Створення програмного продукту "Облік зайнятості аудиторій"

Функції обліку зайнятості аудиторії. Створення програмного модуля, який виконуватиме формування електронного реєстру та презентацію вільних та зайнятих аудиторій. Призначення та область застосування програмного продукту. Опис інтерфейсу, тестування.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.05.2016
Размер файла 460,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

 • Вступ
 • 1. Технічне завдання
 • 1.1 Призначення та область застосування програмного продукту
 • 1.2 Функціональні вимоги до програмного продукту
 • 1.3 Кваліфікаційні вимоги до програмного продукту
 • 1.4 Вимоги до умов експлуатації програмного продукту
 • 2. Документи техно-робочого проекту
 • 2.1 Інформаційне забезпечення програмного продукту
 • 2.2 Структура програмного продукту
 • 2.3 Опис інтефейсу програмного продукту з користувачем
 • 2.4 Тестування програмного продукту та його результати
 • Висновки
 • Перелік використаної літератури та інформаційних ресурсів
 • Додаток

Анотація

Пояснювальна записка до курсової роботи на тему "Створення програмного продукту "Облік зайнятості аудиторій"" складається з вступу, двох основних розділів, висновків, списку літератури та додатку.

Програмний продукт здійснює формування електронного реєстру та презентацію обліку зайнятості аудиторій в навчальному закладі.

У вступі наведені основні завдання обліку зайнятості аудиторії, обґрунтування доцільності створення модуля, сформульовані проблеми дослідження та мета курсової роботи.

В першій частині курсової роботи наведені розділи технічного завдання до програмного продукту, а саме: призначення програмного продукту, функціональні, кваліфікаційні та експлуатаційні вимоги.

Характеристика створеного програмного продукту наведена у другій частині курсової роботи. Тут представлені окремі розділи техно-робочого проекту: структура програмного продукту, опис інтерфейсу з користувачем, план тестування, інструкція по експлуатації програмного продукту.

У висновках підведені підсумки виконання курсової роботи.

Список літератури містить перелік літературних джерел, які були використані при виконанні курсової роботи.

В додатку наведений текст програмного продукту.

Вступ

Функції обліку зайнятості аудиторії:

1. стеження за вільними і зайнятими аудиторіями в навчальному закладі, видача ключів.

2. облік вільних аудиторій і надання інформації про доступні кабінети для проведення навчальних занять.

3. Створення реєстру аудиторій ВУЗу

Для ефективного здійснення з завдань необхідно комплексне впровадження автоматизації до процесів управління зайнятістю аудиторій. Вона дозволяє звільнити персонал від рутинної роботи з переробці інформації, залишає час для розбору різних варіантів прийнятих рішень. Основним засобом автоматизації є обчислювальної техніки. Найперспективнішим також є створення розподільних інформаційних систем, мережі локальних баз даних із обміном інформацією з-поміж них

Вирішення цих завдань неможливе без розробки та вдосконалення інформаційних систем та технологій обробки і накопичення інформації.

Достовірність результатів у зазначених напрямках, отриманих як теоретичними, так і чисельними методами, можна підвищити за допомогою сучасних засобів автоматизованої обробки багаторічних спостережень. Це вимагає створення бази даних аудиторій для широкого використання у ВУЗах у задачах, пов'язаних з обробкою даних.

Метою курсової роботи є створення програмного модуля, який виконуватиме формування електронного реєстру та презентацію вільних та зайнятих аудиторій

Структура курсової роботи. Курсова робота складається з вступу, двох основних розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури та додатку.

1. Технічне завдання

1.1 Призначення та область застосування програмного продукту

Програмний продукт призначений для формування електронного реєстру та презентації обліку зайнятих і вільних аудиторій навчального закладу. В презентаціях відображаються значення робочих показників, таких як номер кабінета, назва кабінета, ПІБ завідуючого кабінетом, кількість місць в кабінеті, час, на який призначено навчання в кабінеті.

Програмний продукт має можливість автономного використання, а також включення його до складу автоматизованих систем досліджень. Його інтегрування не потребує внесення значних змін в програмному коді. Воно виконується засобами проектування IDE С++Builder.

Результати своєї роботи модуль зберігає в базі даних MS Access.

1.2 Функціональні вимоги до програмного продукту

Програмний продукт повинен виконувати такі функціональні задачі:

· Формування реєстру вільних аудиторій

· Формування реєстру зайнятих аудиторій

· Відображення списка вільних і зайнятих аудиторій.

