Розробка системи менеджменту у крупному торговельно-посередницькому підприємстві

Зміст сучасного менеджменту, основні його принципи. Роль економічної і організаційної сфер в розвитку галузевого і загальноекономічного механізмів менеджменту. Використання методів менеджменту та проектування комунікацій на підприємстві "Барвінок".

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 26.12.2010
Размер файла 138,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

Курсовий проект з дисципліни

„Основи менеджменту ”

на тему:

Розробка системи менеджменту у крупному торговельно-посередницькому підприємстві

Виконав:

ст. гр. МЕ-

Керував:

Асист. каф. ММП

ЛЬВІВ - 2010

Анотація

Ця курсова робота допоможе нам затвердити знання з курсу “Основи менеджменту”, навчитися застосовувати набутих вмінь і навичок на практиці, використовуючи засади сучасного менеджменту, що є важливим в управлінні підприємством.

Основні концепції, категорії, і механізми сучасного менеджменту, які використовуються на організації, є опрацьовані в цій курсовій роботі.

Ця курсова робота допоможе зрозуміти зміст сучасного менеджменту, основні його принципи, також роль економічної і організаційної сфер в розвитку галузевого і загальноекономічного механізмів менеджменту.

Annotation

This course paper has helped us to gain the knowledge of the course “Basis of Management” to show the skill of influencing to people in practice, to be able to use the achievements of modern management, that is an important precondition of quality control system firming.

The main conceptions, categories and mechanisms of modern management using in an organization are considered in this paper

This course paper has helped to understand the essence of modern management the general principles of management, influence, the role of the economical and organizing levels in the development of enterprises and whole country economy mechanisms of management.

Зміст

 • Анотація
 • Annotation
 • Вступ
 • Розділ 1. Загальна характеристика підприємства
 • Розділ 2. Формування функцій менеджменту ЗАТ "Барвінок"
 • 2.1 Планування
 • 2.2 Організування
 • 2.3 Мотивування
 • 2.4 Контролювання
 • 2.5 Регулювання
 • Розділ 3. Використання методів менеджменту на підприємстві “Барвінок”
 • Розділ 4. Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень на підприємстві
 • Розділ 5. Проектування комунікацій на підприємстві “Барвінок"
 • Розділ 6. Формування механізмів управління групами працівників в організації
 • Розділ 7. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва
 • Розділ 8. Оцінка ефективності систем менеджменту
 • Висновок
 • Список літератури

Вступ

В цій курсовій роботі розглянуто закрите акціонерне товариство „Барвінок ”. До сфери його діяльності можна віднести продаж таких товарів як: алкогольні напої, сигарети, безалкогольні напої, чай, кава, овочі, фрукти, молочні продукти, м'ясні продукти, рибні продукти, консервні продукти, заморожені продукти, бакалія, хлібобулочні, кондитерські вироби, посуд, канцтовари, побутова хімія, товари особистої гігієни, одяг та аксесуари.

На підприємстві працює 600 осіб. Головний керівник, 4 заступники керівника, 5 управлінських служб, 7 виробничих підрозділів складають організаційну структуру підприємства. Для раціоналізації діяльності планується збільшити чисельність працівників до 800 осіб, заступників головного керівника до 6, управлінських служб - до 7, виробничих підрозділів до 8.

В даному секторі існує 5 (найпотужніші з яких "ВАМ", "Арсен", "Фуршет") конкурентів підприємства. В недалекому майбутньому передбачається відкриття ще двох конкурентів.

Є 7 груп споживачів, внаслідок розширення асортименту послуг їх кількість збільшиться до 9 груп.

На підприємстві є проблеми, котрі потребують прийняття управлінського рішення:

1. заборгованість по податках;

2. поява на ринку агресивного іноземного конкурента;

3. зменшення кількості кваліфікованих працівників.

Розділ 1. Загальна характеристика підприємства

Таблиця 1.

Загальна характеристика ЗАТ "Барвінок"

Параметр, який характеризується

Зміст та особливості

Основні відмінності

Законодавча база заснування та функціонування організації

Участь у ЗЕД

1. Форма підприємства

ЗАТ - закрите акціонерне товариство, що має статутний фонд, поділений на рівні частини. Несе відповідальність за зобов'язаннями товариства тільки майном товариства, акції розподілені між засновниками.

Основа відмінність від інших організацій полягає в тому, що акції ЗАТ розподіляються лише між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і їх не можна розповсюджувати через підписку, купувати та продавати на біржі

Закон України “Про захист економічної конкуренції ”

Закон України “Про економічну самостійність України”

Господарський кодекс України

Закон України" Про власність”

Бере участь у ЗЕД шляхом продажу продукції з-за кордону

2. Профіль

Торговельно-посередницьке підприємство

Специфіка полягає у тому, що підприємство не виготовляє товарів, а лише надає послуги

3. Види діяльності

Продаж таких товарів як: алкогольні напої, сигарети, безалкогольні напої, чай, кава, овочі, фрукти, молочні продукти, м'ясні продукти, рибні продукти, консервні продукти, заморожені продукти, бакалія, хлібобулочні, кондитерські вироби, посуд, канцтовари, побутова хімія, товари особистої гігієни, одяг та аксесуари.

Особливістю даного підприємства є те, що воно є повністю українським, чого не можна сказати про загальний ринок торговельно-посередницьких підприємств по Україні

4. Форма власності

Акціонерна форма власності, яка полягає в тому, що весь статутний капітал підприємства поділено на певну кількість акцій, якими володіють акціонери.

