Аналіз динаміки та структури розвитку фінансового сектора Ізраїлю в сучасних умовах розвитку глобалізації

Загальні параметри розвитку фінансової системи країни. Особливості функціонування банківського сектора. Загальна характеристика системи страхування. Ринок цінних паперів. Фінансове регулювання в Ізраїлі. Грошово-кредитна та валютна політика держави.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 12.03.2015
Размер файла 203,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

1. Звіт про сферу фінансових послуг

2. Банківський сектор Ізраїлю

3. Система страхування в Ізраїлі

4. Ринок цінних паперів

5. Фінансові ринки та сфера їх діяльності

6. Фінансове регулювання

7. Грошово-кредитна та валютна політики

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Хоча за масштабами економічної діяльності Ізраїль відноситься до малих країн, його економіка являє собою дуже складний організм, що володіє рядом суттєвих особливостей. Це обумовлено історичними особливостями зародження і розвитку цієї молодої держави, його переселенським характером, сильним впливом політичних та ідеологічних чинників на господарське життя. Одним з основних ключів до розуміння процесів, що відбуваються в економічній і політичній сферах, є кредитно-фінансова система в цілому і особливо діяльність розгалуженої мережі фінансових інститутів.

Кредитно-банківська справа - найбільш стара і розвинена галузь економіки Ізраїлю. Система фінансових інститутів різноманітна, обслуговується висококваліфікованим персоналом, добре оснащена технічно і, що особливо важливо, має широкі зв'язки з міжнародними фінансовими центрами. за своїми структурними характеристиками ізраїльські банки вийшли на рівень провідних банків світу.

Метою роботи є аналіз динаміки та структури розвитку фінансового сектора Ізраїлю в сучасних умовах розвитку глобалізації. Об'єктом дослідження є структура фінансового ринку Ізраїлю. Предметом дослідження є особливість фінансового ринку Ізраїлю.

Розвиток світової економіки в умовах глобалізації визначається стійкістю світової фінансової системи. В результаті аналіз фінансового сектора Ізраїлю є актуальним, так як він є одним з найважливіших факторів економічного зростання даної країни. Завдання дослідження полягає в:

1) розгляді загальних параметрів розвитку фінансової системи країни;

2) розгляді особливостей банківського сектора Ізраїлю;

3) розгляді загальній характеристиці системи страхування;

4) розгляді ринку цінних паперів;

5) розгляді грошово-кредитної та валютної політик держави.

1. Звіт про сферу фінансових послуг

Таблиця 1 Фінансові активи, міжнародні порівняння (% від ВВП)

2008a

2009a

2010б

2011б

2012б

2013в

2014в

2015в

2016в

2017в

Ізраїль

312

394

435

364

384

375

383

396

399

404

США

873

930

934

910

900

895

892

895

900

903

Японія

1,170

1,081

1,116

1,064

985

1,072

1,079

1,096

1,142

1,143

Китай

470

544

559

582

610

642

680

717

756

793

Німеччина

650

755

734

694

738

724

743

767

785

800

a - актуальне значення

б - розрахункові показники аналітичного відділу британського журналу "Економіст"

в - прогноз аналітичного відділу британського журналу "Економіст".

Ізраїльський фінансовий сектор зазнав величезних змін за останні роки. З'явилися нові гравці та класичне банківське посередництво поступилося більш широкому використанню небанківських кредитів в корпоративному та роздрібному секторах. Протягом періоду, який ми прогнозуємо (2013-17 рр.), сектор фінансових послуг буде розширюватися не так стрімко, ураховуючи складні глобальні економічні умови та нормативно-правові зміни.

У цьому секторі домінують п'ять найбільших банків, які контролюють 95% активів. Всі великі банки Ізраїлю є універсальними, бо вони як пропонують традиційні корпоративні та роздрібні послуги, так і проводять діяльність на ринку капіталу.

Незважаючи на те, що проблемні кредити (ПК) зараз на низькому рівні (близько 2,66% від загального обсягу кредитів у березні 2013 р.), вони збільшилися минулого року, оскільки ізраїльська економіка, яка залежить від експорту, страждає від подальшої кризи світової економіки; у прогнозах падіння ПК після 2014 року.

Невеличка кількість страхувальників контролює місцевий ринок та зміцнює свої позиції шляхом подальшої консолідації. Підбурені державними реформами, вони ввійшли навіть у ті галузі, в яких традиційно домінували банки.

В Ізраїлі дуже розвинений бізнес з управління фондами, який зазнав значних змін - не тільки в структурі власності, а ще й у тому, як фонди регулюються, контролюються та де вони можуть здійснювати свою інвестиційну діяльність.

Тель-Авівська фондова біржа (TAФБ) - компанія, якою володіє приватний підприємець - є єдиним містом обміну цінних паперів Ізраїлю. Акції, уряд та корпоративний борг, а також деривативи - всі обслуговуються TAФБ, яка відкрита для іноземного інвестування та фінансування.

Урядові реформи мають сприяти подальшому розвитку та поглибленню фінансового сектора. Маючи приріст населення, який зростає на рівні 1,7% на рік, депозити та кредити (як у банках, так і в фінансовому секторі в цілому) мають збільшуватися по мірі зростання доходу на душу населення.

Таблиця 2 Доходи та демографічна ситуація в Ізраїлі

2008a

2009a

2010a

2011a

2012a

2013б

2014б

2015б

2016б

2017б

Номінальний ВВП (млрд. дол. США)

213.1в

205.8в

232.0в

258.2в

257.6в

287.2

316.0

335.8

365.8

400.6

Населення (млн. осіб.)

7.4в

7.5в

7.6в

7.8в

7.9в

8.0

8.2

8.3

8.5

8.6

ВВП на душу населення (дол. США по ПКС)

28,705

28,697

30,112

31,518

32,508

33,441

34,533

35,977

37,876

40,294

Приватне споживання на душу населення (дол.)

16,540в

15,467в

17,329в

19,055в

18,325в

20,026

20,896

22,627

23,978

25,327

a - розрахункові показники;

б - прогноз;

в - актуальне значення.

