Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції та опортуністичних інфекцій

Роль лабораторної діагностики в системі протиепідемічних заходів та профілактики вірусних захворювань. Діяльність лабораторії діагностики інфекції вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) та опортуністичних хвороб. Процес первинної активації репродукції ВІЛ.

Рубрика Медицина
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 16.12.2013
Размер файла 926,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Щомісяця готую звіти про проведенні обстеження, приймаю участь в аналізі роботи лабораторії щоквартально.

Спільно з епідеміологами КУ "Центр СНІД" ЗОР проводила перевірки ЛПУ м. Запоріжжя, пологових будинків міста за епідемічними показниками.

Приймаю участь у роботі ТБ (навчально-тренувальні заняття). Виконую вимоги ТБ при виконанні лабораторних досліджень, контролюю роботу фельдшерів лаборантів, та молодших сестер у плані виконання вимог ТБ.

Постійно підвищую свій професійний рівень читанням спеціалізованої літератури, періодичних медичних видань з питань ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів та ін. опортуністичних інфекцій, а також на курсах і семінарах по підвищенню кваліфікації.

Задачі на наступні 5 років:

1. Забезпечення вірогідних результатів досліджень на ВІЛ - інфекцію шляхом розширення спектру заходів щодо здійснення зовнішнього лабораторного контролю якості.

2. Забезпечення вірогідних результатів досліджень на ВІЛ - інфекцію та опортуністичні захворювання шляхом розширення спектру заходів внутрішнього лабораторного контролю якості у лабораторії.

3. Освоєння сучасних методів діагностики ВІЛ - інфекції.

"____" _________ 2012 р.

Література

1. Інструкція з організації роботи лабораторій діагностики ВІЛ інфекції\СНІД. Наказ № 71 від 22.02.2002р.

2. Пересмотренные рекомендации по выбору и использованию методов определения антител к ВИЧ. ВОЗ и UNAIDS, 1997г.

3. Навчальний посібник з лабораторної діагностики ВІЛ - інфекції\СНІДу. Київ, 1999р.

4. Волянский Ю.Л. ВИЧ инфекция. Факты и гипотезы. Харьков, 1993г.

5. Покровский В.В. Эпидемиология и профилактика ВИЧ инфекции и СПИД. Москва. Медицина, 1996г.

6. Волянский Ю.Л. Вирусные гепатиты и ВИЧ инфекции (эпидемиологические и иммунопатологические параллели). Харьков, 1997г.

7. ВІЛ інфекція: проблеми жінок та дітей, народжених ВІЛ инфікованними матерями (аналітичний огляд). СНІД в Україні. - 2009р. - №1 (2).

8. Эпидемия ВИЧ\СПИДа в Украине: социально - демографический аспект. Киев, 2000г.

9. Уніфікацая лабораторних методів дослідження в діагностиці захворювань, що передаються статевим шляхом. Харків, 2008р.

10. Харченко Н.В., Порохницький В.Г., Топольницький В.С. Вірусні гепатити. Київ, 2002р.

11. Вірусний гепатит В у новонароджених дітей. (Навчальний посібник). Київ, 2001р.

12. Исаков В.А., Борисова В.В., Исаков Д.В. Герпес. Патогенез и лабораторная диагностика (руководство для врачей). Санкт - Петербург, 1999г.

13. Гранитов В.М. Герпесвирусная инфекция. Москва, 2001г.

14. Принципы клинико - эпидемиологического анализа результатов маркерной диагностики вирусных гепатитов. (Учебное пособие). Одесса, 1998г.

15. Шевченко Ю.Л., Жибурт Е.Б. Безопасное переливание крови. Руководство для врачей. Санкт - Петербург - Харьков - Минск, 2000г.

16. Інструкція " Про затвердження Порядку проведення тестування на ВІЛ - інфекцію та забезпечення якості досліджень, форм первинної облікової документації щодо тестування на ВІЛ - інфекцію, інструкцій щодо їх заповнення". Наказ МОЗ України від 21.12.2010 № 1141

Додатки

Таблиця № 1

Результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції в Запорізькій області 2009-2011 рр

Коди

контингентів

2009 р

2010 р

2011 р

обстеж.

виявл

%

обстеж

виявл.

%

обстеж.

