Проектування молоткової дробарки для подрібнення комбікормів

Характеристика вихідної сировини і опис стадій технологічного процесу подрібнення комбікормів. Вивчення схеми і технологічний розрахунок робочих органів молоткастої дробарки. Визначення продуктивності механізму і розрахунок потужності електроприводу.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 20.01.2013
Размер файла 162,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра технології зберігання та переробки сільськогосподарської продукції

ПРОЕКТУВАННЯ МОЛОТКОВОЇ ДРОБАРКИ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ КОМБІКОРМІВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсового проекту з дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв»

44КП. 015000.000.ПЗ

Виконав студент гр. ХТС-2-11

С.С. Щербаков

Керівник, ст. викладач

А.В. Купченко

Дніпропетровськ 2012

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра технології зберігання та переробки с.-г. продукції

Дисципліна Процеси і апарати харчових виробництв

Спеціальність 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

ЗАВДАННЯ

ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Студента гр. ХТС-2-11 Щербаков Сергій

Шифр проекту: 44КП. 021000.000.ПЗ

Тема роботи: Проектування молоткової дробарки для подрібнення комбікормів

Вихідні дані: Визначити основні параметри робочих органів молоткової дробарки, продуктивність та потужність електроприводу дробарки за наступними даними: розміри молотка a = 90 мм, b = 30 мм, д = 6мм, середній діаметр частинки, м, густина частинок с = 1900 кг/мі, насипна маса частинок сн = 775 кг/мі, тривалість удару t = 0,0005 с, опір руйнуванню Р = 35 Н, ступінь подрібнення , густина молотка і диску кг/мі, кількість молотків на диску z = 4 шт.,

Дата отримання завдання «___» _________2012р.

Термін здачі закінченої роботи «___» ________ 2012р.

Керівник:___________________________________ А.В. Купченко

Завдання отримала:__________________________ М.В. Лісник

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра технології зберігання та переробки с.-г. продукції

ПРОЕКТУВАННЯ МОЛОТКОВОЇ ДРОБАРКИ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ КОМБІКОРМІВ

Курсовий проект з дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв»

Виконавець: Лісник М.В.

Керівник: ст. викладач Купченко А.В.

Курсовий проект складається з пояснювальної записки та графічної частини. Пояснювальна записка містить 24 сторінок, 8 літературних джерел. Графічна частина проекту складається з двох аркушів паперу формату А1.

Методи проектування. Використано метод розрахунку молоткових дробарок. Визначено кінцевий розмір частинок, які отримуємо в результаті подрібнення.

Результати. Здійснено технологічний та конструктивний розрахунок за допомогою якого обираємо установку для подрібнення необхідної сировини.

Ключові слова: МОЛОТКОВА ДРОБАРКА, КОМБІКОРМ, СИРОВИНА, ПОДРІБНЕННЯ, ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ, ДОБАВКИ, РОТОР, МОЛОТКИ.

ЗМІСТ

Вступ

1. Технологічна частина

1.1 Опис проектованого процесу

1.2 Характеристика сировини

1.3 Аналіз обладнання для здійснення проектованого процесу

2. Розрахункова частина

2.1 Технологічний розрахунок апарату

2.2 Конструктивний розрахунок

2.3 Додаткові розрахунки

Висновок

Список використаної літератури

потужність молоток дробарка подрібнення комбікорм ВСТУП

Ріст, розвиток та продуктивність сільськогосподарських тварин, птиць та риб в значній мірі залежить від їх годування. Тому розвиток інтенсивного тваринництва, птахівництва, риборозведення засновано на ефективному використані поживних речовин, кормових засобів при їх мінімальних затратах на одиницю продукту.

Повноцінне годування можливе лише при збалансованому раціоні, який повинен задовольняти потреби тварин в харчових, мінеральних та біологічно активних речовинах. Недостача будь-яких речовин в кормі призводить до того, що для покриття норми його потрібно згодовувати тваринам більше, ніж потрібно по відношенню до інших речовин. В свою чергу надлишок деяких елементів в кормі, з якими організм не може повністю впоратися, визиває порушення обміну речовин, продуктивність тварин падає.

Використовуючи різний склад окремих кормів, можна виготовити суміш, в якій вміст речовин буде в необхідній кількості та співвідношенні.

