Створення програмного продукту

Характеристика об’єкта автоматизації, вимоги до системи, склад та зміст системи. Розробка функціональної схеми програмного продукту. Тестування підпрограми програмного продукту. Розробка бази даних та налаштування ECO компонент в Borland Developer Studio.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид практическая работа
Язык украинский
Дата добавления 05.06.2014
Размер файла 1,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П.Сая

Циклова комісія комп'ютерних технологій

Практичні роботи

Тема: «Створення програмного продукту»

Керівник: к.т.н.

С.В. Сорокун

Виконавець:

студент гр.РПЗ-46

Фіофілатов Євген

Кіровоград, 2013р.

Тема. Аналіз проблеми

Мета: сформувати навики роботи з реальним замовником програмних систем, навчитися ідентифікувати зацікавлених осіб та проводити інтерв'ю з ними, навчитися розробляти анкети для опиту зацікавлених осіб, навчатися виконувати аналіз предметної області для розробки програмного забезпечення.

Анкета для опиту зацікавлених осіб

Питання

Відповідь

1

Ім'я

Янікевич Віктор Федорович

2

Найменування організації

`Авто профі'

3

Найменування структурного підрозділу

Учбове управління `Авто профі'

4

Посада

Директор

5

Кому Ви безпосередньо підпорядковуєтеся

Я маю власну фірму тому, лише собі.

6

Ваші основні обов'язки

Управління авто-учбовим комбінатом `Авто профі'

7

Скільки років працюєте у своїй сфері діяльності?

Понад десяти років

8

Ваше хобі як такове?

Займаюся активно спортом у вільний від роботи час

9

Мета створення вашої компанії?

Для саморозвитку і удосконалення навичок в плані розробки, а також дохід від майбутніх проектів само собою, певна річ що необхідні знання не рівня новочка

10

Чи є у вас персональна сторінка сайту?

Так нашою компанією використовується сайт:

http://www.may-biznes.com

11

Ваша основна функція як керівника?

· * Програміст

· * Тестувальник

· * Спеціаліст з інформаційної безпеки

12

Спеціалізація розробки ПЗ?

Безпека

Інструменти для розробки програм

Браузери, веб-сайти, CMS

Системи керування базами даних

13

Освіта (вища, середня, базова) (вказати навчальні заклади у порядку закінчення)?

2007-2011-yillar - TATU bakaliviatura, 2011-h.v gacha TATU magistrant

14

Розроблені вами програми та проекти?

teach.tuit.uz - портал, а також наповнення базою даних, адміністрування.

15

Використовувані технології програмування?

HTML / CSS / JQuery / PHP / Ajax / MySQL / CodeIgniter / Yii /

16

Основна мова програмування?

SQL

17

Напрямок розробки?

Веб-розробка

створення алгоритмів

наповнення бази даних

18

Ваші контактні дані?

Телефон: 0661234567

E-mail: fiofix@gmail.com

Перелік питань для інтерв'ю

1) Які вимоги до бази даних повинні бути в наявності?

- Надійність;

- змістове наповнення;

- реляційна модель;

- швидкий пошук;

- сортування даних.

2) Які програмні вимоги повинні бути до бази даних?

База даних повинна працювати під управлінням сімейства операційних систем Windows. Повинен бути встановлений Microsoft Office Access починаючи з версії 2003 і закінчуючи 2013 (pro).

3) Які можуть бути не бажані ситуації?

Програмний засіб не буде функціонувати (або буде функціонувати некоректно) в наступних випадках:

* Якщо відключений комп'ютер.

* Відсутній компакт-диск (не буде можливості встановити базу даних).

* Якщо пошкоджений носій (диск).

4) у чому полягає специфікація якості?

функціональність:

* Завершеність - база даних містить всю необхідну інформацію для роботи.

надійність:

* Завершеність - база даних містить всю необхідну інформацію для роботи оператора ЕОМ.

5) додатки згідно вимог?

