Порядок реєстрації суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

Дослідження особливостей правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Вивчення алгоритму реєстрації підприємства як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Огляд схеми акредитації суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності на митниці.

Рубрика Государство и право
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 12.11.2014
Размер файла 122,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

Кафедра господарського і цивільного права та процесу

Реферат

з дисципліни: «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»

на тему: «Порядок реєстрації суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності»

Студентки: Лагун Владлени Сергіївни

Керівник: викладач - Вельгус А. П.

Державну реєстрацію суб'єктів ЗЕД запроваджено в Україні низкою законодавчих актів:

1. Закон України від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність» зі змінами і доповненнями [5];

2. Указ Президента України від 23.07.1998 р. № 817/98 «Про деякі заходи з регулювання підприємницької діяльності»;

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 р. № 740 «Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності».

Нормативні акти стосуються підприємств, що працюють на зовнішньому та внутрішньому ринках.

Реєстрація суб'єктів ЗЕД здійснюється у Державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання суб'єкта.

Алгоритм реєстрації суб'єкта ЗЕД показаний на схемі 1.1.

Місцезнаходження суб'єкта (юридичної особи) може визначатися за місцезнаходженням одного із засновників або за іншою адресою, яка підтверджується договором, що передбачає передачу у власність або оренду приміщення чи його частки [3].

Суб'єкт ЗЕД зобов'язаний, в разі зміни місцезнаходження, у семиденний термін з моменту настання такої зміни, подати до органів державної реєстрації реєстраційну картку з внесеними до неї відповідними змінами та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію. Невиконання цієї вимоги у зазначений термін є підставою для звернення органу державної реєстрації до суду з позовом про скасування державної реєстрації суб'єкта ЗЕД.

Однією з підстав для оформлення експортно-імпортних вантажів у митних органах України є проведення акредитації суб'єкта ЗЕД [2]. Процедура акредитації полягає у представленні до митниці певного пакета документів та отриманні відповідної облікової картки, скріпленої особистою номерною печаткою інспектора митниці, що засвідчує факт акредитації. Алгоритм акредитації суб'єкта ЗЕД на митниці показано на схемі 1.2.

Отже, державна реєстрація підприємства як суб'єкта ЗЕД в Україні має певні особливості, ігнорування яких може призвести до неможливості митного оформлення вантажів за експортно-імпортними операціями [1,4].

Схема 1.2 - Алгоритм реєстрації підприємства як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності

Схема 1.2 - Блок-схема акредитації суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності на митниці

правовий зовнішньоекономічний реєстрація акредитація

ЛІТЕРАТУРА

1. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 430 с.

2. Дахно І.І. Зовнішньоекономічна діяльність : Навч. посібник / Дахно І.І. - К. : ЦУЛ, 2006. - 304 с.

3. Зубатенко О.М. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Курс лекцій / Зубатенко О.М. - Донецьк: Дон УЕП, 2010. - 180 с.

4. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник / Е.А. Зінь, Н.С. Дука. - К. : Кондор, 2009. - 432 с.

5. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 р. № 959-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/про зовнішньоекономічну діяльність.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Аналіз найбільш поширених форм недержавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, особливості їх використання в Україні. Визначення переваг використання недержавних форм регулювання у міжнародній торгівлі, пошук ефективних та гнучких інструментів.

  статья [32,9 K], добавлен 07.04.2014

 • Відповідальність при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Обставини, що пом'якшують або обтяжують юридичну відповідальність за неправомірні дії. Визначення майнової та кримінальної відповідальності. Діяльність Міжнародного комерційного арбітражу.

  курсовая работа [59,6 K], добавлен 08.11.2014

 • Активізація глобалізаційних процесів, розширення міжрегіонального співробітництва та посилення ролі окремих регіонів. Підвищення ефективності регіонального управління у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Удосконалення регіональної політики.

  реферат [13,8 K], добавлен 21.08.2013

 • Поняття юридичної відповідальності в сфері зовнішньоекономічної діяльності, її суб'єкти та підстави. Види майнової відповідальності за правопорушення, використання санкцій та стягнень. Обставини, які пом'якшують або обтяжують покарання засудженого.

  реферат [20,0 K], добавлен 22.12.2012

 • Поняття і характеристика правового статусу громадянина-підприємця. Державне регулювання процесу реєстрації та припинення діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. Взяття на облік суб’єктів підприємницької діяльності в державних органах і установах.

  курсовая работа [54,4 K], добавлен 01.10.2011

 • Способи утворення юридичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності. Поняття та характеристика державної реєстрації, її ознаки та порядок вчинення реєстраційних дій, надання ідентифікаційного коду. Суть правового режиму єдиного державного реєстру.

  курсовая работа [32,4 K], добавлен 12.03.2012

 • Поняття, особливості та основні види договорів із зовнішньоекономічної діяльності. Правове регулювання та державна реєстрація договорів. Мова текстів зовнішньоекономічних договорів: вимоги законодавства та практика вимог українського законодавства.

  курсовая работа [66,4 K], добавлен 12.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.