Соціальні аспекти реформування системи вищої освіти в Україні

Специфіка освіти як соціального інституту. Болонський процес та реформування вищої освіти в Україні: ризики та перспективи. Якість освіти як мета реформування в контексті демократизації освітнього простору. Розширення масштабів підготовки спеціалістів.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 23.10.2011
Размер файла 814,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

По-перше, у студентів немає можливості самостійно обирати дисципліни. Відповідно Болонській системі, кожна дисципліна «коштує» певну кількість кредитів, кожний кредит «коштує» певну кількість балів. Диплом «коштує» певну кількість кредитів. Відповідно, студент повинен мати можливість підібрати собі дисципліни, щоб набрати необхідну кількість кредитів. Адже саме це і є його «зеленою карткою» до європейської освіти. В Україні це неможливо з багатьох причин, першими з яких є економічні[44].

Певний консерватизм присутній і в ставленні до системи оцінювання знань студентів. 100-бальна шкала й розділення семестрів на модулі з обов'язковим проміжним контролем знань майже не торкнулися принципів викладання й програмного наповнення. «На мій погляд, те, що відбувалося справді - підлаштування під нові стандарти, але досить штучним шляхом. Наприклад, модульно-рейтингова система - всі питають: як мені перекласти програму або як перерахувати години, щоб нічого не змінювати. Тобто, як ці бали рахувати, виставляти оцінки, користуючись при цьому п'ятибальною системою», - висловлює своє бачення «Болонського процесу» в Україні кандидат соціологічних наук, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка Сергій Литвинов[64].

«Сьогодні ми зіткнулися з тим, що кожен викладач має власну модульну систему оцінювання, якої студенти ніяк не можуть збагнути[63]. Самих викладачів обурює те, що вони із професорів перетворилися на бухгалтерів, які мусять підраховувати бали, а не оцінювати реальні знання» - зазначає професор Львівської політехніки Юрій Ражкевич, який є членом національної групи супроводження Болонського процесу[63].

Міфом виявляється впевненість в тому, що кредити, модулі і рейтингове оцінювання знань є магічним засобом уніфікації освітніх систем з одночасним значним підвищенням якості дипломів. Очевидно - у випадку лише формальної заміни одних (астрономічних годин) одиниць виміру учбової роботи студентів на інші (заліковані одиниці, кредити чи щось інше) зміни будуть так само не значні, як перехід до вимірювання зросту ново роджених, дітей і дорослих з сантиметрів на дюйми[51].

В неоднозначному світлі стає все більш зростаюча роль тестування як основного методу контролю знань, що є характерним, перш за все, для американських університетів. Особливо складно зробити тестування основним методом перевірки знань в гуманітарних науках.[48]

Не вирішує реформація і проблеми хабарництва, бо і до сьогодні не створено системи контролю через так званий зворотній зв'язок. Тобто не можливо зупинити "продаж" оцінок, коли результати навчання перевіряє той же викладач, що й навчає студентів протягом семестру. Без контролю перевірок третіми особами є реальна спокуса купити, а не вивчити на позитивну оцінку. Тому бюрократичною імпровізацією Болонської системи називають спеціалісти нинішній стан освіти[53].

Надлишкова формалізація форм контролю - тестування - нівелює особистість, знижу творчу природу мислення людини до положення придатка машини, яка оцінює коефіцієнт інтелекту студента і ставить йому оцінку, яка зачасту залишається відміткою в душі - студент вчиться не заради знань, а задля рейтингу або заохочувальних стипендій[52].

Ще одне «нововведення» - особлива увага , що приділяється самоосвіті, тепер до 70% матеріалу з кожної дисципліни студент має вивчити самостійно[39, С.169].

Сучасний світ змінюється з неймовірною швидкістю - те, що ще декілька років назад було в новинку, сьогодні вже минулий день. Розвиток бізнесу, постійні зміни в законодавстві, досягнення в сфері техніки і IT - для того, щоб залишатися кваліфікованим спеціалістом, необхідно не лише слідкувати за останніми досягненнями, але брати їх на озброєння. В таких умовах самоосвіта є однією із компонент нормальної професійної діяльності[50].

Тому в основі нових форм і методів освіти лежить не завчання конкретних даних з вузької спеціальності, а засвоєння більш широкого діапазону інформації, отримані навички пошуку і аналізу фактажу, вміння ставити проблемні задачі і шукати їх рішення, вміння аргументувати і відстоювати свої позиції. Все це дасть можливість молодим людям орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі, можливість максимально реалізувати себе, перекваліфікуватися в необхідний момент. Але з'являється наступне питання: не призведе це до того, що зросте кількість «практиків», а кількість наукових дослідників, вчених в результаті такої системи освіти різко зменшиться[44]?

Розглядаючи позицію студента в «новому середовищі» необхідно зазначити те, що деякі студенти одночасно вчиться в вузі та працює, щоб оплатити навчання. Адже навчання в більшості своїй залишається платним.

Тепер студенти мають робити вибір: вчитися чи працювати. Але, якщо працювати, то не порушувати принципи Болонської системи[63].

Відповідно до Болонського процесу, 2010 року українська освіта мала б гармонійно влитися в сферу єдиного європейського освітнього простору. На практиці це б означало, що українські дипломи визнаються європейцями на рівних, а так звана мобільність наших студентів мала б бути не менша, як 20%, тобто понад чверть наших студентів мали б навчатися в інших країнах[63].

Мобільність - важлива якісна особливість європейського простору, вона передбачає мобільність людей між вищими навчальними закладами та між державами[59].

Підчас навчання можна буде без перепон змінювати країну або університет. Тобто тепер зовсім не обов'язково навчатися в одному вузі: якісь дисципліни можливо вивчити, наприклад, у Франції, якісь в Німеччині, деякі в Україні, після чого в одному з університетів отримати диплом з європейським вкладишем[46].

Студент цього року отримує бакалавра і сподівається вступити до магістратури західноєвропейського вишу. І хоча реалізувати його мету теоретично справді можливо, практика свідчить про зовсім інше. У таких випадках українським бакалаврам часто доводиться або «довчатися» на бакалавра «західного зразка», або додатково складати чимало тестів для вступу одразу до магістратури[64].

Більшість українських студентів все рівно не зможуть собі дозволити навчатися закордоном. Навчання в англомовних країнах коштує від чотирьох до двадцяти п'яти тисяч доларів на рік. Той у кого є такі гроші може і сьогодні може безперешкодно отримати освіту в іншій державі. Інша справа, якщо б нова система дозволила оплачувати за навчання закордоном в кредит. Але про це в Болонській конвенції немає ні слова[46].

