Розробка технологічного процесу виготовлення друкарських форм для випуску журнальної продукції

Поняття, види і класифікація журналів. Шрифти, які використовуються для складання тексту та заголовків рубрик, особливості ілюстрацій. Способи друкування та види паперу. Розробка журнальної продукції на тему: "Хитрощі та секрети роботи в Photoshop CS".

Рубрика Журналистика, издательское дело и СМИ
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 13.08.2010
Размер файла 239,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Для проявлення пластини запроектований процесор GLUNZ & JENSEN Inter Plater 62 (для пластин), який створений з метою обробки позитивних і негативних одно- та двосторонніх офсетних пластин шириною до 62 см. Він відрізняється простотою експлуатації та обслуговування, крім того, він мінімально використовує хімічні розчини. Проявний процесор має такі секції: проявлення, промивання, гумування та висушування.

Перелік основних матеріалів, що проектуються

Таблиця 3

п/п

Назва

Призначення

1.

Катрідж чорний

Для друкування коректурних відбитків на струменевому принтері та для виготовлення однофарбових діапозитивів на лазерному принтері.

2.

Папір офсетний щільність 80 г/м2

марка „О”

Для виведення коректурних відбитків.

3.

Фототехнічна плівка Kodak Gen 5

Для виведення 4-х фарбових комплектів діапозитивів на фотонасвітлювачі.

4.

Офсетна попередньо чутлива пластина

Для виготовлення друкарських офсетних форм позитивного копіювання.

Схема технологічного процесу виготовлення офсетних друкарських форм для друкування журнальної продукції

Ознайомлення з оригіналом і бажаннями замовника

Складання тексту

Сканування і обробка чорно-білих ілюстрацій

Верстка журнальних сторінок

Сканування ілюстрацій на сканері AGFA DuoScan T2500 або копіювання з каталогу

Обробка зісканованих ілюстрацій у програмі растрової графіки PhotoShop 7.0

на комп'ютері APPLE Power Macintosh G4

Створення векторної частини журналу в графічному пакеті CoralDRAW 11 на комп'ютері APPLE Power Macintosh G4

Зведення елементів растрової і векторної графіки в оригінал-макет

Цифрова кольоропроба (вивід коректурного відбитка на кольоровому струменевому принтері HP Desk Jet 815C)

Кольорокорекція у програмі растрової графіки PhotoShop 7.0 на комп'ютері APPLE Power Macintosh G4

Електронний монтаж

Генерування Postscript-файла

Кольороподіл і растрування в RIP-процесорі HEIDELBERG Delta Tower

Насвітлення монтажу журналу на плівку KODAK Gen5 у фотонасвітлювач HEIDELBERG Hercules Elite

Проявлення, фіксаж, сушіння в проявному процесорі GLUNZ & JENSEN

Експонування фотоформ на попередньо очутливлені пластини LASTRA

Futura Oro в копіювальній рамі HELIOPRINT CDL8

Проявлення, промивання, гумування і сушіння в проявному процесорі GLUNZ & JENSEN Inter Plater 62

Контроль якості

Готова друкарська форма

Таблиця 4

Розробка технологічного процесу за основними операціями

Спосіб виконання операцій

Устаткування та інструменти операції

Матеріали, які використовуються

Технологічний режим

Виконавець

1. Ознайомлення з оригіналом і бажаннями замовника

2. Складання тексту

3. Сканування і обробка чорно-білих ілюстрацій

4. Верстка журнальних сторінок

5. Сканування ілюстрацій та копіювання з каталогу

6. Обробка зісканованих ілюстрацій

7. Створення векторної частини журналу

8. Зведення елементів растрової і векторної графіки в оригінал-макет

9. Вивід коректурного відбитка

10. Кольорокорекція

11. Електронний монтаж

12. Кольороподіл

олівець, ручка

клавіатура

сканер AGFA DuoScan T2500

комп'ютер Power Mac G4

сканер AGFA DuoScan T2500

комп'ютер Power Mac G4

комп'ютер Power Mac G4

комп'ютер Power Mac G4

струменевий кольоровий принтер HP Desk Jet 815C

комп'ютер Power Mac G4

комп'ютер Power Mac G4

комп'ютер Power Mac G4

папір, CD

програма Adobe InDesign

програма VetaScan, каталог на CD

програма Adobe InDesign

програма VetaScan, каталог на CD

програма растрової графіки Photoshop 7.0

програма векторної графіки Coral DRAW 8

програма векторної графіки Coral DRAW 8

папір HP, тонер з чорною фарбою і тонер з фарбами RGB

програма растрової графіки Photoshop 7.0

програма векторної графіки Coral DRAW 8

програма Delta Workflow

ручний

автоматичний

автоматичний

автоматичний

автоматичний

діалоговий

діалоговий

діалоговий

автоматичний

діалоговий

діалоговий

автоматичний

дизайнер

оператор

дизайнер

дизайнер

дизайнер

дизайнер

дизайнер

дизайнер

дизайнер

дизайнер

дизайнер

дизайнер

13. Растрування в RIP-процесорі

14. Насвітлення монтажу журналу на фототехнічну плівку

15. Проявлення, фіксаж та сушіння в проявному процесорі

16. Експонування фотоформи на друкарську пластину

17. Проявлення, промивання, гумування та сушіння друкарської форми в проявному процесорі

18. Контроль якості

RIP-процесор HEIDELBERG Delta Tower

Насвітлювач HEIDELBERG Hercules Elite

проявний процесор GLUNZ & JENSEN

копіювальна рама HELIOPRINT CDL8

проявний процесор GLUNZ & JENSEN Inter Plater 62

стіл, лупа

програма Delta Workflow

плівка KODAK Gen 5 типу GRD

проявник -- KODAK RA 2000, фіксаж -- KODAK RA 3000, вода

попередньо очутливлена пластина LASTRA Futura Oro

проявник -- LSP 75, гумуючий розчин LGO 1050

олівець для коректури Pen FLPF

автоматичний

автоматичний

автоматичний

автоматичний

автоматичний

автоматичний

дизайнер

дизайнер

дизайнер

копіювальник 6-го розряду

копіювальник 6-го розряду

копіювальник 6-го розряду

56

1.4 Розробка технологічного процесу за основними операціями

1.4.1 Основи роботи з текстом

Текст - це набір символів (букв і чисел ). До речі, текст може складатися із одних чисел - наприклад, номер телефону. Текстові файли - це файли, які містять складовими тільки АСС-символи.

Можна ще сказати, що суцільний текст - це текст, неперерваний вимкнутими в окремих рядках формулами, таблицями, заголовками, ілюстраціями, або в наборі текст, він друкується одним шрифтом.

Правила набору тексту:

1. При наборі тексту не допускається втрати слів або букви і помилкові повторення слів або рядків.

2. Протягом усього документу абзацні відступи повинні бути однакові.

