Зони вільної торгівлі у світовому господарстві

Теоретико-методологічні основи дослідження міжнародної торгівлі. Показники та сучасні тенденції у її розвитку. Вплив діяльності зон вільної торгівлі на розвиток світового господарства. Ефект впливу на обсяги, структуру та динаміку міжнародної торгівлі.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 29.05.2014
Размер файла 322,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Однією з найбільш значних тенденцій розвитку міжнародних економічних відносин в останні чотири десятиліття є зростання числа регіональних інтеграційних угод. Проблеми регіональної інтеграції все ще являють собою надзвичайно багатообіцяючу галузь наукових досліджень, в якій постійно з'являються нові результати.

Що стосується України, то зони вільної торгівлі повинні вивести її економіку на новий рівень завдяки прямим іноземним інвестиціям, які надходять в країну. Звичайно ми повинні розглядати найбільш вигідні для нас пріоритети та йти до їх здійснення.

В даний час економічна взаємозалежність країн і народів стає відчутною реальністю. Поступово складаються і стають особливо тісними всебічні світогосподарські регіональні зв'язки, що охоплюють багато країн. Зони вільної торгівлі охоплюють практично всі регіони світу і визначають перспективи подальшого господарського прогресу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Міжнародна торгівля // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Міжнародна_торгівля

2. Дахно І.І. Міжнародна торгівля: Вид.2, доповнення. Навч.пос.- К.:Центр учбової л-ри,2007.-С.20-24

3. Козак Ю. Г., Ржепішевський К. І.,Логінова Н. С. Основи міжнародної торгівлі: Навч. посіб.; 2-ге вид., перероб. Та доп.-К.: І і,ентр навч. л-ри. 2005.-С.5.

4. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: історія: Підр. для студ. ек. спец. вищ. навч.закл./ М-во освіти і науки України. - К.,2006.-С.34

5. Історичний розвиток міжнародних економічних відносин/ // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki /Міжнародні_ економічні_відносини

6. Форми міжнародної торгівлі за специфікою предмета торгівлі// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukr.vipreshebnik.ru/ 012-06-26-14-16-27/1464-2011-07-30-06-32-53.html

7. Сутність, етапи та показники розвитку міжнародної торгівлі // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ubooks.com.ua/books/ 000173/inx6.php

8. Сутність міжнародної торгівлі та її концепції // [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://library.if.ua/book/68/5015.html

9. Экономический словарь// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://abc.informbureau.com/html/odeodaeaadnoai.html

10. World Trade Organization - STATISTICS: INTERNATIONAL TRADE STATISTICS 2012// [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.wto.orgenglish/res_e/statis_ e/its2012 e/its 12_charts_e.htm

11. Суть, види та показники світової торгівлі// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-4363.html

12. Сутність міжнародної торгівлі та її роль в системі світогосподарських зв'язків// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.vuzlib.org/me_kneu/2-1.htm

13. Освіта - Система показників міжнародної торгівлі// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.osvita-plaza.in.ua/publ/sistem a_pokaznikiv_mizhnarodnoji _torgivli/415-1-0-39718

14. Система показників// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.slv.com.ua/book/68/5017.html

15. Основні показники // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://puklib.if.ua/part/1607

16. ПавленкоІ.І., ВаряниченкоО.В., НавроцькаН.А. //Міжнародна торгівля та інвестиції. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. -С. 44-60

17. Колесник Ю.В. Основні чинники зростання міжнародної торгівлі / Ю.В. Колесник // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_ gum/biznes/2010_1/.../100106..

18. Прес-реліз СОТ // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.wto.org/english/news_e/pres10_e/pr614_e.htm

19. Прес-реліз СОТ від 01.12.2010 року // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.wto.org/english/news_e/news10_e/stts_01dec10_e.htm

20. World Trade Organization // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2012_e/its12_toc_e.htm

21. Miilward Brown Optimor // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.millwardbrown.com/Global/_e.htm

22. Теорія зони вільної торівлі та мирного союзу//Європейська інтеграц.:навч.посіб./М-во освіти і науки України.-Луцьк,2008.-С.44-50.

