Територіальна діагностика Волинської і Черкаської областей

Особливості економіко-географічного положення Волинської і Черкаської областей, кліматичні умови, корисні копалини регіонів. Основні господарські ланки й важливі транспортні шляхи. Визначення економічної спеціалізації та індексу спеціалізації регіонів.

Рубрика География и экономическая география
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 29.11.2010
Размер файла 661,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра економіки і права

Територіальна діагностика Волинської і Черкаської областей

Виконали:

студентки ОФПД-І-5

Довжук Л. О.

Перевірила:

доц. Відоменко О.І.

Київ-2005

1. Економіко-географічне положення

1.1. Волинська обл. розташована на північному заході України. Має вихід до державного кордону з Білорусією та Польщею. Межує із такими областями: Львівська (на півдні) та Рівненська (на сході). Територія області становить 20,2 тис км2, а населення сягає 1054,7 тис осіб(2003 рік). Адміністративним центром є місто Луцьк. Область складається із 16 районів і налічує 11 міст, у тому числі 4 міста є містами загальнодержавного, республіканського та обласного значення, 22селища міського типу, 1053 села.

Понад 75% території області лежить у межах Подільської низовини. Південну частину області займає Волинська височина, поверхня якої порізана балками й річковими долинами, висота її не перевищує 270 м.

Корисні копалини регіону: Кам'яне вугілля, самородна мідь, торф, крейда, пісок, глина.

Клімат помірно континентальний з м'якою зимою і теплим вологим літом. Опади сягають 550-640 мм на рік, найбільше їх влітку.

Більшість річок належить до басейну Прип'яті, що протікає на півночі області. На заході Західний Буг з притоками.

Ґрунти: дерново-підзолисті, дернові та різні типи болотних на півночі; темно-сірі опідзолені та чорноземи на півдні. Трапляються сірі лісові і ясно-сірі лісові ґрунти.

Область розташована переважно в зоні мішаних лісів, лише на півдні вона заходить у лісостепову зону. Лісами вкрито близько третини території. У межах області створено Швацький природній національний парк.

Основні господарські ланки - промисловість, агропромисловий комплекс і транспорт. Паливно-енергетичний комплекс працює на базі місцевого вугілля (Нововолинське родовище) і торфу, а також газу з Долини та електроенергії з Рівненської АЕС і Добротворської ДРЕС .

У промисловості значну роль відіграють лісова і деревообробна галузі. Машинобудування випускає прилади і засоби автоматизації.

Легка промисловість представлена швейною, текстильною та шкіряно-взуттєвою галузями.Головні галузі харчової промисловості - цукрова, м'ясна, маслосирооброна, молочна.

Сільське господарство спеціалізується на молочно - м'ясному тваринництві та рослинництві льоннарсько-картоплярського і зерново-біряківничого напрямків.

Через територію області пролягають важливі транспортні шляхи, що зв'язують Україну з Європою. Основні види транспорту - залізничний і автомобільний. Найбільший залізничний вузол - Ковель.

1.2. Черкаська область лежить у центрі країни. Межую із такими областями: Київська (на півночі), Полтавська (на сході), Кіровоградська (на півдні), Вінницька (на заході). Територія області становить 20,9 тис км 2, а населення сягає 1386,6 тис осіб ( 2003р). Адміністративним центром є місто Черкаси, що є головним промисловим вузлом країни. Область складається із 20 районів і налічує 16 міст, у тому числі 6 із них є містами державного, республіканського та обласного значення, 15 селищ та містечок, 826 сіл.

Західна частина області лежить на Придніпровській області, а східна - на Придніпровській низовині. В тектонічній основі майже усієї лежить Український щит.

Клімат помірно континентальний, температура січня -70С, липня +190С. Абсолютний мінімум -340С, максимум +380С. Середня річна кількість опадів становить 500-600мм.

Поверхневі води впадають у басейн річок Дніпра та Південного Бугу. Забезпеченість регіону водними ресурсами нижча середнього рівня 0,45-1 тис м3 на одного жителя на рік.

Ґрунти в регіоні переважно опідзолені та типові чорноземи. Лише у долині Дніпра зосередженні дерново-підзолисті, сірі лісові та лучно-чорноземні.

Область лежить у лісостеповій зоні. Під лісами знаходиться 15% території, степи всі розорані. Природна рослинність збереглась лише в балках та на схилах річкових долин.

Регіон має сприятливі агрокліматичні умови для вирощування зернових культур, цукрових буряків, ефірних та олійно-жирових культур, розвитку плодоовочівництва. Серед галузей тваринництва виділяється скотарство молочно-м'ясного напрямку.

