Стратегії управління підприємством

Вивчення організаційної структури підприємства на прикладі турагентства ТОВ "Інтер-міст". Особливості організації управлінської праці, формування майна, обсяг та структур активів. Аналіз маркетингової та рекламно-інформаційної діяльності підприємства.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 07.12.2013
Размер файла 61,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вивчення організаційної структури підприємства

Організація управлінської праці на підприємстві

Управління фінансами підприємства

Організація туристичної діяльності на підприємстві

Індивідуальне завдання

Висновок

Використана література

Вивчення організаційної структури підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер-міст», є господарською одиницею, яка заснована на приватній власності, з правом найму робочої сили, і функціонує на принципах повної економічної і правової самостійності. Засновником і власником підприємства є: громадянка України Гелем Галина Ярославівна. Дата створення 21.06.2007 р.

Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий і інші рахунки в банках, має круглу печатку, емблему, інші реквізити підприємства.

Вся документація, реклама, вивіски, офіційне спілкування, музичне оформлення ведуться виключно державною мовою, крім випадків використання знаків для товарів і послуг, набули такого статусу згідно з чинним законодавством.

Дане підприємство є турагентом, займається турагентською діяльністю і діє на підставі таких документів:

— Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: Серія В03 №715022 від 13.07.2009р.. (додаток А)

— Ідентифікаційний код юридичної особи : 3142110394.

ТОВ « Інтер-міст» займається реалізацією туристичних продуктів та послуг.

Основні послуги - туристичні подорожі:

— масовий туризм (Єгипет, Туреччина, Греція, Болгарія, Хорватія, Польща, ОАЕ, Таїланд, Шрі-Ланка, Австрія, Німеччина, Франція, тощо);

— індивідуальні тури.

Додаткові послуги:

— оформлення закордонних паспортів та дитячих проїзних документів;

— консультації при оформленні візи;

— оформлення страхових полісів;

— продаж авіа та ж/д квитків;

— продаж TrevelSim (телефонні картки для вигідного спілкування закордоном).

Отже, основна діяльність товариства полягає в:

— організації відпочинку за кордоном і на території України;

— бронюванні готелів з урахуванням усіх побажань клієнтів, як на території України, так і за кордоном;

— продаж туристичних пакетів (транспорт + трансфер + готель + страховка) по наступних напрямках:

— індивідуальні;

— освітні;

— лікувальні;

— тури вихідного дня;

— екскурсійні тури по одній країні;

— комбіновані екскурсійні тури по Європі;

— VІР-туризм;

— індивідуальні тури будь-якої складності;

— групові тури;

— організація проведення конференцій, семінарів, тренінгів, презентацій;

— комплексне обслуговування корпоративних клієнтів;

— освіта за кордоном;

— страхування виїжджаючих за кордон;

— переклад документів;

Основними напрямками туристичної діяльності ТОВ « Інтер-міст» є:

— внутрішній туризм (пріоритети: Україна - Крим, Карпати);

— міжнародний туризм (пріоритети: Словаччина, Польща, Чехія, Болгарія, Греція, Туреччина, Хорватія, Австрія, Італія, Іспанія, Франція, Мальта, Фінляндія, Швейцарія, Китай, Таїланд, ОАЕ, Єгипет, Ізраїль, США, Домініканська Республіка, Мексика).

Згідно даних форми №1 - ТУР за 2012 рік послуги надано 116 туристам, з яких всі 116 чол. виїжджали закордон.

Підприємство має самостійний баланс, печатку, штамп, бланки та інші реквізити. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного майна та згідно з чинним законодавством України.

Діяльність товариства з обмеженою відповідальністю « Інтер-міст» регламентують наступні законодавчі документи:

— Господарський Кодекс України;

— Податковий Кодекс;

— Цивільний кодекс України;

— Закон України "Про туризм";

— Закон України "Про рекламу";

— Закон України "Про податок на додану вартість";

— Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

— Закон "Про захист прав споживачів" тощо.

До складу внутрішніх установчих документів відносяться: Статут підприємства.

У статуті відображено дані щодо:

— найменування та правового статусу і юридичної адреси;

— відомості про засновників, їх права та обов'язки;

— мета, предмет діяльності;

— статутний капітал, розподіл його часток;

— перелік майна підприємства;

— порядок розподілу прибутку та покриття збитків;

— органи управління підприємством та принципи трудових відносин з працівниками;

— організація звітності на підприємстві;

— припинення діяльності організації, а також принципи ліквідації та реорганізації;

— порядок внесення змін до статуту.

Головною місією діяльності ТОВ «Інтер - міст» є підтримка та розвиток українського туризму, як провідної галузі економіку України. Створити та підтримувати міжнародний імідж країни в галузі туристичних подорожей.

Головною цілю діяльності ТОВ «Інтер - міст» є досягнення фінансових результатів, стабільного економічного положення на туристичному ринку, досягнення особистого фінансового збагачення всіх працівників фірми та вихід на міжнародний рівень.

Офіс фірми знаходиться за адресою: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців,15. Зручне місце розташування сприяє іміджу туристичного підприємства та полегшує співпрацю з партнерами та клієнтами, а біля входу в будівлю завжди є вільне місце для паркування авто клієнтів.

Саме офісне приміщення розділене на дві зони: рецепція та кабінет, де працюють директор і менеджер. Робочі місця оснащені комплектом меблів і засобами оргтехніки для комфортної роботи (письмові столи, столи-приставки для персональних ЕОМ, крісла, картотека, канцелярські предмети, телефонні апарати, факс, ксерокс тощо). У кожного працівника власний робочий комп'ютер чи ноутбук. В приміщенні є зона відпочинку, де можна приготувати чай чи каву.

В обслуговуванні туристів під час подорожей беруть участь десятки різноманітних підприємств і організацій. До них належать підприємства, що надають засоби розміщення, харчування, екскурсійні фірми, транспортні компанії, рекреаційні підприємства, побутові фірми, торгові організації і т. д. Усі підприємства і організації, що беруть участь у комплексному обслуговування туристів, являються партнерами туристичних організацій або постачальниками послуг.

Пошук перспективних партнерів полягає у тому, що з дуже великої кількості фірм і підприємств, потрібно вибрати саме ті, які виявили б інтерес до співробітництва з товариством і при цьому повинні відповідати усім вимогам щодо обслуговування туристів.

Кожне підприємство, яке працює у сфері надання послуг має партнерів та осіб, яким вони надають ті чи інші послуги. ТОВ «Інтер - міст» на туристичному ринку виступає, як посередник (турагент).

Як агент - у випадку реалізації туристичного продукту, розробленого іншим туристичним оператором за агентську винагороду. В цьому випадку підписується агентський договір з туроператором та договір на реалізацію туристичних послуг (від імені туроператора).