· Пошук аудиторії в реєстрі відповідного до номера кабінету.

Формування реєстрів передбачає виконання над даними технологічних операцій введення, редагування, видалення даних.

програмний продукт інтерфейс тестування

1.3 Кваліфікаційні вимоги до програмного продукту

Інтерфейс програмного продукту з користувачем повинен будуватися за принципами простоти, інтуїтивної зрозумілості, однозначності тлумачення.

Для виконання окремих функціональних задач користувачу слід надавати максимальний обсяг необхідної інформації. Інтерфейс, що не стосується конкретної функціональної задачі під час її реалізації, повине бути прихований від користувача. Це дозволить йому зосередити свою увагу, уникнути помилок під час діалогу.

Всі дії користувача повинні контролюватися програмним продуктом. Некоректні дії повинні передчасно блокуватися або викликати появу повідомлень про причини відміну їх виконання.

Для реалізації інтерфейсу з користувачем програмний продукт повинен використовувати такі інструментальні засоби:

- головне меню для вибору та виконання функціональних задач;

- список для формування, зберігання та відображення складу зайнятих і вільних аудиторій ВУЗа.

- діалогове вікно з полями для введення інформації;

- текстове поле для введення нових даних.

Програмний продукт самостійно здійснює наступні заходи безпеки свого функціонування:

- захист від помилкових дій користувача під час реалізації інтерфейсу - всі дані, введені ним в інтерактивному режимі, перевіряються на коректність: відповідність типів, форматів, значень;

- блокування доступу до кнопки виконання технологічних операцій введення та редагування даних в реєстрах до повного визначення всіх даних. Це забезпечує повноту інформації в базі даних та застерігає від її невизначеності;

- збереження в електронних реєстрах даних, введених користувачем, для їх наступного відновлення, в разі необхідності, та багаторазового використання;

- використання інструментальних засобів, спроможних самостійно контролювати формати даних.

1.4 Вимоги до умов експлуатації програмного продукту

Реалізація програмного продукту повинна здійснюватись в інтегрованому середовищі програмування С++-Builder.

Для забезпечення зв'язку з MS Access необхідна наявність на комп'ютері утиліти Microsoft Jet 4. 0 OLE DB Provider, яка, як правило, постачається в комплекті з операційною системою Windows XP.

Програмний продукт повинен бути виконаний у вигляді додатку та функціонувати в операційній системі Windows XP на будь-яких комп'ютерах.

В разі відсутності потреби в модифікації програмного продукту середовище програмування С++-Builder та пакет програм MS Access можуть бути відсутніми на комп'ютері.

Встановлення програмного продукту на комп'ютер повинно здійснюватися шляхом копіювання папки з exe-файлом. База даних повинна розташовуватись в цій самій папці.

2. Документи техно-робочого проекту

2.1 Інформаційне забезпечення програмного продукту

Програмний модуль створює інформаційне забезпечення власними засобами і зберігає його в базі даних Облік. mdb.

База даних містить дві таблиці (рис. 1)

Рис. 1. Схема даних бази даних

Склад полів таблиць бази даних наведений на рис. 1.

Зв'язок з базою даних реалізується автоматично засобами програмного продукту. Файл бази даних зберігається в папці, де розташований exe-файл програмного проекту. Шлях до папки визначається програмно.

2.2 Структура програмного продукту

До складу програмного продукту входять модулі Unit1. cpp, Unit2. cpp, Unit3. cpp,, які містять:

- реалізації подій стандартних компонентів інтегрованого середовища С++Builder, використаних під час візуального проектування програмного продукту;

- функції виконання функціональних задач та окремих технологічних операцій.

Тексти програмних модулів наведені в Додатку.

Склад програмних компонентів з зазначенням їх функціонального призначення наведені в табл. 1-3.

