Створення програмного продукту "Керована презентація пропозицій турфірми"

Формування електронного реєстру та презентацію готелів по країнах (регіонах) та містах, визначених користувачем. Структура даного програмного продукту, опис інтерфейсу з користувачем, план тестування, інструкція по експлуатації, функціональні вимоги.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 30.04.2016
Размер файла 199,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ

ВСТУП

1. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1.1 Призначення та область застосування програмного продукту

1.2 Функціональні вимоги до програмного продукту

1.3 Кваліфікаційні вимоги до програмного продукту

1.4 Вимоги до умов експлуатації програмного продукту

2. ДОКУМЕНТИ ТЕХНО-РОБОЧОГО ПРОЕКТУ

2.1 Інформаційне забезпечення програмного продукту

2.2 Структура програмного продукту

2.3 Опис інтефейсу програмного продукту з користувачем

2.4 Тестування програмного продукту та його результати

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

ДОДАТОК

АНОТАЦІЯ

Пояснювальна записка до курсової роботи на тему «Створення програмного продукту «Керована презентація пропозицій турфірми»» складається з вступу, двох основних розділів, висновків, списку літератури та додатку.

Програмний продукт здійснює формування електронного реєстру та презентацію готелів по країнах (регіонах) та містах, визначених користувачем. презентація електронний реєстр турфірма

У вступі наведені основні завдання туристичної фірми, обґрунтування доцільності створення модуля, сформульовані проблеми дослідження та мета курсової роботи.

В першій частині курсової роботи наведені розділи технічного завдання до програмного продукту, а саме: призначення програмного продукту, функціональні, кваліфікаційні та експлуатаційні вимоги.

Характеристика створеного програмного продукту наведена у другій частині курсової роботи. Тут представлені окремі розділи техно-робочого проекту: структура програмного продукту, опис інтерфейсу з користувачем, план тестування, інструкція по експлуатації програмного продукту.

У висновках підведені підсумки виконання курсової роботи.

Список літератури містить перелік літературних джерел, які були використані при виконанні курсової роботи.

В додатку наведений текст програмного продукту.

ВСТУП

Турагент (турфірма) - це реалізатор туру. Він займається інформуванням, консультуванням та реалізацією турів кінцевому споживачеві. Турагент не "виробляє» тур і не несе відповідальності за якість надаваних в ході туру послуг, але відповідає за повноту і своєчасність надання інформації про тур, а також видачу турпакета.

Основними завданнями туристичної фірми є:

дослідження регіональних особливостей та закономірностей поширення туристичних місць світу;

формування путівок в різні країни, в різні міста;

застосування синоптичних методів до задач кліматології, гідрології, агрометеорології для створення комфортних умов для відпочинку;

розробка презентацій курортів.;

Вирішення цих завдань неможливе без розробки та вдосконалення інформаційних систем та технологій обробки і накопичення туристичної інформації.

Достовірність результатів у зазначених напрямках, отриманих як теоретичними, так і чисельними методами, можна підвищити за допомогою сучасних засобів автоматизованої обробки багаторічних туристичних спостережень. Це вимагає створення бази даних тур-країн характеристик для широкого використання на підприємствах у задачах, пов'язаних з обробкою турів.

Метою курсової роботи є створення програмного модуля, який виконуватиме формування електронного реєстру та презентацію турів по країнах (регіонах) та містах, визначених користувачем.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається з вступу, двох основних розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури та додатку.

1. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1.1 Призначення та область застосування програмного продукту

Програмний продукт призначений для формування електронного реєстру та презентації електронного реєстру та презентацію турів по країнах (регіонах) та містах, визначених користувачем.

В презентаціях відображаються значення умов відпочинку, таких як готель, країна, місто та статус готелю (кількість зірок), ціна наявність пакету «Все включено».

Програмний продукт має можливість автономного використання, а також включення його до складу автоматизованих систем. Його інтегрування не потребує внесення значних змін в програмному коді. Воно виконується засобами проектування IDE С++Builder.

Результати своєї роботи модуль зберігає в базі даних MS Access.

1.2 Функціональні вимоги до програмного продукту

Програмний продукт повинен виконувати такі функціональні задачі:

Формування реєстру областей та туристичних країн.

Формування реєстру готелів

Відображення готелів для країни (регіону) та міста, обраного користувачем.

