Практика застосування законодавства про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового розгляду

Порядок та розміри стягнення витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільної справи за апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, касаційну скаргу на рішення суду першої інстанції після перегляду його в апеляційному порядку.

Рубрика Государство и право
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 14.09.2012
Размер файла 22,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

НУЮАУ імені Ярослава Мудрого

Індивідуальна робота

тематична відбірка опублікованої судової практики

«Застосування цивільного процесуального законодавства»

Тема роботи:

«Практика застосування законодавства про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового розгляду»

Виконав:

Студент 10 факультету

3курсу 4 групи

Чернов П.П.

Перевірив:

ас. Шадура Д. М

Харків - 2012

1) Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 81 ЦПК Не підлягають оплаті при зверненні до суду і покладаються на сторони після розгляду справи судом витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах про стягнення аліментів. Однак у справах про зміну їх розміру ця норма не застосовується.

У січні 2006 року ОСОБА_1 пред'явив у суді позов до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про зменшення розміру аліментів.

Рішенням Вільногірського міського суду Дніпропетровської області від 7 квітня 2006 року в задоволенні позову ОСОБА_1 відмовлено. На рішення суду позивач подав апеляційну скаргу.

Ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 24 липня 2006 року апеляційну скаргу залишено без руху та надано строк для усунення недоліків скарги. Ухвалою цього ж суду від 4 вересня 2006 року апеляційну скаргу ОСОБА_1 визнано неподаною та повернуто йому.

У касаційній скарзі позивач просить скасувати останню ухвалу апеляційного суду, посилаючись на порушення судом норм процесуального права. Касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 342 ЦПК України суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу на ухвалу суду і залишає ухвалу без змін, якщо судом прийнято ухвалу з додержанням вимог закону. Визнаючи апеляційну скаргу ОСОБА_1 неподаною та повертаючи її заявнику, суд апеляційної інстанції обґрунтовано виходив із того, що він не усунув недоліки апеляційної скарги відповідно до ухвали суду від 24 липня 2006 року, а саме не сплатив витрати на інформаційно-технічне забезпечення.

Відповідно до п.10 постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року №1258 “Про затвердження Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду цивільних справ та їх розмірів” за апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції витрати оплачуються в розмірі, передбаченому за позовну заяву до суду першої інстанції. Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 81 ЦПК України не підлягають оплаті при зверненні до суду і покладаються на сторони після розгляду справи судом витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах про стягнення аліментів. Ураховуючи наведене, колегія суддів дійшла висновку, що оскаржувана ухвала суду відповідає вимогам процесуального права, а наведені в касаційній скарзі доводи ОСОБА_1 про те, що він не повинен платити витрати на інформаційно-технічне забезпечення при поданні апеляційної скарги на рішення суду в справі про зміну розміру аліментів, є необґрунтованими й правильність висновків суду не спростовують.

Ухвалена у справі ухвала апеляційного суду є законною й обґрунтованою, тому колегія суддів вважає, що підстави для задоволення скарги відсутні.

Ухвала Верховного Суду України від 4 квітня 2007 р., № 539892 [ Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/539892

2) Відповідно до пункту 10 Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду цивільних справ, затвердженого постановою КМУ від 21 грудня 2005 р. N 1258, за касаційну скаргу на рішення суду першої інстанції після перегляду його в апеляційному порядку, касаційну скаргу на рішення апеляційного суду, оплачуються в розмірі, передбаченому за позовну заяву, заяву, клопотання до суду першої інстанції. З 13 серпня 2009 р. набрала чинності постанова КМУ « Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. N 1258 » від 5 серпня 2009 р. N 825, відповідно до якої розміри витрат з інформаційно - технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних справ, викладено в новій редакції. Отже, скарги і заяви, подані після набрання чинності вказаних змін, повинні бути оплачені за новими ставками витрат на інформаційно - технічне забезпечення.

Комунальне підприємство “Виробниче ремонтно-експлуатаційне житлове об'єднання № 7”звернулося в суд з позовом до ОСОБА_1, ОСОБА_2 й ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за технічне обслуговування та комунальні послуги. Як убачається зі змісту наявних у Верховному Суді України матеріалів рішення Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 24 квітня 2009 року ні в апеляційному, ні в касаційному порядку не переглядалося.

ОСОБА_1., ОСОБА_2 та ОСОБА_3 подали касаційну скаргу, в якій просять рішення суду першої інстанції скасувати. Касаційна скарга не може бути допущена до провадження судом касаційної інстанції у зв'язку з винятковими обставинами, оскільки не дотримано вимоги процесуального законодавства щодо її оформлення та не сплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справ.