3. Крапки, коми, крапки і коми або багато крапок повинні бути "пришиті" до слова.

4. Між розкритою дужкою і наступним словом не повинно бути пробілу.

5. Тире від слова повинно відбивати пробілами з двох сторін.

Для роботи з текстом використовуються текстові редактори. Найбільш популярним з них є Microsoft Word.

Одним з найважливіших об'єктів під час роботи з текстом в програмі Word є абзац.

Абзац - це частина документу (текст, графіка, таблиці та інші об'єкти), що знаходиться до символу кінця абзацу. З абзацом зв'язуються параметри його форматування: шрифт, відступ, інтервали, вирівнювання і т. ін. Для того щоб почати новий абзац при введенні тексту необхідно натиснути клавішу Enter. Для переходу на новий рядок в рамках абзацу використовується комбінація клавіш Shift-Enter.

Форматування тексту являє собою завдання фрагменту документа різноманітних атрибутів (чи властивостей), які впливають на зовнішній вигляд тексту в цих фрагментах. Щоб виявити параметри форматування нового тексту, достатньо розмістити курсор всередині розглянутого фрагмента. Параметри тексту з'являться в панелі інструментів.

Форматування символів.

Усі дії, зв'язані з форматуванням символів, зосереджені в командах меню Формат. Для роботи з форматом символів використовується команда Шрифт, що складається з трьох сторінок опцій. Активувати це вікно можна і по іншому, якщо, обравши необхідний фрагмент, виконати на ньому клацання правою кнопкою миші. З'явиться локальне меню, де необхідно обрати команду Шрифт.

Форматування абзаців.

Основні параметри форматування абзаців установлюються за допомогою діалогового вікна Абзац з меню Формат.

Діалогове вікно Абзац має дві сторінки: Відступи та Інтервали положення на сторінці. Група опцій Відступ дозволяє керувати положенням тексту абзацу відносно полів сторінки.

В полях Зліва і Справа задається розташування відносно від лівого і правого полів сторінки. Для того щоб текст зайняв частину поля сторінки, допускається використання від'ємного значення.

Полуторний інтервал - це розташування, яке в 1/5 рази перевищує значення опції Одинарний (CtrL-5).

Для створення і форматування списків з пронумерованими елементами використовується сторінка Нумерований діалогового вікна Список.

Для того щоб Word автоматично відслідковував з'явлення висячих строк, відірваних від абзацу на початку і в кінці сторінки, слід включити опцію Заборона висячих строк.

Для створення багаторівневого списку існує сторінка Багаторівневий діалогового вікна Список.

Заповнювачі для позиції табуляції - на стандартній панелі інструментів треба натиснути Сервіс/Параметри/Вид/Знаки табуляції.

Поля сторінок - встановлення відступів від краю листа паперу. Для цього використовується сторінка Поля діалогового вікна Параметри сторінок.

Розмір сторінки - це встановлення розміру сторінки. Виконується в діалоговому вікні Параметри сторінки. Для його виклику необхідно виконати однойменну команду із меню Файл, а потім активізувати сторінку опцій Розмір паперу.

1.4.2 Основи роботи з графікою

Розрізняють такі види комп'ютерної графіки: растрова, векторна, фрактальна.

Растрова графіка - використовується при розробці електронних та поліграфічних видань. Растрові зображення рідко створюються власноруч, частіше всього використовують скановані зображення, цифрові та відеокамери. Основним елементом растрового зображення є точка.

Найбільш розповсюдженою програмою растрової графіки є Adobe Photoshop.

Графічний редактор Adobe Photoshop - признаний лідер між растрових редакторів, професійна програма для редагування комп'ютерного мистецтва і фото, одна з найкращих для обробки поліграфічних ілюстрацій. На сьогоднішній день Adobe Photoshop фактично виконує функції еталону, використаного для оцінки якості і функціональних можливостей родинних з ним програм растрової графіки.

Відокремлені властивості Adobe Photoshop - стабільність, надійність, універсальність й адекватність кольоровіддачі. Його фірма-розробник Adobe лідирує на ринку програм, іде уперед всіх, виготовляючи стандарти робіт з графікою в усіх частинах її проективного використання.

Adobe Photoshop сьогодні - одна з найбільш продуманих графічних програм з усіх існуючих для ПК під впливом Windows. Однак при усіх цих перевагах навіть Adobe Photoshop має недоліки.

Головний недолік програми - вона потребує багато оперативної пам'яті при роботі з великими зображеннями і багатьма шарами [5].

Головне вікно програми називається інтерфейсом користувача. Інтерфейс являється посередником між людиною і комп'ютером, надає усе необхідне для праці: вікна, інструменти, палітри, діалогові вікна.

В головному вікні програми представлена дев'ять груп елементів:

- Рядок заголовку;

- Рядок меню;

- Рядок заголовку зображень;

- Полоса стану;

- Вікно зображень;

- Панель інструментів;

- Панель властивостей;

- Палітри;

- Полоси прокрутки.

Векторна графіка - використовується більше для створення зображень ніж для їх обробки. Основним елементом зображення векторної графіки є лінія. З її допомогою легко можна побудувати будь-який інший більш складний об'єкт. В основі векторної графіки лежать криві лінії третього порядку. Ці лінії добре відповідають лініям, які існують в природі, та з їх допомогою можна побудувати будь-який об'єкт. Для спрощення векторних редакторів викор. особливий вид кривих третього порядку, які називають кривими Безьє. Криві Безьє використовують в своєму описанні тільки 8 параметрів (звичайні криві використовують 11 параметрів), тому працювати з ними зручніше.

Для роботи з векторною графікою використовуються програми: Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, CorelDraw [6].

Фрактальна графіка походить від слова фрактал. Фрактал - це структура, яка складається з частин, які в якомусь розумінні подібні до цілого. Фрактальна графіка викор. для автоматичного створення зображень шляхом математичних розрахунків. Створення фрактальної композиції не в малюванні чи оформленні, а в програмуванні. Фрактальну графіку рідко використовують у розважальних програмах.

1.4.3 Комп'ютерна верстка і виготовлення фотоформи

Довжина рядка.

Для сторінок, заповнених текстом з невеликим числом розривів (або без них) і набраних нормальним шрифтом, рекомендується обмежувати довжину рядка 60 символами. Причому зниження цієї величини до 50 тільки поліпшує загальне враження від сторінки. Після вибору розміру рядка треба проекспериментувати із міжстрочним інтервалом, щоб підбудувати його під щільність використовуваної в наборі гарнітури. При виборі оптимальної довжини рядка, або в термінології складачів ширини набору, варто брати до уваги ряд важливих факторів.

Якщо ж виділене під рядок місце таке велике, що дозволяє розмістити більш ніж 50-60 символів, то можна вдатися до одного з наступних прийомів. По-перше, можна вибрати більший кегль і за рахунок цього залишитися в рамках оптимальної величини 50-60 символів на рядок. По-друге, можна вибрати шрифт із більше широкими літерами, прагнучи як і раніше не вийти за рекомендовану межу. А останньою альтернативою є перехід до набору в кілька колонок.