З російських ЗМІ відомо,що 72% з опитаних студентів хотіли б навчатися рік або семестр в вузі іншої країни або іншому вузі Російської Федерації, однак лиш 5% студентів спроможні оплатити своє навчання[60].

В Україні до того ж заважають системні невідповідності, візовий режим, економічні характеристики нашої країни, зрештою різниця між рівнем життя в Україні та країнах ЄС. Але, коли йдеться про інтернаціоналізацію освіти, що є освітянським крилом глобалізації, зусилля держави мають бути ексклюзивними[59].

Працевлаштування - це один із принцип, що лежить в основі забезпечення прав молодої людини на транснаціональну освіту[59].

Болонська декларація підтвердила, що можливість влаштування на роботу - це основне питання для вищих закладів у всій Європі; це стратегічна мета, яка не має альтернативи. Працевлаштування - це індикатор успіхів Болонського процесу в цілому. Він настільки важливий, що в дискусіях про доцільний термін навчання на будь-якому рівні учасники дійшли висновку, що навчатися, використовуючи принцип навчання через усе життя”, треба доти, поки не знайдеш роботу[59].

Єдиний європейський диплом спрощує працевлаштування наших громадян закордоном, і це один із головних плюсів Болонського процесу[46]. Як і сама концепція неприривного (пожиттевого) навчання, яка дозволяє людині отримати напротязі життя декілька дипломів і учених степенів, а університету - значно покращити фінансово-матеріальне забезпечення за рахунок надання інформаційно-матеріальної бази для тих, хто бажає продовжити навчання.

Сумнівною для багатьох залишається і можливість вільного працевлаштування за кордоном з нашим дипломом, як би оптимістично це не виглядало в теорії. А навіть якщо гарна робота за кордоном стане для наших співвітчизників реальністю, то в даному випадку кажуть противники Болонської конвенції, ми будемо мати справу з офіційно розширеною (кажучи російською) «утечкою мозгов», адже і сьогодні той, хто їди навчатися закордон, найчастіше вже не повертається додому[46].

В умовах соціально-економічного стану, в якому знаходиться Україна зараз (безробіття, недолік робочих місць, низька заробітна платня, слабкий соціальний захист), може виникнути патова ситуація: посилення міграції громадян України до країн Європи в пошуках вартої роботи, витік інтелектуальних здобутків із держави. Тому рішення освітніх проблем в Україні, відповідно Болонським домовленостям, вимагає інтенсивного розвитку виробництва, створення значної кількості робочих місць, забезпечення молоді, відповідно до українського законодавства, правом першого робочого місця, яке досі залишається лише гаслом[49].

Виникає запитання: чи варто було змінювати упаковку, якщо зміст залишився той самий? У будь якому разі, приєднання України до Болонського процесу дає надію на конкретні позитивні зрушення. Зокрема віриться, що не в такому вже далекому майбутньому дипломи усіх наших вузів на Заході котуватимуться так само, як і в Україні[64].

Таким чином, стає зрозумілим, що однозначної оцінки Болонському процесу дати не можливо, тим паче в Україні, де, порівняно з Європою, існує ще більше проблем[44].

Проаналізував вищесказане можна зробити наступні висновки.

По-перше, Україна дійсно повинна реформувати систему освіти, так як це диктують як зовнішні - інтеграція до Європи, так і внутрішні - економічне зростання - фактори[52].

По-друге, Україна не повинна сліпо копіювати західні стандарти в сфері освіти. І на шляху до європейського простору, важливо враховувати той факт, що ми - космічна держава і відповідно до слів колишнього Призидента Леоніда Кучми, будемо учасниками польоту на Марс. Ось чому не варто змінювати «якість» підготовки на «кількість» студентів[52].

По-трете, Україні необхідно старанно перевіряти запропоновані як Заходом (Європа і США), так і Сходом (Росія) методологію і напрацювання в сфері освіти і враховувати той факт, що етична вимогливість швидко зникає там, де з'являється економічні інтереси як у підприємців, так і у правління[52].

Саме тому, враховуючи ірраціональні приховані фактори процесу уніфікації дипломів і переформування молодого покоління, необхідно виробити власну технологію «болонізації», щоб не стати сировинним придатком РЄ і охоронцем чужих національних інтересів, ігноруючи власну стратегію розвитку і історичної перспективи[52].

Для нас важливий сам процес розуміння українським суспільством свого місця в Європі, своєї історичної місії. Процес цей ніяк не назвеш легким, але, якщо б в Україні змогли виробити здоровий, конструктивний підхід до вивчення власної і загальноєвропейської, загальносвітової історії, це суттєво оздоровило б ситуацію в Європі в цілому.[6].

Та на жаль, болонський процес по-український перетворюється радше у зміну форми, а не змісту, зауважують критики. Адже не відбувається передусім системних змін на рівні мети, завдань, інститутів, місця студента в навчальному процесі. І доти, доки цього не станеться, українці навряд чи відчують позитив «Болонської системи», переконаний викладач Литвинов. Натомість всі притаманні їй негативні риси, як годиться, спостерігатимуться в повній мірі[64]. За словами Ю. Ражкевича, члена національної групи супроводження Болонського процесу, для окреслення головної причини, чому Україна і до сьогодні йде навпомацки в реформі освіти, варто звернути увагу не на цілі Болонського процесу, а на інструментарій, тобто яким чином запроваджується, "накладається на національну систему освіти" реформа[63].

Розділ 3. Охорона праці та навколишнього середовища на (підприємств,установі)

3.1 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці (підприємств, установі)

На підприємстві, як і на всіх інших підприємствах України, організована охорона праці, проведений комплекс заходів щодо техніки безпеки та протипожежної безпеки. Так на підприємстві, відповідно до Закону України «Про охорону праці», розроблено та затверджено «Інструкцію з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки на підприємстві», в якій ретельно оговорюються правила користування устаткуванням, оргтехнікою, електронагрівальним обладнанням, а також призначені особи що відповідають за дотримання інструкції кожним працівником.

Для аналізу санітарно-гігієнічних умов праці на візьмемо приміщення (відділу бухгалтерії). Приміщення знаходиться на третьому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку. Відділ бухгалтерії розташований в одній кімнаті, загальна площа якої складає 42,6 м?, висота - 4 м. Загальний об'єм, таким чином, складає 170,4м?. Число працівників відділу ___ особи. На одного працюючого припадає приблизно ____м? площі та ___м? загального об'єму, що відповідає нормам (по СніП 11-90-91 площа виробничого приміщення на одного працюючого повинна складати не менше 4,5м?, а об'єм - 15м?)

