати наступні надзвичайні ситуації:

1) пожежа ( поблизу знаходяться луки, які можуть самоспалахнути);

2) повінь (протікає річка Сіверський Дінець поруч з підприємством);

3) транспортні (поломка обладнання, автомобілів тощо);

4) руйнування споруд (будинки, завали промислових відходів тощо);

5) руйнування з порушенням енерго-, водо-, тепло- та інших систем життєзабезпечення населення та виробництва тощо.

На підприємстві здійснюються заходи щодо створення безпечних умов для працюючих при виникненні надзвичайних ситуацій та заходи щодо ліквідації можливих аварій. Є достатнє число евакуаційних виходів, шляхи евакуації.

На основі проведеного аналізу можемо прийти до висновку, що на підприємстві створені безпечні умови праці для працюючих при винекненні надзвичайних ситуацій. Проте є певні недоліки, на які потрібно звернути увагу. Так наприклад виробничий цех потребує ремонту, а промислові відходи не надійно зберігаються та можуть впасти на проїзжду частину, що може призвести до нещасного випадку у майбутньому.

4.5 Розробка заходів щодо охорони праці та з питань цивільного захисту

Прийнятий на підприємстві колективний договір містить розділ з охорони праці, в якому закріплено відповідальність з цього питання посадових осіб в усіх підрозділах, тому їх в обов'язком є забезпечення суворого виконання працюючими вимог з охорони праці, виробничої дисципліни, безпечного утримання робочих місць.

На основі проведених досліджень можна прийти до висновків, що організація охорони праці на підприємстві перебуває на високому рівні. Спеціаліст з охорони праці сумлінно виконує свої обов'язки, що підтверджує відповідність умов праці нормам, які вказані в нормативно-законодавчій базі з охорони праці.

Позитивним є те, що на підприємстві протягом досліджуваного періоду не виникало нещасних випадків та професійних захворювань. Так під час акту перевірки ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ» набрало 30 балів з 38, що свідчить про добре організовану роботу служби з охорони праці.

Є звичайно й негативні моменти. Запропонуємо заходи з охорони праці, які направлені на покращення умов праці, попередження захворюваності та нещасних випадків (див. табл. 4.4 )

Таблиця 4.4 План заходів з охорони праці на 2014 рік

Назва заходу

Термін введення заходу

Відповідальний за виконання

Передбачувана ефективність впровадження заходу

1

2

3

4

І. Заходи щодо попередження захворюваності

1. Придбання медичних препаратів та матеріалів до цехових аптечок

3-4 квартал 2014 р.

Інженер по ОП Гацько К. І.

Надання вчасної медичної допомоги при потребі

2. Провести модернізацію вентиляції на зварювальній дільниці

4 квартал 2014 р.

Майстер РМУ Кириленко В.С.

Покращить умови праці зварювальників та зменшить шкідливий вплив негативних факторів

ІІ. Заходи щодо попередження нещасних випадків

1. Проведення робіт по заміру опору ізоляції замкнення

Серпень 2014

Головний енергетик Маковецький В. М.

захисту працюючих від ураження електричним струмом

2. Проведення технічного діагностування сушильним циліндрам ПРМ №1

3 квартал 2014 р.

Головний інженер Висоцький П. Г.

виявлення залишкового ресурсу їх експлуатації

ІІІ. Загальні заходи щодо покращення умов праці

1. Провести ремонт в чоловічій роздягальні та встановити вентиляцію

3 квартал 2014 р.

Менеджер Патока С. С. Начальник паперового цеха Блудов О. П.

Покращить умови праці робітників

2. Придбання конвеєра для подачі сировини до ванни гідророзбивача

Серпень 2014 р.

Головний механік Мірошниченко В. О.

Полегшить та прискорить роботу працівників цеху.

3. Придбання вентилятора побутового для операторів котельної

Серпень 2014 р.

Менеджер Патока С. С.

Покращить умови праці операторів котельні та зменшить ризик професійних захворювань

На основі проведеного аналізу можемо прийти до висновку, що підприємство «КРОНЕКС-ХАРКІВ» має виробничі приміщення з підвищеним рівнем шуму та поганим освітленням. Робоче місце обладнане новими комп'ютерами, які перебувають у гарному технічному стані. Технологічний процес відповідає вимогам стандартів безпеки і нормам охорони праці. Рівень вібрації відповідає нормі. Рівень освітлення робочого місця задовольняє нормі.