Основними партнерами товариства «Інтер - міст» є такі туроператори: "Тourtess", "TPG", "NEWS Travel", "Coral", "Океан тур", "Наталі турс", "Пегас", "Анекс тур", "Ільтур", "Альф", "Міст-тур", та інші компанії по реалізації окремих послуг: "IATI", "АйТи Тур", "Авіалайн", "TravelSim", страхова компанія "Інго" та ін.

В ТОВ «Інтер - міст» є оптимальний склад працівників, який забезпечує повноцінну роботу підприємства. У даному товаристві переважає демократичний стиль управління, тобто відбувається заохочення працівників у вирішенні певних питань, підготовці і обговоренні рішень тощо.

Вибір структури управління підприємством в значній мірі залежить від кількості працівників підприємства. Оскільки штат працівників фірми складає 4 чоловік, то лінійна структура управління даною організацією є оптимальною.

Перелік обов'язків і завдань працівників підприємства передбачені у посадових інструкціях.

Рисунок 1.1. - Організаційна структура управління ТОВ «Інтер - Міст»

Підприємство в установленому порядку може відкривати філіали, вступати в договірні відносини з іншими юридичними та фізичними особами як на території України так і за її межами по створенню об'єднання з правом юридичної особи як безпосередньо, так і через представників.

Організація управлінської праці на підприємстві

Вихідним елементом будь - якого підприємства є робоче місце, в межах якого відбувається цілеспрямована діяльність конкретного працівника.

Робочі місця мають бути відповідним чином організовані. Керівник на даному підприємстві добре знає, що таке робоче місце, які його складові, яким чином його організувати як для себе самого, так і для підлеглих.

Робоче місце - це така структура, в якій поєднується в єдине ціле елементи організації та особисті, людські риси працівника, утвориючи систему "людина - робота".

Загалом роботу характеризують конкретні завдання, обов"язки працівника і відповідна сфера його відповідальності. Для здійснення всіх визначених при цьому операцій працівнику необхідні відповідні знання, навички, здібності.

Кожне робоче місце має бути відповідним чином обладнане, тобто забезпечене необхідним обладнанням, інструментами тощо. Робоче місце і його оснащення - важливий елемент умов праці. Умови праці на підприємстві ТОВ «Інтер - міст» - це сукупність елементів виробничого середовища, які впливають на здоров"я та працездатність людини, задоволеність працею, а пізніше і на її результати.

До будь - якого робочого місця на даному підприємстві висуваються відповідні вимоги. Ряд вимог, перш за все в галузі санітарії, техніки безпеки, правил експлуатації обладнання тощо, є обов"язковими, і за порушення їх керівник може понести відповідальність включно з кримінальною. Інші відносять, поки що до бажаних ( естетичність, економічність, інформаційні і т.д.), але нехтування ними безпосередньо впливає на продуктивність праці, а тому для підприємства вони мають важливе значення.

Режим праці даного товариства складається з 8 - годинного робочого дня, починається о 8°°, а закінчується о 17°° з обідньою перервою 1 година з 13°° до 14°° години.

Підприємство забезпечує для всіх працюючих безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому порядку.

Для ефективного управління менеджер повинен володіти знаннями сучасного менеджменту і мати здібності до керівництва людьми. Від менеджерів щоденно чекають прийняття рішень, які грунтуються на особистих цінностях та принципах. Якщо особисті цінності не чіткі, менеджеру не вистачатиме досить твердих підстав для суджень, які в цьому випадку можуть сприйматися оточуючими як необгрунтовані. Праця менеджера важка, наполеглива, наповнена хвилюваннями, а не рідко стресами. Кожний менеджер повинен вміти володіти собою, оцінюючи себе як унікальний ресурс, щоб таким чином підтримувати продуктивність.

Для ефективного управління людьми та ресурсами необхідно набувати таких навичок керівництва, які залежать від здібностей менеджера до цього. Менеджер, який не вміє добиватися практичних результатів від своїх підлеглих, не має здібностей до керівництва. Менеджер повинен творчо підходити до вирішення проблем, мати здібності до інновацій. Керівник, який не бажає експериментувати, ризикувати чи використовувати творчий підхід до роботи, не зважаючи на труднощі, не здатний розвивати ініціативу підлеглих. Керівник повинен вміти впливати не тільки на підлеглих, а і на тих, хто йому безпосередньо підпорядкований, щоб мати необхідну підтримку і участь з боку останніх у вирішенні завдань власної організації. Менеджер повинен бути наполегливим, уміти взаємодіяти з оточенням та впливати на нього, також повинен вміти створювати позитивний клімат і ефективні робочі механізми для ефективної праці колективу.

Управління фінансами підприємства

Формування майна підприємства здійснюється протягом усього пріоду його функціонування і спрямована на фінансове та майнове забезпе-чення діяльності підприємства, розв"язання його стратегічних та тактичних завдань.

Управління формування майна в процесі створення підприємства потребує проведення наступної роботи, яка відображає суть процесу управління:

1. Визначення необхідного обсягу та структури активів підприємства,що створюється;

2. Оцінка можливого обсягу та структури майна підприємства, які реально можуть бути сформовані;

3. Оцінка можливої структурної трансформації;

4. Прийняття рішень стосовно проекту засновницького договору.

Найбільш важливе для майбутнього розвитку підприємства має процес первинного формування майна, оскільки саме на цьому етапі закладаються можливості або прискореного, ефективного розвитку, або кризи розвитку підприємства. Взаємозв"язок і спрямованість розвитку та процесів первинного формування його майна залежать від того,як цей процес здійснюється і на основі стихійних рішень та дій або на базі цілеспрямованого управління.

Під управлінням процесом формування майна прийнято розуміти процес обгрунтування та реалізації конкретних організаційно - екологічних заходів, спрямованих на формування такого майнового комплексу, який відповідає реальним потребам підприємства та створює базу для розв"язання його стратегічних завдань.

В процесі управління формуванням майна необхідно враховувати внутрішні та зовнішні фактори.До внутрішніх факторів відносяться: стратегічні цілі та завдання, стадія життєвого циклу розвитку підприємства, профіль та обсяги діяльності. До зовнішніх можна віднести: стан економіки країни в цілому, кон"юнктура ринків та капіталів, конкурентне середовище.

Залежно від стадії життєвого циклу підприємства процес управління формування майна проходить наступні етапи:

1. Етап первісного формування майна, який відбувається в період створення підприємства;

2. Етап кількісного та якісного розвитку майна підприємства, що триває впродовж всього часу існування підприємства.

3. Етап зміни власника майна підприємства або вилучення його з господарського використання, який відбувається в разі продажу (реорганізації) підприємства або його ліквідації.

