Дослідження асортименту споживчих властивостей дитячих іграшок (за матеріалами підприємства ЧП Котванов мінімаркет "Атестат")

Стан виробництва іграшок в Україні, вимоги їх до якості та безпечності. Проблеми споживчого ринку іграшки в Україні. Експериментальне дослідження факторів, що впливають на формування асортименту іграшок у сучасних умовах, пропозиції щодо їх покращення.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 17.04.2014
Размер файла 371,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

ДЗ Луганський національний університет Тараса Шевченка

Інститут торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму

Кафедра товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Товарознавство господарчих, будівельних та товарів культурно-побутового призначення”

на тему: ”Дослідження асортименту споживчих властивостей дитячих іграшок (за матеріалами підприємства ЧП Котванов мінімаркет «Атестат»)

Виконавець:Рябініна К.Р.

студентка 4ТК-МС

Керівник: Бідаш В. І.,

зав. каф., к. т. н., доцент

Луганськ

Зміст

Вступ

Розділ 1: Розвиток ринку дитячих іграшок в Україні

1.1 Забезпеченість ринку України іграшкою

1.2 Стан виробництва іграшок в Украйні

1.3 Вимоги до якості та безпечності іграшки

1.4 Проблеми споживчого ринку іграшки в Україні

Розділ 2: Експериментальне дослідження факторів,що впливають на формування асортименту іграшок у сучасних умовах

2.1 Класифікація дитячих іграшок

2.2 Аналіз структури і асортименту дитячих іграшок вітчизняного та іноземного виробництва

2.3 Якість та безпечність,та пропозиції щодо їх вдосконалення

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додаток

Вступ

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в реалізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до формування товарного асортименту та якості в магазині.

Споживачі впливають на інтереси конкуруючих підприємств за допомогою спеціальних засобів впливу на ринок, що приводить до зниження цін, підвищення якості продукції, розширення її асортименту, збільшення кількості і якості товарів, які споживаються. Важливе значення для торгівельного підприємства має продаж якісних товарів.

Важливе значення серед покупців іграшок займають споживчі переваги щодо гігієнічності та нешкідливості. Значне місце при реалізації іграшок займає асортимент.

Саме тому тема курсової роботи “Дослідження асортименту, споживчих властивостей іграшок та організація їх продажу в ЧП Котванов мінімаркет «Атестат» є на даний час досить актуальною.

Метою даної дипломної роботи є дослідження асортименту, споживчих властивостей іграшок та організація їх продажу в магазині в сучасних економічних умовах в Україні.

Предметом дослідження є фактори,які формують асортимент та споживчі властивості іграшок.

Об'єктом дослідження є іграшки, що реалізуються в мінімаркеті «Атестат» м.Луганська.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

- дослідження забезпеченості ринку України іграшкою,

- дослідження розвитку виробництва іграшок в Україні,

- вивчення вимог до якості іграшки,

- дослідження проблеми споживчого ринку іграшки в Україні,

- вивчення формування споживчих властивостей та якості іграшки у технологічному процесі виготовлення,

- визначення класифікації іграшок,

- аналізу структури асортименту іграшок вітчизняного виробництва,

- аналізу структури асортименту іграшок іноземного виробництва,

- надання пропозицій щодо оновлення асортименту іграшок,

- формування торгівельної політики в мінімаркеті «Атестат»,

- вивчення сучасних форм продажу іграшки, та їх ефективності,

- вивчення попиту населення в сучасних умовах на іграшку,

- вивчення технології приймання іграшки за кількістю та якістю.

Розділ 1: Розвиток ринку дитячих іграшок в Україні

1.1 Забезпеченість ринку України іграшкою

На сьогоднішній день споживчий ринок заповнений, в основному, імпортними іграшками, причому лише 4,6 % іграшок -- вітчизняного виробництва. Основними постачальниками іграшок в Україну є Китай, Польща, Туреччина, країни ближнього зарубіжжя (Росія, Бєларусь) [14]. Крім того, багато іграшок невідомих підприємств надходять з оптових ринків міст Одеси, Хмельницького, Києва, Харкова.

Іграшки в Україні реалізуються в магазинах та на ринках. Великими магазинами з продажу іграшок в м.Луганськ є “Дитячий світ”, “Антошка”, “Будинок іграшки”, “Пластилін”. Іграшки також продаються в магазинах мережі супермаркетів та мегамаркетів. У магазинах України практично немає дешевої вітчизняної продукції, тому що її майже не виробляють. Статистика повідомляє, що попит на іграшку знизився у 8 разів, то це й завдяки тому, що знизилась народжуваність, а також внаслідок, високої ціни на іграшку батьки її придбати не можуть, а дешевої просто немає. Наприклад, конструктори, які розвивають дитячу фантазію, мають вартість від 70 до 1000 гривень, а середній заробіток по Україні 2550 грн.

1.2 Стан виробництва іграшок в Украйні.

З виходом українських підприємств на зовнішній ринок та доступністю українського ринку для зарубіжних фірм, проблема якості продукції стала пріоритетною для вітчизняного товаровиробника. У розвинених країнах світу питання покращення якості займає провідне місце в забезпеченні конкурентоспроможності товарів культурно-побутового призначення, в тому числі й іграшок.

Незважаючи на фінансові негаразди, активізувався попит на дорогі технологічні розважалочки і дитячу робототехніку, а популярність м'яких іграшок, навпаки, зменшилася. Більше того, міжнародні фахівці запевняють, що до 2012 р. динаміка українського ринку м'яких і пластикових іграшок йшла врозріз із загальносвітовими тенденціями. В усякому разі, популярність цих іграшок була досить високою, що дозволило вітчизняним виробникам зміцнити свої позиції.

Вітчизняні оператори починають витісняти імпортерів з сегменту м'яких іграшок. Якщо кілька років тому імпорт займав в продажах до 70%, то зараз лише 30-40%. Проте, подальший розвиток стримується прямою залежністю від курсу валют і цін на вітчизняну продукцію - частину сировини все одно доводиться імпортувати. Проблема в тому, що плюш і велюр, використовувані для виготовлення м'яких іграшок, в Україні не випускаються, і сировина подорожчала на 60% (витрати на тканині в структурі собівартості складають до 25%). Сьогодні ситуація з попитом на іграшки в Україні почала стабілізуватися. На українському іграшковому ринку залишається досить невеликих ніша для оригінальної продукції, вироблюваної навіть невеликими підприємствами: наприклад ляльки, пошиті вручну із матеріалу без пластикових деталей і т.д. Правда, треба відмітити, що на українському ринку іграшок залишається сегмент, заповнити який вітчизняні виробники просто не в змозі. Йдеться про дитячі автомобілі конструктори, повчальні і ігрові приставки (загальносвітовий постачальник - китайські підприємства), для випуску яких у Україні зараз відсутня необхідна база. У цьому сегменті вплив кризи, і в першу чергу ріст курсу валют, відчувся повною мірою.