Ширина колонки.

При виконанні верстки тексту в кілька колонок необхідно слідувати наступному універсальному правилу, що задає верхню межу ширини колонки. Варто виписати в рядок всі рядкові літери того шрифту, яким передбачається набирати колонку. Якщо довжину отриманого рядка помножити на півтора, то вийде максимально припустима ширина колонки. Відповідно до цього правила можна визначити граничне число колонок на аркуші залежно від ширини літер застосовуваного шрифту, тобто залежно від кегля й виду шрифту.

Вирівнювання.

Будь-який абзац при верстці можна оформити одним з наступних способів: вирівнюванням по лівому краї, вирівнюванням по правому краї, центруванням, блоковим вирівнюванням (спільно правим і лівим). Кожний із цих способів припускає верстку в рядок скількох слів, скільки може в ній поміститися. Відмінність між ними зводиться до методу доповнення строки що верстається, пробілами до встановленої максимальної довжини.

Форматування переносів.

У сучасних системах DTP реалізовані різноманітні алгоритми автоматичної верстки рядків. Наявність таких алгоритмів дозволяє відмовитися від ручної розбивки слів на склади на границях рядків (ручного переносу) із вставкою дефіса. Така ручна верстка сильно ускладнює процедуру внесення наступних змін, тобто додавання й видалення слів, тому що при цьому доводиться переверстувати значну частину рядків, вручну, видаляючи «старі» знаки переносу й вставляючи нові. Для ілюстрації останнього положення показані два варіанти верстки абзацу: із включеним і з виключеним алгоритмами автоматичного переносу. Більші проміжки між словами в тексті з'являються звичайно тоді, коли застосовується блокове вирівнювання й ширина колонки, у якій верстається текст, невелика.

Міжбуквені проміжки.

Новачки часто зневажають установкою міжбуквених проміжків (або пробіл). Але ж це - один з основних способів поліпшення зовнішнього вигляду документа. Поняття міжбуквеного проміжку тісно пов'язане з такими поняттями, як кернинг і трекинг.

Кернінг.

При виконанні верстки, особливо в більших кеглях, варто враховувати вплив на зовнішній вигляд тексту ретельної верстки сполучень букв. Розташування літер у слові без корекції міжбуквеного проміжку для деяких пар символів дає малопривабливий результат. Створюється ілюзія нерівномірності інтервалу. Особливо це помітно, наприклад, для пари літер W і А. Потужні DTP- системи мають спеціальні засоби, що дозволяють визначити величини міжбуквеного просвіту для всіх пар літер кожного з використовуваних у них шрифтів. Виконувана при верстці «тонке припасування» міжбуквених проміжків для певних пар літер називається кернингом (англ. kerning).

Трекінг.

Трекінг робить найдужчий вплив на фарбування тексту, оскільки їм визначається відстань між окремими буквами. Чим більше розрядка між буквами, тобто вільніше трекінг, тим світліше фарбування. Якщо трекінг досягає максимуму, текст починає рватися й втрачає фарбування, тому що його однорідність порушується.

При використанні трекінгу рекомендується враховувати ряд особливостей сприйняття людиною типографського тексту. Наприклад, текст, набраний великим шрифтом, виглядає краще, якщо літери в словах стоять тісніше (чим при використанні стандартного інтервалу). Це особливо помітно, коли слово набране цілком прописними літерами.Ступінь необхідної корекції міжбуквеного пробілу залежить не тільки від кегля, але й від гарнітури. Деякі гарнітури вимагають більше відчутного трекінгу, інші можуть обійтися практично без такого. Особливо корисний трекінг у ситуаціях, коли виникає необхідність щільного набору деяких частин тексту, наприклад, в окремих графах таблиці. Збільшувати трекінг доводиться порівняно рідко, але у двох випадках це досить бажано. При жирних шрифтах заголовків букви займають весь простір, так що, здається, і не зітхнути. Тому й уводять невелику розрядку, що друкарі так і називають - повітря. Другий випадок удалого використання трекінгу - одержання особливого ефекту, усе більше популярного в поліграфістів: розрядка букв у слові таким чином, що між окремими буквами величина проміжку перевищує ширину символу. Цей прийом гарний для текстів, набраних заголовними буквами, особливо якщо текст невеликий, розташований в одному рядку і є шапкою або підзаголовком.

Інтерліньяж.

Це відстань між базовими лініями сусідніх рядків. Воно виміряється в пунктах і складається з кегля шрифту й відстані між рядками. Наприклад, кегль 10 пунктів при відстані між рядками в 2 пункти називають кеглем 10 пунктів при інтерліньяжі 12 пунктів. Пишеться 10/12.

Негативний між строковий інтервал.

Інтерліньяж вважається негативним, коли він менше, ніж розмір шрифту в рядку, наприклад, якщо інтерліньяж становить 20 пт при розмірі шрифту 24 пт. Маніпулюючи величиною інтерліньяжу й приводячи її до дуже маленьких значень, можна домогтися часткового накладення наступного рядка на попередній. Негативний інтерліньяж при верстці звичайних текстових документів використається відносно рідко. Але можливість використати негативну величину, безумовно, корисна при оформленні різних логограм, заголовків, колонтитулів, ілюстрації та ін. пр.

Підгонка тексту.

Підгонка часто використають у журналах, бюлетенях новин, газетах, там, де заздалегідь відома площа, на якій повинні розташуватися всі матеріали.

Звичайно матеріалу набирається більше, ніж місця під нього, що тому нижче випливають ради допоможуть вам трохи здавити текст. Однак, випливаючи їм з точністю до навпаки, ви можете розтягти текст. Наші пропозиції розташовані по ступені переваги: звертайтеся до останнього тільки в тому випадку, якщо не працюють перші.

1. Відредагуйте текст, видаляючи зайві рядки. Особливу увагу обертайте на рядки наприкінці абзаців, що мають одне-два слова. Іноді, видаливши кілька символів, ви зможете скоротити цілий рядок.

2. Ущільнить трекінг, щоб увігнати короткі рядки, що завершують абзаци.

3. Зменшіть інтерліньяж на половину або чверть пункту.

4. Зменшить на підпункту розмір шрифту. Це ефективніше, ніж здається на перший погляд, тому що дозволяє внести на смугу більше рядків і вмістити більше тексту на кожному рядку.

5. Трохи зменшить ширину символів (наприклад, установіть масштаб 95%).

6. Зменшить ширину середника між колонками або злегка скоротіть ширину полів, (imposition).

Друк.