Підприємство можна віднести до категорії підвищеної небезпеки так як на території багато легкозаймистих матеріалів. Вцілому, санітарно-гігієнічні умови праці на підприємстві відповідають стандартам або нормативним актам. На підприємстві створені безпечні умови праці для працюючих при виникненні надзвичайних ситуацій.

ВИСНОВКИ

Таким чином, фінансовий результат господарювання підприємства, що виступає у формі прибутку або збитку, відображає ефективність його операційної, фінансової, інвестиційної діяльності та служить основним критерієм стратегії суб'єкта господарювання.

В першому, теоретичному, розділі дослідження було розглянуто сутність фінансових результатів діяльності підприємства, механізм управління ними та методику проведення аналізу фінансових результатів. Було визначено, що категорія фінансового результату є ширшим поняттям порівняно із категорією прибутку, оскільки, показник прибутку є однією із двох форм (прибуток чи збиток) відображення фінансового результату господарської діяльності підприємства. Як видно з вищевикладеного, до основних факторів, що впливають на операційний прибуток, віднесено: ціну на реалізовану продукцію; обсяг реалізації продукції; структуру реалізованої продукції; собівартість одиниці продукції; собівартість продукції за рахунок структурних зрушень у складі продукції.

У другому розділі було досліджено основні напрямки діяльності підприємства ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ» його організаційну структуру, взаємовідносини підприємства з фінансово-кредитними установами, з бюджетом та позабюджетними фондами цільового призначення, механізмом оподаткування прибутку підприємства.

На основі проведеного аналізу можна сказати, що за останні два роки основними джерелами фінансових ресурсів підприємства була амортизація, а також залучені кошти та статутний капітал. Це означає, що підприємство не має достатньо власних коштів. Щодо позикових коштів, то варто звернути увагу на відсутність довгострокових зобов'язань. Про відсутність даного показника не можна судити однозначно негативно, оскільки залучені кошти підприємство моглоб використати для розширення виробництва та модернізацією обладнання.

Також можна простежити, що підприємство отримало чистий прибуток лише у 2011 році у розмірі 1799 грн у наступні роки на підприємстві простежуються лише збитки. Потрібно звернути увагу, що витрати на оплату праці у 2013 році збільшились на 13,86%, бо підприємство розширило свій штат працівників, відповідно і витрати на соціальні заходи у 2013 році збільшились на 21,93%, проте у зв'язку зі скороченням виробництва та зменшення прибутку. Підприємство у 2013 році скоротило кількість працівників, звідси і витрати на оплату праці скоротилися порівняно з 2012 роком, а саме на оплату праці склало на 97 тис. грн менше, а на виплату соціальних заходів на 82 тис. грн менше ніж за попередній рік.

Частка необоротних активів склала на кінець 2013 року 43,36%. переважання оборотних активів над необоротними свідчить про формування достатньо мобільної структури активів, що сприяє збільшенню швидкості оборотності активів підприємства.

Протягом 2012-2013 року, структура активу балансу стала незбалансованою, що стало однією з причин отримання збитків, так у 2012 і 2013 році ТОВ «КРОНЕК-ХАРКІВ» отримала збитки у розмірі 4456 тис. грн та 1212 тис. грн відповідно. Взагалі протягом 2013 року вартість майна збільшилась на 2416 тис. грн, це свідчить про розширення його виробничо-господарської діяльності, тобто про позитивні зміни балансу.

Частка необоротних активів складає більше 40%, тобто має «важку» структуру активів, що свідчить про значні накладні втирати та підвищену чутливість до зміни доходу (виручки). Найбільшу питому вагу в оборотних активів склала дебіторська заборгованість, а одна з найменших це грошові кошти підприємства, це свідчить про проблеми, пов'язані з оплатою послуг та продукції підприємства, а також про переважно не грошовий характер розрахунків.

