Форми і методи навчальної роботи. Лабораторно-практичні заняття з тваринництва

Розробка календарно-тематичного плану на тему "Технологія догляду за тваринами". Форми і методи навчальної роботи. Ознайомлення з основами виробництва. План-конспект уроку "Технологія отримання основних видів продукції тваринництва (породи свиней)".

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 09.10.2014
Размер файла 57,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсова робота

Форми і методи навчальної роботи. Лабораторно-практичні заняття з тваринництва

Вступ

тваринництво свиня навчальний урок

В становлення незалежної Української держави, одним із головних завдань є відродження і розбудова національної системи освіти. Завдання, що постають з Державної національної програми «Освіта», передбачають подальший перспективний пошук шляхів розвитку школи, поліпшення підготовки молоді до трудової діяльності з використання сучасних досліджень психолого-педагогічних наук, залучення учнів до вивчення сучасного сільського господарства, створення умов до включення його у трудову діяльність.

Існуюча в нашій країні система освіти не задовольняє вимоги, які ставляться перед нею в умовах розбудови української державності, культурного та духовного відродження українського народу.

Основні завдання реформування освіти в Українській державі - виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної і рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй.

Національне, естетичне виховання та трудове навчання учнів є соціальним замовленням нашої держави, кінцевою метою якого є гармонійний розвиток особистості, формування людини, яка б не була відірваною від національних джерел і змогла стати гідним членом суспільства. Виконання цих вимог та поставлених завдань залежить від професійного і культурного рівня розвитку вчителя трудового навчання, від якого залежить доля розбудови народної освіти та її подальший розвиток.

При побудові і розвитку нової, незалежної держави особливо необхідно проявляти турботу про молоде покоління. Тому школа повинна дати учням не лише знання і вміння, а й готувати їх до життя в нових економічних умовах, де на перший план будуть винесені вміння творчо вирішувати всі виробничі та життєві проблеми. Тому необхідно залучати учнів до занять народними ремеслами та сільського господарства. Вони дозволяють цілеспрямовано формувати аксіологічні уявлення дітей, збагачують процес становлення їхньої свідомості.

Все це, потребує вдосконалення професійних знань та умінь вчителя в галузі сільського господарства, а також удосконалення вміння керувати процесом професійного та трудового виховання учнів.

Заохочуючи учнів до кращого досягнення сільського господарства, до творчості, педагог повинен формувати їхнє світосприймання, розвивати бачення краси оточуючого світу.

У процесі трудового навчання розв'язуються завдання спільні для всіх навчальних предметів: всебічний розвиток особистості, підготовка до життя і праці, формування світогляду дитини. Однак ці завдання розв'язуються на специфічному навчальному матеріалі, і тому для їхнього виконання ставляться характерні лише для трудового навчання завдання: вивчення правил техніки безпеки, навчання технології переробки продукції птахівництва.

Освітнє і виховне значення навчальних завдань також має свої особливості в порівнянні з іншими навчальними предметами. Вони вирішуються у процесі практичного навчання, яке включає вправи, лабораторні роботи, екскурсії тощо. А залучення школярів до суспільно - корисної праці сприяє ефективному підвищенню трудовому навчанню та виховання. У процесі трудового навчання створюються найсприятливіші умови для виховання любові до праці, поваги до людей, оскільки ці якості формуються не внаслідок словесної агітації, а в процесі включення учнів у трудову діяльність. Також створюються сприятливі умови для розвитку просторової уяви, технічного мислення, чуттєвого сприйняття, старанність та охайність в роботі, уміння встановлювати зв'язки між різними об'єктами і процесами праці.

Трудове навчання передбачає ознайомлення учнів з деякими видами професій промислового і сільськогосподарського виробництва, а також сфери обслуговування населення, що в майбутньому допоможе учням 10 - 11 класів вибрати собі професію.

Учні одержують міцні знання на уроках обслуговуючої праці за допомогою практичних умінь з обробки різноманітних матеріалів, ріжучих інструментів, пристроїв та побутових машин, догляду за тваринами тощо.

Обґрунтування змісту конкретних тем і розділів, повинно полягати у виборі матеріалу, що має наука, а також у систематизації відібраного матеріалу в певній послідовності, яка враховує вікові особливості учнів, їхні знання та вміння.

Велику роль у розвиткові особистості учня відіграє розведення та годівля свійських тварин. Тому що в процесі залучення учнів до їх годівлі, а саме свиней, в них розвивається відповідальність та повага до навколишнього світу.

Тому важливо, щоб учні вивчали дану тему: «Технологія догляду за тваринами», щоб сільське господарство увійшло в життя дитини, оточувало її, радувало, породжувало потребу у власній сільськогосподарській діяльності.

1. Розробка календарно-тематичного плану по темі «Технологія догляду за тваринами»

Планування занять займає важливе місце в роботі вчителя трудового навчання. При цьому складають календарні плани та плани-конспекти уроків.

Календарно-тематичний план складають для того, щоб передбачити, скільки потрібно матеріалів, коли їх слід придбати і яким додатковим устаткуванням та інструментами поповнити майстерні.

Залежно від місцевих умов календарно-тематичний план можна складати відразу на навчальний рік, на півріччя або чверть. Якщо школа має постійне і надійне джерело постачання матеріалів, план можна складати на цілий рік, бо є впевненість, що він буде виконаний. Якщо матеріали надходять з випадкових джерел і не можна наперед запланувати матеріали за асортиментом, то план складають на коротший період, але не менше, як на чверть. Для практичних робіт, які не можна виконувати фронтально, складають окремий графік.

Наведений нижче календарно-тематичний план дає змогу узагальнити усе необхідне для даної теми, заздалегідь підрахувати скільки буде використано матеріалу для об'єктів праці. Надає можливість визначити скільки необхідно інструментів для загального користування і які саме, які види наочних посібників доцільно використовувати.

п\п

Тема уроку

Тривалість

Тип уроку

Мета уроку

Наочні посібники

ТЗН

Назва практичної роботи

Матеріали

Обладнання

та іструменти

Міжпрдметні звязки

Теор. частина

Практ. частина

сорт

На

учня

На

всю груп.

1.

Технологія отримання основних видів продукції тваринництва.

20 хв

25 хв

комбінований

1. Навчальна: Основні породи ВРХ

2. Виховна: естетичність і повага до людської праці.

3. Розвиваюча: образне мислення, пам'ять, увага, уява.

Плакати

Розв'язання практичних задач

Робочі зошити, ручка, лінійка, олівець

Географія, зоологія.

2.

