Корекція ціннісно-смислової сфери у взаємовідносинах студентів

Аналіз психолого-педагогічної підтримки ціннісно-смислового і особового самовизначення студентів для зниження рівня конфліктності особистості. Дослідження формування суспільно значущих мотивів вибору життєвого шляху, місця в світі і серед інших людей.

Рубрика Психология
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 07.02.2012
Размер файла 32,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Ціннісно-смислове самовизначення як фактор зниження рівня конфліктності особистості

Тренінг розроблявся з метою корекції ціннісно-смислової сфери самовизначення та зниження рівня конфліктності у поведінці особистості.

Дана програма розрахована на 7 занять, яка може реалізувалася практичним психологом. За характером направленості програму можна визначити як каузальну, тобто направлену на корекцію ціннісно-смислової сфери у взаємовідносинах, що впливають на самосприйняття особистості в соціальній групі; її зміст має забезпечити позитивні особистісні зміни, стабілізацію ціннісно-смислового самовизначення, зниження рівня конфліктності у поведінці.

За характером управління впливами запропонована програма є не директивною; за терміном - короткою.

Цілі: психолого-педагогічна підтримка ціннісно-смислового і особового самовизначення студентів , для зниження рівня конфліктності особистості .

Задачі:

1. Розвиток позитивної “Я - концепції”, уявлень про власні психологічні можливості, потреби, інтереси, цінності.

2. Розвиток внутрішньої регуляції в когнітивному, емоційно-вольовому поведінковому рівні.

3. Співвідношення компонентів самопізнання “хочу”, “можу”, “маю”, “треба” в учасників тренінгу.

4. Вчення аналізу реальних життєвих ситуацій, рефлексії, дій, відчуттів.

5. Формування суспільно значущих мотивів вибору життєвого шляху, місця в світі і серед інших людей.

6. Розвиток особи як суб'єкта власного життя, відповідальності її за свій вільний вибір, перед самим собою, близькими, аж до переживання власної відповідальності за долю суспільства.

7. Навчання учасників тренінгу у розкриті свого сприймання, дій, що можна назвати сприйманням самого себе, розвивати комунікативні навички, почуття, підтримувати з людьми добрі стосунки, розв'язувати конфлікти.

Учасники:

Група складається з респондентів(випускників полтавського національного педагогічного університету), які раніше були задіяні до наукової роботи,віком 21-25 років. На умові повної добровільності.

1. Час (частота і тривалість кожного заняття подаються в таблиці).

2. Програма тренінгу (таб. 1).

Таблиця 1. Програма тренінгу

Назва теми

Задачі

Кіл-сть год.

Примітки

1

Введення

Визначення мети, завдань, принципів роботи. Створення атмосфери спільності, довіри і взаєморозуміння в групі.

1,5

Знайомство.

Вправи: “ Візитка” “Моя картина світу”, “Цінності”.

2

“Частини мого Я”

Розвиток уявлень про себе, адекватної позитивної самооцінки, корекція особових недоліків.

1,5

Вправи “Упевнена, невпевнена і груба поведінка”, “Чорне і біле крісла”.

3

“Мої сильні сторони” (здібності, інтереси, упевненість в собі і ін.)

Формування досвіду позитивного відношення до себе.

1,5

Вправи “Контраргументи”,"Мій портрет в променях сонця", “Автопілот”

4

” Я відрізняюсь від інших. ”

Переосмислення уявлень про свій образ Я, усвідомлення власної індивідуальності.

1,5

Вправи “Мій Всесвіт”, “Верстові стовпи мого майбутнього”, “Компліменти”.

5

“ Мої ціннісно орієнтацій ні ідеали, особистісний зміст”

Визначення "Я - ідеального", особистісних смислів і цінностей.

1,5

Вправи “Мої ідеали”“Сенс життя”,

6

“ Вибір засобів досягнення цінностей - цілей і сенсів. Проблеми і труднощі”

Формування у студентів здібностей до самостійного вибору та ціле покладанні.

1,5

Групова дискусія “Чим відрізняється мрія від мети?”. Вправа “Розробка особистого життєвого плану”.

7

Підсумкове заняття

Розвиток мотивації самоудосконалення і самоактуалізациі.

1,5

Групова дискусія “Значення мети в житті людини”. Вправи “Лист з майбутнього”.

Всього

10,5

Кожне заняття, розраховане на 1,5 год., мало наступну структуру:

- Думки і почуття з приводу минулої зустрічі. Це забезпечувало наступність і безперервність всього тренінгу. Учасники висловлювалися по колу.