Стіни приміщення обклеєні світлими шпалерами, стеля білого кольору (побілена крейдою), підлога вистелена лінолеумом. Світлий відтінок стін відповідає вимогам підвищення продуктивності праці, знижує втомленість персоналу, збільшує освітлення всередині приміщення за рахунок відбиття світла.

Дизайн приміщення сприяє підвищенню працездатності і зниженню перевтоми працюючих. Інтер'єр відділу бухгалтерії складається зі спеціалізованих конторських меблів: дерев'яні шкапи, столи, стільці, книжкові полиці і т.д. Меблі виготовлені з ДСП і є екологічно чистими та нешкідливими для здоров'я.

В процесі трудової діяльності на людину впливають різноманітні чинники: температура повітря, вологість, шум, вібрація та інші. Сукупність цих чинників характеризує умови, від яких залежить здоров'я та продуктивність праці робітників.

Усі дані, що характеризують стан санітарно-гігієнічних умов праці занесені до табл.4.1.

Таблиця 4.1

Санітарно-гігієнічні умови праці у відділу бухгалтерії ЗАТ «Харківський плитковий завод»

Параметри

Фактичне значення

Нормативне значення

Відповідність параметру державному стандарту

Шум, дБ

50

50-65

Відповідає

Освітлення, лк

310

300

Відповідає

Температура повітря °С

- взимку,

- влітку,

18-22

22-24

20-23

22-25

Частково

Відповідає

Відносна вологість повітря, %

45-55

40-60

Відповідає

Швидкість руху повітря, м/с

0,1

0,1-0,2

Відповідає

Запиленість мг/м?

0,12

0,15

Відповідає

Дані, наведені у табл. 4.1 свідчать про те, що значення досліджуваних параметрів в приміщенні бухгалтерії майже відповідають встановленим нормам державних стандартів .

Заходи, які проводяться для покращення умов праці і охорони праці, спрямовані передусім на попередження, зниження або ліквідацію впливу негативних виробничих факторів на працюючих.

Раціонально спроектовані і правильно експлуатовані вентиляційні системи сприяють покращенню самопочуття працюючих і підвищенню продуктивності праці. За наявними даними кондиціювання повітря на підприємстві можна підвищити продуктивність праці на 5-15% [__].

У приміщенні відділу використовується приточно-витяжна вентиляція. Також застосовується природна вентиляція, тобто провітрювання приміщення.

Для дотримання оптимальної температури повітря в холодний час року використовується система опалення від міської опалювальної системи.

За даними спостережень, температура повітря у приміщеннях за період з грудня по квітень коливалась від 18°С до 22°С, що частково нижче встановлених норм (по нормах при легкій роботі першої категорії оптимальна температура повинна бути 20-23°С). Відступ від норм пояснюється недостатньою кількістю тепла, що подається центральним опаленням.

В приміщенні використовується комбіноване освітлення, при якому природне освітлення доповнюється штучним. Бокове природне освітлення створюється за рахунок проникнення денного світла через вікна у бокових стінах. Для штучного освітлення використовуються підвісні світильники із застосуванням ламп накалювання типа Г 215-225-150.

Світильники робочого освітлення розташовані з урахуванням необхідної ступені освітлення приміщення. Також забезпечена надійність їх кріплення, безпечність та зручність їх обслуговування.

3.2 Техніка безпеки в приміщенні відділу

Приміщення відділу відноситься до категорії приміщень без підвищеної небезпеки. Обладнання у приміщенні працює від напруження 220В. Кількість розеток - ___ шт. Розетки розташовані на відстані 0,8м від підлоги, електрична проводка прихована у панелях. Для захисту людей від електричного струму зроблено заземлення.

Для виключення можливості доторкнення або небезпечного наближення до ізольованих струмоведучих частин забезпечується їхня недоступність шляхом розташування на безпечній висоті або в недосяжному місці.

На підприємстві використовується захисне відключення, тобто система захисту, яка забезпечує автоматичне відключення електроприладу при виникненні загрози поразки електричним струмом.

З метою охорони праці, на підприємстві дотримуються виконання наступних заходів: проведення інструктажу працівників по техніці безпеки та пожежній охороні.

За характером і часом проведення, інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Вони проходять в установлені законодавством строки. Вступний інструктаж при надходженні на роботу проводиться у кабінеті служби охорони праці. Первинний в разі прийняття робітника на певну посаду та більш детально освітлює особливості техніки безпеки на робочому місці. Повторний проводиться на робочому місці з усіма працівниками та особливо на роботах з підвищеною небезпекою. Позаплановий інструктаж проводиться при виникненні на підприємстві нещасних випадків, а саме травматизмів, загибелі людей при порушенні техніки безпеки. Та цільовий інструктаж проводиться у формі співбесіди з питань охорони праці, пожежної безпеки на підприємстві в разі виконання разових робіт, на які оформлюються спеціальні документи. Запис про проходження інструктажу здійснюється у спеціальному журналі.

Для пропаганди охорони праці вивішені плакати-нагадування, де викладені правила з техніки безпеки для різних категорій робітників. Використовуються і інші форми пропаганди охорони праці: лекції, заняття, суть яких полягає в тому, щоб надати загальне уявлення про техніку безпеки та ознайомити із правилами внутрішнього розпорядку, проводяться заходи по профілактиці та попередженню травматизму працівників.

3.3 Пожежна безпека у відділі

Поняття «пожежна безпека» - означає стан об'єкта, при якому виключається можливість пожежі і забезпечується захист матеріальних цінностей.

Будівля, в якій знаходиться приміщення бухгалтерії _________ по вогнестійкості відноситься до третього ступеню. Приміщення по вогненебезпечності відноситься до категорії Д [__].

Вогнестійкість - здатність будівельних конструкцій чинити опір дії високої температури, утворенню наскрізних тріщин та поширенню вогню в умовах пожежі і виконувати при цьому свої звичайні експлуатаційні функції.

Можливі причини пожежі у відділі: від необачного поводження з вогнем, коротке замикання (проводки), використання електрообігрівачів, що не відповідають технічним умовам, саморобні та несправні, паління в заборонених місцях, невиконання вимог нормативних документів по питанням пожежної безпеки та ін.

У будинку знаходиться достатня кількість пожежного інвентарю і засобів вогнегасіння (вогнегасники ручні і пересувні, сухий пісок, азбестові ковдри).

Згідно «Правил пожежної безпеки в Україні», приміщення, в яких розташовані персональні комп'ютери (де влаштування систем автоматичного пожежогасіння не обов'язкове), слід оснащувати переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку 2 шт. на кожні 20м? площі приміщення з урахуванням допустимої концентрації вогнегасної речовини.