По західній частині Черкаської області простягається буровугільний басейн. Найбільшими родовищами бурого вугілля є Олександрійське та Козацьке. Тут також є поклади руд кольорових металів, зокрема алюмінієвих руд (Смілянське родовище). З неметалевих корисних копалин переважає гірничорудна сировина. Видобувають на території області також бентонітові глини, каолін, граніти різних типів, лабрадорити, пісковики, гнейси.

Черкаська область - індустріально-аграрна. Основні напрямки спеціалізації: харчова (особливо цукрова), хімічна промисловість, випуск машин для харчової і легкої промисловості, виробництво м'яса, зерна і молока. Промисловість у сукупній валовій продукції господарства області становить близько 66%. Черкаський регіон дає країні устаткування для харчової, текстильної, хімічної промисловості, баштові крани, тракторні причепи, телефонну апаратуру, верстати.

Енергетичне господарство Черкащини представлене Канівською та Кременчуцькою ГЕС, Черкаською ТЕЦ.

Провідну роль в області відіграє автомобільний транспорт. На другому місці залізничний. Загальна довжина автомобільних шляхів з твердим покриттям 5,7 тис км. В Черкасах є річковий порт та аеропорт. По території області проходить газопровід „Союз”.

На території області переважає лучна рослинність (злаки та різнотрав'я), хвойні та широколисті ліси (сосна, дуб, граб, вільха, липа тощо).

Тваринний світ представлений такими видами: кріт, дятел, ховрах, лисиця, козуля, сокіл, орел, куріпка, полоз, ящірка тощо. У заплавах Дніпра водяться ондатри, бобри, видри, кулики, крячки тощо.

Частка заповідних територій в загальній площі області становить 1-5%. На території регіону діє Канівський заповідник, орнітологічний та ботанічний заказники, декілька ботанічних сади та зоологічних парки, різноманітні пам'ятки природи (зоологічні, ландшафтні, ботанічні тощо.

Ступінь забрудненості території середній, місцями дуже забруднений, лише незначну частину області на сході можна вважати умовно чистою.

2. Визначення частки площі та населення регіонів від площі та населення країни

DSі = Sі/ Sкр*100%

Регіон

Площа (Sі),

тис км2

Частка(Dі),

%

Волинська обл.

20,2

3,35

Черкаська обл.

20,9

3,46

Україна

603,7

DNі= Nі/Nкр*100%

Регіон

Населення(Nі), тис осіб

Частка(Dі), %

1979

1989

2002

1979(1)

1989(2)

2002(3)

Волинська обл

1015,6

1061,2

1054,7

2,04

2,05

2,18

Черкаська обл

1547,2

1531,5

1386,6

3,11

2,96

2,86

Україна

49754,6

51706,7

48457,1

Висновок: Аналіз проведених розрахунків показав, що частка площі Черкаської обл. від загальної площі країни переважає відповідну частку площі Волинської обл. на 0,11%. І відповідно частка населення Черкащини від загальної кількості населення переважає частку Волині на 0,68% у 2002 році, у 1989р - на 0,91%, у 1979р - на 1,07%. Проте частка населення від населення країни Черкаської обл. спадає, а Волинської обл. зростає, що свідчить про відповідне зменшення та збільшення кількості населення областей.

3. Визначення густоти населення

оі = Nі/ Sі

Регіон

Населення(Nі), тис осіб

Площа(Sі),

Густота(оі), осіб/км2

1979

1989

2002р

тис км2

1979

1989

2002р

Волинська обл.

1015,6

1061,2

1054,7

20,2

50

53

52

Черкаська обл.

1547,2

1531,5

1386,6

20,9

74

73

66

Україна

49754,6

51706,7

48457,1

603,7

82

86

80

Висновок: На один км2 у Черкаській області проживає на 14 осіб більше, ніж у Волинській обл., проте даний показник Черкаської обл. на 4 особи/км2 менший від загального показника по країні, а Волинської обл. менший на 18 осіб/км2. Густота населення Черкаської обл. та України з роками зменшується, а Волинської обл. в загальному зростає, лише з 1989р до 2002р вона зменшилась на 1 особу/км2.