* Діаграма прецедентів

* Діаграма класів

Тема заняття. Постановка задачі

Мета: провести аналіз з отриманого матеріалу в практичній роботі №1, сформувати проблеми, її актуальність та потреби зацікавлених осіб. Сформувати постановку задачі для розробки програмного забезпечення.

Завдання: проаналізувати отриману інформацію і сформулювати актуальність проблеми і потреби зацікавлених осіб, виконати постановку завдання.

Інтерв'ю з представником компанії

Питання

Відповідь

1

Ім'я

Віктор Федорович Янікевич

2

Назва структурного підрозділу

Регіони

3

Посада

Заступник директора з баз даних

4

Які вимоги до надійності бази даних ви використовуєте?

Для забезпечення надійності необхідно встановити захист від зміни даних в базі і її технічних елементів.

5

Які умови експлуатації ви використовуєте?

в холодну пору року в приміщенні повинна бути температура 21-25 С, а в теплу 23-25 С. Вологість повітря від 40% до 60%.

6

Яку мову програмуваня ви найчастіше використовуєте?

Мова програмування “SQL script language”. Запити до бази даних виконуються шляхом SQL запитів або вибірки із бази даних.

7

Які використовуються програмні вимоги на даний момент?

База даних повинна працювати під управлінням сімейства операційних систем Windows. Повинен бути встановлений Microsoft Office Access починаючи з версії 2003 і закінчуючи 2013 (pro).

8

Період тестування бази даних?

На протязі 30 днів, стандартна процедура як правило за цей період часу всі недоліки залишаються на задньому плані, тестування виконується в три етапи.

9

Які додатки використовуєте?

* Діаграму прецедентів

* Діаграму класів

* CD-диск з базою даних

10

Типи даних що використовуються у полях?

-Текстовий

- Дата/час

- Логічний

- Грошовий

- Цілочисельний

- Лічильник

- Цілочисельний з остачею

Постановка завдання

1.1 Підстави для проведення розробки: завдання викладача, від 18.11.2013р.

1.2 Найменування та умовне позначення розробки: "БД Облік порушень ПДР". Microsoft Access 2003

Розробляєма база даних повинна забезпечувати: збір і фіксацію видів порушень, розмір штрафів і виведення їх на друк. При оплаті всіх штрафів машина видаляється з бази.

Програмний продукт вимагає наступні технічні конфігурації ПК:

Типи підтримуваних операційних систем:

* Всі сімейства Windows,

* Процесор тактовою частотою: 1,6 ГГц

* Обсяг оперативної пам'яті: 128 Mb

* Місце на жорсткому диску об'ємом: 512 Mb.

* Також необхідна наявність таких пристроїв:

монітор, системний блок, миша, клавіатура.

Програмна документація поставляється в друкованому вигляді.

* Технічне завдання

* Функціональна специфікація

* Специфікація якості

* Дослідницький розділ

* Технологічний розділ

* Розділ випробування програмного продукту

* Економічний розділ

Згідно вимог замовника:

Вимоги до функціональних характеристик:

Склад виконуваних функцій:

* Запуск бази

* Для кожного порушення фіксується і зберігається дата, час

* Для кожного порушення фіксується і зберігається вид порушення

* Для кожного порушення фіксується і зберігається розмір штрафу

* При оплаті всіх штрафів машина видаляється з бази

* Закриття бази

Організація вхідних даних

Організація вихідних даних

База даних повинна працювати під управлінням сімейства операційних систем Windows,. Повинен бути встановлений Microsoft Office Access 2003 або більш новішої версії.

Тема заняття. Технічне завдання: загальні відомості

Мета: сформувати навички розробки та оформлення технічного завдання на розробку автоматизованих систем відповідно до ДСТУ 34.602-89 на стадії - загальні відомості.

Завдання: розробити розділ технічного завдання: загальні відомості.

Календарний план роботи

№ етапу

Найменування етапу

Виконавець

Період виконання роботи

Результат праці

Відмітка про виконання

етап 1

Технічне завдання на проектований об'єкт.