2. Банківський сектор Ізраїлю

Банки залишаються головними дійовими особами фінансової системи, але це домінування руйнується реформами на ринку капіталу. Банківський кредит впав до 50% несплаченого боргу в секторі бізнесу станом на кінець червня 2013 р., в порівнянні із 75% десять років до того, хоча в останні роки він стабілізується.

Станом на жовтень 2013 р. було 16 місцевих банків, два іпотечних банки, п'ять іноземних банків (Barclays, BNP Paribas, Citibank, HSBC та Державний банк Індії), а також три інших установи, які підпадають під сферу компетенції Контролера за діяльністю банків - регулятора галузі [2].

Найбільш швидко зростаючим компонентом пропозиції банків є кредитування у комунальний сектор, яке зростало на трохи менше, як 8% на рік у 2008-12 рр., у той час як в цілому кредитування сектору бізнесу розширюється більш значно. Банки Ізраїлю розглядають надання іпотечних послуг як важливий напрямок зростання. Тим не менш, Банк Ізраїлю (БІ, центральний банк) стає стурбованим стрімким зростанням цін на житло та пов'язаним з ним зростаючим приливом іпотечного боргу. Ціни на житло продовжують зростати, незважаючи на уповільнення економіки в 2012-13 рр. та стягуючі правила іпотечного кредитування, які впроваджує БІ.

Таблиця 3 Показники фінансового сектору (в млрд. доларів США)

2008a

2009a

2010б

2011b

2012б

2013в

2014в

2015в

2016в

2017в

Кредити, усього

171.8

172.0

202.3

189.1

201.5

216.4

243.5

270.4

298.6

333.5

Короткострокові

67.3

67.4

79.3

74.0

78.9

84.8

95.4

105.9

117.0

130.6

Довгострокові

104.5

104.7

123.1

115.0

122.6

131.7

148.1

164.5

181.7

202.9

Депозити

242.6

275.2

329.1

304.4

308.5

331.2

372.2

413.1

455.9

508.9

Вклади на поточних рахунках

22.2

34.3

39.1

32.7

32.5

34.6

38.9

43.3

48.0

53.8

Термінові та зберігаючі депозити

220.4

240.9

290.0

271.6

276.0

296.6

333.3

369.8

408.0

455.1

a - актуальне значення

б - розрахункові показники аналітичного відділу британського журналу "Економіст"

в - прогноз аналітичного відділу британського журналу "Економіст"

Зростання несплачених житлових кредитів сповільнилося в 2011 р. до близько 9% від 11,2% у 2010 р. Тим не менш, у 2012 р. воно незначно збільшилося - до 9,5%, незважаючи на уповільнення економічного зростання, ріст безробіття та стискування правил іпотечного кредитування з боку центрального банку. БІ висловлює занепокоєння з приводу впливу потенціальних майбутніх зростань відсоткових ставок та погіршення ринків праці на ринку житла.

Банки збільшили свою присутність на ринку житла, із несплаченим кредитом, який підвищився від 20% до 28% від загального обсягу кредитів за період від грудня 2007 р. по березень 2013 р. Крім того, погашення кредитів на придбання житла як частка наявного доходу зросло від 26% у 2006 р. до 36% в 2012 р.

У серпні 2013 р. БІ постановив, що щомісячні виплати не можуть перевищувати 50% щомісячного доходу та запровадив обмежень на кредити із змінною ставкою, так, щоб змінна частина не була більшою, ніж дві третини кредиту (послаблення кредитування на одну третину).

У 2011 р. БІ стиснув кредитні ставки, заборонивши кредиторам робити іпотечні кредити із пропорцією кредит/вартість вищою, ніж 70% (75% для тих, хто купляє вперше; 50% для інвестиційних купівель), починаючи з листопада 2012 р., а на початку 2013 р. наказав банкам змінити спосіб оподаткування ризику на іпотеки.

Іпотечний борг є невеликим, становлячи трохи більше, ніж 20% ВВП Ізраїлю, в порівнянні з більш ніж 70% у США; середня ставка із пропорцією кредит/вартість щодо нових іпотечних кредитів в Ізраїлі утримується на рівні близько 60%.

Таблиця 4 Показники банківського сектору

2008a

2009 a

2010 a

2011 a

2012б

2013в

2014в

2015в

2016в

2017в

Банківські активи

6.8

9.1

4.0

9.6

7.3

4.9

9.1

7.4

8.2

7.7

Банківські кредити

9.0

-0.1

5.9

5.6

0.1

2.4

9.1

7.4

8.2

7.7

Банківські депозити

1.1

7.8

-0.9

10.7

3.8

3.3

9.0

7.3

8.1

7.6

Чистий відсотковий прибуток

-0.3

-8.9

8.1

-12.1

-0.7

0.2

4.9

3.2

4.7

4.3

Чиста маржа

1.7

1.4

1.4

1.2

1.1

1.0

1.0

0.9

0.9

0.9

a - актуальне значення

б - розрахункові показники аналітичного відділу британського журналу "Економіст"

в - прогноз аналітичного відділу британського журналу "Економіст"

Діяльність банківського сектора скорочувалася протягом 2012 р., що відображає зростаючі складні умови функціонування. Економічне зростання сповільнилося в результаті слабкого глобального фону, і це починає впливати на діяльність банків.

Якщо брати систему в цілому, то для п'яти найбільших банків прибутковість власного капіталу знизилася до 7,9% в 2012 р., в порівнянні з 10,2% роком раніше. Дві найбільші установи - Банк Леумі та Банк Апоалім - обидва зазнали різкого падіння рентабельності. Чисті прибутки Банку Леумі знизилися майже наполовину в 2012 р., в той час як чисті прибутки банку Апоалім впали на 7,4% того ж року.

Проблемні кредити становили всього лише 2,4% від загального кредитного портфелю в 2012 р., що подібно до рівнів 2011 р. Тим не менш, вони, ймовірно, зростатимуть протягом наступних 12 місяців, враховуючи погіршення економічного фону.