4. Визначення індексу локалізації регіонів

Iлокij= Qij/Qi : Qjкр/ Qкр

І. Товари народного споживання

1) Виробництво м'яса

Роки

Волинська обл

Черкаська обл

Україна

Qij,

тис т

1999

12,6

29,8

420

2000

13,6

26,7

400

2002

12,3

31,7

457

Qi,

млн грн

1999

509,6

1098,6

27684,5

2000

593,5

1125

29761,6

2002

895,8

1218,2

37933

Iлокij

1999(1)

1,63

1,79

2000(2)

1,70

1,77

2002(3)

1,14

2,16

Висновок: Така галузь виробництва товарів народного споживання, як виробництво м'яса, є локалізованою в обох областях. Індекс локалізації даної галузі Черкаської області перевищує індекс локалізації Волинської області на 1,02 у 2002 році, у 2000 він відповідно був вищим на 0,07, а в 1999 - на 0,16. В цілому у локалізації виробництва м'яса І категорії спостерігається тенденція до спадання, але індекс локалізації Черкаської області з 2000р по 2002р піднявся на 0,39, що свідчить про збільшення виробництва відповідної продукції.

2) Виробництво цукру-піску

Роки

Волинська обл

Черкаська обл

Україна

Qij,

тис т

1999

76,5

158,5

1857,6

2000

71

100,2

1780,1

2002

77,8

94,7

1621,1

Qi,

млн грн

1999

509,6

1098,6

27684,5

2000

593,5

1125

29761,6

2002

895,8

1218,2

37933

Iлокij

1999(1)

2,24

2,15

2000(2)

2,00

1,49

2002(3)

2,03

1,82

Висновок: Як у Волинській, так і у Черкаській областях галуззю локалізації є виробництво цукру-піску. У Волинській області дана галузь локалізована більше і відповідно індекс локалізації виробництва цукру-піску вищий на 0,21 у 2002 році, у 2000р він був вищий на 0,18, у 1999р - на 0,09.Зменшення різниці між індексами локалізації виробництва цукру-піску у Волинській та Черкаській областях свідчить про те, що виробництво даної продукції у Волинській обл. зростає, а у Черкаській обл. та в країні в цілому спадає. Індекс локалізації у Волинській обл. з 2000р до 2002р піднявся на 0,03, а у Черкаській обл. з 1999 до 2000 впав на 0,66

ІІ Сільське господарство

1) Виробництво картоплі

Роки

Волинська обл

Черкаська обл

Україна

Qij,

тис т

1990

1198

735

16732

1999

952

482

12723

2000

1194

940

19838

2002

1128

779

17344

Qi,

млн грн

1990

3152

4782

104460

1999

1629

2252

50736

2000

1724

2754

55690

2002

1815

2870

61398

Iлокij

1990(1)

2,37

0,96

1999(2)

2,33

0,85

2000(3)

1,94

0,96

2002(4)

2,20

0,96

Висновок: Така галузь сільського господарства, як виробництво картоплі, є галуззю локалізації лише у Волинській області. Відповідно індекс локалізації даної галузі у Волинській обл. переважає цей показник у Черкаській обл. на 1,24 у 2002р, на 0,98 у 2000р, у 1999р - на 1,48, у 1990р - на 1,41. Виробництво картоплі у Волинській обл. спадає, лише з 1999р по 2000р воно піднялось на 242 тис т; у Черкаській області - спадає , зросло лише у період з 1999р по 2000р майже вдвічі. Виробництво картоплі в Україні в цілому також спадає, лише у 2000р зросло на 7115 тис т.

2) Виробництво молока

Роки

Волинська обл

Черкаська обл

Україна

Qij,

тис т

1990

491

1010

24508

1999

471

535

13362

2000

458

499

12658

2002

510

538

13444

Qi,

млн грн

1990

3152

4782

104460

1999

1629

2252

50736

2000

1724

2754

55690

2002

1815

2870

61398

Iлокij

1990

0,66

0,90

1999

1,10

0,90

2000

1,17

0,80

2002

1,28

0,86

Висновок: Виробництво молока є галуззю локалізації лише у Волинській обл., окрім 1990р.Відповідно індекс локалізації виробництва молока Волинської обл. переважав індекс локалізації даної продукції Черкаської обл. у 2002р на 0,42, у 2000р - на 0,37, у 1999р - на 0,2, а у 1990р був нижчий на 0,24. З початку до кінця 90-х років виробництво молока спало в країні на 53724 тис т, У Волинській обл. - на 2530 тис т, у Черкаській обл. - на 1523. В Україні та в Черкаській обл. цей показник зменшився більш, як у два рази, а у Волинській обл. майже вдвічі. З початку ХХІ століття обсяги виробництва молока почали зростати, відповідно з 1999р до 2001р у Волинській обл. він піднявся на 186 тис т, у Черкаській обл. - на 618 тис т, а в країні в цілому - на 10662 тис т.

