Економічна характеристика Великобританії

Аналіз економічного розвитку Великобританії в умовах формування світового господарства. Галузева структура економіки: аграрний сектор, промисловість та будівництво, сфера послуг. Іноземні інвестиції; конкурентноспроможність і міжнародне співробітництво.

Рубрика География и экономическая география
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.08.2016
Размер файла 1,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Економічна характеристика Великобританії

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Макроекономіка країн

1.1 Основні економічні показники

1.2 Фактори та динаміка економічномічного зросту

1.3 Стратегія економічного розвитку

Розділ 2. Галузева структура економіки

2.1 Первинний сектор (сільськогосподарське виробництво)

2.2 Вторинний сектор (промисловість та будівництво)

2.3 Третинний сектор (сфера послуг)

Розділ 3. Країна у світовому господарстві

3.1 Структура зовнішньої торгівлі

3.2 Іноземні інвестиції і заборогованість

3.3 Конкурентноспроможність і міжнародне співробітництво

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Великобританія - економічно розвинена індустріальна країна. У Великобританії проводиться видобуток нафти, природного газу, кам'яного вугілля. Виробництво електроенергії головним чином здійснюється на ТЭС. Розвинуті галузі: чорна і кольорова металургія, машинобудування, тракторо- і верстатобудування, нафтопереробна, хімічна, текстильна, харчова, взуттєва, швейна і інші галузі легкої промисловості.

Сільське господарство забезпечує 3/4 потреби країни в продовольстві. Головна галузь сільського господарства - м'ясо-молочне і молочне тваринництво. У рослинництві переважає зернове господарство; обробіток цукрового буряка, картоплярство. Рибальство.

Великобританія є потужною європейської державою і її розвиток та досвід вартий більш детального та глибокого вивчення. В цьому і полягає актуальність обраної теми дослідження.

Метою роботи є аналіз економічного розвитку Великобританії в сучасних умовах формування й розвитку світового господарства.

Для досягнення мети роботи були визначені такі завдання:

- висвітлені основні економічні показники країни,

- визначені фактори та динаміка економічного росту,

- сформована стратегія економічного розвитку Великобританії,

- проведений аналіз сектору сільського господарства, промисловості та сфери послуг в Великобританії,

- проаналізована структура зовнішньої торгівлі країни,

- визначені основні іноземні інвестори та державний борг країни,

- визначений рівень конкурентоспроможності та міжнародної співпраці країни в світі.

Об'єктом дослідження виступає економічний розвиток Великобританії.

Предметом дослідження є дослідження економічного розвитку країни, її розвитку, стану, проблем та перспектив розвитку.

Теоретико-методологічною основою роботи є наукові та періодичні праці українських та зарубіжних вчених з географії, економіки, регіональної економіки, міжнародної економіки, зовнішньо-економічних відносин тощо.

У ході дослідження в роботі використовувалися такі методи: загальнонаукові, методи порівнянь, групування, спостереження, комплексної оцінки тощо.

Мета та завдання роботи обумовили її структуру. Курсова робота складається зі вступу, 3 розділів, висновку; містить 40 сторінок тексту, 2 рисунки, 11 таблиць, 3 додатки. Список використаних джерел включає 29 найменувань.

Розділ 1. Макроекономіка країни

1.1 Основні економічні показники

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії -- острівна держава у Західній Європі, відома також як Сполучене Королівство, Велика Британія, Великобританія або просто Британія [4, c. 153].

Великобританія - одна з найрозвиненіших країн світу, яка входить у країни «Великої Вісімки», ВВП на душу населення складає 36 тисяч. В цій країні вже у 19 столітті почалась промислова революція. А столиця держави Лондон вважається одним із найдорожчих міст у світі. Великобританія зберігає важливу роль в світовій економіці. Країна входить в десятку найбільш розвинених країн світу і виробляє 3% загальносвітового ВВП. У експорті товарів і послуг її доля дорівнює 4,6%, в їх імпорті -- 5,1%. Макроекономічна ситуація у Великобританії в останнє десятиліття залишалася стабільною. Зростання реального ВВП на душу населення в середньому було вище, ніж в інших країнах «сімки», безробіття і інфляція -- нижче.

Сполучене Королівство складається з 4-х історико-географічних областей: Англії, Шотландії, Уельсу й Північної Ірландії. Найбільші міста Бірмінгем, Ліверпуль, Манчестер в Англії; Белфаст та Лондондеррі в Північній Ірландії; Единбург і Глазго в Шотландії; Суонсі і Кардіфф в Уельсі [6, c. 56].

З півдня Великобританія граничить із Францією найближчим і найбільш розвитим сусідом, що має з нею загальні водні границі. Основне сполучення між державами здійснюється через протоку Ла-Манш , по дну якого наприкінці двадцятого століття був прокладений тунель для швидкісного залізничного сполучення. До цього сполучення між двома країнами здійснювалося водним або повітряним шляхом [4, c. 155].

Також найбільш близькими сусідами Великобританії є Бельгія і Нідерланди, значно далі розташовані Данія, Німеччина, Норвегія.

Таким чином, ЭГП Великобританії є одночасно сусідським і приморським, що украй вигідно для економічного розвитку країни, хоча, безсумнівно, має визначені мінуси в стратегічному і військовому відношенні.

У Великобританії показник народжуваності складає 12,29 на 1000 осіб, а смертності 9,33.Тому кількість населення постійно зростає. У 1998 році населення складало 59100000 осіб, а вже у 2015 - маже 63 мільйони. За кількістю населення займає 22 місце у світі [27]. Рівень урбанізації - 90%, що не є дивовижним для однієї з найрозвинутіших держав світу, і входить у десятку країн з найвищим рівнем урбанізації.

Населення країни складає - 62,7 млн. осіб, зокрема 80% - англійці, 15% - шотландці, валійці і ірландці. Міське населення - 90% (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Населення Великобританії в 2015 р. Джерело: www.cia.gov/cia/publications/factbook

Одиниця виміру

Всього

Чисельність населення

тис. осіб

62,698,362

Щільність населення

Ос./кв.км.

246

Народжуваність

Ос. /1000 меш.(%)

12.29

Смертність

Ос./1000 меш.(%)

9.33

Природній приріст

Ос. /1000 меш.(%)

0,55

Механічний приріст (сальдо міграції)

Ос. /1000 меш.(%)

2,6

Середня тривалість життя

років

80,05

Сумарний коефіцієнт народжуваності

Дітей/ жінку

1.91

Рівень урбанізації (частка міського населення)

%

90

В даний час провідним сектором британської економіки є сфера послуг (74% ВВП), темпи зростання якої в 2014 р. (3,6%) перевищували темпи зростання ВВП в цілому (2,8%). Лідируюче положення в ній займає її фінансова складова (27,7% ВВП), що визначає спеціалізацію країни в системі міжнародних економічних відносин. На транспорті (7,8% ВВП) зростання склало 2,9%. Друга за значимістю галузь британського господарства -- промисловість (18,6% від ВВП, скорочення обсягу випуску продукції в 2014 р. на 0,1%) представлена двома підгалузями: гірничодобувним виробництвом (2,2% ВВП, скорочення на 9,2%) і оброблювальною промисловістю (14,7% ВВП, приріст на 1,4%). На сільське господарство, яке задовольняє порядку двох третин внутрішніх потреб в продуктах харчування, доводиться всього лише 1% ВВП (обсяг виробництва скоротився на 1,8%), будівництво (6,1%, зростання на 1,1%). Основні макроекономічні показники країни відображені в табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Основні макроекономічні показники Великобританії в 2015 р. Джерело: www.cia.gov/cia/publications/factbook

Всього (валовий показник)

На душу населення

ВВП в порівняних цінах (за паритетом купівельної спроможності) - рівень економічного розвитку

трл. дол

2,173

$/ос.