Персональні комп'ютери після закінчення роботи на них повинні відключатися від мережі.

Для гасіння пожежі на кожному поверсі знаходиться по 2 вогнегасника, пожежний кран, укомплектований рукавами в робочому положенні, що відповідає штатній кількості вогнегасників для даного підрозділу, передбаченому службою пожежної охорони для такого приміщення [___].

У відділі ______________ є схема евакуації при пожежі.

Пожежні крани в споруді встановлені у коридорах біля сходів та виходів, тобто в досяжних та примітних місцях на висоті 1,35м від підлоги.

Приміщення обладнанні пожежними датчиками, що спрацьовують на тепло.

Ширина центральних східців - 5м, коридору - 3м, дверей - 1,8м. Згідно нормативам, шлях від найбільш віддаленого робочого місця до найближчого евакуаційного виходу в будинку категорії Д по ступеню вогневитриманості - три, не обмежуються

Система повідомлення призначена для повідомлення про виникнення пожежі людям, які знаходяться в будинку, з метою забезпечення їх негайної і безпечної евакуації. Для повідомлення людей про пожежу використовують місцеву мережу радіомовлення та інші засоби гучномовного зв'язку.

Розділ 4. Інформаційне забезпечення на(підприємств,установі)

На підприємстві використовується велика кількість інформації. Тобто здійснюється її пошук, збирання, обробка, передача, збереження. Самостійно це все людина виконати не в змозі. Особливо зараз, коли наступила інформаційна ера ми маємо справу з надзвичайно великою кількістю інформації. Тому, щоб бути успішними підприємство намагається використовувати найновіші технології, що значно полегшують роботу з інформацією.

Для роботи з інформацією, для її зберігання, обробки і. т. д., крім апаратного забезпечення необхідною частиною є програмне забезпечення. Все програмне забезпечення ділиться на три категорії : системні програми, прикладні програми та інструментальні системи.

Системні програми - призначені для управління пристроями комп'ютера та обчислювальними процесами.

Інструментальні системи - призначені для створення нових програм, до цих систем входять різноманітні мови програмування.

Прикладні програми - сукупність програм, які використовуються для розв'язування прикладних задач в різних галузях діяльності.

Отже, до системних програм відносяться операційні системи____ використовує операційні системи Windows XP, Windows 2000 та інші версії даної операційної системи. Операційна система - основна складова системного програмного забезпечення, оскільки будь-яка програма, що виконується на комп'ютері, користується послугами ОС.

Щодо інструментальних систем, то вони призначені для створення, як системних програм, так і прикладного програмного забезпечення. Працюють із такими системами на підприємстві програмісти. Необхідною умовою інструментальних систем є наявність мови програмування (Visual Basic, Delphi, Turbo-Pascal та інші ).

Прикладне програмне забезпечення використовується для розв'язування різноманітних завдань і розраховане на широке коло користувачів.

Прикладні програми, що використовуються на підприємстві :

а) текстові редактори - Word, WordPro, Блокнот. Призначені для набору тексту, його редагування, форматування, роздрукування, перевірки правопису, розташування таблиць, графічної інформації, формули.

б) електронні таблиці - Еxcel. Призначені для створення таблиць, обробки числових та символьних даних, побудови діаграм та графіків.

в) СУБД (система управління базами даних) - Access. Створення, обробка та управління БД.

г) програми - архіватори - WinRAR, WinZIP. Створення та розпаковування архівів, створення файлів, що само розпаковуються.

Апаратне забезпечення підприємств або іншими словами офісна техніка є невідмітною складовою інформаційної системи, що найчастіше включає:

а) набір комп'ютерів;

б) вхідні пристрої (пристрої введення);

в) вихідні пристрої (пристрої виведення);

г) комунікаційне обладнання.

Зараз на підприємстві працює 146 комп'ютерів. Використовуються в планово-економічному відділі, бухгалтерії, за допомогою яких здійснюються економічні розрахунки та ведеться вся бухгалтерська документація. Насамперед комп'ютери використовуються для обробки великої кількості інформації.

Щодо пристроїв введення то звичайно сюди входять сканери. Саме вони дають змогу створювати електронні копії текстових та графічних документів. Найчастіше використовуються планшетні сканери. Принцип роботи їх полягає в тому, що скануючи головка рухається відносно аркуша за допомогою спеціального двигуна.

Для введення інформації використовуються принтери, а саме лазерні принтери, що дають значно кращий друк ніж матричні чи струменеві. Такі принтери кращі, бо надруковані документи не розпливаються під дією води чи вологи, як це часто буває у випадку струменевого принтера. Крім того чорнило (фарбувальний порошок) - тонер лазерних принтерів характеризується високою стійкістю і практично не вицвітає.

Для розмноження та копіювання документів на підприємстві також використовуються ксерокси.

Також звичайно використовуються телефони і факси, що відіграють функцію засобів зв'язку. Важливу роль відіграє локальна мережа, що об'єднує комп'ютери підприємства. Вона створена для спільного використання ресурсів та обладнання. Отже на підприємстві використовується мережний адаптер, що виконує функцію кодування та декодування.

Оскільки має вихід до глобальної мережі Internet, то роль адаптера відіграє модем. Існують також інші пристрої, що стосуються мережного обладнання.

На підприємстві використовується програма - браузер Internet Explorer (фірми Microsoft).

Основними можливостями цієї програми є відображення не лише текстової інформації, а й відтворення звуку, анімації, відео, автоматичне створення списку вузлів(журналу), які відбувалися раніше, відстеження Web-сторінок шляхом накопичення їх ярликів в системній папці Вибрані і т. д.

Для роботи із документами, для їх створення, зберігання, редагування, форматування, перегляду, друкування та багато інших складних операцій на підприємстві використовується текстовий редактор Word, що є одним з найпоширеніших текстових редакторів. Приклад текстового редактора показано на рис.5.1.

До групи програм Microsoft Office, крім Word, ще входить електронна таблиця Excel, що також використовується на підприємстві.

Електронна таблиця - це програма, що моделює на екрані двовимірну таблицю, яка складається з рядків та стовпців, які утворюють комірки. Основним призначенням електронної таблиці є формування табличних документів з використанням чисел, текстів і формул.

Електронні таблиці на підприємстві використовуються для виконання розрахунків, зберігання і обробки бази даних, широко застосовуються для автоматизації бухгалтерського обліку. Документи розрахункового характеру перекладаються в електронну форму і зберігаються, як шаблони для багатократного використання. Microsoft Excel підтримує електронний документообіг, забезпечуючи створення, опис, пошук і зберігання документів складної структури, взаємозв'язок комплексів розрахункових документів. При цьому Microsoft Ехсеl грає роль не тільки «великого калькулятора», але і дозволяє створювати «клієнтські» додатки, що забезпечують підготовку первинних облікових даних, аналіз результатів.