- Тема зустрічі. Учасники висловлювали думки у вільному режимі, у довільній послідовності.

- Базова частина. Тренер задав гру, яка найчастіше проводилася в два етапи: перший визначав проблемність ситуації, другий - містив спроби і експериментування групи з вирішення проблеми конструктивними шляхами.

- Рефлексивне обговорення подій, що відбулися. Думки та почуття, що виникали в процесі гри та з приводу гри. Це простір для формування зворотного зв'язку. Він мав стати основою для узагальнення групового досвіду з вирішення проблем.

Зустрічі відбувалися в той самий день, в тому самому місці, в той самий час. Це створювало середовище, необхідне для формування довірливих стосунків.

Кожному учаснику надавався приблизно однаковий час і можливість участі в груповому процесі. Якщо хтось узагалі не брав участі в роботі, тренер звертав на це увагу, аж до обговорення даного факту під час рефлексії.

Заняття № 1

психологічний ціннісний конфліктність студент

Тема : Введення

Цілі:ознайомлення з особливостями перебігу тренінгових занять,набуття навичок роботи в групі.

Задачі: визначення мети, завдань, принципів роботи. Створення атмосфери спільності, довіри і взаєморозуміння в групі.

Час:1,5години

Обладнання:папір,різнокольорові олівці,ручки.

План

1.Організаційний момент (15хв)

Вправа “ Візитка”

Протягом 5 хвилин кожен учасник вибирає собі тренінгове ім'я, оформляє візитку і готується до взаємного поданням. Основне завдання - підкреслити свою індивідуальність. Треба сказати про себе так, щоб всі учасники відразу запам'ятали. Всі сідають в коло. По черзі, кожен називає своє ім'я і підкреслює свої особливості.

Правила групової роботи.

На початку роботи в загальних рисах розкривається, чим буде займатися група, яка її мета, в чому полягає особливість простору групи. Це окреслювало її межі і відокремлює від зовнішнього життя, що створює можливості для посилення корекційних впливів.

Далі декларуються та обговорюються правила роботи групи.

Вправа «Очікування учасників».

Учасникам роздаються невеликі аркуші паперу (бажано липкого). Тренер просить підлітків написати, що саме вони очікують від занять у тренінгу спілкування. Після цього аркуші вивішуються на дошці.

2.Практична частина(1 год)

-Вправа “Моя картина світу ”(25хв)

Кожен з учасників отримує аркуш паперу и оливці,на протязі 7 хв вони мають намалювати те,що для них є значимим,тобто ту картину світу якою вони живуть. Після цього кожен демонструє малюнок та проговорює його.

-Вправа“Цінності ”(25хв)

Учасникам групи роздаються списки можливих людських цінностей: - цікава робота - хороша обстановка в країні - суспільне визнання - матеріальний достаток - любов - сім'я - задоволення, розваги - самоудосконалення - свобода - справедливість - доброта - чесність - щирість - віра - цілеспрямованість Потім кожному пропонується вибрати із списку п'ять найголовніших для нього цінностей і дві цінності, які не дуже значимі в даний момент. Після етапу індивідуальної роботи учасники об'єднуються в малі підгрупи (по 3-4 людини) і обговорюють свої варіанти. Потім відбувається загальногрупове обговорення, під час якого учасники діляться своїми враженнями.

Заключний етап(15хв)

- Рефлексія «Сьогодні я зрозумів ...». (10хв)

-Прощання «Усмішка другу». Кожен по колу посміхається один одному.

Заняття № 2

Тема: “Частини мого Я”

Цілі:набуття навичок корекції особових недоліків, ознайомлення з можливостями розвитку уявлення про себе.

Задачі: розвиток уявлень про себе, адекватної позитивної самооцінки, корекція особових недоліків.

Час:1,5год

Обладнання: два крісла, одне з них накрити білим матеріалом, інше - чорним.

План

1.Організаційний момент (10хв)

-Ритуал вітання «Здрастуйте».

Ведучий пропонує привітатися учасникам так, як вітають один одного народи різних країн:

- У Новій Зеландії - плечима;

- В Колумбії - спинами;

- В Зімбабве - колінами;

- В Китаї - носами та ін.

- обговорення того,як змінилося життя кожного з учасників після минулого заняття тренінгу. Визначення результатів тренінгу та обговорення побажань щодо даного заняття.