Оригінал-макет є кінцевим продуктом, одержуваним у результаті верстки за допомогою настільної видавничої системи. Він підлягає передачі в друкарню для друку (розмноження). Це роздруківка, що виконують на принтері за допомогою DTP-системи, і яку можна розглядати з однієї сторони як пробну, а з іншого боку - як еталон. Для одержання видання, здатного конкурувати на ринку, треба при комплектуванні настільної видавничої системи приділити особлива увага такій важливій проблемі як вибір принтера. Ринок друкувальних пристроїв насичений сьогодні сотнями моделей принтерів різних класів: матричних, струминних, лазерних та ін.

1.5 Організація праці, вибір норм часу і норм виробітку

Робоче місце для виконання робіт у сидячому положенні повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.032-78, а також вимогам технічної естетики та ергономіки. Для полегшення вибору зручних робочих позицій виробничі меблі повинні бути зручні та повинні мати відповідне регулювання, яке враховує антропометричні особливості оператора ПК. На робочому місці необхідно передбачити також спеціальну підставку для оригіналів та підставку для ніг. Екран дисплея, клавіатуру та оригінал рекомендується встановити на однаковій (близько 50 см) відстані від очей. Верхній край дисплея не повинен бути вище рівня очей оператора. Дозволяється поруч із комп'ютером поставити горщик із кактусом, який, на думку фахівців, має антирадіаційні властивості. Освітлення в приміщені з ПК повинно бути змішане (природне та штучне). Штучне освітлення найкраще реалізувати у вигляді комбінованої системи освітлення. Світильники загального освітлення з люмінесцентними лампами доцільно розташувати вздовж проходу між рядами робочих місць. Найоптимальнішими в цьому відношенні є світильники з розсіяним світлорозподілом.

Доведено, що під час тривалості роботи людини за ПК понад 4 години накопичується втома, погіршується зір. Учені дали назву цьому феномену -- синдром комп'ютерного стресу (СКС), який спричиняє різь в очах, викликає їх почервоніння, виділення сліз, головний біль, інші негативні хворобливі прояви. Головними причинами втомлюваності є постійне перебігання очей із паперу на екран монітора та навпаки, частота миготіння світлових променів екрана, шкідливий вплив корпійних полів на мозок і зоровий аналізатор оператора. Тож слід, по-перше, до мінімуму знизити яскравість дисплею. По-друге, потрібно користуватися спеціальними фільтрами, які також зменшують яскравість і підвищують контрастність зображення.

Треба знати ще деякі «хитрощі» у поводженні з комп'ютером. А саме:

— очі оператора повинні знаходитись на відстані 45-60 см від екрана монітора, до того ж на 15-20 см вище його центру;

— пальці повинні бути розташовані нижче рівня зап'ястя, а воно -- нижче рівнів ліктів. Тоді пальці володітимуть найбільшою свободою руху;

— плечі оператора повинні бути опущені та розслаблені, щоб і м'язи руки могли бути розслаблені;

— сидіти треба, випрямивши спину, а спинка стільця повинна відповідати природному вигину спини та нижньої частини тулуба оператора. Задні частини стегон повинні контактувати із сидінням. Коліна розташовані на рівні стегон або нижче, ноги не перехрещені й стоять на підлозі або на підставці.

Для підтримання високої працездатності та профілактики професійних захворювань необхідно дотримуватись режимів праці та відпочинку. Регламентовані 5-10-хвилинні перерви (крім основної на обід) потрібно влаштовувати після кожної години роботи. Під час цих перерв доцільно виконувати спеціальні вправи для знаття втоми очей та підтримання загального м'язового тонусу. Для зняття нервово-психологічної напруги варто обладнати кімнату психофізіологічного розвантаження. Оскільки робота з ПК, перш за все, впливає на зір, то оператори повинні пройти попередній офтальмологічний огляд. У подальшому бажано проходити щорічні медичні огляди.

У проектуванні технологічного процесу дуже важливим моментом є вибір норм штучного часу і норм виробітку для технологічних розрахунків. Норми штучного часу залежать від складності технологічних операцій і встановлюються залежно від типу та складності операцій, передбачених схемою технологічного процесу та вибраної технологічної організації праці. Слід зауважити, що норми штучного часу на такі операції, як дизайн та кольорокорекція є приблизними і можуть коливатися в широкому діапазоні, оскільки процес створення макету майбутньої продукції є творчим і залежить від безлічі об'єктивних та суб'єктивних факторів. Передбачені норми штучного часу зведені у таблицю 3.

Схема робочого місця оператора ПК

1 -- стіл;

2 -- стілець;

3 -- комп'ютер APPLE Power Mac G4;

4 -- монітор MITSUBISHI Diamond 920;

5 -- клавіатура APPLE Pro Keyboard;

6 -- сканер AGFA Duo Scan T2500;

7 -- принтер HP DeskJet 815C;

8 -- RIP - процесор HEIDELBERG Delta Tower;

9 -- шафа.

Таблиця 5

Планові норми часу

№ п/п

Назва операції

Облікова одиниця виміру

Запланована норма часу (хв.)

Розряд

1

2

3

4

5

1.

Складання тексту

1000 знак.

8,0

5

2.

Сканування та обробка растрових та штрихо-вих чорно-білих зображень

1 стор.

5,0

5

3.

Верстання книжкової сторінки

1 стор.

3,0

5

4.

Сканування кольорових зображень

1 стор.

5,0

6

5.

Обробка кольорових зображень

1 стор.

180,0

6

6.

Створення векторних елементів

1 стор.

100,0

6

7.

Електронний монтаж

1 стор.

20,0

6

8.

Друкування коректурного відбитка кольоро-вого зображення

1 стор.

15,0

5

9.

Кольорокорекція

1 стор.

20,0

6

10.

Растрування та кольороподіл

1 стор.

10,0

6

11.

Вивід діапозитивів на лазерному принтері

1 стор.

8,0

5

12.

Складання тексту газетних сторінок

1000 знак.

8,0

5

13.

Верстання газетної сторінки в 1 фарбу

А4

60,0

5

А3

90,0

5

14.

Друкування коректурних відбитків

1 стор.

3,0

5

15.

Правка коректури

А5

5,0

5

А4

8,0

5

А3

12,0

5

16.

Вивід діапозитивів в 1 фарбу на лазерному принтері

А4

3,0

5

А3

5,0

5

17.

Виготовлення комплекту фотоформ 4 фарби

А4

15,0

5

А3

20,0

5

18.

Монтаж діапозитивів без суміщення кольорів

А3

15,0

4

А2

25,0

4

19.

Монтаж 4-фарбових діапозитивів

А3

58,0

4

А2

117,0

4

20.

Виготовлення офсетних друкарських форм форматом до 82?108 см:

- експонування

- проявлення, обробка захисними розчинами

1 форма

1 форма

5,0

19,0

5

5

21.