Банки підвищили вимоги до капіталу відповідно до вимог регуляторів. Сукупна нормативна пропорція капітал/зважені за ризиком активи склала 14,9% в 2012 р., в порівнянні із 14% в 2011 р., в той час як норма капіталу згідно з Тайер 1 як відсоток зважених за ризиком активів підвищилася до 8,7% у 2012 р.

Близько 80-85% операційних прибутків походять від платежів, що є високим показником у порівнянні із іншими подібними показниками в світі. Регулятори підштовхують банки, щоб ті раціоналізували платежі роздрібного продажу, які різко впали в останні три роки, а законодавство вимагає від банків виділення виконаних ними операцій з управління активами. Більшість підвищення в платежах, що зароблено банками, починаючи з 2008 року, було за рахунок зростання об'ємів, особливо збільшення використання кредитних карт. До недавнього часу корпоративне кредитування було високооб'ємним, низькорентабельним бізнесом, хоча воно теж породжувало значні прибутки.

Більшість ізраїльтян використовують можливості овердрафту з метою отримання кредиту - ту практику, яку Наглядач за діяльністю банків прагне зупинити; вони є найбільшим джерелом банків у плані виручки й прибутку. Тим не менш, у 2012 р. 52% ізраїльтян все ще мали овердрафт на якийсь момент протягом року.

П'ять найбільших банків були націоналізовані в середині 1980-х років після банківської кризи, але уряд продав свої акції в двох з них в 1990-х роках, а ту акцію, яка залишалася в третьому, - в 2005 р. та завершила продаж Ізраїльського Дисконтного Банку в 2010 р.

Уряд у поточний час володіє близько 6% акцій Банку Леумі.

П'ять головних місцевих банківських груп - Апоалім, Леумі, Ізраїльський Дисконтний, Мізрахі Тефахот та Перший Міжнародний - контролюють майже 95% активів, кредитів та депозитів сектору, при тому, що тільки на двох перших з них припадає десь 60% операцій у більшості основних видів банківської діяльності. Особливо важливими в плані роботи з цими трьома великими групами є закордонні філії та дочірні компанії.

Є понад 20 іноземних банків, які працюють в Ізраїлі, але тільки п'ять з них мають місцеві ліцензії: Barclays, BNP Paribas, Citibank, HSBC та Державний банк Індії. Багато іноземних банків зацікавлені в розширенні своєї присутності, враховуючи відносну стійкість економіки й фінансової системи в умовах світової фінансової кризи. У 2012 р. кілька швейцарських банків відкрили в Ізраїлі послуги управління накопиченнями - UBS, Pictet & Cie та Julius Bдr.

Іноземні банки стали особливо активними в приватній офшорній банківській діяльності, надаючи послуги ізраїльтянам, які хочуть урізноманітнити свої активи. В Ізраїлі може відкритися більше іноземних банків, щоб заповнити нішу приватних послуг (а також комерційних банківських послуг).

Ми очікуємо, що діапазон фінансових послуг розшириться, оскільки ця сфера діяльності набирає певного досвіту. Посилення конкуренції, ймовірно, призведе до подальшої інтеграції серед місцевих банків. БІ прийняв ряд заходів в березні 2013 р. з метою заохотити більшу конкурентоспроможність у банківському секторі, в тому числі, те, що робить простішим для клієнтів розірвання із банком та отримання роздрібного кредиту із пенсійних ощадних установ (поточні правила це запобігають); центральний банк сподівається, що більшість заходів будуть здійснені до кінця 2013 р. Ізраїльські банки будуть також шукати того, як розширити свою діяльність та зробити придбання на зовнішніх ринках.

Таблиця 5 Десять провідних банків Ізраїлю (у млн. шекелів, станом на кінець 2012 р.)

Банк

Активи

Кредити для населення

Внески

Власний капітал

Кількість філій

Банк Апоалім

376,388

253,268

271,411

25,057

316

Банк Леумі

376,160

245,378

289,538

25,228

326

Ізраїльський Дисконтний Банк

200,880

119,696

151,935

12,134

250

Мізрахі Тефахот Банк

162,242

130,244

128,499

9,252

175

Перший Міжнародний Банк Ізраїлю

105,387

68,715

84,365

6,772

181

Об'єднаний Банк Ізраїлю

38,825

23,858

30,890

2,191

36

Торговий Дисконтний Банк

25,039

15,716

20,981

1,764

н/д

Банк Яаав для урядових службовців

16,755

н/д

н/д

775

н/д

Оцар А-аяль Банк

15,112

10,088

11,609

874

н/д

Банк Єрусалиму

12,292

9,672

9,814

694

17

Разом по країні

1,300,669

863,696

987,860

84,044

1,306

3. Система страхування в Ізраїлі

Мал.1 Страхові премії в 2012 р. (у млн. доларів США)

Джерело: [1].

Таблиця 6 Прибутки від страхування, станом на 2012 р.

Страхові прибутки (млн. дол. США)

11,555

Страхові прибутки (% від ВВП)

4,78

Страхові прибутки (% від загального в світі)

0,25

Страхові прибутки в Ізраїлі становили близько 4,8% ВВП в 2012 р., подібно до того, що було в Іспанії, відповідно до узгоджених даних Swiss Re.

Це досить низький рівень обсягів бізнесу для країни-члена ОЕСР, але набагато вище, ніж де-небудь ще на Близькому Сході. Сектор досить рівномірно розділений між страхуванням життя та іншими видами страхування.

Страхування життя представляє близько 6% фінансових активів, якими володіє населення. Нормативні зміни в пенсійних фондах та управління активами від 2004 р. підвищують відносну кількість страхувальників, які в даний час взяли на себе провідну роль у справі управління фінансовими активами.

Таблиця 7 Топ 10 страхувальників життя в Ізраїлі (у шекелях, станом на 2012 р.)