35100

Темп зростання ВВП у 2005-2014 рр.

% у рік

1,2

Ч

Ч

Темп зростання ВВП у 1990-1999рр.

% у рік

2,24

Ч

Ч

ВВП в поточних цінах (за офіційним обмінним курсом)

трл. дол.

2,247

$/ос.

36119

Сільське і лісове господарство

%

0,7

Ч

Ч

Промисловість та будівництво

%

21,7

Ч

Ч

Сфера послуг

%

77,6

Ч

Ч

Зайнятість в економіці (чисельність економічно активного населення)

Тис. ос.

31,52

прац./100 ос.

5,03

Сільське і лісове господарство

%

1,4

Ч

Ч

Промисловість та будівництво

%

18,2

Ч

Ч

Сфера послуг

%

80,4

Ч

Ч

Рівень безробіття

%

7,8

Ч

Ч

Темп інфляції

%

3,3

Ч

Ч

Середня облікова ставка Центробанку

%

7,75

Ч

Ч

Кредитна ставка приватних банків

%

3,962

Ч

Ч

Доходи держбюджету

млрд. дол.

908

$/ос.

14482

Витрати держбюджету

трл. дол.

1,14

$/ос.

18182,2

Державний борг

трл. дол.

1,653

$/ос.

26364,3

Обсяг грошей в обороті

млрд. дол.

88,88

$/ос.

1417,6

Обсяг квазі-грошей в країні

трл. дол.

3,362

$/ос.

53621,8

Обсяг споживчого кредиту

трл. дол.

5,151

$/ос.

82155,2

Вартість акцій, що вільно продаються

трн. дол.

3,107

$/ос.

49554,7

Запаси валюти і золота

млрд. дол.

82,41

$/ос.

1314,4

Зовнішня заборгованість

трл. дол.

9,836

$/ос.

156878,1

За обсягом ВВП Великобританія займає 7 місце у світі. ВВП в порівняних цінах (за паритетом купівельної спроможності) складає 2,173 трл. дол. Витрати держбюджету перевищують доходи приблизно на 100 млрд. дол., а зовнішня заборгованість складає 9,836. Державний борг країни не перевищує обсяг ВВП і складає 1,653 трл. дол. - більше 50% від ВВП. Тому уряду є над чим попрацювати у найближчий час. За моїми підрахунками темп зростання ВВп складає 1,2 відсотки у рік (2005-2014 рр.). На темп зросту ВВП суттєво вплинула криза 2013-2014 років.

Темп інфляції складає 3,3% у рік, що порівняльно з Україною не дуже суттєво. А рівень безробіття - 7,8%. Тому навіть у Великобританію дуже складно відкрити робочу візу.

1.2 Фактори і динаміка економічного росту

Великобританія має частково регульовану ринкову економіку. Розраховуючи по ринкових валютних курсах, Великобританія є шостою за розміром економіки в світі і третьою в Європі після Німеччини і Франції, пропустивши вперед Францію в 2013 році вперше за десятиліття. Казначейство Її Величності, очолюване Канцлером, відповідальне за розробку і виконання британським урядом публічної фінансової і економічної політики.

Банк Англії -- центральний банк Великобританії і відповідальний за випуск національної валюти фунтів стерлінгів. Банки Шотландії і Північної Ірландії також мають право на випуск своїх власних банкнот, проте зобов'язані мати достатню кількість банкнот Банку Англії для покриття всього власного випуску. Фунт стерлінгів є третьою найбільшою резервною валютою в світі (після долара США і євро) [18, c. 419].

Після відновлення після кризи в 1992 році, британська економіка зростала впродовж найтривалішого періоду в історії і це зростання багато в чому випередило розвиток більшої частини Західної Європи.

У останньому кварталі 2013 року в британській економіці почалася рецесія, вперше з 1991 року. Рівень безробіття виріс з 5,2% у травні 2013 року до 7,6% у травні 2014 року, а до січня 2016 року безробіття серед молодих людей від 18 до 24 років виросло з 11,9% до 20,3%, найвищого показника за історію підрахунків цього показника з 1992 року. Загальний державний борг Великобританії виріс з 44,5% ВВП в грудні 2012 року до 76,1% ВВП в грудні 2015 року (табл. 1.3) [15].

Глобальна фінансова криза уразила економіку країни особливо сильно, унаслідок важливості фінансового сектора країни. Ціни на внутрішньому ринку, великий споживчий борг і світова економічна криза - основні британські економічні проблеми, унаслідок яких у Великобританії в другій половині 2013 років стався різкий спад економіки.

Криза спонукала тодішній уряд Бруна здійснити багато заходів стимулювання економіки і стабілізувати фінансові ринки; вони включали часткову націоналізацію банківського сектора, скорочення податків, підвищення витрат на державні потреби і капітальні проекти. Зіткнувшись із збільшенням дефіциту бюджету і високим рівнем боргу, уряд Д.Камерона в 2015 році почав реалізовувати п'ятирічну програму по скороченню витрат, яка направлена на зниження бюджетного дефіциту країни з 10% ВВП в 2015 році до 1% до 2015 року.

У останньому кварталі 2013 року в британській економіці почалася рецесія, вперше з 1991 року. Рівень безробіття виріс з 5,2% у травні 2013 року до 7,6% у травні 2014 року, а до січня 2016 року безробіття серед молодих людей від 18 до 24 років виросло з 11,9% до 20,3%, найвищого показника за історію підрахунків цього показника з 1992 року. Загальний державний борг Великобританії виріс з 44,5% ВВП в грудні 2012 року до 76,1% ВВП в грудні 2015 року (табл. 1.3) [15].

Таблиця 1.3

Рівень ВВП Великобританії в 2005-2015 рр.

ВВП країни млн. дол.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1836140

1865996

1896338

1927172

1958509

1990354

2022718

2055607

2089032

2 123 000

2 189 000

ВВП на душу населення дол.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

29578,9

30059,86

30548,63

31045,36

31550,16

32063,17

32584,53

33114,36

33652,8

34200

35 100

Рівень бідності зазвичай визначається як 60% від середнього доходу домогосподарства. У 2012-2013 роках 13,5 мільйонів чоловік (22% населення) жили за межею бідності. Це найвищий відносний показник в ЄС окрім чотирьох країн.

У країні достатньо населення, яке працює у промисловості, с.г., сфері послуг; трудові ресурси Великобританії дуже якісні, але наразі є деякі проблеми з трудовими ресурсами: багато людей не можуть знайти робочі місця, тому що в країні багато мігрантів займають робочі місяця. Тому уряд ускладнив процедуру отримання робочої візи до країни. Рівень безробіття складає 7,8%. Але якість робочої сили дуже висока, адже Великобританія є науковим центром світу з такими гарними університетами, як Кембридж, Оксфорд.

Країна достатньо забезпечена природними ресурсами:нафтою природнім газом і також вугіллям, рудами металів. Через це Сполучене Королівство - є одним з найбільших експортерів природних ресурсів у Європі.