Так, згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 355 ЦПК України скарга у зв'язку з винятковими обставинами подається за правилами подання касаційних скарг у касаційному провадженні, за формою і змістом зазначена скарга повинна відповідати вимогам ст. 326 цього Кодексу. Також у порушення ч. 5 ст. 326 ЦПК України до касаційної скарги не додано копії оскаржуваної ухвали суду апеляційної інстанції.

Крім того, відповідно до п. 10 Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року № 1258, за скаргу у зв'язку з винятковими обставинами витрати оплачуються в розмірі, передбаченому за позовну заяву, заяву, клопотання до суду першої інстанції. З 13 серпня 2009 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. №1258” від 5 серпня 2009 року №825, відповідно до якої розміри витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних справ, викладено в новій редакції. Оплата витрат з інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільної справи у Верховному Суді України у розмірі, враховуючи категорію справи, 30 грн. повинна бути внесена або перерахована на розрахунковий рахунок 31216259700007, отримувач УДК Печерського району м. Києва, банк отримувача - ГУДКУ у м. Києві - 820019, код платежу - 22050000; у графі платіжного доручення “призначення платежу” зазначається “Інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільної справи у Верховному Суді України”.Про перерахування витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи за вказаними реквізитами суду необхідно надати оригінал платіжного документа.

Згідно з ч. 4 ст. 355 ЦПК України у разі надходження скарги, оформленої без дотримання вимог, зазначених у цій статті, або у разі неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи застосовуються правила, встановлені статтею 121 цього Кодексу. За таких обставин скарга в частині перегляду у зв'язку з винятковими обставинами ухвал суду апеляційної та касаційної інстанцій залишається без руху із наданням строку для усунення недоліків.

З урахуванням викладеного, касаційна скарга ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про перегляд у зв'язку з винятковими обставинами ухвали Апеляційного суду Запорізької області від 3 червня 2009 року і ухвали Верховного Суду України від 4 вересня 2009 року залишити без руху і надати строк для усунення недоліків до 4 січня 2010 року.

Ухвала Верховного Суду України від 9 листопада 2009 р., № 6968560 [ Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - Режим доступу :http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6968560

3) Частиною 2 ст. 81 ЦПК встановлено, що розмір та порядок оплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи залежно від категорії справ встановлюються Кабінетом Міністрів України. Відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 грудня 2005 р. № 1258 « Про затвердження порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду цивільних справ та їх розмірів» передбачено стягнення витрат на інформаційно - технічне забезпечення розгляду справи за апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, касаційну скаргу на рішення суду першої інстанції після перегляду його в апеляційному порядку, касаційну скаргу на рішення апеляційного суду, скаргу у зв'язку з винятковими обставинами та заяву про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами у цивільних справах витрати оплачуються в розмірі, передбаченому за позовну заяву, заяву, клопотання до суду першої інстанції.

ОСОБА_1 звернулася в суд з позовом до Євпаторійського РЕМ відкритого акціонерного товариства "Крименерго" про захист прав споживачів. ОСОБА_1 подала касаційну скаргу, в якій рішення суду першої інстанції просить скасувати.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 324 ЦПК України у касаційному порядку можуть бути оскаржені рішення (ухвали) суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку.

Зі змісту касаційної скарги та доданих до неї матеріалів вбачається, що ухвалою Апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 20 березня 2007 року апеляційну скаргу на ухвалу Євпаторійського міського суду від 25 грудня 2006 року визнано неподаною і повернуто скаржнику, тобто ухвала суду першої інстанції в апеляційному порядку не переглядалася.

За таких обставин у відкритті касаційного провадження в зазначеній справі за касаційною скаргою в частині оскарження ухвали суду першої інстанції необхідно відмовити. Касаційна скарга в частині оскарження ухвали апеляційного суду не може бути прийнята судом касаційної інстанції до розгляду в зв'язку з порушенням порядку її подачі. Так , за змістом ст. 79 ЦПК України до судових витрат відносяться витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справ.

Відповідно до п. 10 Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року № 1258, за касаційну скаргу на рішення суду першої інстанції після перегляду його в апеляційному порядку, касаційну скаргу на рішення апеляційного суду витрати оплачуються в розмірі, передбаченому за позовну заяву, заяву, клопотання до суду першої інстанції.

