Специфіка характеротворення у творчості Ілони Волинської та Кирила Кащеєва

Розвиток дитячої літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття. Специфіка художнього творення дитячих образів у творах сучасних українських письменників. Становлення та розвиток характеру молодої відьми Тетяни. Богдан як образ сучасного лицаря в романі.

Рубрика Литература
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 13.06.2014
Размер файла 137,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

кут між стегнами й хребтом має становити 90°;

крісло та клавіатуру розміщують так, щоб не було потреби далеко витягуватись;

якщо під час роботи доводиться дивитись на документи, то підставку з оригіналом документа слід встановлювати в одній площині з екраном і на однаковій висоті;

треба уникати яскравого освітлення, не втомлювати очі різкою зміною потужності світлових потоків;

екран комп'ютера треба розміщувати під прямим кутом до вікон, самі вікна під час роботи доцільно завішувати або закривати жалюзями;

у робочому приміщенні доцільно збільшувати вологість (оптимальна вологість - 60 % при температурі 21° С), розміщувати квіти, акваріум у радіусі 1,5 м від комп'ютера.

Не менш важливим є дотримання режиму роботи, зокрема слід дотримуватися таких рекомендацій:

при введенні даних, редагуванні програм, читанні інформації з екрана безперервна робота за екраном монітора не повинна перевищувати 4-х годин при восьмигодинному робочому дні; кількість опрацьованих символів (знаків) не повинна перевищувати 30000 за 4 години роботи;

через кожну годину праці необхідно робити перерву на 5 - 10 хв., а через 2 години - 15 хв., під час яких доцільно виконувати комплекс вправ виробничої гімнастики та проводити сеанс психофізіологічного розвантаження.

дотримання вимог із техніки безпеки при використанні електроприладів повністю поширюється й на побутові прилади, якими користуються в установах і в закладах освіти. Передусім це стосується електрообігрівачів, кип'ятильників, вентиляторів, кондиціонерів, холодильників тощо. Особливу увагу слід звертати на правила безпеки у періоди температурних максимумів.

Серед вимог до утримання відповідного робочого місця, наприклад під час написання дипломних робіт, є вимога не допускати розміщення на ньому сторонніх предметів, невикористаних пристосувань, загромадженості. Не слід ігнорувати й стану естетики певного робочого місця й враховувати вимоги технічної естетики при оформленні інтер'єру, розміщенні обладнання, виборі кольору фарбування тощо.

Складовою частиною охорони праці є організація протипожежної безпеки. При роботі над дипломним дослідженням у архівних, бібліотечних, музейних та інших установах слід знати основні обов'язки при виникненні пожежі. У цих випадках відвідувачі названих вище установ разом з їхніми працівниками зобов'язані:

негайно повідомити телефоном про виникнення пожежі пожежну охорону (101);

повідомити про пожежу керівника чи відповідальну за пожежну безпеку посадову особу та (або) чергового в установі;

вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей, збереження архівних документів, книжкового чи музейного фонду, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

у разі необхідності викликати аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо);

у випадках загрози життю людей негайно взяти участь або організувати їх урятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили й засоби [60].

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» кожен працівник зобов'язаний:

дбати про особисту безпеку й здоров'я людей, які перебувають поряд чи виконують будь-які роботи на території підприємства;

знати й виконувати вимоги нормативно-правових актів із охорони праці, правила поводження із машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, уміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди [58].

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Загальний огляд основних вимог до проблем охорони праці при написанні дипломних робіт із літератури дає підстави для виділення найбільш актуальних і першочергових проблем. Передусім, це: суворе дотримання вимог безпеки при роботі з електроприладами; забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці; організація протипожежної безпеки; обладнання робочих місць.

У сучасних умовах особливої актуальності набуває забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, організацій, об'єднань громадян, що розв'язують проблеми охорони здоров'я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва й проведення консультацій із роботодавцями та працівниками (їхніми представниками), із усіма соціальними групами під час прийняття рішень із охорони праці на місцевому та державному рівнях.