Тому бачимо що на кінець досліджуваного періоду підприємство має проблеми з діловою активністю на підприємстві. Станом на кінець 2012 р. коефіцієнт оборотності активів склав 1,75, це свідчить, що майже двічі відбувся повний цикл виробництва й обіг, що приносить відповідний ефект у вигляді прибутку, або скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна одиниця активів.

Тривалість обороту виробничих запасів збільшилась, що є негативною тенденцією, бо повільніше почали вивільнюватись виробничі запаси. Тривалість обороту дебіторської заборгованості також на кінець 2013 року збільшився, що є негативною тенденцією, бо підприємству почали повільніше віддавати гроші за відвантажену продукцію та надані послуги. Тривалість обороту усіх активів також протягом досліджуваного періоду збільшилася, що свідчить про те, що уповільнився оборот сукупного капіталу підприємства.

У третьому розділі були розроблені резерви підвищення прибутку підприємства, шляхи оптимізації структури капіталу підприємства та вдосконалення систети управління фінансовими результатами. Згідно проведених розрахунків можна прийти до висновку, щоб покрити всі витрати підприємству у 2014 році потрібно реалізувати продукції на суму 41918 тис. грн. Отже підприємству для прибуткової роботи потрібно збільшити кількість виготовленої продукції. Це дозволить зменшити частку витрат на одиницю продукції, що призведе до зменшення її собівартості. Оптимальною структурою капіталу для підприємства є значення 60% власного капіталу та 40% позикового. Така структура як найбільше відповідає критерію мінімізації рівня фінансового ризику та є оптимальною з точки зору забезпечення фінансової стійкості.

У четвертому розділі був проведений аналіз організації охорони праці на підприємстві. Як висновок можемо сказати, що на підприємстві створені безпечні умови праці для працюючих при винекненні надзвичайних ситуацій. Проте є певні недоліки, на які потрібно звернути увагу. Так наприклад виробничий цех потребує ремонту, а промислові відходи не надійно зберігаються та можуть впасти на проїзжду частину, що може призвести до нещасного випадку у майбутньому.

Як висновок, можна сказати, що ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ» являється на межі банкрутства. Підприємство не може вчасно погашати позики, вчасно розраховуватися із заборгованостями.

Отже, для підприємства можемо запропонувати наступну систему антикризових заходів:

1) аналіз керованості підприємством, проведення заходів, спрямованих на її підвищення;

2) спеціальний аналіз співвідношення боргових зобов'язань;

3) розробка і виконання програми не нарощування боргів;

4) розробка й здійснення програми погашення боргів;

5) розробка і проведення змін виробництва;

6) розробка маркетингової підпрограми;

7) розробка та здійснення програми залучення інвестицій;

8) проведення роботи з персоналом;

9) розробка і здійснення реструктуризації підприємства;

10) розробка та вибір варіантів санації підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Азаренкова Г.М. Система забезпечення фінансового менеджменту в Україні: сучасні аспекти [Електронний ресурс]: / Г.М. Азаренкова, Ю.С. Балясна, Т.О. Доценко, А.І. Ковальова // Фін.-кредит. діяльн.: пробл. теорії та практики. - 2010. - Вип. 2. - С. 107. - Режим доступу: http://pidruchniki.ws/11510513/finansi/finansove_planuvannya_pidpriyemstvah

2. Афанас'єва О.Є. Управлянні фінансовими результатами підприємства [Електронний ресурс]: / О.Є. Афанас'єв. - Режим доступу: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2830/1/Afanac.pdf

3. Баєрбаш Н.О. Шляхи удосконалення організаційного забезпечення системи фінансового менеджменту на підприємстві / Н.О. Баєрбаш, К.В. Бєляєва // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. - 2010. - №3,Т.1. - С. 110-112.

4. Бандурка О.А. Фінансова діяльність підприємства : підручник / О.А. Бандурка. - К.: Либідь, 2006, - 384 с.

5. Білик М.Д. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / М.Д. Білик. - Вид. 2-ге, без змін. - К.: КНЕУ, 2007. - 592 с.

6. Білик М.Д. Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка та прогнозування [Електронний ресурс]: / М.Д. Білик. - Режим доступу : http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/1909/1/12BMD120704.pdf

7. Білошапка В.А. Резерви зростання результативності бізнесу в умовах економічного спаду / В.А. Білошапка// Актуальні проблеми економіки. - 1011. - №1(155). - С. 115-117.