Економіко-географічне положення країни дуже вигідне, тому що держава оточена морем і можна ловити рубу, вести видобуток нафти і газу на шельфі, але з'єднується з материком за допомогою тунеля Ла-Манш. А найближчи сусіди - високорозвинені країни Європи.

Великобританія -- одна з найпривабливіших для вкладів капіталу країн світу. Американські, японські, китайські, канадські, французькі і німецькі компанії охоче інвестують в британську економіку. Оскільки добре знають, що британська система фінансово-промислових консорціумів при великій питомій вазі банківського капіталу стабільна основа для зростання грошової маси.

Сполучене Королівство - це також країна, де дуже розвинуте приватне підприємництво. Так склалося історично. У 20 столітті Маргарет Тетчер вирішила зменшити рівень безробіття у країні, і ввела закон, за яким банки видавали безвідсотковий кредит на приватне підприємництво. Тому у Великобританії дуже багато людей, які займаються приватним підприємництвом.

Технології та організація виробництва з кожним роком вдосконалюються. Адже поширена активна співпраця університетів із заводами, фабриками. Усе нове, що винаходять науковці дуже швидко втілюється в практиці.

Процес монополізації інтенсивно йшов в усіх галузях промисловості в 70-80 рр.. і різко активізувався в роки економічного підйому, коли урядом консерваторів були скасовані обмеження на великі угоди з поглинання та злиття компаній. Зараз за ступенем монополізації виробництва Великобританія не тільки не поступається іншим країнам, але в ряді галузей йде попереду них. Так, англо-голландська нафтова компанія «Ройял Датч-Шелл» обганяє найбільшу нафтову монополію США. Але уряд намагається викоренити монополії, але поки що безуспішно.

Все це вплинуло на формування моделі економічного розвитку країни.

1.3 Стратегія економічного розвитку

Великобританія, один з лідерів світової торгівлі і фінансовий центр, є третьою по величині економікою в Європі після Німеччини і Франції. За останні два десятиліття уряд сильно зменшив долю державної власності в економіці країни і реалізував програми соціального забезпечення. Сільське господарство є інтенсивним, надзвичайно механізованим і відповідає європейським стандартам, забезпечуючи приблизно 60% потреб країни в продовольстві при зайнятості менш ніж з 2% робочої сили.

Сектор послуг, особливо банківська справа, страхування і ділові послуги вважаються найбільшими складовими ВВП Великобританії, тоді як доля промисловості продовжує зменшуватися.

Державний банк Англії періодично координує кроки по зміні процентної ставки з ЕЦБ, але Великобританія залишається поза європейським Економічним і Валютним союзом (ЕВС).

Всі комерційні банки знаходяться під наглядом Банку Англії, який має право випускати банкноти в Англії і Уельсі (банки Шотландії і Північної Ірландії володіють обмеженими правами випускати гроші на їх територіях). Банк Англії ліцензує банки, які в основному працюють з населенням, інвестиційні, іпотечні і інші британські або іноземні банки. Банк Англії також контролює ставку рефінансування, яка впливає на структуру і рівень процентних ставок. Він активно втручається на іноземні валютні ринки, охороняючи стабільність фунта. Фунт стерлінгів - одна з головних валют світу, а Лондон є одним з найважливіших торгівельних центрів світу.

У Великобританії існує декілька організованих фінансових ринків. Ринки коштовних паперів складаються з Міжнародної фондової біржі, яка працює із зареєстрованими коштовними паперами і акціями, Ринок незареєстрованих коштовних паперів, для дрібніших компаній, і Третій ринок, для невеликих компаній, цінні папери яких не зареєстровані.

Головні складові державної економічної політики Великобританії, направленої на побудову стійкої економіки і суспільного добробуту, знайшли своє віддзеркалення в основному фінансовому плані країни - бюджеті 2012. У документі визначені подальші соціально-економічні завдання, які ставить перед собою уряд Великобританії, представлені оцінки і прогнози національного економічного розвитку і державного фінансування, а також урядова програма заходів щодо досягнення згаданих завдань.

Значний прогрес британської економіки, відмічений останніми роками, поряд з гнучким державним регулюванням привів до загальної стабілізації національних макроекономічних показників, відносно низьким рівнем інфляції і безробіття [7, c. 163].

Внутрішня стабільність, досягнута завдяки правильній державній економічній політиці, допомогла британській економіці впоратися з більшістю негативних явищ, що виявилися в результаті останньої світової кризи. За останні три роки у Великобританії лише один раз за підсумками кварталу був відмічений спад випуску продукції, а зростання ВВП не припиняється вже більше 4 років (за останні півстоліття це своєрідний рекорд) [13, c. 44].

Стрімкий технологічний прогрес і жорстка конкуренція на світових ринках створюють нові реалії для всіх галузей британської економіки, і бізнес безперервно стикається з проблемою виживання. У цих умовах неодмінним атрибутом національної економічної політики британський уряд рахує створення гнучких і динамічних ринків праці, товарів і капіталу, здатних швидко і ефективно адаптуватися до змінної обстановки, що відбивається на рентабельності і конкурентоспроможності підприємств (зародження нових ринків і поява нових конкурентів, поява ефективніших технологій і трансформація споживчого попиту, зростання цін на сировину).

Основні напрями діяльності уряду в економічній сфері в 2015-2012 роках:

- підтримка малого бізнесу;

- продовження державної підтримки економіки;

- надання компаніям кредитів з метою підвищення конкурентоспроможності британських банків;

- надання допомоги безробітним по влаштуванню на роботу;

- гарантія права здобуття роботи громадянином 18-24 років, який протягом 6 місяців шукає роботу;

- гарантія надання людям старше 60 років, що працює більше 16 годин в тиждень, податкового кредиту [14, c. 137].

Сполучене королівству входить до типу країн з інноваційною моделлю економічного розвитку. У країні активно використовуються високі технології, які сприяють створенню конкурентних переваг для просування товарів на зовнішні ринки. Інновації у вигляді відкриттів становлять 60%, а все інше - це вдосконалення вже наявних відкриттів, активне впровадження інновацій, зростом продуктивності праці і конкурентної спроможності країни.

Головними елементами інноваційної моделі розвитку в Великобританії є:система комерціалізації наукових відкриттів; система виробництва наукових знань та інновацій; система освіти та підвищення кваліфікації;система використання інновацій;система управління та регулювання інноваційного розвитку економіки.

Також для Великобританії є характерною переорієнтація прямого втручання держави в економіку на більш ефективні методи посереднього впливу:

1. Створення умов для ринкового спросу на інновації.

2. Сприяння розвитку конкуренції в інноваційній сфері.

3. Підтримка системи розвитку освіти та науки.

4. Забезпечення підвищення якості освіти

5. Захист прав інтелектуальної діяльності.

Для економічного розвитку Сполученого Королівства, яке розвивається за інноваційною моделлю притаманні такі особливості:

- Чітко визначений напрям виробничого процесу на досягнення високої конкурентоспроможності за рахунок наукових знань, технологій, інновацій.

- Наявність соціально-економічної інфраструктури, яка відповідає завданням зростання технологій конкурентоздатності.

- Наявність технологічного виробничого потенціалу, матеріальних і людських ресурсів, здатних забезпечити випуск конкурентоспроможної продукції.