Автоматична презентація

Формування реєстрів передбачає виконання над даними технологічних операцій введення, редагування, видалення даних.

1.3 Кваліфікаційні вимоги до програмного продукту

Інтерфейс програмного продукту з користувачем повинен будуватися за принципами простоти, інтуїтивної зрозумілості, однозначності тлумачення.

Для виконання окремих функціональних задач користувачу слід надавати максимальний обсяг необхідної інформації. Інтерфейс, що не стосується конкретної функціональної задачі під час її реалізації, повине бути прихований від користувача. Це дозволить йому зосередити свою увагу, уникнути помилок під час діалогу.

Всі дії користувача повинні контролюватися програмним продуктом. Некоректні дії повинні передчасно блокуватися або викликати появу повідомлень про причини відміну їх виконання.

Для реалізації інтерфейсу з користувачем програмний продукт повинен використовувати такі інструментальні засоби:

головне меню для вибору та виконання функціональних задач;

список для формування, зберігання та відображення складу країн (регіонів), для яких демонструватиметься презентація готелів.

діалогове вікно з таблицею, призначеною для формування, зберігання та відображення даних про готелі;

Програмний продукт самостійно здійснює наступні заходи безпеки свого функціонування:

захист від помилкових дій користувача під час реалізації інтерфейсу - всі дані, введені ним в інтерактивному режимі, перевіряються на коректність: відповідність типів, форматів, значень;

блокування доступу до кнопки виконання технологічних операцій введення та редагування даних в реєстрах до повного визначення всіх даних. Це забезпечує повноту інформації в базі даних та застерігає від її невизначеності;

збереження в електронних реєстрах даних, введених користувачем, для їх наступного відновлення, в разі необхідності, та багаторазового використання;

використання інструментальних засобів, спроможних самостійно контролювати формати даних.

1.4 Вимоги до умов експлуатації програмного продукту

Реалізація програмного продукту повинна здійснюватись в інтегрованому середовищі програмування С++-Builder.

Для забезпечення зв'язку з MS Access необхідна наявність на комп'ютері утиліти Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider, яка, як правило, постачається в комплекті з операційною системою Windows XP.

Програмний продукт повинен бути виконаний у вигляді додатку та функціонувати в операційній системі Windows XP на будь-яких комп'ютерах.

В разі відсутності потреби в модифікації програмного продукту середовище програмування С++-Builder та пакет програм MS Access можуть бути відсутніми на комп'ютері.

Встановлення програмного продукту на комп'ютер повинно здійснюватися шляхом копіювання папки з exe-файлом. База даних повинна розташовуватись в цій самій папці.

2. ДОКУМЕНТИ ТЕХНО-РОБОЧОГО ПРОЕКТУ

2.1 Інформаційне забезпечення програмного продукту

Програмний модуль створює інформаційне забезпечення власними засобами і зберігає його в базі даних Тури.mdb.

База даних містить три взаємопов'язані таблиці (рис.1).

Рис.1. Схема зв'язку між таблицями бази даних

Склад полів таблиць бази даних наведений на рис.1.

Зв'язок з базою даних реалізується автоматично засобами програмного продукту. Файл бази даних зберігається в папці, де розташований exe-файл програмного проекту. Шлях до папки визначається програмно.

2.2. Структура програмного продукту

До складу програмного продукту входять модулі Unit1.cpp, Unit2.cpp, Unit3.cpp, , які містять:

реалізації подій стандартних компонентів інтегрованого середовища С++Builder, використаних під час візуального проектування програмного продукту;

функції виконання функціональних задач та окремих технологічних операцій.

Тексти програмних модулів наведені в Додатку.

Склад програмних компонентів з зазначенням їх функціонального призначення наведені в табл.1-5.

Таблиця 1

Склад та призначення програмних компонентів модуля Unit1.cpp

Головний модуль

Процедура

Функціональне призначення

1

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)

Встановлення параметрів інтерфейсу на початку роботи програмного проекту

2

void __fastcall TForm1::DBGrid1CellClick(TColumn *Column)

Вибір країни

Таблиця 2

Склад та призначення програмних компонентів модуля Unit2.cpp

Модуль редагування даних про регіони метеоспостережень

Процедура

Функціональне призначення

1

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)

Встановлення параметрів інтерфейсу на початку роботи програмного проекту

2

void __fastcall TForm1::DBGrid1CellClick(TColumn *Column)

Вибір міста

Таблиця 3

Склад та призначення програмних компонентів модуля UnitPar.cpp

Модуль формування значень метеорологічних показників по регіонах

Процедура

Функціональне призначення

1

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)

Встановлення параметрів інтерфейсу на початку роботи програмного проекту

2.3 Опис інтефейсу програмного продукту з користувачем

Інтерфейс програмного продукту з користувачем реалізується з використанням вікон (форм C++Builder), на яких під час візуального проектування були розташовані візуальні компоненти.