Ф. Євген

18.11.2013 - 10.12.2013

етап 2

Дослідницький розділ

Ф. Євген

18.11.2013 - 25.11.2013

етап 3

Технологічний розділ.

Ф. Євген

25.11.2013 - 30.11.2013

етап 4

Розділ використання програмного модулю.

Ф. Євген

30.11.2013-

05.12.2013

етап 5

Єкономічний розділ

Ф. Євген

05.12.2013-

09.12.2013

Найменування системи.

Повне найменування системи - "БД Облік порушень ПДР".

Відомості про замовника та виконавця

Замовник системи - Віктор Федорович Янікевич

Виконавець - Фіофілатов Євген

Підстави для виконання робіт, терміни і фінансування.

Розробка ведеться на підставі договору № 1 від 18.11.2013, заключного між Компанією «Регігони» і Фіофілатовим Євгеном.

Система повинна бути розроблена протягом 3 робочих тижнів і здана в експлуатацію до 09.12.2013.

Роботи зі створення системи фінансуються компанією.

Порядок контролю

Види випробувань: проект має бути зданий керівнику проекту до 09.12.2013р. Замовник перевіряє якість виконання проекту протягом 5 днів. Розробник зобов'язується усунути всі помилки протягом трьох днів.

Загальні вимоги до прийому роботи

Після усунення зауважень розробник захищає проект і здає в експлуатацію не пізніше 13.12.2013

Інформаційні об'єкти

Таблиці: База даних "Облік порушень ПДР" складається з 3 таблиць: "Власник", "Автомобіль", "Порушення", які містять текстову інформацію; 2 запити: "Запит на видалення", "Запит боржникі"; 1 звіту "власник ".

Визначення функцій програмного продукту

База даних "Облік порушень ПДР" призначена для введення, зберігання інформації; збору і фіксації видів порушень, розмір штрафів і виведення їх на друк або екран комп'ютера.

Тема заняття. Технічне завдання: призначення мети та створення (розвитку) системи

Мета: сформувати навички розробки та оформлення технічного завдання на розробку автоматизованих систем відповідно до ДСТУ 34.602-89 на стадії - призначення мети та створення (розвитку) системи.

Завдання: розробити розділ технічного завдання: призначення мети та створення (розробка) системи.

Мета створення системи

Метою роботи є створення бази даних "Облік порушень ПДР" зі зручним для користувача інтерфейсом.

Для досягнення мети були поставлені завдання:

* Вивчити літературу по заданій темі

* Оформити технічне завдання

* Обґрунтувати вибір середовища проектування

* Розробити структуру бази даних

* Описати архітектуру бази даних

* Виконати тестування і налагодження

* Розробити документації для користувача

* Виконати розрахунок економічних показників

Призначення системи

* База даних призначена для застосування її на пунктах ДАІ, в облДАІ, та містить інформацію (вид порушення, розмір штрафів, банк даних зареєстрованих автомобілів, ПІП власника автомобіля) що дає зручність використання бази при погашеннях заборгованостей за порушення.

надійності:

* Автономність - база даних буде функціонувати тільки за наявності MS Access ;

* Точність - у базі даних точно виконуються всі звіти і запити ;

* Стійкість - при введенні неправильних вхідних даних база даних буде коректно функціонувати, виводячи повідомлення про невірно введених даних;

* Захищеність - можливо випадково або навмисно видалити інформацію з бази даних.

* Документованість - інформація, яку має база даних, зрозуміла, доступна користувачеві. Мається довідкова інформація для користувача;

* Інформативність - інформація в базі даних міститься в повній мірі ;

* Комунікабельність - інформація легко сприймається ;

ефективність :

* Тимчасове зберігання даних - швидкий перехід на необхідну таблицю, запит, звіт завдяки зручному інтерфейсу (головної кнопкової форми) ;

* Ресурсо-спроможна - необхідно 256 МБ оперативної пам'яті для хорошої і швидкої роботи бази даних.

* модифікуватися - можна змінити вміст таблиць, звітів і запитів ;

* вивчаєма - легко досліджуваний програмний скрипт.