Основні види продукції свинарства в залежності від порід. (сало, м'ясо, бекон)

15 хв

30 хв

комбінований

1. Навчальна: породи свиней.

2. Виховна: точність, уважність.

3. Розвиваюча:

- розумові якості:зорова пам'ять.

- чуттєві якості:зір, дотик

Плакати: Породи свиней.

Практичні вміння: Розрізняти породи свиней за зовнішнім виглядом.

Робочі зошити, ручка, олівець, лінійка.

Географія, зоологія.

3.

Продукти бджільництва (мед, віск, пилок, прополіс, бджолина отрута)

20 хв.

25 хв.

комбінований

1. Навчальна: Продукти бджоли -їх місце у житті людини.

2. Виховна: точність, уважність.

3. Розвиваюча: образне мислення, пам'ять, увага, уява.

Плакати: показ продукції бджільництва.

Оцінка продукції бджільництва.

Робочі зошити, ручка, олівець, лінійка.

Фізика, географія.

4.

Основи технології утримання бджіл та догляд за ними.

15 хв.

30 хв.

комбінований

1. Навчальна: біологічні особливості медоносної бджоли.

2. Виховна: точність, уважність, охайність.

3. Розвиваюча:

- розумові якості:зорова пам'ять

- чуттєві якості:зір, дотик

- рухові якості:рухи рук

Плакати: Санітарно-гігієнічні умови на пасіці.

Правила безпечного поводження з бджолами.

Робочі зошити, ручки, олівці, лінійка. Таблиці

Геометрія, зоологія.

2. 2. Розробка системи занять за заданою темою

2.1 Місце теми у навчальному процесі

У нашій країні досить гостро постає питання національного відродження, що має вирішальний вплив на предмет трудового навчання.

Україна славиться своєю прикладною та технічною творчістю, сільськогосподарським виробництвом, які створилися протягом сторіч і вирізняються розмаїттям виробів.

Дана тема, «Технологія догляду за тваринами» робить внесок у розвиток нових інтересів школярів до сучасного сільського господарства, особливостей розведення та годівлі свійських тварин.

При вивченні цієї теми розв'язуються такі питання як:

- всебічний розвиток особистості;

- формування світогляду учнів;

- підготовка учнів до життя та праці.

Учні мають можливість оволодіти технологічною майстерністю, набути знання і вміння у розведенні свійських тварин. В процесі виконання певних операцій створюються умови для розвитку пам'яті, розумових здібностей, раціонального відношення до матеріалів, зацікавленість у вивченні даної теми, а також проявлення самостійності та ініціативи при виконанні роботи.

Для того, щоб розводити свійських тварин, потрібно знати, що у загальній класифікації численний клас ссавців займає особливе місце. Він поділяється на багато підрядів, представники яких відрізняються за будовою тіла, пристосованістю до певних умов життя тощо.

Під час вивчення даної теми учні закріплюють свої раніше набуті знання з попередніх класів або з власного досвіду, перевіряють правильність їх виконання, та вміння набуті на попередніх уроках трудового навчання.

Дана тема займає особливе місце в трудовому вихованні і розвитку молоді, адже забезпечує професійний, творчий розвиток кожної дитини.

Також при вивченні даної теми, здійснюється міжпредметний взаємозв'язок з іншими навчальними предметами. Виконуючи роботу годівлі свійських тварин, учні використовують знання отримані з предметів біології, зоології, хімії.

Тож при вивченні даної теми учні отримують нові знання та навички, а також мають змогу застосовувати свої знання з інших предметів при виконанні практичних робіт.

2.2 Методичний аналіз змісту теми.

При вивченні теми «Технологія догляду за тваринами» матеріал, який пропонує вчитель, повинен бути доступним, як за змістом так і за формою викладання для учнів даного віку і їх рівня загального розвитку.

Викладення нового матеріалу повинно бути в порядку зростання тяжкості - від відомого до невідомого, від простого до складного.

При вивченні даної теми учні знайомляться і працюють з такими видами роботи, як складання раціону для тварин, первинна переробка продукції тваринництва, переробка м'ясної продукції.

Вивчення теми розпочинається із ознайомленням учнів з історією розведення домашніх тварин, адже необхідно виховувати інтерес і повагу в учнів до давніх традицій.

Подальший розгляд теми пов'язаний із ознайомленням учнів з матеріалами, що необхідні для виконання даної теми (зерно, крейда, сіль і т.д.). Разом з учнями необхідно розібрати, що являє собою технологія розведення домашніх тварин, ознайомитися з основними елементами їх розведення. Дітям необхідно ознайомитися з біологічними особливостями сільськогосподарських тварин, особливостями їх утримання та розведення. Потім необхідно повідомити дітям які існують породи тварин, способи її розведення. Також познайомити зі шляхами підвищення продуктивності галузі свинарства.

Подальше вивчення теми пов'язане із ознайомленням учнів з первинною переробкою продукції тваринництва, з технологією соління, копчення, приготування масла, твердих і м'яких сирів.

Дітям необхідно буде, враховуючи способи заготівлі продукції для свинарства, приготувати продукцію до переробки.

Під час вивчення даної теми, потрібно ознайомлювати учнів з правилами техніки безпеки та санітарно - гігієнічними умовами.

Умовами успішного досягнення мети і завдань даної теми є цікава, доступна і логічна розповідь вчителя із застосуванням різноманітних методів навчання (словесних, наочних, практичних, тощо).

Плануючи урок, який сприятиме розвиткові розумової діяльності, необхідно зменшити час, відведений на опитування та пояснення матеріалу, і збільшити його для практичної роботи. Головною метою такої організації навчання є здобуття здібностей розводити домашніх тварин, а саме свиней.

При навчанні учнів, вчитель повинен враховувати такі етапи:

- формування в учнів мотивів навчання, позитивного ставлення до нього;

- відтворення попередньо опанованих знань, які ляжуть в основу нового навчального матеріалу;

- оволодіння новою інформацією, що стимулює пізнавальну, розумову діяльність школярів;

- відтворення засвоєного матеріалу;

- формування умінь та навичок у знайомих і нових умовах;

- узагальнення знань, умінь та навичок;

- творчого етапу (формування умінь знань навичок на творчому рівні - розв'язання творчих завдань).

Процес навчання має будуватися на основі об'єктивних законів психології навчання і принципах дидактики - науковості, систематичності, послідовності, наочності і доступності, усвідомленості і активності, індивідуального підходу до навчання, зв'язку навчання з життям, працею.

Вчитель повинен враховувати, що під час засвоєння трудових дій, в учнів можуть виникнути певні труднощі, пов'язані з недостатньою сформованістю умінь і навичок в складанні раціону, засвоєнні прийомів безпечної роботи тощо.