Вигляд головного вікна програмного продукту представлений на рис.1. В цій частині вікна розташований список країн.

Функціональні задачі та технологічні операції виконуються за допомогою команд кнопок навігації внизу вікна.

Кнопка «+» призначений для формування однойменного реєстру. Команди цього пункту виконують технологічні операції введення, редагування та видалення, сортування даних у цьому реєстрі

.

Рис.1. Вигляд головного вікна програмного продукту

Рис.2. Вигляд вікна введення та редагування назв країн

Найменування регіону вводиться в полі з відповідною назвою, що знаходиться в верхній частині вікна.

Кнопки, що розташовані в нижній частині інструментальної панелі, призначені для збереження даних в реєстрі редагування, навігації по записам, видалення

Видалення регіону виконуються лише після підтвердження своїх намірів користувачем у запиті, що відображається в стандартному діалоговому вікні IDE C++Builder (рис.3).

Рис.3. Вигляд запиту на підтвердження технологічної операції видалення регіону

Після вибору країни ми перейдемо до відкриття вікна з однойменним заголовком, що зображене на рис.4.

Рис.4. Вигляд вікна З вибраною країною

У нижній частині вікна розташована інструментальна панель з кнопками для виконання технологічних операцій в реєстрі міста.

Натискання кнопки миші на назві міста призведе до відкриття вікна де нам будуть представлені готелі вибраного міста (див. рис.5).

Рис.5. Вигляд вікна з готелями вибраного міста

Завершення роботи програмного продукту здійснюється за допомогою пункту закриття всіх вікон.

2.4 Тестування програмного продукту та його результати

На етапі тестування визначаються споживчі властивості програмного продукту. Успішне проведення повномасштабного тестування є запорукою його якості та ефективного використання під час експлуатації.

План тестування програмного продукту складено з наступних міркувань:

визначення повноти реалізації всіх функціональних вимог;

перевірка виконання критеріїв безпеки;

доведення його працездатності, стійкого виконання та коректного завершення всіх операцій незалежно від дій користувача.

Тестування програмного продукту складалося з таких кроків:

Контроль коректності керування станом інтерфейсу головного вікна.

Контроль коректності формування реєстру регіонів.

Контроль коректності формування реєстру міст.

Контроль коректності моніторингу в автоматичному режимі.

Контроль коректності моніторингу під керуванням користувача.

Результати тестування підтвердили коректність виконання всіх функціональних та кваліфікаційних вимог.

ВИСНОВКИ

Програмний продукт «Керована презентація пропозицій турфірми» розроблено на основі індивідуального завдання до курсової роботи. Він реалізує формування електронного реєстру та презентацію турів по країнам (регіонах) та містам, визначених користувачем.

Програмний продукт розроблено з використанням в якості інструментальних засобів інтерактивного об'єктно-орієнтованого середовища програмування C++-Builder та СКБД MS Access, що відповідає сучасним тенденціям розвитку технологій розробки системного програмного забезпечення.

Випробування програмного продукту продемонстрували його працездатність та відповідність заданим функціональним, кваліфікаційним та експлуатаційним вимогам.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Архангельський А.Я. Программирование в C++Builder. - M. БИНОМ, 2012, 1162с.

Герберт Шилд. С++ для начинающих. Москва-2007, с.485 с.

Глинський Я.М та ін. С++ і С++Builder. Навчальний посібник. - Львів, 2004. Х.:Фоліо, 2004, 189с..

Кораблев В.С. С и С++. - К.: BHV, 2002, 251с..

Сопронюк С.М. Системне програмування: Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. - Чернівці: ЧНУ, 2003, 142с.

Стенли Б. Липпман. Основы программирования на С++. - М.-СПб.-К. Вильямс, 2002, 631с.