Завдання, які вирішуються системою бази даних

* запуск бази;

* для кожного запиту фіксується і зберігається дата, час;

* для кожного запиту фіксується і зберігається вид порушення;

* для кожного запиту фіксується і зберігається розмір штрафу;

* при оплаті всіх штрафів машина видаляється з бази;

* закриття бази шляхом запитів.

Тема заняття. Технічне завдання: характеристика об'єкта автоматизації

Мета: сформувати навички розробки та оформлення технічного завдання на розробку автоматизованих систем відповідно до ДСТУ 34.602-89 на стадії - характеристика об'єкта автоматизації.

Завдання: розробити розділ технічного завдання: характеристика об'єкта автоматизації, визначити виконавців та замовників, їх взаємодію, умови роботи.

Організація і планування науково-дослідної та інноваційної діяльності

При автоматизації бізнес процесів дуже часто виникають завдання, які не вирішують вже готові програми та бази даних. При цьому аналітична інформація показує, що навіть якщо використовувати складні і дорогі CRM-системи управління підприємством, отримати рішення, що задовольняє керівництво компанії, буває просто не можливо.

Бази даних створюються спеціально для зберігання, обробки, проведення розрахунків, сортування, вибірки та подання будь-яких масивів даних за будь-якими критеріями.

Облік і звітність з науково-дослідних робіт

Опис зовнішнього інформаційного середовища

* Канали введення: CD-ROM, т.я. база даних "Облік порушень ПДР" знаходиться на магнітному носії інформації;.

* Канали виведення: монітор та принтер.

І саме тому ми будемо мати масиви для зберігання даних а саме:

* прайс-листи;

* інформація про клієнтів / замовників;

* каталог товарів / послуг;

* звіти персоналу;

* рух товарів;

* статистична і будь-яка інша інформація, що виходить за рамки двох рядків.

Звичайно, незважаючи на всю їх привабливість, класичні реляційні системи управління базами даних є обмеженими. Вони ідеально підходять для таких традиційних додатків, як системи резервування квитків або місць в готелях, а також банківських систем, але їх застосування в системах автоматизації проектування, інтелектуальних системах навчання та інших системах, заснованих на знаннях, часто є скрутним. Це насамперед пов'язано з примітивністю структур даних, що лежать в основі реляційної моделі даних. Плоскі нормалізовані відносини універсальні і теоретично достатні для представлення даних будь-якої предметної області. Однак у нетрадиційних додатках в базі даних з'являються сотні, якщо не тисячі таблиць, над якими постійно виконуються дорогі операції сполучень, необхідні для відтворення складних структур даних, властивих предметній області.

Іншим серйозним обмеженням реляційних систем є їх відносно слабкі можливості по частині подання семантики програми. Найбільше, що забезпечують реляційні СУБД, - це можливість формулювання та підтримки обмежень цілісності даних. Після проектування реляційної бази даних багато знань проектувальника залишаються зафіксованими в кращому випадку на папері через відсутність в системі відповідних виразних засобів.

Усвідомлюючи ці обмеження і недоліки реляційних систем, дослідники в області баз даних виконують численні проекти, засновані на ідеях, що виходять за межі реляційної моделі даних. По всій видимості, яка-небудь з цих робіт стане основою систем баз даних майбутнього. Слід зауважити, що тематика сучасних досліджень, що відносяться до баз даних, виключно широка. Отже зробимо висновок з вище сказаного і зупинимося на реляційній «Базі Даних» котру ми і будемо розробляти на протязі відведеного періоду часу.

Тема заняття. Технічне завдання: вимоги до системи

Мета: сформувати навички розробки та оформлення технічного завдання на розробку автоматизованих систем відповідно до ДСТУ 34.602-89 на стадії - вимоги до системи.

Завдання: розробити розділ технічного завдання: вимоги до системи, відповідно до ДСТУ 34.602-89.