Якщо до економічного спаду українці охоче придбавали "складні" іграшки за цінами вище 150 грн. за штуку, то падіння прибутків для багатьох споживачів зробило навіть докризові ціни психологічно неприйнятними. Крім того, до проблем імпортерів додалася криза платежів з боку неспеціалізованого мережевого роздрібу, який, за їх словами, досі не дозволений. В той же час треба визнати, що у разі відновлення платоспроможності населення імпортери можуть швидко відвоювати втрачені позиції - серйозної конкуренції з боку українських виробників іграшок доки не передбачається.

Опитування педагогів дитсадків, яке провів Науково-методичний центр організації, розробки та виробництва засобів навчання Міносвіти України, свідчить про низький рівень забезпеченості іграшкою: емоційною -- на 20, інтелектуальною -- на 15, духовною -- на 5, а психофізичною лише на 3%. Це разом з імпортною. Неважко уявити скільки дітей, особливо ранньої групи, залишаться без іграшки через її відсутність на ринку [9].

1.3 Вимоги до якості та безпечності іграшки.

споживчий асортимент іграшка

Якість іграшок має відповідати:

ДСТУ ІSO 8124-1-2003. Безпечність іграшок. Аспекти безпеки, що стосуються механічних та фізичних властивостей.

ДСТУ ІSO 8124-2-2003. Безпечність іграшок. Аспекти безпеки. Займистість.

ДСТУ ІSO 8124-3-2003. Безпечність іграшок. Аспекти безпеки. Міграція певних елементів.

ДСТУ 1724-92. Іграшки ялинкові і ялини штучні. Загальні технічні умови.

ДСТУ 2028-92. Іграшки. Ляльки людей і тварин. Загальні технічні умови.

ДСТУ 2029-92. Іграшки. Предмети ігрового вжитку. Загальні технічні умови.

Від показників якості у галузі на сьогоднішній день залежить, чи вдасться економіці України та її підприємствам швидко інтегруватися у світове господарство, чи ввійде Україна у світове товариство як рівноправний партнер, або ж залишиться у становищі сировинного придатку. Успішна інтеграція українських підприємств неможлива без стабільної якості і на цій основі забезпечення конкурентоспроможності продукції є основним завданням виробників

Аналіз стану споживчого ринку товарів дитячого асортименту показав, що намітилася стійка тенденція надходження на ринок товарів з грубими виробничими дефектами, із застосуванням недозволених сировинних матеріалів, які можуть негативно впливати на стан здоров'я дітей. Ринок заполонили товари іноземного та невідомого походження.

За дорученням Держспоживстандарту України територіальними органами у справах захисту прав споживачів на початку 2007 року в торговельній мережі України було проведено перевірки дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства про захист прав споживачів при реалізації дитячих іграшок.

Протягом І кварталу перевірено 562 суб'єкти господарської діяльності, у 518 з них (92,2 %) виявлено різного роду порушення. За звітний період перевірено 83,7 тис. шт. дитячих іграшок. Із загальної кількості перевіреної продукції забраковано та знято з реалізації 45,6 тис. шт., що складає 54,5 % (Рис. 1).

За результатами перевірок до адміністративної відповідальності було притягнуто 465 осіб, сума штрафів склала 61,1 тис. грн., на 496 суб'єктів господарювання накладено адміністративно-господарські санкції на суму 170,6 тис. грн. Господарюючим суб'єктам робилися приписи про припинення реалізації іграшок з порушенням законодавства про захист прав споживачів, матеріали перевірок направлялись органам місцевого самоврядування для відповідного реагування та висвітлювались у засобах масової інформації.

Найхарактернішими порушеннями вимог законодавства про захист прав споживачів (Рис. 2) при реалізації іграшок є :

» відсутність документів, що підтверджують якість та безпечність іграшок (30,0 %);

» невідповідність вимогам нормативних документів щодо якості (7,5 %);

» невідповідність вимогам нормативних документів щодо безпеки (3,9 %).

Було встановлено, що іграшкова продукція, що продається на ринках, як правило, невідомого походженя. Зазвичай постачальником цієї неякісної продукції є Китай.

За повідомленням Івано-Франківського обласного управління у справах захисту прав споживачів із перевіреної кількості дитячих іграшок майже 60 % - це товари іноземного виробництва, майже 30 % - товари невідомого походження і лише 10 % - іграшки вітчизняного виробництва. Одеським обласним управлінням встановлено, що дитячі іграшки, що реалізуються підприємцями на ринках, а також у невеликих відділах універмагів та супермаркетів (майже 70 % від перевіреної кількості) - це іграшки переважно невідомого виробника або китайського виробництва.

Фактичних виробників таких товарів та шляхів їх надходження встановити практично неможливо, оскільки підприємці працюють за спрощеною системою оподаткуван-ня та не мають відповідних супровідних документів.

Дитячі іграшки входять до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.05 р. № 28. У той же час факти їх реалізації без супровідних документів, що засвідчують належну якість та безпеку товару, були встановлені у кожній області. Дитячі іграшки, що реалізуються без документального підтвердження проходження процедури обов'язкової сертифікації, можуть становити потенційну загрозу для життя та здоров'я дітей.

Таку ж загрозу становлять іграшки без необхідного маркування, тому що неможливо ідентифікувати їх з сертифікатом відповідності.

Реалізацію дитячих іграшок з порушенням вимог щодо маркування виявлено у кожній області. Інформація на іграшках не містила найменування та адреси виробника, дати виготовлення, вікового призначення, умов безпечного використання тощо. Так, у Тернополі забраковано та вилучено з реалізації іграшки м'яконабивні та набори для дитячої майстерності виробництва Китаю, всі написи на індивідуальній упаковці та товарних ярликах яких виконані лише іноземної мовою. У Миколаєві були вилучені з реалізації іграшки пластмасові, м'яконабивні, ігри настільні іноземного виробництва без позначення найменування та адреси виробника та вікового призначення .