ДОДАТОК

Програмний код

//Unit1

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"

#include "Unit2.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm1 *Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)

{

ADOQuery1->SQL->Text = "SELECT Країна FROM Країни";

ADOQuery1->Active = True;

ADOQuery1->ExecSQL();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::DBGrid1CellClick(TColumn *Column)

{

int i = DBGrid1->DataSource->DataSet->RecNo;

DBGrid1->DataSource->DataSet->RecNo=i;

Form2->Label1->Caption = DBGrid1->Columns->Items[0]->Field->AsString;

Form2->ADOQuery1->SQL->Clear();

Form2->ADOQuery1->SQL->Add("SELECT Міста.Місто");

Form2->ADOQuery1->SQL->Add("FROM Країни INNER JOIN Міста ON Країни.Код = Міста.[код країни]");

Form2->ADOQuery1->SQL->Add(" WHERE (((Країни.Країна)=\""+DBGrid1->Columns->Items[0]->Field->AsString+"\"))");

Form2->ADOQuery1->Active = True;

Form2->ADOQuery1->ExecSQL();

Form2->ShowModal();

}

// Unit2

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit2.h"

#include "Unit1.h"

#include "Unit3.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm2 *Form2;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm2::TForm2(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm2::DBGrid3CellClick(TColumn *Column)

{

int i = DBGrid3->DataSource->DataSet->RecNo;

DBGrid3->DataSource->DataSet->RecNo=i;

Form3->Label1->Caption = DBGrid3->Columns->Items[0]->Field->AsString;

Form3->ADOQuery1->SQL->Clear();

Form3->ADOQuery1->SQL->Add("SELECT Готелі.[Назва готелю], Готелі.Статус, Готелі.Ціна, Готелі.[Все включено]");

Form3->ADOQuery1->SQL->Add("FROM Міста INNER JOIN Готелі ON Міста.Код = Готелі.[Код міста]");

Form3->ADOQuery1->SQL->Add(" WHERE (((Міста.Місто)=\""+DBGrid3->Columns->Items[0]->Field->AsString+"\"))");

Form3->ADOQuery1->Active = True;

Form3->ADOQuery1->ExecSQL();

Form3->ShowModal();

}

//---------------------------------------------------------------------------

// Unit3

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit3.h"

#include "Unit1.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm3 *Form3;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm3::TForm3(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Призначення та область застосування програмного продукту "проектор-лектор", функціональні вимоги до нього. Структура інтерактивної системи. Структура програмного продукту, опис інтерфейсу з користувачем. План тестування, інструкція по експлуатації.

  курсовая работа [347,7 K], добавлен 21.05.2016

 • Функції обліку зайнятості аудиторії. Створення програмного модуля, який виконуватиме формування електронного реєстру та презентацію вільних та зайнятих аудиторій. Призначення та область застосування програмного продукту. Опис інтерфейсу, тестування.

  курсовая работа [460,5 K], добавлен 21.05.2016

 • Створення програмного модуля, який виконуватиме формування електронного підручника та презентацію тестів з пройденого матеріалу по темах, визначених користувачем. Склад та призначення програмних компонентів модуля Unit1.cpp., опис інтерфейсу додатку.

  курсовая работа [381,2 K], добавлен 06.05.2016

 • Формування електронного реєстру та презентація обліку зайнятості населення. Основні завдання обліку зайнятості (біржі праці). Обґрунтування доцільності створення програмного модуля. Вимоги до програмного продукту. Тестування програмного продукту.

  курсовая работа [399,7 K], добавлен 30.04.2016

 • Проектування програмного продукту, що здійснює формування електронної програмної моделі білборда з налаштуванням об’єктів рекламної площі, визначених користувачем. Опис інтефейсу програмного продукту з користувачем, його тестування та результати.

  курсовая работа [3,2 M], добавлен 18.05.2016

 • Основні завдання синоптичної метеорології. Призначення та область застосування програмного продукту "Статистика метеоспостережень", функціональні вимоги до нього. Інформаційне забезпечення, структура, опис інтерфейсу. Тестування програмного продукту.

  курсовая работа [3,6 M], добавлен 30.04.2016

 • Характеристика об’єкта автоматизації, вимоги до системи, склад та зміст системи. Розробка функціональної схеми програмного продукту. Тестування підпрограми програмного продукту. Розробка бази даних та налаштування ECO компонент в Borland Developer Studio.

  практическая работа [1,8 M], добавлен 05.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.