Виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку

Аналіз виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку як психолого-педагогічної проблеми. Традиції морального виховання на засадах гуманізму. Дослідження психологічних механізмів засвоєння дітьми моральних норм на різних вікових етапах.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 30.10.2013
Размер файла 89,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Резюмуючи сказане, слід підкреслити, що в системі факторів, які визначають розвиток емоційно-ціннісного ставлення дитини до себе і оточуючих, не менш важливим є сім'я. Тому вихователю необхідно знати, який моральний клімат склався у тій чи іншій родині, які засоби, методи використовують батьки для формування особистості дитини.

Слід звернути увагу і на той факт, що майже всі батьки під виховними впливами розуміють лише безпосереднє навчання (вправляння в яких-небудь діях). Уявлення ж про вплив особистості близької дорослої людини на формування особистості дитини і про значимість цього впливу в дошкільні роки дуже розмиті. Звідси й відсутність в багатьох сім'ях спеціально побудованих взаємин з оточуючими як найважливішого засобу залучення її до гуманних цінностей.

Можливість усунення подібних недоліків сімейного впливу в моральному вихованні дітей ми вбачали в двох основних задачах: озброєння батьків необхідним мінімумом психолого-педагогічної інформації; навчання їх дійовим способам застосування запропонованих нами рекомендацій організації життя і діяльності дитини в сім'ї.

Нами було складено програму психолого-педагогічної просвіти батьків. Вона включала наступні питання:

Провідна роль виховання і навчання в розвитку дитини-дошкільника;

Особливості формування особистості дитини в старшому дошкільному віці;

Роль позитивних емоційних переживань в психічному розвитку дитини;

Виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку;

Значення дошкільного дитинства для формування моральних почуттів дитини;

Сприйнятливість дитини до зовнішніх впливів, схильність до наслідування;

Вирішальний вплив сім'ї і сімейних взаємовідносин на розвиток гуманного ставлення дитини до оточуючих.

Накреслена програма здійснювалась поступово. Кожна чергова порція інформації, яку отримували батьки на зборах, на консультаціях підкріплювалася різними засобами наочної агітації, матеріалами папок-пересувок, в ході організованого перегляду дитячої діяльності в садочку і в наступних бесідах за їх аналізом.

Так, підготували великий стенд, на якому розмістили спільні роботи дорослих і дітей. Підготували папки-пересувки “Уроки доброти”, зміст яких повсякчас оновлювали. Проводились й індивідуальні бесіди з батьками дітей. Були спеціально підготовлені для показу батькам заняття з невеликими підгрупами дітей. На них діти виготовляли вітальну листівку для няні (аплікацію на великому аркуші паперу), оформлювали святковий куточок для іменинників групи.

Усі ці міроприємства помітно вплинули на характер взаємин дітей. Вони стали більше спілкуватися, в них частіше виникало бажання поділитися новиною з товаришем, вони приносили для обігравання з дому свої нові іграшки. Різноманітнішими стали ігрові групи, узгодженішими дії партнерів по грі.

Отже, шлях до розвитку у дітей старшого дошкільного віку доброзичливого ставлення до ровесників і дорослих лежить через гуманізацію їх взаємин. В них відображається досвід виявлення гуманних почуттів до інших і позитивний сенс власної активності, спрямованої на турботу про тих, хто поруч. Іншими словами, щоб дитина пізнала себе в тій чи іншій соціальній якості, потрібна реальна основа її дій і почуттів по відношенню до інших людей і переживання ставлення їх до неї самої.

2.3 Аналіз результатів експериментального дослідження та розробка практичних рекомендацій з виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку

Внаслідок реалізації запланованих нами та описаних вище видів діяльності в практиці роботи з дітьми експериментальної групи, добору та використання найбільш ефективних педагогічних шляхів виховання гуманних почуттів, намітилась позитивна тенденція зростання рівня сформованості їх. З метою підтвердження даного факту нами було проведено контрольний експеримент. Від його проведення ми очікували наступних результатів:

підтвердження гіпотези дослідження;

виявлення позитивних тенденцій у вихованні гуманних почуттів в старших дошкільників;

підтвердження позитивного впливу проведеної виховної роботи на підвищення рівня сформованості гуманних почуттів у дітей.

