Технології профорієнтаційної роботи соціального педагога з дітьми молодшого шкільного віку

Форми профорієнтаційної роботи з дітьми молодшого шкільного віку. Дослідження уявлень дітей про професійну діяльність. Способи оптимізації знань дітей молодшого шкільного віку щодо світу професій. Методика проведення уроків, бесід, ігор, вправ та занять.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 12.12.2014
Размер файла 84,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Дослідження виявили, що у дітей молодшого шкільного віку погано розвинуті знання про професії, про їх призначення. Діти пов'язують професію з місцем де відбувається діяльність, а не з самим змістом діяльності. Також дослідження виявили, що батьки половини дітей не обговорюють з ними ані свою власну професійну діяльність, ані професії взагалі. Тобто сімейний інститут не вважає за потрібне ознайомлювати молодше покоління зі станом на ринку професій, з визначенням деяких із них, з обговоренням перспектив самовизначення.

Також, згідно досліджень, деякі діти мають викривлене поняття про професії. Визначення, що вони дають професії не відповідає дійсності. Тобто хибне поняття унеможливлює адекватне сприйняття дитиною професії.

Профорієнтація у молодшому шкільному віці покликана підказати дитині що таке професія, в чому полягає зміст певної діяльності, що треба робити, обравши певну професію. Вона покликана активізувати бажання дитини, підштовхнути її до пошуку. Так, ненав'язливо, соціальний педагог може спонукати дитину до самовизначення у майбутньому.

Таким чином, дитина зможе набувати певних навичок з молодшої школи, що позитивно скажеться на майбутньому професійному виборі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Батаршев А.В. Базовые психологические свойства и профессиональное самоопределение личности: Практическое руководство по психологической диагностике / Барташев А.В. - СПб.: Речь, 2005. - 208 с.

2. Богданова І. М Соціальна педагогіка: [навч. посіб.] / І. М Богданова. - Х. : Бурун Книга, 2011. - 160 с.

3. Веленко А. Г. Уроки профорієнтації початковій школі / А. Г. Веленко // Психолог. - 2012 - №1 (481) - С. 19-21.

4. Дубровина И.В. Рабочая книга школьного психолога / Дубровина И.В., Акимова М.К., Борисова Е.М. - Москва: Просвещение, 1991 - 303 с.

5. Заброцький М.М. Основи вікової психології. [Навчальний посібник] / М.М. Заброцький - Тернопіль: Богдан, 2006. - 112 с.

6. Напрями та функції професійної діяльності соціального педагога у загальноосвітньому навчальному закладі: (Матеріали конференції Актуальні питання соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах) [Електронний ресурс] / О.В. Безпалько // Вісник психології і педагогіки - 2010. - Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/Напрями_та_функції_професійної_діяльності_соціального_педагога_у_загальноосвітньому_навчальному_закладі

7. Настільна книга шкільного психолога [Авт.-уклад. О.Є. Марінушкіна]. - Х.: Вид-во «Ранок», 2010. - 288 с.

8. Піговська С. С. Особливості професійного самовизначення учнів / С. С. Піговська // Психолог. - 2011. - №14-15 (446-447). - С. 55-60.

9. Професія - соціальний працівник / упоряд. О. Главник; за заг. ред. К. Шендеровського, І. Ткач. - К.: Главник, 2006. - 112 с.

10. Профорієнтаційна робота з молоддю: професія - соціальний працівник / [І.В.Козубовська, В.В.Сагарда, М.В.Опачкота ін.]; за заг. ред.: І. В.Козубовська. - Ужгород, 2002. - 319 с.

11. Розвиток професійної орієнтації в Україні: наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського [та ін.] ; [упоряд.: Пономаренко Л.О., Стельмах Н.А., Ніколюк Л.І.; наук. ред.: Рогова П.І., Чепурна Н.М.; наук. консультант Мельник О.В. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л.О.]. - К.: 2009. - 196 с.

12. Тименко М.М. Соціально-педагогічні умови профорієнтаційної діяльності соціального педагога в середньому загальноосвітньому навчальному закладі / М. М. Тименко // Соціальна педагогіка: Теорія і практика. - 2009. - №4. - С. 18-23.