Під час перевірок у ряді областей були виявлені факти реалізації дитячих іграшок, які не відповідають вимогам нормативних документів за якісними показниками. Так, в Кременчуці були забраковані та зняті з реалізації іграшки м'яконабивні через висипання ворсу, нерівність швів, назахват у шов зрізів матеріалу. Крім того, іграшки реалізовувались без індивідуального пакування.

Під час перевірки магазину у Чернівцях були виявлені брязкальця невідомого походження з грубими виробничими дефектами: поверхневе декоративне покриття, незачищені краї, наявність паперових аплікацій, нестійких до вологого середовища.

Через наявність дефектів виробничого характеру (нерівномірна набивка, випадання ворсу, несиметричність крою, нерівність строчок м'яконабивних іграшок, ріжучі краї, наявність гострої металевої фурнітури, осипання декоративного покриття, неякісне з'єднання дрібних деталей) бракувались іграшки у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Полтавській областях.

Особливу небезпеку для здоров'я дітей становлять іграшки, прообразом яких є зброя: пневматичні пістолети та зброя з пластиковими кульками. Так, під час перевірок у Київській області було вилучено з продажу 41 комплект іграшкової пневматичної зброї, що мала завищену кінетичну енергію кульок і могла травмувати дитину під час ігор. Ці іграшки реалізовувались без необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар та без документів, які підтверджують їх якість та безпеку. Подібні порушення були виявлені також у Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Спільно зі спеціалістами обласної санітарно-епідеміологічної служби працівниками Херсонського обласного управління у справах захисту прав споживачів були проведені дослідження гумових м'ячів та ляльок виробництва Китаю та Польщі на відповідність вимогам ДСанПіН 5.5.6.012-98 „ Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей ”. За результатами дослідження іграшки були забраковані та зняті з реалізації за показниками безпеки: виділяли летючі та розчинні речовини, шкідливі для здоров'я дітей.

На сьогоднішній день на ринку України представлено широкий асортимент іграшок різноманітного походження. Але чи багато серед них іграшок, абсолютно безпечних для дітей? А скільки таких, що сприяють розвитку дитини? Не так вже і багато. Не тільки в Україні, але і в інших країнах це є проблемою номер один.

Для багатьох батьків, вочевидь, буде несподіванкою дізнатися, що у виробництві дитячих іграшок широко використовуються полімерні та синтетичні матеріали на основі таких шкідливих хімічних сполук, як стирол, хлористий вініл, нітрил акрилова кислота, етилен, пропілен, формальдегід, фенол, капролактам та ін., а також різні шкідливі технологічні домішки - мономери, сополімери тощо. При цьому, навіть у процесі виробництва іграшок із природних матеріалів (дерева, природного каучуку, бавовни тощо) теж використовуються фарби, емалі, які є композиціями сполук з речовинами різної хімічної природи і містять шкідливі елементи.

М'яконабивні іграшки, виготовляються із синтетичних матеріалів, що впливають на здоров'я дитини. Наприклад, з погано прострочених швів виглядає брудне ганчіря, синтапон або вата, що може спричини алергію. Синтетичний ворс, за ствердженнями лікарів, може спровокувати бронхіально-легеневі хвороби і навіть астму.

Відтак, вітчизняні фахівці наполягають на тому, аби під час підготовки нормативних документів щодо безпеки іграшок бралася оцінка реального ризику тієї чи іншої сполуки для здоров'я дитини, яка б визначалася шляхом розрахунку кількості отриманих організмом хімічних речовин, виходячи з допустимої добової дози та було встановлено терміни експлуатації для деяких іграшок. Водночас повинен здійснюватись ретельний контроль за механічною, електричною та пожежною безпекою іграшок.

В ГОСТ 25779-90 під назвою „Іграшки. Загальні вимоги безпечності та методи випробування” прописані всі норми, яким повинні відповідати дитячі іграшки.

На іграшках, призначених для гри на мілководді та підтримання дитини на воді, вміщується таке застереження: «Увага! Допускається використовувати на мілководді і тільки під наглядом дорослих».

У разі виробництва іграшок відповідно до вимог національних стандартів, застосовується модуль А. Якщо виробник не забезпечує відповідність виробництва іграшок національним стандартам або забезпечує частково чи на ці іграшки стандартів не існує, застосовується модуль С.

1.4 Проблеми споживчого ринку іграшки в Україні

Аналіз стану споживчого ринку товарів дитячого асортименту показав, що намітилася стійка тенденція надходження на ринок товарів з грубими виробничими дефектами, із застосуванням недозволених сировинних матеріалів, які можуть негативно впливати на стан здоров'я дітей. Ринок заполонили товари іноземного та невідомого походження.

Іграшки й ігри на всіх етапах розвитку суспільства мають відображати у своєрідній формі матеріальне і духовне життя людей. Велике ідейно-виховне значення іграшок у формуванні особистостідитини. В житті дитини гра має таке ж значення, як в дорослого робота, творча діяльність. Тому іграшки повинні служити засобом пізнання світу дитиною, виховувати патріотизм, любов до праці, народжувати мрію, розвивати думку.

Велику увага варто звертати на художнє оформлення іграшок, щоб з малого років виховувати в дитині почуття краси. Іграшка повинна народжувати в дитині бажання зробити усе своїми руками, привчати до праці, знайомити з різними професіями. Цим цілям служать іграшки з професійним ухилом -- “Юний сигнальник”, “За кермом”, “Маленька господарка”, “Доктор Айболить”, швейна машинка, набір інструментів і ін. Логічні іграшки, головоломки допомагають розвитку логічного мислення дитини.

Велика роль асортиментної політики ЧП Котванов в конкурентному суперництві. Чим більше в продажі товарів різних найменувань, що задовольняють потреби покупців, тим сильніше конкурентні позиції ЧП Котванов в ринковій торгівлі. Торговому асортименту наявне таке поняття, як збалансованість. Збалансованим є асортимент, що сполучить різні види і різновиди товарів у групі і різні групи товарів у роздрібній торговій пропозиції. Товарний асортимент формується на основі попиту і призначення цільових ринків товарів. Попит покупців і асортиментна номенклатура взаємозалежні. Зміни в попиті супроводжуються змінами в асортименті і відбиваються на його збалансованості.

Розділ 2: Експериментальне дослідження факторів,що впливають на формування асортименту іграшок у сучасних умовах

2.1 Класифікація дитячих іграшок

Асортимент іграшок ділять за трьома визначальним ознаками: віку дітей, педагогічному призначенням і матеріалом виготовлення.