23. Електронний навчальний посібник: "Міжнародні економічні відносин" - Міжнародна економічна інтеграція // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://lib.lntu.info/books/fb/etme/2010/10137/topics/topic_01/theor_01/topic_8.html

24. Зона вільної торгівлі // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Зони_ вільної_торгівлі

25. МЕРКОСУР// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Меркосур

26. Eco-univer - економический портал // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ecouniver.com/3450-dvustoronnie-torgovye-soglasheniya-torgovye.html

27. Шнырков А. И. Зоны свободной торговли в мировой экономике// Финансовые рынки и ценные бумаги.-2007.-№5.-С.24-27.

28. Центрально-європейська асоціація вільної торгівлі // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Центрально-європейська _асоціація _ вільної _торгівлі

29. ЄврАзЕС// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/ ЄврАзЕС

30. Європейська економічна зона// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/ Європейська_економічна_зона

31. Європейська асоціація вільної торгівлі // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Європейська_асоціація_ вільної_торгілі

32. Мурадов К.Ю. Региональные и двусторонние соглашения о свободной торговле //Мировая экономика и международные отношения: науч. журн./ учредители: РАН; - 2007, №7, с. 40-48

33. Весела Н.М. Угода про асоціацію та вільну торгівлю між ЄС та МЕРКОСУР контексті проблем міжнародної інтеграції// Актуальні проблеми міжнародних відносин:зв.наук.праць./Київ.нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т міжнародних відносин;редкол.:Губерський Л.В. [та ін.]. Вип.70.Ч.2-К.,2007.-С.90-96.

34. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник; 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - С. 236-242.

35. Основные черты региональной экономической интеграции (НАФТА, МЕРКОСУР, АТЭС и др.) // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://economuch.com/page/avdokushinup/ist/ist-4--idz-ax230--nf-44.html

36. Мосейчук Т.М, Роль Північноамериканської угоди про вільну торгівлю у поглибленні економічної інтеграції серед країн США, Мексики та Канади/ Т.М, Мосейчук//Проблеми розвитку прикордонних території та їх участі в інтеграційних процесах.-Луцьк.2009.-С.116-119.

37. Лезинцев Ю.М. НАФТА как основополагающая модель латиноамериканских ССТ/Ю.М.Лезинцев//Латинская Америка.-2009.-№10.-С.32-41.

38. Троекурова И.С. - Создания зон свободной торговли как двигатель глобальной либерализации// Проблемы Дальнего Востока.-2006.-№6.-С.3650.

39. Кудрявцева Е.И. - Энергетическая составляющая экономической интеграции стран МЕРКОСУР//Мировая экономика и международные отношения:науч.журн./учредители:РАН; -2008.-№2.-С.76-85.

40. Гладков И.К. Становление МЕРКОСУР: успехи и трудности пити крупнейшей интеграционной групировки Латинской Америки/И.Гладков, Н.Нуньес-Саранцева //международная экономика :науч.-практ.журн.-2009.-№5.-С.29-45.

41. Пространство и время в мировой политике и международных отношениях : материалы 4 Конвента РАМИ. В 10 т. / под ред. А. Ю.Мельвиля; Рос. ассоциация междунар. исследований. - М. : МГИМО-Университет, 2007. Т. 5 : Международное экономическое сотрудничество в глобальном мире / под ред. Н. Н. Ливенцева. - 140 с.

42. Прямые иностранные инвестиции: “эффект соседства” //Мировая экономика и международные отношения: науч. журн./учредители:РАН; - 2008, №9, с. 40-47

1. 43.Економічні новини України. Фінансові новини/Зона вільної торгівлі (ЗВТ) з СНД: політичні та соціально-економічні наслідки / [Електронний ресурс] //Режим доступу :http://money-news.te.ua /2012/12/07/zona-vilnoji-torhivli-zvt-z-snd-politychni-ta-sotsialno-ekonomichni-naslidky/

44. Online Експрес - Туреччина хоче зони вільної торгівлі з Україною - і "вже найближчим часом"/ [Електронний ресурс] //Режим доступу: http://expres.ua/video/2012/10/03/74491

45. Міністерство економічного розвитку і торігвлі України / Інформаційно-аналітична довідка щодо укладання Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою /[Електронний ресурс] //Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=188053&cat_id=170824

46. RBN - Україна та Чорногорія відтепер «вільно торгуватимуть» // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://rbn.cc/#news/1588-ukrajina-ta-chornogorija-vidteper-lvilno-torguvatymutr

47. Бояр А.О. Зона вільної торгівлі з європейською спільнотою:досвід третіх країн і Україна/А.О.Бояр//Актуальні проблеми міжнародних відносин.-К.,2008.-Вип.81.Ч.2.-С.190-196.