виявл

%

000 Усього

142728

568

0,39

149648

659

0,44

146308

687

0,5

100 Громадяни України:

142571

566

0,39

149536

657

0,44

146158

680

0,5

101 гетеросекс. контакти

264

34

12,88

286

42

14,68

389

46

11,8

102 спож. наркотичних речовин

1569

50

3,18

1553

58

3,73

1336

47

3,5

103 гомосексуальні контакти

3

1

33,33

9

1

11,11

12

2

16,1

104 хворі на вен. захворювання

1574

13

0,83

1558

12

0,77

1126

18

1,6

105 особи числ. незах. секс. конт.

275

4

1,45

540

2

0,37

1159

18

1,6

106 призовники

1197

0

2317

1

0,04

2226

2

0,1

107 особи для довідки

2242

5

0,22

2623

9

0,34

4246

10

0,2

108 донори усього

51156

47

0,09

50549

38

0,07

46506

35

0,1

109 вагітні усього

39045

65

0,17

38488

57

0,15

39464

50

0,1

110 діти нар. ВІЛ-інф. жінками усього

144

67

46,53

145

82

56,55

142

82

57,7

111 діти по епід. показ. без документів

988

7

0,71

1054

12

1,14

958

6

0,6

112 особи, які переб. в місц. позб. волі

803

36

4,48

949

65

6,85

1058

65

6,1

113 особи по клін. показникам

14613

131

0,89

15971

161

1,0

17143

146

0,8

114 анонімно

728

32

4,39

622

23

3,69

557

25

4,5

115 мед. контакти

399

0

351

0

352

0

0

116 з проф. метою

26855

71

0,26

31957

86

0,27

28899

118

0,4

119 померлі з клін ознак. СНІД

46

3

6,52

37

6

16,22

47

5

10,6

120 особи, що не належ. до конт. переч. вище

670

0

527

2

0,38

538

5

0,9

Всього 200 код

іноземні громад.

157

2

1,27

112

2

1,78

150

7

4,7

Таблиця № 2

Дані про кількість ВІЛ-інфікованих у містах та районах області, офіційно зареєстрованих за 12 місяців 2010-2011 років

Місто, район

12 міс 2010 року

12 міс 2011 року

1987-2011 роки

абс

пок на 100 т

абс

пок на 100 т

абс

1

м. Запоріжжя

143 +1

18,54

140+3

18,51

1445

2

м. Мелітополь

95

60,33

73

46,50

1384

3

м. Бердянськ

55

45,49

53

43,98

384

4

м. Енергодар

25

45,94

26

47,69

171

5

р-ни: Якимівський

6

17,01

15

42,76

94

6

Бердянський

6

22,16

6

22,43

63

7

Василівський

30+1

46,06

24

35,90

205

8

Веселівський

9

39,79

7

31,21

75

9

В. Білозерський

2

23,71

2

23,85

22

10

Вільнянський

14

28,75

6

12,39

79

11

Г-Польський

2

6,93

3

10,55

23

12

Запорізький

11

19,22

10

17,42

63

13

К-Дніпровський

15

35,56

16

38,22

104

14

Куйбишевський

5

20,63

5

20,86

37

15

Мелітопольський

15

29,11

16

31,27

200

16

Михайлівський

11

36,50

14

46,72

147

17

Н-Миколаївський

1

5,77

5

18

Розівський

2

20,18

4

41, 19

41

19

Оріхівський

10

20,64

7

14,53

61

20

Пологівський

7

16,27

6

14,08

51

21

Приазовський

8

27,35

9

31,04

87

22

Приморський

9

28,33

10

31,68

88

23

Токмацький

18

30,36

26

44,29

169

24

Чернігівський

1

5,33

3

16,30

12

25

Установи Деп. ВП:

56

42

369

м. Запоріжжя

5

6

62

м. Мелітополь

17

м. Бердянськ

10

Вільнянський р-н

35

27

206

Запорізький р-н

15

9

72

Оріхівський р-н

1

2

Всього по області

556+ 2

(іноземці)

30,70

523+3

(іноземці)

29,21

5379

Графік № 1

Графік № 2

Показники ВІЛ - інфікованих по шляхам зараження у Запорізькій області 2009-2011 роки

Таблиця № 3

Поширеність ВІЛ-інфекції та СНІД у Запорізькій області на 01.01.2012 р. (за даними диспансерного обліку, в показниках на 100 тис. населення)