До значних досягнень програми Excel можна віднести появу тривимірних документів (блокнотів). Встановлення зв'язків між файлами і таблицями значно спростилося в порівнянні з колишніми версіями. Контекстні меню значно розширені, а додаткові програмні інструменти полегшують вирішення складних прикладних завдань.

На рис. 5.2 показано приклад роботи в Microsoft Ехсеl.

Розглянемо детальніше таблицю. В кожну колонку по горизонталі та вертикалі заносяться дані, а в колонку, де розраховується коефіцієнт заноситься формула для розрахунку. В нашому прикладі дані занесено в B, C, D, E, F, G, колонці H розрахований коефіцієнт згідно формули.

Рис. 5.2 - Електронна таблиця Excel.

Також за допомогою електронних таблиць на підприємстві створюють різноманітні діаграми та графіки. Спочатку створюється таблиця, заносяться всі необхідні дані, формули та розраховуються коефіцієнти. Потім створюється діаграма або графік за допомогою даних, занесених в таблицю. Приклад діаграм зображений на рис. 5.3.

Рис. 5.3 - Зображення діаграм за допомогою Excel.

На підприємстві забезпечується комплексна система інформаційно-правового забезпечення. Система надає нормативно-правову, консультативну і довідкову інформацію.

Система забезпечує інформаційно-правову підтримку при рішенні таких професійних задач, як:

а) ведення податкового і бухгалтерського обліку;

б) складання і надання податковій, фінансовій і іншій звітності;

в) отримання дозволів і ліцензій;

г) ведення договірної роботи;

д) ведення судових суперечок, рішення задач юридичного супроводу організації;

е) рішення виробничих задач служби персоналу - нормування і оплата праці, гарантії і компенсації, матеріальна відповідальність і трудова дисципліна, соціальне страхування, пенсійне забезпечення і ін.

Для задоволення постійно зростаючих потреб ділових кіл України в актуальній, достовірній і надійній інформації Центром «ЛІГА» створена Українська мережа ділової інформації ЛІГАБізнесІнформ, що надає найсучасніші способи доступу до єдиних ресурсів ділової і правової інформації.

Українська мережа ділової інформації ЛІГАБізнесІнформ сьогодні включає : інфраструктуру, інформаційні ресурси, продукти і технології. Мережа ЛІГАБізнесІнформ є розгалуженою інфраструктурою, що постійно розширюється і удосконалюється. На рис. 5.4 зображено приклад програми «ЛІГАБізнесІнформ».

Рис. 5.4 - Вікно програми «ЛІГАБізнесІнформ»

Єдині інформаційні, ділові і правові ресурси ЛІГАБізнесІнформ є надійним, достовірним, актуальним і оперативним джерелом інформації по наступним напрямам:

а) нормативно-правова інформація;

б) загальноукраїнське і регіональне законодавство;

в) міжнародні угоди;

г) законопроекти;

д) судова практика;

е) консультаційна інформація.

Всі документи представлені в контрольному стані, зі всіма попередніми редакціями, із зв'язками і посиланнями на інші документи.

Також в програмі ЛІГАБізнесІнформ встановлена довідкова в якій можна знайти: бізнес-довідники (норми, тарифи, класифікатори, ставки, індекси) типові форми (форми звітності або інші документи, використовувані в документообігу бухгалтерії), типові договори, посадові інструкції.

Таким чином використання засобів електронно обчислювальної техніки та сучасного програмного забезпечення дозволяє фахівцям ефективно використовувати свій виробничий потенціал та своєчасно виконувати поставлені завдання.

Отже, реформування вищої освіти спрямоване на розширення доступу громадян до навчання у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації та форм власності, на створення належних умов для повноцінного відтворення інтелектуального та науково-технічного потенціалу молоді, сприяння професійному самовизначенню та ефективності адаптації молоді до умов ринкової економіки.

Вектор сучасної політики й стратегії держави спрямовано на подальшу розбудову національної системи освіти, адаптації її до умов соціально орієнтованої економіки, трансформацію та інтеграцію в європейське та світове співтовариство. Одночасно виклики глобалізації економіки, демократизації та інформатизації суспільство є причинами певних труднощів, що переживає вища освіта на перехідному етапі. Сьогодні, як ніколи, вища освіта під тиском внутрішніх і зовнішніх чинників потребує ґрунтовної розробки політики реформ, в центрі уваги якої знаходилась б людина, її інтелектуальний розвиток через освіту.

Висновки

Болонський процес - це процес розпізнавання однієї освітньої системи іншою в європейському просторі. Якщо майбутнє України пов'язане з Європою, то не можна надалі стверджувати, що Болонський процес має для нас лише просвітнє та пізнавальне значення. Надання високої оцінки національній системі освіти не має заспокоювати нас і стримувати глибинне її реформування.

Водночас участь системи вищої освіти України в болонських перетвореннях має бути спрямована лише на її розвиток і набуття нових якісних ознак, а не на втрату кращих традицій, зниження національних стандартів її якості. Яскравим показником суперечливого впливу сучасних освітніх реформ є більш висока оцінка рівня освіти за радянських часів, порівняно з періодом незалежності України.

Орієнтація на Болонський процес не має призводити до надмірної перебудови вітчизняної системи освіти. Навпаки, її стан треба глибоко осмислити, порівнявши з європейськими критеріями і стандартами, та визначити можливості її вдосконалення на новому етапі. При цьому еволюцію системи освіти не слід відокремлювати від інших сфер суспільства. Вона має розвиватися в гармонійному взаємозв'язку з суспільством в цілому, беручи на себе роль його провідника.

На цьому шляху до європейського простору важливо, щоб нас не спіткала небезпека. Вона в тому, аби наші перетворення не виявилися поверховими, косметичними і не звелися лише до конференцій і обговорень. Вони мають бути такими, щоб досягти бажаної мети - надати молоді можливість, співпрацюючи з Європою, розбудувати Україну і зробити усіх нас громадянами прекрасного європейського континенту

Реформування системи вищої освіти з 2005 року, поки що не викликає в студентів інших емоцій, окрім здивування й незрозумілості. Для того, щоб більш детальніше вивчити думку студентів з приводу впровадження європейських стандартів в національну систему вищої освіти, ми провели власне дослідження «Сприйняття та оцінка студентів Болонського процесу в Україні».