Таблиця 1

Склад та призначення програмних компонентів модуля UnitMain. Cpp Головний модуль

Процедура

Функціональне призначення

1

void __fastcall TForm1:: N3Click (TObject *Sender)

Відкриття таблиці Зайнятість

2

void __fastcall TForm1:: N4Click (TObject *Sender)

Відкриття таблиці Вільні

3

void __fastcall TForm1:: Button1Click (TObject *Sender)

Введення даних в таблиці

4

void__fastcall TForm1:: N2Click (TObject *Sender)

Вихід з програми

5

void __fastcall TForm1:: Button2Click (TObject *Sender)

Видалення записів з таблиці

6

void __fastcall TForm1:: Button3Click (TObject *Sender)

Пошук кабінета в базі

Таблиця 2

Склад та призначення програмних компонентів модуля UnitReg. Cpp Модуль редагування даних про регіони метеоспостережень

Процедура

Функціональне призначення

1

void __fastcall TForm2:: Button1Click (TObject *Sender) (TObject *Sender)

Введення даних в таблицю Зайнятість збереження даних про зайняті аудиторії

Таблиця 3

Склад та призначення програмних компонентів модуля UnitPar. Cpp Модуль формування значень метеорологічних показників по регіонах

Процедура

Функціональне призначення

1

void __fastcall TForm3:: Button1Click (TObject *Sender)

Введення даних в таблицю Вільні

2.3 Опис інтефейсу програмного продукту з користувачем

Інтерфейс програмного продукту з користувачем реалізується з використанням вікон (форм C++Builder), на яких під час візуального проектування були розташовані візуальні компоненти.

Вигляд головного вікна програмного продукту представлений на рис. 1. У цій частині вікна розташований список працівників

Функціональні задачі та технологічні операції виконуються за допомогою команд головного меню.

Пункт меню "Зайнятість" призначений для формування однойменного реєстру. Команди цього пункту виконують технологічні операції введення, редагування та видалення, пошук даних у цьому реєстрі. Введення та редагування даних про зайняті аудиторії здійснюється за допомогою діалогового вікна, зображеного на рис. 2.

Рис. 1. Вигляд головного вікна програмного продукту

Рис. 2. Вигляд вікна введення та редагування даних зайнятості

Всі дані вводяться в однойменні поля і автоматично зберігаються в БД після натиснення кнопки Далі. Цю дію виконує перша кнопка, розташована в нижній частині вікна.

Видалення аудиторії виконуються лише після підтвердження своїх намірів користувачем у запиті, що відображається в стандартному діалоговому вікні IDE C++Builder (рис. 3).

Рис. 3. Вигляд запиту на підтвердження технологічної операції видалення даних

Пункт меню "Вільні" призначений для відкриття вікна з однойменним заголовком, що зображене на рис. 4.

Рис. 4. Вигляд вікна "Вільні"

У нижній частині вікна розташована інструментальна панель з кнопками для виконання технологічних операцій в реєстрі Вільні. Решта вікна відведена для таблиці показників.

Натискання кнопки з надписом "Додати" призведе до відкриття діалогового вікна, зображеного на рис. 5.

Рис. 5. Вигляд вікна введення значень вільних кабінетів

Наведене вікно містить наступні поля:

· Номер;

· Назва;

· Завідуючий.

· Кількість місць

Видалити значення показників можна за допомогою кнопок з відповідними надписами, що розташовані на інструментальній панелі. Кнопка закриття вікна показників також знаходиться на цій панелі.

Для пошуку даних в зазначеному реєстрі в полі номер вводимо номер шуканого кабінету і натискаємо кнопку "Знайти" (див. рис. 6)

Рис. 6. Пошук кабунету.

Завершення роботи програмного продукту здійснюється за допомогою пункту меню "Вихід" головного вікна.

2.4 Тестування програмного продукту та його результати

На етапі тестування визначаються споживчі властивості програмного продукту. Успішне проведення повномасштабного тестування є запорукою його якості та ефективного використання під час експлуатації.

План тестування програмного продукту складено з наступних міркувань:

- визначення повноти реалізації всіх функціональних вимог;

- перевірка виконання критеріїв безпеки;

- доведення його працездатності, стійкого виконання та коректного завершення всіх операцій незалежно від дій користувача.

Тестування програмного продукту складалося з таких кроків:

1. Контроль коректності керування станом інтерфейсу головного вікна.

2. Контроль коректності формування реєстру регіонів.

3. Контроль коректності формування реєстру метеорологічних показників.

4. Контроль коректності моніторингу в автоматичному режимі.

5. Контроль коректності моніторингу під керуванням користувача.

Результати тестування підтвердили коректність виконання всіх функціональних та кваліфікаційних вимог.