В даний час основою кормів для сільськогосподарських тварин, птиць та риб є комбікорми. Це однорідна суміш очищена та подрібнена в необхідному ступені різних кормових речовин, складених по науково обґрунтованих рецептах. Вони передбачають необхідне об'єднання різних компонентів, при якому забезпечується найбільш ефективне використання поживних речовин. Комбікорми мають і інші переваги. Наприклад в їх складі можна використовувати корма, які не можна застосовувати самостійно через запах, смак, структуру, але які мають поживні речовини. При виробництві комбікормів деякі компоненти піддають спеціальній обробці для підвищення їх харчової цінності, а також додають необхідні біологічно активні речовини, яких не вистачає, в виді препаратів природного походження. Для виробництва комбікормів використовують широкий асортимент: компоненти рослинного, тваринного, мікробіологічного та мінерального походження.

1. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

1.1 Опис проектованого процесу

Повнораціонний комбікорм - це складна однорідна суміш очищених і подрібнених до необхідної величини різних кормових засобів і мікродобавок, піддана спеціальній обробці з метою підвищення її поживності, що виробляється за науково обґрунтованими рецептами і повністю забезпечує потребу тварин у поживних, мінеральних і біологічно активних речовинах. Залежно від виду вироблюваної продукції, яка, в свою чергу, призначена для певних видів і полу вікових груп тварин, на підприємстві застосовується єдиний технологічний процес виробництва комбікормів для основного поголів'я свиней, птахів та риб, а також комбікормів для поросят і курчат 1-4 днів. На комбікормовому заводі ТОВ «Агро-Рось» технологічний процес реалізований по наступному варіанту побудови:

- переробка зернового, гранульованого сировини, шротів в складі суміші;

- переробка білково-вітамінно-мінеральної сировини у складі суміші:

- прийому і складування зернової сировини, гранульованого, борошнистого і шротів;

- прийом і складування затареної в мішки мінеральної сировини,

- відділення плівок;

- підготовки зернової сировини до дозування;

- підготовка висівок, шротів та іншого борошнистого сировини до дозування;

- дозування, дроблення і змішування;

- переробки зернової сировини та шротів в складі суміші (дозування і дроблення);

- спільного дозування і змішування всіх видів сировини;

- приймання, складування та подання у виробництво рослинних олій,

- прийом, складування і дозування рідких ферментів.

З метою підвищення поживності та ефективності використання комбікормів на підприємстві встановлена лінія поглибленої переробки комбікормів. Виробництво розсипних комбікорми, як проміжного продукту, відбувається у виробничому корпусі, в якому встановлено дві паралельні технологічні лінії, що дозволяють робити одночасно два різних рецепти комбікорму. За транспортних комунікацій компоненти комбікорму: БВМК, подрібнена суміш зерна і шротів, вапнякове борошно, висівки надходять в над дозаторні бункери лінії дозування. Процес дозування комп'ютеризований і здійснюється на комплексі автоматичного вагового дозування фірми "Технекс", який включає в себе два багатокомпонентних вагових дозатора з межею зважування 3т і 1т. Одночасно йде дозування рідких компонентів на спеціальних вагових дозаторах. Набір компонентів відбувається наростаючим підсумком відповідно до технологічної карти. Залежно від складу і властивостей рідких біологічно-активних компонентів, при введенні їх до складу комбікормів в результаті високотемпературної технологічної обробки може відбуватися повна або часткова втрата їх активності.