Об'єктом нашого дослідження стали студенти 3-4 курсів Харківських вузів різних форм власності та акредитації. Були вибрані студенти саме 3-4 курсів, оскільки вони навчалися декілька років за старою системою освіти, а зараз - за європейською, тому мають можливість порівнювати ці дві освітні системи.

Предмет дослідження: сприйняття та оцінка реформувань в системі вищої освіти.

Цілі дослідження: дізнатися як сприймають, відносяться та оцінюють студенти Болонський процес з урахуванням порівняльної перспективи.

Задачі:

1) вивчення інформованість студентів щодо Болонського процесу;

2) їх оцінку якості і ефективності сучасної освіти;

3) відношення студентів до кредитно-модульної системи оцінювання знань;

4) як сприймають українські студенти можливість навчатись за кордоном.

Гіпотеза дослідження розгалужується на три:

· неоднозначне відношення студентів до реформування сучасної освіти в Україні;

· більшість студенті сприймають Болонський процес як формальність, а не як свій соціально-економічний шанс;

· інформованість та позитивне ставлення до Болонського процесу залежить від ступеня інтегрованості вузу до європейського простору.

В рамках даного дослідження є три блока питань, що вивчають:

1. Інформованість студентів (що знають про Болонський процес, чи намагалися вивчати це питання);

2. Сприйняття студентами Болонського процесу (їх відношення та оцінка сучасних реформувань);

3. Деталізація їх оцінок з приводу нововпроваджень.

Якщо розглядати результати дослідження, то в першу чергу увагу треба звернути на інформованість студентів з питань реформування вищої освіти. На жаль, лише третина опитаних студентів знає, які пріоритети ставить перед собою Болонська декларація. 60% студентів інформацію про Болонський процес чули від викладачів або студентів, лише 12,5% - читали відповідну літературу. Були навіть такі, яким реформування системи освіти взагалі нецікаво (7,5%). Загалом студенти більше позитивно, ніж негативно відносяться до впровадження європейських стандартів (42,9%), але при цьому зазначають, що якість освіти: дещо погіршилась - 34,1%; залишилась на тому ж рівні - 26,8%.

Цікаві результати отримали на питання «Який кваліфікаційний рівень Ви б хотіли отримати за старою системою?»: жоден студент не обрав для себе диплом бакалавра, при цьому зазначивши, що з таким дипломом не охоче приймають на роботу (48,7%); 57,5% - обрали для себе рівень спеціаліста, зазначивши, що навчання на магістратурі їм не «по кишені» (38,5%); і 42,5% - обрали рівень магістра. Тож дипломи бакалавра, які активно «штампують» виші протягом останніх років, поки що не дозволяють студентам нічого, окрім як відразу продовжити навчання на «спеціаліста» або «магістра».

Також незважаючи на те, що до 2010 року наша система освіти мала б повністю відповідати європейським нормам, за даними дослідження в вузах досі не впроваджено триместри та самостійний вибір дисциплін.

Вони не до кінця розуміють нової системи оцінювання, адже 75,6% опитаних студентів стикаються з тим, що більшість викладачів мають «власну» кредитно-модульну систему оцінювання знань. І при цьому 53,3% студентів хвилює набір балів, 35,6% - здобуття знань.

А академічна мобільність, яка так приваблює молодь, залишилася мрією. У кращому випадку, якщо студент має можливість вступити до закордонного вишу, його спіткають необхідність «донавчатися» до рівня бакалавра або магістра «західного зразка» (31,9%) та високі ціни за освіту (36,2%).

Загалом студенти вважають, що Болонський процес в Україні більшою мірою безперспективний і провальний (40,5%) і його недоліками є те, що:

· відсутність кваліфікації «спеціаліста» - 19,4%;

· студенти не мають можливості навчатися і працювати одночасно, адже самостійна робота потребує багато часу - 14,8%;

· освіта стала менш доступною, адже деякі вузи збільшили ціну за навчання -14,8%;

· впроваджені зміни є лише поверховими - 13,9%;

· самостійне вивчення матеріалу потребує більшого доступу до джерел інформації і з цим виникають проблеми - 13%.

Що до позитивних проявів реформування системи освіти:

· тест вже містить правильну відповідь -25,3%;

· оцінювання знань підчас тесту є більш якісним - 22,8%;

· можемо змінити спеціальність підчас навчання - 16,5%;

· ми маємо можливість працевлаштуватися закордоном - 8,9%.

Думки студентів розділилися з приводу необхідності реформування національної системи освіти. Більшості студентам важко відповісти на це питання - 48,8%, з необхідністю реформування погоджуються 22% студентів, проти - 29,3%.

Результати нашого дослідження говорять про те, що Болонський процес має неоднозначний вплив, так як він не гармонізований з іншими сторонами суспільного життя (ринок праці, студентська мобільність, міждержавна відкритість); на сучасному етапі він має більш формальний прояв, що відзначають і самі студенти; далеко не всі вузи знаходяться на одній стадії Болонського процесу, що впливає на нерівність випускників та студентів в оцінці та реальній участі в Болонському процесі.

Яскраво проявляється неоднозначність Болонського процесу, і відношення до нього, що нам необхідно розуміти і враховувати. Як, взагалі, необхідно розуміти і те, що для нашої держави, керівництво якої постійно проголошує рух до євроінтеграції, поки що альтернативи Болонському процесу немає.

Для окреслення головної причини, чому Україна і до сьогодні йде навпомацки в реформі освіти, варто звернути увагу не на цілі Болонського процесу, а на інструментарій, тобто яким чином запроваджується, "накладається на національну систему освіти" реформа. Важливо виробити чітку ідеологію освітніх реформ, яка не спрацює, якщо не буде містити обґрунтованої оцінки "старого" і "нового", змісту того, від чого відмовляємося, і того, що прагнемо. Якщо педагоги, студентство та учні, широка громадськість не усвідомлять сенсу реформ, то вони стануть значним бар'єром, у ряді випадків несвідомим, на шляху впровадження реформаторських зусиль. Реформування освіти вимагає комплексності, планомірності та системності. Не можна форсувати окремі ділянки, залишаючи поза увагою та ігноруючи інші. Система вищої освіти занадто повільно реагує на зміну потреб суспільства, зокрема у підвищенні якості людською капіталу. Тому сфера освіти повинна бути не лише декларативно визнана пріоритетною сферою суспільства, а слід проводити державну політику, спрямовану на створення сприятливих умов для інвестування в людський капітал.