Страхувальник

Валові прибутки

Валові зобов'язання

Migdal

7,726

3,806

Clal

4,738

2,524

The Phoenix

4,134

1,805

Harel

3,757

2,072

Menora Mivtachim

1,933

1,171

Clal Health

852

342

Dykla

803

338

ILD

487

215

Ayalon

407

233

Eliahu

285

162

Разом по країні

25,458

12,824

Сектор значною мірою одужав у 2009-12 рр. від глобальної фінансової кризи, а також відновив рентабельність, в основному за рахунок зростання інвестиційного доходу, але також збільшення страхових внесків. Валовий прибуток страхувальників життя зріс на 6,5% в місцевій валюті в 2012 р., в той час, як у страхувальників, які працюють в інших видах страхування, зростання було рівним 6%, згідно з даними Асоціації страхування Ізраїлю.

Прибуток від страхування життя постраждав у першій половині 2012 р. від нормативних змін, які вимагають від страхувальників кращого врахування демографічних змін. Більш того, був схвалений закон, який, як очікується, знизить збори, які страховики життя можуть доручити. Перші роки прогнозного періоду будуть більш невизначеними, але зростання активів має поліпшитися помірними темпами в цілому в 2014-17 рр.

Таблиця 8 Десять провідних страхувальників в Ізраїлі (страхування майна) (у шекелях, 2012 р.)

Страхувальник

Валові премії

Валові зобов'язання

Harel

4,230

2,872

The Phoenix

3,017

1,878

Clal

2,838

1,975

Menora Mivtachim

2,168

1,418

Migdal

1,730

1,002

Ayalon

1,339

1,049

IDI

1,041

760

ILD

915

697

Eliahu

789

398

AIG

755

374

Разом по країні

21,801

14,588

У цій галузі швидко розвивається додаткове медичне страхування та є плани розвитку геріатричного уходу - обидва також демонструють високу рентабельність.

Страховий сектор перетворився на домінуючу силу в наданні та управлінні довгостроковими заощадженнями. Страхові компанії також занурюються в корпоративне кредитування. Близько 23 фірм працюють в секторі страхування Ізраїлю, але домінують чотири групи.

Найбільшою компанією в цілому є Migdal, яка концентрується на страхуванні життя, яке, безумовно, є найбільшим у галузі, з прибутком, який становить близько 30% від загальної суми. В інших видах страхування компанія займає п'яте місце. У страхуванні життя на другому місці Clal, яка має 19% прибутку; в інших видах страхування компанія займає третє місце - трохи позаду компанії Phoenix. Harel Insurance є ще однією з основних груп в галузі, яка діє в рамках своїх страхових компаній Sahar-Zion та Shiloah.

Ashra (раніше провідна частка Ізраїльської корпорації страхування діяльності в іноземній торгівлі станом на 2005 р.) є державною компанією, підпорядкованою Міністерству промисловості, торгівлі та праці. Вона спеціалізується на ризиковому страхуванні, яке не покривається комерційними компаніями, в першу чергу в плані середньострокових та довгострокових кредитних операцій. Вона також пропонує страхування на будь-який період, який триває більш, ніж один рік.

Кредитна криза 2008-09 рр. обмежила доступ ізраїльських експортерів до фінансування торгівлі, та банки перейшли до умов гарантування кредиту кредиторам на умовах оформлення ними кредитного страхування. Оскільки приватні страхувальники не бажають приймати на себе ризик, навантаження все більше лягало на Ashra, яка продовжила свою звичайну діяльність з надання короткострокових кредитних операцій у ситуаціях руйнування ринку, таких як ці.

Зовсім нещодавно складна політична ситуація в країнах Близького Сходу та на півночі Африки, починаючи з кінця 2010 р., яку підпитують так звані "рухи арабської весни", ще більше зміцнила необхідність надання підтримки ізраїльським експортерам.

Приватні страхові компанії менш бажають приймати на себе ризики з регіональної торгівлі та, як наслідок, Ashra надала спеціальні програми політичного та комерційного ризиків з експортних операцій у Єгипет, Йорданію та Туреччину - всі конкретно затверджені Міністерством фінансів.

Щоб підтримати підвищену активність Ashra, Міністерство фінансів збільшило свої гарантії страхових полісів, виданих Ashra від 750 млн. доларів США в 2008 р. до 1,25 млрд. доларів США в 2010 р. та дозволило їй забезпечувати короткострокові комерційні ризики, коли приватний сектор відмовився це зробити.

4. Ринок цінних паперів

Таблиця 9 Активи під управлінням пайових інвестиційних фондів, 2012р.

Активи (в млн. доларів США)

45,593

Активи (у % від ВВП)

18,91

Активи (у % від загального в світі)

0,17

Мал.2. Розподіл сукупності активів ПІФів (у млн. доларів США)

Джерело: [1].

Для довгострокових заощаджень пенсійні фонди є основним засобом, за ними йдуть резервні фонди, а потім страхувальники (з близько 25% ринку). Ізраїльські пенсійні фонди зазнали важких втрат під час світової фінансової кризи, зокрема, на корпоративному боргу, який вони з таким ентузіазмом придбали.

Стало обов'язковим для всіх найманих працівників робити свої внески в пенсійні фонди, починаючи від початку 2008 р., а для приватних підприємців - від 2011 р. Більш ніж 50% пенсій в Ізраїлі обумовлені зробленими внесками.

Галузь пайових інвестиційних фондів Ізраїлю страждає від низького рівня участі з боку широкої громадськості, а також від високого рівня мінливості; різкі коливання відсоткових ставок впливають на прибутки фондів на ринку нового ізраїльського шекеля, через які проходить значна доля інвестицій. Активи під управління значно впали в 2011 р., коли там були чисті викупи, але вони виросли близько на 20% до 170 млрд. шекелів (45,6 млрд. доларів США) в 2012 р.

Ощадним фондам, спочатку структурованим як форма добровільних пенсійних заощаджень, колись дали зелене світло, бо вони сприймалися як канали довгострокових інвестицій, але їх прибутки незначні. Найбільшим фондом є Gadish, який має близько 13% ринку. (Норми встановлюють 15% як верхній поріг).

