Розробка бази даних будівельних витрат для розрахунку на будівництво

Визначення та опис бази даних, її структура та зміст головних компонентів, вимоги та напрямки застосування, сторони-учасники, інформаційне забезпечення. Системний аналіз за вхідною та вихідною документацією, побудова ER-моделі, реалізація сутностей.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 02.07.2015
Размер файла 586,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВА РОБОТА

Розробка бази даних будівельних витрат для розрахунку на будівництво

Вступ

системний будівництво інформаційний

Основні ідеї сучасної інформаційної технології базуються на концепції, згідно якої дані мають бути організовані в базах даних з метою систематизації знань та задоволення інформаційних потреб користувачів. Бази даних створюються і функціонують під управлінням спеціальних програмних комплексів які називаються «системи управління базами даних» (СУБД).

База даних буде застосовуватися в будівельній області. Ця область досить розвинута в Україні, тому вона потребує більшої автоматизації певних процесів для пришвидшення роботи на підприємстві.

Розробка і реалізація бази даних для підприємства яке буде виконувати розрахунок будівельних витрат на будівництво є досить актуальним, адже це зменшить кількість роботи з паперами, дозволить затрачати менше часу для пошуку необхідної інформації та пришвидшує виконання завдань пов'язаних з даними на підприємстві. База даних дозволяє пришвидшити процес обміну інформацією між працівниками фірми шляхом передачі інформації через локальну мережу, електронну пошту і т.д. Відповідно зменшити затрати часу на обмін необхідною інформацією на підприємстві.

Завданням бази даних є підвищення ефективності й продуктивності роботи працівників які будуть працювати з відповідною базою даних на підприємстві.

Актуальність теми. Будівельна область все більше розвивається на даний момент та потребує більшої автоматизації певних процесів на різних рівнях підприємства, що дозволить зберігати та систематизувати дані необхідні для користувача та пришвидшити процес пошуку необхідної інформації тим самим заощаджувати час який затрачався на ту ж саму роботу тільки з паперовими базами даних.

Мета і завдання дослідження. Мета курсової роботи є розробка програмного продукту з використанням бази даних в якій буде виведено дані про замовника будівельних матеріалів, необхідну інформацію про будівельні матеріали та дані про бригаду яка буде співпрацювати з замовником (доставляти будівельні матеріали, проводити певні будівельні роботи і т.д.).

Предмет та об'єкт дослідження. В базі даних буде знаходитися інформація про компанії які постачають будівельні матеріали та замовників будівельних матеріалів. Об'єкт дослідження «Будівельна компанія». Предмет дослідження будівельні матеріали які використовуються на будівництві.

Методи дослідження. В процесі дослідження бази даних використані наступні методи: вивчення електронних джерел через мережу Інтернет, опитування працівників.

1. Визначення та опис предметної області бази даних

1.1 Аналіз предметної області бази даних: планування та аналіз вимог

Інформаційний простір - є середовище циркуляції інформаційних потоків і фізичних засобів його функціонування, підтримки і розвитку. Особливістю інформаційного простору є наявність різнобічних потоків інформації, яка забезпечує як споживання і накопичення, так і розширене відтворення. Єдиний інформаційний простір допомагає реалізувати цілі і завдання, що стоять перед управлянням інформаційними системами.

Сучасні управлінські інформаційні системи - це головне джерело здійснення автоматизованої діяльності. Вони базуються на інформаційних технологіях, які підвищують рівень та ефективність прийняття рішень. В якості яких розглядаються окремі документи та масиви документів різного рівня, у тому числі інформаційна система з організаційно упорядкованою сукупністю документів, інформаційних технологій та засобів обчислювальної техніки і зв'язку, що реалізують інформаційні процеси. Інформаційні технології - це сукупність методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує виконання інформаційних процесів з метою підвищення їхньої надійності та оперативності і зниження трудомісткості ходу використання інформаційного процесу.

1.2 Основні сторони-учасники бази даних

Основним користувачем бази даних «Розрахунку будівельних витрат на будівництво» є менеджер з фінансів.

База даних «Розрахунку будівельних витрат на будівництво» має містити інформацію не тільки про будівельні матеріали, але й про працівників компанії та замовників будівельних матеріалів.