Висновки

Українська дитяча література пройшла складний шлях становлення та розвитку. Література для дітей кінця ХХ століття зважаючи на політичну ситуацію у тогочасній Україні була ідеологічно заангажованою, що проявлялося у «законсервованості» тем, проблем та образів, які пропонувалися малим читачам. У цей час творять Валерій Шевчук, Віктор Близнець, Євген Гуцало, Всеволод Нестайко, Ірина Жиленко, Анатолій Дімаров, Микола Вінграновський, Дмитро Павличко, тощо. Наприкінці 1970-х - початку 1980-х рр. свіжим струменем вливається до літератури - поет-пейзажист, творець-мариніст для дітей Анатолій Качан, Ганна Чубач, Анатолій Камінчук, Петро Перебийніс, Анатолій Костецький.

Для української дитячої літератури період 90-х рр. ХХ - час певного застою і кризи. Це пов?язано насамперед зі складним державотворчим процесом, який проходила наша країна, що, безумовно, позначилось на літературі загалом.

ХХІ століття принесло українській дитячій літературі безліч нових імен це насамперед Нез і Лана Світлі, Тетяна Пакалюк, Алєка Вольських, Наталя Щерба, Іван Андрусяк, Андрій Кокотюха, Олександр Есаулов, Валентин Бердин, Олександр Дерманський, Володимир Вакуленко, Ілона Волинська та Кирило Кащеєв тощо.

Якщо говорити про засоби характеротворення, якими користуються сучасні дитячі автори для творення образу дитини, то найчастіше використовують діалог, невласне пряму мову, портрет, характеристику персонажа з боку іншого персонажа, жести та міміку. Рідко застосовують монолог, інтер?єр та екстер?єр.

Ілона Волинська та Кирило Кащеєв у проаналізованих романах («Сезон полювання на відьом», «Відьмин дар», «Чаклунство за наймом», «Острів перевертнів») для творення образів Ірини, Тетяни та Богдана не використовують детального портрета, тобто зовнішній вигляд персонажів автори вказують не чітко, лише зазначають загальні риси - вік, колір волосся, очей, шкіри.

Це одна з основних рис творчості письменників - вони мало уваги приділяють портрету персонажів, оскільки надають перевагу іншим засобам характеротворення.

Ірина - сильна та вольова дівчинка. Вона смілива, чесна, не любить обман та несправедливість. Ілона Волинська та Кирило Кащеєв творять образ дитини із так званої «неблагополучної сім?ї». Використовуючи невласне пряму мову, автори показують як суспільство впливає на творення характеру Ірини: вона не любить жалості до себе; звикла завжди захищати себе сама, не чекаючи допомоги від оточення; Ірина глибоко зневажає тих батьків, які залишають своїх дітей напризволяще. Автори розкривають життєву позицію дівчинки у діалогах із іншими персонажами та внутрішніх монологах. Діалоги засвідчують, що Ірина щирий та вірний друг, вона вміє цінувати дружбу та знає їй ціну.

В образі Ірини Ілона Волинська та Кирило Кащеєв показують вірну любов доньки до матері та дитяче бажання знайти виправдання всім вчинках дорослої людини; любов, яка стоїть вище образ, всепрощаюча та щира.

Таня у «Сезоні полювання на відьом» постає як вірна та віддана подруга, що проявляється у діалогах та вчинках дівчинки. Вона розумна, наполеглива. вміє знаходити вихід із складних ситуацій. Автори використовують характеристику з боку іншого персонажа, щоб показати зовнішність дівчинки та ставлення до неї оточення. Еволюція образу Тані відбувається у «Відьминому дарі» та «Чаклунстві за наймом», коли з нерішучої, скромної, дещо боягузливої дитини перед нами поступово постає вольова особистість, яка здатна на ризик та може подолати «внутрішніх демонів».

Ілона Волинська та Кирило Кащеєв у діалогах Тані з Богданом показують суперечливе ставлення дівчинки до хлопчини: з одного боку її злить його дитяча захопленість книгами Дж. Р. Р. Толкіна «Володар перснів», але одночасно це те, що подобається у ньому, робить його особливим. Автори залишають натяк на розвиток цих стосунків у подальших романах.

Невласне пряма мова при творенні образу Тані висвітлює її ставлення до певних подій чи явищ або ж виступає у ролі певного каталізатора, який стимулює дівчинку до рішучих дій.

Богдан - типовий рольовик-толкініст, він намагається одягатися, поводитися і говорити як герої його улюбленого «Володаря перснів». Автори неодноразово наголошують на цьому показуючи портрет хлопчика, характеристику з боку інших персонажів та підкреслюють у діалогах. На перший погляд йому байдужа думка оточення про його стиль одягу та манеру поведінки, але автори розвіюють це враження у «Острові перевертнів», де з внутрішніх монологів хлопчини стає зрозуміло, що його хвилює ставлення Тані до нього.