Іноземним пайовим інвестиційним фондам останнім часом дозволено пропонувати свої послуги безпосередньо в Ізраїлі, тобто створювати установи іноземних фондів в Ізраїлі. Уряд сподівається, що ця міра підвищить конкуренцію, знизить збори та поліпшить діяльність фондів в цілому.

Prisma виникла як найбільша окрема фірма з управління активами в країні. Вона, в свою чергу, у 2009 році була куплена місцевою інвестиційною фірмою Excellence Nessuah. Йорк менеджмент капіталу (США), діючи через Psagot-Ofek, стає найбільшим гравцем у галузі пайових інвестиційних фондів, якому нема конкурентів.

Таблиця 10 Десять провідних установ інвестиційного фонду в Ізраїлі (станом на 4 лютого 2013 року)

Назва фонду

Кількість фондів

Psagot Mutual Funds

145

Migdal Mutual Funds

143

Meitav Mutual Funds

129

Excellence Nessuah Funds

122

Harel Pia Mutual Funds

118

Clal Mutual Funds

87

DS Mutual Funds

71

Menorah Mivtachim Mutual Funds

71

Ayalon Mutual Funds

63

IBI Mutual Funds

50

Разом по країні

1,267

5. Фінансові ринки та сфера їх діяльності

Таблиця 11 Ринкова капіталізація

Угоди

2008a

2009a

2010б

2011б

2012б

Ринкова капіталізація (без інвестиц. фондів) у млрд. доларів США

107

189

227

157

162

Ринкова капіталізація (у % від ВВП)

70,7

108,2

106,6

76,3

69,7

a - актуальне значення

б - розрахункові показники аналітичного відділу британського журналу "Економіст"

Ринки капіталу зазнають значних змін за останнє десятиліття, що підвищує попит на фінансові послуги. Тель-Авівська фондова біржа (TASE) є єдиною біржею в Ізраїлі, яка охоплює ринки акцій, державних та корпоративних облігацій та деривативів. Найбільш важливими індексами на ринку акцій є TA-25, TA-100 і Теl-Tech. На індекси TАSЕ та трекер-фонди припадає понад 20% денного обсягу торгів.

Діяльність TASE віддзеркалює нестабільний стан глобальної економіки та ринків, хоча прибутки, які нею зроблені після фінансової кризи 2008-09 рр., схоже, треба приписувати стоковому обміну, який краще функціонує та формує ринок, відображаючи відносно добрі економічні показники. TA-100 запнувся в 2011 р., втративши 25,7% у доларовому вираженні, але виявився більш стійким в 2012 р., збільшившись на 9,7%. TASE залишатиметься уразливим до несподіваних зрушень в ситуаціях, пов'язаних з політикою чи безпекою, але його опір такого роду ризику зріс.

Ринкова капіталізація як частка ВВП впала до 71% в 2008 р., але сильно відновилася в 2009-10 рр. до показника, який дорівнює в середньому близько 110% ВВП, перед тим, як знову різко впасти в 2011 р. до 76% ВВП. Ринкова капіталізація трохи зросла в номінальному вираженні, але як частка ВВП впала в 2012 р. до 70%, але все ще залишається добре нижче свого піку, який в 2007 р. дорівнював113%. Станом на грудень 2012 р. було 549 зареєстрованих компаній, що на 44 менше, ніж на кінець 2011 р.

Мал.3. Щомісячні показники закриття торгів біржових індексів

Джерело:[1].

Є більш ніж 50 фірм, які зареєстровані як на TASE, так і за кордоном. Внутрішні та закордонні реєстри можуть зменшитися в перші роки прогнозного періоду, оскільки операційне середовище залишається складним, але в довгостроковій перспективі вони мають відновитися, завдяки реформам, які мають на мету спрощення реєстрування. TASE прагне заохочувати місцеві фірми реєструватися на внутрішньому ринку, але багато й досі віддають перевагу американському NASDAQ (особливо технологічним компаніям) або Лондону (особливо фірмам, які функціонують на ринку нерухомості), оскільки вони вважають, що зможуть краще залучити іноземні інвестиції на ці добре відомі реєстри.

Уряд планує подальше посуватися в справі деяких об'єктів, які приватизуються через фондову біржу, але їх кількість (та їх внесок в індекс) буде знижуватися, оскільки багато які з більш легких та великих об'єктів вже продані.

Протягом деякого часу ізраїльський ринок був повністю доступним для іноземних інвесторів. Іноземний інтерес до державних цінних паперів був настільки сильним у 2010 р., що уряд вдався до накладання деяких ґрунтовних обмежень та скасування податкових пільг для іноземців на ці інвестиції.

Немає обмежень на випуск або торгівлю деривативами, за винятком загальних вимог до контролю та управлінню кредитними ризиками. TАSЕ пропонує ф'ючерсні контракти по курсу обміну шекеля по відношенню до долара та євро. Також є повний спектр послуг з свопів валютних та відсоткових ставок.

Випуск корпоративних облігацій та інших неурядових паперів трохи зменшився в 2012 р. - до 10,3 млрд. доларів США, а протягом 2010-11 років був відносно стабільним - був трохи більшим, як 11 млрд. доларів США. Чисто урядовий випуск різко зріс - до 5,2 млрд. доларів США, що відображає розширення бюджетного дефіциту. Вірогідне подальше зростання корпоративного випуску, оскільки передбачається краще функціонування бізнес-сектору в 2014-17 рр.

Посування в розвитку структурного фінансування в Ізраїлі залишається повільним. Кількість угод із залученням сек'юритизації дебіторської заборгованості настільки мала, що кожна операція розглядається як помітна подія. Законодавчі та нормативні аспекти, які перешкоджають сек'юритизації, все ще не повністю вирішені, а в світлі глобальної фінансової кризи 2008-09 рр. та проблем, які вона підняла відносно сек'юритизації в цілому, здається ймовірним, що ізраїльська влада продовжуватиме застосовувати обережний підхід в цій галузі.