Вимоги до експлуатації

Кліматичні умови експлуатації:

- в холодну пору року в приміщенні повинна бути 21-25 С, а в теплу23-25 С. Вологість повітря від 40% до 60%.

- вимоги до видів обслуговування: адміністратор бази даних

- вимоги до кваліфікації користувача: оператор ЕОМ.

Технічні параметри

Програмний продукт вимагає наступної технічної конфігурації ПК.

Типи підтримуваних операційних систем:

* Всі сімейства Windows,

* Процесор частотою: 1,6 ГГц

* Обсяг оперативної пам'яті: 256 Mb

* Місце на жорсткому диску об'ємом: 512 Mb.

Програмні вимоги

База даних повинна працювати під управлінням сімейства операційних систем Windows,. Повинен бути встановлений Microsoft Office Access 2003.

Вимоги до програмної документації

Програмна документація поставляється в друкованому вигляді.

* Технічне завдання

* Функціональна специфікація

* Специфікація якості

* Дослідницький розділ

* Технологічний розділ

* Розділ випробування програмного продукту

* Економічний розділ

Техніко-економічні показники

Дана база даних дозволяє скоротити час на пошук потрібної інформації, ведення обліку та звітності.

Технічні характеристики персонального комп'ютера на якому ведеться розробка «Бази Даних»:

* сімейство Windows vista (home premium)

* Процесор: AMD FX-4100 3.6GHz/8MB/2000MHz (FD4100WMGUSBX) sAM3

* Обсяг оперативної пам'яті: 8096 Mb ddr3

* Відеокарта GeForce Gt 9800 (512 mb)

Тема заняття. Технічне завдання: склад та зміст створення (розвитку) системи

Мета: сформувати навички розробки та оформлення технічного завдання на розробку автоматизованих систем відповідно до ДСТУ 34.602-89 на стадії - склад та зміст створення (розвитку) системи.

Завдання: розробити розділ технічного завдання: склад та зміст створення (розвитку) системи, відповідно до ДСТУ 34.602-89.

Завдання, які вирішуються системою «Баз Даних»

База даних дозволяє:

- Використання збережених процедур;

- редагування існуючих даних;

- вибірка даних;

- формувати звіти на підставі вже існуючих;

Призначення системи

Бази даних використовувалися в обчислювальній техніці з незапам'ятних часів. У перших комп'ютерах використовувалися два види зовнішніх пристроїв - магнітні стрічки і магнітні барабани. Ємність магнітних стрічок була достатньо велика. Пристрої для читання-запису магнітних стрічок забезпечували послідовний доступ до даних. Для читання інформації, яка знаходилася в середині або наприкінці магнітної стрічки, необхідно було спочатку прочитати всю попередню ділянку. Наслідком цього була надзвичайно низька продуктивність операцій введення-виведення даних в зовнішню пам'ять. Магнітні барабани давали можливість довільного доступу, але мали обмежений об'єм інформації. Зрозуміло, говорити про якусь систему управління даними у зовнішній пам'яті, в той момент не доводилося. Кожна прикладна програма, якою потрібно було зберігати дані в зовнішній пам'яті, сама визначала розташування кожного блоку на магнітній стрічці. Прикладна програма також брала на себе функції інформаційного обміну між оперативною пам'яттю і пристроями зовнішньої пам'яті за допомогою програмно-апаратних засобів низького рівня. Такий режим роботи не дозволяє або дуже утрудняє підтримку на одному носії декількох архівів довго зберігається. Крім того, кожній прикладній програмі доводилося вирішувати проблеми іменування частин даних і структуризації в зовнішній пам'яті. Історія БД фактично почалася з появою магнітних дисків. Такі пристрої зовнішньої пам'яті володіли істотно більшою ємністю, ніж магнітна стрічка і барабани, а також забезпечували у багато разів більшу швидкість доступу в режимі довільної вибірки. На відміну від сучасних систем управління, які можуть застосовуватися для самих різних баз даних, переважна більшість раніше розроблених СУБД були тісно пов'язані з користувацькою базою для того, щоб збільшити швидкість роботи, хоч і на шкоду гнучкості. Спочатку СУБД застосовувалися тільки у великих організаціях з потужною апаратною підтримкою, необхідної для роботи з великими обсягами даних. Сучасні автори часто вживають терміни " банк даних" і " база даних" як синоніми, проте в загальногалузевих керівних матеріалах щодо створення банків даних Державного комітету з науки і техніки ( ДКНТ ), виданих у 1982 р., ці поняття розрізняються.Банк даних ( БнД ) - це система спеціальним чином організованих даних - баз даних, програмних, технічних, мовних, організаційно - методичних засобів, призначених для забезпечення централізованого накопичення та колективного багатоцільового використання даних. База даних ( БД) - іменована сукупність даних, що відображає стан об'єктів та їх відносин у розглянутій предметній області.