2.Практична частина(1 год)

-Вправа“Упевнена, невпевнена і груба поведінка”

Кожному учасникові групи пропонується продемонструвати невпевнену поведінкову реакцію, агресивну реакцію і упевнену реакцію в якійсь гіпотетичній ситуації. Наприклад, можна уявити, що ваш друг «забув» повернути узяті у борг гроші. Агресивна реакція в цьому випадку може бути такій: «Біс! Я так і знав, що тобі не можна довіряти. Зараз же поверни мої гроші!» Невпевнена реакція може бути виражена такими словами: «Пробач, я не хочу бути настирливим, але, можливо, ти не будеш дуже затримуватися з поверненням цих грошей?» Нарешті, упевнена поведінка може включати таку фразу: «Я вважав, що ми домовилися: ти повинен був повернути мені гроші сьогодні. Буду дуже вдячливий, якщо ти зможеш зробити це не пізніше за п'ятницю».

Треба, щоб свої способи поведінки продемонстрували всі учасники групи, навіть якщо часу кожному вистачить лише на один з трьох варіантів. Для цього кожному з учасників має бути запропонована ситуація, відмінна від тих, що були раніше запропоновані іншим. Якщо при роботі над цими ситуаціями удаватися до ролевих ігор, учасники групи можуть ототожнювати себе з найупевненішими, невпевненішими або агресивнішими людьми з числа їх знайомих. При цьому вони повинні пам'ятати, що невербальна поведінка Треба, щоб свої способи поведінки продемонстрували всі учасники групи, навіть якщо часу кожному вистачить лише на один з трьох варіантів. Для цього кожному з учасників має бути запропонована ситуація, відмінна від тих, що були раніше запропоновані іншим. Якщо при роботі над цими ситуаціями удаватися до рольових ігор, учасники групи можуть ототожнювати себе з найупевненішими, невпевненішими або агресивнішими людьми з числа їх знайомих. При цьому вони повинні пам'ятати, що невербальна поведінка говорить про людину не менше, ніж вимовні ним слова, тому інтонації, жести і пози повинні відповідати змальовуваній реакції. Якщо для цієї вправи використовують ситуації, які приведені нижче, можна або викликати добровольців з числа учасників групи, або обходити всіх по черзі. При цьому треба, щоб кожен отримав зворотний зв'язок від учасників групи, яка оцінюватиме міру упевненості або агресивності його реакцій. Абсолютно правильних реакцій в таких випадках не буває , і їх обговорення може бути дуже інформативним.

-Вправа «Чорне і біле крісло»(25хв). Варіант А. Окремо від круга, але так, щоб всім було добре видно, поставити два крісла, одне з них накрити білим матеріалом, інше - чорним. Запропонувати одному з учасників зайняти біле крісло, всі останні члени групи сідають по черзі в чорне крісло і говорять учасникові, що зайняв біле крісло, його недоліках, що заважають, на їх думку, спілкуванню. Що сидить в білому кріслі може попросити уточнити те або інший вислів, ставити додаткові питання, але не має права на заперечення або на виправдання. Варіант В Так само, як у варіанті А, лише один з членів групи займає чорне крісло, а всі останні учасники, по черзі сідають на біле крісло, повинні, характеризуючи того, що сидить навпроти, називати лише його позитивні якості. Необхідною умовою проведення даної гри є уміння слухати і давати зворотний зв'язок кожним учасникам групи. Ведучий нагадує про правила хорошого слухання. В ході процедури і до кінця заняття, а також на початку наступного, ведучий повинен приділити особливу увагу психологічному стану тих учасників групи, які займали крісло, бажано не залучати до них увагу групи, дати їм можливість на деякий час «виключитися» з подальшої роботи, в разі необхідності після заняття ведучий розмовляє з ними індивідуально.

Заключний етап(5хв):

-Рефлексія «Сьогодні я зрозумів ...».

-Прощання «Усмішка другу». Кожен по колу посміхається один одному.

Заняття №3

Тема: “Мої сильні сторони”

Цілі:створення умов для саморозкриття

Задачі: Формування досвіду позитивного відношення до себе.

Час:1,5год

Обладнання:різнокольорові олівці,папір.

План:

1.Організаційний момент(10 хв)

- Ритуал вітання «Здрастуйте» (за бажанням учасників).

Обговорення того,як змінилося життя кожного з учасників після минулого заняття тренінгу.Визначення результатів тренінгу та обговорення побажань щодо даного заняття.