Розвиток майна ТОВ «Інтер - Міст» в процесі його діяльності відбувається протягом всього часу життя, шляхом здійснення фінансово - господарської діяльності. Їх результатом є обсяг та структура, якість окремих видів активів зростання майна підприємства, як було зазначено вище.

Майно підприємства становлять основні фонди, оборотні кошти та інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Підприємство ТОВ «Інтер - Міст» має право розпоряджатися майном, продавати його іншим підприємствам, обмінювати, передавати його в оренду, надавати в позику, в тому числі і громадянам, а також списувати його з балансу в встановленому порядку. Забезпечуючи повне господарське відання, підприємство володіє, користується і розпоряджається майном у відповідності з цілями і задачами, встановленими Статутом ТОВ «Інтер - Міст».

Перевірки фінансової, господарської діяльності ТОВ «Інтер - Міст» здійснюються такими контролюючими органами:

— органи державної податкової служби - щодо повноти та правильності обчислення, сплати податків, зборів ( інших платежів ) до бюджетів та державних цільових фондів, неподаткових платежів, крім тих, за справлення яких відповідають інші контролюючі органи;

— органи соціального страхування - стосовно внесків щодо фондів соціального страхування;

— митні органи - щодо сплати ввізного мита, акцизного збору та податку на додану вартість, які сплачуються у випадку введення клієнтів через митний кордон України в момент перетикання митного кордону;

— іншими державними органами у межах їх компетенції, ревізійною комісією підприємства ТОВ «Інтер - Міст» та аудиторськими організаціями.

Підприємство ТОВ «Інтер - Міст» здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі відповідним органам, несе відповідальність за їх достовірність.

Фінансовий рік Товариства збігається з календарним.

Фінансово - господарська діяльність підприємства ( Товариства ) здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Загальними зборами.

Річні результати діяльності Товариства, що затверджуються Загальними зборами, перевіряються ревізійною комісією Товариства, яка складає звіт і висновок по них.

Товариство є власником:

— майна, переданого йому засновниками у власність;

— майна, одержаного в результаті його господарської діяльності;

— одержаних ним доходів;

— іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

Майно підприємства ТОВ «Інтер - Міст» формується за рахунок:

— грошових та матеріальних вкладів засновників;

— доходів, отриманих від реалізації продукції, послуг, а також від інших видів господарської діяльності;

— доходів від цінних паперів;

— кредитів банків та інших кредиторів;

— придбання майна іншого підприємства;

— благодійних та інших внесків організацій, підприємств, установ та громадян;

— інших джерел, не заборонених законодавством України.

Товариство є суб"єктом права колективної власності, може здійснювати право власності щодо свого майна згідно з законодавством України в порядку, встановленому цим Статутом та Установчим Договором.

ТОВ «Інтер - Міст» - туристичне підприємство, яке пропонує туристам ввесь комплекс послуг туризму. Воно займається розробкою туристичних маршрутів, забезпечує їх функціонуванням, продає тури тур агентам для випуску і реалізації путівок на них.

Основними причинами зниження рентабельності послуг, що надаються підприємством ТОВ «Інтер - Міст» в 2010 - 2012 р.р.є необхідність складання коштів та поліпшення матеріальної бази.

Підприємство самостійно планує свою господарську діяльність та визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, збільшення прибутку.

Матеріально - технічна база являє собою основу розвитку підприємства ТОВ «Інтер - Міст» так, як вона створює всі необхідні умови для обслуговування туристів повним комплексом послуг (харчування, розміщення, транспортування, екскурсій ). Матеріально - технічна база підприємства включає в себе всі споруди, їх технічне оснащення ( обладнання і інструмент, транспортні засоби і інші основні фонди ).

Туризм за головними характеристиками суттєво не вирізняється від інших форм господарської діяльності. Тому засади сучасного маркетингу можуть бути застосовані також і в туризмі.

Водночас, туризм має свою специфіку, яка вирізняє його не лише від торгівлі товарами, а й від інших форм торгівлі послугами. Йдеться про торгівлю як послугами, так і товарами, про особливий характер споживання туристичних послуг і товарів у місці їхнього виробництва, а також - у певній ситуації.

Основний туристичний продукт - це комплексне обслуговування, тобто стандартний набір послуг, який продають туристам в одному «пакеті».

ТОВ «Інтер - Міст» несе такі витрати на рекламу як:

— витрати на розробку та виготовлення ескізів та етикеток, придбання та виготовлення рекламних сувенірів;

— витрати на рекламні заходи через засоби масової інформації (оголошення у пресі, оголошення на радіо);

— витрати на освітлювальну та іншу зовнішню рекламу;

— витрати на зберігання, супроводження, митне оформлення рекламних матеріалів;

— витрати на проведення інших рекламних заходів;

— виготовлення візитних карток для працівників свого апарату управління.

Турагентство - фірма, що купує тури, розроблені туроператором, випускає на ці тури путівки і реалізує їх споживачеві, а турагент - це юридична особа, яка діє від імені туроператора та безпосередньо залежить від його діяльності.

Характерні туристичні послуги - послуги, призначені для задоволення потреб споживачів, надання та виробництво, яких суттєво скоротиться без їх реалізації туристам.

Реалізація основних характерних послуг даним підприємством проводиться на договірній основі. Під час реалізації даною фірмою конкретної послуги здійснюється турагенська діяльність.

Турагенти поділяються за формами організації і спеціалізацією.

За формою організації дане туристичне підприємство є туристичною фірмою горящих путівок - турагенство, яке організовує переважно виїзний туризм при взаємодії з іншими туроператорами та турагентами на основі взаємних угод.

Щодо спеціалізації, то ТОВ «Інтер - Міст» є турагенством, яке спеціалізується на певних видах обслуговування (реалізація відпочинкових, екскурсійно-пізнавальних та навчальних подорожей).

ТОВ «Інтер - Міст» пропонує наступні туристичні продукти за такими основними напрямками: Греція, Єгипет, Іраїль, Туреччина, Чехія, Хорватія тощо.

Товариством з обмеженою діяльністю «Інтер - Міст» за період з 2010р. по 2012р. було реалізовано наступні тури (Таблиця 3.1.):

За 2010 рік підприємство отримало доходу від реалізації турів в розмірі 323 574 грн.

(28 чол. * 3900 грн.+2 чол.* 4430 грн. + 21 чол. * 1980 грн. + 27 чол. * *5440 грн. + 3 чол. * 1835 грн. + 7 чол.*1652 грн.)

Комісійні становлять 32 357,4 грн. (323574 грн. * 0,1)

Тому дохід підприємства становив 32 357,4 грн.

Таблиця 3.1. - Реалізація турів за період 2010р - 2012р

Напрямок

2010р.