Таблиця 12 Десять провідних андерайтерів боргових цінних паперів в Ізраїлі (станом на 2012 рік в цілому)

Андерайтер

Сума (у млн. шекелів)

Кількість випусків

Leader Capital Markets

1,627

13

Clal Finance Underwritings

1,427

14

Barak Capital

667

13

Leumi Partners

567

10

Meitav Underwriting

494

8

Poalim IBI Underwriting

328

10

Discount Underwriting & Issuing

313

9

Menora Underwriters & Management

265

7

Rosario Capital

261

8

Excellence Underwriting 1993

243

8

Разом по країні

6,896

100

6. Фінансове регулювання

Банк Ізраїлю (БІ) є незалежним. Він здійснює нагляд за діяльністю банків. БІ пильно стежить за здійсненням та посиленням регулювання як у комерційних, так і роздрібних банківських секторах. Робляться кроки з консолідації більше повноважень з нагляду за діяльністю банків, що дозволить втручатися в небанківські сфери, де є ризик, що фінансова стабільність буде під загрозою.

Комісар ринку капіталу, страхування та заощаджень у Міністерстві фінансів здійснює нагляд за планами у галузях страхування, пенсійного забезпечення та небанківських заощаджень.

Ізраїльський комітет з цінних паперів (ISA) здійснює нагляд за всіма видами діяльності, які проводяться TASE, а також всіма аспектами галузі спільних фондів та допоміжних установ, таких як структурні підрозділи фондів, хедж-фонди та фонди грошового ринку. Як ISA, так і TASE чекають на подальші реформи, які б привели ізраїльські правила у відповідність до кращої світової практики, заохочуючи тим самим іноземні інвестиції.

Фінансове регулювання в Ізраїлі в перші роки після глобальної фінансової кризи 2008-09 рр. було сформоване двома ключовими фактами. З одного боку, криза не мала прямого впливу на ізраїльську фінансову систему, оскільки стандарти кредитування не були підірвані, а сек'юритизація не отримала широкого розповсюдження та тому, що міцне регулювання призвело до зміцнення банківських балансів. Остання особливість відображає спадщину важких втрат, понесених ізраїльськими банками у суворий спад 2000-02 рр. та відповідну реакцію регуляторів, які у підвищили рівні достатності капіталу та впровадили більш заходів, які мають відношення до ризик-менеджменту.

З іншого боку, суворості кризи в усьому світі та його непрямого впливу на Ізраїль за допомогою глобальної фінансової системи було достатньо, щоб переконати всі сторони, які беруть участь у фінансових операціях, що потрібно як мінімум відповідати новим стандартами достатності капіталу та зробити значні поліпшення в області корпоративного управління.

В рамках підготовки до Базель III, БІ в березні 2012 р. анонсував нові цілі відповідності капіталу, згідно з якими банки повинні до 2015 р. створити "основний капітал" з 9% від загального обсягу активів. Враховуючи, що згідно з Tier 1 пропорція капітал/банківська система в цілому вже наближається до 9%, це не представляється особливо обтяжливим. Однак беручи до уваги їх системну значимість, БІ зумовив, що два банки - Банк Leumi та Банк Hapoalim - мають прагнути досягти до січня 2017 р. таких пропорцій основного капіталу, які б становили принаймні 10%. Загальна пропорція капіталу повинна досягти 12,5% для банківської системи в цілому та 13,5% для двох найбільших банків.

Основна увага в нормативній діяльності після кризи припадала на небанківській сектор, в якому нормативні вимоги і рівень відповідності були нижчі, а отже, більш потребували зміцнення. Необхідність посилення правил у цих галузях стало більш очевидним, оскільки в 2004-08 рр. страхові компанії та інші небанківські установи швидко збільшили корпоративне кредитування та відповідно у 2008 р. зазнали збитків у своїх портфелях корпоративних облігацій за рахунок високих інвестиції у глобальну нерухомість та фінансові ринки. У відповідь, у квітні 2010 р. Міністерство фінансів прийняло в повному обсязі рекомендації Комітету зі створення параметрів для інвестицій підпорядкованих установ у неурядові облігації (відомий як комітет Hodek). Серед інших положень рекомендації закликали до збільшення розкриття інформації про випуск корпоративних облігацій. Нові правила вступили в силу в жовтні 2010 р. та, враховуючи підвищений рівень випуску на ринку корпоративних облігацій в 2011 р., схоже, що учасники ринкових відносин погодилися з цими вимогами без складнощів.

Ізраїль прийняв директиви Solvency II, які розтлумачують процес регулювання страхових компаній в ЄС. Ізраїльські страхові компанії зобов'язані порушувати поетапне збільшення свого капіталу: 30% до кінця 2009 р.; принаймні ще 30% до кінця 2010 р.; та ще 40% до кінця 2011 р.. У березні 2010 р. регулятор ринків капіталу наказав страховикам до кінця 2012 р. збільшити вимоги до капіталу, так що б їх капітал згідно з Tier 1 дорівнював 60% від їх визнаного капіталу, при тому, що капітал згідно з Tier 3 не може перевищувати 15%.

Тим не менш, доповідь МВФ, яка була оприлюднена в листопаді 2012 р., твердить, що багато із засобів подолання фінансової кризи в Ізраїлі залишаються слабкими. В звіті було сказано, що формальні механізми для боротьби з потоками капіталу під час надзвичайної ситуації, здатність регуляторів втручатися в управління проблемних фінансових установ та відсутність достатньої координації між різними регулюючими органами (злиття, яке вже давно обговорюється, але ніяк не реалізується), все ще обговорюються. В Ізраїлі все ще недостатньо розвинене страхування вкладів (хоча під час банківської кризи 1980-х років підтримувалися вкладники). Авторів доповіді також турбувала довготривала концентрація в банківському секторі. З метою забезпечення макро-пруденційного нагляду МВФ рекомендував створити комітет фінансової стабільності країни, який включатиме всі відповідні регулюючі органи та Міністерство фінансів.

