Відтворення на ЕОМ математичних моделей типових нелінійностей

Практичні прийоми відтворення на ЕОМ математичних моделей типових нелінійностей. Параметри блоків Sine Wave, XY Graph та Saturation. Побудова статичних і динамічних характеристик математичних моделей. Визначення кроку та інтервалу часу моделювання.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 17.05.2012
Размер файла 1,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра АВП

Лабораторна робота

з ТАУ

на тему: "Відтворення на ЕОМ математичних моделей типових нелінійностей"

Одеса 2012

Мета роботи - навчитися практичним прийомам відтворення на ЕОМ математичних моделей типових нелінійностей.

Хід роботи

Назва ММ: нелінійність типу обмеження чи насичення.

Аналітичний опис

Параметри моделей

Мал.1 - Параметри блока Sine Wave

Мал.2 - Параметри блока XY Graph

Мал.3 - Параметри блока Saturation

Мал.4 - Схема моделювання

Мал.5 - Графік статичної характеристики

Мал.6 - Графік динамічної характеристики

Назва MM: нелінійність типу зона нечутливості.

Аналітичний опис:

Параметри моделей: 1-а b=1, k=2; 2-а b=3 k=2; 3-я b=1 k=1; A=5.

Мал.7 - Схема моделювання

Мал.8 - Статистичні характеристики для b=1, та двох різних k=1; k=2

Мал.9 - Статистичні характеристики для k=2, та двох різних b=1; b=3

Мал.10 - Динамічні характеристики для всіх варіантів зміни параметрів

Назва ММ: не лінійність типу ідеальне двопозиційне реле.

Аналітичний опис:

Параметри моделей: 1-а B=2; 2-а B=4; A=5.

Мал.11 - Схема моделювання

Мал.12 - Статичні характеристики для b=2, та двох різних В=2; В=4

Мал.13 - Динамічні характеристики для всіх варіантів зміни параметрів

Назва ММ: нелінійність типу двопозиційне реле с гістерезісом.

Аналітичний опис: .

Параметри моделей: 1-а b=2 B=2; 2-а b=2 B=4; 3-я b=1 B=4; А=5

Мал.14 - Схема моделювання

Мал.15 - Статичні характеристики для b=2, та двох різних В=2; В=4

Мал.16 - Статичні характеристики для В=4, та двох різних b=1; b=2

Мал.17 - Динамічні характеристики для всіх варіантів зміни параметрів

Назва ММ: нелінійність типу ідеальне трипозиційне реле.

Аналітичний опис: .

Параметри моделей: 1-а b=1 B=1; 2-а b=1 B=2; 3-я b=1 B=2; А=5

Мал.18 - Схема моделювання

Мал.19 - Статичні характеристики для b=1, та двох різних В=1; В=2

Мал.20 - Статичні характеристики для B=2, та двох різних b=1; b=1

Мал.21 - Динамічні характеристики для всіх варіантів зміни параметрів

Назва ММ: нелінійність типу трипозиційне реле с гістерезісом.

Аналітичний опис: .

Параметри моделей:

1-а b1=1 b2 =2 B=1;

2-а b1=1 b2 =2 B=2;

3-я b1=1 b2 =2 B=2;

4-а b1=2 b2 =3 B=2; А=5

Мал.22 - Схема моделювання

Мал.23 - Статичні характеристики для b1=1 b2 =2 (зона неоднозначності дорівнює 1), та двох різних В=1; В=2

Мал.24 - Статичні характеристики для b2 =2 B=2, та двох різних b1=1; b1=1

Мал.25 - Статичні характеристики для B=2 та двох різних зонах неоднозначності - перша Дb =3 (b2 =2, b1=1), а друга Дb =2 (b2 =3; b1=2)

Мал.26 - Динамічні характеристики для всіх варіантів зміни параметрів

Висновок

математичний модель нелінійність saturation

Виконавши лабораторну роботу я навчився відтворювати задані ММ типових нелінійностей, робити побудову статичних і динамічних характеристик таких ММ, правильно інтерпретувати отримані результати. А також одержав навички у визначенні кроку та інтервалу часу моделювання, а також у використанні способів відтворення статичних і динамічних характеристик ММ, що характеризують нелінійності.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.