Великобританія займає одне з провідних місць у рейтингах міжнародної конкурентоспроможності національних економік. Так, станом на 2016 р. Великобританія займає 10 місце серед країн із найвищим рівнем конкурентоспроможності.

Розділ 2. Галузева структура економіки

2.1 Первинний сектор (сільськогосподарське виробництво)

Сільське господарство ведеться на інтенсивній основі. Свої потреби у продовольстві країна задовольняє на 75% за рахунок власного виробництва. Британці вміють від кожного клаптика землі взяти все можливе. Під час Другої світової війни городи були влаштовані у відомому Гайд-Парку. Нині місцеві органи влади (муніципалітети) надають під городи клаптики землі для того, щоби населення не втрачало століттями набутих навичок у сфері вирощування сільськогосподарсь ких культур [25].

Головною галуззю сільського господарства вважається м'ясо-молочне тваринництво. Розведенням молочної худоби займаються переважно на південно-заході Англії. Великобританія відома на увесь світ своїми породами м'ясної і молочної великої рогатої худоби. Поголів'я його складає близько 11,6 млн. У горбкуватих районах Шотландії розводять в основному породи чорну уэльську і галлоуэй, а на рівнинах абердинску білу і герефорд.

Свиней ще більше -- на душу населення в рік припадає більш як одна свиня, -- загальна їх кількість 75 млн. голів. На полях пасеться дуже багато овець -- на двох британців припадає: приблизно одна вівця. Свійської птиці -- понад 130 млн штук. Вирощують і коней, -- для спортивних і рекреаційних цілей. Британці полюбляють коней, тому пізньої осені та взимку одягають їх у попони, хоча британська погода не така вже й холодна [23, c. 79].

Таблиця 2.1

Основні показники сільського господарства Великобританії в 2014 р.

Всього

На душу населення

Од.

к-сть

к-сть

Рівень розвитку

Ч

Ч

Ч

Ч

ВВП сільського господарства

Млн..$

15,73

$/меш.

0,25

Занятість в сільському господарстві

Тис.ос.

689,7

меш./роб.

90

Продуктивність праці

$/роб.

228

Ч

Ч

Виробництво основних продуктів

Ч

Ч

Ч

Ч

Зерно всього

млн.т.

21,148

кг./ос.

337

М'ясо всього

млн.т.

3,341

кг./ос.

53,2

Фрукти та овочі всього

млн.т.

2

кг./ос.

31,9

корені і бульбоплоди (картопля, маніок, ямс і т. д.)

млн.т.

6,423

кг./ос.

102

Боби (квасоля, горох, нут і т.д.)

тис.т.

852,5

кг./ос.

13,6

Олійні(у перерахунку на масло): рапс

млн.т.

1,951

кг./ос.

31,1

Цукристі(очерет, буряк)

млн.т.

8,33

кг./ос.

132

Молоко всього(всі види)

млн.т.

13,2365

кг./ос.

211

Яйця курячі, качині і т.д.

тис.т.

600

кг./ос.

9,6

У рослинництві переважає зернове господарство. Вирощують пшеницю, овес, ячмінь. Британці люблять пиво, а для його виробництва саме й потрібен ячмінь. Вирощують картоплю та цукрові буряки. Багато британців уживають коричневий (неочищений) цукор.

Щорічно Великобританія експортує більш 700 тонн свіжоморожених фруктів і близько 120 тонн морожених овочів. Серед м'ясних продуктів переважає виробництво шинки і бекону традиційних англійських продуктів.

Широко розповсюджений випуск алкогольної продукції. Всесвітньою популярністю користуються Шотландський скроні, джин, ель [16].

Оскільки Великобританія здавна є морською державою, традиційним промислом вважається рибальство. Основу промислу складає тріску, камбала, оселедець, сиг, форель, устриці і краби. Частка риби складає до 80% загального улову. Основна маса риби виловлюється у водах Кельтського моря, на заході і півночі Шотландії, півдні Англії. Основні рибні порти це Кінгстон на - Халлі, Грінсбі, Флітвуд, Північний Шилдс, Абердин і інші.

2.2 Вторинний сектор (промисловість та будівництво)

Велика Британія -- високорозвинена індустріальна країна. Вона -- один із членів «сімки», тобто елітарного клубу найрозвиненіших країн ринкової економіки. Традиційно видобувають кам'яне вугілля, -- нині понад 18 млн. т, а раніше показник був іще вищим. Видобувають нафту, -- понад 500 млн. барелів у рік (видобуток щороку зменшується), видобування природного газу становить понад 56 млрд. куб. м. Електрична енергія в основному виробляється на теплових електростанціях [24].

Таблиця 2.2

Основні показники промисловості Великобританії в 2014 р. Джерело: USGS: Mineral Yearbook 2014-2015

Всього

На душу населення

Од. вим.

к-сть

Од. вим.

к-сть

Рівень розвитку

Ч

Ч

Ч

Ч

ВВП промисловості

млн.$

487,6

$/меш.

7,78

Занятість в промисловості

млн.роб.

11,4

меш./роб.

5,4

Продуктивність праці

$/роб.

43

Ч

14,4

Виробництво основних продуктів

Ч

Ч

Ч

Ч

Вироблення електоенергії

млрд. КВт-г

346

КВт-г/ос.

5518

Видобуток нафти

млн.. бар

508,5

бар./ос.

8,1

Споживання нафти

млн. бар.

592

бар./ос.

9,44

Видобуток природного газу

млрд.

56,3

м3/ос.

898

Споживання природного газу

млрд.

94,28

м3/ос.

150,3

Видобуток вугілля

млн. т.

18,054

кг./ос.

0,29

Чавун і сталь

млн. т.

36,000

кг./ос.

0,57

Метал

млн. т

279,000

кг./ос.

4,45

Алюміній

тис. т.

541,397

кг./ос.

8,64

Цемент

тис. т.

10,000

кг./ос.

0,16

За запасами енергоресурсів (нафта, газ і вугілля) Велика Британія посідає перше місце в Європі. У британському секторі зосереджено близько третини нафти і газу, видобуток яких ведеться на шельфі Північного моря на платформах. Видобуток нафти складає понад 500 млн. барелів на рік, основні родовища Брент та Фортіс. Експлуатується газових 17 родовищ. Найбільші родовища: Леман-бенк, Брент, Моркем. Британо-нідерландський нафтовий холдінг Брітіш Петролеум та Роял Датч Шел є одними із світових лідерів у видобутку та переробці нафти. Видобуток кам'яного вугілля, що відіграв вирішальну роль у Промисловій революції в Британії, постійно скорочується [24]. Розвинена чорна і кольорова металургія (зокрема виробництво алюмінію). Провідною галуззю промисловості вважається машинобудування, зокрема електротехнічне і радіоелектронне.

Транспортне машинобудування, в тому числі автомобілебудування, представляють національні компанії та філії іноземних компаній «Rover», «Ford», «Jaguar», «Pegeout-Talbot», «Honda», «Nissan», «Toyota» та інші [22].

Аерокосмічна промисловість Британії за обсягами виробництва та технологічністю продукції посідає третє місце в світі після США і Франції. Галузь виробляє авіадвигуни «Роллс-ройс», цивільні та військові літаки «British Aerospace», «Harrier», «Tornado», «Eurofighter», устаткування для європейського концерну Airbus Industry».