8. Бланк І.А. Управління використанням капіталу : навч. посіб. [Електронний ресурс] : / І.А. Бланк. - Київ: Ніка-Центр: Ельга, 2011. - 651 с. - Режим доступу : http://library.if.ua/book/157/10269.html

9. Блонська В.І. Економіка підприємства : Теорія і практикум : навч. посіб. / В.І. Блонська, Т.Г. Васильців, С.С. Гринкевич [та ін.] ; за ред. доц. Н.Г. Міценко, доц. О.І. Ященко. - Львів : «Магнолія 2006», 2008. - 688 с.

10. Болюх М.А. Економічний аналіз : навч. посібник [Електронний ресурс] : / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2010. - 556 с. Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/117/39/

11. Булавенко С.Д. Основи економіки.10-11 кл.: розробки уроків / С.Д. Булавенко. - Х. : Веста : Вид. «Ранок», 2007. - 430 с.

12. Вінярська М.Р. Економічна сутність результатів діяльності підприємства [Електронний ресурс] : / М.Р. Вінярська, Л.М. Пилипенко. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16474/1/268-V%D1%96njarska-457-458.pdf

13. Гетьман О.О. Економіка підприємства : підручник / О.О. Гетьман. - К. : ЦНЛ, 2006. - 488 с.

14. Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз : навч. посіб. [Електронний ресурс]: / Б.Є. Грабовецький. - К. : ЦУЛ, 2010. - 256с. - Режим доступу : http://pidruchniki.ws/16011013/ekonomika/analiz_finansovoyi_stiykosti_pidpriyemstva

15. Грещак М. Г. Економіка підприємства : підручник / М. Г. Грещак, В.М. Колот, В. П. Наливайко [та ін.] ; за ред. докт. екон. наук, проф. С. Ф. Покропивного. - К. : КНЕУ, 2006. - 526 с.

16. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: навч. посібник. [Електронний ресурс] : / В.І. Гринчуцький. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 304 с. - Режим доступу : http://libfree.com/120907673_ekonomikabiznesplan.html

17. Данілов О.Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях [Електронний ресурс]: /О.Д. Данілов. - Режим доступу : http://pidruchniki.ws/15790603/finansi/yak_vidbuvayetsya_rozrahunok_viruchki_pributku_vid_riznih_vidiv_diyalnosti

18. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV [Електронний ресурс] : Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 40, ст. 365. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/

19. Закон України «Про охорону праці» [Електронний ресурс] : Закон України № 2695-XII ( 2695-12 ) від 14.10.92. - Режим доступу: http://kievprofenergo.in.ua/page/18/

20. Закон України «Про відпустки» [Електронний ресурс] : Закон України від 15.11.96 № 504/96-ВР. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80

21. Зятковський І.В. Фінанси підприємств : Навч. посібник для студ. економічн. спец. вузів [Електронний ресурс]: / І.В. Зятковський,. - 2-е вид., перероб. та доп.. _ К.: Кондор, 2008. - 362 с. Режим доступу: http://ualibrarium.narod.ru/econ/finpidpr/11/finansi-pidpriyemsrv-zyatkovsykiy.html

22. Іванова В.В. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / В.В. Іванова. -- К.: Центр навчальної літератури, 2006. -- 472 с.

23. Ілляшенко С.М. Стратегічне управління інноваційною діяльністю підприємства на засадах маркетингу інновацій / С. М. Ілляшенко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №12(114). - С. 137-139.

24. Канке А.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. / А.А. Канке. - М.: Форум, Инфра-М, 2007. - 288 с.

25. Квасницька Р.С. Виручка від реалізації продукції та чинники, що впливають на її величину [Електронний ресурс]: / Р.С. Квасницька. - Режим доступу: http://bookdn.com/book_281_glava_17_TEMA_4.2._Viruchka_ v%D1%96d_real%D1%96.html

26. Квасницька Р.С. Бюджетування як сучасна управлінська технологія [Електронний ресурс]: / Р.С. Квасницька. - Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/aprer/2010_6_1/7.pdf

27. Квасницька Р.С. Фінансове забезпечення підприємницької діяльності [Електронний ресурс]: / Р.С. Квасницька. - Режим доступу : http://intkonf.org/katsay-k-a-kand-ekonom-nauk-kvasnitska-r-s-finansove-zabezpeche nnya-pidpriemnitskoyi-diyalnosti/

28. Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. - К.: Знання, 2008. - 485 с.

