Система виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента

Загальні положення про порядок та процедуру проведення виборів Президента України. Правовий статус виборчих комісій. Особливості діяльності виборчих комісій різних рівнів та їх співвідношення. Проблеми та шляхи вдосконалення діяльності виборчих комісій.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 02.12.2010
Размер файла 45,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Правова природа, якою відповідно до нового українського виборчого законодавства, наділена Центральна виборча комісія, визначила її нелегкий поступ упродовж всього часу її існування крізь складні перипетії суспільно-політичного життя, що випали на долю нашої держави. Але сьогодні, оглядаючись на пройдений шлях, можна впевнено констатувати, що Центральній виборчій комісії вдалося виконати покладені на неї державою важливі завдання із створення відповідних умов для утвердження в Україні міцних засад демократії і прогресу у виборчому та референтному процесах. Підтвердженням цьому є організація та проведення на відносно високому організаційно-правовому рівні виборів Президента України (1999, 2004 роки),якщо брати в порівняння роботу виборчих комісій інших пострадянських держав, народних депутатів України (1998, 2002, 2006 роки), кількох турів повторних виборів народних депутатів України та виборів депутатів замість тих, які вибули в 1998-2002 роках, а також позачергових виборів народних депутатів України (2007 рік). У новій редакції закону про ЦВК суттєвим є розширення обсягу повноважень Центральної виборчої комісії України. З огляду на це, в тексті закону повноваження Центральної виборчої комісії України умовно поділені на дві групи, виділені в окремих статтях закону:

1) загальні повноваження Центральної виборчої комісії України;

2) спеціальні повноваження при проведені виборів Президента України.

Отже, після проведення відповідних досліджень і опрацювання матеріалу, можна зробити висновок, що правовий статус виборчих комісій загалом і при проведенні виборів Президента України зокрема далеко не повністю розроблений, проте усунення прогалин законодавства в подальшому сприятиме становленню системи виборчих комісій як цілком самостійної і функціональної структури.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про Центральну виборчу комісію" // Голос України. - 2004.

2. Закон України "Про вибори Президента України" // Голос України. - 2004.

3. Закон України "Про місцеве самоврядування" ;

4. Закон України "Про об'єднання громадян"// Голос України. - 2002.

5. Науково-практичний коментар до Закону України "Про вибори народних депутатів України"/ За редакцією Голови Центральної виборчої комісії України, Рябця М.М. - К.: Український інформаційно-правовий центр, 2002.

6. “Конституційне право України”/ За редакцією В.Ф.Погорілка - К.: Наукова Думка, 2000.

7. Кравченко В.В. "Конституційне право України", Київ: Атіка, 2000.

8. Лінецький С.В., Мельник М.І., Ришелюк А.М. "Конституційне законодавство України". - К.:Атіка, 2000.

9. "Основи конституційного права України"/ За редакцією академіка АПрН України, професора Копейчикова В.В. - К.: Юрінком, 1997.

10. Виборчі комісії - організатори підготовки та проведення виборів народних депутатів України // Вибори до Верховної Ради України 2006 року: інформ.-аналіт. зб.-к. - Книга 1. - К., 2006. - С. 253-292.

11. Мельник М.І. Проблеми організації підготовки та проведення парламентських і місцевих виборів 2006 року // Вісник ЦВК. - № 3 (5). К., 2006. - С. 24-29.

12. Татарнікова Л.А. Виборчий процес і виборчі комісії: досвід парламентських виборів 2006 року // Вибори-2006. Досвід. Проблеми. Перспективи. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 31 жовт.-1 лист. 2007 р. - К., 2007. - С. 413-417.

13. Георгіца А.З. Деякі теоретко-методологічні проблеми вдосконалення виборчого процесу в Україні у контексті світового досвіду // Там само. - С. 114-123.

14. Конституція України // Вид.-торг. фірма «Велес». - К., 2005. - 46 с.

15. Давидович Я. В. Досвід застосування пропорційної виборчої системи в Україні // Вибори та демократія: наук. просвіт.-правничий журн. - К., 2007 - № 2 (12). - С. 121-124.

16. Співак В. І. Правова культура виборів в Україні: теорія і практика / Інст. держ. і права ім. В.М. Корецького НАНУ. - К.: «Юрид. думка», 2006. - 156 с.

17. Стешенко Т. Взаємовідносини виборчих комісій з органами місцевого самоврядування // Теорія та практика державного управління: III Матер. Міжнар. наук. конгресу, 26 лют. 2003 р. - Х., 2003. Вип. 2. - С. - 57-60.

18. Рябець М. М. Центральна виборча комісія: віхи становлення тф розвитку. Статті, доповіді, виступи, інтерв'ю // Практика реалізації законодавства про вибори та референдуми в Україні та шляхи його подальшого вдосконалення. - К., 2003. - C. 537-556.

19. Закон України «Про Центральну виборчу комісію». № 1932 - IV. - К., 2004.

20. Конституційне право України. Підручник. - К., 2000.

21. Конституційне право України. За ред. Тодики Ю.М., Журавський В.С., К., вид. «Ін Юре» 2001. - 210 с.

22. Копейчикова В.В. Основи конституційного права України // К. вид. «Юрінком Інтер» . - 2001. - 120 с.

23. Основи конституційного права. Підручник. - Харків, 2001.


Подобные документы

 • Організація виборів: складання списків виборців, утворення виборчих округів і виборчих дільниць. Система виборчих комісій. Висування і реєстрація кандидатів у депутати. Голосування та встановлення результатів виборів депутатів, повторне голосування.

  дипломная работа [127,0 K], добавлен 14.01.2011

 • Види виборів і виборчих систем. Класифікація видів виборів. Мажоритарна, пропорційна та змішані виборчі системи. Вибори Президента України, народних депутатів. Проведення голосування та підрахунку голосів. Список територіальних виборчих округів.

  контрольная работа [24,1 K], добавлен 14.10.2008

 • Сутність виборчого права та його принципи. Порядок організації виборів, як конституційного інституту безпосередньої демократії. Процес висування і реєстрації кандидатів у депутати. Роль виборчих комісій в процесі організації та проведення виборів.

  курсовая работа [51,8 K], добавлен 16.06.2011

 • Організаційно-правові проблеми функціонування виборчого процессу та створення виборчих комісій. Формування списків та проблема забезпечення явки громадян на вибори. Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення виборчого законодавства.

  курсовая работа [48,8 K], добавлен 28.03.2013

 • Характеристика та порівняльний аналіз законів України "Про Центральну виборчу комісію" від 1997 та 2004 року. Роль і місце центральної виборчої комісії серед інших виборчих комісій, основні проблеми її правового регулювання і організації роботи.

  курсовая работа [65,8 K], добавлен 17.11.2010

 • Вибори народних депутатів України. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. Суб’єктивне пасивне виборче право. Утворення виборчих комісій. Складання списків виборців. Висування та реєстрація кандидатів. Проведення передвиборчої агітації.

  контрольная работа [23,5 K], добавлен 07.05.2014

 • Поняття виборчої системи і виборчого права. Типи виборчих систем. Конституційно–правове регулювання виборів в Україні. Характеристика виборчого процесу. Шляхи вдосконалення виборчої системи. Складання списків виборців. Встановлення результатів виборів.

  курсовая работа [44,7 K], добавлен 14.07.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.