Порівняльна характеристика творчості Івана Франка і Артура Шніцлера

Аналіз майстерності І. Франка і А. Шніцлера, самобутності їхньої художньої манери у розкритті характерів героїв. Осмислення в літературі дискурсу міста в історичному, культурологічному й філософському контекстах. Віденські мотиви у творчості письменників.

Рубрика Литература
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 10.10.2015
Размер файла 125,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

19. Simon Anne - Catherine. Schnitzlers Wien. 2002 by Pichler Verlag GmbH&Co KG, Wien.

20. Toporow W. Tekst i miasta-dziewicy i miasta-nierz№dnicy w aspekcie mitologicznym // Toporow W. Miasto i mit. Wybraі, przeіoїyі i wsкpem opatrzyі B. Їyіko. - Gdaсsk, 2000.

21. Brandstetter 1986: Цsterreichische Erzдhlungen des 19. Jahrhunderts /Herausgegeben von Alois Brandstetter. - Salzburg-Wien, 1986. - 408 S.

22. Dethlefsen 1981: Dethlefsen D. Ьberlebenswille: Zu Schnitzlers Monolognovelle "Leutnant Gustl" in ihrem literarischen Umkreis, in: Seminar 17, 1981. - S.50 - 72.

23. Duhamel 1984: Duhamel R. Arthur Schnitzlers Modernitдt - am Beispiel von "Leutnant Gustl" (1900), in: Germanistische Mitteilungen 19, 1984. - S. 19 - 24.

24. Neuse 1934: Neuse W. "Erlebte Rede” und "Innerer Monolog" in den erzдhlenden Schriften Arthur Schnitzlers, in: PMLA 49, 1934. - S.327 - 355.

25. Perlmann 1986: Perlmann M. Arthur Schnitzler. - Stuttgart, 1986. - S.109 - 167.

26. Poser 1980: Poser H. Schnitzlers Erzдhlung "Sterben" - eine Diagnose ohne Therapie, in: LfL, 1980,4. - S.248 - 253.

27. Schnitzler 1968: Schnitzler A. Jugend in Wien. Eine Autobiographie. - Wien; Mьnchen; Zьrich, 1968. - 296 S.

28. Schnitzler 2002: Arthur Schnitzler: Gesammelte Werke in drei Bдnden. Band I: Erzдhlungen. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Hartmut Scheible. - Patmos Verlag GmbH & Co. KG Artemis & Winkler Verlag, Dьsseldorf und Zьrich. - 2002. - 927 S.

29. Strelka 1996: Strelka J. Die Seele … ist ein weites Land /Kritische Beitrдge zum Werk Arthur Schnitzlers. - Band 8. - Wien. 1996. - 247 S.

30. Lindken 1976: Textbьcher Deutsch. Novellentheorie /Textauswahl besorgt von Hans-Ulrich Lindken. - Herder Freiburg - Basel - Wien. - 1976. - 112 S.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Осмислення дискурсу міста в культурологічному та філософському контекстах у роботі В.Г. Фоменко. Українська художня урбаністика в соціально-історичній перспективі. Вплив міста на процеси розвитку української літератури кінця ХІХ - першої половини ХХ ст.

  реферат [18,4 K], добавлен 18.01.2010

 • Короткий нарис життя та творчості відомого українського письменника та публіциста Івана Франка, його літературна та громадська діяльність. Роль Франка в формуванні національної культурної свідомості народу. Філософські та естетичні погляди письменника.

  курсовая работа [95,8 K], добавлен 18.10.2009

 • Характеристика політичних поглядів Франка як одного з представників революційно-демократичної течії. Національна проблема в творчості письменника, загальні проблеми суспільного розвитку, людського поступу, права та політичного життя в його творчості.

  реферат [27,0 K], добавлен 11.10.2010

 • Дослідження особливостей розвитку української літератури в другій половині ХІХ століття. Вивчення творчості письменників-патріотів: Лесі Українки, Марка Вовчка, Івана Нечуй-Левицького, Панаса Мирного, Івана Франка. Основні риси реалізму в літературі.

  презентация [396,5 K], добавлен 30.09.2015

 • Трактат Івана Франка "Із секретів поетичної творчості". Дослідження музичних і малярських можливостей мистецтва слова. Творчість Ольги Кобилянської як яскравий приклад синтезу мистецтв. Зв’язок з імпресіоністичним живописом в творчості М. Коцюбинського.

  реферат [21,3 K], добавлен 21.12.2010

 • Кінець ХІХ ст. – поч. ХХ ст. – період зближення національних літератур України і Польщі. Критичні оцінки Івана Франка щодо творчості Юліуша Словацького. Висновки І. Франка про польську літературу. Українська школа романтиків в польській літературі.

  дипломная работа [67,8 K], добавлен 15.10.2010

 • Особливості укладання та мотиви збірки Івана Франка "Зів’яле листя". Використання різних жанрів. Безсумнівна композиційна цілісність збірки. Модерністська тенденція в українській літературі. Основні поняття знаково-семантичної системи "Зів’ялого листя".

  курсовая работа [60,5 K], добавлен 19.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.