Виготовлення офсетних друкарських форм форматом понад 82?108 см:

- експонування

- проявлення, обробка захисними розчинами

1 форма

1 форма

5,0

25,0

5

5

1.6 Розробка заходів по організації технічного контролю

Технологічний процес

Вимоги

Допустимі відхилення

1

2

3

Відтворення тексту

Складання тексту повинно бути виконано відповідно з розміткою оригіналу при точному дотриманні правил складання, складність оригіналу повинна відповідати технічним можливостям комп'ютера. Текст не повинен містити граматичних і технічних помилок. Формування тексту виконується у векторному графічному редакторі. Наявність помилок не допускається!

Для високоякісного контролю відтворення тексту та верстки використовується вичитування та звірка з оригіналом. При цьому виправляються граматичні та технічні помилки.

Максимальна кількість помилок -- 0,5 на 1000 знаків

Відтворення растрових ілюстрацій

Сканування ілюстрацій повинно проводитись з достатньою для якісного відтворення роздільною здатністю (300 dpi; для штрихових рисунків -- максимальна роздільна здатність вивідного пристрою) з урахуванням наступного зменшення. Оброблені файли ілюстрацій зберігають тільки у визначених графічних форматах без втрат якості і придатних для подальшої обробки.

Контроль якості сканованих зображень виконується оператором у програмному графічному редакторі, який містить засоби контролю яскравості, контрасту, балансу кольорів і набір інструментів ретушування.

Перекошування зображень -- не більше 1,5 п.

Створення векторних зображень

Векторні зображення повинні створюватися у відповідності до оригіналу, мати вказану в оригіналі товщину ліній, кольори контурів, та самих зображень, процентні співвідношення градієнтів повинні відповідати оригінальним.

Відхилення від розмірів не більше 0,1 мм.

Виготовлення діапозитивів

При виготовленні діапозитивів перевірити їх якість можна за допомогою денситометра та контрольних шкал. Якість виготовлених діапозитивів повинна відповідати таким вимогам:

-- оптична щільність темних ділянок кольорових діапозитивів не повинна перевищувати 2,4;

Відхилення штрихового зображення на фотоформі від заданого формату в офсетному друці

1

2

3

— відносна площа растрових елементів на діапозитиві повинна бути не менше 10-15 % у світлих ділянках і не більше 80-85 % -- у темних;

такі ж як і в трафаретному: при великих форматах -- 2 мм, відхилення в розмірах растрових діапозитивів --

± 0,05 мм.

Експонування фотоформ

Під час проведення копіювального процесу ставляться такі вимоги:

— між діапозитивом та копіювальним шаром повинен бути хороший контакт;

— мінімальна відстань між лампою і копіювальною установкою повинна бути рівною поверхні, на яку експонується зображення

Збільшення або зменшення часу експонування (залежно від копіювального шару).

Проявлення друкарських форм

Процес промивання форм потрібно проводити при температурі води не більше 30?С, струмінь води не повинен бути надто сильним, щоб не пошкодити копіювального шару, тому потрібно використовувати спеціальне сопло, за допомогою якого буде регулюватися рівень тиску.

Витрати проявника -- 1 л на 20 м2

1.7 Технологічні розрахунки

1.7.1 Розрахунок річного завантаження та трудомісткості на операції складання тексту

Nзнаків = OH • Єстор. • Кв,

Єстор. = Єрядка • Р,

Р = D48 / Кг,

де Nзнаків - річне завантаження в знаках,

О - обсяг видання в сторінках,

Н - кількість назв,

Єстор. - ємність сторінки в знаках,

Єрядка - кількість рядків на сторінці,

D - висота сторінки складання в квадратах,

Кг - кегль складання видання,

Кв - кількість випусків за рік.

,

де Тн/год. - трудомісткість річного завантаження,

Тшт. - норма часу на складання 1000 знаків тексту.

1.7.2 Розрахунок річного завантаження та трудомісткості на операції сканування однофарбових зображень

Кстор. = О • Н • Кв, Тн/год. = Кстор. • Тшт. / 60,

де Кстор. - кількість сторінок річного завантаження на сканування ч/б зображень,

О - обсяг видання в сторінках,

Н - кількість назв,

Тн/год. - трудомісткість річного завантаження,

Тшт. - норма часу на сканування однієї сторінки,

Кв - кількість випусків за рік.

1.7.3 Розрахунок річного завантаження та трудомісткості на операції верстання книжкових видань

Кстор. = О • Н • Кв,

Тн/год. = Кстор. • Тшт. / 60,

де Кстор. - кількість сторінок річного завантаження в сторінках,

О - обсяг видання,

Н - кількість назв,

Тн/год. - трудомісткість річного завантаження,

Тшт. - норма часу,

Кв - кількість випусків за рік.

1.7.4 Розрахунок річного завантаження та трудомісткості на операції роздрукування на струменевому принтері та на операції правки коректури

Тн/год. = О • Н • Кв • Тшт. / 60,

де О - обсяг видання,

Н - кількість назв,

Тшт. - норма часу на роздрукування сторінки - 1 хв.,

Тшт. - норма часу на правку коректури сторінки - 4 хв.,

Кв - кількість випусків за рік.

1.7.5 Розрахунок річного завантаження та трудомісткості на операції виготовлення діапозитивів на лазерному принтері

Тн/год. = О • Н • Кв • Тшт. / 60,

де О - обсяг видання,

Н - кількість назв,

Тшт. - норма часу на виготовлення однієї сторінки діапозитиву - 1,5 хв.,

Кв - кількість випусків за рік.

1.7.6 Розрахунок річного завантаження та трудомісткості на операції монтажування спусків сторінок

Кспуск. = Кстор. / 8,

Кспуск. = Кстор. / 16,

Кспуск. = Кстор. / 4,

Тн/год. = Кспуск. • Тшт. / 60,

де Кспуск. - кількість спусків річного завантаження, при умові, що монтажування відбуватиметься на половинному форматі від проектного формату видання, тобто - 8 сторінок у спуску при частці аркуша в 1/16, 16 сторінок спуску при частці аркуша в 1/32, та 4 сторінки при частці аркуша в 1/8,

Тшт. - норма часу на монтаж фотоформ: 4 сторінки - 15 хв.,

8 сторінок - 25 хв.,

16 сторінок - 40 хв.

Таблиця 7

Розрахунок річного завантаження та трудомісткості на операції складання тексту

Назва продукції

Формат видання та частка аркуша

Формат складання сторінки (в кв.)

Гарнітура шрифта

Кегль шрифта (в п.)

Ємність шрифта (в зн.)

Кількість рядків

на сторінці

Ємність сторінки (в зн.)

Обсяг видання

(в сторінках)

Кількість назв

Періодичність

Кількість випусків

за рік

Річне завантаження для складання тексту (в зн.)

Запланована норма часу для складання

1000 знаків (в хв.)