Проте скаржником витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи оплачені не були. Оплата витрат на інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи у Верховному Суді України повинна бути внесена або перерахована на розрахунковий рахунок 31216259700007, отримувач УДК Печерського району м. Києва, банк отримувача - ГУДКУ у м. Києві - 820019, код платежу - 22050000; у графі платіжного доручення “призначення платежу” зазначається “Інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільної справи у Верховному Суді України”.

Згідно з ч. 2 ст. 327 ЦПК України у разі неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи до касаційної скарги застосовуються положення ст. 121 ЦПК України.

З урахуванням викладеного , касаційну скаргу ОСОБА_1 в частині оскарження ухвали Апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 20 березня 2007 року залишити без руху і надати строк для усунення недоліків до 4 квітня 2007 року.

Ухвала Верховного Суду України від 3 травня 2007 р., № 655578 [ Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/655578

цивільна справа витрата технічне забезпечення

4) Відповідно до п. 10 Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року № 1258, за касаційну скаргу на рішення суду першої інстанції після перегляду його в апеляційному порядку, касаційну скаргу на рішення апеляційного суду витрати оплачуються в розмірі, передбаченому за позовну заяву, заяву, клопотання до суду першої інстанції. Згідно з ч. 3 ст. 82 ЦПК: з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, суд може зменшити розмір належних до оплати судових витрат, пов'язаних з розглядом справи, або звільнити від їх оплати. Отже , сторона може бути звільнена від оплати витрат на інформаційно - технічне забезпечення розгляду справи, за рішенням суду.

ОСОБА_1 звернулася в суд з позовом до судді Бабушкінського районного суду м. ДніпропетровськаОСОБА_2 про відшкодування моральної шкоди. ОСОБА_1 подала касаційну скаргу, в якій просить звільнити її від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи, указуючи на те, що вона є пенсіонеркою та, як наслідок цього, має незадовільний майновий стан.

Касаційна скарга не може бути прийнята до провадження судом касаційної інстанції, оскільки вона не відповідає вимогам цивільного процесуального законодавства України.

Відповідно до п. 10 Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. N 1258, за касаційну скаргу на рішення суду першої інстанції після перегляду його в апеляційному порядку, касаційну скаргу на рішення апеляційного суду у цивільних справах витрати оплачуються в розмірі, передбаченому за позовну заяву, заяву, клопотання до суду першої інстанції. Оплата витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду цивільної справи у Верховному Суді України з 12 лютого 2007 року повинна бути внесена або перерахована на спеціальний реєстраційний рахунок Верховного Суду України, реквізити якого наступні: одержувач - УДК Печерського району м. Києва, ОКПО отримувача - 26077922, банк одержувача - ГУДКУ у м. Києві, р/р 31216259700007, МФО - 820019, код платежу - 22050000. У графі платіжного доручення “Призначення платежу” зазначається “Інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільної справи у Верховному Суді України”.

Із долучених до касаційної скарги матеріалів не вбачається, що оплата витрат з інформаційно-технічного забезпечення перерахована на зазначений рахунок указаної фінансово-кредитної установи.

Ураховуючи наведене та те, що скаржницею не надано доказів на підтвердження доводів щодо її незадовільного майнового стану, в задоволенні клопотання про звільнення від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи слід відмовити.

Крім того, касаційна скарга не в повному обсязі відповідає вимогам ст. 326 ЦПК України, а саме: у касаційній скарзі не чітко сформульовано клопотання особи, яка подає скаргу, зокрема не зазначено у прохальній частині дати постановляння оскаржуваних судових рішень та відсутня інформація щодо судів, які їх постановили; у касаційній скарзі не зазначено яких саме порушень чинного законодавства припустилися суди при постановленні оскаржуваних судових рішень. Відповідно до ч. 2 ст. 327 ЦПК України у разі надходження касаційної скарги, не оформленої відповідно до вимог, встановлених статтею 326 цього Кодексу, або у разі несплати суми судового збору чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, вона залишається без руху з наданням строку для усунення недоліків.

З урахуванням викладеного , касаційну скаргу ОСОБА_1 залишити без руху і надати строк до 15 березня 2009 року для усунення зазначених недоліків.

Ухвала Верховного Суду України від 4 лютого 2009 р., № 3560167 [ Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3560167

5) За змістом ст. 79 ЦПК України до судових витрат відносяться витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справ. Відповідно до п. 10 Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року № 1258, за касаційну скаргу на рішення суду першої інстанції після перегляду його в апеляційному порядку, касаційну скаргу на рішення апеляційного суду витрати оплачуються в розмірі, передбаченому за позовну заяву, заяву, клопотання до суду першої інстанції.