Перевага акціонерної форми власності полягає в тому, що вона зберігає все те позитивне. Що притаманне приватній власності - підприємницький інтерес, ініціативу, свободу вибору. Корпорація є найдемократичнішою формою власності.

5. Внутрішнє середовище:

1. Цілі.

Довгострокові: збільшення частки ринку на 20%, збільшення прибутку на 20%

Середньострокові: збільшення заробітної плати на 10%, оновлення інформаційної системи

Короткострокові: підвищення іміджу підприємства

2. Структура управління організацією. Структура підприємства є лінійно-функціональною, яка повністю задовольняє фірму.

3. Завдання.; відкриття ще одного магазину, проведення нової рекламної кампанії, оновлення інформаційної системи, залучення інвестицій для запланованих проектів

4. Технологія. Технології, які використовуються у роботі перебувають на досить високому рівні

5. Працівники. Чисельність працівників даного підприємства становить 600 чол., але в результаті реорганізації передбачається збільшення кількості працівників до 800 чол., які мають дипломи ВУЗів і пройшли підготовку кадрів.

6. Ресурси. ЗАТ "Барвінок" з метою забезпечення своєї дiялъностi у майбутнъому квалiфiкованими кадрами здiйснює оплату за навчання для деяких студентiв. Слід зауважити, що фірма максимально використовує наявні ресурси та потребує їх залучення ззовні.

6. Зовнішнє середовище

Фактори зовнішнього середовища прямого впливу

1. Споживачі. ЗАТ "Барвінок" орієнтується на забезпечення потреб споживачів. Основний споживач - це населення Західної України. Вплив фактора є максимально позитивним, оскільки існує тенденція до зростання попиту на послуги підприємства.

2. Постачальники. Постачальниками є підприємства з якими ЗАТ "Барвінок" уклало угоду про поставку різноманітних канцтоварів та приладдя, необхідного для процесу надання послуг. Співпраця з відповідальними, обов'язковими та порядними постачальниками позитивно впливає на результат діяльності ЗАТ "Барвінок".

3. Конкуренти. Загострення конкурентної боротьби на ринку негативно впливає на діяльність підприємства, проте вимагає від підприємства постійного розвитку.

4. Державні органи влади Розробляють, формулюють і затверджують засоби функціонування підприємства в державі. Держава впливає на підприємство через ліцензування, патентування та квотування у господарській діяльності.

5. Інфраструктура. Незадовільна

6. Законодавчі акти. Визначають можливі види діяльності підприємства, вказують на обов'язки і права підприємства. Вони безпосередньо впливають на ЗАТ "Барвінок", оскільки його діяльність базується на засадах законів, які видає держава.

7. Профспілки, партії та інші громадські організації. Вони укладають угоди з керівництвом про охорону, організацію праці та соціальний захист працівників. Це деколи не співпадає з інтересами підприємства. Партії є частиною державних органів влади і, водночас, є творцями законодавчих актів, на основі яких діє організація.

8. Система економічних відносин. Має досить відчутний вплив. Підприємство функціонує в ринкових умовах, а отже на засадах попиту і пропозиції.

9. Організації-сусіди. Відсутні, тому на організацію вони не впливають.

Фактори зовнішнього середовища непрямого впливу

1. Міжнародні події. Світова фінансова криза негативно відбилась на економічній діяльності фірми

2. Міжнародне оточення. Буде впливати на ЗАТ "Барвінок" через споживачів, конкурентів та постачальників помірковано позитивно.

3. Науково-технічний прогрес. Має значний вплив, адже використання сучасних технологій значно підвищує рів рівень обслуговування, підвищує ефективність роботи фірми

4. Політичні обставини. Вплив фактора на організацію відбувається переважно через споживачів, державні органи влади та законодавчі акти.

5. Соціально-культурні обставини. Негативний вплив фактора зумовлений низьким рівнем заробітної плати та культури споживачів.

6. Рівень техніки та технології. Високий рівень розвитку техніки та технології зумовлює необхідність оновлення обладнання. Є позитивним.

7. Особливості міжнародних економічних відносин. Поганий, нестабільний стан перехідної економіки в Україні, що не дає змогу підприємству тісно співпрацювати з закордоними фірмами.

8. Стан економіки. Нестабільний, тому на діяльність підприємства впливає негативно.

Розділ 2. Формування функцій менеджменту ЗАТ "Барвінок"

2.1 Планування

Рисунок 1. Графічна модель стратегічного планування.

Етап 1. Інформаційне забезпечення стратегічного планування.

Передбачає збір та обробку відповідними підрозділами та відповідними особами інформації про фінансово-господарський стан підприємства, конкурентоспроможність його послуг, ринкові можливості, несприятливі впливи, зміни в законодавстві та нормативній базі функціонування підприємства тощо.

Етап 2. Установлення місії та цілей організації.

Місія - забезпечення потреб різних груп споживачів шляхом надання якісних послуг

Цілі:

Довгострокові: збільшення частки ринку на 20%, збільшення прибутку на 20%

Середньострокові: підвищення рівня заробітної плати на 10%, оновлення інформаційної системи

Короткострокові: підвищення іміджу підприємства

Етап 3. Вибір методів аналізу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища.

У даному випадку доцільно використовувати метод статистичного і соціологічного дослідження і порівняння, економічного аналізу та метод експертних оцінок. Необхідно зазначити, що використання методу експертних оцінок як комплексного та узагальнюючого дозволить сформувати інформаційну картину щодо середовища функціонування підприємства, його шансів та можливостей, сильних та слабких позицій.

Етап 4. Оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища.

Передбачає оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища групою експертів, у яку входять працівники організації.