Роль іграшок у вихованні дітей величезна. Але не можна розглядати значення іграшок у відриві від вікових особливостей дітей. Діти різного віку різко відрізняються рівнем свого розвитку, у них по-різному проявляються інтереси до оточуючих їх предметів і явищ. Вони з інтересом грають у ті іграшки та ігри, які їм зрозумілі, тобто відповідають їх підготовленості.

1.Класифікація дитячих іграшок за віком

За віком дітей іграшки ділять на три основні групи: для дітей ясельного віку - до 3 років; для дітей дошкільного віку - від 3 до 7 років і для дітей шкільного віку - від 7 до 17 років.

1. Класифікація іграшок за педагогічним призначенням

В основу класифікації іграшок по педагогічному призначенням покладено їх вплив на розумовий, фізичний та естетичний розвиток дітей.

За педагогічному призначенням іграшки поділяють на такі групи.

Іграшки розвиваючі початкові руху і сприйняття. Перші рухи дитини значною мірою викликаються такими іграшками, як брязкальця, підвіски, кульки, кільця, залучають їх звучанням, формою, кольором. До цієї групи належать також пірамідки, вкладні чашечки, барила, матрьошки і ін Ці іграшки мають просту форму, нескладну конструкцію; виготовляють їх з легко миються (гуми, пластмаси, дерева). До іграшок даної групи пред'являють особливі вимоги. Вони повинні бути гігієнічними, добре митися теплою водою з милом, поверхня їх повинна бути гладкою без задирок і гострих країв, фарби, що покривають іграшку, повинні бути яскравими, але абсолютно нешкідливими, міцними, не змиваються водою і не розчиняються в слині; вкладні іграшки повинні легко і вільно відкриватися і закриватися.

Іграшки, що знайомлять дітей з навколишнім їх середовищем і природою. Це велика група сюжетно-образних іграшок, дуже різноманітних за змістом, що сприяють розширенню загального кругозору дітей, розвивають кмітливість, мова. До них відносяться іграшки, що знайомлять дітей з предметами домашнього вжитку (меблі, посуд, одяг), тваринним і рослинним світом, транспортом, з окремими професіями людей. З педагогічної точки зору особливо цінні для дитини іграшки, що відображають людей різних професій, особливо ляльки - традиційна улюблена іграшка дітей. При грі з лялькою дитина задає питання і сам відповідає на них. Гра з лялькою розвиває логічне мислення, пам'ять і мова дітей. ля організації колективних творчих ігор необхідні набори іграшок на певні теми - дитячий сад, зоопарк, школа, завод і ін Джерелом цих ігор служить інтерес дітей до оточуючого їх життя і прагнення в ній брати участь.

Іграшки, які фізичному розвитку дітей. Іграшки для рухливих і спортивних ігор дуже різноманітні і призначені для дітей різного віку. Вони сприяють зміцненню фізичних сил дитини, розвитку мускулатури, спритності і гнучкості всього тіла.

До цієї групи відносяться іграшки, необхідні для вправ у ходьбі та бігу (каталки, візки, віжки, санки та ін), для стрибання (скакалки), для кидання (городки, кеглі, м'ячі та ін), для розвитку і зміцнення мускулатури ніг (велосипеди, спортроллери, педальні автомобілі, лижі, ковзани), для розвитку влучності (рушниці, пістолети), для розвитку м'язів рук і пальців (матрьошки, піраміди, чашечки). Спортивні іграшки призначені для дітей всіх вікових груп, але зроблять позитивний дію тільки в тому випадку, якщо підібрані з урахуванням віку та фізичного розвитку дитини.

Дидактичні іграшки. Призначені ці іграшки для дітей різного віку. Вони сприяють розумовому розвитку дітей, розширення їх загального кругозору. Педагогічна цінність дидактичних іграшок полягає в тому, що вони містять елемент навчання в процесі гри.

Для дошкільнят велике значення мають іграшки, які можна збирати, розбирати, катати, складати, будувати. У процесі гри в дітей розвиваються увага, спостережливість, кмітливість, пам'ять, вони знайомляться з формою і кольором.

У групу дидактичних іграшок входять численні настільні ігри, що мають велике виховне та пізнавальне значення.

Виховне значення настільних ігор полягає в тому, що в їх тематику легко включаються загальноосвітній, досліджуваний у школі матеріал і зміст рекомендованих для позакласного читання книг. Захоплені грою діти непомітно для себе засвоюють ряд цінних відомостей із життя навколишнього світу й одночасно тренують пам'ять, увагу, розвивають мислення і мова.

Настільні ігри широко застосовуються для закріплення знань, набутих дітьми в школі (зоологічне лото, ігри із запам'ятовування іноземних слів, «хімік-аматор", досліди з фізики і т. д.), а дітей молодшого віку при вмілому керівництві вони готують до занять у школі. Настільні ігри викликають інтерес до знань, повідомляють дітям інформацію з історії, літератури, географії, астрономії. Вони сприяють широкому розвитку дитячого кругозору і виховання художнього смаку.

Іграшки, що знайомлять дітей з елементами науки і техніки. Іграшки цієї групи цілком особливими, цікавими шляхами вводять дітей у світ техніки. Вони допомагають дітям знайомитися з пристроєм і конструкцією машин, механізмів і будівельних споруд, розібратися в принципах їх дій, виробляють навички самостійного конструювання.

Технічна іграшка повинна виховувати у дітей виробничі навички. Збираючи яку-небудь іграшку з окремих частин, дитина вчиться основним прийомам монтажу, привчається користуватися інструментами, звикає розбиратися в кресленнях. Такі іграшки викликають у дітей великий інтерес, розвивають їх технічна творчість.

Багато хто з цих іграшок засновані на законах хімії, фізики, механіки, аеродинаміки. Ці іграшки покликані допомогти школярам у засвоєнні складних дисциплін шкільної програми. Монтаж, регулювання роботи іграшок, догляд за ними, вміння читати креслення підвищують технічну грамотність, сприяють політехнічному освіті дітей.

Іграшки, що знайомлять дітей з трудовими процесами і прищеплюють початкові трудові навички. Видатний радянський педагог А.С. Макаренко писав, що «правильне радянське виховання неможливо собі уявити як виховання нетрудове.

Трудове виховання сприяє всебічному розвитку дитини. Дитина росте не тільки міцним, фізично спритним, витривалим, а й розвивається духовно, стає спостережливим, вчиться швидко міркувати. У праці закладається фундамент характеру, тож важливо з дитинства виховувати у дітей повагу і любов до праці.