Висновок: Виробництво м'яса І категорії та цукру-піску локалізовано як у Волинській, так і у Черкаській областях, а виробництво молока та картоплі є галузями локалізації лише Волинської обл. Показник виробництва товарів народного споживання та продукції сільського господарства в обох областях і в державі в цілому зростає, виробництво молока зростає, а картоплі спадає, обсяги виробництва цукру спадають як в країні, так і в Черкаській обл., а м'яса зростають. У Волинській же області навпаки виробництво м'яса зменшується, а цукру - збільшується.

5.Визначення економічної спеціалізації та індексу спеціалізації регіону

Індекс економічної спеціалізації

Іек.спецi= Пij/ Пjкр

І. Товари народного споживання

Регіон

Роки

Прибуток(Пij), млн грн

Іек.спецi

Волинська обл

1999(1)

509,6

0,43

2000(2)

593,5

0,48

2001(3)

895,8

0,67

Черкаська обл

1999(1)

1098,6

0,93

2000(2)

1125

0,90

2001(3)

1218,2

0,91

Україна

1999

1186,5

2000

1245,8

2001

1340,9

ІІ Сільське господарство

Регіон

Роки

Пij, млн грн

Іек.спец.

Волинська

обл

1990(1)

3152

0,06

1999(2)

1629

0,68

2000(3)

1724

0,07

2001(4)

1815

0,74

Черкаська

обл

1990(1)

4782

0,10

1999(2)

2252

0,94

2000(3)

2754

0,11

2001(4)

2870

1,17

Україна

1990

48629

1999

2406

2000

25908

2001

2455,9

Індекс спеціалізації

Іспецi= Ілокiек.спецi

Волинська обл

Галузь

Роки

Ілокi

Іек.спецi

Іспецi

М"ясо

1999(2)

1,63

0,43

0,70

2000(3)

1,70

0,48

0,82

2001(4)

1,14

0,67

0,76

Цукор-пісок

1999(2)

2,24

0,43

0,96

2000(3)

2,00

0,48

0,96

2001(4)

2,03

0,67

1,36

Картопля

1990(1)

2,37

0,06

0,14

1999(2)

2,33

0,68

1,58

2000(3)

1,94

0,07

0,14

2001(4)

2,20

0,74

1,63

Молоко

1990(1)

0,66

0,06

0,04

1999(2)

1,10

0,68

0,75

2000(3)

1,17

0,07

0,08

2001(4)

1,28

0,74

0,95

Черкаська обл

Галузь

Роки

Ілокi

Іек.спецi

Іспецi

М"ясо

1999(2)

1,79

0,93

1,66

2000(3)

1,77

0,9

1,59

2001(4)

2,16

0,91

1,97

Цукор-пісок

1999(2)

2,15

0,93

2,00

2000(3)

1,49

0,9

1,34

2001(4)

1,82

0,91

1,66

Картопля

1990(1)

0,96

0,1

0,10

1999(2)

0,85

0,94

0,80

2000(3)

0,96

0,11

0,11

2001(4)

0,96

1,17

1,12

Молоко

1990(1)

0,90

0,1

0,09

1999(2)

0,90

0,94

0,85

2000(3)

0,80

0,11

0,09

2001(4)

0,86

1,17

1,01

Висновок: Черкаська область є більш спеціалізованою областю, ніж Волинська. У Волинській обл. галузями спеціалізації є виробництво цукру-піску та вирощування картоплі, а у Черкаській - виробництво м'яса, цукру-піску, картоплі та молока. На виробництві молока та вирощуванні картоплі Черкаська обл. почала спеціалізуватися лише в 2001 році. У Волинській обл. такі галузі, як виробництво м'яса та молока, майже сягнули рівня спеціалізації. У 2001 році індекс спеціалізації м'яса у Черкаській обл. був більший вдвічі, ніж відповідний індекс Волинської обл.; цукру-піску - на 0,3; молока - на 0,06. Індекс спеціалізації виробництва картоплі у Волинській обл. перевищував у 2001р відповідний показник Черкаської обл. на 051.