В базі даних буде міститися вся необхідна інформація про будівельні матеріали: компанія яка постачає, дата виготовлення, ціна, термін придатності будівельних матеріалів. Також буде вказано інформацію про працівників фірми та замовника будівельних матеріалів.

Будівельні матеріали використовуються бригадами які мають певне призначення, бригадира який керує бригадою та код бригади.

Основні задачі користувачів індивідуальної бази даних: перелік інформації, сортування, пошук та відбір певної інформації.

Будівельні матеріали повинні бути безпечними для життя та здоров'я працівників, відповідати державним стандартам України, повинні мати серію та номер товару, використовуватися за призначенням.

Менеджер з фінансів має вести облік будівельних матеріалів, додавати нові матеріали до бази даних, вилучати матеріали які закінчилися або зняті з виробництва, порівнювати ціни будівельних матеріалів.

2. Концептуальна модель «сутність-зв'язок»

2.1 Системний аналіз бази даних за вхідною та вихідною документацією

При створенні бази даних «Розрахунку будівельних витрат на будівництво» я використав функціональний підхід до системного аналізу адже функціональний підхід застосовує рух «від задач» і використовується у тих випадках, коли заздалегідь відомі функції майбутніх користувачів БД, а також відомі всі задачі, для інформаційних потреб яких створюються БД. В цьому випадку на основі виробничих документів, опитувань замовників можна чітко визначити мінімальний набір об'єктів предметної області та їх взаємозв'язок.

Діаграма варіантів використання бази даних «Розрахунку будівельних витрат на будівництво» відображає «представлення та доставка товару замовнику». Наведу опис потоків, задач діаграми і послідовності виконання.

Це всього одна з багатьох функцій яка буде виконуватися в базі даних. Актори які представлені у діаграмі: замовник та завідуючий складом будівельних матеріалів. Функції які будуть виконуватися в діаграмі: представлення каталогу необхідних товарів, замовлення товару зі складу, вимоги до товару, узгодження умов оплати, доставка товару за вимогою замовника.

Вихідні документи, які будуть формуватися у файлі бази даних: каталог товарів - буде містити усі доступні товари на даний час, їх термін придатності, термін гарантії на товар, ціну товару; список працівників - буде містити дані про працівників, які працюють в компанії на даний момент; список компаній які постачають буд. матеріали - буде містити вид товару який постачають, його ціну, гарантійний термін, термін придатності.

2.2 Визначення сутностей, атрибутів, зв'язків бази даних

У таблиці показано типи сутностей які присутні у базі даних наприклад: працівник, бригадир, завідуючий складом.

Таблиця містить такі поля:

- ім'я сутності - назва сутності яка використовується в базі даних;

- опис - терміни які описують ім'я сутностей;

- особливості використання - уточнення характеристик сутностей.

Таблиця 2.1 «Сутності бази даних»

Ім'я сутності

Опис

Особливості використання

Працівник

Загальний термін. Описує всіх робітників підприємства

Бригадир

Працівник, який керує бригадою

Кожна бригада має одного бригадира, який контролює якість роботи.

Завідуючий Складом

Працівник, який завідує матеріалами, що зберігаються на складі.

Слідкує за належним зберіганням буд. матеріалів їх наявністю на складі.

Продавець - консультант

Працівник, який співпрацює з клієнтом.

Показує каталог з буд. матеріалами потрібними покупцеві, оформлює чек, гарантію на продукцію яку придбав покупець.

Буд. матеріали

Матеріали, які зберігаються на складі.

Термін придатності, їх наявність на складі.

Склад

Місце де зберігаються буд. матеріали.

Необхідні умови для зберігання різних буд. матеріалів.

Бригада

Група робітників підпорядкована бригадиру

Складається з декількох робітників, підпорядковується одному бригадиру.

Постачальник

Фірма, яка постачає буд. матеріали.

Кількість, вид, ціна матеріалів та фірма яка їх виготовляє.

Покупець

Людина яка купує матеріали.

Ціна, якість буд. матеріалів.