Таблиця 2.

Результати експертного оцінювання впливу факторів зовнішнього середовища товариства з обмеженою відповідальністю "Барвінок "

Фактори

Середня експертна оцінка впливу, бали

Середня вагомість факторів

Зважений рівень впливу, бали

Споживачі

+4

0,1

+0,4

Постачальники

+4

0,1

+0,4

Конкуренти

-2

0,1

-0,2

Державні органи влади

-2

0,05

-0,1

Інфраструктура

-3

0,1

-0,3

Законодавчі акти

-2

0,08

-0,16

Профспілки, партії та інші громадські організації

+3

0,04

-0,12

Система економічних відносин у державі

-3

0,04

-0,12

Організації - сусіди

0

0,03

0

Міжнародні події

+1

0,01

+0,01

Міжнародне оточення

+1

0,01

+0,01

Науково-технічний прогрес

+3

0,08

+0,24

Політичні обставини

-3

0,1

-0,3

Соціально-культурні обставини

-4

0,07

-0,28

Рівень техніки та технології

-3

0,08

-0,24

Особливості міжнародних економічних відносин

-3

0,02

-0,06

Стан економіки

-4

0,09

-0,36

Етап 5. Оцінювання та аналіз факторів внутрішнього середовища.

Проводиться тією ж групою експертів за шкалою [0; 5]. Результати експертних оцінок впливу факторів внутрішнього середовища на підприємство зведено в таблиці.

Таблиця 3.

Результати експертного оцінювання впливу факторів внутрішнього середовища.

Фактори

Середня експертна оцінка впливу, бали

Середня вагомість факторів

Зважений рівень впливу, бали

Цілі

4

0,1

0,4

Структура

4

0,1

0,4

Завдання

4

0,1

0,4

Технологія

3

0,1

0,3

Працівники

4

0,3

1,2

Ресурси

3

0,3

0,9

Етап 6. Прогнозування умов функціонування та результатів виробничо-господарської діяльності.

Для прогнозування використовуються якісні формальні методи, а саме: різних видів індивідуальних оцінок, та метод опитування споживачів. Також використовуються неформальні методи прогнозування на основі словесної та письмової інформації.

Етап 7. Виконання розрахунків, обгрунтувань, проектних рішень.

Для підготовки проектно-кошторисної документації на підприємстві необхідно створити спеціальний комітет з працівників.

Етап 8. Формування варіантів стратегії.

Можливими варіантами стратегій є: диверсифікація, організаційних перетворень, диференціації.

Етап 9. Вибір стратегії на засадах формування управлінського рішення.

Стратегія організаційних перетворень забезпечить ефективну роботу підприємства, враховує вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, але воно не забезпечить фірмі стійких конкурентних переваг.

Стратегія диверсифікації, враховуючи можливу діяльність підприємства у різних галузях, найбільше з усіх можливих стратегій відповідає його місії та цілям; крім того вона враховує вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, забезпечує наявність порівняно стійких конкурентних переваг та ефективну роботу підприємства.

Стратегія диференціації. Згідно до місії та цілей підприємства стратегія найбільше підходить, враховує фактори внутрішнього та зовнішнього середовища.

Етап 10. Оцінювання стратегії на предмет і відповідності установленим критеріям.

Стратегія диверсифікації найбільше відповідає місії та цілям підприємства. Вона також враховує вплив внутрішнього і зовнішнього середовища, забезпечить ефективну роботу і створить стійкі конкурентні переваги.

Логічним продовженням стратегічного планування на підприємстві є тактичне планування, тобто планування реалізації стратегії, яке включає поточне та оперативне планування. Схематична модель поточного планування на підприємстві “Барвінок ” наведена на рис.2.

Рисунок 2. Графічна модель поточного планування.

Виходячи із розуміння цілей, оцінки і аналізу зовнішнього середовища, сильних і слабких сторін підприємства серед стратегічних альтернатив більш доцільним слід вважати обмежене зростання. Така стратегія повинна забезпечити стабілізацію рівнів доходів і передумов переходу до стратегії росту

Етап 1. Інформаційне забезпечення поточного планування.

Для реалізації поточного планування виникає необхідність в інформації про диверсифікаційні, ринкові та диференціаційні можливості підприємства, його конкурентоспроможність, можливе місце розташування новоствореного підприємства, фінансово-господарський стан, який отримується з внутрішніх та зовнішніх джерел і обробляється відповідними підрозділами.

Етап 2. Оцінювання та аналіз сильних та слабких позицій підприємства.

Сильні позиції: ЗАТ "Барвінок" має у своєму розпорядженні потужні матеріальні ресурси. Підприємство намагається володіти повною і достовірною інформацією про досягнення НТП, стан підприємства на ринку.

Слабкі позиції: більшість ринку займають конкуренти, низький імідж у споживачів

Етап 3. Вибір та формування планових параметрів (системи економічних, технологічних, соціальних та інших показників).

Економічні показники: зростання прибутку на 20%, зростання ринку на 15%

Технологічні показники: збільшення витрат на оновлення технологій на 10%

Соціальні показники: збільшення середнього заробітку на 10%, витрати на покращення умов праці на 15%.

Етап 4. Підбір на альтернативних засадах заходів щодо досягнення планових параметрів.

Досягнення визначених показників потенційно можливо досягнути на засадах реалізації цілого переліку альтернативних заходів, опатимальними з яких обрано: залучення інвестицій для реалізації проектів; розробка рекламної кампанії, підготовка документації під заплановані проекти, підвищення якості послуг

Етап 5. Бюджетне планування.