Для забезпечення збереження ферментів, ароматизаторів та інших біологічно активних рідких компонентів в комбікормах практикується їх напилювання в рідкому вигляді після експандірованія і гранулювання. Лінія фінішного напилювання складається з наступних вузлів: "Попередній бункер призначений для забезпечення урівноваження коливань обсягу комбікорму і заповнюється приблизно на 50%. Ультразвуковий датчик, постійно вимірює рівень заповнення, розміщений у верхній частині попереднього бункера. Сигнал від ультразвукового датчика використовується системою керування для підтримки в попередньому бункері оптимального рівня продукту. «Пористий» живильник призначений для забезпечення рівномірної товщини і ширини шару продукту на вантажній пластині в корпусі ваг. Насосна Розпилююча установка служить для подачі відповідної кількості рідини, яка визначається тензодатчиками, через витратомір в камеру розпилення. Камера зважування і камера розпилення являють собою єдиний вузол. Продукт падає з пористого живильника і ковзає вниз по похилій пластині ваг зі швидкістю 2-3 м/сек. Радар, що вимірює швидкість руху продукту по пластині, розміщується безпосередньо над цією пластиною. Вага вимірюється за допомогою тензодатчики, швидкість вимірюється радаром, а довжина вантажної пластини використовується для розрахунку параметрів потоку матеріалу і, тим самим, забезпечення правильного дозування рідини. Матеріал надходить в камеру розпилення з камери зважування у вигляді рівномірного по ширині тонкого шару. На корпусі ваг може бути встановлено до 10 форсунок, в даний час встановлено дві форсунки. Рідина розпорошується з форсунок за допомогою стисненого повітря, таким чином, що конус розпилення відповідає ширині потоку матеріалу. Готову крупку або гранули після напилення рідкими компонентами подають транспортним обладнанням в корпус готової продукції.

1.2 Характеристика сировини

Основними компонентами більшості видів комбікормів є зерно (кукурудза, ячмінь, овес, пшениця, горох, просо і т.д.), а також інші продукти зернопереробних підприємств - висівки, лузга, мучка та ін.

Зерно хлібних та круп'яних культур характеризується високим вмістом вуглеводів, низьким та середнім вмістом протеїну. Одним з найкращих компонентів комбікорму є кукурудза, яка складає близько 135 кормових одиниць в 100 кг. Зерна. Вона має хороши смакові якості, її з охотою їдять тварини та птиці. Основний недолік - низький вміст протеїну та ряду незамінних амінокислот, в першу чергу лізину.

Ячмінь та овес також є цінними компонентами. Ячмінь використовується майже для всіх видів тварин та птиць. Його харчова цінність складає 120 кормових одиниць. В ньому більше протеїну, незамінних амінокислот. Наявність ячменю в комбікормі підвищує якість м'яса та сала, особливо свинини. Овес містить досить багато протеїну, але наявність великої кількості клітковини обмежує норму його вводу в комбікорми.

Для молодих тварин та птиць ячмінь та овес піддають відділенню плівок, а отримані плівки використовують при виробництві кормових сумішей для жуйної худоби.

Пшеницю використовують в комбікормах для всіх видів тварин та птиць. Вміст протеїну в ній досить високий, клітковини порівняння мало. Для виробництва комбікормів частіше всього використовують зерно з пониженими хлібопекарськими властивостями.

Просо - цінний кормовий продукт для птиці, великої рогатої худоби та свиней. Оскільки плівки проса є важко засвоюваними та мало поживними, їх перед відправленням на комбікорм потрібно подрібнити.

Сорго за своїми властивостями близьке до проса і в ряді страв є одним з найбільш поширених зернових компонентів на рівні з кукурудзою. Сорго використовують в основному в комбікормах для свиней.

Крім вказаних вище культур, в склад комбікормів вводять грачиху, чумизу та інші зернові культури, але їх значення в кормовому балансі не велике.

Бобові культури є важливим джерелом рослинного білка, вміст якого від 20 до 35 %. Слід врахувати, що білки деяких культур відрізняються низькою засвоюваністю.

Деякі бобові мають ядовиті речовини, або речовини, що погіршують смак зерна, або ті що визивають розлад травлення. Все це обмежує їх додавання в комбікорми, потребує спеціальної обробки або додавання будь-яких інших продуктів.

З бобових культур найбільш розповсюджений горох. Його використовують в комбікормах для свиней, а також для великої рогатої худоби та птиці. В горосі міститься близько 20% протеїну, досить високий вміст незамінних амінокислот.

Кормові боби містять 33% протеїну. Додавання бобів в комбікорми обмежують через вміст в них дубільних речовин. Нейтралізація їх дії досягається включенням в комбікорми меляси, яка має послаблюючу дію. Багато протеїну в солодкому люпині, чині, віці, але в деяких видах насіння є речовини, які надають гіркий прикус ( в люпині, віці), синильна кислота (в віці). Всі ці продукти добавляють в комбікорми в невеликих кількостях.

Корми тваринного походження являють собою борошно, отримане з відходів при переробці м'яса, риби, морських тварин: рибне, м'ясне, м'ясо-кісткове, китове, кров'яне, крабове борошно, сухе знежирене молоко - основні продукти, які використовуються в комбікормовому виробництві.