Для подолання або попередження цих труднощів, необхідно застосувати пояснення і демонстрацію незрозумілих дій учням, інструкцій по техніці безпеки праці. Перед практичною роботою вчителю доцільно видати інструкційні картки, якими в разі необхідності учні можуть користуватися; провести вступний інструктаж, на якому пояснити та показати прийоми виконання роботи, вказати норму часу, форму організації роботи та критерії оцінювання.

Під час практичної роботи необхідно коректувати та допомагати учням, щоб вони не робили помилок.

Головне - урізноманітнювати навчання з даної теми, використовувати різні плакати, стенди, наочні посібники, підручники, приклади життя, тестові завдання, тощо, щоб навчання не було монотонним, скучним. Необхідно зацікавити учнів, викликати в них бажання навчатися, пізнавати нове.

2.3 Вибір об'єктів роботи учнів

Вибір об'єктів роботи учнів є досить відповідальним етапом у підготовці вчителя до проведення уроку.

До вибору об'єктів праці ставлять такі вимоги:

- трудова дія повинна складатись з операцій передбачених навчальною програмою;

- трудова дія повинна бути посильною для учнів, тобто не виходила за межі їх знань та вмінь.

До початку заняття вчителеві рекомендується самому зробити той об'єкт роботи, який він запланував дати учням як трудове завдання. З методичної точки зору це важливо з кількох причин:

1) підвищується авторитет учителя, він може бути для них особистим прикладом;

2) об'єкт, виконаний вчителем, є еталоном для учнів;

3) виконуючи роботу, вчитель може чітко уявити, які можуть бути в учнів помилки, що дає матеріал для розробки методики заняття.

В процесі вивчення теми об'єктом праці учнів є годівля свиней та складання раціону. Ця робота є доступною для учнів 8 - го класу, оскільки вивчення матеріалу відповідає рівню підготовки і можливостям дітей даного віку.

При роботі школярів з даним об'єктом праці будуть враховуватись індивідуальні можливості та особливості кожного учня.

Годівля свиней ґрунтується на вже відомій операції - складання раціону з використанням різних видів кормів. При їх годівлі буде застосована індивідуальна форма організації роботи, тобто кожен учень на основі визначених йому видів кормів має скласти раціон та нагодувати свиней.

Тож об'єкт праці, що пропонується при вивченні даної теми є простим та доступним для учнів і відповідає змісту програми.

2.4 Форми і методи навчальної роботи

Під методами навчальної роботи розуміють способи роботи вчителя і учнів за допомогою яких досягається оволодіння знаннями, уміннями і навичками, формується світогляд учнів, розвивається здібність учнів.

Методи навчання складаються з окремих елементів, які називають прийомами.

Щоб краще характеризувати методи трудового навчання їх намагаються класифікувати за різними ознаками. Проте жодна з існуючих систем класифікації методів навчання не є задовільною. Це пояснюється тим, що кожний із методів навчання, як правило, можна застосовувати для виконання декількох навчальних завдань, і, навпаки, для розв'язання кожного дидактичного завдання можна застосувати декілька методів навчання. Тому інколи не так просто зробити вибір методу навчання, крім того доводиться чергувати різні методи трудового навчання. Виклад нового матеріалу часто проводять з використанням різних методів - бесіда, пояснення, демонстрація.

На виклад матеріалу треба відводити не більше як 20 - 25% навчального часу. Розповідь на заняттях у майстерні застосовують порівняно рідко. ЇЇ можна використати, коли учням повідомляють про основні завдання навчання, тощо. Значно частіше застосовують пояснення, яке звичайно супроводжується демонструванням. Пояснювати доводиться будову інструментів, як правильно виконувати ту чи іншу роботу, тощо.

До розповіді і пояснення ставлять вимоги, які необхідно виконувати, щоб забезпечити досягнення дидактичної мети. Достовірність змісту, факти, які наводять учням, повинні якнайкраще відповідати змісту навчальної програми і бути науково-обґрунтованими. Не слід захоплюватись великою кількістю фактів, бо за ними інколи зникає суть навчального матеріалу.

Виклад матеріалу в логічно виправданій послідовності. Поняття «просте» і «складне» в науці і навчанні не збігаються. Практикою роботи доведено, що в зв'язку з цим при поясненні прийомів, процесів доцільно вдаватися до аналітико - синтетичного викладання матеріалу, а саме: спочатку ознайомити учнів з об'єктом в цілому, а потім розчленувати об'єкт на складові частини, вивчити їх і знову повернутися до об'єкта в цілому, розглянувши його глибше і досконаліше.

Чіткість і доказовість змісту трудового навчання, як правило, дає змогу використовувати теоретичні положення, з якими ознайомлюються учні і правила виконання трудових прийомів, якими вони володіють.

Культура мови вчителя, доступність її розумінню учнів. На заняттях у майстернях широко застосовується такий метод, як бесіда. Бесіду можна використовувати при викладанні нового матеріалу, коли вчитель спирається на знання учнів, при закріпленні і перевірці вивченого, при узагальненні вивченого матеріалу.

До бесіди вчитель готується, тобто підбирає питання, які були б зрозумілими учням, відбивали суть справи, і розміщує їх у доцільній послідовності.

Також на заняттях у майстернях застосовують лабораторні роботи для ознайомлення учнів з властивостями оброблюваних матеріалів і будовою інструментів, які при цьому використовуються. Лабораторні роботи можуть бути різної складності залежно від віку учнів і наявної матеріальної бази.

На уроках трудового навчання завжди словесні методи поєднуються з наочними. Слід зауважити, що унаочнення в трудовому навчанні є одною із головних умов правильної організації навчального процесу, бо зміст останнього пов'язаний з реальними технічними об'єктами і процесами. Вивчення цих об'єктів і процесів неможливе без ознайомлення з їх будовою або умовами, в яких вони протікають. Тому, як правило, на кожному уроці широко використовують наочність.

Крім словесних, наочних методів також застосовуються такі методи як практична робота, вправи, робота з підручником тощо. Саме вони формують в учнів вміння використовувати знання при виконанні роботи.

При вивченні теми «Технологія догляду за тваринами» вчитель може використовувати такі методи: бесіда, розповідь, пояснення для викладу нового матеріалу, пояснення правильності виконання тих чи інших завдань. Також проведення уроків неможливе без наочності (плакати, фото і т.д.).

Тож, як бачимо, що методів навчання, які може використовувати під час уроків вчитель дуже багато. Чим більше їх буде застосовано в навчальному процесі, тим цікавішим буде урок, діти краще сприйматимуть матеріал з даної теми.