2.Практична частина

- Вправа "Контраргументи"(45хв)

Кожен член групи повинен розповісти іншим учасникам про свої слабкі сторони - про те, що він не приймає в себе. Це можуть бути риси характеру, звички, які заважають у житті, які хотілося б змінити. Решта учасників уважно слухають і після закінчення виступу обговорюють сказане, намагаючись привести контраргументи, тобто те, що можна протиставити зазначеним недоліків або навіть показуючи, що наші слабкості в одних випадках, стають нашою силою в інших.

-Вправа "Мій портрет в променях сонця"(15хв)

Учасники тренінгу малюють сонце. У центрі сонячного кола пишуть своє ім'я і малюють свій портрет. Уздовж променів записати всі свої достоїнства, все хороше, що знають про себе.

Обговорення важливості позитивної самооцінки, позитивного мислення для досягнення життєвих цілей.

-Вправа "Автопілот"(15хв)

Учасники розмірковують про те, якими їм хотілося б стати: як себе вести, як ставитися до себе й оточуючих і т.д. Відповідно до цього кожен складає програму для свого «автопілота» за певною схемою, наприклад: «Я впевнений у собі; я доброзичливий». Коли програма готова, кожен учасник читає її вголос так, щоб у присутніх виникло переконання, що ця людина саме такий.

Заключний етап(5хв):

-Рефлексія «Сьогодні я зрозумів ...».

-Прощання «Усмішка другу». Кожен по колу посміхається один одному.

Заняття №4

Тема: ” Я відрізняюсь від інших. ”

Цілі: навчити вирішувати свої життєві проблеми, показати важливість цінностей

Задачі: переосмислення уявлень про свій образ Я, усвідомлення власної індивідуальності.

Час:1,5год

Обладнання:різнокольорові олівці,папір,ручки.

План:

1.Організаційний момент(10 хв)

- Ритуал вітання «Здрастуйте» (за бажанням учасників).

Обговорення того,як змінилося життя кожного з учасників після минулого заняття тренінгу. Визначення результатів тренінгу та обговорення побажань щодо даного заняття.

2.Практична частина

- Вправа "мій всесвіт"(45хв)

Учасникам дається інструкція,яку повинні дотриматися.

Інструкція: в центрі листа (формату А4) намалюйте сонце (коло) і в ньому напишіть букву "Я". Від центру сонця прочертите лінії - промені сонця (18-20 ліній). Над кожним променем ви будете писати питання, а під променем відповідь:

- Які книги я люблю читати?

- Про що я мрію?

- Про що мені приємно згадувати?

- Про що мені неприємно згадувати?

- Який у мене характер?

- Який настрій у мене буває найчастіше?

- Що я вмію робити найкраще?

- Чим я люблю займатися більше?

- Чи часто я в чому-небудь сумніваюся?

- Чого в мені більше: впевненості в собі або боязкості?

- Розумію я гумор, жарти?

- Як я ставлюся до себе?

Обговорення: (не менше 5 осіб). Чи подобається Вам ваша зоряна карта? Чи вийшло заповнити всі промені? Чи з'явилося бажання доповнити або виправити відповіді?

Висновок: Подивіться на ваше сонце. У вас вийшов якийсь образ внутрішнього світу. "Зоряна карта" кожного показує, скільки у Вас можливостей, наскільки Ви унікальні. Окреслені якості допомогли Вам стати тим, ким Ви є. Вони в подальшому допоможуть Вам досягати успіху в житті. Якщо хтось сумнівається в заявлених ним самим же якостях, вони можуть заважати досягати мети (успіху) - це не страшно. Дуже добре, що Ви це усвідомили. Це вже досягнення. Вас можна привітати, у Вас почався процес вдосконалення.

"Ти досконалий:

Кожен твій порок точно визначений,

Кожен твій недолік на потрібному місці,

Кожен твій божевільний вчинок здійснений в потрібний час.

Тільки Творець міг зробити так,

Що ця нісенітниця функціонує ". Рам Цзи.

Цікава істота - людина; замість того, щоб радіти і бути вдячним, він часто незадоволений життям. Те, що є, вважає цілком очевидним, і сумує про те, чого поки у нього немає

-Вправа “Верстові стовпи мого майбутнього”(20 хв)

У цій вправі учасники складають список того, що їм хотілося б зробити в майбутньому, щоб упорядкувати свої цілі. Перевага цього способу роботи полягає в тому, що він підсилює відчуття спрямованості і безперервності життя.