Таблиця 2.2 «Типи зв'язків»

Тип сутності

Тип зв'язку

Тип сутності

Потужність

Бригадир

Керує

Бригадою

1:1

Бригада

Складається з

Робітників

1:Б

Зав. Складом

Слідкує

Буд. Матеріалами

1:Б

Продавець консультант

Співпрацює

Покупцем

1:Б

Постачальник

Постачає

Буд. матеріали

Б:Б

Буд. матеріали

Зберігаються на

Складі

Б:1

Таблиця 2.3 «Атрибути сутностей бази даних»

Тип сутності

Атрибут

Тип даних

Тип ключа

Працівник

Табельний номер

Символьний

Первинний

Ім'я

Символьний

Прізвище

По батькові

Дата народження

Дата

Дата прийняття на роботу

Дата

Місто

Символьний

Вулиця

Будинок

Символьний

Квартира

Бригадир

Серія диплому

Символьний

Вторинний Потенційний

Номер диплому

Символьний

Бригада

Назва бригади

Символьний

Первинний

Спеціалізація

Символьний

Зав. Складом

Табельний номер

Символьний

Первинний

№ складу яким завідує

Символьний

Первинний

Матеріали які зберігаються на складі

Символьний

Первинний

Продавець - консультант

П.І.П. продавця

Символьний

Первинний

Табельний номер

Символьний

Первинний

Буд. матеріали

Термін придатності

Символьний

Первинний

Призначення

Символьний

Первинний

Склад

Номер складу

Символьний

Первинний

Умови для зберігання

Символьний

Первинний

Постачальник

Ціна буд. матеріалів

Символьний

Первинний

Вид матеріалів

Символьний

Первинний

Термін придатності матеріалів

Символьний

Первинний

Покупець

П.І.П.

Символьний

Первинний

Таблиця 2.4 «Спеціалізація сутностей»

Сутність

Атрибути

Сутність

Атрибути

БРИГАДА

Код бригади

Номер бригади

ПІП бригадира

Спеціалізація бригади

СКЛАД

Номер складу

Умови зберігання матеріалів

БРИГАДИР

Табельний номер

ПІП

Адреса

Дата народження

Дата працевлаштування

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ

Табельний номер

ПІП

Адреса

Дата народження

Дата працевлаштування

БУД. МАТЕРІАЛИ

Призначення буд. матеріалів

Ціна

Гарантійний термін

Термін зберігання

Фірма яка виготовила

ПОСТАЧАЛЬНИК

Фірма яка постачає

Вид матеріалів

Якість матеріалів

Дата виробництва

Сутність

Атрибути

Сутність

Атрибути

ЗАВ. СКЛАДОМ

Табельний номер

ПІП

Адреса

Дата народження

Дата працевлаштування

Номер складу яким завідує

2.3 Побудова базової ERоделі досліджуваної бази даних

Зв'язки сутностей які були використані при побудові ER-моделі:

- продавець - консультант отримує замовлення на певну роботу та повідомляє про це бригадира;

- бригадир інформує бригаду про замовлення яке необхідно виконати;

- бригада на чолі з бригадиром відправляється на склад по будівельні матеріали;

- продавець-консультант інформує завідуючого складу про певне замовлення;

- завідуючий складом замовляє в постачальника необхідні матеріали;

- постачальник доставляє будівельні матеріали на склад, звідки їх забирає бригада робітників для певного замовлення.

3. Логічна структура бази даних. Нормалізація бази даних

3.1 Створення логічної моделі бази даних із застосуванням нормалізації

Логічна структура бази даних, яка складається з таблиць та полів різних типів, що підтримуються СУБД, яку я обрав для курсової роботи.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

3.2 Вибір та обґрунтування СУБД

На основі аналізу інших СУБД які використовуються на підприємствах різних форм власності я обираю «Клієнт-серверні СУБД» вони багатофункціональні.

Клієнт-серверна СУБД розташовується на сервері разом з БД і здійснює доступ до БД безпосередньо, в монопольному режимі. Всі клієнтські запити на обробку даних обробляються клієнт-серверної СКБД централізовано. Недолік клієнт-серверних СУБД полягає в підвищених вимогах до сервера. Переваги: ??потенційно більш низьке завантаження локальної мережі; зручність централізованого управління; зручність забезпечення таких важливих характеристик як висока надійність, висока доступність і високаябезопасность.

Для реалізації архітектури клієнт-сервер зазвичай використовують багатокористувацькі СУБД, наприклад, Oracle або Microsoft SQL Server. У таких СУБД передбачені механізми блокування та елементи управління багатокористувацьким доступом, які забезпечують захист даних від небезпеки паралельного доступу.