Тема заняття. Технічне завдання: порядок контролю та прийняття системи

Мета: сформувати навички розробки та оформлення технічного завдання на розробку програмного продукту відповідно до ДСТУ 34.602-89 на стадії - порядок контролю та прийняття системи.

З допомогою Access я можу контролювати майже всі дії «Бази Даних» при цьому використовуючи:

Можливості DDE і OLE. За допомогою DDE ( Dynamic Data Exchange - динамічний обмін даними) і OLE ( Object Linking and Embedding - зв'язування і впровадження об'єктів ) у форми і звіти Access можна додавати нові об'єкти. Такими об'єктами можуть бути звук, малюнки, діаграми і навіть відеокліпи. Можна впроваджувати об'єкти OLE (наприклад, растрові зображення ) або документи текстових процесорів ( Word або WordPerfect ) або встановлювати зв'язки з електронними таблицями Excel. Пов'язуючи ці об'єкти зі своєю базою даних, я зможу створювати динамічні форми і звіти, а також використовувати одну й ту ж інформацію в різних додатках Windows. У Access повною мірою реалізовано управління реляційними базами даних. Система підтримує первинні та зовнішні ключі і забезпечує цілісність даних на рівні ядра ( що запобігає несумісній операції оновлення або видалення даних). Крім того, таблиці в Access забезпечені засобами перевірки допустимості даних, що запобігають некоректний введення незалежно від того, як він здійснюється, а кожне поле таблиці має свій формат і стандартні описи, що істотно полегшує введення даних. Access підтримує всі необхідні типи полів, у тому числі текстовий, числовий, лічильник, грошовий, дата / час, MEMO, логічний, гіперпосилання і поля об'єктів OLE. Якщо в процесі спеціальної обробки в полях не виявляється ніяких значень, система забезпечує повну підтримку порожніх значень. Реляційна обробка даних в Access за рахунок гнучкої архітектури системи здатна задовольнити будь-які потреби. При цьому Access може використовуватися як автономна СУБД в режимі файл-сервера або клієнтського компонента таких продуктів, какSQL Server. Крім того. Access підтримує протокол ODBC (Open Database Connectivity), що дозволяє підключатися до баз даних безлічі різних форматів, таких як SQL Server, Oracle, Sybase і навіть DB / 2 для великих ЕОМ фірми IBM.

Прості у використанні майстра і конструктори. Майстер (Wizard) може перетворити години роботи в лічені хвилини. Майстри задають навідні запитання щодо змісту, стилю і формату створюваного об'єкта; потім вони автоматично будують потрібний об'єкт. У складі Access біля ста майстрів, що допомагають конструювати бази даних, додатки, таблиці, форми, звіти, діаграми, поштові наклейки, елементи управління і властивості. Допускається навіть настроювання майстрів для вирішення різних завдань.

Імпортування, експортування і зв'язування зовнішніх файлів. Access дозволяє імпортувати та експортувати файли багатьох відомих форматів, включаючи dBASE, FoxPro, Excel, SQL Server, Oracle, Btrieve, багато текстові формати ASCII (у тому числі з фіксованою довжиною рядка або заданим обмежувачем), а також дані у форматі HTML. У результаті імпортування створюється таблиця Access; в результаті експортування табліциAccess створюється файл у заданому форматі.