29. Ковальчук І.В. Економіка підприємства : навч. посіб. / І.В. Ковальчук. - К. : Знання, 2008. - 679 с.

30. Ковтун С.С. Бюджетування на сучасному підприємстві, або як ефективно керувати фінансами / С.С. Ковтун. - Х.: Фактор, 2008. - 336 с.

31. Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс] : Кодекс законів № 117-XIV від 18.09.98. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/117-14

32. Кодекс цивільного захисту України [Електронний ресурс] : Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17

33. Кондратюк О.М. Синергія інформації в управлінні витратами підприємства / О.М. Кондратюк, О.В. Школа // Держава та регіони. - 1010. - №6. - С. 253-255.

34. Коновал І.А. Бізнес-планування підприємницької діяльності в АПК : навчальний посібник для студ. вузів [Електронний ресурс] : / І.А. Коновал . - К. : ЗАТ „НІЧ ЛАВА”, 2010. - 135 с. - Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/2706/1/

35. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент: підручник [Електронний ресурс]: / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. - 2-ге вид. - К. : Центр навчальної літератури, 2011. - 520 с. - Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1584072043595/finansi/finansoviy_menedzhment_-_kramarenko_go

36. Куриленко Т.П. Проектне фінансування: підручник [Електронний ресурс] : / Т.П. Куриленко. - К.: Кондор, 2010. - 208 с. - Режим доступу : http://abookz.com/book_110_page_32

37. Кучеренко В. Р. Бізнес-планування фірми : навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов, О. С. Маркітан. - К.: Знання, 2008. - 423 с.

38. Крупська Л. П. Моя економіка : підручник для уч. 8-10 кл. / Л.П.Крупська, Л. М. Кириленко. - К. : «А.П.Н.», 2005. - 317 с.

39. Круш П. В. Внутрішній економічний механізм підприємства : посібник / П. В. Круш, С. О. Тульчинська. - Київ : ЦНЛ, 2008. - 206 с.

40. Манів З. О. Економіка підприємства : навч. посіб. / З. О. Манів, І. М. Луцький. - К. : Знання, 2004. - 580 с.

41. Мельник М. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия / М. В. Мельник. - М.: Форум, 2008. - 193 с.

42. Мельник Т. М. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : / Т. М. Мельник, І. О. Школьник. - Режим доступу : http://lib.uabs.edu.ua/library/Metod/K_fin/2006/675_2006.htm#_Toc148410861

43. Мельникова В. І. Мікроекономіка : підручник / В. І. Мельникова. - К. : ВД Професіонал, 2005. - 400 с.

44. Момот Т. В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. [Електронний ресурс] : / Т. В. Момот, В. О. Безугла, Ю. О. Тараруєв, М. В. Кадничанський, І. Г. Чалий ; за ред. Момот Т. В. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 712 с. - Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/668373/

45. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2013 р. №336/22868

46. Оверчук А. В. Сутнісна характеристика фінансового планування в ринкових умовах [Електронний ресурс] / Вісник Житомирського державного технологічного університету. - 2011. - № 6. - С. 338. - Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/2933/1/337.pdf

47. Одінцова Т. М. CVP-аналіз як інструмент управління фінансовими результатами підприємства [Електронний ресурс] / Т. М. Одінцова, О. В. Невмержицька, І. В. Чаус. - Режим доступу: http://fp.cibs.ck.ua/files/1301/13otmcat.pdf

48. Онисько С. М. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Підручник [Електронний ресурс] : / С. М. Онисько, П. М. Марич. - 2-ге вид., стереотип. - Львів: Магнолія Плюс, 2009. - 364с. - Режим доступу : http://andrushivkabase.16mb.com/index.php?t=33&p=32&q=1600225933&book=Finansova-sanaciya-i-bankrutstvo-pidpriemstva-Onisko-S-M