2011р.

2012р.

Єгипет

28

21

23

Греція

2

4

12

Ізраїль

21

13

16

Туреччина

27

40

52

Чехія

3

5

2

Хорватія

7

9

11

Всього

88

92

116

Таблиця 3.2. Середня вартість турів, грн.

Напрямок

2010р.

2011р.

2012р.

Єгипет

3900

4730

5730

Греція

4430

4815

5230

Ізраїль

1980

2350

3120

Туреччина

5440

6340

6530

Чехія

1835

1940

2480

Хорватія

1652

1820

2570

За 2011 рік підприємство отримало доходу від продажу турів в розмірі 428 8820 грн.

(21 чол. * 4730 грн. + 4 чол. * 4815 + 13 чол. * 2350 грн. + 40 чол. * 6340 грн. + 5 чол.*1940 грн. + 9 чол. * 1820 грн.)

Комісійні турагента становлять 42 882 грн. (428 820 грн. * 0,1)

Дохід ТОВ «Інтер - Міст» на період 2012 року становив 42882 грн.

За 2012 рік підприємство отримало доходу на суму 617 260 грн.

(23 чол. * 5730 грн. + 12 чол. * 5230 грн. + 16 чол. * 3120 грн. + 52 чол. *

* 6530 грн. + 2 чол. * 2480 грн.+11 чол. * 2570 грн.)

Комісійні турагента становлять 61 726 (617 260 грн. * 0,1)

Дохід ТОВ «Інтер - Міст» за 2012 рік становив 56 510 грн.

На структуру туристського потоку впливає багато факторів:

— наявність попиту на дану подорож;

— наявність можливостей матеріальної бази, інфраструктури і послуг;

— взаємини з авіакомпаніями та іншими перевізниками;

— відносини між країною відправлення і країною призначення;

— взаємини з партнерськими туристськими організаціями (постачальниками послуг);

— рівень розвитку туризму в країні призначення;

— політична стабільність у країні призначення.

Отже, можна сказати що 2012 рік був найприбутковішим для ТОВ «Інтер - Міст» тому, що в цьому році фірма відправила найбільшу кількість туристів на відпочинок за кордон.

Основою туристського попиту є потреба людини у відпочинку, спілкуванні, що і спонукає її до подорожі. Однак спонукальний мотив до подорожі може бути обмежений або, навпаки, стимульований. Від цього впливу залежать обсяг і структура існуючого на ринку попиту.

В умовах ринкових відносин жодна туристська фірма не розпочне жодної комерційної діяльності без детального вивчення туристського попиту і індивідуальних смаків потенційних споживачів туристських послуг.

Туристський попит - це сукупність платоспроможних потреб населення у послугах і товарах, пов'язаних з перебуванням у туристській подорожі.

Дослідження туристського попиту є однією з найважливіших умов формування ефективної ринкової політики туристичної фірми. При вивченні попиту важливо визначити, на яких ринках і секторах туристичне підприємство реалізує або має наміри реалізовувати свою продукцію.

Специфіка роботи з вивчення попиту в туристських послугах полягає в тому, що більша частина продукту туристичних підприємств реалізується на ринках, віддалених від місця їхнього розташування.

Дослідження туристського попиту на ринку рекомендується проводити за наступними основними напрямками:

— за видами туризму, за видами турів, туристських послуг, занять туристів, по місяцях, по сезонах;

— попит на території або місцевості, у які бажають приїхати туристи.

ТОВ «Інтер - Міст» керується такими категоріями факторів, як:

Об'єктивні фактори:

— прибутки населення і національний доход країни;

— демографічні фактори;

— фактори впливу навколишнього середовища;

— культурні фактори.

Суб'єктивні фактори:

— психологічні схильності споживачів;

— звички споживачів;

— традиції, мода.

Аналіз і дослідження цих факторів повинні бути предметом ринкових досліджень із метою формування нових ринків, підготовки пропозицій з освоєння різних видів туристського продукту.

Показники, які характеризують туристський попит, можуть бути об'єднані наступні групи:

— кількісні показники, що відображають обсяг попиту і споживання, кількість туристів і ночівель в цілому та у розбивці за національною приналежністю;

— розподіл продажу турів по окремих періодах (місяцях); середня тривалість перебування туристів у туроднях, у тому числі і за національностями; об'єм прибутків фірми від реалізації турів тощо;

— показники, які характеризують самого споживача туристських послуг - вік, стать, місце проживання, сімейний стан, ціль подорожі, соціальна і професійна приналежність, рівень прибутків туристів. Джерелами формування цих показників є результати анкетних досліджень, спостережень, паспортні дані туристів;

— показники, що характеризують поведінку туристів у місцях перебування - об'єм прибутків фірми від додаткових послуг; прибутки від екскурсій та різних заходів з організації дозвілля у цілому та у розрізі національностей туристів; кількість туристів, що взяли участь у додаткових анімаційних заходах; рівень задоволення туристів основними і додатковими послугами;

— статистичні дані про місцеві, регіональні і національні туристські організації - кількісні і фінансові показники діяльності, характер організованих ними турів, їхня вартість і т.д.;

— інша додаткова туристична інформація - про розклад руху міжнародного і внутрішнього авіаційного, морського, залізничного і автомобільного транспорту; про банки та інші фінансові установи; магазини сувенірів, гідів і гідів-перекладачів, конгреси і семінари, школи туризму[17].

Джерелами інформації можуть бути база даних самого товариства, а також різні документальні матеріали, які можна одержати від державних офіційних органів по туризму, установ статистики, асоціацій і професійних спілок по туризму, спеціалізованих журналів.

Вивчення попиту допускає необхідність поділу туристського ринку на окремі сегменти, оскільки той або інший продукт не може відповідати запитам відразу всіх споживачів.

Отже, одним з основних видів підприємництва на туристському ринку є агентська діяльність, тобто діяльність з реалізації турів, маршрутів, путівок тощо.

Практика свідчить, що придумати і створити якісний туристичний продукт значно легше, ніж довести його до кінцевого споживача. В сучасних умовах перенасиченості ринку однотипними пропозиціями, жорсткої конкурентної боротьби і обмеженої купівельної спроможності населення, завдання туристських агентств у порівнянні з іншими учасниками туристичного ринку є найважчими: зацікавити клієнта пропонованим туром або послугою, укласти з ним угоду, отримати гроші, оформити паспорт, владнати візові та страхові формальності, забронювати квиток, оформити та видати ваучер, відправити у подорож і повернути назад додому повністю задоволеним витраченими часом та грошима [13].