Інструкція

Я хочу показати вам, як без всякої астрології можна зазирнути у своє майбутнє. У кожного з вас є безліч надій і бажань. Деякі з них зможуть, цілком ймовірно, втілитися в життя, іншим же судилося залишитися в царстві думок і уявлень. Визначте, як далеко в майбутнє ви хочете зазирнути. Може бути вам цікаво побачити своє життя через рік або два, а може бути - через десять років?Тепер подумайте, чого ви хочете досягти за цей час. Що ви хочете створити? Чому навчитися? Ким стати? Від чого ви хотіли б відмовитися або звільнитися?Уявіть собі, що кожна важлива мета цього життєвого відрізка є верстовим стовпом на шляху життя, по якому ви йдете. І коли ви доходите до чергового верстового стовпа, ви можете сказати собі: "Це я вже зробив!". Вибирайте тільки такі цілі, які для вас позитивно забарвлені і гідні того, щоб до них прагнути. Причому їх повинно бути не більше шести-восьми. Розставте їх у потрібній часовій послідовності і позначте кожен верстовий стовп декількома ключовими словами. Коли ви це зробите, перечитайте список своїх цілей на майбутнє і напишіть, що ви думаєте про нього, наскільки розумним він вам видається. У вас є на це 20 хвилин ...

-Вправа «Комплімент»(10 хв).

Учасники шикуються в два кола - внутрішній і зовнішній, обличчям один до одного. Кількість осіб в обох колах однакове. Учасники, що стоять навпроти, говорять один одному компліменти. Потім по команді ведучого внутрішнє коло зрушується (за годинниковою стрілкою), партнери міняються. Процедура повторюється до тих пір, поки кожен учасник внутрішнього кола не зустрінеться з кожним учасником зовнішнього кола.

Заключний етап(5хв):

-Рефлексія «Сьогодні я зрозумів ...».

-Прощання «Усмішка другу». Кожен по колу посміхається один одному.

Заняття №5

Тема: Мої ціннісно-орієнтаційні ідеали, особистісний зміст

Цілі:навчити виокремлювати та ранжувати ціннісно орієнтаційні ідеали.

Задачі: визначення "Я - ідеального", особистісних смислів і цінностей.

Час:1,5год.

Обладнання:гарний настрій.

План:

1.Організаційний момент(10 хв)

- Ритуал вітання «Здрастуйте» (за бажанням учасників).

Обговорення того,як змінилося життя кожного з учасників після минулого заняття тренінгу. Визначення результатів тренінгу та обговорення побажань щодо даного заняття.

2.Практична частина(1год,15хв)

- Вправа "Мої ідеали" (за Дубровиной І.В.)(35хв)

Ведучий пропонує учасникам виділити чималі періоди свого життя і спробувати пригадати, хто з нині живих або жили в минулому людей був для них прикладом, на кого вони хотіли бути схожими - в чомусь або в усьому. Це можуть бути не тільки рідні та близькі, знайомі, друзі і т.д., але також і герої-персонажі книг, фільмів, п'єс, це й історичні особистості (письменники, художники, політики і т.д.) і нині живуть знаменитості . Чим вони привабливі?Варто обговорити думку учасників.

-Вправа "Сенс життя" (по Фопель К.)(40хв)

Інструкція: Сядьте, будь ласка, прямо і зробіть кілька глибоких вдихів і видихів ... Закрийте очі і зосередьтеся. Уявіть собі старовинну віллу, яка зараз незаселена. Огляньте це зданіе. Пройдітесь по всіх кімнатах, помилуйтеся старовинними меблями, світильниками, картинами і килимами. (1 хвилина)Тепер підніміться сходами на другий поверх, пройдіть через спальню ...Зверніть увагу на фіолетову портьєру, трохи прикриває широку дерев'яну двері ... Відсуньте портьєру убік і відкрийте двері ...Зараз ви бачите другі сходи, курну і всю в павутині. Очевидно, нею дуже давно ніхто не користувався ... Повільно підніміться сходами і відкрийте знаходиться вгорі двері ...Ви опинилися в старій бібліотеці, наповненою світлом, що ллється з вікон і проникаючим крізь скляний дах. Спробуйте прочитати кілька назв книг ... Раптом ви помічаєте, що в кутку кімнати сидить якийсь чоловік ...При аналізі отриманих ранжировок цінностей звертається увага на їх угруповання в змістовні блоки по різних підставах. Так, наприклад, можна виділити "конкретні" та "абстрактні" цінності, цінності професійної самореалізації та особистого життя і т.д. Інструментальні цінності можуть групуватися в етичні цінності, цінності спілкування, цінності справи, індивідуалістичні і конформистское цінності, альтруїстичні цінності, цінності самоствердження і цінності прийняття інших і т.д. Необхідно спробувати вловити індивідуальну закономірність. Якщо не вдається виявити жодної закономірності, можна припустити не сформованість у респондента системи цінностей або нещирість відповідей в ході обстеження.