Експериментальні ситуації та схема оцінювання експериментальних даних залишилася сталою: (аналогічно констатуючому експерименту). Результати контрольного експерименту зафіксовано у таблицях 2.3 і.2.4. Їх опрацювання та кількісний аналіз у вигляді порівняльної діаграми проведення контрольного експерименту в експериментальній та контрольній групах підтвердили наші очікування та в повній мірі довели правомірність гіпотези дослідження.

Порівнюючи результати, отримані в ході констатуючого та під час проведення контрольного експериментів, виявилися помітні якісні зрушення у рівнях сформованості гуманних почуттів в дітей експериментальної групи. В контрольній групі такий якісний показник був значно меншим. Так кількість дітей з високим рівнем сформованості в експериментальній групі за наслідками формуючого експерименту зросла від 24% до 32%, в контрольній групі цей показник залишився сталим. Водночас суттєво зменшилась кількість дітей з недостатнім рівнем сформованості гуманних почуттів: в експериментальній групі від 36% до 20%, в контрольній - від 32% до 28%. Змінився й показник достатнього рівня - з 40% до 48% він зріс в експериментальній групі і з 48% до 52% - у контрольній.

Таблиця 2.3. Результати проведення контрольного експерименту в експериментальній групі

Експерим. ситуація№1

Експерим. ситуація№2

Експерим. ситуація№3

Експерим. ситуація№4

Загальна сума балів

+/-

+/-

+

-

8

+

+

+/-

+/-

10

+/-

+/-

+/-

+/-

8

+

+/-

+

+/-

10

+

+

+

+

12

+

+

+/-

+

11

+

+/-

+/-

-

8

+/-

-

+/-

-

6

+/-

+/-

+/-

+/-

8

+/-

+/-

+/-

-

7

+/-

+

+/-

-

8

+/-

+/-

+/-

-

7

+

+/-

+/-

+/-

9

+/-

+/-

-

-

6

+/-

+

+

+/-

10

+/-

+/-

+/-

+/-

8

+/-

-

-

-

5

+/-

+

+

+/-

10

+/-

+

+/-

-

8

+/-

-

+/-

-

6

+/-

+/-

+/-

-

7

+/-

+/-

-

-

6

+

+

+

+/-

11

+

+/-

+/-

+/-

9

+

+

+

+

12

Таблиця 2.4 Результати проведення контрольного експерименту в контрольній групі

Експерим. ситуація№1

Експерим. ситуація№2

Експерим. ситуація№3

Експерим. ситуація№4

Загальна сума балів

+

+

+/-

+/-

10

+/-

+/-

+/-

+/-

8

+

+

+

+

12

+/-

+

+/-

+/-

9

+

+/-

+/-

-

8

+/-

+/-

+/-

-

7

+/-

+/-

-

-

6

+/-

+/-

+

+/-

9

+/-

-

+/-

-

6

+/-

+

+

+/-

10

+

+/-

+/-

+/-

9

-

+/-

+/-

-

6

+/-

+/-

-

-

6

+/-

+

+/-

+/-

9

+/-

+/-

-

+/-

7

+/-

+/-

+/-

+/-

8

-

-

-

-

4

+/-

+/-

-

-

6

+/-

+/-

+/-

+/-

8

+

+

+/-

+

11

+/-

+/-

+

+/-

9

+

+

+

+

12

+/-

+/-

+/-

+/-

8

+

+/-

+/-

+/-

9

+/-

+/-

+/-

+/-

8

Досягненню таких результатів сприяло використання обраних нами за принципом високої ефективності педагогічних шляхів виховання гуманних почуттів, описаних вище. Виходячи з позитивних результатів педагогічного дослідження нами було розроблено ряд практичних рекомендацій з виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку. Отже, рівні сформованості гуманних почуттів у дітей змінилися наступним чином:

Рівні

Експериментальна група

Контрольна група

високий

зріс в 1,4 разів

не змінився

достатній

зріс в 1,2 разів

зріс в 1,08 разів

недостатній

знизився в 1,8 разів

знизився в 1,14 разів

Однією з умов такого оволодіння є усвідомлення педагогом ролі емоційно-виразної подачі свого ставлення до дитини, до її вчинку, дій, результатів діяльності поряд з іншими педагогічними способами впливу.

На пробудження гуманних почуттів можна розраховувати, запрограмувавши їх прояв у грі. Більше інших цій меті відповідає тематика дитячих ігор “в поліклініку”, “в лікарню”, “в родину”, “в залізничний вокзал”, “в пошту”, “в магазин”, що відтворюють взаємини людей. Вирішенню проблеми виховання гуманних почуттів у старших дошкільників сприяють також ігри-інсценівки та ігри-драматизації, зміст яких вихователю слід ретельно продумувати. Такі ігри можна включати у зміст етичних бесід, а можна використовувати і як самостійний методичний прийом

Особливістю дошкільного віку є невміння дитини визначити стан однолітка, що утруднює розвиток емоційних взаємин. У формуванні спрямованості на іншого важливе значення має виховання у дитини здатності бачити, розрізняти, розуміти і поділяти емоційний стан ровесника.

З метою навчання дітей невербальним засобам передачі емоцій та почуттів, розвитку емпатійних проявів, вмінню розуміти емоційний стан іншої людини слід активно використовувати дидактичні ігри та вправи. Нетривалі та прості у використанні вони можуть застосовуватись як у повсякденному житті, так і на спеціально організованих заняттях етичного змісту.

Останні доцільно планувати тематично, присвячуючи навчально-виховні завдання розвитку тієї чи іншої якості, гуманного почуття.

Велике значення у вихованні гуманних почуттів дошкільників належить художнім образам. Але художні образи можуть відігравати свою позитивну роль тільки при правильному їх використанні.

Цьому, зокрема, сприяє театралізація деяких з творів художньої літератури, особливо казок.

З метою усвідомлення дітьми внутрішнього змісту твору, слід використовувати бесіду, тобто цілеспрямоване обговорення з дітьми образів і фактів, зображених у творі. Перш за все слід виділити мораль твору і в той же час не перетворювати бесіду на сухе моралізування. Потрібно весь час зосереджувати дитячу увагу в межах бесіди, будити думку, вести дитину до потрібних висновків.

У старшій групі дитсадка необхідно приділяти більше уваги самоорганізації дітей і пов'язаному з нею контролю вихованців за власними діями і вчинками.

Дітей старшого дошкільного віку корисно об'єднувати навколо справ, що змушують їх разом радіти, переживати, відчувати почуття задоволення, виявляти доброту, сердечність. Великі можливості для таких справ містить ігрова і трудова діяльність. Старшому дошкільнику можна запропонувати: “Умієш грати у шахи - навчи свого товариша, потім організуємо шаховий турнір”; “У твого друга не виходить будівля із конструктора, поміркуйте удвох, як зробити краще”.

Заохочуючи самостійність дітей, можна запропонувати їм подумати, які святкові прикраси вони хотіли б виготовити для своєї групової кімнати, для зала або у подарунок малюкам.

Доцільно також давати дітям різноманітні доручення, стимулювати гуманні прояви дитини, адресовані оточуючим: вихователю, няні, медсестрі, іншим дорослим (зверни увагу, допоможи, зроби приємне). Слід спонукати дітей виражати гуманні почуття й до однолітків, вправляти їх в умінні виявляти такт, турботу, тепло до оточуючих, звертати увагу навіть на незначні прояви добрих почуттів один до одного, навмисне використовувати будь-яку ситуацію з метою навчити дітей з турботою ставитися до навколишніх. Не зайвим буде й цілеспрямоване створення вихователем ситуацій морального вибору.

