Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб

Поняття, підстави і місце проведення державної реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців, вимоги щодо оформлення документів. Законодавче регулювання державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, перспективи і шляхи її вдосконалення.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 11.05.2011
Размер файла 48,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

РЕФЕРАТ

Курсова робота: 35 сторінок, 8 використаних джерел.

Курсова робота присвячена вивченню проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців України.

Мета моєї роботи полягає в тому, щоб зрозуміти, що таке державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців України, розкрити її поняття, законодавче регулювання і перспективи вдосконалення державної реєстрації.

Юридична особа, фізична особа, державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстраційна картка, реєстраційний збір, свідоцтво про державну реєстрацію, єдиний державний реєстр, документи

ЗМІСТ

Вступ

1. Поняття і підстави для реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності

1.1 Місце проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і вимоги щодо оформлення документів

2. Законодавче регулювання державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності

2.1 Державна реєстрація юридичної особи

2.2 Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

3. Перспективи вдосконалення державної реєстрації

Висновок

Література

Додатки

ВСТУП

Для початку функціонування підприємства та отримання ним статусу юридичної особи, воно повинно пройти державну реєстрацію, яка завершує процес створення підприємства. Отже державна реєстрація юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців регулюється Господарським кодексом України та Законом України" Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців" Згідно цих нормативно - правових актів - державна реєстрація юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців - це документальне засвідчення створення юридичної особи, засвідчення факту набуття фізичною особою статусу підприємця.

Здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації розглядається як адміністративне правопорушення, а в окремих випадках трактується як карний злочин. Тому державна реєстрація підприємства, яке створюється, є обов'язковою.

Державна реєстрація юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців проводиться органом влади - державним реєстратором - виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній (у містах Києві та Севастополі), державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи-підприємця.

Державний реєстратор зобов'язаний надати відповідним органам статистики, Податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця із зазначенням номеру та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця. Із моменту отримання свідоцтва про реєстрацію підприємство набуває статусу юридичної особи. Державна реєстрація підприємств зумовлює виникнення витрат, що включають у себе реєстраційний збір (мито), витрати на розробку установчих документів (якщо засновник не може скласти їх сам), нотаріальне засвідчення документів тощо. Крім того, необхідно оплатити ліцензію (якщо діяльність підприємства підлягає ліцензуванню), відкрити поточний рахунок у банку, виготовити печатки, штампи, товарні знаки та інші атрибути, без яких підприємство не може діяти.

Розвиток господарської діяльності створює необхідні передумови для розв'язання багатьох економічних та соціальних проблем, що існують в Україні. Підвищення ролі підприємництва є передумовою стабільного економічного зростання та конкурентоспроможності економіки держави, створення нових робочих місць, збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Тому актуальною темою на сьогодні є державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності й основні шляхи удосконалення державного регулювання господарської діяльності.

Унаслідок відставання правового регулювання від стану відносин у сфері господарської діяльності Україна втрачає позитивні тенденції розвитку підприємництва, що зумовлює необхідність адекватних змін законодавства у цій сфері. В тому числі, враховуючи сучасні тенденції розвитку економіки держави, має бути відповідно переглянуто і механізми стимулювання господарської діяльності.

1. ПОНЯТТЯ І ПІДСТАВИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ СУБЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців включає, зокрема:

- перевірку комплектності документів, які подаються державному

реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці;

- перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на

відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації;

- внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру;

- оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію та виписки з Єдиного державного реєстру.

Зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміна прізвища та/або імені, та/або по батькові (далі - імені) або місця проживання фізичної особи - підприємця підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Законом.

Відокремлені підрозділи юридичної особи не підлягають державній реєстрації.

Представництва, філії іноземних компаній в Україні підлягають акредитації на території України в порядку, встановленому законом.

1.1 Місце проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і вимоги щодо оформлення документів

Відповідно до статті 5 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця.

Також існують вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору:

1. Документи подаються (надсилаються рекомендованим листом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою.

2. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. (Додаток А)

3. Установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити відомості, передбачені законом. Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи.

Спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації є центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва.