Для дітей старшого віку існують більш складні будівельні набори, конструктори, набори для випалювання, випилювання, слюсарних і столярних робіт, вишивання та набори для технічної творчості. Більшість цих ігор пов'язані з справжнім працею, в процесі якого купуються корисні трудові навички.

Іграшки, які художньому та музичному розвитку дітей. Розвиток художніх здібностей дітей є невід'ємною частиною їх естетичного виховання. У цю групу входять музичні та театральні іграшки, а також конструктивно-художні гри. Музичні іграшки розвивають музичний слух, почуття ритму, привчають дітей любити музику, знайомлять з різними видами музичних інструментів. У асортимент музичних іграшок входять органчик, барабани, бубни, гітари, балалайки, домри, ксилофони, металофоні та ін Деякі з них дають можливість не тільки слухати музику, але і самостійно підбирати знайомі мелодії і створювати свої. Тому всі музичні іграшки повинні бути правильно настроєними у відповідності зі звуками музичної гами.

Театральні іграшки (ляльковий театр, тіньовий театр, театральні ляльки) допомагають дітям відтворювати в грі різноманітні театральні постановки і невеликі забавні сценки з життя самих хлопців. Вони доставляють дітям багато радості та сміху, сприяють збагаченню мови, знайомлять з театром.

Іграшки-забави. Призначення цього виду іграшок - сприяти вихованню у дітей почуття гумору, викликати сміх, виховати дитину веселим і життєрадісним. Як правило, це іграшки з веселою тематикою та оригінальною конструкцією; для більшої цікавості їх виготовляють з механізмами руху, наприклад співаючі птахи, заєць-барабанщик, перекидаються мавпочка і ін..

2. Класифікація іграшок за матеріалом

У товарознавчій практиці більш зручним вважається вивчення іграшок за матеріалом, з якого вони виготовлені. За цією ознакою іграшки поділяють на металеві, пластмасові, дерев'яні, гумові, мягконабівние, керамічні. Окрему підгрупу складають настільні ігри, ялинкові прикраси та карнавальні приналежності.

Металеві іграшки. Такі іграшки виробляють з вуглецевої і легованої сталі, сплавів алюмінію. Широко використовується біла жерсть, легко піддається обробці; вона застосовується для виготовлення верхніх деталей корпусу іграшок, а також іграшок, що піддаються корозії внаслідок зіткнення з водою (ванночки, корита). Окремі деталі іграшок виробляють з пластичних мас; поєднання металу з пластмасою робить іграшку легшою і привабливою.Здатність металу приймати при обробці різні форми, можливість застосування різних методів збирання, висока міцність та вогнестійкість - всі ці властивості роблять метал хорошим матеріалом для багатьох видів іграшок. Однак у зв'язку зі збільшенням випуску іграшок аналогічного асортименту з пластичних мас виробництво металевих іграшок скорочується. Залежно від способу виробництва металеві іграшки підрозділяють на штамповані, литі і слюсарно-механічні. Основну масу металевих іграшок отримують шляхом штампування. Штампують іграшки на пресах і вирубних машинах. З'єднання окремих деталей проводиться різними методами кріплення, наприклад за допомогою лапок, паянням (відра, лійки), електрозварюванням і гвинтами. Останні застосовуються головним чином в конструкторах і збірно-розбірних іграшках. Фарбують іграшки емалевими, масляними, нітрофарбами способом аерографії або пензлем. Кращим видом забарвлення вважається нанесення малюнка на іграшки шляхом літографський друку. Малюнок виходить яскравий, барвистий, точно відтворює контури предмета.

Іграшки з пластичних мас. Широке застосування пластичних мас у виробництві дитячих іграшок можна пояснити величезну цінність їх властивостей. Поєднання в одному матеріалі різноманітних корисних властивостей дало можливість створити в короткий термін широкий асортимент іграшок.

Пластмасові іграшки - яскраві, міцні, красиві, вони гігієнічні і не б'ються, а порівняльна м'якість і легкість робить їх безпечними для самих маленьких дітей. Гарні вони й тим, що не псуються від вологи, що особливо важливо для таких Виробничий цикл іграшок з пластичних мас займає невеликий час, виготовлення іграшок включає переважно одну технологічну операцію, при цьому додаткової обробки майже не потрібно. Володіючи високою пластичністю і добре піддаючись переробки, пластмаси легко приймають будь-яку форму, точно відтворює рельєф іграшки. У виробництві іграшок допускається застосування пластичних мас у поєднанні з деревом, металом і іншими матеріалами.

В даний час для виготовлення іграшок використовують такі види пластмас: амінопласти, полістирол, поліетилен, полівінілхлорид, пінополіуретан, капрон.

Дерев'яні іграшки. Деревина - незамінний матеріал для виготовлення широкого асортименту іграшок. Головні його властивості: невелика маса, значна міцність, здатність деревини утримувати цвяхи, легка оброблюваність ріжучими інструментами. Крім того, поверхня деревини легко сприймає найрізноманітніші види захисних і декоративних покриттів (фарбування, лакування, полірування, випалювання).

За способом виготовлення дерев'яні іграшки підрозділяють на токарні, столярні, різьблені, плетені.

Токарні іграшки виробляють переважно з м'яких порід деревини (липа, осика, вільха, сосна) шляхом виточування їх на токарних верстатах. Обробляють іграшки різними способами. Вони можуть бути незабарвленими, пофарбованими олійними, емалевими фарбами, нітрофарбами, прозорими лаками. Найбільш поширена оздоблення - фарбування іграшок нітрофарбами. Такі іграшки мають яскраву, блискучу поверхню, їх можна мити теплою водою з милом. Токарні іграшки призначені для дітей ясельного та молодшого дошкільного віку. За тематикою вони відносяться до дидактичних іграшок.

Асортимент токарних іграшок досить різноманітний як по художньому оформленню, так і по педагогічному призначенням. Він включає вкладні матрьошки, барила, конусні башточки, піраміди, містечка, кеглі, будівельні набори, каталки на колесах, каталки-візки у вигляді фігур тварин та ін Особливе місце займає матрьошка - традиційна національна іграшка, яка в даний час є також сувеніром, відомим далеко за межами нашої Батьківщини.

Токарні іграшки мають велике виховне значення: за допомогою таких іграшок, як піраміди, вкладні чашечки, башточки, матрьошки, дитина вчиться розпізнавати колір, форму, величину предметів, у нього розвиваються координація рухів, спритність, кмітливість.