Формуючи в дітей уважне ставлення до однолітків і дорослих, необхідно пояснювати, чому саме так, а не інакше слід вчинити, спонукати дітей виявляти повагу, надавати посильну допомогу (“Допоможи своєму другові”, “Поділись іграшкою”, “Не ображай маленького”, “Жити слід дружно”, “Гратися краще разом”) і т.д.

Звичайно здійснення виховання гуманних почуттів у старших дошкільників повинне відбуватися у межах взаємодії ДНЗ і сім'ї.

Необхідно переконати батьків, що виховання почуттів дитини - це напружена, але творча й радісна праця. Почати роботу з батьками слід з встановлення довірчих взаємин, які сприяють кращому сприйняттю порад вихователя.

Рекомендуються різноманітні форми роботи з батьками: відвідування дітей вдома, індивідуальні і групові бесіди, консультації. Для проведення бесід, консультацій слід широко використовувати тематичні папки, інші засоби наочної агітації.

До розмови з батьками слід готуватися заздалегідь, продумати форму бесіди, враховуючи індивідуальні особливості батьків (рівень освіти, сімейний стан, погляди на виховання тощо).

Процес виховання гуманних почуттів батьки можуть спостерігати й безпосередньо в дитячому садку - для цього організовуються “дні відкритих дверей”. Детальне ознайомлення батьків з умовами життя їхньої дитини в дошкільному закладі відіграє значну роль у створенні в них довіри до дитсадка, вихователів. Крім того, познайомившись з однолітками своєї дитини, батьки не залишаються байдужими до того, яка гуманна основа закладена у взаємини їхньої дитини з товаришами по групі. Іншими словами, вони починають надавати цій проблемі того великого значення, на яке вона заслуговує.

В той же час слід взяти до уваги, що координація і узгодження зовсім не означають, що батьки повинні переносити методи виховання ДНЗ у сім'ю. Специфіка сімейного виховання, значимість і дієвість притаманних йому можливостей зберігаються.

Визначаючи зміст роботи з сім'єю, важливо виходити не лише із загальних для дошкільного закладу і сім'ї задач виховання, а й враховувати позитивні і негативні моменти виховання у кожній конкретній сім'ї.

Таким чином, вести роботу з батьками слід у трьох напрямках:

по-перше, вивчати досвід сімейного виховання і враховувати його досягнення й упущення в своїй педагогічній діяльності;

по-друге, надавати дійову допомогу батьками вихованні гуманних почуттів у дітей;

по-третє, координувати роботу з дітьми дитячого садка і сім'єю.

Звичайно, процес виховання гуманних почуттів не настільки простий і прямолінійний, що досить педагогу і батькам лише спрямувати свої зусилля на виховання співчуття, співпереживання, бажання допомагати іншим дією, і особистість одразу ж зміниться. Все набагато складніше, особливо на старших вікових рівнях, коли вже багато що закріпилося, склалося, зрослося з іншими якостями. Одне безперечно - розумне поєднання гуманних тенденцій у вихованні - повага, турбота, увага до іншої людини з певною мірою спрямованості й на себе, звичайно ж, принесе велику користь.

Висновки

В процесі роботи над темою дослідження, простежуючи численні розробки її в психолого-педагогічній науці, зауважимо, що проблеми морального виховання завжди хвилювали філософів, психологів, педагогів. Важливе місце серед них належить вихованню гуманних почуттів.

Витоки проблеми знаходимо ще в найдавніших письмових джерелах педагогічної думки, зокрема “Повчанні дітям” Володимира Мономаха. Питанням морального виховання надавали вагомого значення українські філософи та просвітителі - Феофан Прокопович, Григорій Сковорода, численна когорта професорів Києво-Могилянської академії. Подальшого розвитку проблема набула у працях К. Ушинського, С. Русової, В. Сухомлинського, А. Макаренка та ін.