Всього часу, необхідного для складання тексту річного завантаження

(в год.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Журнал

8

Таблиця 8

Розрахунок річного завантаження та трудомісткості на операції

сканування чорно-білих ілюстрацій

Назва продукції

Формат видання та частка аркуша

Обсяг видання

Кількість назв

Періодичність

Кількість випусків

за рік

Річне завантаження для сканування чорно-білих зображень (в стор.)

Запланована норма часу на сканування чорно-білих зображень (в хв.)

Всього часу на сканування чорно-білих зображень (в год.)

Запланована норма часу на обробку чорно-білих зображень (в хв.)

Всього часу на обробку чорно-білих зображень

(в год.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Журнал

3

7

Таблиця 9

Розрахунок річного завантаження та трудомісткості на операції верстання

Назва продукції

Формат видання та

частка аркуша

Обсяг видання в сторінках

Кількість назв

Періодичність

Кількість випусків

за рік

Річне завантаження для верстання сторінок

Запланована норма

часу на верстання сторінок (в хв.)

Всього часу на

верстання сторінок

(в год.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Журнал

3

Таблиця 10

Розрахунок річного завантаження та трудомісткості на операції роздрукування на струменевому принтері та правки коректури сторінок однофарбових

Назва продукції

Формат видання та частка аркуша

Обсяг видання в сторінках

Кількість назв

Періодичність

Кількість випусків

за рік

Річне завантаження сторінок на роздрукування

Запланована норма часу на роздрукування (в хв.)

Всього часу на роздрукування сторінок річного завантаження (в год.)

Запланована норма часу на правку коректури (в хв.)

Всього часу на правку коректури сторінок річного завантаження

(в год.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Журнал

3

А4 - 8

Таблиця 11

Розрахунок річного завантаження та трудомісткості на операції

сканування та обробки кольорових ілюстрацій

Назва продукції

Формат видання та

частка аркуша

Обсяг видання

в сторінках

Кількість назв

Періодичність

Кількість випусків

за рік

Фарбовість

Річне завантаження для сканування кольорових зображень в сторінках

Запланована норма часу на сканування кольорових зображень (в хв.)

Всього заплановано

часу на сканування

кольорових зображень

(в год.)

Запланована норма

часу на обробку зображень (в хв.)

Всього заплановано часу на обробку зісканованих зображень (в год.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Журнал

4

5

180

Таблиця 12

Розрахунок річного завантаження та трудомісткості на операції створення

векторних елементів і зведення в оригінал-макет кольорових ілюстрацій

Назва продукції

Формат видання та

частка аркуша

Обсяг видання

в сторінках

Кількість назв

Періодичність

Фарбовість

Кількість випусків

за рік

Річне завантаження для створення векторних зображень та зведення в оригінал-макет

Запланована норма часу на створення векторних зображень (в хв.)

Всього заплановано

часу на створення векторних зображень

(в год.)

Запланована норма

часу на зведення в оригінал-макет (в хв.)

Всього заплановано часу на зведення в оригінал-макет (в год.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Журнал

4

100

10

Таблиця 13

Розрахунок річного завантаження та трудомісткості на операції

електронного монтажування, кольороподілу та растрування

Назва продукції

Формат видання та частка аркуша

Обсяг видання

(в сторінках)

Кількість назв

Періодичність

Кількість випусків

за рік

Річне завантаження

Запланована норма часу електронного монтажування (в хв.)

Всього часу на елек-тронне монтажування річного завантаження

(в год.)

Запланована норма

часу на растрування та кольороподіл (в хв.)

Всього часу на кольороподіл та растрування річного завантаження

(в год.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Журнал

20

15

Таблиця 14

Розрахунок річного завантаження та трудомісткості на операції роздрукування

коректурного відбитка кольорових зображень та кольорокорекції

Назва продукції

Формат видання та частка аркуша

Обсяг видання

(в сторінках)

Кількість назв

Періодичність

Кількість випусків

за рік

Річне завантаження

Запланована норма часу на роздрукування корек-турного відбитка (в хв.)

Всього часу на роздрукування коректур-ного відбитка річного завантаження (в год.)

Запланована норма

часу на кольорокорекцію кольорових

зображень (в хв.)

Всього часу на кольоро-корекцію кольорових зображень річного завантаження (в год.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Журнал

10

20

Таблиця 15

Розрахунок річного завантаження та трудомісткості на операції фотовиведення

4-х фарбових діапозитивів і монтажу спусків 4-х фарбових ілюстрацій

Назва продукції

Формат видання та частка аркуша

Обсяг видання

(в сторінках)

Фарбовість

Кількість назв

Періодичність

Кількість випусків

за рік

Річне завантаження

Запланована норма часу фотовиведення одного комплекту 4-х фарб. фотоформ (в хв.)

Всього часу на фотовиве-дення 4-х фарб. комплек-тів фотоформ річного завантаження (в год.)

Кількість сторінок у спуску

Річне завантаження

Запланована норма

часу на монтаж 4-х фарбових спусків (в хв.)

Всього часу на монтаж

4-х фарбових спусків річного завантаження

(в год.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Журнал

4

15

4

117

Таблиця 16

Розрахунок річного завантаження та трудомісткості на операції

виготовлення діапозитивів на лазерному принтері

Назва продукції

Формат видання та

частка аркуша

Формат складання сторінки

Обсяг видання

в сторінках

Кількість назв

Періодичність

Кількість випусків

за рік

Річне завантаження в сторінках для виготов-лення діапозитивів

Запланована норма

часу на виготовлення діапозитиву сторінки

(в хв.)

Всього заплановано часу на виготовлення річного

завантаження діапози-тивів (в год.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Журнал

3

Таблиця 17

Розрахунок річного завантаження та трудомісткості на операції

монтажу спусків однофарбових сторінок

Назва продукції

Формат видання та частка аркуша

Формат складання сторінки (в кв.)

Обсяг видання

(в сторінках)

Кількість назв

Кількість сторінок

у спуску

Кількість випусків

за рік

Річне завантаження

у спусках для

монтажування

Запланована норма

часу на монтаж одного спуску (в хв.)

Всього часу, необхідного для монтажу спусків річного завантаження

(в год.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Журнал

4

25

Таблиця 18

Розрахунок річного завантаження та трудомісткості на операції

експонування та проявлення металевих форм

Назва продукції

Формат видання та

частка аркуша

Формат складання сторінки (в кв.)

Обсяг видання

(в сторінках)

Кількість назв

Кількість випусків

за рік

Кількість сторінок

у спусках

Фарбовість

Річне завантаження у фотоформах для експонування на

металеві пластини

Запланована норма часу для експонування фотоформ на металеві пластини (в хв.)

Всього часу, необхідного для експонування фотоформ на металеві пластини (в год.)

Запланована норма часу на проявлення металевих пластин (в хв.)

Всього заплановано часу для проявлення зобра-ження на металевих пластинах (в год.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Журнал

44

6

4

1

4

5

19

Таблиця 19

Розрахунок річного фонду часу роботи устаткування

Назва устаткування

Режимний фонд часу роботи одиниці уста-ткування, год. (Треж)

Планові зупинки, год.