Одна з основних цінностей багатьох кормів тваринного походження є великий вмісті в них білку. Найбільш великий вміст протеїну в кров'яній (більше 60 %), рибній (більше 50%), м'ясному борошні та інших продуктах. Повноцінність білка обумовлена їх оптимальним амінокислотним складом.

Такі продукти, як м'ясо-кісткове, кісткове борошно, містять велику кількість кальцію та фосфору. Ці продукти додають в комбікорми в невеликих кількостях, як правило, не більше 15 %.

Технічні та харчові жири мають високу калорійність (приблизно в два рази більше інших речовин), містять жирні кислоти, грають велику роль в обміні речовин. Найбільш широко в комбікормах використовують тваринні жири (гов'яжий, свиний и т.д.) температура плавлення жиру коливається від 30 до 48 °С. розтоплений жир добре перекачується насосами.

Основним кормовим продуктом гідролізної промисловості є кормові дріжджі, які виготовляють на основі різної сировини: відходів спиртової та цукрової промисловості та лісопереробної, сульфітно-целюлозної і т.д. промисловості. Дріжджі містять до 40 % протеїну, а також комплекс вітамінів, з яких найбільший вміст вітаміну D.

Трав'яне борошно отримують з свіже-скошеної трави, висушеної в сушарках та розмеленої в молоткових дробарках. В такому борошні міститься багато протеїну (на рівні зернових культур) і (що найбільш важливо) багато каротину - провітаміну А. Трав'яне борошно випускають в розсипному та гранульованому вигляді.

Такою ж цінною сировиною є хвойне борошно з хвойної сосни, листкове борошно з листя дерев, а також борошно з морських водоростей.

До грубих кормів відносять сіно, солону, стержні початків кукурудзи, лузгу круп'яних культур. Їх використовують в повнораціонних комбікормах для великої рогатої худоби, овець, коней, кролів, нутрій. Спеціальна обробка грубих кормів може підвищити їх засвоюваність та поживність.

До мікродобавок відносяться вітаміни, які покращують обмін речовин, оскільки входять до складу ферментів. Застосування вітамінів дозволяє покращити використання поживних речовин, в значній мірі рослинних білків.

Джерелом вітамінів є природні продукти з їх високим вмістом, або синтетичні препарати. Кількість вітамінів, що ввели в комбікорми виражають в вагових або інтернаціональних одиницях.

Вітамін А - вітамін росту. Частіше за все вводиться в комбікорми в вигляді каротину (трав'яне, хвойне борошно). Крім того підприємства отримують стабілізований вітамін А.

Вітамін D регулює мінеральний обмін в організмі. Джерелом вітаміну D є опромінені кормові дріжджі, а також спеціальні жирові препарати, які містять стабілізований вітамін D.

Вітамін В12 підвищує засвоюваність рослинних білків. Його випускають у вигляді кормового препарату, отриманого шляхом мікробіологічного синтезу.

Мікроелементи входять до складу ферментів, вітамінів, гормонів та інших речовин. Найбільш важливими вважаються шість мікроелементів - марганець, залізо, мідь, кобальт, цинк, йод. Мікроелементи вводять в склад комбікормів в вигляді вуглекислих солей, йод - в вигляді йодистого калію. Нестача мікроелементів викликає захворювання тварин. Це ще далеко не всі компоненти, які використовують в комбікормовому виробництві. Промисловість знаходить нові джерела поживних речовин, в першу чергу білка, біостимуляторів і т.д.

1.3 Аналіз обладнання для здійснення проектованого процесу

Для подрібнення зернових, бобових та інших не олійних культур, сухих трав застосовують молоткові дробарки роторного типу. Дробарки даного типу мають високу надійність і простоту обслуговування. У робочій камері обертаються била (молотки), які подрібнюють матеріал, що подається. Крупність подрібнення в молоткових дробарках визначається встановленим решетом, через яке проходить подрібнений продукт. Чим менше діаметр решета, тим більше ступінь подрібнення, але менше продуктивність. При необхідності можна дробити продукти, що містять масло (наприклад, шрот соняшника). В цьому випадку, процес подрібнення відбувається без решета - продукт виходить більш великим.