Багато вітчизняних і зарубіжних вчених займалися пошуком психологічних механізмів засвоєння дітьми моральних норм на різних вікових етапах. В дослідженнях вітчизняних психологів і педагогів (Л. Божович, Д. Ельконіна, В. Горбачової та ін.) розкрито основні шляхи засвоєння дітьми дошкільного віку моральних вимог, гуманних норм поведінки. Розвиток проблеми виховання гуманних почуттів пов'язаний з іменами В. Котирло, С. Ладивір, Ю. Приходько. Над питаннями виховання гуманізму і духовності працюють такі відомі вчені як І. Бех, Т. Поніманська, Г. Лаврентьєва. Сьогодні проблема особливостей прояву гуманних почуттів і виховання їх в сім'ї і дошкільному закладі постає з новою силою.

Сучасність з її економічними пріоритетами, прагматичними орієнтаціями на вузькоспрямовані чесноти (енергійність, діловитість, кмітливість тощо) витісняє проблеми гуманних взаємин. Сьогодні, як показують дослідження, незначна частина старших дошкільників здатна виявити чуйність до слабших за себе, без зовнішніх спонукань прийти на допомогу, добровільно взяти на себе частину чиїхось труднощів, поділитися з іншим, не сподіваючись на винагороду. Дуже часто діти виявляють гуманність, керуючись аж ніяк не моральними мотивами. Хоча, як було з'ясовано в ході експериментально-педагогічного дослідження, зміст виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку передбачає оволодіння дітьми 5-6 року життя принаймні елементарними формами вияву співпереживання, співчуття, співдії оточуючим - дорослим, одноліткам, молодшим за себе. Беручи до уваги нормативні та програмові вимоги, нами було визначено критерії та рівні сформованості гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку. Такими критеріями є:

виявлення співчуття до тих, у кого сталася неприємність, хто потрапив у складну неприємну ситуацію;

виявлення співпереживання емоційним настроям оточуючих (горю, невдачі, радості, успіху), тобто вміння співрадіти і співпереживати іншим;

здатність до співдії, вміння не лише побачити і усвідомити (співчувати та співпереживати) складне становище іншої людини, а й з власної ініціативи прийти на допомогу, надати посильну поміч.

Визначення рівнів сформованості гуманних почуттів у дітей (недостатній, достатній та високий) відбувалося за результатами експерименту. Методика визначення їх включала в себе оцінку дій дітей у змодельованих експериментальних ситуаціях.

В ході формуючого експерименту нами було доведено дієвість наступних шляхів виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку:

спілкування вихователя з дітьми, в тому числі оцінне слово вихователя;

гра - сюжетно-рольова, дидактична, гра-драматизація, етичні ігри-вправи та колективні ігри дітей;

навчальна діяльність, організація занять етичного змісту;

спостереження за працею дорослих, екскурсії-огляди у межах ДНЗ та екскурсії на природу;

морально-етичні бесіди;

організація спільної продуктивної діяльності дітей;

художня література та образотворче мистецтво;

створення проблемних етичних ситуацій; стимулювання й вправляння дітей у виявленні гуманних почуттів;

залучення до самооцінки;

організація роботи з сім'єю.

Добираючи шляхи виховного впливу ми виходили з того факту, що перші гуманні почуття дитини зароджуються на основі її емоційного ставлення до оточуючих людей як фундаментального ставлення індивіда до соціального світу. Використані нами методи і засоби виховання були спрямовані передусім на те, аби надати кожній дитині можливість, взаємодіючи з оточуючими людьми, виступати суб'єктом гуманних переживань і водночас - об'єктом позитивного емоційного ставлення.

Під впливом вказаних факторів не лише збагачуються уявлення дитини про моральні норми взаємин між людьми, а й актуалізується її потреба в проявах гуманних почуттів, що відповідають цим нормам.