1 стадія. Інформаційне забезпечення бюджетного планування. Передбачає підбір інформації бюджетним комітетом про місію, цілі, стратегію, тактику та політику організації.

2 стадія. Вибір методів бюджетного планування. Використовують такі методи бюджетного планування: послідовне бюджетне планування, нормативний метод та гнучке бюджетне планування.

3 стадія. Визначення видів, кількості, форм, та структури бюджетів організації. В організації формуються бюджети замовлень на перевезення, бюджетний баланс, бюджети конкретних інвестиційних проектів, бюджет усієї організації та бюджет руху грошових коштів.

4 стадія. Консолідація бюджетних показників. Передбачає формування моделі консолідації показників проміжних бюджетів, установлення взаємозв'язків між ними тощо.

5 стадія. Формування бюджету організації. Зведений бюджет організації є узагальненим розписом надходжень та видатків за усією організацією.

Етап 6. Вибір адміністративних важелів (політики, процедур, правил тощо).

Політика - надання торговельно-посередницьких послуг з максимальною вигодою для підприємства

Процедура - перевірка роботи касирів

Правило - правила поведінки у надзвичайних ситуаціях на роботі, порядок підписання документів.

Етап 7. Формування поточного плану.

зміна інформаційної системи

відкриття ще одного магазину

розробка рекламної кампанії

ремонт приміщення

підвищення якості послуг

Етап 8. Деталізація поточного плану за центрами виконання (відповідальності).

У підприємстві є такі види центрів відповідальності: центри вартості, центри видатків та центри інвестицій. Їх характеристику та участь у реалізації поточного плану розглянуто за допомогою таблиці.

Таблиця 4.

Види та характеристика центрів відповідальності

Види центрів відповідальності

Підрозділи,що належать до конкретних центрів відповідальності

Функціональна характеристика центрів відповідальності

Участь у реалізації заходів щодо досягнення планових показників на засадах бюджету

Центри вартості

Підрозділи

Підрозділи, що створюють нову вартість. Вони належать до моделі “вхід-вихід”, оскільки можливо врахувати усі затрати на їх діяльність та отримані результати у натуральних та кількісних показниках.

- розширення сфери обслуговування за рахунок відкриття нового магазину та збільшення асортименту послуг;

удосконалення якості обслуговування клієнтів

Центри видатків.

Бухгалтерія,

відділ постачання

Підрозділи, результати діяльності яких важко оцінити за звичайними критеріями. Методи обліку та аналізу не дозволяють установити за короткий термін залежність між розміром витрат на функціонування таких підрозділів та покращання загальних результатів.

Удосконалення інформаційної системи

Центри інвестицій

Директор, заступник директора з економіки, Заступник директора з загальних питань, заступник директора з маркетингу, бухгалтерія

Це керівники інституційного рівня та фінансово-економічні управлінські служби, які контролюють вартість та результати вкладених активів.

- Залучення інвестицій для реалізації проектів;

Впровадження інтегрованих управлінських систем.

2.2 Організування

Директор

Рис.3. Фактична органіграма управління ЗАТ "Барвінок"

Таблиця 6.

Фактична (раціональна) чисельність і функції посадових осіб підприємства „Барвінок".

Посади керівників

Чис. осіб

Функції (види діяльності працівників)

Відповідальність і повноваження

Факт.

Рац.

1

2

3

4

5

Директор

1

1

Визначає стратегію, політику та тактику організації; займається загальним керівництвом, дає розпорядження працівникам відповідно до їх поноважень, контролює стан розвитку підприємства; приймає рішення щодо реорганізації підприємства.

Несе відповідальність за стан і розвиток підприємства, має повноваження приймати і звільняти працівників.

Юристконсульт

1

1

Здійснює систематичний моніторинг законодавчих та нормативно-правових актів, на засадах яких функціонує підприємство, бере участь у проробці умов договорів, вивчає правові нюанси здійснення видів діяльності, їх оподаткування та оптимізацію податкових та митних платежів.

Відповідає перед директором за юридичну відповідність документації підприємства, консультування з різних правових питань, вчасне повідомлення про зміни у законодавчих та нормативно-правових актах.

Секретар-референт

1

1

Формує картотеку інформаційних карток про основних ділових партнерів підприємства, здійснює підготовку необхідної директору інформації, забезпечує листування підприємсва.

Відповідає перед директором за інформаційне забезпечення його діяльності, зв'язок підприємства з основними партнерами.

Заступник директора з загальних питань

1

1

Допомагає директору у організації діяльності підприємства, керує персоналом фірми, контролює стан розвитку підприємства

Відповідає перед директором підприємства за господарський стан підприємства.

Заступник директора з маркетингу

1

1

Укладає угоди із постачальниками необхідного обладнання та товарів, розробляє рекламну політику підприємства

Відповідає перед директором за постачання товарів та обладнання та за імідж фірми

Головний бухгалтер

1

1

У його підпорядкуванні функції бухгалтерського обліку, економічного аналізу підприємства, формування податкової та статичної звітності. А також керує процесами планування економічної та фінансово-кредитної діяльності тощо.

Несе відповідальність за фінансові ресурси перед директором, має право розпоряджатися цим ресурсами.

Заступник директора з кадрових питань

1

1

Займається кадрами, підготовкою кадрів, перекваліфікацією персоналу, має право звільняти на набирати працівників

Відповідає перед директором за кадровий склад фірми.

Заступник директора з економіки

-

1

Керує процесами планування економічних та, зокрема, фінансово-кредитної діяльності організації, оплати і матеріального стимулювання праці.