ОСОБА_1, ОСОБА_2 звернулися в суд з позовом до до управління праці та соціального захисту населення Овруцької районної державної адміністрації, обласного центру з виплати пенсій та допомог головного управління праці та соціального населення Житомирської обласної державної адміністрації, Овруцького районного управління Пенсійного фонду про стягнення невиплачених коштів.

Управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі Житомирської області подало касаційну скаргу. Зі змісту касаційної скарги та доданих до неї матеріалів вбачається, що ухвалою Апеляційного суду Житомирської області від 3 квітня 2007 апеляційну скаргу на рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 5 грудня 2005 року залишено без розгляду, тобто рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку не переглядалося.

За таких обставин у відкритті касаційного провадження в зазначеній справі за касаційною скаргою в частині оскарження рішення суду першої інстанції необхідно відмовити.

Касаційна скарга в частині оскарження ухвали апеляційного суду не може бути прийнята судом касаційної інстанції до розгляду в зв'язку з порушенням порядку її подачі.

Так, за змістом ст. 79 ЦПК України до судових витрат відносяться витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справ.

Відповідно до п. 10 Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року № 1258, за касаційну скаргу на рішення суду першої інстанції після перегляду його в апеляційному порядку, касаційну скаргу на рішення апеляційного суду витрати оплачуються в розмірі, передбаченому за позовну заяву, заяву, клопотання до суду першої інстанції.

Проте скаржником витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи оплачені не були. Оплата витрат на інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи у Верховному Суді України у розмірі, враховуючи категорію справи, 30 грн. повинна бути внесена або перерахована на розрахунковий рахунок 31216259700007, отримувач УДК Печерського району м. Києва, банк отримувача - ГУДКУ у м. Києві - 820019, код платежу - 22050000; у графі платіжного доручення “призначення платежу” зазначається “Інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільної справи у Верховному Суді України”.

Згідно з ч. 2 ст. 327 ЦПК України у разі неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи до касаційної скарги застосовуються положення ст. 121 ЦПК України. За таких обставин касаційна скарга в частині оскарження ухвали апеляційного суду залишається без руху із наданням строку для усунення недоліків.

З урахуванням викладеного, у відкритті касаційного провадження в справі за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2 відмовити. Касаційну скаргу управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі Житомирської області в частині оскарження ухвали Апеляційного суду Житомирської області від 3 квітня 2007 року залишити без руху і надати строк для усунення недоліків до 23 липня 2007 року.

Ухвала Верховного Суду України від 18 червня 2007 р., № 766375 [ Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/766375

6) Згідно п. 5 ч. 4 ст. 81 ЦПК України не підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах про: відшкодування шкоди, завданої особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду;. ОСОБА_1, ОСОБА_2 звернулися з заявою до Верховного Суду України про повернення витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду судової справи за позовом ОСОБА_1 до Первомайського міського відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області, Державного казначейства України, відділення Державного казначейства України в Первомайському районі про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду, за касаційною скаргою ОСОБА_1 на ухвалу апеляційного суду Миколаївської області від 26 вересня 2008 року.

Ухвалою судді Верховного Суду України від 8 грудня 2008 року касаційну скаргу ОСОБА_1 було залишено без руху у зв'язку з її невідповідністю вимогам чинного цивільного процесуального законодавства України - касаційна скарга не була оплачена витратами з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи, у зв'язку з чим скаржниці було надано строк до 16 січня 2008 року для усунення недоліків касаційної скарги.

У встановлений строк ОСОБА_1 на виконання вимог ухвали від 8 грудня 2008 року було надано до Верховного Суду України оригінал квитанції про оплату витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи.

Одночасно скаржниця звернулася до Верховного Суду України із заявою про повернення витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи, посилаючись на те, що відповідно до п. 5 ч. 4 ст. 81 ЦПК України її звільнено від оплати вказаних витрат.

З урахуванням викладеного заяву ОСОБА_1 про повернення витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи задовольнити.

Ухвала Верховного Суду України від 8 грудня 2008 р., № 3066853 [ Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3066853

7) ВіЮдповідно до ст. 79 ЦПК та Відповідно до п. 10 Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року № 1258, за апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, касаційну скаргу на рішення суду першої інстанції після перегляду його в апеляційному порядку, касаційну скаргу на рішення апеляційного суду, скаргу у зв'язку з винятковими обставинами та заяву про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами у цивільних справах витрати оплачуються в розмірі, передбаченому за позовну заяву, заяву, клопотання до суду першої інстанції.