Отже, турагентська діяльність - надзвичайно поширений вид бізнесу у світі. Туристський ринок вирізняється значною кількістю учасників торгових операцій і являє собою приклад гострої конкурентної боротьби. Щоб розпочати туристичну діяльність порівняно просто. Вона не потребує значних інвестицій та високої спеціалізованої кваліфікації. Разом з тим ця початкова легкість виходу на туристичний ринок дуже часто буває оманливою, і новостворені туристські фірми так само легко зникають з ринку, як і появляються в ньому. Тому, якщо говорити про ТОВ «Інтер - Міст» , то воно є досить успішним.

Організація туристичної діяльності на підприємстві

Товарство з обмеженою відповідальністю «Інтер - Міст» є багатопрофільним - воно займається декількома напрямками міжнародного та внутрішнього туризму. До міжнародного належить літній і зимовий відпочинок. Серед зимового: гірськолижні курорти Австрії, автомобільний самодіяльний туризм ( перевагою цього відпочинку є гнучка цінова політика, зручність бронювання, а недоліком є складність візової підтримки та великий пакет документів. До літнього відносять: пляжний відпочинок, це курорти Болгарії, Туреччини, Чорногорії та Єгипту.

В залежності від виду запиту туриста і від способу організації продажу, тури можуть бути індивідуальними та груповими. Індивідуальні тури дають туристу більше незалежності і самостійності, але вони значно дорожчі, тому що такі види послуг, як транспортні перевезення, послуги гіда і деякі інші турист оплачує повністю сам на відміну від групових турів, де вартість послуги пропорційно ділиться на всіх членів групи.

Саме тому індивідуальні тури не є доступними масовому туристу. Крім того, організація індивідуальних поїздок є дуже трудомістким процесом, що вимагає використання комп'ютерної техніки для здійснення бронювання, диспетчеризації, розрахунків і інших операцій. З іншого боку, індивідуальний туризм з економічної точки зору дуже вигідний для туристських фірм, тому що дає більш високі доходи в розрахунку на одного туриста у порівнянні з доходами від групових турів. Тому в стратегії діяльності кожної фірми повинні бути знайдені певні місця як для групового, так і для індивідуального туризму.

Групові тури значно дешевші та доступніші масовому туристу, але під час групових поїздок кожний їхній учасник зобов'язаний підпорядковуватися встановленому для групи розпорядку подорожі [19].

Замовлений тур, а саме на таких турах спеціалізується досліджуване підприємство, при формуванні його програми і комплектуванні складу послуг проводяться за врахуванням побажань туриста. Йому пропонують різні варіанти обслуговування по кожному з видів послуг у обраному ними місці відпочинку: розміщення, харчування, екскурсійні, відпочинкові і розважальні послуги, транспортні послуги, спортивні і курортні послуги, послуги з оформлення віз, а також послуги страхування і т. д.

Також тури можуть відрізнятися по класам надання послуг, класи обслуговування застосовуються для позначення якості наданих послуг:

Клас "люкс". При організації туру цієї категорії надають послуги найвищого класу. Готелі категорії "5 зірок" і розкішні поза категорійні готелі, переліт першим класом або літаками бізнес-авіації, харчування у розкішних ресторанах з вишуканою та ексклюзивною кухнею, з обов'язковим обслуговуванням, індивідуальний трансфер на автомобілях представницького класу "люкс" ("лімузин-сервіс"), індивідуальні послуги гіда і т.д.

Перший клас - також передбачає досить високий рівень обслуговування: розміщення в готелях категорій "4-5 зірок", переліт бізнес-класом, відмінну кухню і широкий вибір страв, можливий варіант шведського столу, індивідуальний трансфер, послуги гіда.

Туристський клас - наймасовіший варіант обслуговування, що передбачає розміщення в готелях категорії "2-3 зірки" (в залежності від країни), переліт економічним класом регулярних авіарейсів (можливі чартерні рейси), харчування за типом шведського столу, груповий трансфер (туристів зустрічає автобус, який доставляє їх до готелю).

Економічний клас - це найдешевший варіант обслуговування. Як правило, економічним класом користуються студенти і малозабезпечені люди. Програми цього класу передбачають мінімум послуг і до того ж не дуже високого рівня. Розміщення в готелях категорії "1-2 зірки", у хостелах, гуртожитках, у яких передбачається сервіс за принципом самообслуговування: харчування може не надаватися взагалі, але може бути запланований сніданок за типом шведського столу з асортиментом страв за типом континентального сніданку; переліт, як правило, чартерними авіарейсами; зустріч і перевезення можуть бути організовані на громадському транспорті [16].

ТОВ «Інтер - Міст» на ринку 6 років, 3 роки працює в новому напрямку - Паломницькі тури в Ізраїль.

Але також воно пропонує такі види туризму:

Екскурсійний туризм - подорож із пізнавальною метою. Це найбільш поширена форма туризму, якою займаються сучасні вітчизняні туристичні фірми. Бажання громадян України ознайомитися з історичними, культурними, природними та іншими пам'ятками різних регіонів України та за кордоном, задовольняється великою кількістю пропозицій туристичних підприємств (фірм, організацій).

Екскурсії, які пропонує туристичне ТОВ «Інтер - Міст»:

- «Івано-Франківськ у трьох століттях» (оглядова по місту, пам'ятник І.Франко, А.Міцкевичу, майдан Шептицького, вірменський костьол (1762 р.), кафедральний собор (1763 р.), ратуша, комплекс колишнього замку Потоцьких (1682 р.), музеї).

- «Яремче - перлина Карпат» (церкви XVI-XVII ст. Пам'ятник на братській могилі партизанів-ковпаківців. Музей визвольних змагань. Місця, пов'язані з ім'ям Олекси Довбуша - стежка, печера, камінь в околицях міста. Водоспад на р. Прут. Ресторан "Гуцульщина". Кліматичний курорт. Визначний центр туризму).

- «Манявський Скит» (сьогодні - діючий монастир, історико-архітектурний комплекс - Манявський скит 1611 р. Церква 1819 р. Блаженний камінь. Манявський водоспад висотою 15м (весна-осінь)).

- «Скелі Довбуша» (скельний і печерний комплекс XII-XIIIст.)

- «Ворохта спортивна» (залізничний кам'яний арочний міст 1894 р. Церква 1615 р. Підвісні канатні дороги. Гірський кліматичний курорт. Центр гірськолижного спорту і туризму).