Місто, район

ВІЛ-інфіковані

у т. ч. хворі на СНІД

абс

пок на

100 т

у т. ч. всього діти

0 - 18

років

у т. ч. з підтвердженим діагнозом діти

0 - 18

років

абс

пок на

100 т

у т. ч. діти хворі на СНІД

0-18

років

1

м. Запоріжжя

801+5

104,3

57

25

127+1

16,6

7

2

м. Мелітополь

622

396,2

39

6

106

67,5

2

3

м. Бердянськ

241

200,0

17

2

28

23,2

1

4

м. Енергодар

129

236,6

8

1

12

22,0

1

5

р-ни:

Якимівський

48

136,8

2

0

7

19,9

6

Бердянський

34

127,1

3

1

4

14,9

7

Василівський

127+1

191,5

8

22

32,9

8

Веселівський

43

191,7

1

1

11

49,0

9

В. Білозерський

10

119,3

1

1

3

35,8

1

10

Вільнянський

46

94,9

3

2

11

22,7

11

Г-Польський

15

52,7

4

14,1

12

Запорізький

28

48,8

3

1

5

8,7

1

13

К-Дніпровський

49

117,0

3

2

10

23,9

1

14

Куйбишевський

22

91,8

3

1

3

12,5

15

Мелітопольський

99

193,5

11

3

9

17,6

1

16

Михайлівський

77

256,9

7

1

10

33,4

17

Н-Миколаївський

4

23,4

2

1

18

Розівський

14

144,1

1

10,3

19

Оріхівський

42

87,2

6

3

7

14,5

20

Пологівський

26

61,0

3

1

2

4,7

21

Приазовський

38

131,0

3

1

4

13,8

22

Приморський

60

190,1

1

1

8

25,3

23

Токмацький

105

178,9

1

19

32,4

24

Чернігівський

9

48,9

2

2

2

10,9

1

25

Установи Деп. ВП:

171

34

Знах. на "Д" обліку в КУ "Центр СНІД", але мешкають в районах

201

Всього по області

3061+6

(іноземців)

170,3

184

56

449+1

(іноземець)

24,9

16

Таблиця № 4

Розподіл ВІЛ-інфікованих за шляхами зараження за 12 місяців 2011 року

Місто,район

Шлях зараження

всього хво-рих

ін. парент.

шляхи зараж. /

перел. крові

при в/в введенні

наркотиків

стате-

вий/в. т. ч. гомо

від інф.

матері

не встан

1

м. Запоріжжя

18+2

98/6+1

24

140+3

2

м. Мелітополь

22

36/2

15

73

3

м. Бердянськ

12

28

10

3

53

4

м. Енергодар

11

12

3

26

5

р-ни: Якимівський

2

10

2

1

15

6

Бердянський

5

1

6

7

Василівський

6

13

4

1

24

8

Веселівський

3

4/ 1

7

9

В. Білозерський

2

2

10

Вільнянський

1

4/ 1

1

6

11

Г-Польський

3

3

12

Запорізький

8/ 1

2

10

13

К-Дніпровський

5

7

4

16

14

Куйбишевський

4

1

5

15

Мелітопольський

1

7

5

3

16

16

Михайлівський

6

5

3

14

17

Н-Миколаївський

18

Розівський

4

4

19

Оріхівський

5

2

7

20

Пологівський

3

3

6

21

Приазовський

4

2

2

1

9

22

Приморський

1

9

10

23

Токмацький

5

17

3

1

26

24

Чернігівський

3

3

25

Установи Деп. ВП:

34

6

2

42

м. Запоріжжя

4

1

1

6

Вільнянський р-н

24

2

1

27

м. Бердянськ

Запорізький р-н

6

3

9

Оріхівський р-н

12 міс 2011 року

131+2

295/11+1

85

12

523+3

%

25,29

56,27

16,16

2,28

100,0

12 міс 2010 року

153+1

284/4+ 1

100

19

556+2

%

27,52

51,08

17,98

3,42

100,0

1987-2011 роки

3/2

2547

2000

682

145

5379

%

0,06/0,04

47,35

37,18

12,68

2,69

100,0

Примітка: Серед інших парентеральних шляхів зараження з раніше проведених: 2-зараження при переливанні плазми крові, 1 - під час проведення голкотерапії у приватної особи, 1 - татуїровка, 1 - через використання станка для гоління.