Маємо два типи дробарок з аеровивантаженням і роздільником. При установці конусного завантажувального бункера, на молоткової дробарці можна подрібнювати сіно, солому, сухі однорічні рослини. При роботі з аеровивантаженням, матеріал безперервно подається через завантажувальний бункер або за допомогою гнучкого трубопроводу. Проходить через сепаратор для відокремлення домішок (металу, гравію і т.д.) і далі - в камеру подрібнення. За допомогою трубопроводу транспортується в бункер зберігання або кормозмішувач.

C аеровигрузкой дробарки двох потужностей 7,5 кВт (до 1 т / год) і 15 кВт (до 2,2 т / год).

Агрегат подрібнюючий АДК є машиною стаціонарного типу з електрифікованим приводом робочих органів і включає наступні основні вузли та агрегати: раму основну, раму дробарки, дробарку молоткову, електродвигун приводу ротора дробарки, клино-пасову передачу. Рама служить для установки на ній дробарки і електроприводу, і являє собою зварену конструкцію з швелерів, встановлену на 4-х опорах. На кінцях опор приварені опорні плити з отворами під анкерні болти фундаменту.

Корпус дробарки зварний, роз'ємний і складається з двох половин - лівої і правої.

Приймальний бункер служить для згладжування пульсуючого потоку зерна, попередньої очистки його від каміння, металів. Для цього він забезпечений гратами та встановленим під нею магнітним сепаратором. У приймальному бункері встановлений датчик наближення. У разі відсутності продукту в бункері, з встановленою затримкою, буде відключений привід дробарки. Рамка решета зварена і складається з двох півкілець, двох опорних і двох кріпильних поздовжніх планок і двох ребер жорсткості. Рамка решета монтується в нижній половині корпусу дробарки.

Решето напівциліндричне з пробивними круглими отворами і складається з решітного полотна з привареним до нього кронштейном-обмежувачем. Решета змінні, діаметр отвору змінюється від 3,2 до 6,3 мм.

Молотковий ротор дробарки являє собою збірну конструкцію вала, круглими дисками, закріплених на валу за допомогою шпонки, що фіксуються від поздовжнього зміщення стяжний гайкою з шайбою і фланцем вала. У чотирьох радіальних отворах дисків встановлені осі, на яких у визначеному порядку підвішені шарнірно молотки з дистанційними втулками. По кінцях осей просвердлені отвори і встановлені обмежувальні шайби і шплінти для запобігання осьового зсуву дисків.

Монтується ротор в шарикопідшипникових опорах, корпуси яких закріплені на кронштейнах боковин корпусу дробарки. В корпусах встановлені ущільнювальні манжети.

Дробарка забезпечена засобами захисту:

1. Решітка в приймальному бункері для очистки від великих неметалевих включень;

2. Магнітний сепаратор для очистки від металевих включень;

3. Запобіжні отвори, зачинені резиновими кришками, для виключення наслідків при вибуху пилу в подрібнюючій камері;

4. Кінцеві вимикачі, які попереджують включення дробарки з відкритими задвірками, при контрольному огляді та очистці.

Технічні характеристики

Продуктивність - 4 т / год

Кількість молотків - 64 шт.

Встановлена ??потужність - 18,5 кВт

Діаметри отворів змінних решіт - 3,2-12 мм

Габаритні розміри - довжина 1314х ширина 1023х1789 мм

Маса - 720 кг

2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

2.1 Технологічний розрахунок апарату

Продуктивність дробарки визначається за формулою:

П = 1,66 (2.1)

Де - частота обертання ротора, об/с

р60 (2.2)

30*100/3.14= 955 об/хв

Тоді продуктивність дробарки:

П /с

Потужність двигуна дробарки визначається за формулою:

Пi (2.3)

= 360*1,26*25*1,3= 15,91 к

Приймаємо потужність 18,5 кВт

2.2 Конструктивний розрахунок

Задані розміри молотка :

довжина a=90мм,

ширина b=28мм,

товщина д=6мм.

Молоток буде виготовлятися з одним отвором.