- «Літературне Прикарпаття» (в Снятині - літературно-меморіальний музей письменника М.Черемшини в будинку, де у 1912-1927 рр. він жив і працював. Пам'ятник М.Черемшині та В.Касіяну. В Коломиї - будинок, де навчались В.Стефаник, М.Павлик, М.Ірчан, М.Черемшина, Л.Мартович. Музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття ім. Й.Кобринського. Музей історії міста Коломиї, музей писанки. Пам'ятники Т.Шевченку, М.Ірчану, М.Грушевському, А.Міцкевичу. В Русові - батьківщина В.Стефаника. В Косові - батьківщина письменника і громадського діяча М.Павлика (1853-1915). Визначний центр гуцульського народного мистецтва. В Криворівні - літературно-меморіальний музей І.Франка в будинку, де він відпочивав. Пам'ятник І.Франку. Пам'ятний знак на честь перебування М.Грушевського. Меморіальні дошки В.Гнатюку, М.Коцюбинському. Хата-гражда. У Верховині - пам'ятники І.Франку і Т.Шевченку).

- «Коломия - місто над Прутом» (батьківщина мистецтвознавця С.Гординського (1906-1993 рр.) та композитора А.Кос-Анатольського (1909-1983 рр.). Церква 1587 р. Колишня ратуша 1877 р. Могили письменника Чайковського, громадського діяча К.Тривольського, акторів І.Біберовича, М.Бенцаля. Колишня гімназія, де навчались В.Стефаник, М.Черемшина, Л.Мартович, М.Павлик, М.Ірчан, П.Козланюк. Музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття ім. Й.Кобринського. Музей історії м. Коломиї, музей писанки. Пам'ятники Т.Шевченку, М.Грушевському, М.Ірчану, А.Міцкевичу. Пам'ятні знаки І.Франку, М.Шашкевичу, громадському діячеві і педагогу Й.Кобринському, К.Тривольському, жертвам фашизму. Місто - один із центрів гуцульського мистецтва).

- «Прикарпатське кільце» (автобусний маршрут по найбільш визначних місцях Прикарпаття).

- «Древній Галич» (у Крилосі - залишки княжого Галича - столиці Галицько-Волинського князівства у XI-XII ст. Каплиця 1500 р. Успенська церква 1586 р. Пам'ятний знак на місці поховання князя Ярослава Осмомисла. Музеї: історико-краєзнавчий та народної архітектури і побуту, що входить до Національного історико-культурного заповідника "Давній Галич").

- «На Говерлу» (сходження на найвищу вершину України - гору Говерла).

- «Гошівський монастир» (Василівський монастир XVIст. на Ясній горі).

- «Яремне - Манява» (відвідання перлини Карпат - м.Яремче та історико-архітектурного комплексу в с.Манява).

- «На Яблуницький перевал» (відвідання Яблуницького перевалу, що знаходиться на висоті 931м. над мівнем моря. Підвісні канатні дороги).

- «Коломия - Косів» (Коломия і Косів - центри гуцульського мистецтва).

- «На Бухтівецький водоспад» (водоспад висотою 12 м (весна-осінь)).

- «У древній Львів» (оглядова по місту, Високий Замок, Успенський собор, собор святого Юра, Личаківське кладовище, пам'ятник Т.Шевченко, музей за вибором).

- «Почаївська Лавра» (відвідання Почаївської лаври (ХІІ ст.)).

- «Тернопіль - Почаїв» (оглядова по місту, музей за вибором, Почаївська лавра).

- «Кривченські печери» (підземні природньо-гіпсові печери, протяжністю 3 км).

- «Камянець-Подільський - місто над каньйоном» (оглядова по місту (близько 150 пам'яток історії та архітектури), Стара фортеця (XIV-XVII ст.), музей за вибором, органний зал, Хотинська фортеця).

- «На БатьківщинуІ.Я.Франка» (відвідування меморіального комплексу І.Я.Франка).

- «На озеро Синевір» (відвідування перлини Карпат - Синевірського озера).

- «Олеський замок» (відвідання Олеського замку (X-XVIIст.))

- «Центр Європи» (оглядова по місту, поблизу Рахова - с.Ділове - географічний центр Європи).

- «Старовинний Ужгород» (оглядова по місту, Ужгородський замок, музей побуту і житла, катедральний собор, КПП на словацькому кордоні, нічліг за вибором).

- «Зарваниця» (паломницький центр: собор, Хресний хід, джерело).

- «Чернівці» (оглядова по місту, Чернівецький державний університет, музичний драмтеатр О.Кобинянської).

- «Бучач» (оглядова по місту, руїни Бучацького замку і ратуші (XVIIст.))

- Проект "Карпатський трамвай" (для любителів екстремальних відчуттів до послуг новий вид подорожі, подорожуючи вузькоколійкою Ви переживатимете незабутні враження від краси та неповторності краєвидів, що відкриватимуться згори).

Рекреаційний туризм - подорож із метою відпочинку, оздоровлення і лікування. Цей вид туризму поширений не тільки в Україні, а й у всьому світі.

Діловий туризм - це обслуговування клієнта під час виконання ним професійних обов'язків як за місцем проживання, так і в інших регіонах, що дозволяє більш якісно і з меншими витратами організувати свою діяльність або поїздку.

До сфери ділового туризму належить організація різних конференцій, семінарів, симпозіумів тощо. Тут велике значення має наявність при готельних комплексах спеціальних залів, обладнання для зв'язку (телефони, факси, інтернет), приміщення для ведення переговорів та ін.

Етнічний туризм - поїздки з метою побачень з рідними та близькими. Ця форма туризму пов'язана з відвідуванням і виїздом у віддалені регіони або інші країни, туристичні організації допомагають з оформленням проїзних квитків, закордонних паспортів, візових формальностей.

Спортивний туризм - поїздки з метою участі в спортивних заходах та підтримки улюблених команд. До послуг туристичних фірм звертаються керівники спортивних команд, організатори змагань, об'єднання вболівальників та окремі громадяни [15].

При продажі замовлених турів формування програми і комплектування складу послуг проводиться за бажаннями і при особистій участі туриста. Тобто турист сам бере участь у складанні програми свого відпочинку та подорожі. Обрані ним послуги формуються в програму туру, розраховується ціна.

Ціна туру залежить від класу обслуговування, терміну та сезону подорожі, її виду та форми. На неї впливає кон'юнктура ринку та характер обраної маркетингової стратегії (реклама, канали реалізації тощо). Зокрема, на ціну тура впливає характер угод туроператора з турагенціями, оскільки ці угоди визначають умови реалізації і комісійні винагороди турагента, що реалізуються через систему націнок та знижок.

Собівартість туру є сумарною ціною складових (проживання, харчування, транспортування, екскурсійне обслуговування та ряд додаткових послуг, які, на думку туроператора, якісно підвищують конкурентноздатність пакета, медичне страхування та візова підтримка для зарубіжних турів) відповідно до сезону та регіону (сезонні націнки практично на всі види послуг, націнки на послуги в популярних туристсько-рекреаційних центрах), терміну (чим довший тур, тим він дорожчий), обраного виду подорожування (авіа, автобусний тощо), його форми індивідуальні тури дорожчі за групові в розрахунку на одного туриста і чим численніша група, тим менша ця вартість), складу учасників групи (багато послуг надається певним категоріям споживачів на пільгових умовах, наприклад, дітям дошкільного віку та школярам, пенсіонерам, військовим).