Столярні іграшки виготовляють з різних порід деревини (осика, липа, сосна, береза, дуб, бук) вологістю 8 - 10%. Це особливо важливо, оскільки недостатньо висушена деревина погано обробляється, не тримає фарби і цвяхи, всихає і коробиться.

При виробництві столярних іграшок деревні матеріали розкроюють на заготовки, які потім сушать, роблять з них різні деталі, збирають їх в окремі вузли, а вузли - у готову іграшку, забарвлюють і остаточно збирають. При виготовленні столярних іграшок окремі деталі можуть бути скріплені за допомогою цвяхів, шурупів, клею, косими та прямими шипами. Поверхню покривають масляними, емалевими і нітрофарбами способом аерографії.

Асортимент столярних іграшок відрізняється великою різноманітністю: транспортні іграшки; будівельні матеріали; різні конструктори; лялькова меблі; іграшки для дитячої праці.

Столярні дерев'яні іграшки в житті дитини займають велике місце, особливо набори для конструювання та конструктори. Так, діти дошкільного та молодшого шкільного віку люблять будувати будинки, збирати візки, автомобілі, гойдалки, столи, стільці. Заняття з конструкторами і будівельними наборами розширюють їх кругозір, розвивають дитяче технічна творчість, допомагають оволодіти найпростішими трудовими навичками.

Різьблені іграшки є виробами народних художніх промислів. Вони займають незначне місце в асортименті дерев'яних іграшок. Більшість різьблених іграшок не фарбують. Деякі з них відрізняються великою художністю і обробкою, бувають і скульптурні. Останні вже не є іграшкою, а являють собою сувеніри, що мають велику художню цінність.

Гумові іграшки. Для виробництва гумових іграшок використовують натуральний і синтетичний каучук, а також наповнювачі та барвники. Значна міцність, м'якість та еластичність гуми дають можливість виробляти найрізноманітніші за формою та змістом іграшки. Вони легко забарвлюються фарбами, приготовленими на гумовій основі. Пофарбований іграшки добре піддаються дезінфекції, не змінюючи при цьому свого зовнішнього вигляду. Цінною властивістю гуми є і те, що вона водо-і повітронепроникності, тому з неї виготовляють велику кількість іграшок для гри на воді та навчання плаванню. Відсутність гострих кутів і задирок робить гумові іграшки абсолютно безпечними для дітей.

Залежно від технології виготовлення гумові іграшки підрозділяють на формові, надувні, мочаних і з пенолатекса

М'яконабивні іграшки. Основне місце серед мягконабівних іграшок займають іграшки, що зображують тварин і птахів. Вони приваблюють дітей теплотою матеріалів, м'якістю, легкістю, різноманітністю та витонченістю форм. Асортимент мягконабівних іграшок відрізняється великою різноманітністю:

Керамічні іграшки. Ці іграшки виготовляють з глини, а потім обпалюють до кам'яноподібний стану для додання їм міцності. Вони хороші тим, що мають блискучу глазуровану поверхню, яка охороняє іграшки від забруднення і дає можливість їх мити.

2.2 Аналіз структури і асортименту дитячих іграшок вітчизняного та іноземного виробництва.

Структурою асортименту товарів називають склад товарних груп, які входять у асортимент і кількісне співвідношення з-поміж них, виражене у відсотках, частках. Зазвичай частки (питому вагу) кожної групи розраховується за товарообігом.

У магазині структура асортименту мусить бути найбільш раціональної, щоб у повною мірою задовольняти потреби. Для цього він у цій курсової роботі розглянемо структуру асортименту іграшок за такими класифікаційним ознаками:

- з вигляду основного (вихідного) матеріалу;

- за педагогічним призначенням;

- по віковим призначенням;

- за призначенням в іграх;

- на засадах дії і механізмам руху;

- за виробником.

Аналіз структури асортименту іграшок проведемо з урахуванням магазину «Атестат». Було проведено розрахунок показників асортименту (широта, повнота, новизна і стійкість).

У магазині «Атестат» проведено дослідження іграшок.

Для того,щоб ескперементально дослідити фактори формування асортименту іграшок в ЧП Котванов мінімаркет «Атестат»,мною було проведено анкетування покупців(Додаток 1),які згодились допомогти мені у написанні курсової роботи.

Особисто мною було виявлено близько 5000 виду іграшок у міні-маркеті «Атестат». Була вивчена структура асортименту. Проведений аналіз структури асортименту іграшок за вихідним матеріалом, відповідно до пропозиції та її реалізації за 2013р.

Дані для аналізу представлені у Таблиці 1.

Таблиця 1.Структура іграшок за вихідним матеріалом

матеріал

Кількість позицій асортименту, прим.

Питома вага, %

метал

1000

20

пластмаса

2000

39

Текстиль,м'яконабивні

850

17

Дерево

100

2

Гума

400

8

Папір, картон

250

5

Скло

50

1

Інші матеріали

400

8

Разом

5000

100

Для наочного зображення представлений Рисунок 1.

Як очевидно з таб. 1 і рис. 1 у мінімаркеті «Атестат» переважають іграшки з пластмаси (39%), металу (20%), і м'які іграшки (17%).

Це можна пояснити тим, що представлені у мінімаркеті «Атестат» пластмасові іграшки найбільше відповідають попиту.

Частка скляних іграшок становить 1% це пов'язано з тим, що здебільшого, це ялинкові іграшки, тобто. іграшки сезонного напряму, і попит ними носить сезонний характер. Іграшки з гуми і комбінованих матеріалів становлять 8%. Іграшки з паперу і картону становлять 5%, це загалом настільні ігри та зовсім збірні моделі, призначених для дітей старшого віку.

Була вивчена і проаналізовано структура асортименту іграшок по виробнику. Дані занесли в таблицю 2, з урахуванням якої був складена діаграма (рис. 2).

Таблиця 2.Структура асортименту іграшок за виробником

Виробник

Кількість позицій асортименту, прим.

Питома вага, %

Росія

1100

22

Білорусь

700

14

Польща

1200

24

Китай

1400

28

Данія

50

1

Прибалтику

200

4

США

60

1,2

Англія

40

0,8

Інші країни

250

5

Разом

5000

100

Як очевидно з таблиці 2, велика частка асортименту іграшок посідає виробників Китаю (28%), Польщі (24%), Росії (22%). У магазині є іграшки виробників країн Західної Європи, відмінних відмінним якістю, але цих іграшок мало, хоча попит ними великий, але ціна - велика також.