2.5 Забезпечення правил безпеки праці

Щоб виключити можливість травматизму, необхідно забезпечити дотримання правил техніки безпеки під час виконання певних трудових прийомів та операцій.

Перше і найважливіше правило техніки безпеки - це організація робочого місця. Тобто це означає, що вчитель повинен створити технічні умови для успішної праці. До цих умов належать: чистота і порядок на робочому місці, правильне розташування столів, зручне розміщення інструментів і заготовок у робочій зоні. Робоча зона - це простір, у межах якого при зручному положенні тіла (тулуба, ніг, рук, голови) можна дістати потрібний робочий інструмент або матеріал. Цю зону необхідно враховувати під час роботи сидячі. Якщо робоче місце організоване правильно, то затрачається менше часу на виконання роботи. Перед тим як почати роботу по складанню раціону годівлі свиней, необхідно приділити велику увагу дотриманню правил техніки безпеки праці.

Забезпечення правил безпеки праці - одна з головних умов організації навчання на занятті.

Фізична праця, яка за своїм характером відповідає віковим можливостям організму і виконується в оптимальних умовах, сприяє розвитку, як окремих органів і систем, так і в цілому організму дитини і підлітків.

При виконанні роботи з даної теми у дітей можуть напружуватися м'язи рук і спини, що спричиняє стомлення.

Щоб запобігти значній втомі рук, потрібно робити легку гімнастику, щоб відпочили м'язи рук та спини.

Інструктаж з техніки безпеки потрібно проводити на кожному занятті. Для його проведення доцільно використовувати малюнки - плакати по правилах безпеки праці та демонстрації правильного і неправильного поводження з сільськогосподарськими тваринами.

Учитель повинен стежити, щоб учні дотримувались правил безпеки при користуванні різними приладами при годівлі тварин.

Під час роботи необхідно одягати спеціальні робочі манжети і фартух (халат), щоб запобігти забрудненню одягу. На протязі всього уроку учитель повинен слідкувати за дотриманням учнями правил техніки безпеки. Для цього при складанні завдань слід аналізувати їх з точки зору створення умов безпечної праці.

Якщо вчитель проводить ретельний нагляд за виконанням правил безпечної праці і доводить учням важливість цього процесу, то можна бути впевненим, що ризик нещасного випадку буде зведений до мінімуму.

2.6 Ознайомлення з основами виробництва

Для творчої діяльності учнів характерні всі основні закономірності, які спостерігаються в творчій діяльності дорослих людей:

- усе, що створюють учні, незалежно від його значення для суспільства, створюється ними внаслідок копіткої, часто напруженої праці;

- творчість учнів наближається до творчого процесу дорослих людей щодо участі та значення в цьому основних психічних компонентів;

- у загальному вигляді процес творчої діяльності учнів можна поділити на ті самі стадії, що й процес творчої діяльності дорослих: виникнення ідеї або творчого завдання; розв'язування завдання; реалізація його на практиці.

Поряд з цим процес творчої діяльності має і свої особливості:

- для всякої творчості характерною є новизна, яка може бути об'єктивною і суб'єктивною. Для розвитку здібностей учнів, для навчання їх технічній творчості характер новизни не має значення.

- технічна творчість учнів має навчальний характер, коли на першому плані стоять не результати творчої діяльності, а підготовка до такої в майбутньому у виробничих умовах. Основним джерелом творчої діяльності учнів повинен бути досвід, нагромаджений у цій галузі і переданий у доступній формі в процесі навчання.

- творча діяльність учнів відзначається нижчим рівнем самостійності.

Така діяльність учнів можлива лише при систематичному і цілеспрямованому керівництві учителя. Щоб таке керівництво досягло мети, необхідно враховувати такі умови:

1. Створення належних умов для самостійних дій учнів у процесі праці.

2.Підведення учнів до творчої ідеї або пряма постановка перед ними творчих завдань

3. Стимулювання учнів до мобілізації і застосування загальнотеоретичних і політехнічних знань при розв'язуванні творчих завдань.

4. Застосування різних педагогічних прийомів, стимулювання інтелектуальної активності учнів під час виконання ними завдань творчого характеру.

У процесі технічної творчості створюються умови для формування якостей характеру, що мають вирішальне значення в становленні особистості. Необхідною умовою розвитку технічної творчості є формування в учнів таких психологічних та інтелектуальних якостей, які дають людині можливість швидко орієнтуватися в умовах сучасної техніки. В процесі творчої діяльності важливу роль відіграють пізнавальні процеси, потреби, почуття, вольові дії.

Пізнання починається з відчуттів і сприймань. Розвиток відчуттів і сприймань дає можливість відбивати предмети і явища реальної дійсності в усій їх повноті. У процесі технічної творчої діяльності в учнів виробляється вміння виділяти відчуття окремих якостей і властивостей матеріалів, сприймати конструктивні особливості деталей вузлів і виробів в цілому.

У процесі технічної творчості розвивається увага учнів, бо їм доводиться планувати технологічний процес, зосереджувати свою увагу на будові деталей і вузлів виробу. При плануванні і виготовлені складніших виробів учням потрібна особлива концентрація уваги, щоб жодна з дрібниць не залишилася поза нею. Концентрована увага потрібна, наприклад, при виготовленні креслень. В інших випадках, навпаки, важливо вміти розподіляти увагу між декількома об'єктами, предметами і явищами. Виконання деяких робіт вимагає систематичного переключення уваги. Надзвичайно велике значення має для технічної творчості така якість уваги, як її сталість. Учень повинен уміти зберігати інтенсивність своєї уваги до кінця виконання роботи. Таким чином, учні навчаються своєчасно концентрувати, розподіляти і переключати увагу, зберігаючи її сталість, тобто вчаться володіти нею.

Позитивні емоційні реакції морального або естетичного характеру благотворно впливають на хід і результат навчального процесу. При тривалих заняттях вони можуть перетворитися на сталі почуття, риси особистості. У процесі технічної творчості створюються умови для формування вольових якостей учнів.

Особливе значення в творчості учнів займає технічне мислення. Для нього характерні такі якості, як гнучкість, оперативність, активність у розв'язанні спеціальних питань. Учні, що володіють технічним мисленням, уміють легко читати рисунки, визначаючи кількість деталей, з яких складатиметься виріб. Знаючи властивості оброблюваних матеріалів, вони вміють обирати такі з них, які відповідають технічним умовам.

У даному розділі навчальної програми особливо допомагає розвинути творчі здібності учнів тема «Технологія догляду за тваринами», вона надає змогу органічно включити в процес трудового завдання творчу задачу. В такому разі без рішення цієї задачі неможливо буде виконати і трудове завдання.