Згідно статті 7 «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації має здійснювати державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; затверджує нормативно-правові акти щодо формування та ведення Єдиного державного реєстру; організовує навчальну підготовку та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, погоджує кандидатури на зайняття посади державного реєстратора;

Для державної реєстрації використовують бланки свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб та бланки свідоцтв про державну реєстрацію фізичних осіб - підприємців єдиних зразків. Описи бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, а також порядок їх оформлення встановлюються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації. Зразок оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної та фізичної особи наведений у додатку Б.

Бланки свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб та бланки свідоцтв про державну реєстрацію фізичних осіб - підприємців є документами суворої звітності, мають облікову серію і номер.

На підставі статті 10«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» за проведення державної реєстрації справляється реєстраційний збір у такому розмірі:

- десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за проведення державної реєстрації юридичної особи;

- два неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Кошти, одержані відповідно до цього Закону як реєстраційний збір, зараховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи - підприємця.

державний реєстрація суб'єкт підприємець

2. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СУБЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Законодавче регулювання державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється згідно Господарського кодексу України, а зокрема Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», цей Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців.

2.1 Державна реєстрація юридичної особи

Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування).

Згідно статті 23 «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», для резервування найменування юридичної особи засновник (засновники) юридичної особи або уповноважена ним (ними) особа повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:

- заяву встановленого зразка про резервування найменування юридичної особи;

- документ, що підтверджує внесення плати за проведення резервування найменування юридичної особи.

Резервування найменування юридичної особи здійснюється протягом трьох робочих днів з дати надходження документів.

У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі найменування юридичної особи тотожного тому, яке зазначено в заяві про резервування найменування юридичної особи, державний реєстратор протягом трьох днів, вносить до Єдиного державного реєстру запис про резервування найменування юридичної особи і видає (надсилає рекомендованим листом) засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі довідку з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи, яка дійсна протягом строку резервування (юридичної особи строком на два місяці, а для відкритих акціонерних товариств - строком на дев'ять місяців).

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про резервування найменування юридичної особи є датою резервування найменування юридичної особи.

Якщо в Єдиному державному реєстрі найменування юридичної особи тотожного тому, яке зазначено в заяві про резервування найменування юридичної особи, державний реєстратор, протягом трьох робочих днів з дати надходження документів, видає (надсилає рекомендованим листом)засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі повідомлення встановленого зразка про відмову в резервуванні найменування юридичної особи. Але плата за проведення резервування найменування юридичної особи в такому випадку не повертається.

За проведення резервування найменування юридичної особи справляється плата в розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кошти, які одержані за резервування найменування юридичної особи, спрямовуються на фінансування видатків, що пов'язані з веденням Єдиного державного реєстру.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи повинно бути оформлено і видано (надіслано рекомендованим листом за описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи. Разом із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи засновнику або уповноваженій ним особі видається (надсилається рекомендованим листом) один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи.

Державний реєстратор у день державної реєстрації юридичної особи зобов'язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

2.2 Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем та має ідентифікаційний номер, або уповноважена нею особа (далі - заявник) повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу державному реєстратору за місцем проживання такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця (додаток А);

- копію довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

- документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

- нотаріально посвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю.

- якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.

Дата надходження документів на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

За відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця на підставі відомостей реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця є датою державної реєстрації фізичної особи - підприємця, а строк державної реєстрації фізичної особи - підприємця не повинен перевищувати два робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця повинно бути оформлено державним реєстратором і видано (надіслано рекомендованим листом) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи - підприємця зобов'язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця для взяття фізичної особи - підприємця на облік.

3. ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Пріоритетними напрямами вдосконалення державного регулювання господарської діяльності мають стати:

- усунення необґрунтованих підстав для здійснення заходів державного нагляду (контролю) органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

- спрощення дозвільної системи та мінімізація видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

- залучення неприбуткових об'єднань підприємців до формування основних засад державної регуляторної політики;

- недопущення політизації діяльності регуляторних органів;

- удосконалення системи оподаткування, зокрема, шляхом скорочення кількості видів податків, зборів, спрощення адміністрування податків, зборів, реформування законодавства з питань оподаткування податком на додану вартість;

- усунення технічних бар'єрів під час здійснення окремих видів господарської діяльності;

- підвищення статусу уповноваженого органу у сфері державної регуляторної політики та підприємництва;

- збільшення фінансово-кредитної підтримки для стимулювання розвитку підприємництва;

- недопущення неправомірного втручання державних органів та органів місцевого самоврядування у діяльність суб'єктів господарювання.

