Розробка технологічного процесу виготовлення друкарських форм для випуску журнальної продукції

Поняття, види і класифікація журналів. Шрифти, які використовуються для складання тексту та заголовків рубрик, особливості ілюстрацій. Способи друкування та види паперу. Розробка журнальної продукції на тему: "Хитрощі та секрети роботи в Photoshop CS".

Рубрика Журналистика, издательское дело и СМИ
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 13.08.2010
Размер файла 239,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

Для техніко-економічного обґрунтування дипломного проектування проведено такі розрахунки:

1. Розрахунок вартості основних виробничих фондів;

2. Розрахунок собівартості виготовлення офсетних форм;

3. Розрахунок техніко-економічних показників роботи.

2.1 Розрахунок вартості основних виробничих фондів для наборних процесів

Вартість основних виробничих фондів дільниці включає вартість приміщень, устаткування, виробничого та господарського реманенту. Вартість приміщень дільниці визначається множенням вартості 1 м2 (приймається 1000 грн.) на площу дільниці. Площа приміщень на одиницю устати. становить (S = 6 м2):

S = * 6 = м2

ФS = S2000 =

Початкова вартість устаткування визначається на основі його ціни, прийнятої кількості та витрат на транспортні роботи. Розрахунок вартості устаткування даний в таблиці . Вартість виробничого і господарського реманенту визначається з розрахунку 300 гривень в рік на одного робітника та 1000 гривень на одного керівного працівника дільниці.

Фрем = 300 • + 1000 • =

Загальна вартість основних фондів становить:

Фосн = ФS + Фрем + Фуст

Фосн =

2.2 Розрахунок собівартості виготовлення офсетних форм

В умовах дипломної роботи застосовується укрупнений метод розрахунку собівартості продукції. Прямим рахунком визначаються статті затрат, які залежать від обсягу і характеру випущеної продукції: затрат на основні матеріали, заробітна плата, амортизаційні відрахування. Всі інші затрати визначаються відсотком від інших статей.

Таблиця 23

Розрахунок вартості основних матеріалів

Назва матеріалу

Облікова одиниця

Річна потреба

Ціна за облікову одиницю, грн.

Вартість матеріалів, грн.

1

2

3

4

5

Картрідж

комплект

470 - нов

200 - запр

Папір

пачка А3

96

Фототехнічна плівка

А3 (500 в пачці)

200

(1 пачка)

Пластина

шт.

36

Всього

Транспортні і складські видатки (5 % від вартості матеріалів)

Разом

Таблиця 24

Розрахунок вартості устаткування

Назва

устаткування

Марка устаткування

Кількість устаткування

Ціна одиниці устаткування, грн.

Вартість

всього устаткування, грн.

Вартість транспортних і монтажних робіт

Загальна

вартість всього устаткування, грн.

%

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

Комп'ютер

Power Mac G4

14250

10

Струменевий принтер

HP Desk Jet 815C

1750

10

Сканер

AGFA DuoScan Т2500

26750

10

Фотонасвітлювач

HEIDELBERG Hercules Elite

95850

10

Формне обладнання

HELIOPRINT CDL8, GLUNZ & JENSEN

21465

10

Принтер лазерний

ELITE - 1200

18000

10

Копіювальна рама

Кр - 1200

8000

10

Монтажний стіл

1500

10

Всього

Не враховане устаткування (1 % від вартості основного устаткування)

Разом

Таблиця 25

Розрахунок фонду заробітної плати робітників дільниці

Професія, спеціальність

Розряд

Спискова

чисельність

Явковий фонд часу одного

робітника

Явковий фонд часу всіх робітників, грн.

Годинна та-рифна ставка, грн.

Коефіцієнт виконання норм

Пряма

заробітна плата, грн.

Доплати

Додаткова

заробітна плата

Річний фонд заробітної плати, грн.

%

грн.

%

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Основні робітники

Оператор ПК

6

1822

6,82

1,1

20

10

Оператор ФНА та ФО

6

1822

6,82

1,1

20

10

Копіювальник форм

5

1822

5,84

1,1

20

10

Монтажист

4

1822

5,12

1,1

20

10

Разом

Таблиця 26

Розрахунок річного фонду заробітної плати керівних працівників дільниці

Посада

Кількість штатних одиниць

Місячний оклад, грн.

Премія, %

Фонд заробітної плати, грн.

місячний

премія

річний

1

2

3

4

5

6

7

Майстер

2

2240

15

2240

336

30912

Всього

2240

336

30912

Всього фонд заробітної плати працівників дільниці становить:

ФЗП = ФЗПроб. + ФЗПк.п. = + 30912 =

Таблиця 27

Розрахунок амортизаційних відрахувань

Назва основних фондів

Вартість основних фондів, грн.

