Аналіз динаміки приземної температури повітря на станціях Антарктиди

Процеси, які є індикаторами змін клімату в різних кліматичних зонах Антарктиди, можливості прогнозу їх динаміки у майбутньому. Дослідження середньомісячної температури повітря за січень та липень в районі ст. «"Академік Вернадський" й "Амундсен Скотт".

Рубрика География и экономическая география
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 29.04.2016
Размер файла 412,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Кафедра кліматології та фізики атмосфери

Аналіз динаміки приземної температури повітря на станціях Антарктиди

Риженко Є.О., ст. гр. МСГ-32б

Наукові керівники: Сущенко А.І.,к.геогр.н., ас.,

Сєрга Е.М., к.геогр.н., доц.

Щоб визначити та дослідити процеси, які є індикаторами змін клімату в різних кліматичних зонах Антарктиди і визначити можливості прогнозу їх динаміки у майбутньому, нами було проведено дослідження середньомісячної температури повітря за січень та липень в районі ст. «Академік Вернадський» та станції «Амундсен Скотт», оскільки, як відомо, температура повітря визначає характер і режим погоди, впливає на різні сфери діяльності людини.

Вихідними даними для проведення роботи була обрана середньомісячна температура повітря на стаціях «Академік Вернадський» та «Амундсен-Скотт» за період з 1957 по 2015 рр.

Первинною формою запису наших вихідних даних були прості статистичні ряди, значення в яких розташовані в хронологічному порядку.

Аналіз часових рядів дав змогу визначити тенденції в змінах середньомісячної температури повітря на ст. «Академік Вернадський» та «Амундсен-Скотт», які проявилися у лінійних трендах температури. у якості прикладу на рисунку 1 представлений часовий ряд середньомісячної температури повітря на ст. «Академік Вернадський».

клімат антарктида температура повітря

Рисунок 1 - Часовий ряд середньомісячної температури повітря на

ст. «Академік Вернадський» (січень)

На наступному етапі наші часові ряди були згруповані, та були знайдені основні характеристики та оцінки моментів розподілу середньомісячної температури повітря. У якості прикладу представлені розрахунки та значення статистичних оцінок моментів розподілу середньомісячної температури повітря на ст. «Амундсен-Скотт»

Табл.1 -Основні характеристики та значення статистичних оцінок моментів розподілу середньомісячної температури повітря на ст. «Амундсен-Скотт»

Як відомо згруповані ряди можуть бути представлені у графічному вигляді. У якості прикладу на рисунку представлений полігон розподілу середньомісячної температури повітря (ст. Амундсен-Скотт, липень).

Рисунок 2 - Полігон розподілу середньої місячної температури повітря

(ст. Амундсен-Скотт, липень)

Для випадкової величини закон розподілу є вичерпною характеристикою, оскільки дає можливість при доборі теоретичного розподілу визначити ймовірності розташування випадкової величини в заданому інтервалі, нижче або вище заданої межі. Реалізація алгоритму дослідження закону розподілу дає можливість стверджувати, що емпіричний розподіл середньомісячної температури повітря у січні на станціях «Академік Вернадський» та «Амундсен-Скотт» з ймовірністю 95% можна описати нормальним законом.

При дослідженні було виявлено, що до значення середньомісячної температури повітря на станції «Академік Вернадський» у липні на рівні значущості б=0,05 можна підібрати третій тип розподілу Пірсона, але це припущення було відхилено після його перевірки за допомогою критерію Пірсона.

Також було з'ясовано, що емпіричний розподіл середньомісячної температури повітря на станції «Амундсен-Скотт» у січні та липні та на станції «Академік Вернадський» у січні підпорядковується нормальному закону на рівні значущості б=0,05.

Для підібраних теоретичних законів були розраховані інтервальні теоретичні частоти та інтервальні ймовірності, на основі яких були побудовані функції розподілу. На наступному етапі був проведений розрахунок ймовірнісних характеристик, які можуть бути отримані аналітично на підставі функції розподілу.