У процесі вдосконалення державного регулювання господарської діяльності має бути забезпечено:

1) залучення неприбуткових об'єднань підприємців до формування основних засад державної регуляторної політики.

2) безумовне додержання норм законодавства щодо здійснення державного нагляду (контролю) за господарською діяльністю.

Необхідно забезпечити скорочення кількості перевірок суб'єктів господарювання. Самі перевірки повинні проходити за чіткими і прозорими процедурами. Повною мірою повинно бути визначено права та обов'язки як контролюючих органів, так і підприємців.

3) спрощення дозвільної системи та мінімізацію видів діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Треба забезпечити практичну реалізацію декларативного принципу та запровадження принципу «мовчазної згоди», за яким суб'єкт господарювання за певних умов набуває право на провадження окремих дій щодо здійснення господарської діяльності без одержання відповідного документа дозвільного характеру. Необхідно унеможливити необґрунтоване розширення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, або встановлення спеціальних процедур ліцензування окремих видів діяльності. Потреба в запровадженні ліцензування виду господарської діяльності повинна об'єктивно випливати з особливих умов здійснення того чи іншого виду господарської діяльності, пов'язаних з потенційною небезпекою для споживачів, суспільства.

4) удосконалення системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень і зменшення адміністративного контролю у цій сфері.

Для ефективного функціонування зазначеної системи необхідно створити Єдиний державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обмежень, який повинен базуватися на державному обліку земельних ділянок усіх форм власності та розташованого на них іншого нерухомого майна, реєстрації речових прав на об'єкти нерухомого майна, їх обмежень та правочинів щодо нерухомого майна;

5) усунення технічних бар'єрів для провадження господарської діяльності.

Прискорення переходу від обов'язкової сертифікації продукції до застосування процедури оцінки відповідності, розроблення та впровадження технічних регламентів на основі європейських директив, прискорення гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими. Необхідним є створення системи ринкового нагляду, яка має відповідати європейським підходам до контролю безпеки продукції, забезпечувати дотримання балансу у відносинах між суб'єктами господарювання та контролюючими органами, ефективно захищати права споживачів на якість і безпечність продукції.

Система державного регулювання і контролю безпечності та якості харчових продуктів і продовольчої сировини має бути відокремлена від системи технічного регулювання;

6) удосконалення системи оподаткування.

Реформування системи оподаткування має забезпечити створення сприятливого підприємницького середовища та лібералізацію фіскальних відносин.

7) усунення необґрунтованих перешкод у реалізації підприємницької ініціативи.

8) посилення фінансової та кредитної підтримки розвитку господарської діяльності.

Необхідно забезпечити належне систематичне фінансування заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, затвердженої Законом України від 21 грудня 2000 року № 2157-III, регіональних програм підтримки малого підприємництва.

9) удосконалення діяльності органів державної влади з питань розвитку господарської діяльності та регуляторної політики.

ВИСНОВОК

Практика застосування реєстраційного законодавства підтверджує наявність прогалин, неузгоджень, різного тлумачення одних і тих самих норм реєстраційними органами. Це створює штучні перешкоди на шляху розвитку підприємництва. Отже, правове регулювання цієї процедури в Україні потребує вдосконалення. Серед основних проблем державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності сьогодні можна виділити три групи:

1) проблеми неузгодженості нормативно-правових актів;

2) проблеми організаційного характеру;

3) проблеми інформаційного характеру.

Основними суперечностями законодавства, що застосовується під час державної реєстрації є суперечності між Цивільним кодексом України і Законами України «Про власність», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців». Ці суперечності зокрема виникають при визначенні місцезнаходження юридичної особи, складу установчих документів, видів юридичних осіб.