Питання конкуренції та домінування на ринку були важливими тезами під час виборів 2013 р. Так званий Закон концентрації був в першому читанні прийнятий в Кнесеті Фінансовим комітетом в червні 2013 р., та повинен бути проголосованим всіма депутатами Кнесету на наступній сесії, яка почне свою роботу в жовтні 2013 р. Запропоноване законодавство забороняє "основним" конгломератам та монополіям контролювати як фінансові, так і не фінансові корпорації. Якщо запропонований законопроект стане законом, це призведе до того, що ряд великих конгломератів відмовиться від контролю фінансових установ.

Доповідь, прийнята в липні 2012 р. комітетом високого рівня в БІ, пропонувала відродження кредитних спілок та створення банків, які містяться тільки в Інтернеті, щоб конкурувати із встановленими комерційними банками. Вона також сподівається, що іноземні банки кинуть виклик місцевим установам на їх власній території. Більш реалістичним варіантом є те, що інші місцеві гравці, а саме страхові компанії та пенсійні фонди, можна було б заохочувати захоплювати більше ринків для роздрібних заощаджень та позик.

У доповіді також докладно розповідається про необхідність кращих, та, перш за все, більш прозорих, споживчо-кредитних рейтингів. Більш складні кредитні бюро, як можна сподіватися, дозволять клієнтам отримувати вигідніші умови від свого банку, або дозволить їм вести свій бізнес більш легко з конкурентом.

У разі прийняття пропозиції комітету призведуть до посилення конкуренції в банківські сектори роздрібного та малого бізнесу, на шкоду найбільшим банкам країни. Наслідки будуть помітні - якщо не негайно, то тоді згодом.

Наглядач за банками та ринками капіталу, а також підрозділ страхування та заощаджень формулюють політику, якої дотримуються директори банків та інших фінансових установ з метою запобігти конфлікти інтересів.

7. Грошово-кредитна та валютна політики

З того часу, як БІ почав свій цикл пом'якшення у вересні 2011 р. у відповідь на погіршення перспектив світової економіки, вимоги були скорочені в сукупності на 200 базисних пунктів, після чого в травні мали місце два зниження відсоткових ставок. Пом'якшення грошово-кредитної циклу може продовжуватися, з урахуванням прогнозованих в недалекому майбутньому інфляції, тьмяного економічного зростання та накладення більш жорсткої бюджетної економії, а також занепокоєння центрального банку стосовно міцності нового ізраїльського шекеля. Міцність валюти спонукала центральний банк оголосити нову програму стосовно покупки іноземної валюти з метою нейтралізувати вплив доходів від газу на зовнішні рахунки, починаючи з 2,1 млрд. доларів США в закупівлях у 2013 році. БІ також оголосив створення додаткових бордюрів на іпотечне кредитування в серпні у відповідь на швидко зростаючі ціни на житло. Грошово-кредитна політика буде залишатися вільною в другій половині 2013 р., перед тим, як центральний банк почне посилення політики в 2014 р., у відповідь на прискорення економічного зростання та поступовий пікап в інфляції. Базова ставка досягне до близько 4% в 2016-17 рр. Евентуальне призначення нового керівника БІ, який замінить чинного голову БІ, Карніт Флуг (яка перейняла посаду від Стенлі Фішера наприкінці червня), не повинне призвести до драматичних змін у політиці, зокрема, у справах грошово-кредитної політики комітет твердо стоїть на місці.

У спробі зменшити тиск на шекель, влада в останні роки запроваджує ряд заходів, спрямованих на припинення припливу "гарячих" грошей, але успіх скромний. Тим не менш, відносна надійність ізраїльської економіки та очікування видобутку газу (який почався в квітні) викликають відновлення зміцнення національної валюти та змушують центральний банк в квітні вперше з середині 2011 р. безпосередньо втрутитися щодо закупівель доларів США, а в травні оголосити програму, яка має за мету нейтралізувати вплив доходів від газу на зовнішнє становище шляхом здійснення валютних закупівель.

Тим не менш, валюта в 2013 р. та пізніше буде все ще в ціні, оскільки зростаюче власне виробництво газу зміцнює зовнішню позицію, хоча влада може спробувати здійснити подальші закупівлі долара та вжити інших заходів щодо стримування тиску на валюту згори.

Таблиця 13 Обмінний курс та відсоткова ставка

2008a

2009a

2010a

2011a

2012б

2013в

2014в

2015в

2016в

2017в

Обмінний курс до долара США (середній)

3,59

3,93

3,73

3,58

3,86

3,62

3,6

3,49

3,43

3,36

Обмінний курс до долара США (на кінець року)

3,8

3,78

3,55

3,82

3,73

3,61

3,53

3,45

3,41

3,31

Відсоткова ставка по кредиту (середня)

6,1

3,7

4,5

5,5

5,2

3,8

4,3

5,0

6,0

6,3

Відсоткова ставка по депозиту (середня)

3,3

1,1

1,6

2,5

2,2

0,9

1,2

2,7

3,7

3,9

фінансовий банківський страхування ізраїль

Висновки

Банки залишаються головними дійовими особами у фінансовій системі, але це домінування руйнується реформами на ринку капіталу. Банківський кредит впав до 50% несплаченого боргу в секторі бізнесу станом на кінець червня 2013 р., в порівнянні із 75% десять років до того, хоча в останні роки він стабілізується.

Станом на жовтень 2013 р. було 16 місцевих банків, два іпотечних банки, п'ять іноземних банків (Barclays, BNP Paribas, Citibank, HSBC та Державний банк Індії), а також три інших установи, які підпадають під сферу компетенції Контролера за діяльністю банків - регулятора галузі.