Відстань від центра маси молотка до осі отвору дорівнює

c = ( + )/6a (2.4)

c = (+)/6*0,09 = 0,016481 м = 16,48 мм

:

(2.5)

мм

молоткових дробарок здійснюється за умови нерівності відстаней від осі підвісу молотка, як до її зовнішньої робочої кромки, так і до осі ротора. У відповідності з цим приймаємо відстань від осі підвіски молотка до осі ротора таким:

= *1,4 (2.6)

= 1,6*61,48 = 98,37 мм,

тобто більше відстані від кінця молотка до осі його підвісу( > ).

Тоді радіус найбільш віддаленої від осі ротора точки молотка буде дорівнювати:

(2.7)

мм

Радіус окружності розташування центрів маси молотків визначається за формулою

= (2.8)

+ 16,48 = 114,85 мм

Діаметр осі підвіски молотка:

= 0,001 м = 1 мм

де - допустиме навантаження на згин, =100МПа

Для диска, виготовленого з сталі марки Ст.5, допустимі напруження при зминанні , а при зрізі з урахуванням грані текучості

Товщина диска визначається за формулою:

д ? ) (2.10)

д ? (0,001 /65*)

д ? м

Приймаємо товщину диска 3 мм.

Мінімальний розмір перемички між отворами під віссю підвісу і зовнішньою кромкою диска дорівнює:

? 0,5 (2.11)

? 0,5*135,66/0,001*60*

? 1,27 мм

Приймемо її за 2 мм.

Зовнішній радіус диска:

R = (2.12)

R

Діаметр ротора дробарки розраховуємо за формулою:

(2.13)

м

Довжина ротора:

(2.14)

Приймаємо довжину ротора

Діаметр вала в небезпечному розрізі біля шківа розраховується за формулою:

(2.15)

= 0,052 = 0,023м = 23 мм. Приймаємо 25 мм.

2.3 Додаткові розрахунки

Приймемо початкову швидкість руху частинок матеріалу, яка дорівнюватиме нулю. Тоді мінімально необхідна швидкість молотка

V = Pt/m, в м/с (2.16)

де m- маса подрібненої частинки, кг.

m = р n с (2.17)

m= *3,14**1900=0,0009 кг

Тоді

V = 35*0, 5*/0,0009 = 19,44 м/с

Квадрат радіусу інерції молотка відносно його центру маси визначається за формулою

= ( + )/12 (2.18)

= (+)/12 = 0,00074 = 7,4 смІ = 740 ммІ

(2.19)

= = 31,81 мм

Необхідна кутова швидкість молотка:

(2.20)

= 19,44/0,148 = 131,35 рад/с

Приймаємо кутову швидкість молотка з деяким запасом =100 рад/с

Маса стального молотка дорівнює

= * с = a*b*д*с (2.21)

= 0,09*0,028*0,006*7850 = 0,119 кг = 119 г, де

с =7850 - густина сталі

Відцентрова сили інерції молотка дорівнює

** (2.22)

= 0,119*100І*0,114 = 135,66 Н

Максимальне напруження в диску на твірній центрального отвору дорівнює:

= с (2.23)

=)=0,073МПа

Напруження від сил інерції молотків на твірній центрального диску визначається:

р*) (2.24)

= 135,66*0,098*4/(3,14*0,006(0,098І - 0,018І))= 295*10і = 0,29 МПа

Сумарне напруження на твірній центрального отвору:

?? = (2.25)

Розрахункове значення сумарних напружень знаходиться в допустимих рамках.

ВИСНОВОКИ

В даній курсовій роботі було розраховано всі основні параметри молоткової дробарки роторного типу, яка призначена для подрібнення зернових, бобових та інших не олійних культур, сухих трав. За допомогою знайденої потужності та продуктивності було обрано марку машини. Дробарки даного типу мають високу надійність і простоту обслуговування. У робочій камері обертаються била (молотки), які подрібнюють матеріал, що подається.

За технічною характеристикою встановили вихідний розмір продукту, що подрібнюється. Крупність подрібнення в молоткових дробарках визначається встановленим решетом, через яке проходить подрібнений продукт.

Чим менше діаметр решета, тим більше ступінь подрібнення, але менше продуктивність. При необхідності можна дробити продукти, що містять масло (наприклад, шрот соняшника). В цьому випадку, процес подрібнення відбувається без решета - продукт виходить більш великим.