ОСОБА_1 звернулась до Верховного Суду України з позовом до ОСОБА_2 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 324 ЦПК України у касаційному порядку можуть бути оскаржені ухвали суду першої інстанції, вказані у пунктах 1, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 частини першої статті 293 зазначеного Кодексу, після їх перегляду в апеляційному порядку.

Як вбачається зі змісту касаційної скарги та доданих до скарги матеріалів, ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 23 червня 2008 року, залишеною без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 9 жовтня 2008 року, в справі призначено авто-технічну та транспортно-трасологічну експертизи і на час проведення експертиз провадження у справі зупинено. Ухвали щодо призначення судової експертизи не входять до переліку ухвал, які оскаржуються у касаційному порядку, тому у прийнятті касаційної скарги в частині оскарження судових ухвал про призначення судових експертиз слід відмовити.

Касаційна скарга на ухвали суду першої та апеляційної інстанції в частині зупинення провадження у справі не може бути прийнята до провадження судом касаційної інстанції, оскільки не оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. Так, за змістом ст. 79 ЦПК України до судових витрат відносяться витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справ. Відповідно до п. 10 Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року № 1258, за касаційну скаргу на рішення суду першої інстанції після перегляду його в апеляційному порядку, касаційну скаргу на рішення апеляційного суду витрати оплачуються в розмірі, передбаченому за позовну заяву, заяву, клопотання до суду першої інстанції.

Скаржницею не оплачені витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, розмір яких, враховуючи категорію справи, становить 30 грн. Про перерахування витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи за вказаними реквізитами суду необхідно надати оригінал платіжного документа.

Згідно з ч. 2 ст. 327 ЦПК України до касаційної скарги, у разі неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи застосовуються положення ст. 121 ЦПК України. За таких обставин касаційна скарга на ухвали суду першої та апеляційної інстанції в частині зупинення провадження у справі залишається без руху із наданням строку для усунення недоліків.

З урахуванням викладеного, касаційну скаргу ОСОБА_1 на ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва від 23 червня 2008 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 9 жовтня 2008 року в частині зупинення провадження у справі залишити без руху і надати строк для усунення недоліків до 5 грудня 2008 року

Ухвала Верховного Суду України від 9 жовтня 2008 р., № 2378933 [ Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2378933

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Підготовка матеріалів до розгляду в суді першої інстанції. Порядок розгляду справи у засіданні господарського суду, прийняття законного і обґрунтованого рішення. Відкладення розгляду справи, зупинення провадження у справі та залишення позову без розгляду.

  курсовая работа [36,9 K], добавлен 09.02.2012

 • Особливості процесуального порядку перегляду цивільної справи у судах вищої інстанції; повноваження апеляційних і касаційних судів, їх співвідношення. Незаконність або необґрунтованість судового рішення суду першої інстанції як підстава його скасування.

  курсовая работа [39,3 K], добавлен 25.05.2012

 • Рішення, ухвали, постанови судів як процесуальна гарантія діяльності по застосуванню права. Вимоги щодо судового рішення. Набрання чинності рішення суду. Ухвали суду першої інстанції. Апеляційне оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції.

  курсовая работа [50,2 K], добавлен 13.05.2008

 • Загальна характеристика розгляду справи судом першої інстанції. Позивач як учасник судового розгляду справи. Взаємодія позивача з іншими учасниками судового процесу. Тактика допиту свідків, постановки запитань експерту, взаємодії позивача з відповідачем.

  курсовая работа [65,6 K], добавлен 07.04.2012

 • Перелік вимог, яким повинне відповідати рішення суду в цивільному процесі України. Визначення поняття та сутність рішення суду, надання їм класифікації. Повноваження суду з контролю за власними рішеннями. Ступень реалізації принципу змагальності процесу.

  автореферат [63,5 K], добавлен 10.04.2009

 • Процес відкриття провадження у цивільній справі в суді першої інстанції. Процесуальні заходи з підготовки справи до слухання. Основні завдання, що стоять перед суддею на цьому етапі. Судовий розгляд цивільної справи по суті справи з винесенням рішення.

  курсовая работа [30,5 K], добавлен 17.02.2011

 • Поняття і значення підсудності. Процесуальний порядок попереднього розгляду справи суддею. Судовий розгляд кримінальної справи. Загальні положення судового розгляду: підготовча частина, судове слідство, судові дебати та останнє слово підсудного. Вирок.

  курсовая работа [59,7 K], добавлен 12.10.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.