Графік № 3

Зареєстровано ВІЛ-інфікованих з активною формою туберкульозу в Запорізькій області за 2009-2011 рр.

Графік № 4

Графік № 5

График № 6

Графік № 7

Таблиця № 5

Розподіл сироваток після верифікаційного підтвердження м. Запоріжжя за 2009 - 2011 рр.

роки

Кількість сироваток

ВІЛ - позитивні

%

серопозитивні

%

негативні

%

2009

788

325

41

87

11

376

48

2010

1207

381

32

83

7

743

62

2011

1182

420

36

49

4

713

60

Графік № 8

Розподіл сироваток після версифікаційного підтвердження м. Запоріжжя за 2009 - 2011 рр.

Таблиця № 6

Розподіл сироваток після версифікаційного підтвердження по Запорізькій області за 2009 - 2011 рр.

роки

Кількість сироваток

ВІЛ - позитивні

%

серопозитивні

%

негативні

%

2009

494

246

49

48

10

200

40

2010

509

267

52

39

8

203

40

2011

637

262

41

38

6

337

53

Таблиця № 7

Розподіл ІФА-позитивних сироваток після верифікаційного підтвердження по Запорізькій області за 2009 - 2011 рр.

роки

Кількість сироваток

ВІЛ - позитивні

%

серопозитивні

%

Зняті з обліку

%

2009

34

4

12

8

23

22

65

2010

29

6

21

1

3

22

76

2011

23

5

22

2

9

16

69

Таблица № 8

Результати серологічного моніторингу поширення вірусних гепатитів за 2009 - 2011 рр.

Маркери

Вірусних

гепатитів

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Обстеж.

Виявл.

%

Обстеж.

Виявл.

%

Обстеж.

Виявл.

%

HBsAg

5526

210

3,8

5427

181

3,8

4885

131

2,6

HCV

2714

1177

43,4

2895

1127

38,9

2711

1096

40,4

Графік № 9

Результати серологічного моніторингу поширення вірусних гепатитів за 2009 - 2011 рр.

Таблиця № 9

Питома вага клінічних стадій ВІЛ - інфекції вперше зареєстрованих у Запорізькій області за 2009-2011 рр.

Клінічна стадія

2009 рік

2010 рік

2011 рік

I клін. стадія

62,8

56,7

59,5

II клін. стадія

10,4

11,1

11,3

III клін. стадія

18,4

21,6

9,9

IV клін. стадія

8,4

10,6

19,3

Графік №10

Питома вага клінічних стадій ВІЛ - інфекції вперше зареєстрованих у Запорізькій області за 2009-2011 рр.

Таблиця № 10

Лабораторне обстеження пацієнтів на наявність маркерів опортуністичних інфекцій за 2009 - 2011 роки.

п/п

Маркер

опортуністич.

інфекції

2009р.

2010р.

2011р.

Обстеж.

Позит.

Обстеж.

Позит.

Обстеж.

Позит.

1

HSV IgG

1604

1574

1536

1394

1002

940

2

HSV IgМ

1518

99

1589

66

1587

48

3

CMV IgG

1632

1514

1600

1533

995

960

4

CMV IgМ

1626

93

1575

107

1293

96

5

EBV IgG

306

300

786

775

1029

301

6

EBV Na IgG

471

425

785

649

1029

938

7

EBV IgМ

306

2

785

45

965

65

8

Chlam trach IgG

1375

537

1247

840

1609

819

9

Chlam trach IgА

1375

503

994

267

747

168

10

Toxopl Gond IgG

1606

882

1527

851

1238

766

11

Toxopl Gond IgM

1637

26

1702

5

1390

14

12

Rubella IgG

182

168

146

134

-

-

13

CMV IgG авидн.

-

-

-

-

204

199

14

Toxo IgG авидн.

-

-

-

-

155

137

15

Chlam trach IgМ

-

-

-

-

81

1

16

HSV 2 IgG

-

-

-

-

97

30

17

HSV 2 IgМ

-

-

-

-

109

2

Діаграма № 1

Результати обстеження та виявлення ВІЛ-інфекції серед вагітних та груп ризику за 2001-2011 рр.

Діаграма №2

Результати вірусологічного дослідження ВІЛ-інфікованих вагітних Запорізькій області у 2011 р.

Первинне обстеження 77 жінок Повторне обстеження 46 жінок

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.