Зв'язування (раніше йменувалося приєднанням) означає, що можна використовувати зовнішні дані без створення таблиць Access. Можна встановлювати подібний зв'язок з даними dBASE, FoxPro, Excel, ASCII і SQL. Дуже потужна можливість - зв'язування таблиць Access з їхніми зовнішніми таблицями з наступним спільним використанням; це відноситься до таблиць Access, dBASE, FoxPro і SQL Server.

Форми і звіти. Вікна конструкторів форм і звітів мають однаковий інтерфейс і надають користувачеві багато можливостей. Форма або звіт конструюється за принципом WYSIWYG (What You See Is What You Get - що бачиш, те й отримаєш). Додаючи черговий елемент управління, я зможу побачити, як при цьому змінюється створювана форма.

Дайте відповіді на питання:

1. Основні етапи розвитку технології розробки.

Для інформаційних систем першого покоління характерним є ефективна обробка запитів, використання інтегрованих файлів для зв'язування між собою задач і генерування зведених звітів для керівництва. Кожна система була націлена на конкретне застосування, і тому опис її функцій був мінімальний і призначався для спеціаліста в цій предметній галузі.

Другий етап (70-80-і роки XX ст.) характерний розробленням програмних продуктів відповідно до концепцій MRP і MRP II:

MRP (Material Requirements Planning) - планування потреби в матеріалах.

MRPII (Manufactory Resource Planning) - планування ресурсів підприємства.

2. Вказівки послідовності виконання технологічних операцій.

маршрутна карта -- це технологічний документ, що містить маршрутний або маршрутно-операційний опис операцій виготовлення чи ремонту виробу (його елементів), включаючи контроль і переміщення по усіх операціях у технологічній послідовності, з вказівкою даних про обладнання, технологічне оснащення, матеріальні нормативи та трудові затрати;

карта ескізів -- графічний документ, що містить ескізи, схеми та таблиці, призначені для пояснення проведення технологічного процесу, операцій або переходу виготовлення (ремонту виробу), включаючи контроль і переміщення. Для обробки різанням ці карти виконують у вигляді ескізів налагоджування. Таблиці й схеми розміщують на вільному полі карти ескізу, праворуч від зображення або під ним;

технологічна інструкція -- це технологічний документ, що містить опис технологічних процесів, методів і прийомів, що повторюються під час виготовлення або ремонту виробу, правил експлуатації засобів технічного оснащення;

комплектувальна карта -- це технологічний документ, що містить дані про деталі, складальні одиниці та матеріали, що входять до комплекту виробу.

3. Структурний підхід до програмування.

Базовими принципами структурного підходу є:

принцип "поділяй і пануй";

принцип ієрархічного упорядкування - принцип організації складових системи в ієрархічні деревоподібні структури з додаванням нових деталей на кожному рівні. Виділення двох базових принципів не означає, що інші принципи другорядні, оскільки ігнорування кожного з них може призвести до непередбачених наслідків.

Основними з цих принципів є:

абстрагування - виділення суттєвих аспектів системи;

несуперечності - обґрунтованість і погодженість елементів системи;

структурування даних - дані мають бути структуро-вані й ієрархічно організовані.

4. Об'єктний підхід до програмування.

Окремий екземпляр класу (створюється після запуску програми і ініціалізації полів класу). Клас Собака відповідає всім собакам шляхом опису їхніх спільних рис; об'єкт Сірко є одним окремим собакою, окремим варіантом значень характеристик. Собака має хутро; Сірко має коричнево-біле хутро. Об'єкт Сірко є екземпляром (примірником) класу Собака. Сукупність значень атрибутів окремого об'єкта називається станом. На основі класу Собака можна, також, створити інший об'єкт Дружок, який відрізнятиметься від об'єкта Сірко своїм станом (наприклад кольором хутра). Обидва об'єкта (Сірко і Дружок) є екземплярами класу Собака.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.