Якщо ж порівнювати асортимент останнім часом, можна серйозний ослабленні позицій Китаю. А частка російських виробників з кожним роком зростає з допомогою витіснення товарів від Китаю.

Далі проаналізуємо структуру асортименту іграшок за віковим призначенням. Дані зведемо в таб. 3, з урахуванням, якої складемо діаграму.

Таблиця 3.Структура іграшок за віковим призначенням

Вікова група

Кількість позицій асортименту, прим.

Питома вага, %

Ясельна

2500

50

Дошкільна

1500

30

Шкільна

1000

20

Разом

5000

1000

Структура іграшок за віковим призначенням

Як очевидно з таблиці 3 і рис. 3 більшу частину асортименту займають іграшки для дітей ясельного віку. Що зумовлено великий попит для цієї іграшки. Це з тим, що у даному віці основний вид діяльності" дитини - гра. Частка іграшок для дошкільнят займає теж більшу частину 30%. У дошкільнят гра є також основними видами діяльності. Частка ігор що для школярів становить п'ята частина (20%) від усіх іграшок. Збільшення продажів іграшок цієї вікової групи буде невиправдано,т.к. попит на іграшки цієї вікової групи малий. Це з тим, що ігрова діяльність йде і першому плані виступає спілкування з однолітками.

Вивчивши відвідувачів магазину на віку і статі,я для себе виявила таке: переважно покупцями іграшок є жінки віком від 22-30 років, підлітки у віці 14- 17 років.

2.3 Якість та безпечність дитячих іграшок,та пропозиції щодо їх вдосконалення

Сьогодні в торговельну мережу для реалізації надходить багато товарів дитячого асортименту низької якості як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Про це свідчить, по-перше, проведений автором аналіз звернень громадян-споживачів до органів захисту прав споживачів у зв'язку з продажем небезпечних дитячих іграшок, по-друге, аналіз судової практики, який говорить про те, що в судах розглядається значна кількість справ, пов'язаних з порушенням законодавства стосовно прав споживачів.

При цьому суди відчувають значні труднощі, пов'язані, насамперед, з проблемою встановлення факту продажу споживачеві товару неналежної якості. Деякі фахівці, котрі займаються цією проблематикою, намагаються прирівняти перевірку якості товару до експертизи товару неналежної якості, у зв'язку з чим виникає необхідність на основі наукових досліджень сучасних вимог технічного регулювання безпеки іграшок створити єдині підходи як до перевірки якості, так і до проведення експертизи небезпечних дитячих іграшок в досудовому порядку, а також у судовому вирішенні спорів про захист прав споживачів. Сьогодні основними питаннями, які ставляться експертам, залишаються питання щодо безпечності іграшок.

Іграшки повинні бути виготовлені з високоякісних безпечних і нешкідливих матеріалів. Вони повинні відповідати функціональним, ергономічним, гігієнічним, естетичним вимогам, а також бути надійними і безпечними в експлуатації.

Якість іграшок оцінюють органолептично та за фізико-хімічними показниками з обов'язковим випробуванням їх на безпеку. Крім того, оцінюють художнє оформлення індивідуальної упаковки, а також правильне оформлення етикеток. Іграшки виготовляють лише одним сортом і піддають 100% перевірці в процесі приймання.

Іграшки повинні мати сертифікат відповідності. Якість іграшок повинна відповідати вимогам стандартів.

Потенційна небезпека та низька якість іграшок, представлених на вітчизняному ринку - вражає. Більшість з них поступає в продаж без узгодження з боку Державної санітарно-епідеміологічної служби, не маючи відповідних документів, що підтверджують їх якість і безпечність.

Для того щоб правильно обрати якісну та безпечну іграшку, батькам необхідно врахувати наступні аспекти. Перш за все, потрібно бути обачними та звернути увагу на супроводжувальні документи. Маркування на упаковці свідчить про те, чи відповідає іграшка вимогам стандартів. Також важливо бути уважним щодо рекомендованого віку, з якого можна її використовувати. По-друге, важливим є склад хімічних елементів матеріалу, з якого зроблено іграшку, адже сьогодні в Україні продається величезна кількість іграшок, що містять небезпечні речовини, такі як формальдегід, толуол, фенол. Ці сполуки здатні визивати алергічні реакції в дитини та навіть вражати центральну нервову систему.Іграшки повинні бути красиво оформлені, мати гладку поверхню, покриття повинне бути рівномірним, без пропусків, патьоків. Іграшки повинні бути безпечними, гігієнічними, повинні добре очищатися і митися. Заводні іграшки повинні мати безвідмовно дієвий механізм. Звуки, які видають іграшки, повинні бути приємними для слуху. Фарби повинні бути абсолютно нешкідливими. Перелік барвників та інші вимоги до якості іграшок визначаються санітарними правилами з виробництва та продажу іграшок.

Основні вимоги безпеки дитячих іграшок: безпечний матеріал, з якого виготовлена іграшка і безпечне покриття. Наявність спеціального паспорта, в якому повинно бути вказано, що вона виготовлена з безпечного матеріалу, що не володіє алергенними і токсичними властивостями. Маленькі дітки досить часто облизують іграшки, тому фарба не повинна злазити.

Відсутність неприємного різкого запаху. Ознакою ймовірної небезпеки є неприємний (хімічний) чи солодкий запах від іграшки, особливо якщо вона пофарбована у яскраві кольори.

Міцність. Якщо шви у м'яких іграшок ось-ось розлізуться, а очка і носик ледь тримаються, купувати такий подарунок маленькій дитині не варто, адже така іграшка може поранити дитину чи заподіяти шкоду. Так само, як і іграшки, всередині яких містяться дрібні деталі (кульки, палички, тощо), котрі дитина може проковтнути чи вдавитися ними, засунути собі у вухо чи ніс. Тому не забувайте перевіряти надійність всіх кріплень і з'єднань.

Безпечний колір. Дуже яскраве, ріжуче око забарвлення може робити негативний вплив на зір і нервово-психічний стан дитини.

Безпечний звук. Уникайте іграшок з гучним, пронизливим і різким звуком, які можуть пошкодити слух дитини. Вибирайте іграшки, що видають спокійні і мелодійні звуки.

Безпечна конструкція. Відсутність гострих країв і задирок, вузьких щілин і отворів, куди можна засунути пальці. Найменшу небезпеку можуть представляти іграшки з довгими шнурочками (більше 15 см).