Висновки

Програмний продукт "Облік зайнятості аудиторій" розроблено на основі індивідуального завдання до курсової роботи. Він реалізує формування електронного реєстру та презентацію обліку вільних та зайнятих аудиторій ВУЗу

Програмний продукт розроблено з використанням в якості інструментальних засобів інтерактивного об'єктно-орієнтованого середовища програмування C++-Builder та СКБД MS Access, що відповідає сучасним тенденціям розвитку технологій розробки системного програмного забезпечення.

Випробування програмного продукту продемонстрували його працездатність та відповідність заданим функціональним, кваліфікаційним та експлуатаційним вимогам.

Перелік використаної літератури та інформаційних ресурсів

1. Архангельський А.Я. Программирование в C++Builder. - M. БИНОМ, 2012, 1162с.

2. Герберт Шилд. С++ для начинающих. Москва-2007, с. 485 с.

3. Глинський Я. М та ін. С++ і С++Builder. Навчальний посібник. - Львів, 2004. Х.: Фоліо, 2004, 189с.

4. Кораблев В.С. С и С++. - К.: BHV, 2002, 251с.

5. Сопронюк С.М. Системне програмування: Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. - Чернівці: ЧНУ, 2003, 142с.

6. Стенли Б. Липпман. Основы программирования на С++. - М. - СПб. - К. Вильямс, 2002, 631с.

7. http://www.e-reading.org.ua/bookreader. php/141823/Hart_ - _Sistemnoe_programmirovanie_v_srede_Windows.html

8. http://www.helloworld.ru/texts/comp/lang/c/c4/index. htm

9. http://lib.rus. ec/b/183565

Додаток

Програмний код

// Unit1

// ---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl. h>

#pragma hdrstop

#include "Unit1. h"

#include "Unit2. h"

#include "Unit3. h"

// ---------------------------------------------------------------------------

#pragma package (smart_init)

#pragma resource "*. dfm"

TForm1 *Form1;

// ---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1:: TForm1 (TComponent* Owner)

: TForm (Owner)

{

}

// ---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1:: N3Click (TObject *Sender)

{

ADOQuery1->SQL->Clear ();

ADOQuery1->SQL->Add ("SELECT Зайнятість. Номер, Зайнятість. Назва, Зайнятість. Завідуючий, Зайнятість. К_сть_місць, Зайнятість. Час");

ADOQuery1->SQL->Add ("FROM Зайнятість; ");

ADOQuery1->Active = True;

ADOQuery1->ExecSQL ();

DataSource1->DataSet = ADOQuery1;

}

// ---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1:: N4Click (TObject *Sender)

{

ADOQuery2->SQL->Clear ();

ADOQuery2->SQL->Add ("SELECT Вілні. Номер, Вілні. Назва, Вілні. Завідуючий, Вілні. [К_сть _місць] ");

ADOQuery2->SQL->Add ("FROM Вілні; ");

DataSource1->DataSet = ADOQuery2;

ADOQuery2->Active = True;

ADOQuery2->ExecSQL ();

}

// ---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1:: Button1Click (TObject *Sender)

{

if (DataSource1->DataSet == ADOQuery1)

{

Form2->ShowModal ();

}

if (DataSource1->DataSet == ADOQuery2)

{

Form3->ShowModal ();

}

}

// ---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1:: N2Click (TObject *Sender)

{

Form1->Close ();

}

// ---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1:: Button2Click (TObject *Sender)

{

if (DataSource1->DataSet == ADOQuery1)

{

ADOQuery1->Delete ();

}

if (DataSource1->DataSet == ADOQuery2)

{

ADOQuery2->Delete ();

}

}

// ---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1:: Button3Click (TObject *Sender)

{

if (DataSource1->DataSet == ADOQuery1)

{

ADOQuery2->SQL->Clear ();

ADOQuery2->SQL->Add ("SELECT Зайнятість. Номер, Зайнятість. Назва, Зайнятість. Завідуючий, Зайнятість. К_сть_місць, Зайнятість. Час");

ADOQuery2->SQL->Add ("FROM Зайнятість");

ADOQuery2->SQL->Add (" WHERE ( ( (Зайнятість. Номер) Like \"%"+Edit1->Text+"%\")); ");

DataSource1->DataSet = ADOQuery2;

ADOQuery2->Active = True;

ADOQuery2->ExecSQL ();

}

if (DataSource1->DataSet == ADOQuery2)

{

ADOQuery2->SQL->Clear ();

ADOQuery2->SQL->Add ("SELECT Вілні. Номер, Вілні. Назва, Вілні. Завідуючий, Вілні. [К_сть _місць] ");