48. Партала Г.М. Етапи співробітництва України з країнами Центрально-Східної Європи на шляху її включення у світове господарство /Г.М.Партала//Волинський нац. ун-т ім.Лесі Українки.Науковий вісник Волинь.нац.ун-ту ім.Лесі Українки.-Луцьк:2009.-№3:Міжнародні відносини.-С.54-58.

49. Голос РОССИИ - Зона свободной торговли с участием Вьетнама: взаимная выгода // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://rus.ruvr.ru/2013_03_28/Zona-svobodnoj-torgovli-s-uchastiem-Vetnama-vzaimnaja-vigoda/

50. PRAVDA.ua - США и ЕС готовы к свободной торговле// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pravda.ru/economics/market/22-10-2012/1131996-usa_japan-0/

51. International Center for Trade and Sustainable Development - Международный экономический форум «Вызовы современности и перспективы развития интеграции на пространстве Содружества» // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ictsd.org/i/news/mosty-blog/155078/

52. NEWS.am - Армения в 2013 году завершит создание зоны свободной торговли// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://news.am /rus/news/131255.html

53. ТСН - Євросоюз і США створюють найбільшу в світі зону вільної торгівлі // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tsn.ua/svit/ yevrosoyuz-i-ssha-stvoryuyut-naybilshu-v-sviti-zonu-vilnoyi-torgivli-281900.html

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сучасні тенденції і показники, що характеризують міжнародні економічні відносини. Сутність зони вільної торгівлі як етапу міжнародної економічної інтеграції, оцінка впливу їх діяльності на стан світового господарства та економічний розвиток України.

  курсовая работа [297,9 K], добавлен 02.06.2014

 • Торгівельні відносини: сутність та еволюція. Роль міжнародної торгівлі у розвитку світового господарства. Аналіз класичних, неокласичних та альтернативних концепцій торгівлі. Напрями модернізації теорій міжнародної торгівлі в сучасному суспільстві.

  курсовая работа [197,6 K], добавлен 28.12.2013

 • Сутність міжнародної торгівлі, її форми та основні теорії. Характеристика сучасних тенденцій бартеру. Аналіз розвитку бартерних відносин в міжнародній торгівлі. Проблеми та перспективи розвитку зустрічної торгівлі у світовому господарстві та в Україні.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 28.05.2013

 • Структура міжнародної торгівлі. Аналіз сучасного стану регіональної структури міжнародної торгівлі. Упакування як засіб перевезення товарів при міжнародній торгівлі. Шляхи підвищення безпеки та полегшення світової торгівлі. Проблеми міжнародної торгівлі.

  курсовая работа [214,0 K], добавлен 22.01.2016

 • Суть, передумови формування та особливості світового ринку послуг, їх види. Географічна структура, регулювання та тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами в умовах глобалізації. Передумови вступу України до Світової організації торгівлі.

  курсовая работа [287,2 K], добавлен 12.12.2010

 • Сутність міжнародної торгівлі та її види. Динаміка експорту та імпорту товарів і послуг України за 2003-2007 роки. Основні перспективи розвитку міжнародної торгівлі в умовах її інтеграції. Потенційні переваги України для розвитку міжнародної торгівлі.

  курсовая работа [137,6 K], добавлен 06.10.2010

 • Характеристика міжнародної торгівлі. Структура світового товарообігу. Аналіз значущості експорту. Сучасні тенденції у розвитку міжнародної торгівлі. Стосунки України з Всесвітньою митною організацією. Спеціалізація та індустріалізація експорту.

  реферат [309,4 K], добавлен 11.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.