Річний фонд

часу роботи устатку-вання, год. (Тр)

Час простою устаткування при ремонті (Трем)

Час на профілактичні огляди (То)

Технологічні

зупинки (Тт.з.)

1

2

3

4

5

6

Комп'ютери

4154

74

66

102

3912

Сканери

4154

86

77

102

3889

Принтери: струменевий

4154

52

44

103

3955

лазерний

4154

64

44

103

3943

Монтажний стіл

4154

8

22

104

4020

Копіювальна рама

4154

18

44

103

3989

Фотонасвітлювач

4154

48

144

123

3839

Формне обладнання

4154

68

176

102

3808

Таблиця 20

Розрахунок необхідної кількості устаткування

Назва устаткування

Марка устаткування

Річний фонд часу роботи обладнання при 2-х змінному режимі роботи, год.

Трудомісткість річного завантаження на кожній операції в нормованих годинах

Кількість одиниць устаткування

Розрахункова кількість за

трудомісткістю річного

завантаження

Прийнята кількість устаткування

1

2

3

4

5

6

Комп'ютер

Power Mac G4

3912

Сканер

AGFA DuoScan T2500

3889

Принтер: струменевий

HP Desk Jet 815C

3955

лазерний

ELITE - 1200

3943

Копіювальна рама

Кр - 1200

3989

Фотонасвітлювач

HEIDELBERG Hercules Elite

3839

Формне обладнання

HELIOPRINT CDL8, GLUNZ & JENSEN

3808

Монтажний стіл

4020

Таблиця 21

Розрахунок необхідної кількості основних матеріалів

Назва матеріалу

Одиниця виміру

Фарбовість

Обсяг видання

(в сторінках)

Кількість випусків

за рік

Кількість назв

Кількість сторінок форматом А3

На технічні

потреби

Кількість аркушів в пачці або норма витрат матеріалу

Різні витрати основних матеріалів

%

одиниць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Картридж чорно-білий

штуки

1

4

5

1к на 3000 пр

Папір офсетний 80 г/м2, формат А3

пачка

1

5

500 арк

Фототехнічна

плівка або прозора плівка форматом А3

пачка

1

4

5

500

Пластина форматом до 82 ? 100

пачка

1

5

100

80

Розрахунок необхідної середньооблікової кількості робітників на основних операціях для виконання річного завантаження

Визначаємо явочну чисельність робітників для операцій складання тексту, верстання, роздрукування та правки коректури на комп'ютері.

, де

Рспис - списочна чисельність робітників;

Ряв - явочна чисельність робітників;

Кн - коефіцієнт планових неявок на роботу (Кн.=1,14)

, де

Км - кількість устаткування;

Треж - режимний фонд часу роботи одиниці устаткування при 2-змінній роботі (складає 4154 год.);

Трем - середньорічний час простою устаткування при ремонті;

Нч - нормативна чисельність робітників (Нч = 1 роб.);

Тном - номінальний фонд час роботи одного робітника (приймається в розрахунках 2077 год).

Для оператора ПК:

Рспис = 41,25 1,14 = 47,025 = 47

Для оператора ФНА та ФО:

Рспис = 8 1,14 = 9

Для копіювальника форм:

Рспис = 2 1,14 = 2,28 = 2

Для монтажиста:

Рспис = 4 1,14 = 5

1.8 Заходи з охорони праці

Охорона праці відіграє важливу роль, як суспільний чинник, оскільки, якими б вагомими не були трудові здобутки, вони не можуть компенсувати людині втраченого здоров'я, а тим більше життя.

Для поліграфічних підприємств характерні такі шкідливі виробничі фактори: шум і вібрація, підвищений рівень статичної електрики, випромінювання, -- фактори, що визначають умови роботи органів зору, слуху і тактильної системи.

Для того, щоб запобігти негативному впливу виробничих факторів, або їх знизити потрібно: навчити працівників безпечних прийомів праці, забезпечити безпеку виробничого обладнання, технологічного процесу, будівель і споруд, забезпечити санітарно-гігієнічні та побутові умови праці, забезпечити працівників ЗІЗ, лікувально-профілактичним харчуванням, забезпечити оптимальний режим праці та відпочинку.

Плануючи внутрішнє обладнання виробничих приміщень, необхідно враховувати санітарну характеристику виробничих процесів, дотримуватись норм використання площі для робітників, а також нормативів площ для розташування устаткування і необхідної ширини проходів, які забезпечують безпечну роботу та зручне обслуговування устаткування.

Об'єм виробничих приміщень на одного працівника, згідно з санітарними нормами, повинен складати не менше 20 м3, а площа приміщень -- не менше 6 м2.

Важливого значення для дотримання здорових та безпечних умов праці мають раціональне розташування основного та допоміжного устаткувань, виробничих меблів, а також правильна організація робочих місць. Порядок розташування устаткування та відстань між машинами визначаються їхніми розмірами, технологічними вимогами і вимогами техніки безпеки. Насамперед, у всіх випадках, до устаткування, що має електропривід, повинен бути вільний підхід з усіх сторін шириною не менше 1 м зі сторони робочої зони і 0,6 м -- зі сторони не робочої зони. Висота виробничих приміщень повиннна бути не менше 3-3,2 м. Відстань від підлоги до конструктивних елементів перекриття -- 2,6 м.

Допоміжні приміщення різного призначення, як правило, розташовують разом, в одній будівлі та місцях з найменшим впливом шуму, вібрації та інших шкідливих факторів.

Вимоги щодо складу, розміщення, розмірів та обладнання допоміжних приміщень викладені в СНиП 2.09.04-87. Розташування, розміри, обробка тощо допоміжних приміщень зумовлено цілою низкою санітарних вимог. Наприклад, вбиральні розташовуються, як правило, на кожному поверсі на відстані,що віддалена від робочого місця, не більше, ніж на 75 м, а душові -- в кімнатах, суміжних з гардеробами біля внутрішніх стін.

Виробничі приміщення повинні бути обладнані системами виробничого, протипожежного та господарсько-питтєвого водоводів, господарсько-побутовою та виробничою каналізацією. Відстань від найбільш віддаленого робочого місця до пристроїв питтєвого водопостачання не повинна перевищувати 75 м.

Створення комфортних і здорових умов праці на підприємстві, значною мірою, залежить від створення нормального мікроклімату. Нормативним документом, що визначає параметри мікроклімату виробничих приміщень є ГОСТ 12.1.005-88.

Основні параметри мікроклімату наступні:

-- температура повітря в приміщеннях 19-22°С;

-- відносна вологість повітря -- 40-70 %;

-- швидкість руху повітря -- 0,1-0,7 м/с.