Богдан - захисник, він завжди оберігає Ірину і Таню від небезпек та проблем, готовий у будь-який час прийти на допомогу друзям, що стає очевидно із діалогів та вчинків хлопчика. Ілона Волинська та Кирило Кащеєв використовують невласне пряму мову, щоб показати думки та внутрішні монологи Богдана, що допомагає чіткіше уявити, що коїться у душі хлопчика. У межових ситуаціях він рішучий та безстрашний, відданий та щирий друг, ладний пожертвувати власним життям заради порятунку інших.

Автори використовують жести та міміку як додатковий засіб візуалізації емоцій (радість, страх, відчай, невпевненість, злість, роздратування, розчарування), які вирують у персонажах. Широке використання невласне прямої мови допомагає створити особливий психологізм, наповнити персонажів життям, зробити їх виразними.

У діалогах найбільше проявляються характери персонажів, їхні думки, переконання, ставлення до різних ситуацій. Діалоги в Ілони Волинської та Кирила Кащеєва розкривають нутро, спонукають персонажів до рішучих дій, допомагають розвивати та становити характер, показують його еволюцію.

В аналізованих романах автори не приділяють увагу таким засобам характеротворення як інтер?єр та екстер?єр, що можна пояснити несуттєвістю цих засобів у творенні образів персонажів.

Список використаної літератури

Актуальні питання охорони праці в дипломних та кваліфікаційних роботах майбутніх фахівців гуманітарної сфери: методичний посібник для спеціалістів та магістрів вищих навчальних закладів / укл. Н. В. Сисоєнко, Л. З. Пакушина, Н. П. Черненко. - Черкаси, 2011. - 80 с.

Бойцун І. Жанрова специфіка пригодницького детективу «Таємниця козацького скарбу» А. Кокотюхи / І. Бойцун // Література. Діти. Час. Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - Вип 1. - С. 165 - 169.

Будзей О. Від Анни Порфірородної до Ірки Хортиці / О. Будзей // Подолянин. - 2012. - 25 травня. - С. 8.

Волынская И., Кащеев К. Ведьмин дар / И. Волынская, К. Кащеев. - Харьков : Книжковый клуб «Клуб семейного досуга», 2007. - 288 с.

Волынская И., Кащеев К. Колдовство по найму / И. Волынская, К. Кащеев. - Харьков : Книжковый клуб «Клуб семейного досуга», 2007. - 304 с.

Волынская И., Кащеев К. Миссия супергероев. Сокровище forever! / И. Волынская, К. Кащеев. - М. : Эксмо, 2009. - 416 с.

Волынская И., Кащеев К. Остров оборотней / И. Волынская, К. Кащеев. - Харьков : Книжковый клуб «Клуб семейного досуга», 2007. - 320 с.

Волынская И., Кащеев К. Полночь в музее. Карамелька от вампира / И. Волынская, К. Кащеев. - М. : Эксмо, 2009. - 416 с.

Волынская И., Кащеев К. Сезон охоты на ведам / И. Волынская, К. Кащеев. - Харьков : Книжковый клуб «Клуб семейного досуга», 2006. - 272 с.

Волынская И., Кащеев К. Сивир. Донгар - великий шаман / И. Волынская, К. Кащеев. - М. : Эксмо, 2011. - 352 с.

Волынская И., Кащеев К. Сивир. Жрица голубого огня / И. Волынская, К. Кащеев. - М. : Эксмо, 2012. - 416 с.

Волынская И., Кащеев К. Сивир. Мадамаха, Брат Медведя / И. Волынская, К. Кащеев. - М. : Эксмо, 2012. - 416 с.

Волынская И., Кащеев К. Сивир. Наследник Магнитной горы / И. Волынская, К. Кащеев. - М. : Эксмо, 2011. - 416 с.

Волынская И., Кащеев К. Шоу одинокого скелета. Одинадцать врагов ІТ-сыщика / И. Волынская, К. Кащеев. - М. : Эксмо, 2009. - 416 с.

Вольських А. Мила Рудик и Чаша Лунного Света / А. Вольских. - М. : Фактор, 2010. - 560 с.

Галич О., Назарець В. Теорія літератури: Підручник / О. Галич, В. Назарець. - К. : Либідь, 2001. - 488 с.