Відповідає перед директором за розробку економічної стратегії, впровадження прогресивних економічний ідей, тощо.

Бухгалтери

8

16

Здійснюють бухгалтерський облік, контролюють за витратами і доходами, організовують нарахування заробітної плати, складають звіти, баланси, бюджет.

Несуть відповідальність перед головним бухгалтером

Начальник господарського відділу

1

1

Основним обов'язком є управління оформленням необхідної документації.

Відповідає перед заступником директора з загальних питань за оформлення необхідних документів для процесу надання послуг.

Начальник відділу кадрів

1

1

Займається кадрами, підготовкою кадрів, перекваліфікацією персоналу

Відповідає перед заступником директора з кадрових питань за кадровий склад фірми

Начальник відділу реклами

1

1

Займається проведення рекламної кампанії, дослідженням ринку

Відповідає перед заступником директора з маркетингу за свою діяльність.

Начальник відділу продаж

1

1

Продаж товарів

Відповідає за продаж товарів

Начальник відділу ЗЕД

-

1

Організовує зовнішньоекономічну діяльність підприємства

Відповідає перед директором за ЗЕД

Начальник фінансово-економічного відділу

1

1

Керує процесами планування економічних та, зокрема, фінансово-кредитної діяльності організації, оплати і матеріального стимулювання праці.

Відповідає перед заступником директора з економіки розробку економічної стратегії, впровадження прогресивних економічний ідей, тощо.

Менеджер

7

8

Керують роботою персоналу підприємства

Відповідають перед начальником господарського відділу за ефективну роботу персоналу підприємства

Працівники господарського відділу

6

11

Організація надання послуг

Відповідають перед начальником господарського відділу за організацію надання послуг, дотримання всіх графіків

Працівники відділу продаж

4

9

Займаються організацією продаж продукції

Відповідають за якісний та своєчасний збут товарів

Працівники відділу реклами

4

9

Займаються проведенням рекламної кампанії, інформуванням споживача про продукцію

Відповідають за підтримання іміджу підприємства

Працівники відділу ЗЕД

-

4

Займаються зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, організовують поставку товарів з-за кордону

Відповідають за зовнішньоекономічну діяльність підприємства

Працівники відділу кадрів

9

13

Займаються пошуком нових працівників, а також відповідь за кваліфікацію кадрів та звільнення

Відповідають за кадри

Обслуговуючий персонал

549

716

Касири, прибиральники, охоронці, вантажники, водії.

Відповідають перед менеджерами по персоналу за ефективну роботу підприємства

Всього

600

800

-

-

2.3 Мотивування

Таблиця 7.

Застосування теорій мотивування підприємства „Барвінок .

Назва теорії мотивації

Короткий зміст та особливості застосування

Обгрунтування можливості застосування в організації

Елементи системи матеріального стимулювання праці, в яких знаходять відображення теорія

ЗмістОВНІ

Теорія потреб Туган-Барановського

Теорія виділяє 5 груп потреб:

фізіологічні

статеві

симптоматичні

альтруїстичні

За цією теорією працівники хочуть задовільнити свої потреби, тому за винагороду будуть добре працювати, але задовільнити всі потреби дуже важко.

Базується на соціально-психологічних економічних факторах. Створюються умови для задоволення альтруїстичних потреб, створення сім'ї тощо.

Ієрархія потреб Маслоу

Теорія базується на вивченні поведінки людей. Первинні потреби вимагають першочергового забезпечення. Теорія поділяється на первинні потреби і вторинні.

Дана теорія застосовується в організації для задоволення первинних потреб, а потім вторинних.

Система матеріального стимулювання для задоволення первинних потреб включає розподіл зарплати через оцінку кількості та якості праці. Вона базується на винагородах, доплатах.

Теорія потреб Мак-Клелланда

Дана теорія виділяє три потреби:

влади

успіху

причетності

Дану теорію можна застосовувати в організаціях для задоволення вторинних потреб і вона може виражатися винагородою як внутрішньою, так і зовнішньою.

Влада, успіх та причетність передбачають збільшення повноважень та відповідальність, а отже і більшу заробітну плату, визнання з боку оточуючик у формі привабливих пропозицій.

Двофакторна теорія Герцберга

Згідно цієї теорії всі фактори діляться на гігієнічні та мотиваційні. Гігієнічні повязані із середовищем яке оточує працівника, а мотиваційні - із змістом самої роботи.

Ця теорія застосовується в організації тому, що праця, яка приносить задоволення, трудові успіхи та інші позитивні результати, є корисною перш за все для самої організації і відповідно до працівника.

Включає зарплату через оцінку кількості і якості витраченої праці. Зарплата залежить від відповідальності, ділового росту, результатів роботи. Від цих показників залежить також премія.

Теорія потреб К. Альдерфера

Основними групами потреб, які мотивують людину вважаються потреби існування, зв'язку зростання.

За неможливості задоволення потреб вищого рівня, зростають зусилля щодо якіснішого задоволення потреб нижчого рівня.

Наявність прямого та зворотнього руху в задоволенні потреб створює ширші можливості для стимулювання працівників фірми: якщо немає необхідних об'єктивних чи суб'єктивних умов для задоволення працівниками умов зростання на підприємстві, то вони можуть зосередити усі свої зусилля на якнайповнішому задоволенні потреб зв'язку чи існування.

Для забезпечення ефективної дії на підприємстві цієї теорії використовують такий принцип матеріального стимулювання як забезпечення зростання заробітної плати в міру підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності. Це допоможе задовільняти первинні потреби працівників підприємства і, водночас, потреби зростання.