Заключний етап(5хв):

-Рефлексія «Сьогодні я зрозумів ...».

-Прощання «Усмішка другу». Кожен по колу посміхається один одному.

Заняття №6

Тема: Вибір засобів досягнення цінностей - цілей і сенсів. Проблеми і труднощі

Цілі:навчити долати проблеми і труднощі,шляхом адекватного вибору засобів досягнення цінностей.

Задачі: формування у студентів здібностей до самостійного вибору та цілепокладанні.

Час:1,5год

Обладнання:ручка,папір.

План:

1.Організаційний момент(10 хв)

- Ритуал вітання «Здрастуйте» (за бажанням учасників).

Обговорення того,як змінилося життя кожного з учасників після минулого заняття тренінгу. Визначення результатів тренінгу та обговорення побажань щодо даного заняття.

2.Практична частина(1год,15хв)

- Групова дискусія“Чим відрізняється мрія від мети?”( 20хв)

Кожний з учасників має відповісти на питання “Чим відрізняється мрія від мети?”,а інші учасники мають вислухати та задати питання в ході обговорення.

- Вправа "Розробка особистого життєвого плану" (50хв) 1) Оцініть свою життєву ситуацію (обстановку), відповівши на такі запитання, пов'язані з різним сферам життєдіяльності. Відповіді можна тримати в пам'яті, але краще зафіксувати у своєму щоденнику або на папері.

Освіта

Чи маю я чітку картину про своє навчання та її цілі? Що потрібно робити і яких результатів (показників) я хочу досягти?

Чи допомагає моє навчання в досягненні інших життєвих цілей?

Які мої цілі (ближні та дальні) у навчанні?

Чи є у мене ентузіазм і прагнення до навчання (мотивація)?

Що зараз приваблює мене в навчанні?

Які сильні та слабкі сторони моєї мотивації?

Чи відповідає навчання моїм особистим потребам?

Що для мене найцінніше в навчанні?

Економічний стан

Чи задоволений я своїм економічним становищем?

Чи є у мене борги?

Які мої потреби у фінансуванні?

Які заходи я можу в разі необхідності вжити для поліпшення економічного становища?

Фізичний і психічний стан

Яка моя загальна форма? Проходжу я регулярно диспансеризацію?

Чи часто я беру лікарняні? З чим це пов'язано?

Займаюся я регулярно спортом?

Чи достатньо я сплю? Харчуюся Чи я правильно? У нормі моя вага?

У яких кількостях вживаю алкоголь?

Які заходи я можу прийняти для поліпшення свого фізичного стану?

Який настрій у мене переважає?

Що мене найбільше турбує (дратує)?

Чи можу я керувати своїм психічним станом?

Взаємовідносини з оточуючими

Чи є у мене друзі? Широкий чи їх коло? Як я дбаю про дружні стосунки?

Як часто я підтримую контакт з друзями?

Щиро я цікавлюся думкою і точкою зору інших?

Як я враховую точку зору інших? Чи цікавить інших моя думка?

Нав'язую я іншим свої думки та сої думку?

Чи вмію я слухати? Чи вмію я цінувати людей, з якими спілкуюся?

Як це проявляється?

Як я веду себе в конфліктній ситуації?

Що для мене найголовніше у взаєминах з оточуючими?

Загальнокультурний і професійне саморозвиток

Розвиваю я себе постійно тим чи іншим способом?

Читаю я регулярно газети, щотижневі видання, спеціальну (професійну) і художню літературу?

Стежу чи я за новинами дня: з газет, радіо, телебаченню?

Беру участь я в науково-практичних конференціях?

Чи є в мене хобі?

Чи є у мене особистий план розвитку?

Що мене приваблює в професії?

Як я уявляю собі своє професійне майбутнє?

Що для мене найбільш важливо у професійному саморозвитку?

Чого я хочу досягти в професії?

Якими спеціальностями я хотів би опанувати?

Яким я уявляю собі колектив колег, в якому мені доведеться працювати?

Сімейне життя

Розумію я значення сім'ї?

Чи влаштовує мене моя сімейна ситуація на сьогоднішній день?

Чи зміниться вона в найближчі роки і як? Приділяю я достатньо часу своїй родині?