Оскільки творчість дітей є закономірним продовженням творчості самої природи, то завдання учителя полягає у тому, щоб підтримати і розвинути ці природні здібності дитини. Під час розробки творчого проекту учням надається можливість проявляти свої творчі та розумові здібності. Якщо раніше вчитель виконував креслення майбутнього виробу на дошці, і в ході вступного інструктажу пояснював зміст завдання, то з введенням методу проектів учням надається можливість самостійно обирати проблему (виріб) відповідно до його інтересів та здібностей, визначати шляхи її розв'язку, і на основі цього виконувати креслення, складати відповідну технічну документацію на виріб, обмірковувати або усвідомлювати технологію реалізації творчого задуму. Однією з особливостей проектної діяльності є те, що перед дітьми постають завдання, які мають не одне, а декілька правильних розв'язків. Учні вперше вирішують проблему задовільним розв'язком і при цьому еталон, на який можна було б дивитись відсутній.

Останні психологічні дослідження переконливо доводять, що в проектуванні, на відміну від традиційної практичної діяльності, більш активно формуються пізнавальні процеси. Так, наприклад, особиста відповідальність учня за виконання творчого проекту веде до появи довільності вищих психічних функцій. Зокрема, серед них такі, як: довільність пам'яті, уваги, цілеспрямоване сприйняття тощо. На організаційно підготовчому етапі учні вибирають і ставлять перед собою проблему, усвідомлюють значення майбутнього виробу як для самих себе, так і для суспільства в цілому. Учні здійснюють генерацію ідей, що є найважливішим елементом у проектній діяльності. Учень вчиться аналізувати, порівнювати, узагальнювати, проводити корекцію, планує свою наступну діяльність. На конструкторському етапі юні винахідники складають ескіз своєї конструкції, здійснюють підбір матеріалів та інструментів, визначають найдоцільнішу технологію виготовлення обраної конструкції, виконують економічні, екологічні та міні-маркетингові дослідження. На останньому етапі учні виконують заплановані операції, здійснюють самоконтроль та оцінку якості свого творчого виробу. Тут вони встановлюють, чи досягли своєї мети, який результат їх творчої праці.

2.7 Ознайомлення з основами виробництва

Учні повинні розуміти, що виробництво безперервно розвивається, удосконалюється. Уявлення про розвиток виробництва, удосконалення знарядь праці і способів обробки матеріалів налаштовує підлітків на творчу діяльність. Розвиток виробництва можна спостерігати і у темі «Технологія догляду за тваринами». Адже ще на ранніх етапах свого розвитку, людина розводила, приручала тварин. Так і виникло сучасне сільське господарство, яке поширилось по всій країні. Продавність його існування неодноразово описувалось в книгах письменниками та науковцями.

Ще в недалекому минулому в окремих країнах розводили значну кількість сільськогосподарських тварин. Сучасне промислове тваринництво - багатоприбуткова галузь виробництва. Інтенсифікація і спеціалізація галузі забезпечує широке застосування в тваринництві технологій з повною механізацією трудових процесів, використання високопродуктивних тварин, застосування досягнень науки і передової практики для збільшення виробництва м'яса при найменших затратах засобів і праці.

Виробництво м'яса тварин в нашій країні організоване в великих спеціальних об'єднаннях - свинофермах, а також великі спеціалізовані господарства по виробництву м'яса свиней. До них відносяться племінні, промислові і м'ясопереробні підприємства.

У процесі технічної творчості створюються умови для формування якостей характеру, що мають вирішальне значення в становленні особистості. Необхідною умовою розвитку технічної творчості є формування в учнів таких психологічних та інтелектуальних якостей, які дають людині можливість швидко орієнтуватися в умовах сучасної техніки. В процесі творчої діяльності важливу роль відіграють пізнавальні процеси, потреби, почуття, вольові дії.

Пізнання починається з відчуттів і сприймань. Розвиток відчуттів і сприймань дає можливість відбивати предмети і явища реальної дійсності в усій їх повноті. У процесі технічної творчої діяльності в учнів виробляється вміння виділяти відчуття окремих якостей і властивостей матеріалів, сприймати конструктивні особливості деталей вузлів і виробів в цілому.

У процесі технічної творчості розвивається увага учнів, бо їм доводиться планувати технологічний процес, зосереджувати свою увагу на будові деталей і вузлів виробу. При плануванні і виготовлені складніших виробів учням потрібна особлива концентрація уваги, щоб жодна з дрібниць не залишилася поза нею. Концентрована увага потрібна, наприклад, при виготовленні креслень. В інших випадках, навпаки, важливо вміти розподіляти увагу між декількома об'єктами, предметами і явищами. Виконання деяких робіт вимагає систематичного переключення уваги. Надзвичайно велике значення має для технічної творчості така якість уваги, як її сталість. Учень повинен уміти зберігати інтенсивність своєї уваги до кінця виконання роботи. Таким чином, учні навчаються своєчасно концентрувати, розподіляти і переключати увагу, зберігаючи її сталість, тобто вчаться володіти нею.

Позитивні емоційні реакції морального або естетичного характеру благотворно впливають на хід і результат навчального процесу. При тривалих заняттях вони можуть перетворитися на сталі почуття, риси особистості. У процесі технічної творчості створюються умови для формування вольових якостей учнів.

В результаті науково - технічного прогресу матеріально - технічна база тваринництва покращилась, розширяються і створюються нові підприємства з врахуванням досягнень науки і практики. Значно покращені утримання і годівля свиней. Концентрація тваринництва здійснюється на основі збільшення поголів'я самих тварин і розмірів виробництва. Подальший прогрес тваринництва в цілому і свинарства зокрема пов'язаний з розробкою більш сучасних технологій, будівництво підприємств нових типів, що виробляють м'ясо сільськогосподарських тварин.

На сьогодні розводяться нові породи свиней які забеспечують високу продуктивність свинарства.

Оскільки творчість дітей є закономірним продовженням творчості самої природи, то завдання учителя полягає у тому, щоб підтримати і розвинути ці природні здібності дитини. Під час розробки творчого проекту учням надається можливість проявляти свої творчі та розумові здібності. Якщо раніше вчитель виконував креслення майбутнього виробу на дошці, і в ході вступного інструктажу пояснював зміст завдання, то з введенням методу проектів учням надається можливість самостійно обирати проблему (виріб) відповідно до його інтересів та здібностей, визначати шляхи її розв'язку, і на основі цього виконувати креслення, складати відповідну технічну документацію на виріб, обмірковувати або усвідомлювати технологію реалізації творчого задуму. Однією з особливостей проектної діяльності є те, що перед дітьми постають завдання, які мають не одне, а декілька правильних розв'язків. Учні вперше вирішують проблему задовільним розв'язком і при цьому еталоном, на який можна було б дивитись відсутній.