Теорії потреб Д. Макгрегора

Теорія „Х” передбачає, що працівники схильні уникати роботи та відповідальності, тому для їх стимулювання необхідно використовувати контроль та погрози.

Теорія „У” апелює до потреб більш високого порядку: потреби у причетності, мати високі цілі, автономії і самовираження.

Працівники більш схильні до теорії „У”, але організаційні умови та поведінка менеджерів зумовлюють вибір теорії „Х”.

Якщо на підприємстві можна досить чітко поділити усіх працівників на дві групи: схильних до уникнення виконання завдань та схильних до добровільного та відповідального виконання і перевиконання завдань, то теорію можна застосувати, базуючись на дієвості механізмів спонукання щодо кожної конкретної групи. Необхідно зауважити, що дана теорія має психологічне спрямування і вимагає глибокого вивчення мотивів поведінки працівників у конкретних ситуаціях.

У теорії „Х” для мотивації працівників використовують матеріальне стягнення за погане виконання роботи. Для забезпечення вибору працівниками теорії „У” використовують забезпечення можливості підвищення заробітної плати за виконання престижних робіт і за допомогою цього задовільняють потреби вищого порядку.

Теорія потреб У. Оучі

Теорія „Z” вивчає, що основою успіху працівників є віра в загальні цілі.

Вагомими стимулами є довірчі взаємини та взаємопідтримка, повна узгодженість дій.

Доцільно застосовувати на підприємствах, у яких первинні потреби працівників уже задоволені на належному рівні, при цьому існують чітко визначені організаційні цілі, культивується корпоративний дух, заохочується взаємодопомога та взаємопідтримка, забезпечується прозорість та взаємоузгодженість дій.

Тут вагому роль відіграє система матеріального стимулювання за досягнення конкретних результатів відповідно до установлених цілей, тобто акцентується увага на відрядні, комісійній формах оплати праці, установленні доплат та премій тощо.

ПРОЦЕСІЙНІ

Теорія очікувань В. Врума

Базується на очікувані появи якоїсь події. Виділяють такі очікування:

по відношенню до ”затрат-результатів”

по відношенню до “результатів-винагород”

по відношенню до цінності заохочення або винагороди

Проявляється в результаті очікування працівників на винагороду, підвищення зарплати, підвищення посади.

Система матеріального стимулювання праці базується на зовнішніх винагородах, які дає робота. Це зарплата, на яку очікує працівник в обмін за виконану роботу, премія яка може виступати елементом очікування.

Теорія справедли-вості С. Адамса

Констатує, що люди обєктивно визначають співвідношення отриманої винагороди до вкладених зусиль і потім співставляють його з винагородою інших людей, які виконують аналогічну роботу. Якщо порівняння виявляє дисбаланс і несправедливість, то у людини виникає психологічна напруга.

Застосовується в організації і виявляється через справедливий розподіл заробітної плати між працівниками в залежності від стажу роботи, кваліфікації працівника і якості його роботи.

Матеріальне стимулювання праці, в якій відображена дана теорія полягає в тому, щоб справедливо розподілити заробітну плату між працівниками в залежності від кількості та якості їх праці, кваліфікації та інших критеріїв.

Комплексна процесійна теорія Л. Портера і Е. Лоулера

Дана теорія враховує цінність винагород, звязки зусилля - винагорода, здібності, характер, роль працівника.

Дана теорія застосовується в організації тому, що вона враховує на скільки повністю затрачено зусилля працівника, тобто результати роботи оцінюються винагородами за затрачені зусилля працюючих.

Система матеріального стимулювання праці даної теорії полягає в необхідності докладання працівником певних зусиль для отримання винагороди за свою працю.

Теорія партиси-пативного управління

Залучення працівників до управління організацією з метою підвищення рівня їх задоволення роботою, що сприятиме зростанню ефективності діяльності організації.

Організація на процес задоволення потреб вищого порядку.

Можливо використовувати в організаціях з децентралізованою системою управління, у яких керівники застосовують демократичні стилі керівництва та їх похідні.

Передбачає надання матеріальних стимулів за колективні результати та їх розподіл з використанням різноманітних методів.

Теорія морального стимулю-вання

Орієнтується на задоволення потреб вищого порядку (визнання, причетності, поваги тощо).

Базується на використанні моральних стимулів.

Доцільно застосовувати у будь-якій організації, але обов'язково як доповнення до матеріального стимулювання, оскільки у протилежному випадку мотивуюча дія моральних стимулів зникатиме.

Не передбачає.

Теорія результатив-ної валентності Дж. Аткін-сона

Мотивація діяльності залежить від прагнення індивіда досягнути успіху чи уникнути негативної оцінки.

Передбачає вивчення прагнень працівників досягнути успіху чи уникнути невдач, диференціацію їх на групи відповідно до виявлених прагнень та орієнтацію на індивідуальні характеристики щодо формування необхідних мотивів.

Для того, щоб повністю реалізувати здібності працівників необхідно забезпечити на підприємстві можливість підвищення заробітної плати за виконання престижних робіт, що викликатиме в індивіда бажання досягти успіху і, відповідно, принести успіх підприємству.

Теорія матеріаль-ного стимулю-вання

Передбачає формування та використання систем матеріальних стимулів та розподіл заробітної плати.

Базується на використанні матеріальних стимулів (форм та систем оплати праці, премій, надбавок, доплат, подарунків тощо).

Є обов'язковою для застосування у будь-якій організації у тому числі на підприємстві, оскільки матеріальне стимулювання створює реальні можливості для задоволення переважної більшості потреб працівників.