В країні високо розвинуто суднобудування, виробництво сільськогосподарської техніки та верстатів, текстильного устаткування (за виробництвом верстатів Велика Британія посідає 7 місце в світі), електроніка й електротехніка, програмне забезпечення; телекомунікаційні засоби (волоконна оптика, радари тощо); медичне устаткування, побутова техніка.

Хімічна промисловість представлена широким спектром готової продукції, що споживається як в країні, так і за її межами. Фармацевтика (країна - четвертий в світі виробник ліків), агрохімія, парфумерія, синтетичні волокна, пластмаси, фарби, нові матеріали та біотехнології [10, c. 45].

Розвиток сучасної промисловості країни визначається рівнем розвитку високих технологій. Великій Британії належить найвищій науково-технічний потенціал Європи. Витрати на науково-дослідні роботи складають понад 2% ВВП на рік, понад 35% усіх науково-дослідних робіт фінансується державою. Навколо Кембриджського університету створено науково-технологічний парк, де виробляється оптика та комп'ютерні технології, технопарки також працюють в Единбурзі, між Лондоном та Брістолем у «Коридорі М-4». За часткою високотехнологічних виробництв Велика Британії поступається лише США.

2.3 Третинний сектор (сфера послуг)

Велика Британія була ї є могутньою індустріальною державою, проте наразі основою її економіки вже є не промисловість, а сфера послуг, насамперед фінансових. Лондон сьогодні вважають «фінансовою столицею» планети. Крім власне британських банків, тут працюють понад півсотні найбільших банків інших країн. 25% ВВП країни створює сектор фінансових послуг, в якому зайнято 12% трудових ресурсів країни [23]. Серед фінансових послуг слід виділити банківську діяльність страхування, ринок похідних фінансових інструментів (ф'ючерси, опціони, глобальні депозитарні розписки), ринок облігацій (єврооблігації), валютний ринок, фінансовий лізинг, трастові операції із зарубіжними акціями, операції з дорогоцінними металами. Значними фінансовими центрами є також Манчестер, Кардіфф, Ліверпуль, Единбург.

На сектор послуг у Великобританії доводиться близько 2/3 від ВВП країни. В ньому основну долю (близько 40%) займають ділові і фінансові послуги. Державних послуг припадає на частку 35%, торгівлю -- 19%. Готельні послуги займають -- 5% всього ринку послуг [17].

Лондон, один з трьох «центрів управління» світовою економікою (нарівні з Нью-Йорком і Токіо), є найбільшим фінансовим центром нарівні з Нью-Йорком і найбільший міський ВВП в Європі. Едінбург також є крупним європейським фінансовим центром.

Таблиця 2.3

Основні показники сфери послуг Великобританії в 2015 р.

Всього

На душу населення

Од. вим.

к-сть

Од.вим.

к-сть

Рівень розвитку

Ч

Ч

Ч

Ч

ВВП сфери послуг

млрд.$

1,743

$/меш.

27,8

Занятість у сфері послуг

млн. роб.

50,409

меш./роб.

1,24

Продуктивність праці:

$/роб.

34,6

Ч

22,4

Транспорт

Ч

Ч

Ч

Ч

Протяжність залізниць

тис. км.

16,564

100 Км.

Н.д.

Протяжність автомобільних шляхів

тис. км.

394,428

100 Км

Н.д.

В тому числі з твердим покриттям

%

100

Ч

-

Протяжність судноплавних річок

тис. км.

3200

Ч

-

Протяжність газопроводів

тис. км.

14,071

Ч

-

Протяжність нафтопроводів

км.

595

Ч

-

Кількість легкових автомобілів

Млн. шт.

28,96

Шт./ос.

46,2

Кількість аеропортів

505

505

Ч

Зв'язок

Ч

Ч

Ч

Ч

Кількість стационарних телефонів

Млн. шт.

33,68

Шт./100меш.

53,71

Кількість стільникових телефонів

млн. шт.

81,5

Шт./100меш.

130

Кількість користувачів інтернету

Млн. ос.

51442072

Ос./100меш.

83,2

Кількість поштових відправлень

Тис.

801365

Од./100меш.

-

Послуги

Ч

Ч

Ч

Ч

Витрати на освіту

% від ВВП

5,4

$/меш.

1,93

Витрати на охорону здоров'я

% від ВВП

9,3

$/меш.

3,33

Витрати на НДР

% від ВВП

1,88

$/меш.

0,67

Військові витрати

% від ВВП

2,4(2010г.)

$/меш.

0,86

Чисельність армії

Тис. ос.

180

Військ./100меш.

0,28

Туризм

Ч

Ч

Ч

Ч

Іноземні туристи

млн. ос.

28,130

Тур./1000 меш.

448,6

Туризм є важливою частиною британської економіки і, з 27 мільйонами туристів в 2014 році, країна займає шосте місце серед головних місць туризму світу, а Лондон відвідує найбільша кількість гостей серед всіх міст світу.

Великобританія має в своєму розпорядженні розвинену індустрію туризму. У ній зайнято 2,1 млн. чол. У цій сфері працює 8% малих компаній. До 2006 Великобританії відвідали 22,8 млн. іноземців. Її доля в світовому туризмі складає 3,4%. По цьому показнику вона знаходиться на 7-му місці в світі. Найбільше число відвідувачів із США, Франції, Німеччини, Ірландської Республіки, Нідерландів. Великобританія -- батьківщина сучасного туризму як форми проведення культурного дозвілля. Ще в 1840 р. проповідник Кук з англійського містечка Мельбурн заснував першу в світі туристичну фірму. Через рік фірма організувала для п'ятисот членів Суспільства непитущих поїздку по передмістях Лондона, а в 1844-1846 рр. - екскурсії по різних частинах Англії і Шотландії. Великобританія - одна з найбільш економічно розвинених країн світу, і в ній знаходяться найбільші світові фінансові і торгівельні центри (Лондон, Ліверпуль, Глазго), відомі наукові центри (Лондон, Оксфорд, Кембрідж, Едінбург) - звідси велике значення ділового і конгресового туризму. Приїжджають туристи і на спортивні матчі, що часто відбуваються у Великобританії, особливо футбольні.

Система освіти Великобританії розвивалася впродовж багатьох століть і зараз підпорядкована строгим стандартам якості. Освіта у Великобританії є обов'язковою для всіх громадян у віці від 5 до 16 років. Існує два сектори освіти: державний (безкоштовна освіта) і приватний (платні учбові заклади, приватні школи). У Великобританії існують дві системи освіти, які легко уживаються разом: одна в Англії, Уельсі і Північній Ірландії, друга - в Шотландії. У Великобританії знаходяться найвідоміші у світі учбові вищі заклади.

В Великобританії існує розвинена система охорони здоров'я. Всі основні види медичної допомоги в Англії безкоштовні, але існує податок на кожен виписаний рецепт і часткова оплата лікування зубів і зубного протезування. Охорона здоров'я у Великобританії фінансується за рахунок бюджету, а також страхових внесків, місцевих податків і інших зборів. Окрім цього, лікарні мають право обслуговувати пацієнтів, які самі оплачують лікарські послуги. У англійських лікарнях існують і платні палати і ліжка. Пацієнти зазвичай самі вибирають лікарню.

Наука Великобританії в XIX столітті вважалася найрозвиненішою в світі. У XX столітті поступилася першістю науці США і зараз займає друге місце. Проте тут як і раніше ведеться безліч найважливіших досліджень. Більш всього увага у Великобританії традиційно приділяє природним і технічним наукам. Більше 70 британських учених удостоєно Нобелівських премій. Близько 4,5% світових витрат на науку робиться у Великобританії. 8% від всіх наукових публікацій світу робиться в цій країні.