Надзвичайно продуктивна у розвитку гуманістичної спрямованості особистості і пов'язаних з нею почуттів ігрова діяльність дошкільників. Однак гра виконує виховні функції лише в тому випадку, якщо стимулює, активізує відповідні гуманістичному ідеалу актуальні переживання дитини.

Дуже важливо з цією метою використовувати спілкування педагога з вихованцями. Слід володіти методами управління емоційною активністю дітей задля того, аби навчити їх правильно виражати своє позитивне ставлення до людей. Ріст моральної свідомості дітей старшого дошкільного віку, зокрема збагачення їхньої самооцінки емоційно забарвленими знаннями про чесноти однолітків, є одним з найважливіших механізмів розвитку гуманістичної спрямованості особистості дитини. У вихованні гуманних почуттів особливо гостро стоїть проблема єдності сімейного і суспільного виховання. Без емоційного відгуку по відношенню до членів сім'ї не може відбутися чуйна людина. Ефективним для сімейного виховання засобом впливу постає зміна рольових позицій дитини у спільних з близькими дорослими хатніх турботах. Внаслідок реалізованих нами в навчально-виховному процесі методів педагогічного впливу в моральній поведінці дітей відбулися помітні позитивні зрушення. Динаміка їх стала помітною ще до завершення експериментального дослідження й підтвердилась результатами контрольного експерименту. Зміни, що відбулися в експериментальній групі характеризувалися:

розвитком уявлень дітей про норми моралі суспільства, у якому вони живуть, й про вимоги гуманної поведінки;

посиленням емоційних контактів вихованців з однолітками й дорослим оточенням дошкільного закладу, їхньої гуманної орієнтації на інших;

оволодінням емпатійними проявами - формами співпереживання, співчуття, поділу радості інших, вмінням керуватися ними у взаєминах з оточуючими;

розвитком здатності розуміти й усвідомлювати стан інших, адекватно реагувати на нього;

підвищенням активної самостійно усвідомленої участі дітей в спільній з близькими дорослими і ровесниками діяльності на основі гуманних мотивів;

розвитком у дітей вміння виявляти доброзичливе ставлення, гуманні почуття до оточуючих.

Втілення в практику виховної роботи дошкільних навчальних закладів педагогічно цінних форм і методів розвитку гуманних почуттів у дітей, послугує справі утвердження в свідомості підростаючого покоління суспільної моралі - гуманістичної, активної і діяльнісної, що виходить з глибокої поваги до людини, її духовного життя, емоційного стану та почуттів.

Список використаних джерел

Амонашвили Ш. А. Здраствуйте, дети!: Пособие для учителя. - М.:Просвещение, 1983. - 208с.

Артемова Л. В. Моральні норми засвоюються з дитинства. - К.:Знання, 1968. - 48с.

Артемова Л. В. Формуючи гуманні почуття // Дошкільне виховання. - 1979. - №7. - С. 8 - 9.

Артемова Л. В., Богуш А. М., Лаврентьєва Г. П. Старша група в дитячому садку: Методичний посібник. - К.:Рад.шк., 1990. - 415с.

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні: Затверджений рішенням Колегії Міністерства освіти України та Президії АПН України 28 жовтня 1998 р. - К.: Редакція журналу “Дошкільне виховання”, 1999. - С. 6 - 19.

Берека В. Є. Вітчизняні гуманістичні джерела морального виховання // Дошкільна освіта. - 2004. - №5. - С. 4 - 7.

Воспитание гуманных чувств у детей /Под ред. Л. Н. Проколиенко, В. К. Котырло. - К.:К.:Рад.шк., 1987. - 174с.

Гончаренко А. Взаємини дошкільників в дошкільному закладі // Дошкільне виховання. - 1999. - №9. - С. 4 - 6.

Глущенко А. Виховання доброти // Дошкільне виховання. - 1984. - №10. - С. 12.

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття): Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. №896. - К.:Райдуга, 1994. - 61с.

Долинна О. Увагу моральному вихованню //Дошкільне виховання. - 2005. - №12. - С. 15.