Останні психологічні дослідження переконливо доводять, що в проектуванні, на відміну від традиційної практичної діяльності, більш активно формуються пізнавальні процеси. Так, наприклад, особиста відповідальність учня за виконання творчого проекту веде до появи довільності вищих психічних функцій. Зокрема, серед них такі, як: довільність пам'яті, уваги, цілеспрямоване сприйняття тощо. На організаційно підготовчому етапі учні вибирають і ставлять перед собою проблему, усвідомлюють значення майбутнього виробу як для самих себе, так і для суспільства в цілому. Учні здійснюють генерацію ідей, що є найважливішим елементом у проектній діяльності. Учень вчиться аналізувати, порівнювати, узагальнювати, проводити корекцію, планує свою наступну діяльність. На конструкторському етапі юні винахідники складають ескіз своєї конструкції, здійснюють підбір матеріалів та інструментів, визначають найдоцільнішу технологію виготовлення обраної конструкції, виконують економічні, екологічні та міні-маркетингові дослідження. На останньому етапі учні виконують заплановані операції, здійснюють самоконтроль та оцінку якості свого творчого виробу. Тут вони встановлюють, чи досягли своєї мети, який результат їх творчої праці.

Тож, на прикладі сільського господарства можемо бачити, що виробництво не стоїть на місті, а весь час розвивається.

2.8 Трудове виховання

«Праця створила саму людину» - ці відомі слова Ф. Енгельса показують значення праці в житті людини. Усе, що має людина, усе що ставить її над твариною, - усе це наслідки праці людини. У зв'язку з цим праця повинна зустрічати з боку людини лише повагу. Ставлення людини до праці залежить насамперед від виховання, від того, які приклади дають дитині її батьки, вихователі, вчителі.

Трудове виховання повинно здійснюватися за продуманим планом, в якому враховано індивідуальні особливості дитини. Найкращі умови для цього створюються в сім'ї і в процесі навчання. Адже навчання повинно бути виховуючим. Для трудового виховання найкращі умови створюються в процесі трудового навчання.

Трудове навчання є важливим засобом всебічного розвитку учнів. Трудове виховання проводиться у процесі безпосереднього залучення учнів до суспільно корисної праці.

Центральним завданням трудового виховання є виховання позитивного ставлення до праці, яке забезпечується певними рисами характеру, що піддаються формуванню в процесі навчання, зокрема в процесі трудового навчання. До таких рис характеру належать почуття колективізму, відповідальності за доручену справу, свідомої дисципліни та інші. Ці та деякі інші риси характеру потрібні учням так само, як фахові знання і вміння.

При вивченні теми «Розведення домашньої птиці» праця учнів повинна носити суспільно корисний характер. Це має велике значення для морального виховання. Виконуючи суспільно корисну роботу учні беруть участь у продуктивній праці, відчувають себе учасниками виробництва. Необхідно пояснити учням що при правильному утриманні, розведенні птиці досягається підвищення продуктивності галузі птахівництва та первинної переробки м'ясної продукції. Розуміючи, що їхня праця буде корисною, учні намагатимуться виконати роботу як найкраще, не шкодуючи сил і часу.

При вивченні даної теми також доцільно застосовувати змагання, яке в процесі трудового навчання має надзвичайно велике виховне значення. По-перше, учні ознайомлюються з однією з основних форм прояву творчого ентузіазму, по-друге, вони самі залучаються до цього. При виконанні роботи можна застосовувати різні види змагань: на швидкість складання раціону, на високу якість роботи тощо.

При вивченні історії свійських тварин може бути використаний фактичний матеріал, що виховує в учнів любов до рідного краю, до природи.

Тож ми бачимо, що при вивченні теми «Технологія догляду за тваринами» в учнів виховується працелюбність, любов до тварин, птахів, розвивається пам'ять, мислення, процеси аналізу та співставлення тощо. Все це сприяє всебічному розвиткові особистості.

2.9 Профорінтаційна робота

Визнано, що одним з головних завдань школи є підготовка учнів до свідомого вибору професії.

Таке завдання постає в зв'язку з тим, що сучасне суспільне виробництво характеризується досить значною диференціацією праці.

Диференціація праці відбувається в кількох напрямах. Основні з них:

1.галузевий поділ праці;

2.технологічний розділ праці, розподіл праці за трудовими категоріями, кваліфікацією і посадою;

3.спеціалізація працівників залежно від функцій, які вони виконують;

4.професійний розподіл праці.

Таким чином, можна зробити висновок, що сучасне суспільне виробництво характеризується значним поділом праці. Поділ праці в суспільному виробництві слід розглядати як явище позитивне. Проте не можна не бачити, що поділ праці ускладнює підготовку підростаючого покоління до участі в продуктивній праці: треба допомогти молодим людям «з першого разу» зробити правильний вибір, вибрати таку професію, яка відповідає її нахилам і здібностям.

Виникає потреба забезпечити підготовку учнів до свідомого вибору професії. Вже після закінчення дев'ятирічної школи діти мають можливість вибирати різні шляхи для продовження своєї освіти. На базі дев'яти класів працюють технікуми, професійно-технічні училища та інші середні спеціальні заклади. Після закінчення одинадцятого класу потреба вибору професії постає перед кожним випускником школи.

Дослідження показують, що тепер досить часто вибір професії залежить від впливу випадкових факторів. Роль школи і сім» ї в цій справі занадто мала.

Проте профорієнтація - проблема не лише педагогічна. В її розв'язанні повинні брати участь профспілкові організації, промислові міністерства і міністерства сільського господарства, органи масової інформації та інші організації.

Профорієнтаційна робота включає три етапи: профосвіту, або профінформацію, профконсультацію і працевлаштування.

Профосвіта спрямована на те, щоб дати учням уявлення про поділ праці в сучасному народному господарстві з тим, щоб вони могли орієнтуватись у тій безлічі професій, які застосовуються в різних галузях промисловості, сільського господарства, зв'язку, будівництві, побутовому обслуговуванню населення. Так під час вивчення розділу «Проектування виробів» учні дізнаються про професію модельєра, кравця.

Завданням профконсультації є надання учням кваліфікованої поради з приводу вибору професії, яка ураховувала б здібності і нахили учнів, їх психофізіологічні особливості, інтереси народного господарства.

Профорієнтаційна робота завершується працевлаштуванням. Школи вступають у контакти з комісіями по працевлаштуванню.