ADOQuery2->SQL->Add ("FROM Вілні");

ADOQuery2->SQL->Add (" WHERE ( ( (Вілні. Номер) Like \"%"+Edit1->Text+"%\")); ");

DataSource1->DataSet = ADOQuery2;

ADOQuery2->Active = True;

ADOQuery2->ExecSQL ();

}

}

// --------------------------------------------------------------------------- //

Unit2

// ---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl. h>

#pragma hdrstop

#include "Unit2. h"

#include "Unit1. h"

#include "Unit3. h"

// ---------------------------------------------------------------------------

#pragma package (smart_init)

#pragma resource "*. dfm"

TForm2 *Form2;

// ---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm2:: TForm2 (TComponent* Owner)

: TForm (Owner)

{

}

// ---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm2:: Button1Click (TObject *Sender)

{

ADOQuery1->SQL->Clear ();

ADOQuery1->SQL->Add ("INSERT INTO Зайнятість (Номер, Назва, Завідуючий, К_сть_місць, Час)");

ADOQuery1->SQL->Add (" Values (\""+Edit1->Text+"\",\""+Edit2->Text+"\",\""+Edit3->Text+"\",\""+Edit4->Text+"\",\""+Edit5->Text+"\"); ");

ADOQuery1->Active = True;

ADOQuery1->ExecSQL ();

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// Unit3

// ---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl. h>

#pragma hdrstop

#include "Unit3. h"

#include "Unit1. h"

// ---------------------------------------------------------------------------

#pragma package (smart_init)

#pragma resource "*. dfm"

TForm3 *Form3;

// ---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm3:: TForm3 (TComponent* Owner)

: TForm (Owner)

{

}

// ---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm3:: Button1Click (TObject *Sender)

{

ADOQuery1->SQL->Clear ();

ADOQuery1->SQL->Add ("INSERT INTO Вілні (Номер, Назва, Завідуючий, [К_сть _місць])");

ADOQuery1->SQL->Add (" Values (\""+Edit1->Text+"\",\""+Edit2->Text+"\",\""+Edit3->Text+"\","+Edit4->Text+"); ");

ADOQuery1->Active = True;

ADOQuery1->ExecSQL ();

}

// ---------------------------------------------------------------------------

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Формування електронного реєстру та презентація обліку зайнятості населення. Основні завдання обліку зайнятості (біржі праці). Обґрунтування доцільності створення програмного модуля. Вимоги до програмного продукту. Тестування програмного продукту.

  курсовая работа [399,7 K], добавлен 30.04.2016

 • Створення програмного модуля, який виконуватиме формування електронного підручника та презентацію тестів з пройденого матеріалу по темах, визначених користувачем. Склад та призначення програмних компонентів модуля Unit1.cpp., опис інтерфейсу додатку.

  курсовая работа [381,2 K], добавлен 06.05.2016

 • Формування електронного реєстру та презентацію готелів по країнах (регіонах) та містах, визначених користувачем. Структура даного програмного продукту, опис інтерфейсу з користувачем, план тестування, інструкція по експлуатації, функціональні вимоги.

  курсовая работа [199,9 K], добавлен 30.04.2016

 • Основні завдання синоптичної метеорології. Призначення та область застосування програмного продукту "Статистика метеоспостережень", функціональні вимоги до нього. Інформаційне забезпечення, структура, опис інтерфейсу. Тестування програмного продукту.

  курсовая работа [3,6 M], добавлен 30.04.2016

 • Призначення та область застосування програмного продукту "проектор-лектор", функціональні вимоги до нього. Структура інтерактивної системи. Структура програмного продукту, опис інтерфейсу з користувачем. План тестування, інструкція по експлуатації.

  курсовая работа [347,7 K], добавлен 21.05.2016

 • Характеристика об’єкта автоматизації, вимоги до системи, склад та зміст системи. Розробка функціональної схеми програмного продукту. Тестування підпрограми програмного продукту. Розробка бази даних та налаштування ECO компонент в Borland Developer Studio.

  практическая работа [1,8 M], добавлен 05.06.2014

 • Створення навчальної програми для вирішення системи лінійних рівнянь різними методами. Детальне покрокове рішення та довідкова теоретична інформація. Структура і функціональне призначення модулів програмного продукту, основні елементи його інтерфейсу.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 20.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.