Передбачає використання на підприємстві різноманітних форм та систем оплати праці, премій, надбавок, доплат, подарунків тощо.

Таблиця 8.

Результати розрахунку заробітної плати на підприємстві „Барвінок". Фактична чисельність.

Посадові особи

Чисельність, чол.

Посадовий оклад, грн.

Надбавки, доплати

Премії

Величина місячної заробітної плати одного працівника, грн.

Характер

Величина, грн., (%)

Характер

Величина, грн., (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

Директор

1

2300

За високі досягнення у праці

1150

(50%)

-

-

3450

Юрис-

консульт

1

1100

-

-

-

-

1100

Секретар-референт

1

1050

-

-

-

-

1050

Заступник директора з загальних питань

1

1500

-

-

За економію фінансових ресурсів підприємства

345

(23%)

1845

Головний бухгалтер

1

1650

-

-

За перевиконання планових показників

330

(20%)

1995

Заступник директора з маркетингу

1

1400

За роботу у вечірній та нічний час

280

(20%)

-

-

1680

Заступник директора з кадрових питань

1

1470

-

-

За економію фінансових ресурсів підприємства

735 (50%)

2205

Бухгалтери

8

1400

За роботу у вечірній та нічний час

350

(25%)

-

-

1750

Начальник господарського відділу

1

1370

За роботу у вечірній та нічний час

411

(30%)

-

-

1781

Начальник відділу продаж

1

1400

-

-

За перевиконання планових показників

700

(50%)

2100

Начальник відділу реклами

1

1450

За роботу у вечірній та нічний час

362.5

(25%)

-

-

1812.5

Начальник відділу ФЕВ

1

1350

-

-

-

-

1350

Начальник відділу кадрів

1

1520

За роботу у вечірній та нічний час

456

(30%)

-

-

1976

Працівники господарського відділу

6

1350

-

-

За перевиконання планових показників

540

(40%)

1890

Працівники відділу продаж

4

1300

За роботу у вечірній та нічний час

390

(30%)

-

-

1690

Працівники відділу реклами

4

1250

За високі досягнення у праці

625

(50%)

-

-

1875

Працівники відділу кадрів

9

1310

-

-

За перевиконання планових показників

327.5

(25%)

1637.5

Менеджери

7

1230

За роботу у вечірній та нічний час

492

(40%)

-

-

1722

Обслуговуючий персонал

549

1142

За роботу у вечірній та нічний час

114

(10%)

-

-

1256

Місячний ФОП, грн.

780000

Середня заробітна плата, грн.

1300

Таблиця 9. Результати розрахунку заробітної плати на підприємстві „Барвінок". Раціональна чисельність.

Посадові особи

Чисельність, чол.

Посадовий оклад, грн.

Надбавки, доплати

Премії

Величина місячної заробітної плати одного працівника, грн.

Характер

Величина, грн., (%)

Характер

Величина, грн., (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

Директор

1

2600

За високі досягнення у праці

1300

(50%)

-

-

3900

Юрис-

консульт

1

1320

-

-

-

-

1320

Секретар-референт

1

1350

-

-

-

-

1350

Заступник директора з загальних питань

1

1850

-

-

За економію фінансових ресурсів підприємства

925

(50%)

2775

Головний бухгалтер

1

1900

-

-

За перевиконання планових показників

760

(40%)

2760

Заступник директора з маркетингу

1

1750

За роботу у вечірній та нічний час

350

(20%)

-

-

2100

Заступник директора з ЗЕД

1

1900

За роботу у вечірній та нічний час

684

(36%)

-

-

2584

Заступник директора з кадрових питань

1

1950

-

-

За економію фінансових ресурсів підприємства

975

(50%)

2925

Бухгалтери

16

1720

За роботу у вечірній та нічний час

430

(25%)

-

-

2150

Начальник господарського відділу

1

1750

За роботу у вечірній та нічний час

525

(30%)

-

-

2275

Начальник відділу загальних питань

1

1800

-

-

За перевиконання планових показників

900

(50%)

2700

Начальник відділу реклами

1

1820

За роботу у вечірній та нічний час

819

(45%)

-

-

2639

Начальник відділу ЗЕД

1

1850

-

-

За перевиконання планових показників

740 (40%)

2690

Начальник відділу кадрів

1

1900

За роботу у вечірній та нічний час

570

(30%)

-

-

2470

Працівники господарського відділу

11

1850

-

-

За перевиконання планових показників

740 (40%)

2690

Працівники відділу продаж

9

1790

За роботу у вечірній та нічний час

537

(30%)

-

-

2327

Працівники відділу реклами

9

1680

За високі досягнення у праці

840

(50%)

-

-

2720

Працівники відділу ЗЕД

4

1800

За вміле використання у роботі іноземних мов

720

(40%)

-

-

2520

Працівники відділу кадрів

13

1750

-

-

За перевиконання планових показників

437.5 (25%)

2187.5

Менеджери

8

1820

За роботу у вечірній та нічний час

728

(40%)

-

-

2548

Обслуговуючий персонал

716

1327

За роботу у вечірній та нічний час

133 (10%)

-

-

1460

Місячний ФОП, грн.

1248000

Середня заробітна плата, грн.

1560

2.4 Контролювання

Таблиця 10.

Контролювання на підприємстві „Барвінок".

Вид ресурсу

Характеристика процесу контролю щодо кожного виду ресурсів

Оцінка впливу контролю на посадових осіб і підрозділи організації

Служби і посадові особи, які відповідають за результати контролю

Попередній контроль

Людські

Проходить тестування, щоб визначити знання і навики працівників. Враховується стаж і кваліфікація працівника, для того щоб прийняти його на роботу.