13. Шульга В. В. Соціальний педагог у загальноосвітньому навчальному закладі : метод. рек. / Шульга В. В. - К. : Ніка-Центр, 2004. - 124 с.

ДОДАТОК А

Анкета учня «Мої знання про світ професій»

Прізвище, Ім'я__________________________________

Напиши якомога більше професій, про які ти чув і знаєш______________ ___________________________________

Які професії тобі подобаються найбільше? Назви 3-4__________________ ______________________________________________

Які професії тобі не подобаються і чому?____________________________ _________________________

Чи розмовляють з тобою батьки про свою роботу? Чи знаєш ти, що вони роблять? Напиши коротко.________________________________________

Чи хочеш ти обрати професію, яку мають твої батьки?_________________

Ти обговорюєш свою майбутню професію з батьками? Як вони ставляться до твого вибору?_______________________________________

Чи відвідуєш ти який-небудь гурток, секцію, спеціальну школу ( музичну, художню, спортивну)? Напиши ___________________________________

Чим тобі подобається займатись у вільний час?_______________________

Чи допоможуть заняття у гуртку у твоїй майбутній професії?___________

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Ґенеза становлення проблеми важковиховуваності дітей. Причини та чинники виокремлення важковиховуваних дітей молодшого шкільного віку. Удосконалення форм та методів корекційної роботи вчителя з важковиховуваними дітьми молодшого шкільного віку.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 23.06.2014

 • Анатомо-фізіологічні та психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Характеристика вікових груп шкільного періоду дитинства. Вироблення у школярів життєво важливих фізичних якостей. Способи оцінки спритності, сили, швидкості, витривалості.

  реферат [27,1 K], добавлен 13.06.2011

 • Теоретичне дослідження і способи практичного вживання методик розвитку мускульної сили у дітей шкільного віку різних вікових груп. Методичні засоби вдосконалення сили і контроль силових можливостей у дітей молодшого, середнього і старшого шкільного віку.

  курсовая работа [229,8 K], добавлен 06.01.2011

 • Анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Особливості, засоби і форми фізичного виховання дітей в сім’ї; організація режиму дня. Оцінка показників стану здоров’я дітей 8 років за індексами Шаповалової, Скібінської, Руф’є, Кетле.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 20.11.2013

 • Цілі та види агресивності, її особливості у дітей молодшого шкільного віку. Проектування соціально-педагогічної технології корекції агресивності у школярів, методика її застосування та шляхи впровадження. Організація експериментального дослідження.

  курсовая работа [129,0 K], добавлен 19.04.2012

 • Психологічні особливості прояву страхів у дітей молодшого шкільного віку, їх класифікація та характеристика. Комплекс корекційних та профілактичних методик. Аналіз стану проблеми на практиці. Визначення страху в психолого-педагогічній літературі.

  курсовая работа [442,3 K], добавлен 09.05.2009

 • Визначення, види, загальна характеристика фізичних рухів, їх значення. Техніка навчання стрибкам з місця, у висоту і довжину; розподіл навантаження. Особливості виконання стрибків дітьми молодшого шкільного віку. Методика навчання вправ з стрибків.

  курсовая работа [873,7 K], добавлен 26.09.2010

 • Фізичний стан дітей молодшого шкільного віку. Вплив рухової активності на організм дитини. Теоретичні основи організації самостійних занять фізичними вправами. Аналіз експериментальної методики самостійних занять фізичними вправами молодших школярів.

  дипломная работа [90,8 K], добавлен 09.03.2012

 • Проблеми здоров'я дітей молодшого шкільного віку. Вікові особливості фізичного і психічного розвитку школярів. Методика дослідження рівня фізичного розвитку дітей віком 6-7 років та продуктивності їх розумової діяльності. Методи математичної статистики.

  дипломная работа [198,7 K], добавлен 12.11.2009

 • Характеристика процесу формування у дітей навичок читання. Особливості інтелектуального розвитку дітей молодшого шкільного віку. Рекомендації щодо створення оптимальних психолого-педагогічних умов розвитку читацької активності в молодшому шкільному віці.

  курсовая работа [591,0 K], добавлен 17.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.