Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

Історія формування позитивної мотивації у навчанні. Виховання відчуття боргу, відповідальності та профорієнтації. Особливості проведення уроку англійської мови на теми "I`ve got an idea", "Plenty of things to do", "The life of social environment".

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 16.11.2010
Размер файла 48,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Хід уроку

I.Актуалізація опорних знань.

1. Привiтання та повiдомлення теми та мети уроку.

Good morning pupils! We are talking about holidays and traditions. I see that some of you like New Year's Day, some like Christmas, but most of all you like, I am sure, your birthday! We'll speak about birthdays today.

2. Введення в iншомовну атмосферу.

1)Вивчення вiрша «Happy Birthday»

We have a day to celebrate

Which comes but once a year

And so today we'd like to say

From all of us to you:

Happy Birthday, Happy Birthday,

Happy Birthday to you!

Вчитель декламуэ вiрш, учнi хором повторюють, потiм намагаються повторити його самостiйно.

2) Виконання пiснi «Happy Birthday»

Вчитель просить учнiв пригадати та заспiвати пiсню «Happy Birthday»

3) Бесiда з классом про день народження

I'd like to ask you about your birthday. When do you celebrate them? How many guests do you invite as a rule? Did you make surprises? Did you play games? Was it fun?

Учнi ланцюжком вiдповiдають на запитання вчителя. Вiдповiдi повиннi бути розгорнутими.

II. Пояснення нового матеріалу, формування нових знань та засобів дій.

1.Перевірка домашнього завдання

Now let speak us about the holidays which are going to come. It was your homework for today. You are welcome with your stories.

Вчитель дiзнаэться про якi свята збираються розповiдати учнi.

2.Тренування учнiв у читаннi тексту та в аудiюваннi. Впр.1 (с.98)

1). Pre-listening activity. Етап підготовки до аудіювання.

I am sure you know Winnie-the-Pooh and his friends. They are Christopher Robin, Piglet, Kanga and Eeyore. Who is Eeyore? He is a donkey. And it is his birthday. Let us listen to the story about it.

2). While-listening activity. Етап прослуховування тексту в аудіо запису або з голосу вчителя.

3) Читання тексту вголос за ролями.

Вчитель подiляэ класс на групи (по 4 учнi) I пропонуэ прочитати текст за ролями: автор, Вiннi Пух, Iа, П'ятачок.

3) Post-reading Activity. Перевірка розуміння змісту тексту.

Впр.2 (с.99)

Учнi в группах вiдповiдають на поставленi вчителем питання до тексту.

3. Розвиток вмiнь письменного мовлення.

Р3, впр. 1-3 (с.70)

Учнi виконують вправи письмово. По закiнченнi роботи вчитель збираэ зошити на перевiрку.

Ш. Повідомлення учням домашнього завдання.

Впр.3 (с.99), переказати iсторiю з опорою на малюнки.

Пiдведення пiдсумкiв уроку.

Your homework is to retell the story about Eeyore's birthday. We've done some exercises. I am sure it will help you to prepare your homework well.

Висновки

Підсумовуючи сказане, хотілося б підкреслити ще раз важливість розвитку позитивної мотивації в навчанні у дітей. Саме вона дозволяє придбати дітям через учбову працю ті навики співпраці, які можуть стати для них необхідними в подальшому житті. Прагнення дітей до колективних досягнень важливе для гармонійного виховання особи. Розвиток людини з мотивацією, направленою виключно на справу або на себе, не може зробити його щасливим і успішним в житті, велику частину якого він проводить в спілкуванні і в спільній діяльності з іншими людьми. До того ж індивідуальні досягнення не є головною цінністю, що розділяється. Рисою національної вдачі служить прояв таких якостей, як колективізм і допомога ближньому. Мотив колективних досягнень - межа нашого дійсного менталітету.

Я вважаю, що ця тема э дійсно складною та на даному етапі слабо розвиненою. Але вона зацікавила мене не тільки як майбутнього педагога але й як майбутню матір. Я взяла за основу роботи учнів 5 класу, тому що саме в цьому класі в них починають вести англійську мову в звичайних учбових закладах. Й найдоцільнішим методом роботи з учнями 5 класу э метод ближньої перспективи, тому що вони спрямовують свої дії на тут і зараз!

Вважаю, що формування позитивної мотивації в учнів в процесі навчання англійській мові є в даний час перспективним і актуальним і приводить до позитивних результатів.

Також учням потрібні цікаві уроки, з різноманітними конкурсами та цікавими додатковими завданнями.

Використана література

1.Амінов I.I. «Психологія. Педагогіка. Етика.». Підручник для ВУЗів під редакціэю Ю.В. Наумкіна. 2002 р. -552 с. 2 видання.

2.Мудрик А.В. «Соціальна педагогика». Під ред. В.А. Сластьоніна. 3 видання. 2002 р. - 200 с.

3.Титов В.О. «Соціальна педагогіка. (На допомогу студенту)» -М: Приор-видавництво, 2003 - 160 с.

4.Колкер Я.М. «Практична методика вивчення іноземних мов.» -М.:ИЦ «Академія», 2000 - 264 с.

5.Маслоу, Абрахам- «Мотивація та особистість». 3 видання- СП6.: Пітер, 2003 - 352 с.

6.Эгоршин О.П. «Мотивація трудової діяльності». Нижній Новгород: НIМБ, 2003 - 320 с.

7.Асмолов А.Г. «Психологія особистості. Принципи загально-психічного аналізу». 2 видання. ИЦ «Академія». 2002 - 416 с.

8.Фан Мін Хан «Поведінка та діяльність (Психологічні дослідження)». Монографія М: Сенс, 2003 - 175 с.

9.Латишев Л.К. переклад: «Теорія, практика та методика викладання». М.:ИЦ «Академія», 2003 - 192 с.

10.Гальскова Н.Д. «Теорія викладання англійської мови. Лінгводидактика та методика». -М.: ИЦ «Академія». 2004 р. - 336 с.

11.Мітіна Л.М. «Психологія розвитку конкурентноздатної особистості. (Навчально-методичний посібник)». Вороніж: НIТО «МОДЕК», 2003 р.-

415 с.

12.Емонс Р.А. «Психологія найвищих прагнень: мотивація й духовність особистості». Під видавн. Д.О. Лентьэв - М.:Сенс 2004 - 416 с.

13.Маркова А.К. др. «Формування мотивації навчання». Підручник для вчителя. М.: «Просвітлення», 1990 р.

14. Миро любов О.О. «Історія радянської методики викладання англійської мови.» :М:IНФРА-М; 2002 - 448 с.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.