Взаємовідносини між ланками бюджетної системи

Бюджетні субсидіювання, субвенції, дотації, позички. Рух грошових потоків. Взаємні розрахунки бюджетів. Розподіл доходів між центральним і місцевими бюджетами. Інструмент впливу бюджетні дотації. Усунення дисбалансу бюджету. Розрив у виконанні бюджету.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид презентация
Язык украинский
Дата добавления 30.06.2015
Размер файла 16,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Принципи побудови бюджетної системи та основи бюджетного устрою. Бюджетний устрій України відповідно до Закону "Про бюджетну систему України". Взаємовідносини між ланками бюджетної системи: субсидіювання, вилучення коштів, взаємні розрахунки, позички.

  контрольная работа [28,2 K], добавлен 03.02.2013

 • Аналіз поняття міжбюджетних відносин. Вивчення сутності трансфертів - головного інструменту організації міжбюджетних взаємовідносин. Критерії розмежування видатків і доходів між окремими бюджетами. Субсидіювання та його види: субсидії, субвенції, дотації.

  контрольная работа [26,4 K], добавлен 24.09.2010

 • Зміст, структура та класифікація доходів державного бюджету. Бюджетні повноваження органів казначейства в процесі виконання бюджету. Аналіз касового виконання державного бюджету за доходами казначейством. Зарубіжний досвід касового виконання бюджету.

  дипломная работа [818,1 K], добавлен 03.08.2012

 • Бюджетні трансферти як основний інструмент регулювання міжбюджетних відносин. Розмежування доходів та видатків між різними ланками бюджетної системи. Етапи становлення, розвитку та стратегічні напрямки реформування міжбюджетних відносин в Україні.

  дипломная работа [318,0 K], добавлен 24.09.2016

 • Процес формування бюджету. Визначальні характеристики бюджету підприємства. Оцінка виконання бюджету з урахуванням ризиків за окремими видами доходів і статтям витрат. Збільшення обсягу фінансових інвестицій. Синхронізація грошових потоків.

  реферат [172,8 K], добавлен 22.12.2013

 • Удосконалення взаємовідносин між центральними та місцевими бюджетами. Проблема реформування бюджетної системи. Подолання недостатності власних коштів місцевих бюджетів за рахунок надання місцевим бюджетам трансфертів. Поділ доходів місцевих бюджетів.

  презентация [49,4 K], добавлен 23.10.2016

 • Класифікація доходів бюджету. Їх склад: податкові і неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, міжбюджетні трансферти. Правове регулювання формування доходів бюджетів та організація їх мобілізації. Принципи побудови податкової системи.

  презентация [1,7 M], добавлен 10.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.