Рисунок 3 - Полігон розподілу середньої місячної температури повітря

(ст. Амундсен-Скотт, липень)

Підібраний з ймовірністю 95% нормальний закон до середньомісячної температури повітря у січні на ст. «Амундсен-Скотт» дозволяє стверджувати, що в цей літній місяць температура повітря нижче -60,6°С буде зустрічатися з меншою ймовірністю (38%), ніж ймовірність появи температури вище цього значення (62%).

Література

Врублевська О.О., Катеруша Г.П., Миротворська Н.К. Кліматична обробка метеорологічних величин. - Одеса: ТЕС, 2004. - 152с.

Кліматичні стандартні норми (1961-1900 рр.). - К.: УкрНДГМІ-ЦГО, 2002. - 446 с.

Ліпінський В.М., Бабіченко В.М., Дячук В.А. та ін.. Клімат України. - К.: Вид-во Раєвського, 2003. - 108-133 с.

Школьний Є.П., Лоєва І.Д., Гончарова Л.Д., Обробка та аналіз гідрометеорологічної інформації: підручник. - К. Міносвіти України, 1999. - 600 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Температура повітря як один із головних метеорологічних елементів. Аналіз природних умов Шацького національного природного парку. Вивчення багаторічних коливань середніх величин температури повітря на метеостанції Світязь, розгляд хронологічних графіків.

  дипломная работа [311,7 K], добавлен 09.09.2012

 • Аналіз історії виникнення назви материка Антарктида та етапів його дослідження. Характеристика географічного положення, особливостей рельєфу та геологічної будови. Відмінні риси клімату, рослинного і тваринного світу. Господарське використання материка.

  реферат [26,0 K], добавлен 13.08.2010

 • Розгляд геологічної будови та характеристики Антарктиди та Антарктики, їх льодовикового покриву. Фізико-географічне положення Антарктики, історичні особливості і геологія материка, господарське значення, сучасні проблеми та міжнародно-правовий статус.

  курсовая работа [62,7 K], добавлен 30.11.2012

 • Особливості циркуляційних процесів. Розміщення на материку і характер підстилаючої поверхні. Розподіл температур повітря, ґрунту і опадів по території України. Фактори, що впливають на зміну клімату. Несприятливі погодні явища. Агрокліматичні ресурси.

  курсовая работа [4,4 M], добавлен 11.11.2015

 • Кількісні характеристики водяної пари в повітрі. Кругообіг води в природі. Процеси конденсації та сублімації. Утворення туманів та хмар. Парниковий ефект та кислотні дощі. Динаміка зміни температури та опадів по Чернігівській області за 2002-2007 роки.

  дипломная работа [3,6 M], добавлен 20.09.2010

 • Розрахунок відносної вологості повітря, кута падіння сонячних променів, полуденної висоти сонця над горизонтом, зміни рівня світового океану при розтаванні криги, швидкості руху цунамі. Поняття "баричний ступінь", "баричний градієнт", "схилення сонця".

  контрольная работа [259,0 K], добавлен 27.11.2010

 • Ознайомлення із змістом палеокліматичних гіпотез. Дослідження зміни кліматичних умов, складу рослинного та тваринного світів в Північній Європі з історичного погляду. Вплив уповільнення теплої течії Гольфстрім на клімат Великобританії та Північної Європи.

  реферат [22,0 K], добавлен 23.11.2010

 • Основні визначення, поняття та елементи кріосфери. Льодовикові форми рельєфу. Загальні обсяги зледеніння Землі. Вплив змін клімату на кріосферу: арктичні льоди, гірські льодовики, багатолітня мерзлота. Шляхи протидії змінам клімату, варіанти адаптації.

  курсовая работа [3,5 M], добавлен 07.03.2014

 • Огляд факторів і динаміки економічного росту Південно-Африканської Республіки. Оцінка галузевої структури економіки. Аналіз рівня іноземних інвестицій та державного боргу. Визначення місця ПАР в конкурентному середовищі міжнародної економічної спільноти.

  курсовая работа [684,4 K], добавлен 19.07.2016

 • Різноманітні кліматичні пояси різних частин Північної Америки, географічне положення, процеси атмосферної циркуляції, специфічні орографічні умови. Атмосферні процеси, що знаходяться над материком. Розташування природних зон, межи температурних коливань.

  реферат [20,1 K], добавлен 16.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.