Закон України «Про дошкільну освіту»: Підписаний Президентом України 11 липня 2001 р. - К.: Редакція журналу “Дошкільне виховання”, 2001. - С. 4 - 33.

Козубняк В. Р. Базовий комплекс дошкільної освіти в освітньому просторі м. Хмельницького. - Хмельницький, 2001. - 54с.

Комуська Л. Поспішаймо закладати моральний фундамент // Дошкільне виховання. - 2006. - №7. - С. 13.

Кононко О. Душевність, людяність, щирість //Дошкільне виховання. - 1996. - №4. - С. 8 - 9.

Кононко О. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні. - К.: Дошкільне виховання, 2003. - 243с.

Котырло В. К. Формирование взаимоотношений дошкольников в детском саду и семье . - М.:Педагогика, 1987. - 238с.

Лаврентьєва Г. П. Культура общения дошкольников. - К.: Рад.шк., 1988. - 128с.

Лаврентьєва Г. П. Моральне виховання // Дошкільне виховання. - 1985. - №12. - С. 10 - 11.

Лещенко О. М. Художня література як засіб морального виховання дітей дошкільного віку. - К.: Рад.шк., 1961. - 68с.

Макаренко А. С. Книга для родителей. - М.:Педагогика, 1988. - 301с.

Малятко: програма виховання дітей дошкільного віку // Наук. керівник З. П. Плохій. - К., 1999. - 286с.

Мельникова Н. Дошкольный возраст: о первоначальном формировании моральных представлений и норм // Дошкольное воспитание. - 2006. - № 10. - С. 86.

Мельничук М. Виховувати на принципах християнської моралі // Дошкільне виховання. - 1997. - №8. - С. 8 - 9.

Мельничук М. Світ правдивий і чистий. Духовність дитини очима Софії Русової // Дошкільне виховання. - 1997. - №6. - С. 14 - 15.

Нравственно-эстетическое воспитание ребёнка в детском саду / Под ред. Н. А. Ветлугиной. - М.:Просвещение, 1989. - 79 с.

Островська Л. Ф. Виховання культури поведінки дошкільників. - К.: Рад. шк., 1975. - 84с.

Островская Л. Ф. Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольника. - М.: Просвещение. - 1987. - 93 с.

Поніманська Т. Гуманізація педагогічної позиції у просторі дитинства // Дошкільне виховання. - 2002. - №12. - С. 3 - 5.

Поніманська Т. Сучасні підходи до гуманістичного виховання дошкільнят // Дошкільне виховання. - 2004. - №4. - С. 3 - 5.

Пономаренко Г. О взаимосвязи этических представлений и поступков у детей // Дошкольное воспитание. - 1992. - № 3. - С. 12 - 13.

Приходько Ю. О. Формування позитивних взаємин у дитячому колективі. - К.: Рад. шк., 1987. - 126 с.

Пушніна В. Виховання гуманного ставлення до людей у старших дошкільників // Дошкільне виховання. - 1970. - №3. - С. 11 - 14.

Пушніна В. Виховання гуманізму у дітей // Дошкільне виховання. - 1967. - №10. - С. 10 - 13.

Русова С. Вибрані педагогічні твори. - К.: Освіта, 1996. - 304 с.

Середняк О. Перші кроки у світ взаємин // Дошкільне виховання. - 2006. - №5. - С. 18.

Субботский Е. В. Ребёнок открывает мир. - М.: Просвещение, 1991. - 206 с.

Сухомлинский В. А. Серце отдаю детям. - К.: Рад. шк., 1984. - 288 с.

Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину. - К.: Рад. шк., 1976. - 263 с.

Тимофєєва І. Добром зігріте серце // Дошкільне виховання. - 1982. - №4. - С. 15 - 16.

Титаренко Т. М. Нравственное воспитание детей в семье. - К.:Рад. шк., 1985. - 173 с.

Фольваркова В. І. Показники та рівні розвитку моральної свідомості особистості // Дошкільна освіта. - 2004. - №3. - С. 8 - 13.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.