На комп'ютерній дільниці передбачено використовувати загально обмінну вентиляцію, яка забезпечує створення необхідного мікроклімату та чистоти повітряного середовища у всьому об'ємі робочої зони приміщення. Вона застосовується для видалення надлишкового тепла при відсутності токсичних виділень, а також у випадках, коли характер технологічного процесу та особливості виробничого устаткування виключають можливість використання місцевої витяжної вентиляції.

Місцева витяжна вентиляція здійснюється за допомогою місцевих витяжних зонтів, всмоктуючих панелей, витяжних шаф, бортових відсмоктувачів.

Правильно організоване освітлення сприяє не тільки зростанню продуктивності праці та покращенню якості продукції, але, й одночасно, створює умови, що запобігають розвиту втоми, знижують рівень виробничого травматизму і професійних захворювань. Освітлення в приміщенні передбачено використовувати як природнє, так і штучне. Штучне освітлення необхідно здійснювати у вигляді ліній збоку від робочих місць. Краще використовувати люмінесцентні лампи, так як вони мають ряд переваг: не видають блиск, мають великий термін служби, не чутливі до шуму і вібрації, мають низьку тепловіддачу.

Шум створює негативний вплив на продуктивність праці та здоров'я людини. Під час роботи в шумних умовах продуктивність ручної праці може знизитись до 60 %, а кількість помилок, що трапляються під час розрахунків, зростає більше, ніж на 50 %.

Зниження шуму шляхом звукопоглинання та звукоізоляції відбувається внаслідок того, що об'єкт, котрий випромінює шум, розташовують у кожусі, внутрішні стінки якого покриваються звукопоглинаючим матеріалом. Кожух повинен мати достатню звукопоглинальну здатність, не заважати обслуговуванню обладнання під час роботи, не ускладнювати його обслуговування, не псувати інтер'єр цеху.

Зниження шуму можна досягти шляхом акустичної обробки приміщення. Акустична обробка приміщення передбачає покриття стелі та верхньої частини стін звукопоглинаючим матеріалом. Внаслідок цього знижується інтенсивність відбитих звукових хвиль. Додатково до стелі можна підвісити звукопоглинаючі щити, конуси, куби, а також встановити резонаторні екрани, тобто штучні поглиначі шуму.

Особливу увагу слід звертати на винесення обладнання, що створює шуми, в окреме приміщення. Це дозволяє зменшити число працівників в умовах підвищеного рівня шуму та здійснити заходи щодо зниження шуму з мінімальними витратами коштів, обладнання та матеріалів. Зниження шуму можна досягти лише шляхом знешумлення всього обладнання, що характеризується високим рівнем шуму. Гранично допустимий рівень шуму -- 85 дБ, а на комп'ютерній дільниці -- 60 дБ. Роботу щодо знешумлення діючого виробничого обладнання в приміщенні розпочинають зі складання шумових карт та спектрів шуму обладнання і виробничих приміщень, на підставі яких виноситься рішення щодо напрямку роботи.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (ст.10 про порядок видання ЗІЗ і догляд за ними) на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, в особливих температурних умовах, в забрудненому середовищі робітникам та службовцям безкоштовно видають спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Перелік робіт та професій, що дають право на одержання ЗІЗ, складається з урахуванням галузевих норм адміністрацією підприємства та узгоджується із місцевими органами Держнагляду з охорони праці.

На комп'ютерній дільниці комп'ютерно-видавнича система повинна бути обладнана необхідними запобіжними пристроями. На моніторах передбачено використовувати захисні екрани для захисту працюючих від шкідливого випромінювання. Всі комп'ютери надійно заземлено. Щоб запобігти ураженню електричним струмом, доступ до електронних блоків обладнання дозволяється лише для осіб, що мають спеціальну підготовку.

Всі вище перелічені заходи спрямовані на попередження виникнення виробничих травм і профілактичних захворювань, позитивно вплинуть на умови праці працівників і на випуск якісної продукції.


Подобные документы

 • Типи роздільної здатності моніторів, принтерів і сканера. Формати виведення зображень на друк. Програмні засоби для виконання трепінгу документів. Розробка технологічного процесу обробки ілюстрацій. Технічний контроль випуску друкованої продукції.

  курсовая работа [769,5 K], добавлен 11.01.2014

 • Принципові рішення з питань вибору техніки та технології виготовлення додрукарських форм для відтворення усіх частин видання. Вибір способу друкування. Технологічна характеристика друкарських машин. Виробнича програма з виготовлення друкарських форм.

  курсовая работа [331,4 K], добавлен 31.05.2015

 • Становлення перших журналів Європи. Англійська освітня журналістика. Вплив журналів Аддісона і Стилю на розвиток європейської журнальної традиції. Аналіз найбільш впливових в області культури і суспільно-політичної думки періодичних видань ХІХ століття.

  реферат [18,1 K], добавлен 15.12.2015

 • Виготовлення фотоформи, яка використовується у формному процесі для виготовлення друкарської форми. Формні матеріали. Офсетний спосіб друкування. Виробництво та підготовка до друку паперу і картону. Друкарські фарби, призначення та процес лакування.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 22.11.2010

 • Технологія виготовлення офсетних друкарських форм у поліграфії на основі термальних та фіолетових пластин. Вимоги до кваліфікації оператора. Типи пристроїв для виготовлення друкарських форм. Огляд перспективних технологій. Принцип дії офсетного друку.

  курсовая работа [156,6 K], добавлен 05.01.2014

 • Вибух у розвитку електронних медіа. Розвиток журнальної періодики. Тенденції українського журнального ринку. Альтернатива журнальній друкованій періодиці. Журнальна періодика у Вінниці та сучасна ситуація на ринку масових популярних журналів.

  реферат [72,8 K], добавлен 27.06.2013

 • Аспект культурно-національної конотації заголовків журнальних статей. Дослідження структури та лексико-семантичних ознак журнальних заголовків. Особливості країнознавчого аспекту заголовків як однієї з характеристик культурно-національної конотації.

  курсовая работа [56,5 K], добавлен 13.12.2016

 • Дослідження сутності бібліографічної продукції – зафіксованої бібліографічної інформації, що одночасно є результатом процесів її підготовки і засобом обслуговування споживачів. Види бібліографічних посібників, як основного виду бібліографічної продукції.

  реферат [20,6 K], добавлен 27.10.2010

 • Науково-популярні журнали та їх типологічні ознаки. Зміст матеріалів соціально-політичних журналів. Літературно-художні журнали, їх жанрово-тематичні особливості. Проблеми типології жіночих та чоловічих журналів. Особливості редагування масових журналів.

  лекция [42,0 K], добавлен 12.05.2014

 • Основні риси корпоративної преси: поняття та види, цілі і завдання. Структура номера та особливості подання матеріалу. Основні риси преси на сторінках газет "Азовський машинобудівник" і "Іллічівець". Стиль заголовків як невід'ємний елемент дизайну.

  курсовая работа [42,3 K], добавлен 04.12.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.