У процесі трудового навчання створюються сприятливі умови для ознайомлення учнів з робочими професіями. Сприятливі в тому розумінні, що тут можна не просто дати поверхове уявлення, чим займається той чи інший спеціаліст, а по-справжньому розкрити всі сторони професії, показати умови праці. Такий матеріал органічно вписується в зміст трудового навчання. Звичайно, робиться це не само собою, а внаслідок планомірної копіткої діяльності вчителя.

Практикою роботи школи визначено форми професійної орієнтації учнів:

1.профорієнтація на уроках, коли вчитель ознайомлює учнів з професіями, пов'язаними з роботою, яку вони виконують.

2.профорієнтація при проведенні екскурсій. На екскурсіях, як правило, створюються умови для ознайомлення учнів з матеріалом, який виходить за межи навчальної програми. Цим можна скористатися для професійної орієнтації учнів.

3.профорієнтація на гурткових заняттях

4.зустрічі з новаторами виробництва, випускниками школи, які працюють у промисловості.

5.проведення різних культурно-масових заходів.

6.поглиблене вивчення професії у групах і клубах за нахилами. Крім колективної роботи з усіма учнями, спрямованої на формування уявлення про певні професії, учитель праці проводить поглиблену роботу з тими з них, хто має бажання глибше ознайомитися з тією або іншою професією.

7.уроки з профорієнтації

8.робота з батьками. Вибір професії має велике значення для всього життєвого шляху людини. Учитель праці повинен проводити бесіди з батьками, роз'яснювати їм можливості їхніх дітей, роль робочих професій у народному господарстві і їхнє місце в нашому суспільстві.

З професійною інформацією повинна тісно пов'язуватися професійна консультація.

Профконсультація повинна бути своєчасною в тому розумінні, що її треба подавати до того, як учень самостійно зробить свій вибір. Її потрібно розпочинати відразу ж після виявлення нахилів і здібностей дітей. Науково обґрунтована професійна консультація базується на вивченні стану здоров» я учня і його психофізіологічних даних.

Справа професійної консультації ускладнюється ще й тим, що крім стану здоров» я при виборі професії доводиться враховувати фізіологічні особливості учнів. Для проведення профконсультаційної роботи поряд з визначенням здоров» я учнів і їх фізіологічних даних надзвичайно велике значення має психологічна характеристика, яку треба складати на підставі даних вивчення учнів у процесі навчально-виховної роботи і даних експериментально-психологічного вивчення особистості кожного з них. У центрі уваги при цьому повинні бути здібності учнів.

При проведенні профконсультаційної роботи слід враховувати, що деякі властивості особистості, будучи негативними для одного виду діяльності, можуть виявитися позитивними для іншого.

Слід також враховувати, що кожний підліток залежно від його психофізіологічних даних здатен оволодіти багатьма професіями. Тому завдання профорієнтаційної роботи полягає не в тому, щоб вибрати йому професію, а щоб допомогти зробити вибір самостійно. Професійна орієнтація має завершуватися професійною адаптацією, тобто адаптацією особистості до умов і змісту професійної діяльності.

3. Розгорнутий план-конспект уроку

Дата:

Клас: 7

Тема: Основні види продукції свинарства в залежності від порід (сало, м'ясо, бекон)

Мета уроку:

- навчальна: ознайомити учнів з технологією догляду за свиньми, з їх породами, основними способами вирощування свиней, сформувати вміння складати раціон для годівлі свиней;

- виховна: виховувати в учнів охайність, кмітливість, повагу до людської праці, зосередженість і точність;

- розвиваюча: розвинути в учнів просторове мислення, пам'ять, уявлення, процеси аналізу, порівняння, співставлення.

Дидактичне забезпечення: підручники, плакат «Породи свиней», плакат «Раціон годівлі свиней».

Матеріально - технічне забезпечення: робочий зошит, ручка, зошит.

Хід уроку

1. Організаційна частина.

Мета діяльності: перевірка наявності учнів, готовності їх до уроку, призначення чергових.

Форма організації: фронтальна

Методи навчання: за джерелом знань і вмінь - словесні (бесіда)

Учитель:

Добрий день, діти! Сідайте. Хто у нас сьогодні черговий? Скажіть, чи всі сьогодні присутні? Так, добре дякую. Чи всі готові до уроку? Дуже добре, що ви всі приготувались.

2. Мотивація навчання

Мета діяльності: заохочення учнів до сприйняття навчального матеріалу

Форма організації: навчально-фронтальна

Методи навчання: за джерелом знань - розповідь, за рівнем пізнавальної активності - формування уявлень

Учитель:

Свинарство - одна з галузей тваринництва. Від нього ми отримуємо цінні білкові продукти харчування: м'ясо, сало, бекон. Зараз у тваринництві більшість процесів механізована. Але тваринництво має ще більше не використаних можливостей. Один із шляхів підвищення продуктивності тварини - її збереження від захворювань та загибелі, економічне використання кормів, суворе дотримання умов догляду.

До свійських тварин, що мають промислове використання, відносяться:ВРХ (велика рогата худобо), свині. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо технологію догляду за свинями.

3. Актуалізація опорних знань

Мета діяльності: перевірка теоретичних знань з теми заняття, які були вивчені на попередньому уроці.

Форма організації: фронтальна

Методи навчання: бесіда

Учитель:

Перед тим як перейти до вивчення нової теми, давайте з вами пригадаємо, що ми розглядали на минулому уроці:

- Які породи корів ви знаєте?

О.В.:Червона степова, бура карпатська, казахська білоголова.

- Від чого залежить утримання і годівля телят?

О.В.: Утримання і годівля залежить від напряму господарства: отримання молока чи м'яса.

- Які особливості утримання корів взимку?

О.В.: Взимку тварини перебувають в індивідуальних стійлах на прив'язі іноді з підстилкою.

- 4. Пояснення нового матеріалу

Мета діяльності: повідомлення нової теми заняття, повідомлення навчальної мети та окремих завдань заняття, перелік і зміст нових відомостей з розкриттям їх суті, виділенням головного.

Форма організації: фронтальна

Методи діяльності вчителя: за джерелом знань і вмінь - пояснення демонстрування наочності. Створення проблемних ситуацій.

Методи діяльності учня: наочно - образне сприйняття, співставлення усвідомлення.

Учитель:

А зараз ми розглянемо нову тему «Основні види продукції свинарства в залежності від порід (м'ясо, сало, бекон)».

Сучасні свійські свині за походженням поділяються на дві підгрупи від європейського дикого вепра, друга-від азіатського. Основним районом одомашнення слід вважати Східну Азію і Європу. Одомашнення відбулося в період 4900-4000 років до нашої ери.