Чи є в моїй родині загальні інтереси?

Чи знаю я членів своєї сім'ї - їх потреби та думки?

Чи можу я створити та підтримувати в своїй сім'ї відкриту і душевну атмосферу?

2) Відповіді на поставлені запитання допоможуть Вам глибше усвідомити свою життєву ситуацію і скласти особистий план розвитку та професійної кар'єри.

Планування

Сформулюйте 3-5 головних цілей вашого життя. Біля кожного коротко напишіть, чому вони важливі для Вас і до якого терміну вони мають здійснитися. Вкажіть фактори, що сприяють і перешкоджають досягненню Ваших життєвих цілей. Які найбільш критичні пункти в досягненні Ваших життєвих цілей? Як їх подолати?

Що Вам потрібно задіяти для досягнення своїх життєвих цілей (час, гроші, здоров'я, пожертвувати іншими інтересами і т. д.)? Чи готові Ви задіяти ці фактори або потрібно змінити свої цілі? Запишіть приватні цілі і плани діяльності, що сприяють досягненню ваших цілей. Бажано, щоб один із слухачів поділився виконанням цієї вправи. Життєвий план конкретної людини не обговорюється, але можуть ставитися питання: "У кого є аналогічні цілі"? та ін

Формування ділової цілеспрямованості

Досягти успіху в житті можна тільки тоді, коли у Вас є чітка мета.

Вирішіть, чого Ви хочете

Складові успіху:

мати ясну, точну картину того, що Ви хочете (чіткість мети, сенсорна специфічність);

мати пріоритет мети і вміти зосередитися на більш важливих;

визначити реальність досягнення конкретних цілей;

поєднувати наявність мети з почуттям впевненості у тому, щоб Ви дійсно хотіли її досягти і хочете зробити все, що потрібно для її досягнення.

3) Уявіть себе через три роки, через п'ять років (навчання, економічне становище, фізичний і психічний стан, стосунки з оточуючими, загальнокультурний і професійне саморозвиток, сімейне життя, професійна діяльність, хобі).

Заключний етап(5хв):

-Рефлексія «Сьогодні я зрозумів ...».

-Прощання «Усмішка другу». Кожен по колу посміхається один одному.

Заняття №7

Тема: Підсумкове заняття

Цілі:провести аналіз мотиваційної сфери особистості.

Задачі: розвиток мотивації самоудосконалення і самоактуалізациі

Час:1,5год

Обладнання:гарний настрій.

План:

1.Організаційний момент(10 хв)

- Ритуал вітання «Здрастуйте» (за бажанням учасників).

Обговорення того,як змінилося життя кожного з учасників після минулого заняття тренінгу. Визначення результатів тренінгу та обговорення побажань щодо даного заняття.

2.Практична частина(1год,10хв)

- Групова дискусія “Значення мети в житті людини”(30хв)

-Вправа "Лист з майбутнього"(40 хв)

Найважчі проблеми буває легше вирішувати, якщо людина вміє впевнено і оптимістично дивитися в майбутнє. У цій вправі погляньте на своє справжнє із благополучного майбутнього, в якому сьогоднішні проблеми вже давно знайшли своє рішення. «Давайте дамо вашій свідомості невелику перерву. Ви інтенсивно попрацювали і глибоко розібралися в проблемі. Ви розумієте причини своїх труднощів, ви знаєте, як вони проявляються. Ви продумуєте рішення.

Однак ми зможемо надати собі додаткову допомогу, якщо поставимо роботу і нашому несвідомому, яке продовжує працювати навіть тоді, коли ми спимо. Ви знаєте історію відкриття хімічної формули бензолу? Це сталося у сні.

Тому я хочу запросити вас на своєрідний сон наяву. Уві сні ми можемо легко і просто переміщатися в часі - перелітати в минуле, в майбутнє, знову повертатися в сьогодення і т. д. Причому наше несвідоме робить все це з грацією фігуриста, що малює на дзеркальній поверхні льоду химерні візерунки.

Уявіть собі, що ваше несвідоме переміщається на кілька років в майбутнє, наприклад, на два роки, на п'ять чи десять років і з цієї точки майбутнього коментує ваше сьогоднішнє життя, ваші поточні обставини і проблеми. Воно відкриває вам, як ваше життя буде складатися далі. Ви можете побачити, як ви вирішили свої сьогоднішні проблеми, коли це сталося, або дізнатися, який шлях ви обрали для того, щоб обійти проблему, не піддається вирішенню. З якогось моменту в майбутньому напишіть собі листа, що малює панораму вашої подальшому житті, де сьогоднішні тривоги давно перетворилися на твердий ґрунт завтрашнього дня. Поставте дату, не забудьте написати звернення і підписатися. У вас є на це півгодини ».