Норма амортизації, %

Сума амортизаційних відрахувань, грн.

1

2

3

4

Приміщення

2

Устаткування

15

Виробничий і господарський реманент

10

Всього

Таблиця 28

Калькуляція собівартості продукції

Статті

Сума, грн.

Метод розрахунку

1

2

3

1. Матеріали

а) основні

за таблицею розрахунку вартості основних матеріалів

б) допоміжні

4 % від прямої заробітної плати основних робітників

2. Видатки на оплату праці

за таблицею розрахунку фондів заробітної плати робітників дільниці

3. Відрахування від заробітної плати

358784,55

39,55 % від статті 2

4. Видатки на утримання і експлуатацію устаткування:

а) утримання устаткування та інших робочих місць;

10 % від загальної вартості всього устаткування

б) амортизація устаткування;

за таблицею розрахунку амортизаційних відрахувань

в) відшкодування зношення малоцінних та швидкозношуваних пристроїв та інструментів.

5 % від вартості всього устаткування

5. Загально-виробничі витрати:

а) річний фонд заробітної плати керівного персоналу дільниці;

за таблицею розрахунку фонду заробітної плати керівних працівників дільниці

б) відрахування від заробітної плати;

39,55 % від статті 5а

в) утримання приміщень та їх поточний ремонт;

5 % від вартості приміщень (за таблицею розрахунку амортизаційних відрахувань)

г) амортизація приміщень;

за таблицею розрахунку амортизаційних відрахувань

д) видатки на охорону праці;

6 % від прямої заробітної плати всіх робітників

е) амортизація виробничого та господарського реманенту;

за таблицею розрахунку амортизаційних відрахувань

є) інші витрати.

15 % від прямої заробітної плати робітників

6. Загальногосподарські витрати

90 % від прямої заробітної плати основних робітників

Виробнича собівартість

сума статей 1-6

7. Позавиробничі витрати

1 % від виробничої собівартості

Повна собівартість

сума виробничої собівартості і статті 7

88

2.3 Розрахунок техніко-економічних показників проекту

У зв'язку з тим, що в теперішніх умовах ціни на поліграфічну продукцію визначаються за домовленістю із замовником як договірні з врахуванням 20-40 % рентабельності продукції, вартість даних замовлень визначається, виходячи з розрахункової повної собівартості продукції.

Розрахунок відпускної вартості проводиться за формулою:

1,2 *

Прибуток визначається як різниця між відпускною вартістю продукції та її собівартістю:

Затрати на 1 грн. цехового випуску визначаються:

Продуктивність праці одного працівника визначається:

Середньорічна заробітна плата одного працівника становить:

Фондовіддача визначається за формулою:

Рентабельність продукції становить:

Рентабельність виробництва визначається за формулою:

де Фоб. -- вартість нормованих обігових коштів, в умовах дипломної роботи приймається в розмірі 20 % від вартості всього устаткування.

Випуск продукції на 1 м2 виробничої площі визначається за формулою:

Рівень механізації праці визначається шляхом ділення кількості робітників, що працюють на машинах на загальну кількість робітників дільниці:

Період окупності капітальних вкладень визначається за формулою:

Всі розраховані техніко-економічні показники зводяться в таблицю основних техніко-економічних показників дипломного проекту.

Таблиця 29

Основні техніко-економічні показники дипломного проекту

Показники

Одиниці вимірювання

Сума

1

2

3

1. Річний випуск продукції в грошовому виразі

грн.

2. Собівартість виготовлення форм

грн.

3. Прибуток

грн.

4. Затрати на 1 грн. продукції

грн.

5. Фондовіддача

грн.

6. Рентабельність продукції

%

7. Рентабельність виробництва

%

8. Спискова чисельність робітників цеху

чол.

9. Продуктивність праці одного працівника

грн.

10. Річний фонд заробітної плати працівників

грн.

11. Середньорічна заробітна плата одного працівника

грн.

12. Площа

м2

13. Випуск продукції на 1 м2 виробничої площі

грн.

14. Рівень механізації праці

%

15. Окупність капітальних вкладень

роки

89

Використана література

1. Бойчик І. М. Економіка підприємства. Навчальний посібник.-- К.: Атіка, 2002 р.-- 480 с.

2. Войтенко С. О., Рудник Л. В., Сафонов О. В., Циманек Я. Якуцевич С.; Під ред. д-ра техн. наук, проф. Лазаренка Е. Т.-- Київ: ІАЦ «Упаковка», 2003 р.-- 184 с.

3. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці. Підручник.-- Львів: Афіша, 2002 р.-- 320 с.

4. Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів.-- Львів: Афіша, 2000 р.-- 174 с.

5. Жидецький В. Ц. Охорона праці в застосуванні комп'ютерної техніки.-- Львів: Палітра друку, 1997, № 6.

6. Кишик О. Adobe Photoshop 7.0. Эффективный самоучитель.-- Київ: ТОВ «ТВД «ДС»», 2002 р.-- 368 с.

7. Концентрати зволожуючих розчинів.-- Львів: Палітра друку, 2000, № 2 --38 с.

8. Коссак О. Coral DRAW 11 -- віртуальний кольоровий світ. -- Львів: БаК, 2001 р.-- 142 с.

9. Мартиросова В. Г. Особливості праці користувачів ПК. Охорона праці.--Київ: 1995, № 1 -- 10-13 с.

10. Матеріали для формних процесів, Mac House.

11. Оборудование и расходные материалы для полиграфии, DATALUX, прайс-лист.

12. Овчар О. Вибір ефективної технології друку етикетко-паковальної продукції.-- Львів: Палітра друку, 2003, № 1 -- 68-71 с.

13. Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник.-- К.: Скарби, 2002 р.-- 336 с.

14. Офсетні пластини Lastra Futura Oro -- класичний вибір на користь якості.-- Львів: Палітра друку, 2001, № 5 -- 60 с.


Подобные документы

 • Типи роздільної здатності моніторів, принтерів і сканера. Формати виведення зображень на друк. Програмні засоби для виконання трепінгу документів. Розробка технологічного процесу обробки ілюстрацій. Технічний контроль випуску друкованої продукції.

  курсовая работа [769,5 K], добавлен 11.01.2014

 • Принципові рішення з питань вибору техніки та технології виготовлення додрукарських форм для відтворення усіх частин видання. Вибір способу друкування. Технологічна характеристика друкарських машин. Виробнича програма з виготовлення друкарських форм.

  курсовая работа [331,4 K], добавлен 31.05.2015

 • Становлення перших журналів Європи. Англійська освітня журналістика. Вплив журналів Аддісона і Стилю на розвиток європейської журнальної традиції. Аналіз найбільш впливових в області культури і суспільно-політичної думки періодичних видань ХІХ століття.

  реферат [18,1 K], добавлен 15.12.2015

 • Виготовлення фотоформи, яка використовується у формному процесі для виготовлення друкарської форми. Формні матеріали. Офсетний спосіб друкування. Виробництво та підготовка до друку паперу і картону. Друкарські фарби, призначення та процес лакування.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 22.11.2010

 • Технологія виготовлення офсетних друкарських форм у поліграфії на основі термальних та фіолетових пластин. Вимоги до кваліфікації оператора. Типи пристроїв для виготовлення друкарських форм. Огляд перспективних технологій. Принцип дії офсетного друку.

  курсовая работа [156,6 K], добавлен 05.01.2014

 • Вибух у розвитку електронних медіа. Розвиток журнальної періодики. Тенденції українського журнального ринку. Альтернатива журнальній друкованій періодиці. Журнальна періодика у Вінниці та сучасна ситуація на ринку масових популярних журналів.

  реферат [72,8 K], добавлен 27.06.2013

 • Аспект культурно-національної конотації заголовків журнальних статей. Дослідження структури та лексико-семантичних ознак журнальних заголовків. Особливості країнознавчого аспекту заголовків як однієї з характеристик культурно-національної конотації.

  курсовая работа [56,5 K], добавлен 13.12.2016

 • Дослідження сутності бібліографічної продукції – зафіксованої бібліографічної інформації, що одночасно є результатом процесів її підготовки і засобом обслуговування споживачів. Види бібліографічних посібників, як основного виду бібліографічної продукції.

  реферат [20,6 K], добавлен 27.10.2010

 • Науково-популярні журнали та їх типологічні ознаки. Зміст матеріалів соціально-політичних журналів. Літературно-художні журнали, їх жанрово-тематичні особливості. Проблеми типології жіночих та чоловічих журналів. Особливості редагування масових журналів.

  лекция [42,0 K], добавлен 12.05.2014

 • Основні риси корпоративної преси: поняття та види, цілі і завдання. Структура номера та особливості подання матеріалу. Основні риси преси на сторінках газет "Азовський машинобудівник" і "Іллічівець". Стиль заголовків як невід'ємний елемент дизайну.

  курсовая работа [42,3 K], добавлен 04.12.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.