6. Визначення коефіцієнту концентрації населення

kконц=( Ni/ Si):( Nкр/Sкр)

kдивер=1/ kконц

Показники

Роки

Волинська обл

Черкаська обл

Україна

Населення(Ni),

тис осіб

1979

1015,6

1558,4

49754,6

1989

1061,2

1527,1

51706,7

2001

1054,7

1430,8

48457,1

Площа(Si),

тис км2

20,2

20,9

603,7

Коефіцієнт концентрації(kконцi),

осіб/км2

1979(1)

0,61

0,90

1989(2)

0,61

0,85

2001(3)

0,65

0,85

Коефіцієнт диверсифікації(kдиверi),

км2/осіб

1979

1,64

1,11

1989

1,63

1,17

2001

1,54

1,17

Висновок: Аналіз проведених розрахунків свідчить про те, що населення більш концентроване у Черкаській області. На один квадратний кілометр нараховується 0,85 осіб у Черкаській обл. (2001р), а у Волинській обл. - 0,65 осіб. Концентрація населення у Черкаській обл. зменшується, а у Волинській збільшується. Відповідно коефіцієнт концентрації населення Черкаської обл. переважав даний коефіцієнт Волинської обл. у 1979р на 0,29 осіб/км2, у 1989р - на 0,24 осіб/км2,а у 2001р - на 0,2 осіб/км2. Логічно, що коефіцієнт диверсифікації (розконцентрації) у Волинській обл. вищий ніж у Черкаській. Відповідно коефіцієнт диверсифікації Волинської обл. переважав коефіцієнт диверсифікації Черкаської обл. на 0,53 км2/осіб у 1979р, у 1989р - на 0,46 км2/осіб, а у 2001 - на 0,37 км2/осіб. Рівень диверсифікації населення Волинської обл. зменшується, а Черкаської - зростає.

7.Визначення коефіцієнту внутрішньорайонних та міжрайонних зв'язків

Коефіцієнт внутрішньорайонних зв'язків

kвнтр р-н зв і= Qі спожита/ Qі вироблена

Показники

Роки

Волинська обл

Черкаська обл

Україна

Обсяг продукції(Qі спожита),

млн грн

1999

167

168

9521

2000

163

173

9584

2001

168,8

169,2

9696

Обсяг продукції(Qі вироблена),

млн грн

1999

343,3

507,1

22151,5

2000

300,1

656,7

26487,4

2001

380,5

516,8

30516,9

kвнтр.р-н.зв

1999(1)

0,49

0,99

0,43

2000(2)

0,54

0,34

0,36

2001(3)

0,44

0,26

0,32

Висновок: Коефіцієнт внутрішньорайонних зв'язків у Волинській області з 2000р вищий за відповідний показник Черкаської обл. З кінця 90-х років Коефіцієнт внутрішньорайонних зв'язків зменшується як в окремих областях, так і в країні, що свідчить про зменшення взаємозв'язків в регіонах. У 1999р коефіцієнт внутрішньорайонних зв'язків Черкаської обл. переважав відповідний коефіцієнт Волинської обл. на 0,5, а середній показник по країні в цілому - на 0,52; у 2000р він був менший відповідно на 0,2 і 0,02; у 2001р - на 0,18 і 0,06. Даний коефіцієнт Волинської обл. переважав середній показник країни у 1999р на 0,06, у 2000р - на 0,18, а у 2001 - на 0,12.

Коефіцієнт міжрайонних зв'язків

kміжр-н.зв= Qі експорт/ Qі вироблена

Показники

Роки

Волинська обл

Черкаська обл

Україна

Обсяг продукції(Qі експорт),

млн грн

1999

161,2

206,7

11581,6

2000

147,7

224,6

14573,5

2001

171,1

208,3

16264,7

Обсяг продукції(Qі вироблена),

млн грн

1999

343,3

507,1

22151,5

2000

300,1

656,7

26487,4

2001

380,5

516,8

30516,9

kміжр-н.зв

1999(1)

0,47

0,41

0,52

2000(2)

0,49

0,34

0,55

2001(3)

0,45

0,40

0,53

Висновок: Коефіцієнт міжрайонних зв'язків Волинської області більший, ніж відповідний показник Черкаської обл., але менший за середнє значення по країні. У 1999р цей показник Черкаської обл. був менший за показник Волинської обл. на 0,06 і на 0,11 за середній показник країни; у 2000р відповідно - на 0,15 і 0,21; у 2001р - 0,05 і 0,13. Коефіцієнт міжрайонних зв'язків Волинської обл. у 1999р був вищий від показника Черкаської обл. на 0,06 і нижчий від середнього показника країни на 0,05; у 2000р відповідно - вищий на 0,15 і нижчий на 0,06; у 2001р - 0,05 і 0,13. З 2000р даний коефіцієнт спадає, що свідчить про зменшення зв'язків між регіонами.