Є значні неузгодженості і між окремими законами. Немає і єдиного визначення поняття державної реєстрації. Застосовуються поняття державної реєстрації підприємства, державної реєстрації підприємництва, державної реєстрації статуту.

Немає чіткості також і у визначенні поняття засновника суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи. Так, у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» визначає перелік осіб, яким заборонено здійснювати підприємницьку діяльність. Якщо ж вони, не реєструючись підприємцем, засновують підприємство, що є юридичною особою, наприклад, приватне підприємство, то чи є це порушенням? З тлумачення ст. 2 така заборона не очевидна, оскільки суб'єктом підприємницької діяльності в такому випадку буде створена юридична особа, а не її засновник.

Така нестабільність базового для розвитку підприємництва закону не сприяє і нормальному функціонуванню органів державної реєстрації. Виходом з цієї ситуації могло б бути прийняття єдиного нормативного акту, присвяченого регулюванню підприємницьких відносин.

Необхідним є також додаткове законодавче регламентування окремих видів реєстраційних процедур. В першу чергу, це пов'язано з необхідністю визначення процедури реєстрації змін і доповнень до установчих документів у випадку зміни складу засновників, реорганізації підприємств, заснованих під час спільного подружнього життя у випадку припинення шлюбу. Практика ставить багато питань, на які неможливо дати однозначної відповіді, керуючись діючого законодавства.

До проблем інформаційного характеру відносяться питання інформаційного обміну між реєстраційними органами, розташованими в різних адміністративно-територіальних одиницях, створення баз даних зареєстрованих підприємств, підроблених паспортів тощо. Практика свідчить, що контролюючі органи звертаються за інформацією про підприємства саме до реєстраційних органів, оскільки в них знаходяться документи, що подавалися на реєстрацію. Органи статистики такі документи в своїх справах не залишають. Вимагає також вдосконалення процедура доступу зацікавлених осіб до даних державних реєстрів, встановлення чіткого об'єму інформації,що оприлюднюється, з метою недопущення зловживання цією інформацією.

Вирішення цих та багатьох інших проблем дозволить вдосконалити процедуру державної реєстрації в Україні і тим самим створити належні правові умови для розвитку підприємництва.

ЛІТЕРАТУРА

1. Основи права України/ за редакцією професора В.Л. Ортинського. - Видання друге, доповнене і перероблене. - Львів: Оріяна - Нова, 2005 - 368с.

2. Хозяйственный кодекс Украины: Комментарий. Издание второе. - Х. ООО «Одиссей»,2005. - 896с.

3. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 31-32, ст.263 ).

4. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ “Про деякі заходи щодо вдосконалення регулювання підприємницької діяльності» від 28 квітня 2007 року N 363/2007

5. Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 20, ст. 82).

6. Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 7, ст.35 ).

7. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами).

8. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 29, ст.389).

Додаток А

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20 квітня 2007 р. № 54

Форма № 10

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця

І. Відомості про фізичну особу - підприємця

Прізвище, ім'я, по батькові

Ідентифікаційний номер

Паспортні дані*: серія паспорта номер паспорта

Громадянство

Країна

Місце проживання фізичної особи - підприємця:

Поштовий індекс

Область, район, район міста

Місто, с. м. т., село

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) - зазначається разом з назвою

Види діяльності фізичної особи - підприємця

№ з/п

Код виду економічної діяльності (заповнюється державним реєстратором відповідно до КВЕД)

Назва виду економічної діяльності заповнюється відповідно до КВЕД

(на момент реєстрації вид економічної діяльності, який записаний першим, уважається основним)

Додаткова інформація про фізичну особу - підприємця

Зв'язок з фізичною особою - підприємцем

Телефон 1

Телефон 2

Факс Адреса сторінки в Інтернеті

Адреса електронної пошти

Інші відомості

II. Спосіб отримання свідоцтва (потрібне відмітити)

Видати заявнику

Надіслати рекомендованим листом

* Тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та мають відмітку в паспорті.

** Зазначається тип приміщення - або квартира, або кімната, або кабінет, або офіс тощо.

Картку заповнив (прізвище, ініціали) (підпис) (дата)

Сторінка 2 - додаток до реєстраційної картки "Форма № 10" (заявниками не подається).