49. Онищенко С. В. Удосконалення фінансового планування на підприємствах [Електронний ресурс] : / С. В. Онищенко // Ринок цінних паперів України. - 2010. - Режим доступу : http://e works.com.ua/work/4139_Etapi_vprovadjennya_budjetyvannya_i_poslidovnist_iogo_vikonannya.html

50. Оспіщева В. І. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. Посібник [Електронний ресурс] : / За ред. В,І.Оспіщева. - К.:Знання. - 2011. - 567с. - Режим доступу : http://pidruchniki.ws/15840720/finansi/finansi_kurs_dlya_finansistiv_-_ospischeva_vi

51. Офіційний сайт ПАТ «КРОНЕКС-ХАРКІВ» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kronex.promdex.com/

52. Пасічник В. Г. Організація виробництва : підручник / В.Г. Пасічник. - К. : ЦНЛ, 2005. - 248 с.

53. Петрович Є. М. Організація виробництва : підручник / Є.М. Петрович. - К. : ЦНЛ, 2005. - 336 с.

54. Петрович Й. М. Економіка підприємства : підручник / Й. М. Петрович, А. Ф. Кіт, Г. М. Захарчин [та ін.]. Вид. 2-ге, виправл. - Л : «Магнолія плюс», 2006. - 580 с.

55. Податковий кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112

56. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств : підручник [Електронний ресурс] : / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. - 5-тє вид., перероб. та допов. - К.: КНЕУ, 2011. - 546 с. - Режим доступу : http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/73/77/

57. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №15 «Дохід». Наказ Міністерства фінансів України №1591 від 9.02.2011 р.

58. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 «Витрати». Наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. N 318

59. Пономаренко Є.Д. Фінансовий аналіз : конспект лекцій / Є.Д. Пономаренко. - К.:Либідь, 2005. - 123 с.

60. Попович П.Я. Факторний аналіз [Електронний ресурс] : / П.Я. Попович. - Режим доступу: http://pidruchniki.ws/19310710/ekonomika/ faktorniy_analiz_pributku_vid_realizatsiyi_produktsiyi_robit_poslug

61. Постанова «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці» від 17.11.97 № 1290 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1290-97-%D0%BF

62. Прохорова В.В. Контролiнг. Вiд теорiї до реалiзацi на практицi : монографiя / В.В. Прохорова, Л.С. Мартюшева, Н.Ю. Петрусевич, Ю.В. Прохорова. - Х.: ВД, 2008. - 200 с.

63. Садовська І.Б. Економічна сутність фінансових результатів [Електронний ресурс]: / І.Б. Садовська. - Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1795062353275/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/ekonomichna_sut_finansovih_rezultativ

64. Салига С.Я. Інформаційне забезпечення управлінських рішень на підприємствах : Моногр. [Електронний ресурс] : / С.Я. Салига, В.В. Фатюха; Гуманіт. ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.». - Запоріжжя, 2011. - 150 c. - Режим доступу: http://buklib.net/books/23053/

65. Семенов Г.А. - Фінансове планування і управління на підприємствах : навч. посіб. [Електронний ресурс] : / Г.А. Семенов. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 432 с. - Режим доступу : http://ebooktime.net/book_208_glava_62_6.3._ПОЛІТИКА_УПРА.html

66. Семенов А.Г. Аналіз та вдосконалення оплати праці / А.Г. Семенов, А.І. Шарко // Держава та регіони. - 2010. - №6. - С. 232-238.

67. Семенов Г.А. Економіка підприємства : навчальний посібник / Г.А. Семенов. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 324 с.

68. Скалюк Р.В. Якість фінансового результату господарської діяльності промислового підприємства [Електронний ресурс] : / Р.В. Скалюк. - Режим доступу: http://pk.napks.edu.ua/library/compilations_vak/nvfbi/2010/4/p_50_56.pdf

69. Татьянич Л.С. Роль фінансового планування на підприємстві в умовах ринкового господарювання [Електронний ресурс]: Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - Бердянськ . - 2010. - №1(9). - С. 83. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11_NPE_2013/Economics/10_134349.doc.htm2

70. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємства: навчально-методичний посібник [Електронний ресурс]: / О.О. Терещенко. - К.: КНЕУ, 2011. - 412 с. - Режим доступу: http://studentam.kiev.ua/content/view/664/83/

71. Ткаченко І.П. Аналіз джерел формування фінансових ресурсів у системі фінансового менеджменту підприємтсва [Електронний ресурс] : / І.П. Ткаченко. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_ Gum/bmnef/2012_1_2/51.pdf

72. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О.С. Філімоненков. -- Вид. 2-ге, перероб. і доп. -- К.: МАУП, 2006. -- 328 с.

73. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підручник [Електронний ресурс] : / Ю.С. Цал-Цалко. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 566 с. - Режим доступу : http://imanbooks.com/book_479_page_117

74. Чеботарев Н.Ф. Оцінка вартості підприємства (бізнесу) : підручник [Електронний ресурс] : / Н.Ф. Чеботорев. - К.:ВД «Дашков та Ко», 2011.-256 с. - Режим доступу : http://library.if.ua/book/155/10192.html

75. Чемчикаленко Р.А. Фінансовий аналіз: Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівень - бакалавр галузь знань - 0350 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки - 6.030508 «Фінанси і кредит» / Р.А. Чемчикаленко. - ХІФ УДУФМТ, 2011. - 328 с.

76. Череп А.В. Інвестознавство: навч. посіб. / А.В. Череп. - К.: Кондор, 2006. - 398 c.

77. Шевчук О.Д. Становлення прибутку як економічної категорії та фактори його зростання [Електронний ресурс] : / О.Д. Шевчук, І.С. Река. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/32_PWMN_2009/Economics/55130.doc.htm

78. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент : підручник [Електронний ресурс] : / В.М. Шелудько - К.: Знання, 2010. - 439с. - Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/finansi/finansoviy_menedzhment_-_sheludko_vm

79. Шлійко А.В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг : навчальний посібник / А.В. Шлійко. - К. : ЦНЛ, 2008. - 376 с.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Річна фінансова звітність підприємства ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ» за 2011 - 2013 р.р.

Таблиця А1 Баланс ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ» 2011-2012 роки, тис. грн

Актив

На початок

2011

На кінець 2011

На кінець 2012

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

1,00

1,00

1,00

- первісна вартість


Подобные документы

 • Сутність фінансових результатів та їх значення в зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Методи, підходи та показники, що застосовуються в аналізі фінансових результатів підприємства. Напрями удосконалення управління фінансовими результатами.

  дипломная работа [327,4 K], добавлен 22.03.2012

 • Розвиток теорії прибутку в історичному аспекті. Механізм управління фінансовими результатами господарської діяльності підприємства. Особливості застосування методів експертних оцінок і колективної генерації з метою оцінки фінансового стану організації.

  дипломная работа [785,4 K], добавлен 27.07.2014

 • Зміст фінансової діяльності та грошові фонди підприємства. Аналіз процесу управління фінансовими ресурсами ТОВ "Окланд". Пропозиції щодо джерел формування оборотних коштів підприємства та оптимізації організаційної структури податкового планування.

  дипломная работа [403,3 K], добавлен 07.09.2010

 • Економічна сутність та класифікація активів та пасивів підприємства, принципи їх формування. Сутність і завдання управління оборотними та необоротними активами, власним та позиковим капіталом. Фінансово–коефіцієнтний аналіз діяльності підприємства.

  курсовая работа [5,4 M], добавлен 27.01.2011

 • Інформаційне забезпечення аналізу прибутку підприємства. Методи оцінки його формування та використання. Автоматизована система управління формуванням доходів підприємства. Модель оптимізації використання чистого прибутку від продажів "Фокстрот-Харків".

  курсовая работа [160,8 K], добавлен 09.07.2014

 • Фінансовий ризик як об’єкт управління, основні методи його оцінки. Процес і система управління ризиками. Ризик-менеджмент як специфічний напрям діяльності фінансового менеджменту, його засоби. Зміст, завдання і методи аналізу фінансової звітності.

  контрольная работа [22,8 K], добавлен 27.02.2013

 • Фінансовий план, його зміст, завдання, методика формування. Принципи планування фінансових показників діяльності підприємства. Системний аналіз економічної ефективної діяльності підприємства ТОВ "Люстдорф". Шляхи підвищення прибутковості підприємства.

  курсовая работа [120,6 K], добавлен 21.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.