У процесі одомашнення значно змінилися деякі біологічні особливості свиней. Сучасна домашня свиня-денна тварина. Від неї за рік можна одержати два і більше опоросів по 10-12 і більше поросят. Свійські свині мають високу скороспілість. В процесі одомашнення значно підвищився і забійний вихід. (Вчитель демонструє породи свиней за плакатом, додаток 1,2,3)

Учитель:

Свиней відгодовують до м'ясних і жирних кондицій. Основним видом є відгодівля до м'ясних кондицій. При цьому на 1 кг приросту витрачається менше кормів, знижується собівартість продукції.

Відгодівля на м'ясо. Відгодовувати свиней на м'ясо починають з 3-4_місячного віку і закінчують 6_місячного віку при масі 100-120 кг. Середньодобовий приріст повинен становити у перший період відгодівлі 300-500 г., а в другий - 600-700 г. За весь період відгодівлі повинно витрачатись не більше як 4-5 кормових одиниць на 1 кг.

Основними кормами при м'ясній відгодівлі в зимових умовах є:концентрати - 50 -70%(від загальної поживності), сінне борошно - 3-5%, соковиті корми -25-30%.У літній період для підсвинків використовують концентровані і зелені корми.

Відгодівля на бекон - особливий вид м'ясної відгодівлі. Беконом називають молоду свинину, спеціально розділену і особливим способом посолену.

Розпочинають беконну відгодівлю у віці з місяців при живій масі 25-30 кг і закінчують у віці 6-7 місяців при масі тварин 90-100 кг. Годують тварин, суворо дотримуючись норми, не допускаючи зайвого ожиріння підсвинків. У літній період молодняк доцільно випасати на пасовищі і підгодовувати концентратами.

Відгодівлю до жирних кондицій проводять на вибракуваних дорослих кнурах і матках. При відгодівлі до жирних кондицій використовують в основному дешеві грубі корми з малим вмістом протеїну і великим вмістом вуглеводів.

5. Формування нових умінь та навичок

Вступний інструктаж

Мета діяльності: відтворити в пам'яті учнів відомості й уявлення необхідні для виконання практичної роботи

Метоли діяльності вчителя: за джерелом знань і вмінь - бесіда, пояснення, демонстрація.

Методи діяльності учнів: формування уявлень, способів практичної діяльності при складанні раціону годівлі свиней.

Форма навчання: фронтальна

Учитель:

Зараз ми з вами перейдемо до виконання практичної роботи. Подивіться уважно на плакат «Приблизний раціон годівлі свиней»

Корми

На голову за добу

Дерть кукурудзяна

0,024

Дерть ячмінна

7,77

Дерть горохова

1,72

Макуха

7,7

Висівки

4,07

Цукровий буряк

0,43

Морква

0,81

Вода

20

Використовуючи цей плакат а також ті дані що я вам розповів складіть раціон годівлі дорослих свиней. При цьому необхідно пам'ятати, що: доброякісні зернобобові корми згодовують сирими і подрібненими до величини частинок 0,2-1 мм. Макуху і шроти також слід подрібнювати, що сприяє кращому засвоєнню їх протеїну. Соковиті корми свиням всіх груп дають після попередньої підготовки і згодовують не пізніше як через 1-2 год після приготування.

6. Самостійна робота учнів

Поточний інструктаж

Мета діяльності: формування в учнів практичних навичок складання раціону годівлі свиней.


Подобные документы

 • Методичний аналіз теми занять, їх календарно-тематичне проведення. Методи та форми організації навчальної і виховної роботи. Естетичне виховання та профорієнтаційна робота з учнями. Розробка творчого проекту та плану-конспекту уроку з електротехніки.

  курсовая работа [61,1 K], добавлен 19.01.2011

 • Сучасний урок в освітній галузі. Процес вибору об'єктів навчальної роботи. Об'єкти навчальної роботи з деревини. Структура педагогічної технології. Характерні ознаки основних технологій навчання. Класифікація педагогічних технологій за Г. Селевком.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 15.05.2014

 • Науково-методичне обґрунтування необхідності краєзнавчої роботи та значення факультативних занять в загальноосвітній школі на прикладі історичного розвитку. Система, етапи, форми і методи методичної роботи, значення етнографічних досліджень на уроках.

  курсовая работа [40,8 K], добавлен 17.07.2010

 • Роль учителя у процесах формування математичного мислення. Незвичайні творчі вправи до уроків математики. Загальні форми виховної роботи. Форми навчання учнів школи на уроках математики: розробка лабораторно-практичних робіт, уроку-казки та уроку-гри.

  курсовая работа [841,9 K], добавлен 08.11.2011

 • Зарубіжні педагоги про методи роботи з батьками. Важливість батьківського виховання у працях вітчизняних педагогів. Основні методи та форми взаємодії з батьками учнів у практиці початкової школи. Роль сім’ї в навчальному процесі молодших школярів.

  курсовая работа [48,7 K], добавлен 16.12.2015

 • Мета, методи проведення та обладнання уроку з теми "Основи овочівництва". Мотивація навчальної діяльності учнів, сприймання і усвідомлення нового матеріалу, розробка структури уроку та домашнього завдання, форми контролю засвоєння та знань учнів.

  разработка урока [25,4 K], добавлен 11.07.2011

 • Сутність поняття "самостійна робота", аналіз змісту організаційного циклу самостійної навчальної діяльності як системи. Форми та методи у сучасних підходах до самопідготовки студентів. Організації самостійної роботи студентів у позааудиторний час.

  реферат [24,7 K], добавлен 29.09.2010

 • Основні типи уроку по засвоєнню, узагальненню і систематизації нових знань, навиків і умінь. Загальні, виховні, розвиткові та дидактичні вимоги до нього. Форм організації навчання та навчальної роботи. Розробка уроку на тему "Корінь: будова, функції".

  курсовая работа [905,6 K], добавлен 11.12.2014

 • Загальна характеристика стимулювання навчальної діяльності молодших школярів у практиці роботи вчитель початкових класів. Аналіз ефективності різних методів стимулювання навчальної активності учнів, напрями та методи їх подальшого удосконалення.

  курсовая работа [348,0 K], добавлен 23.03.2015

 • Планування моніторингових досліджень здійснюється в рамках навчальної теми, що є дидактичною одиницею тематичного оцінювання. Розробка інструментарію моніторингу. Проведення моніторингу в рамках навчальної теми, корекційна діяльність за результатами.

  методичка [20,9 K], добавлен 15.02.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.