Збройні сили Великобританії - збройні сили Сполученого Королівства відомі під такими іменами як Британські Збройні сили, Збройні сили Її Величності. Головнокомандуючим Британських Збройних сил є британський монарх, королева Єлизавета II. ЗС Великобританії знаходяться під управлінням Оборонної Ради Міністерства Оборони. Чисельність британських сухопутних військ складає 100000, тоді як склад Королівських ВПС налічує 45210. Чисельність жінок в армії досягає 9 відсотків. До того ж резервісти і Територіальна Армія складають ще 45000, доводячи загальну чисельність Озброєних сил до 225000 чоловік.

Країна має добре розвинений залізничний транспорт. Довжина залізниць загального користування -- 37 тис. км. Із Британських островів поїзди тепер можуть потрапити на континент без допомоги поромів -- з 1994 р. функціонує тунель під Ла-Маншем. Його довжина -- майже 50 км. Довжина автошляхів -- 360 тис. км. Слід пам'ятати, що в цій країні рух транспорту -- лівосторонній [26].

Звіддавна Велика Брианія -- велика морська держава, її морський торговельний флот налічує понад 4 млн т дедвейту. Головні морські порти -- Лондон, Ліверпуль, Манчестер, Лінфорд-Гейвен, Галл, Саутгемптон, Іммінгем. Як відомо, Лондон знаходиться досить далеко від моря, але океанські кораблі добираються до столиці та від неї під час припливу. До речі, за середньовіччя засуджену до страти людину приковували ланцюгом до берега під час відпливу. Під час припливу вода топила засудженого.

Найбільші міжнародні аеропорти -- у столиці. Зовнішня торгівля. Основні експортні товари -- машини, обладнання, сира нафта, нафтопродукти, продукція хімічної промисловості тощо [24]. Країна є великим експортером капіталу. Варто зазначити, що Лондон і досі вважається фінансовим центром світу. Імпортують продукцію машинобудування і транспортне обладнання, хімікати, продукти харчування, паливо тощо.

Головні зовнішньоторговельні партнери -- країни Європейського Союзу, США та Японія. Країна має значні надходження від іноземних туристів, щороку їх прибуває до 12 млн. осіб.

Розділ 3. Країна у світовому господарстві

3.1 Структура зовнішньої торгівлі

Зовнішня торгівля товарами і послугами Великобританія займає важливе місце в економічному розвитку країни (рис. 3.1).

Імпорт Великобританії переважає над експортом. Порівняно з 1996 р. сальдо товарообороту значно зменшилося. Але відносно 2012 р. в 2014 р. сальдо товарообороту збільшилося.

Разом із країнами «великої сімки» Велика Британія змінила структуру свого експорту. Сьогодні вона експортує послуг (банківські, страхування, телекомунікаційні, туристичні, науково-інформаційні, транспортні) більше, ніж товарів і сировини.

Таблиця 3.1

Зовнішня торгівля Великобританії в 2014 р.

Од. вим.

Експорт

Імпорт

Торгівля товарами

Млн. дол.

351,335450

482,892676

Торгівля послугами

Млн. дол.

232,470944

164,057568

Товарна структура

Ч

100%

100%

Продовольство

%

6,25

9,12

руди і метали

%

5,17

2,3

паливо і енергія

%

19,43

20,16

хімічні продукти

%

16,13

8,8

машини і устаткування

%

27,49

24,42

Споживчі товари

%

10,31

16,12

Інші

%

15,22

19,08

Географічна структура

Ч

100%

100%

Німеччина

%

11,2

13,1

США

%

11,4

5,8

Нідерланди

%

8,5

7,5

Франція

%

7,7

6,1

Китай

%

н.д.

9,1

Основні торговельні партнери Сполученого Королівства в розрізі експорту з Великої Британії з 2012 р. по 2014 р. (млн. ф. ст.) відображені в табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Основні торговельні партнери Сполученого Королівства в розрізі експорту з Великої Британії з 2012 р. по 2014 р. Джерело: The World Factbook: https://www.cia.gov

№ п/п

Країна

2012 р.

2013 р.

2014 р.

1

США

32,239

34,964

33,531

2

Німеччина

24,478

28,454

24,760

3

Франція

17,935

18,746

17,871

4

Нідерланди

14,966

19,367

17,379

5

Ірландська Республіка

17,632

18,586

15,295

6

Бельгія

11,741

13,044

10,456

7

Іспанія

9,888

10,037

8,949

8

Італія

9,103

9,309

8,196

9

Китай

3,781

4,870

5,129

10

Швеція

4,863

5,095

4,106

11

Швейцарія

3,845

4,607

3,879

12

Канада

3,287

3,596

3,615

13

ОАЕ

2,756

3,686

3,556

14

Гонконг

2,651

3,470

3,512

15

Японія

3,762

3,685

3,363

16

Індія

2,964

4,119

2,893

17

Сінгапур

2,465

2,728

2,846

18

Австралія

2,513

2,961

2,801

19

Норвегія

2,750

2,755

2,692

20

Польща

2,349

2,932

2,691

Основні торговельні партнери Великої Британії в розрізі імпорту до Сполученого Королівства (2012-2014 р., млн. ф. ст.) представлені в табл. 3.3.

економічний галузевий міжнародний великобританія

Таблиця 3.3

Основні торговельні партнери Великої Британії в розрізі імпорту до Сполученого Королівства (2012-2014 р., млн. ф. ст.) [31].

№ п/п

Країна

2012 р.

2013 р.

2014 р.

1

Німеччина

44,197

44,460

39,131

2

США

26,365

28,877

28,451

3

Китай

18,795

21,968

22,840

4

Нідерланди

22,785

25,327

21,201

5

Франція

21,666

23,191

20,227

6

Норвегія

14,595

20,646

15,085

7

Бельгія

14,825

16,103

14,771

8

Ірландія

11,249

12,020

12,218

9

Італія

13,188

14,061

11,983

10

Іспанія

10,112

10,291

9,088

11

Гонконг

6,988

7,659

7,178

12

Японія

7,981

8,106

6,232

13

Швейцарія

4,878

5,955

5,724

14

Швеція

5,224

6,702

5,340

15

Канада

5,868

6,251

5,270

16

Польща

3,675

4,240

4,607

17

Росія

5,488

6,694

4,454

18

Індія

3,773

4,266

4,325

19

Туреччина

4,729

4,676

4,316

20

Данія

3,392

3,850

3,687

Графічно дані відображені в додатках Д і Г.

Основні експортні товари: машини, промислові товари, аерокосмічне обладнання та електроніка, медичне й наукове обладнання, продукція фармацевтичної промисловості, нові технології, сира нафта, паливо, хімікати, продовольство, напої, тютюн. Основними торговельними партнерами є США, Німеччина, Франція, Ірландія, Нідерланди, Бельгія, Іспанія, Італія [18].

Об'єктивність існування залежності економіки країни від імпорту полягає у нестачі власної сировини. Імпортує країна промислові товари, машини, паливо, рудні концентрати, харчові продукти з Німеччини, США, Китаю, Нідерландів, Франції, Бельгії, Норвегії, Італії.