Використання молоткових дробарок широко застосовується в комбікормовій промисловості. З технологічної схеми видно, що вона встановлюється після сепараторів різних видів (повітряних, магнітних і т.д.) та після машин, що просіюють зерно. А далі вже подрібнений продукт йде на приготування комбікормів, їх компонування та інші технологічні процеси.

Молоткові дробарки застосовуються як на великих підприємствах так і в малому господарстві, оскільки мають такі переваги, як:

· невелика собівартість кормів (суттєва економія на транспортних витратах по доставці зерна із господарства на комбікормовий завод і готового комбікорму назад в господарство, використання праці мінімальної кількості обслуговуючого персоналу (1 тракторист -- оператор), відсутність оплати за зберігання та переробку сировини);

· простота організації технологічного процесу;

· ефективне використання власної сировини та придбаних білково-вітамінних добавок;

· мобільність (можливість приготування корму безпосередньо в місцях зберігання сировини або відкорму тварин, можливість надавати послуги по виробництву комбікормів в інших господарствах);

· універсальність (можливість приготування комбікормів із будь-якого зерна, зернобобових та ін. для різних груп тварин.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Егоров Г.А, Мельников Е.М., Максимчук Б.М. - Технология муки, крупы и комбикормов. - М.: Колос 1984. - 376 с.

2. Егоров Г.А, Мельников Е.М., Журавлёв В.Ф. - Технология и оборудование мукомольно-крупяного и комбикормового производства. - М.: Колос, 1979. - 368 с.

3. Егоров Г.А. Технология переработки зерна. - 2-е узд. - М.: Колос, 1977.- 376с.

4. Л.С. Кожара - Основи комбікормового виробництва. - М.: ПІЩЕПРОМІЗДАТ 2004рік.

5. Борщев В.Я. - Оборудование для измельчения материалов: дробилки и мельницы. - Тамбов: Тамбовский государственно технический университет, 2004. - 75 с.

6. http://www.equipnet.ru/equip/equip_24745.html

7. http://sg-economics.com.ua/124_Virobnitstvo_i_vikoristannya_kombikormiv_55.html

8. http://drobilki.com.ua/Molotkovye-drobilki.html

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Порівняння техніко-економічних показників різних типів дробарок. Підбір дробарки першої та другої стадії подрібнення. Класифікація конусних дробарок. Визначення обертової частоти конуса. Опис конструкції конусної дробарки, визначення її продуктивності.

  курсовая работа [934,3 K], добавлен 29.12.2014

 • Огляд існуючих конструкцій машин і обладнання для подрібнення і лому матеріалів та обґрунтування необхідності проведення модернізації. Розрахунок навантажень в основних елементах щокової дробарки. Розрахунок редуктора сумісної дії ексцентрикових валів.

  дипломная работа [236,8 K], добавлен 13.09.2009

 • Опис, будова і принцип дії вовчка для подрібнення м’яса, вибір матеріалів для його виготовлення, технічні характеристики. Вимоги до апарату. Технологічний та механічний розрахунок, вибір електродвигуна, розміщення і монтаж. Технологічне обладнання галузі.

  курсовая работа [389,8 K], добавлен 27.03.2011

 • Технологічна схема переробки вапняку; машини для подрібнення вапнякових порід. Конструкція і принцип дії дробарки з простим рухом щоки; визначення основних розмірів; кінематична схема; розрахунок клиноремінної передачі приводу; вибір комплектуючих.

  курсовая работа [1,8 M], добавлен 03.11.2012

 • Опис способів подрібнення фармацевтичної сировини. Класифікація подрібнюючих машин, що застосовуються у хіміко-фармацевтичному виробництві. Конструкція та принципи роботи дробарок і ріжучих машин. Методи просіювання матеріалів через механічні сита.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 26.09.2010

 • Ознайомлення з історією розвитку хімічного підприємства. Опис організації технологічного процесу виготовлення вибухових речовин, боєприпасів, ракетного палива та детонаційних систем. Принцип дії молоткової дробарки матеріалів середньої твердості.

  отчет по практике [959,4 K], добавлен 03.10.2014

 • Асортимент та характеристика продукції, використовуваної сировини, вимоги стандартів. Вибір технологічної схеми та її опис, фізико-хімічні основи, розрахунок матеріального балансу. Вибір, розрахунок кількості та технічна характеристика устаткування.

  дипломная работа [691,2 K], добавлен 21.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.