Таким чином набираються працівники, які забезпечать вчасне і якісне виконання своєї роботи

Директор, Заступник директора з загальних питань, заступник директора з кадрових питань

Інформаційні

Вхідна інформація перевіряється на достовірність та об'єктивність. Для цього формується система збору, оброблення та перевірки інформації.

Забезпечує швидке і точне інформування підприємства про зміни.

Директор, юрисконсультант, господарський відділ

, головний бухгалтер, заступник директора з кадрових питань

Фінансові

Аналізуються видатки і доходи

Фінансові ресурси використовуються економічно

Директор, юрисконсульт, бухгалтерія і головний бухгалтер, заступник директора з економіки

Матеріальні

Перевірка якості та кількості отриманих від постачальників необхідних обладнання відповідно до укладених договорів та критеріїв, що у них зазначені.

Формує матеріально-сировинну базу для здійснення відповідних видів діяльності усіма підрозділами організації за критеріями якості та кількості.

Заступник директора з маркетингу, відділ постачання та реклами.

Поточний контроль

Людські

Здійснюються регулярні перевірки працівників та їх перекваліфікація.

Забезпечуються планові показники, дисципліна, запобігання прогулів, неякісному виконанню робіт, поганій взаємодії, уникнення помилок та браку.

Усі керівники підприємства.

Інформаційні

Перевіряються системи обробки інформації та робиться їх характеристика

Забезпечується достовірне інформування та швидка її передача між працівниками

Усі працівники підприємства.

Фінансові

Визначаються видатки, формується документація, перевіряються фінансові структури організації

Ведеться правильний облік, запобігаються фінансові махінації.

Директор, головний бухгалтер, юрисконсульт, заступник директора з економіки

Матеріальні

Перевіряється розподіл фінансових потоків. Контролюються норми використання ресурсів, виявляються відхилення і установлюються їх причини.

Зменшується неправильний розподіл ресурсами.

Заступник директора з маркетингу, Заступник директора з загальних питань

Заключний контроль

Інформаційні

Перевіряється повнота, достовірність та об'єктивність інформації, що відображає рівень виконання поставлених завдань.

Забезпечує умови для подальшого достовірного, повного інформування, формування прозорості діяльності підприємства.

Представники керуючої та керованої системи підприємства.

Людські

Визначається перспективність працівників, відповідність посади донавичок і кваліфікації.

Створює основу для заохочення, чи застосування санкцій до відповідних працівників.

Усі керівники підприємства.

Фінансові

Перевіряються поточні рахунки і порівнюються з плановими показниками.

Дає основу для нових управлінських рішень, щодо видатків і доходів.

Директор, головний бухгалтер і бухгалтерія, юрисконсульт, заступник директора з економіки

Матеріальні

Перевіряються розподіл і використання ресурсів.

Дає інформацію, щодо подальшого використання ресурсів та потреби у їх поповненні.

Директор, Заступник директора з загальних питань, головний бухгалтер.

2.5 Регулювання

Таблиця 11.


Подобные документы

 • Створення структури підприємства. Використання методів менеджменту на підприємстві. Ліквідація виявлених недоліків у якості продукції і виробничого процесу. Проектування комунікацій на підприємстві. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень.

  курсовая работа [209,7 K], добавлен 19.10.2012

 • Форма організації, особливості її існування. Межі території, яку охоплює діяльність організації. Формування функцій менеджменту на підприємстві. Проектування комунікацій на підприємстві. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на підприємстві.

  курсовая работа [370,6 K], добавлен 01.04.2011

 • Формування і використання функцій менеджменту на підприємстві ВАТ "Геотехнічний інститут". Розробка механізмів прийняття управлінських рішень. Проектування комунікацій в готельному комплексі. Механізми управління організацією. Ефективність менеджменту.

  курсовая работа [155,0 K], добавлен 23.10.2007

 • Сутність адміністративного менеджменту на готельно-туристичному підприємстві, його переваги та недоліки. Роль менеджера в умовах адміністративного менеджменту. Напрямки підвищення ефективності адміністративного менеджменту на готельному підприємстві.

  курсовая работа [109,2 K], добавлен 20.12.2013

 • Формування менеджменту на підприємстві. Механізми прийняття управлінських рішень в організації. Проектування комунікацій на підприємстві. Формування механізмів управління групами працівників в організації. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [139,2 K], добавлен 29.12.2013

 • Розробка та раціоналізація відповідно до змін середовища функціонування системи менеджменту підприємства, яке спеціалізується на послугах з прокату гірськолижного спорядження. Формування функцій менеджменту на підприємстві, використання його методів.

  курсовая работа [221,2 K], добавлен 29.12.2013

 • Сутність системи менеджменту на підприємстві, її головні цілі та завдання. Формування функцій менеджменту в організації: планування діяльності, мотивація і контроль персоналу. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень й вдосконалення керівництва.

  курсовая работа [56,5 K], добавлен 13.10.2012

 • Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Механізми прийняття управлінських рішень та управління групами працівників, побудова комунікацій. Оцінка ефективності системи менеджменту.

  курсовая работа [318,1 K], добавлен 11.03.2011

 • Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розробка пропозиції з удосконалення керівництва, механізмів прийняття управлінських рішень. Оцінка ефективності систем менеджменту.

  курсовая работа [319,5 K], добавлен 28.11.2010

 • Загальна характеристика та напрямки діяльності підприємства, його місце на ринку. Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень.

  курсовая работа [128,3 K], добавлен 18.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.