Нам важче, ніж будь-якій іншій країні, яка не має таких глибинних традицій у галузі фундаментальної природничої й інженерної освіти, приєднатися до багатьох загальноєвропейських рішень, нівелюючи власні багатовікові напрацювання у цій галузі. Якраз наша вища освіта, лише в інженерії, виховала винахідника вертольотів І. Сікорського, відкривачів космосу С. Корольова і В. Челомея, конструктора неперевершених авіаційних двигунів А. Люльку, фундатора твердотільної електроніки Б. Вула, вона дала світові п'єзодвигун і високошвидкісний транспорт на магнітній подушці. І цей перелік можна довго продовжувати.

Тому нові виклики ми повинні прийняти не тільки переносячи на наше підґрунтя досвід інших держав, але й пропонуючи європейському співтовариству свої доробки, досягнення, пропозиції, своє бачення проблем. Тобто потрібно досягти гармонійного поєднання європейських нововведень і кращих вітчизняних традицій. Але ми повинні відверто визнати, що за останні роки у сфері вищої освіти України, особливо технічної, накопичилися складні проблеми, вирішення яких залишається на порядку денному, навіть незважаючи на наявність чи відсутність таких факторів, як Болонський процес.

Проаналізував перспективу освітніх послуг, що будуть надаватися, і реальну практику входження України до системи вищої європейської освіти, неможна чітко сказати, що формування єдиного європейського простору позначиться негативно або позитивно на вітчизняній системі освіти. І хотілося, щоб держава, і вчасності МОН України, не просто сліпо копіювали практику інших держав, а раціонально реформували систему освіти. Головне пам'ятати про те, щоб, інтегруючись у світове освітнє співтовариство, Україна й українці залишилися самими собою, зберегли національні особливості та колорит.

Список використаної літератури

1. Астахова К.В. Кадровий потенціал вищої школи в умовах переходу до неперервної вищої освіти. Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / За ред. І.Я. Зязюна та Н.Г. Ничкало. - Ч.1. - К., 2001. - 392 с.

2. Астахов В. Правовой статус негосударсвенных высших учебных заведений // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1998. - № 10. - С. 29-33

3. Астахова К.В. Становлення приватних ВНЗ: спроба аналізу першого десятиріччя // Економіка і управління. - 2002. - №3. - С. 94-103.

4. Байденко В.І. Болонський процес: структурна реформа вищої освіти Європи. - М.: Дослід. центр проблем якості підготовки спеціалістів, Рос. новий ун-т, 2002. - 128 с.

5. Болонские стандарты в национальном интерьере. Оксана Приходько//Кампус,2009, №1

6. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти.-- К.: ВВП «КОМПАС», 1997.-- 64с.

7. Бондарчук Б. Удосконалення форм і методів навчання відповідно до вимог Болонського процесу / Б. Бондарчук, Г. Чуйко, Н. Чуйко // Вища школа. -- 2005. -- №2.-- С.35--41.

8. Будзан Богдан. Перспективи розвитку бізнес-шкіл в Україні // Економічний Часопис-XXI. - 2004. - №2. - С. 46-48.

9. Вікторов В. Основні критерії та показники якості освіти /У Вища освіта України. - 2006. - № 1.- С 54 59.

10. Верхоглядова Н.І. Вища освіта в системі національних інтересів України. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2005. - № 1. - С.52-54.

11. Вимоги до державних стандартів вищої освіти. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України „Про розроблення державних стандартів вищої освіти” від 7.09. 1998 р. № 1247 / Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання : у 2 т. / за заг. ред. Степка М.Ф., Горбунової Л. М.. -- Офіц. вид. -- друге : перероб. і доповн.. -- К. : Форум, 2007. -- (Нормативний збірник).Т.1. -- 2007. -- 797 с. С. 317--323

12. Вишневський О. На шляху реформ: Актуальні питання сучасної української освіти та змісту виховання. - Дрогобич: Коло, 2005. - 176 с

13. Вища освіта України і Болонський процес. Навчальний посібник \ За редакцією В.Г. Крененя - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 384

14. Вища освіта і наука: Інформаціно-аналітичні матеріали до засідання колегії Мінистерства освіти і науки "Підвищення ефективності вищої освіти і науки як дієвого чинника суспільного розвитку та інтеграції в європейське співтовариство". м. Одеса, 27.02 2004р. - К., 2004. - 64 с.

15. Геворкян Е.Н. Рынок образовательных ресурсов: аспекты модернизации. Монография. М.: Маркет ДС, 2005. - 360 с.

16. Гофрон А. Різні погляди на Європу і проектування освітніх концепцій // Вища освіта України.- 2005.- №1.- С.37-43.

17. Губерський Л. Культура, ідеологія, особистість: Методологічний аналіз / Л.Губерський, В. Андрущенко, М. Михальченко. - К.: Знання України, 2002. - 577 с.

18. Гуржій А., Гапон В. Методологічні засади оцінювання та прогнозування розвитку витої освіти в Україні /.' Вища освіта України. 2006. - № 1. - С 23 -31

19. Даниленко В.М., Новохатько Л.М., Тронько П.Т. Розвиток освіти // Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001). - К.: Альтернативи, 2001. - С. 426 - 427.

20. Добрянський І.А. Приватна освіта та нові методи навчання // Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2001. - Вип. 14. - С. 60-66.

21. Єрохін С. Державне регулювання та ринкова саморегуляція в економічній моделі вищої освіти. // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 4. - С.23 - 29.

22. Закон України „Про освіту”/ Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання : у 2 т. / за заг. ред. Степка М.Ф., Горбунової Л. М.. -- Офіц .вид. -- друге : перероб. і доповн.. -- К. : Форум, 2007. -- (Нормативний збірник).Т.1. -- 2007. -- 797 с. -- С. 9--41.

23. Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів / За ред. М.І. Панова. - Х.: Гриф, 2003. - 336 с.

24. Зборовский Г.У., Шуклина У.Ф. Образование как ресурс информационного общества /У Соаис. 2005. №7. С.107 - 113.

25. Кипень В.П. Гарантії якості у вищій освіті // Мультиверсум. Філософський альманах. Відп. ред. В. Лях. - Вип.15. - К., 2000.

26. Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої освіти / уклад. : Я.Я. Болюбаш, К.М. Левківський, В.Л. Гуло, Л.О. Котоловець, Н.І.Тимошенко ; за загальною редакцією В.Д. Шинкарука. --К. : Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2008. -- 71 с.

27. Кремінь В. Якісна освіта: вимоги ХХІ сторіччя // Дзеркало тижня. - 2006. - № 24(603). - Субота, 24-30 червня - C.14.

28. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підручник. 2-е. - К.: Каравела, 2008. - 408 с.

29. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: Матеріали до першої лекції / Уклад. М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, К.М. Левківський, Ю.В.Сухарніков; відп. ред. М.Ф. Степко. - К., 2004. - 24 с.

30. Навроцький О.І. Вища школа України в умовах трансформації суспільства. - Харків: Основа, 2000. - 240 с.

31. Національна доктрина розвитку освіти України: Затв. Указом Президента України від 17.04.2002 р. №347/2002 У Освіта України. - 2002.-23 квітня (№33).--С 4-6.

32. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХI століття. Кн. 2: Освіта і наука творчий потенціал державо- і культуротворення / Авт.кол.: В.Литвин, В.Андрущенко, А.Гуржій та ін. - К.: Навч. книга, 2004. - 672 с.

33. Ніколаєнко С. Вища освіта і наука - найважливіші сфери відповідальності громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку: Доповідь міністра освіти і науки України на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки (24 березня, м. Київ) // Освіта України. - 2005. - 29 березня - С. 4-5.

34. План дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року : Затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2007. № 612. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України

35. Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра : Постанова КМУ від 13 грудня 2006 р. N 1719 // Офіційний вісник України вiд 25. 12. 2006. -- 2006 р. -- № 50. -- С. 160.

36. Про затвердження Змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року N 507 : Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 374 // Офіційний вісник України вiд 16.05.2008 -- 2008 р. --№ 33. --С. 158.

37. Розбудова менеджмент-освіти в Україні: Програма дій. / За ред. Бохняж З., Каніщенко Г.,Карпова О. - К.: Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні., 2001. - 110 с.

38. Садлак Ян. Рейтинг против серости в высшем образовании. Методика определения рейтингов университетов Украины / Ян Садлак // Зеркало недели. --2007. -- №11. -- С. 14--15.

39. Соціологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів \ За редакцією доктора історичних наук, професора Городяненко В.Г. - Київ: Видавничий центр «Академія», 1999. - 384 с.

40. Указ Президента України від 20. 03. 2008 р. № 244 „Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні” // Офіційний вісник Президента України вiд 05. 04. 2008 -- 2008 р. -- № 8. -- С. 25.

41. Шишов С, Кальней В. Мониторинг качества образования в школе. - М.: Педагогическое общество России, 1999. - 320 с.

42. Щеглова Н.В. Вища освіта в Україні: соціологічний профіль // Гуманізм та освіта. - 2004. - Т.1. - С.27-31.

43. Янковий В.В. Болонський процес: шляхом європейської інтеграції // Дзеркало тижня. - 2003. - N 40. - 18-24 жовт. - (Інтерв'ю М.З. Згуровського).

44. http://www.careerguide.com.ua/node/1729

45. http://www.day.kiev.ua Болонський процес в Україні - болючий процес Автор: Данило Білик

46. http://doctorantura.odessa.ua/index.php?op=pages&pag=bolonskiyproz&page=3

47. http://www.dsmu.edu.ua/ru/?cid=21

48. http://www.gotostudy.com.ua/articles/53.html Болонский процесс в Украине: pro et contra

49. http://www.health-ua.com/articles/918.html

50. http://www.jobs.ua/education_articles/4/14/

51. http://www.zn.ua/3000/3300/51424/Мифы о Болонском процессе Константин КОРСАК (кандидат физико-математических наук, директор Киевского института образовательной политики)

52. http://www.masters.donntu.edu.ua/2007/fvti/postavnaya/library.htm

53. http://www.parta.com.uaext_testingbologna_process/ Что такое Болонский процесс, история развития

54. http://www.trajectory.org.ua/analytics/education-viewpoint/bolon_proc.html Механізми забезпечення якості освіти в контексті демократизації освітнього простору/ Щудло Світлана Андріївна11.05.2007

55. http://ru.wikipedia.org/wiki/Болонский_процесс

56. www.osvita.org.ua


Подобные документы

 • Болонський процес - процес перебудови вищої освіти, який є складовою історичного розвитку Європейського Союзу. Введення у навчання системи переведення і накопичення кредитів. Гармонізація системи європейської вищої освіти. Реформування освіти України.

  контрольная работа [99,7 K], добавлен 16.02.2011

 • Концептуальні основи і державні пріоритети розвитку освіти в Україні. Основні шляхи і реалізація програми реформування системи освіти. Приєднання України до Болонського процесу та участь у формуванні Загальноєвропейського простору вищої освіти.

  реферат [18,0 K], добавлен 18.01.2011

 • Сучасний освітянський простір України, болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти України. Перспективи розвитку української освіти. Мета впровадження незалежного тестування, формування національної системи кваліфікацій.

  реферат [32,4 K], добавлен 06.10.2009

 • Питання забезпечення фінансування вищої освіти США. Наявні проблеми у сфері фінансування і доступності вищої освіти. Пропозиції щодо реформування системи фінансування вищої освіти США. Фінансова доступність вищих навчальних закладів для їх студентів.

  статья [23,7 K], добавлен 27.08.2017

 • Зміст та головні принципи Болонського процесу та відповідність вищої освіти України його вимогам з огляду на перспективу інтеграції її системи в європейський освітній і науковий простір. Основні напрямки структурного реформування вищої освіти України.

  реферат [210,1 K], добавлен 08.04.2012

 • Реформування системи вищої освіти в Україні та розробка перспективних моделей підготовки фахівців з кібербезпеки для розвитку вітчизняної системи вищої освіти. Організаційно-педагогічні засади навчання бакалаврів з кібербезпеки в університетах США.

  статья [26,4 K], добавлен 18.07.2017

 • Запровадження Болонських принципів як важливий крок на шляху до євроінтеграції України та засіб полегшення доступу громадян до якісної освіти. Знайомство з особливостями процесу реформування системи вищої освіти України та Росії у пострадянський період.

  статья [29,0 K], добавлен 11.09.2017

 • Рівні підготовки фахівців. Сутність ступеневості вищої освіти. Нормативний, вибірковий компоненти змісту освіти. Складові державного стандарту освіти. Форми навчання: денна, вечірня, заочна. Ознаки громадсько-державної моделі управління освітою в Україні.

  реферат [16,9 K], добавлен 18.01.2011

 • Глобальні тенденції у світовій системі освіти. Структура системи світової вищої освіти. Значення європейських інтеграційних процесів. Глобальний процес інтеграції до європейського освітнього простору. Синтез науки через створення найбільших технополісів.

  реферат [26,3 K], добавлен 10.02.2013

 • Системи вищої освіти у країнах Європи і Америки. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Характерні особливості системи ЕСТS. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ України.

  курс лекций [291,5 K], добавлен 21.12.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.