Безпечний розмір. І іграшка, і ї складові частини повинні бути достатньо великими, щоб маленька дитина не проковтнула їх. Іграшка повинна бути середніх розмірів (приблизно від 10 до 40 см), щоб малюкові зручно було вільно взаємодіяти з нею. На іграшках зазвичай вказується, з якого віку вона рекомендується для дитини - якщо на ній міститься знак «від 3-х років», значить, вона може містити дрібні деталі. Отже, не експериментуйте на дітях менше 3-х років!

Безпечна вага. Співвідношення ваги іграшки і дитини. Чи зможе дитина підняти іграшку? Чи не дуже вона важка для неї? Чи не нашкодить собі, якщо її упустить?

Гарантія якості. Іграшки слід купувати в спеціалізованих магазинах - це і буде гарантією того, що всі необхідні вимоги дотримані. На вулиці продавці рідко мають необхідну документацію на свій товар. У магазинах же з цим строго, на всю свою продукцію вони повинні мати сертифікати (декларації) відповідності, які видає виробник дитячих іграшок, а також сертифікати якості і гігієни. В цих документах обов'язково повинні бути вказані час дії документа і номер партії продукції.

Гігієнічність. Можливість мити і прати іграшку.

З виходом українських підприємств на зовнішній ринок та доступністю українського ринку для зарубіжних фірм, проблема якості продукції стала пріоритетною для вітчизняного товаровиробника. У розвинених країнах світу питання покращення якості займає провідне місце в забезпеченні конкурентоспроможності товарів культурно-побутового призначення, в тому числі й іграшок.

Від показників якості у галузі на сьогоднішній день залежить, чи вдасться економіці України та її підприємствам швидко інтегруватися у світове господарство, чи ввійде Україна у світове товариство як рівноправний партнер, або ж залишиться у становищі сировинного придатку. Успішна інтеграція українських підприємств неможлива без стабільної якості і на цій основі забезпечення конкурентоспроможності продукції є основним завданням виробників.

З 01.01.2011 року іграшки виключені з Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.

З цього часу стає обов'язковим застосування Технічного регламенту безпеки іграшок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 901, який визначає вимоги до безпеки іграшок, процедуру оцінки їх відповідності таким вимогам, установлює правила маркування, а також введення в обіг іграшок як імпортованих, так і вітчизняного виробництва, їх продажу і безкоштовного розповсюдження (далі - введення іграшок в обіг).

Основні положення Технічного регламенту.

Введення іграшок в обіг дозволяється тільки, якщо вони відповідають вимогам безпеки для життя та здоров'я споживачів у разі використання за призначенням за умови передбачуваної поведінки дітей.

Іграшки повинні бути безпечними для споживачів, не створювати у разі їх використання небезпеки для життя та здоров'я і ризику отримання фізичної травми.

Рівень небезпеки, пов'язаної з користуванням іграшкою, не повинен перевищувати рівень здатності дітей чи осіб, які їх доглядають, усунути таку небезпеку.

На пакованні та (або) етикетці, в інструкції з експлуатації іграшок зазначаються:

- мінімальний вік дитини, для якої призначена іграшка, та у разі потреби інформація про обов'язковий нагляд з боку дорослих під час користування нею;

- інформація для дітей та осіб, які їх доглядають, про небезпеку, пов'язану з використанням іграшки, способи її усунення.

Вимоги до фізичних та механічних властивостей:

8. Іграшки, їх деталі та з'єднання (кріплення) повинні мати необхідну механічну міцність, а в разі потреби - стійкість до навантаження під час користування ними з тим, щоб не виникло ризику отримання фізичної травми.

9. Конструкція іграшок та їх доступні кромки, кінці, виступи, проводи, дроти, рухомі частини і засоби кріплення повинні бути такими, щоб під час користування ними не виникло ризику отримання фізичної травми.

10. Іграшки (їх складові частини та будь-які відокремлювані деталі), призначені для дітей віком до трьох років, повинні мати розміри, які унеможливлюють їх ковтання та (або) вдихання.

11. Іграшки, їх складові частини та паковання, в яке їх поміщають для роздрібної торгівлі, не повинні становити небезпеку стискання чи удушення дитини.

12. Конструкція іграшок, призначених для гри на мілководді та підтримання дітей на воді, повинна бути такою, щоб у разі використання за призначенням небезпека втрати іграшкою плавучості, а дитиною - можливості триматися на воді була виключена.

13. Конструкція іграшок з можливим доступом усередину, зокрема тих, що мають вентиляцію, повинна передбачати можливість виходу з іграшки без сторонньої допомоги.

14. Іграшки, які дають змогу вільно пересуватися або призначені для їзди з вільним обертанням коліс, повинні мати легкокероване гальмо або гальмівну систему, що зменшує кінетичну енергію їх руху, для запобігання нещасним випадкам.

15. Форма ракет (кульок) та їх складових частин, що розвивають кінетичну енергію під час запуску, повинна бути такою, щоб під час використання іграшки виключити можливість виникнення небезпеки одержання фізичної травми дитиною або третіми особами.

16. Конструкція іграшок з нагрівними елементами повинна бути такою, щоб:

- максимальна температура будь-якої доступної поверхні не викликала опіку у разі дотику до неї;

- рідина та газ, що містяться усередині, не досягали температури і тиску, здатних у разі їх виходу з іграшки, за умови її використання за призначенням, спричинити опік, обшпарювання чи інші фізичні травми.

18. Іграшка не повинна змінювати колір через відмивання барвників, форму та масу під час гігієнічного догляду за нею (миття, прання тощо).

Матеріали, з яких виготовлено декоративне та захисне покриття іграшки, повинні бути стійкими до слини, поту, а також до нейтрального мила (господарчого, дитячого тощо), що застосовується під час вологої обробки.

19. Іграшки повинні виготовлятися з таких матеріалів, що не містять небезпечних легкозаймистих речовин, які становлять небезпеку для дитини, а саме:

-не горять під дією полум'я чи іскри або іншого потенційного джерела вогню;

-є важкозаймистими (полум'я загасає одразу після усунення причини його виникнення);

-у разі займання горять повільно (полум'я поширюється з незначною швидкістю);

-незалежно від хімічного складу оброблені таким чином, щоб уповільнити процес горіння.

Такі речовини не повинні спричиняти небезпеку загоряння інших матеріалів, що використовувалися для виготовлення іграшки.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.