Термін перебування в середньому 6-8 днів. Проживання в наперед заброньованих закладах розміщення [17].

Транспортні перевезення проводяться автобусом, мікроавтобусом. Також групи можуть відправлятися залізничним транспортом або авіа перельотами, але за попередніми домовленостями чи бронюванням.

ТОВ «Інтер - Міст» займається відпочинком за кордоном:

Європа: Чехія, Італія, Франція, Угорщина, Болгарія, Австрія.

Азія: Індія, Китай, Шрі-Ланка.

Африка: Єгипет, Марокко, Туніс.

Америка: Мексика.

Авіатури до країн Європи, Азії, Африки та Америки від 6 - 18 днів.

Український відпочинок.

Товариством «Інтер - Міст» у 2012 році була підписана агентська угода з туроператором ТОВ «Техноленд» (Додаток В) і уже в травні почала реалізовувати відпочинкові тури для туристів на узбережжі Чорного моря на базі відпочинку «Мрія».

База відпочинку „Мрія” розміщена в с. Приморське Татарбунарського району, Одеської області, в курортній зоні „Росєйка”. База знаходиться в екологічно чистому куточку Чорноморського узбережжя на шляху між містами Одеса та Ізмаїл.

У радіусі 100 км немає жодного промислового підприємства, заводу, порту та інших, не сумісних з відпочинком і здоров'ям, об'єктів.

Територія курорту тягнеться вздовж узбережжя на 2 км. і може прийняти близько трьох тисяч відпочиваючих одночасно, які знайдуть тут цілющий коктейль морського і степового повітря, один із найкращих пляжів в Одеській області, що знаходиться на піщаній косі довжиною приблизно 50 кілометрів і шириною 100-300 метрів.

Відстань до бази з м. Івано-Франківська - 980 км, з м. Одеси - 160 км, до с. Приморське - 5 км. В літній період здійснюються щоденні автобусні рейси з м. Одеси безпосередньо в курортну зону.

Відстань до моря - 350 м. Море відкрите, пляж піщаний, берег широкий і пологий, зручний для сімейного відпочинку з дітьми.

На території бази є їдальня-кафе, дитячий і волейбольний майданчики, затишні дерев'яні альтанки.

Умови розміщення. Проживання в кімнатах двоповерхових цегляних корпусів та в окремих дерев'яних будиночках котеджного різнопланового типу, розраховані на 2-х, 3-х осіб..

Двохмісний окремий дерев'яний літній будиночок (Вартість проживання - Таблиця 4.1.) Всього 10 будиночків з невеликою відкритою верандою. У будиночку: ліжка, дві тумбочки, крісла (табуретки), стіл, дзеркало, холодильник. Для побутового використання віник та миска. Туалет і душ з умивальниками на території бази відпочинку загального користування.

Таблиця 4.1. - Дати заїзду та вартість проживання у двохмісних окремих дерев'яних літніх будиночках

Дати заїздів.

Тип розміщення

19.06-01.07

01.07-

11.07

11.07-

23.07

23.07-

04.08

04.08-

16.08

16.08-

28.08

з 28.08.

ціни договірні

без обмеження

терміну

03.07-

15.07

15.07-

27.07

27.07-

08.08

08.08-

18.08

18.08-

28.08

2-х місний окремий

60

70

70

70

70

70

40

Ціна проживання особи за добу у грн., без харчування.

Трьохмісний в дерев'яному 2-кімнатному котеджі (Вартість проживання - Таблиця 4.2. ). Всього вісім номерів у 4-х дерев'яних котеджах по 2 кімнати з окремими входами і відкритими верандами. У кожній кімнаті нові меблі: ліжка, тумбочки, стіл, табуретки, дзеркало, холодильник. Для побутового використання віник та миска. Туалет і душ з умивальниками на території бази відпочинку.

Таблиця 4.2. - Дати заїзду та вартість проживання у трьохмісних двохкімнатних котеджах.

Дати заїздів.

Тип розміщення

19.06-01.07

01.07-

11.07

11.07-

23.07

23.07-

04.08

04.08-

16.08

16.08-

28.08

з 28.08.

ціни договірні

без обмеження

терміну

03.07-

15.07

15.07-

27.07

27.07-

08.08

08.08-

18.08

18.08-

28.08

3-х місний окремий

65

75

75

75

75

75

50

Трьох-, чотирьохмісні номери «економ» класу у двохповерховому дерев'яному корпусі (Вартість проживання - Таблиця 4.3. ): на першому поверсі - тримісні кімнати, на другому поверсі - два чотиримісні двокімнатні номери з балконами. У номерах: ліжка, тумбочки, крісла (табуретки), стіл, дзеркало, холодильник. Для побутового використання віник та миска. Туалет і душ з умивальниками на території бази відпочинку.

Таблиця 4.3. - Дати заїзду та вартість проживання у трьохмісних, та чотирьохмісних номерах «економ» класу у двоповерховому дерев'яному корпусі

Дати заїздів.

Тип розміщення

19.06-01.07

01.07-

11.07

11.07-

23.07

23.07-

04.08

04.08-

16.08

16.08-

28.08

з 28.08.

ціни договірні

без обмеження

терміну

03.07-

15.07

15.07-

27.07

27.07-

08.08

08.08-

18.08

18.08-

28.08

3-х і 4-х місний

50

55

55

55

55

55

40

На базі відпочинку «Мрія» є можливість взяти на прокат телевізор, пляжну парасольку, вентилятор, спортивний інвентар.

Санітарно-гігієнічні приміщення на території бази загального користування, за винятком номерів в цегляних корпусах. База постачається привізною технічною і питною водою.

Знижки: для дітей з 5 до 10 років - 5% з наданням окремого місця.

Діти до 5 років - безкоштовно, без надання окремого місця. За дітей до 5-ти років сплачується одноразовий комунальний збір у розмірі - 100 грн.

Додатково оплачується страхування ( медичне і від нещасних випадків).

Харчування відпочиваючих в їдальні на базі відпочинку, або самостійно в кафе на узбережжі. Вартість 3-х разового харчування 45-55 грн.

На території бази є платна стоянка для легкових автомобілів.

Для зручності відпочиваючих фірма організовує перевезення з м. Івано-Франківська до бази відпочинку комфортабельними автобусами класу «Євро-2». Вартість проїзду у дві сторони: з дорослого - 550 грн., з дитини - 500 грн. (вартість може змінюватися в залежності від вартості пального на день виїзду).