3.2 Іноземні інвестиції та державний борг Великобританії

Останніми роками сальдо зовнішньоторговельного балансу Великої Британії хронічно залишається негативним: у 2012 році -44,95 млрд. ф. ст., у 2013 році -38,24 млрд. ф. ст., у 2014 році -3 2,48 млрд. ф. ст., в т.ч. (табл. 3.4):

Таблиця 3.4

Основні фінансові показники Великобританії в 2015 р.

Всього

На душу населення

Сальдо торгівельного балансу(+,-)

млн. дол.

-32477 (2014 р.)

$/ос.

-518,8

Сальдо платіжного балансу(+,-)

млн. дол.

-17694

$/ос.

-282,6

Інфляція

%

1,6

Ч

Ч

Приплив інвестицій в країну(+)

млн. дол.

1 125 000

$/ос.

17943

Відтік інвестицій з країни(-)

млн. дол.

1 652 000

$/ос.

26348

Прямі іноземні інвестиції

млн. дол.

1 675 000

$/ос.

26715

Зовнішня заборгованість

млн. дол.

9,836

$/ос.

156878

Початок 2015 року теж відзначається негативним сальдо: так, у січні вартість експорту товарів та послуг склала 32,8 млрд. ф. ст., обсяг імпорту - 36,7 млрд. ф. ст., сальдо негативне -3,9 млрд. ф. ст. У лютому ц.р. вартість експорту товарів та послуг склала 34,4 млрд. ф. ст., вартість імпорту - 36,5 млрд. ф. ст., сальдо негативне в сумі 2,1 млрд. ф. ст. [24]

Внутрішньоекономічні тенденції впливають і на стан зовнішньої торгівлі країни та її кредитні рейтинги, загроза зниження яких є цілком реальною. Незважаючи на падіння курсу фунта по відношенню до долара США та євро порівняно з минулим роком, країні не вдалося використати це для нарощування експорту, а тому сальдо зовнішньоторговельного балансу залишається негативним.

Коливання обмінного курсу британського фунта, що мали місце в 2014 р., по відношенню до основних валют помітно варіювалися. Якщо відносна стабільність курсу фунта стерлінгів по відношенню до загальноєвропейської валюти відображає, перш за все, синхронізацію економічних процесів у Великобританії і країнах, що входять в зону євро, то значне зміцнення по відношенню до долара часткове - збереження Банком Англії своєї облікової ставки на досить високому рівні, і частково - прискорення темпів національного економічного зростання (табл. 3.5).

Таблиця 3.5

Паритетне взаємовідношення і ринок термінових операцій

Країна і валюта

$, США

$Can, Канада

?, Великобритания

Номінальна процентна ставка, %

9,0

9,5

11,0

Темп інфляції, %

6,0

6,5

8,0

Курс spot

1,000

0,800

1,800

Курс forward

1,000

0,796

1,764

Курс forward equilibrium

1,000

0,796

1,768

Очікуваний курс спот згідно ППС

1,000

0,796

1,767

Реальна процентна ставка

2,830

2,817

2,778

Обмежені резерви фінансування внутрішнього боргу та бюджетний дефіцит можуть створити додатковий тиск на відносно стабільний дефіцит зовнішньоторговельного балансу і понижуючі тенденції для національної валюти. Це пояснюється тим, що в структурі зовнішньоторговельного балансу Великобританії 70% торгівлі доводиться на країни Євросоюзу й тільки 30% - на інші країни. Однак наразі сподівання на зростання експорту не справджуються: так, за наявними даними, в грудні 2014 р. дефіцит у торгівлі товарами з країнами-нечленами ЄС збільшувався найвищими місячними темпами (+7,6%) з березня минулого року. І все ж, в цілому за 2014 рік торговельний дефіцит країни зменшився (на 11,5 млрд. ф. ст. до 81,9 млрд.) вперше з 1997 року після того, як глобальна рецесія призвела до найвищого за останні 50 років падіння обсягів як експорту (-9,5%), так і імпорту (-10,3%) [25].

Рух капіталу -- провідна форма участі Великобританії в міжнародних економічних відносинах. Країна займає важливе місце в експорті і імпорті позикового і підприємницького капіталу. Вона другий за величиною експортер капіталу у формі прямих капіталовкладень -- 11,7% світового експорту іноземних прямих інвестицій (2014-2015 рр.). Основні об'єкти додатка британського капіталу -- Північна Америка і країни ЄС. У США британські інвестиції -- найбільші, вони складають понад 18% всіх іноземних капіталовкладень. Крупні капіталовкладення зосереджені в КНР, Бразилії, на Бермудах.

Як і раніше, економіка країни залежить від іноземних інвестицій, в яких переважають потоки капіталу із США та країн Західної Європи. Власні ж інвестиції, які раніше спрямовувалися в країни-колонії, сьогодні орієнтуються на країни Європи, в тому числі Східної. Наприклад, в Україні за участі британського капіталу успішно створено та працює потужний зернотрейдер «НІБУЛОН».

Одночасно Великобританія -- один з найбільших об'єктів додатка іноземного капіталу (8,0% світового об'єму іноземних прямих капіталовкладень). Іноземні ТНК займають передові позиції в нафтовидобуванні і нафтопереробці, в кредитному секторі. Понад 30% іноземних прямих капіталовкладень контролюється корпораціями США. Важливе місце займає голландський, німецький і японський капітал. В цілях залучення іноземного і британського підприємницького капіталу в економічні регіони, що відстали, було створено близько 10 спеціальних економічних зон, в основному в портових містах.

3.3 Конкурентоспроможність і міжнародна співпраця

Великобританія є постійним членом Ради Безпеки ООН, членом Співдружності націй, G8, G20, НАТО, ОЕСР, СОТ, Ради Європи, ОБСЄ, а також є країною Європейського союзу. Великобританія має «Особливі Відношення» з США і близьке партнерство з Францією, «Сердечна угода», а також має загальну програму ядерного озброєння з цими двома країнами. Інші близькі союзники включають інших членів ЄС і НАТО країн Співдружності, а також Японію. Світова присутність і вплив Британії посилюються також завдяки торгівельним стосункам, іноземним інвестиціям, офіційній допомозі в цілях розвитку і військових сил [22].

Великобританія займає одне з провідних місць у рейтингах міжнародної конкурентоспроможності національних економік. Так, станом на 2016 р. Великобританія займає 10 місце серед країн із найвищим рівнем конкурентоспроможності (табл. 3.6).

Всього у рейтингу 2016 року 142 країни з приблизно 200 існуючих у світі. Для оцінки конкурентоспроможності економіки кожної з них використовувались відкриті статистичні дані, а також результати спеціального опитування більш як 14 тис. працюючих в цих країнах менеджерів різних компаній [26].

Рейтинг базується на Индексі глобальної конкурентоспроможності (GCI), який був розроблений для Всесвітнього економічного форуму та запроваджений у 2009 році. GCI включає 110 показників, розділених на 12 категорій: інститути, інфраструктура, макроекономічна середа, охорона здоров'я та початкова освіта, вища освіта та професійна підготовка, ефективність товарного ринку, ефективність ринку праці, розвинутість фінансового ринку, технологічна готовність, розмір ринку, розвиток інновацій.

Таблиця наведена нижче містить актуальний список країн і територій світу, що впорядковані за Індексом глобальної конкурентоспроможності.

Таблиця 3.6

Рейтинг глобальної конкурентоспроможності Великобританії в 2016-2012 рр. Джерело: http://www.feg.org.ua/docs

Країна

Індекс глобальної конкурентоспроможності 2016-2012 рр.