- Напишіть це у своєму живому журналі.

Заключний етап(10хв):

-Рефлексія «Сьогодні я зрозумів ...».

-Рефлексія «Після тренінгових занять в моему житті помітні такі зміни...».

-Прощання «Усмішка другу». Кожен по колу посміхається один одному.

Література

1. Немчинова Н. Тренинг тренеров. Развитие лидерских качеств и навыков взаимодействия с малой группой / надежда Немчинова - М.: Чистые пруды, 2008 - 32 с. (Библиотечка “Первое сентября”, серия “Школьный психолог” (с. 18-20))

2. Сафин В.Ф. Психические отклонения в развитии детей и методы их психокоррекции. - Уфа: Китап, 1994. - 80 с. (с. 61-65)

3. Нуриманова Ф.К. Развитие ценностно-смыслового самоопределения старшеклассников: Учебно-методическое пособие. - Уфа: БИРО. - 47 с. (с.23-25)

4. Торн К., Маккей Д. Тренинг. Настольная книга тренинга. - СПб.: Питер, 2002. - 208 с. Ил. - (серия “Эффективный тренинг”) (с.158-160).

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття життєвого і професійного самовизначення в психології, наукове дослідження цього феномену. Проблеми становлення особистості в старшому підлітковому віці, особливості професійного самовизначення, методика і результати практичного дослідження.

  дипломная работа [134,0 K], добавлен 12.02.2011

 • Обґрунтування наукових підходів до вивчення ціннісно-смислової сфери особистості. Становлення особистісної зрілості в юнацькому віці в залежності від системи ціннісних орієнтацій. Розробка методики оцінки рівня самоактуалізації студентів-першокурсників.

  дипломная работа [157,5 K], добавлен 19.09.2012

 • Особливості професійно-особистісного розвитку студентів-психологів і формування особистісної готовності до професійної діяльності. Протікання процесу життєвого самовизначення людини та розвиток його самопізнання. Мотивація успішності навчання студентів.

  курсовая работа [630,5 K], добавлен 02.12.2014

 • Соціально-психологічні особливості студентського віку та емпіричне дослідження ціннісно-мотиваційної сфери. Специфіка навчальної мотивації студента, а також діагностика за методикою "Методика вивчення мотивації професійної діяльності" К. Замфир.

  курсовая работа [68,4 K], добавлен 01.11.2012

 • Дослідження соціально-психологічних особливостей феномену суїциду. Вивчення причин, мотивів, функцій суїцидальних умислів особистості, форм та факторів, що впливають на самогубство. Аналіз особистісних криз у студентів та рис, властивих суїцидентам.

  статья [21,4 K], добавлен 07.11.2017

 • Особливості роботи над мотиваційною сферою студентів з обмеженими можливостями. Етапи емпіричного дослідження активізації мотивації досягнення успіху та уникнення невдачі. Розробка соціально-педагогічної програми розвитку мотиваційної сфери студентів.

  дипломная работа [353,3 K], добавлен 10.11.2011

 • Аналіз проблеми спрямованості особистості у філософської, психологічної та педагогічної літератури. Формування відповідних компонентів професійної спрямованості майбутніх психологів. Методики діагностування типу спрямованості особистості студентів.

  автореферат [61,0 K], добавлен 19.04.2013

 • Поняття самовизначення та її роль у розвитку особистості. Різновиди та етапи самовизначення. Взаємозв’язок з розвитком мотиваційної сфери. Рольове та суб’єктивне самовизначення. Суб’єктивне самовизначення як необхідна умова та механізм самореалізації.

  реферат [32,9 K], добавлен 26.01.2013

 • Визначення гендерного типу особистості у студентів-спортсменів. Аналіз тенденцій до маскулінізації дівчат-спортсменок. Порівняльна характеристика студентів-спортсменів та учнівської молоді, які не займаються спортом щодо їх особистісних характеристик.

  статья [16,2 K], добавлен 24.04.2018

 • Сучасні підходи до розуміння поняття "цінності" у психології. Аналіз процесу їх формування в юнацькому віці. Експериментальне дослідження психологічних особливостей динаміки ціннісних орієнтацій старшокласників і студентів та особливостей його перебігу.

  магистерская работа [157,9 K], добавлен 19.10.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.