4. Реалізація бази даних через СУБД

4.1 Фізична реалізація сутностей бази даних засобами СУБД

Створення бази даних реалізовано за допомогою СУБД MS Access. У СУБД MS Access сутності представляють собою таблиці, поля таблиць - атрибути.

Створював таблиці які були описані в попередніх пунктах курсової роботи з відповідними полями.

Рисунок 4.1 «Список таблиць»

Таблиці зв'язані за допомогою схеми даних відповідно до логічної моделі яка описана в Розділі 3, пункт 3.1. Був обраний зв'язок «один до багатьох», це означає, що значенню елемента А відповідають багато (більше одного) значень, пов'язанню з ним елементів В. Наприклад, поміж елементами даних «код виробу» (елемент А) і «кодом матеріалів» (елементи В) існує такий взаємозв'язок бо на виготовлення одного виробу використовується багато різних матеріалів.

Рисунок 4.2 «Зв'язки сутностей»

Таблиці заповнені даними відповідно до типу даних, які вказані в конструкторі таблиць.

Рисунок 4.3 «Заповнені поля»

Рисунок 4.4 «Тип даних полів»

4.2 Реалізація завдань бази даних мовами запитів

Для створення запитів у СУБД MS Access існує спеціальна «Мова запитів SQL». Вона дозволяє зручна створювати запити до таблиць за допомогою програмного коду.

Запит мовою SQL на виведення таблиці «Бригади».

Рисунок 4.5 «Запит мовою SQL»

Після введення тексту мовою SQL маємо готовий запит.

Рисунок 4.6 «Готовий запит»

Решту запитів реалізую таким самим чином.

4.3 Розробка форми керуючого інтерфейсу бази даних

Форма - це інтерфейс бази даних. На ньому містяться засоби швидкого доступу до БД - кнопки, поля, вкладки, тощо.

Один із варіантів створення форми в MS Access за допомогою «Майстра форм».

Рисунок 4.8 «Створення форми»

Після натискання ми вибираємо таблицю або запит який необхідно вивести.

Рисунок 4.9 «Приклад форми»

Звичайні форми нам знадобляться для створення головної кнопкової форми. Головну кнопкову форму буду створювати за допомогою «Диспетчера кнопкових форм».

Рисунок 4.10 «Створюємо форму»

Додаємо до головної форми раніше створені форми.

Рисунок 4.11 «Додавання елементів в головну кнопкову форму»

Та отримуємо головну кнопкову форму.

Рисунок 4.12 «Головна кнопкова форма»

4.4 Опис тестування файлу бази даних

На етапі тестування виникла проблема зі зв'язуванням таблиць. Для зв'язування таблиць необхідні однакові типи даних у полів з однаковими назвами. Для цього я створив поля з такими ж назвами але додавав «*». Після вирішення цієї проблеми я перевірив на правильність роботу запитів, форм та створених кнопок. Для тестування бази даних я заносив данні в поля таблиць через форму. Все працює коректно.

Рисунок 4.13 «Тестування запису в таблицю через форму»

Рисунок 4.14 «Перегляд записаної інформації в таблиці»

4.5 Експлуатація та документування файлу бази даних

Для початку роботи з базою даних необхідно авторизуватися.

Рисунок 4.15 «Авторизація в БД»

Якщо логін та пароль правильний то після натиснення кнопка «Вхід» відкриється головна форма з навігацією. Кнопка «Вихід» яка позначена білим хрестиком на червоному фоні дозволяє вийти з бази даних.

Рисунок 4.16 «Робота з головною формою»

При натисненні кнопок відкриваються необхідні форми відповідно до назв. Для редагування і додавання інформації.

Рисунок 4.17 «Робота з формами»

На формі знаходяться декілька кнопок для покращення зручності роботи з даними. Кнопки які дозволяють перехід між записами, перехід на останній та на перший запис. Кнопка «Створення запису» додає новий запис в таблицю. Кнопка «Збереження запису» зберігає внесені зміни в таблицю. Кнопка «Видалення запису» видаляє вибраний запис. Кнопка «Друк» друкує вибрану форму. Кнопка «Вихід» виходить з даної форми.

База даних включає в себе: 8 таблиць, 40 запитів, 8 форм.