Гнідець У. Концептуалізація розуміння сучасної літератури для дітей та юнацтва у світлі наукової критики / У. Гнідець // Література. Діти. Час. Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - Вип 1. - С. 25 - 35.

Гнідець У. Художня специфіка літератури для дітей та юнацтва: Комунікативний аспект. / У. Гнідець // Матеріали науково-практичної конференції «Дитина читає…». - Київ-Львів : Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2008. - С. 36 - 43.

ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення».

Деркачова О. Казка з нещасливим кінцем: винятки із правил (Про дитячу літературу) / О. Деркачова // Книжковий клуб плюс. - 2006. - №7-8. - С. 11 - 12.

Єфімов О. Спогад із поглядом у майбутнє. Дитяча література - вчора, сьогодні, завтра / О. Єфімов // Літературна Україна. - 1991. - 9 травня. - С. 6.

Жидецький В. Основи охорони праці / В. Жидецький. - Львів : Афіша, 2005. - 320 с.

Жук З. Вражає жанрове одноманіття (Про дитячу літератур українських авторів) / З. Жук // Книжковий клуб плюс. - 2006. - №7-8. - С. 27 - 29.

Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство : посібник / Н. Зборовська. - К. : Академвидав, 2003. - 392 с.

Зеркалов Д. Охорона праці в галузі: Загальні вимоги. Навчальний посібник / Д. Зеркалов. - К. : Основа, 2011. - 551 с.

Іванишин В. Нариси з теорії літератури : навч. посіб. / В. Іванишин. - К. : ВЦ «Академія», 2010. - 256 с.

Катренко Л., Пістун І. Охорона праці в галузі освіти: навчальний посібник / Л. Катренко, І. Піскун. - Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. - 304 с.

Качак Т. Сучасні художньо-біографічні оповідання для дітей: особливості поетики / Т. Качак // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. - № 19. - С. 91 - 95.

Качак Т. Інтерпритаційні аспекти художніх текстів для дітей / Т. Качак // Література. Діти. Час. Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - Вип 1. - С. 156 - 160.

Качак Т. Комунікація дитини і світу в сучасній українській прозі для дітей / Т. Качак // Література. Діти. Час. Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - Вип 1. - С. 160 - 165.

Качак Т. Сучасна українська дитяча література: аспекти гендерної інтерпретації / Т. Качак // Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. - Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2009. - С. 424 - 435.

Качан А. Література для дітей - гіркий плід українського «книжкового саду» / А. Качан // Книжковий клуб плюс. - 2006. - №7-8. - С. 6 - 8.

Кіліченко Л. Українська дитяча література : навчальний посібник / Л. Кіліченко. - К. : Вища школа, 1988. - 264 с.

Клеймьонова І. Літературний портрет як літературознавча проблема / І. Клеймьонова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. - № 19. - С. 58 - 65.

Кокотюха А. Таємниця козацького скарбу / А. Кокотюха. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. - 224 с.

Костюченко В. Літературними стежками. Нарис історії української літератури для дітей ХХ століття / В. Костюченко. - К. : К. І. С., 2009. - 344 с. характеротворення дитячий образ волинська

Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту: посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М. Крупа. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. - 432 с.

Кукса Г. Історія розвитку та типологія жанру детективу у контексті світової літератури / Г. Кукса // Вісник Житомирського педагогічного університету : наукове вид. - Вип. 15. - Житомир, 2004. - С. 150 - 154.

Ленська С. Дитячий світ А. Дімарова / С. Ленська // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - № 5. - С. 46 - 49.

Лерш Ф. Розуміння особи у психології / Ф. Лерш // Гуманістична психологія. Антологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів.- К. : Університетське видавництво «Пульсари», 2001. - Т. 1. - С. 93 - 109.

Літературознавча енциклопедія: У 2-х томах. Т. 1. / Автор-уклад. Ю. Ковалів - К. : ВЦ «Академія», 2007. - 608 с.

Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Гром'яка, Ю. Коваліва, В. Теремка. - К. : ВЦ «Академія», 2006. - 752 с.

Мовчан О. Сучасна українська проза для дітей: процес активізації та налагодження контакту письменник/читач (На матеріалі сучасної прози для дітей, що вийшла друком у видавництві «Грані-Т» за 2006 - першу половину 2010 рр.) / О. Мовчан // Література. Діти. Час. Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - Вип 1. - С. 46 - 56.