III. Реєстраційні дані про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця - заповнюються державним реєстратором після проведення державної реєстрації з використанням даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Номер запису Дата запису (ДД.ММ.РРРР)

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія, номер

Державний реєстратор

Прізвище, ім'я, по-батькові

Місце проведення державної реєстрації

Підпис державного реєстратора (підпис) (дата)

IV. Відомості про отримання свідоцтва (заповнюються державним реєстратором після видачі свідоцтва або відправлення його рекомендованим листом)

Свідоцтво про державну реєстрацію отримав (потрібне відмітити):

Фізична особа - підприємець

Уповноважена особа (особа по довіреності) (прізвище, ініціали) (підпис) (дата)

Свідоцтво про державну реєстрацію відправлено рекомендованим листом (дата)

Підпис державного реєстратора (підпис) (дата)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держпідприємництва від 20.04.07 №

Форма № 1 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи

І. Відомості про юридичну особу

Повне найменування юридичної особи

Організаційно-правова форма юридичної особи

Назва юридичної особи

Скорочене найменування юридичної особи (відповідно до установчих, розпорядчих документів)

Місцезнаходження юридичної особи:

У

К

Р

А

Ї

Н

А

Область

АР Крим

Поштовий індекс

Район області

Район міста

Місто

Селище міського типу

Селище

Село

Вулиця (інший тип елементу вулично-дорожньої мережі) -- зазначається разом з назвою

Будинок

Корпус

Тип приміщення*

Розмір статутного фонду (грн.)

,

Розмір сплаченого внеску до статутного фонду (грн.)

,

Дата закінчення формування статутного фонду (ДД.ММ.РРРР)

.

.

Відомості про фізичних осіб - платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, (згідно з відомостями, що містяться в установчих або у розпорядчих документах) -- про керівника юридичної особи

Прізвище

Ім'я, по батькові

Ідентифікаційний номер

Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи

Відомості про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, в тому числі підписувати договори (згідно з відомостями, що містяться в установчих або у розпорядчих документах)

Прізвище

Ім'я, по батькові

Ідентифікаційний номер

Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи

*Зазначається тип приміщення - або квартира, або кімната, або кабінет, або офіс тощо

Сторінку заповнив: (Прізвище, ініціали) (підпис) (дата)

Сторінка 2 реєстраційної картки „Форма № 1”

Засновники юридичної особи*

Повне найменування (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію) або прізвище, ім'я, по батькові засновника

Ідентифікаційний код (ідентифікаційний номер) засновника**

Місцезнаходження (місце постійного проживання) засновника

Країна резидентства або громадянство засновника

або УКРАЇНА

Область

АР Крим

Поштовий індекс

Район області

Район міста

Місто

Селище міського типу

Селище

Село

Вулиця (інший тип елементу вулично-дорожньої мережі) -- зазначається разом з назвою

Будинок

Корпус

Тип приміщення***

Розмір внеску до статутного фонду (грн.)

,

Повне найменування (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію) або прізвище, ім'я, по батькові засновника

Ідентифікаційний код (ідентифікаційний номер) засновника**

Місцезнаходження (місце постійного проживання) засновника

Країна резидентства або громадянство засновника

або УКРАЇНА

Область

АР Крим

Поштовий індекс

Район області

Район міста

Місто

Селище міського типу

Селище

Село

Вулиця (інший тип елементу вулично-дорожньої мережі) -- зазначається разом з назвою

Будинок

Корпус

Тип приміщення***

Розмір внеску до статутного фонду (грн.)

,

*У разі якщо засновників більше 2-х, - заповнюється відповідна кількість аркушів 2-ї сторінки реєстраційної картки „Форма № 1”

**Якщо засновником виступає іноземна юридична особа - зазначене поле не заповнюється

***Зазначається тип приміщення - або квартира, або кімната, або кабінет, або офіс тощо

Сторінку заповнив: (Прізвище, ініціали) (підпис) (дата)

Сторінка 3 реєстраційної картки „Форма № 1”

Види економічної діяльності юридичної особи

№ з/п

Код виду економічної діяльності (заповнюється державним реєстратором відповідно до КВЕД)

Назва виду економічної діяльності заповнюється відповідно до КВЕД

(на момент реєстрації вид економічної діяльності, який записаний першим, вважається основним)

.