Запустити базу даних можна з комп'ютера з ОС Windows XP і вище сімейства Windows за допомогою програми MS Access 2007 і вище.

База даних створена за допомогою СУБД MS Access 2007. Файл бази даних має розширення.accbd (Access 2007).

Висновок

Результатом виконання курсової роботи є закріплення теоритичних знань, набутих при вивченні дистципліни «Бази даних», та їх практичне застосування. Курсова робота дозволяє ознайомитись із оформленням необхідної документації при розробці програмного продукту даного виду.

Курсова робота є важливим етапом у формуванні практичних навичок майбутнього спеціаліста. Під час написання курсової роботи я навчився визначати та описувати предметну область БД, створювати концептуальну модель «сутність-зв'язок», логічну структуру бази даних та реалізовувати базу даних за допомогою СУБД MS Access.

Створення бази даних включало створення: таблиць, запитів, звітів та інших компонентів.

Список використаних джерел

1. Г.А. Гайна - «Основи проектування баз даних»: Навчальний посібник. ? К.: КНУБА, 2005. - 204 с.

2. Закон України «Про Національну програму інформатизації».

3. Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації».

4. Закон України «Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 1998-2000 роки».

5. Пасічник В.В., Резніченко В.А. Організація баз даних та знань. - К.: Видавнича група ВHV, 2006. - 384 с.

6. Пасічник В.В., Шаховська Н.Б. Сховища даних: навчальний посібник. - Львів: «Магнолія 2006», 2008. - 492 с.

7. Гайна Г.А. Основи проектування баз даних: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2008. - 200 с.

8. Проектування інформаційних систем: Посібник \За редакцією Пономаренка В.С. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002.

9. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів \За редакцією Пономаренка В.С. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002.

10. Вєтров А.М. Проектування програмного забезпечення економічних інформаційних систем.: Посібник \ - М.: «Фінанси і статистика», 2002.

11. Г. Буч. Об'єктно-орієнтовне проектування з прикладами застосування. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002.

12. Гайдамакин Н.А. Автоматизовані інформаційні системи, бази і банки даних. Ввідний курс. - М.:Гелиос АРВ, 2002. - 368 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Системний аналіз бази даних за вхідною та вихідною документацією, визначення сутностей, атрибутів, зв’язків. Створення логічної моделі бази даних із застосуванням нормалізації, алгоритм її роботи. Розробка програмного забезпечення та інтерфейсу СУБД.

  курсовая работа [946,8 K], добавлен 02.07.2015

 • Специфікація вимог для кожного з двох користувачів. Концептуальне проектування бази даних. Визначення типів сутностей та зв’язків, доменів. Перетворення концептуальної моделі даних у логічну, визначення набору відношень, підтримки цілісності даних.

  курсовая работа [55,1 K], добавлен 15.03.2015

 • Аналіз предметної галузі, постановка задачі, проектування бази даних. UML-моделювання, побудова ER-діаграми, схеми реляційної бази даних у третій нормальній формі. Призначення і логічна структура. Опис фізичної моделі бази даних, програмної реалізації.

  курсовая работа [3,5 M], добавлен 28.11.2011

 • Розробка бази даних для меблевої фірми. Обстеження і аналіз предметної області та побудова концептуальної, логічної та фізичної моделі цієї бази даних. Використання мови програмування Visual Basic при написанні програмного коду, що обслуговує базу даних.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 24.10.2010

 • Опис вхідних та вихідних повідомлень, процедури перетворення даних. Розробка інфологічної моделі, інформаційні об’єкти та їх характеристика. Автоматизація даталогічного проектування. Опис структур таблиць бази даних на фізичному рівні, реалізація запитів.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 02.01.2014

 • Форми вихідних документів. Перелік запитів до бази даних. Побудова інфологічної моделі, її структурні компоненти: сутності, зв’язки та відносини. Перелік таблиць, опис запитів. Загальна характеристика та головний зміст форм розроблюваної бази даних.

  курсовая работа [414,5 K], добавлен 31.01.2014

 • Використання баз даних та інформаційних систем. Поняття реляційної моделі даних. Ключові особливості мови SQL. Агрегатні функції і угрупування даних. Загальний опис бази даних. Застосування технології систем управління базами даних в мережі Інтернет.

  курсовая работа [633,3 K], добавлен 11.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.