Найбільш швидко зростаючим компонентом пропозиції банків є кредитування у комунальному секторі, яке зростало на трохи менше, як 8% на рік у 2008-12 рр., у той час як в цілому кредитування сектору бізнесу розширюється більш значно. Банки Ізраїлю розглядають надання іпотечних послуг як важливий напрямок зростання. Тим не менш, Банк Ізраїлю стає стурбованим стрімким зростанням цін на житло та пов'язаним з ним зростаючим приливом іпотечного боргу. Ціни на житло продовжують зростати, незважаючи на уповільнення економіки в 2012-13 рр. та стягуючі правила іпотечного кредитування, які впроваджує Банк Ізраїлю.

Страхові внески в Ізраїлі становили близько 4,8% ВВП у 2012 р. Це досить низький рівень обсягів бізнесу для країни-члена ОЕСР, але набагато вище, ніж де-небудь ще на Близькому Сході. Сектор досить рівномірно розділений між страхуванням життя та іншими видами страхування.

Страхування життя представляє близько 6% фінансових активів, якими володіє населення. Нормативні зміни у пенсійних фондах та управління активами з 2004 р. підвищують відносне підняття кількості страхувальників, які в даний час взяли на себе провідну роль у справі управління фінансовими активами.

Галузь спільних інвестиційних фондів Ізраїлю страждає від низького рівня участі з боку широкої громадськості, а також від високого рівня мінливості; різкі коливання відсоткових ставок впливають на прибутки фондів на ринку нового ізраїльського шекеля, через які проходить значна доля інвестицій. Активи під управління значно впали у 2011 р., коли там були чисті викупи, але виросли близько на 20% до 170 млрд. шекелів (45,6 млрд. доларів США).

Банк Ізраїлю є незалежним. Він здійснює нагляд за діяльністю банків та пильно стежить за здійсненням та посиленням регулювання як у комерційних, так і роздрібних банківських секторах. Робляться кроки з консолідації більше повноважень з нагляду за діяльністю банків, що дозволить втручатися в небанківські сфери, де є ризик, що фінансова стабільність буде під загрозою.

У спробі зменшити тиск на шекель, влада в останні роки запроваджує ряд заходів, спрямованих на припинення припливу "гарячих" грошей, але успіх скромний. Тим не менш, відносна надійність ізраїльської економіки та очікування видобутку газу (який почався в квітні) викликають відновлення зміцнення національної валюти та змушують центральний банк в квітні вперше з середині 2011 р. безпосередньо втрутитися щодо закупівель доларів США, а в травні оголосити програму, яка має за мету нейтралізувати вплив доходів від газу на зовнішнє становище шляхом здійснення валютних закупівель.

Тим не менш, валюта у 2013 р. та пізніше буде все ще в ціні, оскільки зростаюче власне виробництво газу зміцнює зовнішню позицію, хоча влада може спробувати здійснити подальші закупівлі долара та вжити інших заходів щодо стримування тиску на валюту згори.

Список використаних джерел

1. Israel. Industry report. Financial services. The Economist Intelligence Unit. October 2013.

2. Банки Израиля. Сравнительные характеристики. Информационный портал Банки Израиля.

3. Каталог страховых компаний Израиля.

4. TASE индексы. Тель-авивская фондовая биржа.

5. Conducting monetary policy. Monetary policy. Bank of Israel.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Аналіз причин та передумов розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Особливості зовнішньоекономічної політики країни. Огляд теорій управління зовнішньоекономічною діяльністю. Характеристика показників функціонування зовнішньоекономічної системи країни.

  реферат [60,6 K], добавлен 26.07.2011

 • Суть і передумови формування світового ринку послуг. Особливості реалізації окремих видів послуг. Регулювання процесів міжнародної торгівлі послугами, тенденції її розвитку в умовах глобалізації. Аналіз динаміки міжнародної торгівлі послугами України.

  курсовая работа [76,4 K], добавлен 16.10.2013

 • Особливості входження України в систему світового фінансового ринку в сучасних умовах. Інтеграція як економічне явище. Мета лібералізації валютного ринку. Економіко-правові документи, які регламентують розвиток зовнішньоекономічної діяльності України.

  реферат [11,1 K], добавлен 03.06.2015

 • Регулювання елементів і взаємозв’язків зовнішньоторговельних систем для забезпечення їх стійкості й збалансованості - умова стійкого економічного розвитку держави. Основні складові системи ефективного антикризового регулювання національної економіки.

  статья [56,9 K], добавлен 22.02.2018

 • Характеристика світової валютної системи, етапи її становлення. Основні види валют. Поняття валютного курсу. Трикутник несумісності грошово-кредитної політики. Система золотовалютного стандарту. Валютна система України: проблеми та перспективи розвитку.

  реферат [582,0 K], добавлен 02.06.2015

 • Вимоги до здійснення експортно-імпортних операцій. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності держави. Основні великі корпорації. Міжнародна валютна система та інвестиційна політика. Аналіз міжурядової угоди між Францією та Україною, перспективи розвитку.

  контрольная работа [158,7 K], добавлен 18.09.2013

 • Характеристика розвитку сучасного світового ринку послуг і зовнішньої торгівлі послугами України. Динаміка чистого експорту послуг регіонів. Особливості функціонування сектору послуг в Україні після її вступу в СОТ та лібералізація українського ринку.

  реферат [43,6 K], добавлен 07.09.2009

 • Сутність і фактори економічного зростання держави в сучасних ринкових умовах. Тини економічного зростання, їх характеристика та відмінні особливості. Структура і динаміка розвитку США, виявлення та аналіз її основних внутрішніх і зовнішніх факторів.

  дипломная работа [90,4 K], добавлен 08.02.2010

 • Зміст формування стратегій розвитку. Економічні пріоритети держав в умовах глобалізації. Система міжнародного регулювання світового господарства. Оцінка стратегій розвитку країн транзитивної економіки. Напрями макрорегіональних інтеграційних об’єднань.

  реферат [120,5 K], добавлен 22.11.2014

 • Визначення сутності поняття інвестицій та інвестиційного ринку. Характеристика фінансових ринків у сучасній ринковій економіці. Сучасні тенденції прямого іноземного інвестування в умовах глобалізації економічного розвитку і світової фінансової кризи.

  контрольная работа [216,5 K], добавлен 07.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.