Висновок: Коефіцієнт внутрішньорайонних та міжрайонних зв'язків Волинської обл. вищий за відповідний показник Черкаської обл., а коефіцієнт внутрішньорайонних зв'язків ще й переважає середній показник країни.

8. Визначення коефіцієнту міжрайонної товарності

kміжр-н.тов.=( Експорт- Імпорт)/ Qвироб і

Показники

Роки

Волинська обл

Черкаська обл

Україна

Експорт,

млн грн

1999

161,2

206,7

11581,6

2000

147,7

224,6

14572,5

2001

171,1

208,3

16264,7

Імпорт,

млн грн

1999

168,5

107,3

15431,7

2000

367,3

132,2

13956

2001

179,6

109,1

15775,1

Обсяг продукції

(Q і вироб),

млн грн

1999

343,3

507,1

22151,1

2000

575,1

656,7

26487,4

2001

380,5

516,8

30516,9

kміжр-н.тов

1999

-0,02

0,20

-0,17

2000

-0,38

0,14

0,02

2001

-0,02

0,19

-0,02

Висновок: Коефіцієнт міжрайонної товарності 1999р був вищий у Черкаській області на 0,22 за відповідний у Волинській обл. та на 0,37 від показника країни, де даний показник від'ємний через перевищення імпорту над експортом; 2000р - вищий за показник Волині на 0,52, а за загальнодержавний показник - на 0,12; 2001р відповідно - 0,21 і 0,21. У Волинській обл. імпорт переважає над експортом, що пояснює від'ємне значення коефіцієнту, в Україні цей показник мав від'ємне значення у 1999р та в 2001р.

9. Визначення в регіоні галузей спеціалізації, допоміжних та обслуговуючих галузей

Харчова промисловість є галуззю спеціалізації обох регіонів: у Волинській області обсяг її продукції становить 54,3% усієї промисловості, а у Черкаській - 41,5%. Підгалузями спеціалізації є: цукрова, м'ясна, маслосирообробна, молочна, консервна промисловість тощо.

Допоміжними галузями Волині є електроенергетика (2,8%), паливна промисловість (3,8%), машинобудування (14,3%); Черкащини - електроенергетика (7,5%), Хімічна і нафтохімічна промисловість (26,7%), машинобудування (7,6%), деревообробна і паперово-целюлозна промисловість (6,1%).

Обслуговуючі галузі Волинської області становлять: автомобільний транспорт (89,5% загальних довжин доріг), залізничний транспорт (щільність на 18,9% нижче середнього показника країни), зв'язок (забезпеченість основними домашніми телефонними апаратами 40 на 100 сімей (в Україні - 41)), прямі іноземні інвестиції складають 1,3% від загальних іноземних капіталовкладень.

Обслуговуючі галузі Черкаської області становлять: Автомобільний транспорт (90% від загальної кількості перевезень), залізничний транспорт, зв'язок (забезпеченість основними домашніми телефонами становить 36 апаратів на 100 сімей), інвестиції в основний капітал скоротились у сім разів.

10. Визначення коефіцієнту екологічного навантаження регіонів

Кількість забруднених вод, скинутих у природні поверхневі води, на одну особу

kекол.нав= Wі/ Nі

Показники

Роки

Волинська обл

Черкаська обл

Україна

Обсяги викидів(Wі),

млн м3

1999

33

19

3920

2001

68

93,1

3008

Населення(Nі),

тис осіб

1999

1061,2

1531,5

49754

2001

1060,7

1403

48457

kекол.нав,

м3/осіб

1999

0,03

0,01

0,08

2001

0,06

0,07

0,06

Висновок: У 1999р в Черкаській області на одну особу припадало на 0,02 м3 менше забруднених вод, викинутих у природні поверхневі води, ніж у Волинській обл. і на 0,07 м3 менше ніж в середньому по країні. У 2001р відповідний показник Черкаської обл. зріс і перевищив даний показник Волинської обл. та середнього значення країни на 0,01м3.