Маршрут руху автобуса: Івано-Франківськ - Тернопіль - Хмельницький - Вінниця - Умань - Одеса.

Усі ці принципи побудовані з урахуванням психології сучасної людини. Обслуговування тільки такого рівня може задовільнити її потреби. Маркетинг на підприємстві має на меті не тільки реалізацію, продаж. Його мета - настільки добре пізнати і зрозуміти клієнта, щоб товар або послуга точно підходили йому і "продавали себе самі ".

Аналіз маркетингової та рекламно-інформаційної діяльності ТОВ « Інтер - Міст»

управління стратегія організаційний

У ТОВ «Інтер - Міст» немає окремої маркетингової служби, але обов'язки і завдання маркетолога покладені на менеджера та директора підприємства.

Вони займаються такими питаннями:

— аналізом ринкових ситуацій;

— вивченням тенденцій розвитку ринку;

— прогнозуванням обсягів продажу;

— вивченням покупців;

— вивченням каналів товарообігу, збуту, методів продажу;

— підготовкою рекомендацій по просуванню та реалізації туристичного продукту;

— визначенням часу, коли необхідно виводити на ринок нові товари та знімати з виробництва стару (малоприбуткову) продукцію;

— координацією дій стосовно створення нових товарів, які користуються попитом у споживача;

— контролем діяльності підприємства, яке впливає на споживчу поведінку стосовно придбання товарів підприємства;

— розробкою бюджету маркетингу.

У сучасній концепції маркетингу вивченню ринків надається особливе значення. Дослідження слугують за основу для формування стратегії підприємства та тактики проведення цілеспрямованої товарної політики.

Під маркетинговими дослідженнями зазвичай розуміють впорядкований систематизований процес збору, обробки, аналізу та формування об'єктивної інформації з метою прийняття конкретних ефективних управлінських рішень. Загалом у маркетингових дослідженнях можна виокремити два головних напрямки:

— дослідження характеристик та параметрів ринку (зовнішні маркетингові дослідження);

— дослідження власних можливостей та перспектив підприємства, як реальних, так і потенційних (внутрішні маркетингові дослідження).

Метою будь-якого маркетингового дослідження є оцінка існуючої ситуації (кон'юнктури) і розробці прогнозу розвитку ринку. Програма такого комплексного вивчення залежить від особливостей товарів, характеру діяльності підприємства, масштабу виробництва експортних товарів та ряду інших чинників. Використання маркетингових досліджень широко варіюється в залежності від виду організації та типу необхідної інформації.

Керівництво ТОВ «Інтер - Міст» використовують як зовнішні, так і внутрішні маркетингові дослідження.

Зовнішні направлені на дослідження товарів та послуг конкурентів, їх відмінність та особливості, визначення переваг над власними туристичними продуктами. Цю інформацію збирають та оформлюють у вигляді звітів для керівництва туристичною фірмою для вивчення та прийняття рішень.

Основними об'єктами для внутрішніх досліджень є попит туристів їх побажання та зауваження стосовно обслуговування в офісі. Для цього були складені спеціальні анкети по опитуванню потенційних туристів, та туристів, які вже повернулися з туру, організованого менеджерами. Також був розроблений "Бланк повідомлення про проблему", його заповняють у разі виникнення проблеми при виконанні якогось завдання менеджери, чи безпосередньо при роботі з туристом [22].

Кожного місяця на нараді всі ці звіти розглядаються, пересилаються туроператорам та приймаються рішення стосовно впровадження нових туристичних продуктів чи вирішуються питання стосовно покращення якості надання послуг, також іде обговорення проблем та шляхи їх усунення.

Продуктовий асортимент підприємства:

— Організація відпочинку за кордоном і на території України;

— Бронювання готелів з урахуванням усіх побажань клієнтів, як на території України, так і за кордоном;

— Продаж туристичних пакетів (транспорт + трансфер + готель + страховка) по наступних напрямках:

§ тури вихідного дня;

§ комбіновані екскурсійні тури по Європі.

§ організація проведення конференцій, семінарів, тренінгів, презентацій;

Одну із найважливіших функцій в маркетинговій діяльності туристичного підприємства виконує ціна, адже саме вона узгоджує інтереси туристичного підприємства та його клієнтів. Основне питання, яке виникає при реалізації туристичного продукту, це метод ціноутворення.

Процес ціноутворення в туризмі у значній мірі визначається різними зовнішніми факторами. В одних випадках ці фактори обмежують свободу підприємництва в ціноутворенні, в інших - розширюють.

До числа найважливіших факторів ціноутворення в туризмі слід віднести:

— співвідношення туристичного попиту та пропозиції;

— рівень та динаміка конкуруючих цін;

— державне регулювання ціноутворення в туризмі;

У ТОВ «Інтер - Міст» є два варіанти формування ціни:


Подобные документы

 • Характеристики підприємства, ознайомлення з бізнес-планом. Аналіз організаційної структури управління підприємством. Дослідження системи менеджменту підприємства. Аналіз робочого дня керівника. Правове забезпечення управлінської діяльності підприємства.

  отчет по практике [49,5 K], добавлен 02.12.2010

 • Оптимізація організаційної структури як фактор підвищення ефективності управлінської діяльності підприємства. Систематичний аналіз функціонування організації і її середовища. Напрямки оптимізації організаційної структури в сучасних умовах господарювання.

  курсовая работа [175,8 K], добавлен 07.08.2012

 • Сутність, принципи та характеристики побудови організаційних структур. Характеристика та фінансовий аналіз діяльності підприємства. Характеристика типів організаційних структур. Методологія оцінки ефективності організаційної структури підприємства.

  дипломная работа [116,4 K], добавлен 16.08.2010

 • Організаційна структура управління підприємством. Принципи делегування повноважень. Оцінка внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства. Аналіз сильних і слабких сторін фірми. Шляхи ефективного використання організаційної структури підприємства.

  дипломная работа [3,1 M], добавлен 06.04.2012

 • Сутність організаційної структури управління. Системний аналіз діяльності та організаційної структури управління на прикладі ТОВ "Контракт-М". Моделювання організаційних структур. Модель економічних показників ефективності організаційної структури.

  дипломная работа [1,3 M], добавлен 01.07.2011

 • Основне поняття організації, її види та аналіз загальних характеристик. Типи організаційних структур управління. Особливості проектування організаційної системи, організаційної структури та стратегії на підприємстві. Характеристики складних організацій.

  контрольная работа [62,1 K], добавлен 05.12.2008

 • Реалізація стратегії підприємства: основні завдання, етапи. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності підприємства. Стратегічне бачення та основні стратегії ТОВ "Екопласт". Оцінка ефективності маркетингової стратегії розвитку підприємства.

  дипломная работа [381,1 K], добавлен 12.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.