Індекс глобальної конкурентоспроможності 2015-2016 рр.

Зміна позицій 2015-2016 рр.

Рейтинг

Оцінка

Рейтинг

Швейцарія

1

5,74

1

0

Сінгапур

2

5,63

3

1

Швеція

3

5,61

2

-1

Фінляндія

4

5,47

7

3

США

5

5,43

4

-1

Німеччина

6

5,41

5

-1

Нідерланди

7

5,41

8

1

Данія

8

5,40

9

1

Японія

9

5,40

6

-3

Великобританія

10

5,39

12

2

Лідером, як і у 2015 році, залишилася Швейцарія. Наступні за нею Сінгапур і Швеція за минулий рік помінялися місцями в рейтингу, а США і Німеччина, замикаючі шістку перших пропустили вперед Фінляндію. Далі йдуть Нідерланди, Данія, Японія і Великобританія.

ВИСНОВКИ

Великобританія - економічно розвинена індустріальна країна. Проводиться видобуток нафти, природного газу, кам'яного вугілля. Виробництво електроенергії головним чином здійснюється на ТЭС. Розвинуті галузі: чорна і кольорова металургія, машинобудування, тракторо- і верстатобудування, нафтопереробна, хімічна, текстильна, харчова, взуттєва, швейна і інші галузі легкої промисловості.

За обсягом промислового виробництва Великобританія посідає 5 місце у світі.

Головна роль в економіці країни належить промисловості, на долю якої припадає 55% валового національного продукту і 90% вартості експорту. Видобувна промисловість представлена розробками родовищ вугілля (4 місце в світі), природного газу і нафти (в Північному морі). Розвинена чорна і кольорова металургія (сталь, чавун, прокат, мідь, цинк, алюміній, олово, свинець і інше).

Машинобудування випускає трактори (1місце в світі), літаки (3місце в світі), судна (3 місце в світі), автомобілі й автобуси, залізничні вагони і локомотиви, різні типи двигунів, електротехнічні вироби, електроніку, обладнання для АЕС, промислове обладнання різного профілю, високоточні верстати, мотоцикли і велосипеди, побутову техніку, оптику, сучасні види зброї і багато іншого.

Хімічна промисловість - продукти нафтопереробки, масла для двигунів, синтетичні волокна і матеріали, пластмаси, гербіциди, барвники і лаки, всі види добрив, кислоти, ліки, парфумерію, побутову хімію й ін.

Текстильна промисловість випускає практично всі види тканин (3 місце в світі). Розвинена легка і харчова промисловість.

Головна галузь сільського господарства - тваринництво. Розводиться високопородна м'ясо-молочна велика рогата худоба, вівці, свині, домашні птахи. На полях вирощується пшениця, овес, ячмінь, картопля, овочі. Однак сільське господарство Великобританії не повністю вирішує проблему забезпечення країни продуктами харчування.

Сільське господарство забезпечує 3/4 потреби країни в продовольстві. Головна галузь сільського господарства - м'ясо-молочне і молочне тваринництво. У рослинництві переважає зернове господарство; обробіток цукрового буряка, картоплярство. Рибальство.

Основними торговими партнерами Великобританії є інші країни Європейського Союзу, США, Швеція, Саудівська Аварія, Нігерія, Швейцарія, і ПАР.

Великобританія займає одне з провідних місць у рейтингах міжнародної конкурентоспроможності національних економік. Так, станом на 2016 р. Великобританія займає 10 місце серед країн із найвищим рівнем конкурентоспроможності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Брук С.И. Население мира. Этнодемографический справочник, М. - 2015. - 345 р.

2. Вовк В.С., Новиков А.И., Глаголєв А.И. и др. Мировая индустрия и рынки сжиженного природного газа: прогнозное моделирование. - М.: Газпром экспо. - 2014. - 312 с.

3. Вульф Е. Європа і народи без історії / Е. Вульф. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2009. - 535 с.

4. Гасим С. Общие тенденций развития экономики Великобритании // Вестник ХНУ №503. Экономическая серия - Харьков - 2006. - С. 152-155.

5. Голиков А.П., Черномаз П.А. Международные экономические термины: словарь-справочник. - Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012.

6. Економічна і соціальна географія світу: Навч. посіб. / Шаблій О.І., Кузик С.П., Книш М.М. та ін., за ред. С.П. Кузика. - Львів: Світ, 2007.

7. Жук М.В., Бауліна Т.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / М.В. Жук, Т.В. Бауліна. - К.: Паливода А.В., 2011.- 348 с.

8. Мировая экономика и международные отношения. - 2016. - с. 89.

9. Мировое хозяйство и международные экономические отношения: Уч. пособие / Под ред. А.П. Голикова и др. - Симферополь: «Сонат», 2008.

10. Bringenberg L. First Management Reform Wave in Great Britain: [The Great Problems of Transforming Public Administration with 'New Public Management' Reforms] / Lena Bringenberg. - Germany : Norderstedt, Grin Verlag, 2013. - 88 p.

11. Brouwer J., Paap R., Viaene J.-M. The trade and FDI effects of EMU enlargement // Journal of International Money and Finance, Volume 27, Issue 2, March 2013. - P. 188-208.


Подобные документы

 • Фактори і динаміка економічного росту. Сільськогосподарське виробництво, промисловість, будівництво та сфера послуг. Особливість розвитку зовнішньої торгівлі. Іноземні інвестиції та державний борг Індонезії. Конкурентоспроможність і міжнародна співпраця.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 04.08.2016

 • Аналіз економічного розвитку Австралії, його особливості та характерні риси. Основні показники, фактори і динаміка економічного росту. Галузева структура економіки. Країна в світовому господарстві: зовнішня торгівля, іноземні інвестиції та державний борг.

  курсовая работа [4,0 M], добавлен 04.08.2016

 • Основні економічні показники країни, фактори та динаміка економічного росту. Дослідження таких сфер економіки Сербії, як сільське господарство, промисловість та сфера послуг. Аналіз структури зовнішньої торгівлі країни, її основні іноземні інвестори.

  курсовая работа [752,0 K], добавлен 23.07.2016

 • Загальні відомості про Семенівській район, його соціально-економічна характеристика. Аналіз економічного потенціалу та демографічної ситуації регіону. Оцінка зайнятості та безробіття. Стан розвитку промисловості району, напрями вдосконалення розвитку.

  курсовая работа [3,3 M], добавлен 18.11.2014

 • Велика Британія: загальні відомості, географічне положення, рельєф, природні умови, ресурси. Населення та міста Великобританії, характеристика промисловості та сільського господарства. Соціальна та транспортна інфраструктура. Зовнішні економічні зв’язки.

  реферат [368,0 K], добавлен 16.12.2010

 • Машинобудування як самостійна галузь світового господарства. Три провідних регіони світового машинобудування – Північноамериканський (35% світового обсягу), Західноєвропейський (30%) та Східноазійський (20%). Галузева структура машинобудівного комплексу.

  реферат [28,4 K], добавлен 21.11.2010

 • Загальні відомості про Росію: територія країни, природні ресурси, сільське господарство, сфера послуг, транспортний комплекс та банківська система. Характеристика Великобританії. Лондонський Тауер. Географічне положення Італії, Німеччини та Франції.

  презентация [1,4 M], добавлен 04.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.