Кількість забруднених вод, скинутих у природні поверхневі води, на одиницю площі

kекол.нав= Wі/ Sі

Показники

Роки

Волинська обл

Черкаська обл

Україна

Обсяги викидів(Wі),

млн м3

1999

33

19

3920

2000

35

22

3313

2001

68

93,1

3008

Площа(Sі),

тис км2

20,2

20,9

603,7

kекол.нав,

м3/км2

1999

1,63

0,91

6,49

2000

1,73

1,05

5,49

2001

3,37

4,45

4,98

Висновок: Кількість забруднених вод, скинутих у поверхневі води, у Волинській обл. більша, ніж у Черкаській у 1999р на 14 млн м3,у 2000р - на 13 млн м3, а в 2001р менша на 25,1. На один км2 у Черкаській обл. припадало менше забруднених вод, ніж у Волинській обл. на 0,72 м3/км2, а від середнього державного показника в 7 разів у 1999р; у 2000р відповідно - на 0,68 м3/км2 і в 5 разів; а 2001р даний показник перевищував відповідний показник Волинської обл. на 1,08 м3/км2 і був менший за загальнодержавний на 0,53 м3/км2.

Висновок: Коефіцієнт екологічного навантаження в цілому у державі зменшується, хоча у Волинській та Черкаській обл. за останні роки зростає. За коефіцієнтом екологічного навантаження на одиницю населення вищиі показники має Волинська обл., а за відповідним коефіцієнтом на одиницю площі він вищий у Черкаській обл.

12. Визначення коефіцієнту забезпеченості населення послугами

kі = Qі / Nі

Показники

Роки

Волинська обл

Черкаська обл

Україна

Обсяг послуг(Qі вироб),

млн грн

1995

56,6

88,1

3704,1

2001

380,5

516,8

30516,9

Кількість населення(Nі),

млн осіб

1995

1,061

1,531

51,706

2001

1,06

1,403

48,457

Коефіцієнт забезпеченості(kі),

грн/особа

1995

53,35

57,54

71,64

2001

358,96

368,35

629,77

Висновок: Кількість вироблених послуг у Черкаській обл. переважала відповідну кількість у Волинській обл. у 1995р на 31,5 млн грн, а в 2001р - на 136,3 млн грн. Коефіцієнт забезпеченості населення послугами з 1995р по 2001р на Волині зріс більш як у сім разів, на Черкащині - більш ніж у шість разів, а загальний показник країни збільшився майже у дев'ять разів. Коефіцієнт забезпеченості населення Черкаської обл. переважає відповідний показник Волинської обл. на 9,39 грн/особа (2001р), але менший за загальнодержавний показник на 262,42 грн/особа у 2001р, на 14,1 грн/особа у 1995р. Відповідний коефіцієнт Волині менший за показник країни на 270,81 грн/особа у 2001р, на 18,29 грн/особа у 1995р.

13. Діагностика динамічних якостей регіону

-- за обсягом валової доданої вартості

Показники

Роки

Волинська обл

Черкаська обл

Україна

Обсяг ВДВ(Q), млн грн

1990

1012

2033

69287

1997

1096

2205

77650

1999

1504

2546

103847

2001

2195

3179

137993

Індекс якостей регіону за ВДВ(І)

Варіант І (1990р базовий)

2,17

1,56

1,99

1,49

1,25

1,50

1,08

1,08

1,12

Варіант ІІ (попередній рік базовий)

1,46

1,25

1,33

1,37

1,15

1,34

1,08

1,08

1,12

Середнє значення

1,44

1,23

1,40

— за інвестиціями в основний капітал

Показники

Роки

Волинська обл

Черкаська обл

Україна

Обсяг ІВОК(Q),

млн грн

1985

678

965

44690

1990

932

1306

55368

1997

162

208

11445

2000

166

195

13955

2001

277

220

16857

Індекс якостей регіону за ІВОК (І)

Варіант І (1985р базовий)

0,41

0,23

0,38

0,24

0,20

0,31

0,24

0,22

0,26

1,37

1,35

1,24

Варіант ІІ (попередній рік базовий)

1,67

1,13

1,21

1,02

0,94

1,22

0,17

0,16

0,21

1,37

1,35

1,24

1,37

1,35

1,24

Середнє значення

0,88

0,77

0,81

Висновок: За Валовою Доданою Вартістю динамічні якості Волинської області вищі за динамічні якості Черкаської обл. Відповідне середнє значення Волині переважає середнє значення Черкащини на 0,21, середнє значення країни вцілому на 0,04. За інвестиціями в основний капітал Динамічні якості Волині також переважають відповідні значення Черкаської обл. Середнє значення Даного показника Черкаської обл. менше від загальнодержавного на 0,04, а від показника Волинської обл - на 0,11; відповідний показник Волині вищий за показник середнього значення держави на 0,09.