Мовчан Р. Література для дітей та юнацтва в системі історії української літератури ХХ століття / Р. Мовчан // Література. Діти. Час. Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - Вип 1. - С. 6 - 12.

Наєнко М. Літературна критика і критерії художності / М. Наєнко // Літературна Україна. - 2009. - 12 лютого. - С. 7.

Назаров Н., Шалагінов Б. Великий світ маленького дитинства / Н. Назаров, Б. Шалагінов // Всесвіт. - 2008. - № 5 - 6. - С. 166 - 171.

Науково-практичний коментар до Закону України «Про охорону праці». - К., 1997.

Нестайко В. Анатолієві Костецькому - 50 / В. Нестайко // Літературна Україна, 31 грудня 1998. - С. 8.

Овдійкук Л. Зарубіжна дитяча література в контексті сучасної літературної освіти / Л. Овдійчук // Література в контексті культури. - Дніпропетровськ, 2012. - С. 45 - 51.

Овдійчук Л. Дитяча література. Модульний курс для студентів філологічних факультетів / Л. Овдійчук. - Рівне : Теніс, 2008. - 314 с.

Овдійчук Л. Особливості викладання курсу «Дитяча література» у ВНЗ (для студентів спеціальності «Українська мова та література») / Л. Овдійчук // Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - Вип 1. - С. 12 - 16.

Огар Е. Читання сучасного школяра: примус чи «гімнастика для розуму» / Е. Огар // Книжка. Твір. Читання. Дитячий дискурс (матеріали науково-практичної конференції «Дитина читає…» у рамках книжкової виставки-ярмарку «Форум видавців - дітям»). - Київ-Львів : Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2008. - С. 76 - 79.

Папуша О. Дитяча література як маргінес літературознавчої теорії: до проблеми конституювання об'єктів наукового дискурсу / О. Папуша // Слово і час. - 2004. - № 12. - С. 20 - 27.

Папуша О. Наратив дитячої літератури: специфіка художнього дискурсу : автореф. дис. ... канд. філол. наук. 10.01.06 / О. Папуша. - Тернопільський держ. педагогічний ун-т. ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2003. - 20 с.

Папуша О. Теоретичний дискурс дитячої літератури: у пошуках об'єкта / О. Папуша // Вісник НУ імені Івана Франка. - Львів, 2002. - С. 172 -183.

Пахаренко В. Українська поетика / В. Пахаренко. - Черкаси : «Відлуння-Плюс», 2002. - 320 с.

Погляд на дитячу літературу (замітки на полях) // Книжковий клуб плюс. - 2006. - №7-8. - С. 13.

Правила охорони праці в архівних установах [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: http: zakon.rada.gov.ua.

Правила охорони праці для бібліотечних працівників [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: http: www. dnop@dnop.kiev.ua.

Правила пожежної безпеки для державних архівних установ України // Наказ Держкомархіву України № 68 від 08.05.2003. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 липня 2003 р. за № 569/5890.

Резніченко Н. Українська проза для дітей 60-80-х років ХХ століття (жанрово-стильові модифікації): автореф. дис. ... канд. філол. наук. 10.01.01 / Н. Резніченко. - Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2009. - 18 с.

Родик К. Ден Браун для школярів. Нові тенденції дитячої літератури / К. Родик // Україна молода. - 2010. - № 223. - С. 5.

Романюк Л. Майстерня розкриття дитячої психології у творах І. Сенченка / Л. Романюк // Українська мова у загальноосвітній школі. - 2005. - № 3. - С. 18 - 20.

Салюк Б. Perpetuum mobile дитячої літератури: типологія традиційних образів дитини-бешкетника : монографія / Б. Салюк. - Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. - 216 с.

Салюк Б. Особливості портретування персонажа бешкетника в дитячій літературі / Б. Салюк // Література. Діти. Час. Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - Вип 1. - С. 103 - 109.

Січкар О. Історія, стан і перспективи розвитку української літератури для дітей і про дітей / О. Січкар // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 18. - К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. - С. 197 - 201.

Січкар О. Проблема сирітства в українській літературі для дітей і про дітей кінця ХІХ - початку ХХ століття / О. Січкар // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць. - Вип. 15. - Ужгород, 2011. - С. 259 - 261.

Скорина Л. Аналіз художнього твору: Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей (філологія, літературна творчість, журналістика) / Л. Скорина. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2013. - 424 с.