.

Відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб

Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено орган державної влади, орган місцевого самоврядування (непотрібне викреслити)

Найменування розпорядчого акта

Номер

Дата (ДД.ММ.РРРР)

.

.

Дата створення (ДД.ММ.РРРР)

.

.

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави в статутному фонді юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків

Найменування органу

Ідентифікаційний код органу

Зв'язок з юридичною особою

Телефон 1

+

3

8

Телефон 2

Факс Адреса сторінки юридичної особи в Інтернеті

Адреса електронної пошти

Інші відомості

II. Спосіб отримання свідоцтва та оригіналів установчих документів (потрібне відмітити)

Видати заявнику

Надіслати рекомендованим листом

Сторінки картки заповнив (Прізвище, ініціали) (підпис) (дата)

Сторінка 4 - додаток до реєстраційної картки „Форма № 1” (заявниками не подається)

III. Реєстраційні дані про проведення державної реєстрації юридичної особи - заповнюються державним реєстратором після проведення державної реєстрації з використанням даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Номер запису Дата запису (ДД.ММ.РРРР)

.

.

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія

номер

Ідентифікаційний код юридичної особи

Державний реєстратор

Прізвище

Ім'я

По батькові

Місце проведення державної реєстрації

Підпис державного реєстратора: _______________________ _________________

(підпис) (дата)

IV. Відомості про отримання свідоцтва та установчих документів (заповнюються державним реєстратором після видачі свідоцтва та установчих документів або відправлення їх рекомендованим листом)

Свідоцтво про державну реєстрацію та 1 примірник оригіналів установчих документів отримав (потрібне відмітити):

Власник, засновник

Уповноважена особа (особа по довіреності)

_____________________ _______________________ _________________

(Прізвище, ініціали) (підпис) (дата)

Свідоцтво про державну реєстрацію та 1 примірник оригіналів установчих документів відправлено рекомендованим листом ______________________________

(дата)

Підпис державного реєстратора: _______________________ _________________

(підпис) (дата

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Вимоги до установчих документів суб'єктів господарювання, їх види. Внесення змін до установчих документів юридичних осіб та їх державна реєстрація. Скасування та відмова у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб.

  реферат [14,4 K], добавлен 04.03.2012

 • Поняття фізичних осіб підприємців в правовому полі сучасної України. Нормативна база діяльності фізичних осіб–підприємців. Порядок проведення державної реєстрації фізичної особи–підприємця. Ліцензія на здійснення певних видів господарської діяльності.

  курсовая работа [69,5 K], добавлен 30.06.2014

 • Особливості створення юридичних осіб за правом Великобританії та розкриття інформації про їх діяльність. Розгляд української системи реєстрації суб'єктів господарювання. Створення в Україні єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців.

  реферат [32,7 K], добавлен 24.03.2012

 • Підприємництво: сутність понять та ознаки. Види підприємницької діяльності суб'єктів господарського права - фізичних осіб та її обмеження, права і обов'язки; нормативне регулювання: порядок державної реєстрації, ліцензування, патентування і припинення.

  курсовая работа [43,9 K], добавлен 17.01.2011

 • Загальна характеристика державної реєстрації суб’єктів господарювання. Торговельний патент на право здійснення підприємницької діяльності. Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності. Строк державної реєстрації юридичної особи.

  контрольная работа [32,2 K], добавлен 19.09.2013

 • Способи утворення юридичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності. Поняття та характеристика державної реєстрації, її ознаки та порядок вчинення реєстраційних дій, надання ідентифікаційного коду. Суть правового режиму єдиного державного реєстру.

  курсовая работа [32,4 K], добавлен 12.03.2012

 • Документи, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем. Залишення поданих документів без розгляду. Проведення державної реєстрації особи-підприємця. Електронна реєстрація фізичної особи–підприємця.

  реферат [22,2 K], добавлен 20.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.