Висновок

Волинська область лежить у північно-західній частині України, має вихід до державного кордону з Польщею та Білорусією. Черкаська область лежить у центрі країни. Кількість населення Черкащини більша за кількість населення Волині на 332 тис осіб. Відповідно частка населення від кількості населення країни Черкаської обл. більша на 0,68%. Площа Черкащини становить 20,9 тис км2, а Волині - 20,2 тис км2. Різниця їх часток від загальної площі країни становить 0,11%.

Волинська область складається із 16 районів, а Черкаська - із 20. Адміністративним центром Волинської області є місто Луцьк, а Черкаської - Черкаси. Волинь у своєму підпорядкуванні має 11 міст, 22 селища міського типу та 1053 сіл, Черкащина - 16 міст, 15 селищ міського типу та 826 сіл.

Волинська область лежить у лісовій зоні, Черкаська - у лісостеповій. Галузями спеціалізації обох областей є харчова промисловість та виробництво товарів народного споживання.

Населення у Черкаській обл. більш концентроване, а диверсифіковане - у Волинській обл., що пояснюється більшою кількістю міст та населення у Черкаській області.

Коефіцієнт внутрішньорайонних зв'язків показує, що виготовлена продукція більше споживається у Волинській обл, ніж у Черкаській обл., а міжрайонних зв'язків - що Волинська обл. більше експортує в інші області виготовленої продукції, ніж Черкаська обл. За коефіцієнтом міжрайонної товарності можна визначити переважання імпорту над експортом у Волинській обл., як у державі вцілому.

У Черкаській обл. коефіцієнт екологічного навантаження вищий, ніж у Волинській обл., що пояснюється більш розвиненою промисловістю (у Волинській обл. більш розвинений агропромисловий комплекс, ніж промисловий). Коефіцієнт екологічного навантаження з кожним роком зростає, що викликано збільшення відходів промислових підприємств, збільшенням викидів у навколишнє середовище, застарілими засобами праці, відсутністю або неефективністю екологічної політики.

Рівень забезпеченості населення послугами в обох досліджуваних областях нижчий за відповідний рівень країни вцілому майже вдвічі. У Волинській області на одну особу виробляється послуг на суму 358 грн 96 коп (2001р), у Черкаській обл. - 368 грн 35 коп. Черкаський показник переважає відповідний волинський майже на 10 грн.

Динамічні якості Волинського регіону вищі за динамічні якості Черкаського регіону і середній показник цих якостей країни, що свідчить про інтенсивніше зростання надходжень у бюджет регіону.


Подобные документы

 • Економіко-географічне положення регіону. Структура і рівень розвитку господарського комплексу Черкаської області, його територіальна структура і особливості розміщення. Зовнішньоекономічні зв’язки території та участь у внутрішньо державному поділі праці.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 06.04.2013

 • Розгляд рівня розвитку і структури господарства Кіровоградської та Черкаської областей. Економіко-географічна оцінка географічного положення, природних умов і природних ресурсів району, аналіз тенденцій розвитку, ролі в теріториальному розподілі праці.

  курсовая работа [89,5 K], добавлен 09.11.2010

 • Економіко-географічна характеристика Ізраїлю. Особливості грунтів країни та основні корисні копалини. Кліматичні умови і ресурси прісної води, Тиверіадське озеро, р. Йордан. Тваринний світ Ізраїлю й різноманітність його флори. Найвідоміші музеї країни.

  презентация [5,9 M], добавлен 20.12.2011

 • Територіальна структура, галузі спеціалізації, природні та економічні передумови розвитку. Промисловий комплекс, АПК, транспортний комплекс, соціальний комплекс. Основні проблеми розвитку економіки та оптимізації галузевої структури району.

  реферат [15,1 K], добавлен 30.11.2006

 • Поняття географічного положення. Відмінність у термінах "географічне положення" і "місцеположення". Інструкційна картка вивчення суспільно-географічного положення об’єкту (на прикладі країни). Методологічне значення економіко-географічного положення.

  реферат [30,8 K], добавлен 25.10.2010

 • Стан транспортної системи України. Особливості транзитного положення держави, її участь у проектах міжнародних транспортних коридорів. Джерела та основні принципи міжнародного екологічного права. Економіко-географічна характеристика Черкаської області.

  контрольная работа [464,3 K], добавлен 08.01.2014

 • Загальна географічна характеристика Азії як світового лідеру за кількістю міст-мільйонерів. Територія та географічне положення Туреччини ті Ізраїлю, їх природні рельєфи й кліматичні умови. Опис головних рік та озер, корисні копалини, флора і фауна країн.

  реферат [31,1 K], добавлен 13.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.