Славова М. Попелюшка літератури. Теоретичні аспекти літератури для дітей / М. Славова. - К. : ВПЦ «Київський університет», 2002. - 81 с.

Стаднійчук Р. Дитяча література: від реалій до ідеалу / Р. Стаднійчук // Слово і час. - 1994. - № 9-10. - С. 41 - 44.

Тисовська Н. Як козаки дитячу літературу рятували (Про видання дитячої літератури в країні) / Н. Тисовська // Книжковий клуб плюс. - 2006. - №7-8. - С. 25.

Чайковський Б. Батьки і діти / Б. Чайковський // Літературна Україна, 31 грудня 1998. - С. 8.

Щерба Н. Часодії. Часовий ключ / Н. Щерба. - Харків : ВД «Школа», 2014. - 352 с.

Яремко З. Охорона праці: навчальний посібник / З. Яремко. - Львів : ВЦ «ЛНУ імені Івана Франка», 2010. - 70 с.

Ярошевська В., Чабан В. Охорона праці в галузі: навчальний посібник / В. Ярошевська, В. Чабан. - К. : ВД «Професіонал», 2004. - 288 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Змалювання теми кохання у творах німецьких письменників кінця ХІХ-середини XX ст. Кохання в англійській літературі та особливості літературної манери Р. Кіплінга. Тема кохання в російській літературі. О. Купрін–яскравий представник російської літератури.

  дипломная работа [150,6 K], добавлен 01.11.2010

 • Специфіка вивчення народних творів кінця XVIII - початку XIX століття. Виникнення нової історико-літературної школи. Перші збірки українських народних творів. Аспекти розвитку усної руської й української народної поезії. Роль віршів, пісень, легенд.

  реферат [33,4 K], добавлен 15.12.2010

 • Характерні особливості української літератури кінця XVIII - початку XIX ст. Сутність козацької вольниці, а також її місце в історії України та у роботах українських поетів-романтиків. Аналіз літературних творів українських письменників про козацтво.

  реферат [35,7 K], добавлен 01.12.2010

 • Продовження і розвиток кращих традицій дожовтневої класичної літератури і мистецтва як важлива умова новаторських починань радянських митців. Ленінський принцип партійності літератури, її зміст та специфіка. Основні ознаки соціалістичного реалізму.

  реферат [18,1 K], добавлен 22.02.2011

 • Місце Шарлотти Бронте в розвитку англійської літератури ХІХ століття. Еволюція жіночих романтичних образів у творчості Шарлотти Бронте. Погляди Шарлотти Бронте на жіночу емансипацію та їх висвітлення в романі "Джейн Ейр". Жіночі образи роману "Містечко".

  курсовая работа [64,5 K], добавлен 15.02.2013

 • Становлення та специфіка жанру новели. Оновлення жанрового канону в українській малій прозі кінця ХХ – початку ХХІ століття. Проблемно-тематичний поліфонізм малої прози. Образна специфіка новелістики Галини Тарасюк. Жанрова природа новел письменниці.

  дипломная работа [104,1 K], добавлен 26.06.2013

 • Загальний огляд творчості авторів новітньої української дитячої літератури; жанри, історична тематика, безпритульність. Проблемна творчість Олександра Дерманського. Образ дитинства для Марини Павленко та Сергія Дзюби. Щирість у творах Івана Андрусяка.

  реферат [28,5 K], добавлен 28.02.2012

 • Умови формування модернізму в Україні в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. Синтез мистецтв у творчості Лесі Українки. Колористика, особливості зображення портрету; створення пейзажних замальовок у творах В. Стефаника, О. Кобилянської, М. Коцюбинського.

  реферат [22,3 K], добавлен 21.04.2013

 • Особливості розвитку літератури США у ХХ столітті. Відображення американської мрії та американської трагедії у творах американських письменників цієї доби. Спустошення мрії Гетсбі як основна причина його трагічних подій. Символічність образів у романі.

  курсовая работа [50,5 K], добавлен 13.11.2013

 • Особливості літературного процесу кінця ХVІІІ - початку ХІХ століття. Аналіз основних ідей п’єси Д.І. Фонвізіна "Недоросток". Жанрова специфіка комедії, характеристика дійових осіб. Актуальність основних проблем твору з позицій сучасного реципієнта.

  курсовая работа [35,9 K], добавлен 27.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.