Проблема об’єктивного методу в психології

Проблема психологічного дослідження. Загальна характеристика об'єктивності в науці. Концепції різних психологічних шкіл стосовно об’єктивних методів в психології. Формула детермінації психічного за Рубінштейном, її найважливіші методологічні особливості.

Рубрика Психология
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 02.05.2012
Размер файла 19,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСТИТЕТ імені Тараса Шевченка

Інститут післядипломної освіти

Контрольна робота з курсу:

«Методологічні конструкти сучасної психології»

на тему: «ПРОБЛЕМА ОБ'ЄКТИВНОГО МЕТОДУ В ПСИХОЛОГІЇ»

Вступ

Опозиція об'єктивного і психологічного описів подій пізнаваного нами світу виникла задовго до самої психологічної науки і пов'язана з особливим характером тих підстав, на яких виникло взагалі наукове знання як таке. Пошук об'єктивного методу вивчення психологічних явищ лише відтворює її в загостреній формі. Пошук цей робили численні напрямки і школи психології. Він триває і зараз. Ясно, що він має не тільки лише академічний або філософсько-гносеологічний, а й практичний, прикладний зміст.

Різні варіанти вирішення проблеми об'єктивного і психологічного коливаються між двома полюсами: або об'єктивність методу досягається ціною відмови від розуміння психічної реальності, або збереження психічного досягається ціною відмови від об'єктивності аналізу. При цьому в обох випадках психологічне і суб'єктивне ототожнюються. В результаті створюються труднощі і тупики у вирішенні багатьох питань психології, починаючи від приватно-методичних і закінчуючи визначенням її предмета.

Об'єктивний метод (в психології) (англ. objective method).

1. У широкому сенсі: сукупність загальних шляхів, засобів і вимог до психологічного дослідження, що забезпечують максимальну однозначність і надійність одержуваних результатів.

2. У вузькому розумінні об'єктивний метод протиставляється інтроспекції і позначає способи вивчення зовнішніх реакцій, які піддаються реєстрації досліджуваних.

Труднощі пошуку об'єктивних методів в психології

Прагнення до пошуку об'єктивних методів психологічного дослідження, так само як і втрата віри в їх існування породжують в психології безпрецедентні для будь-якої іншої науки за своєю різноманітністю форми редукції психічного. При цьому корисні міждисциплінарні зв'язки психологічної науки, які розширюються, призводять до втрати предмета власного дослідження. Саме так виникли й нині співіснують численні варіанти редукціонізму: нейрофізіологічний, логіко-педагогічний, інформаційно-кібернетичний, соціокультурний та ін.

У психології, наприклад, здається звичайним розглядати будь-який психічний процес, будь то сприйняття, пам'ять, мислення як той, що має предметно-смисловий зміст. Але вже складніше йде справа з протяжністю цих процесів в часі та їх просторовість. Перша складність пов'язана з шокуючою властивістю психічного, що воно трансформує час, стискаючи його або розтягуючи і навіть примушуючи "текти назад ". Тому вчені вважають за краще тимчасову протяжність психічного залишити мистецтву, яке, втім, непогано справляється з нею і вміє не тільки "зупинити мить ", але і показати в ньому сьогодення, минуле і майбутнє. Але основна трудність відноситься до можливої просторовості психічних процесів та їхніх продуктів. Адже у випадку з мистецтвом ясно, що варто нам подумки позбавити, наприклад, образотворчі його жанри простору, як ми тим самим ми знищимо його. Але чому ж ми з легкістю незвичайною проробляємо подібну варварську процедуру із психічною реальністю? Нам нагадають, що про просторовість психічного відповідно до декартових протиставлень душі і тіла говорити зовсім не прийнято. Отже, ми маємо таку картину. Психічне має предметно-смислову реальність, яка, існуючи у часі (та й то переданому до компетенції мистецтва), не існує в просторі. Звідси зазвичай і виникає банальна ідея помістити цю дивну реальність, тобто психічне, в просторі мозку, як раніше поміщали його в простір серця, печінки і т.п.

Потрібно сказати, що подібний хід думки можна виявити не тільки у фізіологів, а й у психологів. Наслідком його є те, що в психології термін "об'єктивний опис " вживається як синонім терміна "фізіологічний опис ", а "психологічне " як синонім "суб'єктивне ".

Проблема психологічного дослідження ускладнюється і тим ще, що в ньому надзвичайно заплутано ставлення різних рівнів мови, на якій ми взагалі говоримо про психічне. Ми маємо на увазі готівкову в психології, як і в кожній науці, систему абстракцій, визначень, термінів, припущень і теоретичних посилок, що має різний вигляд в залежності від рівня, на якому ведеться дослідження, і змінюється з кожним новим кроком аналізу. Ставлення посилок і припущень, пов'язаних з такими переходами, може становити серйозну проблему, часто не усвідомлювану дослідником, хоча він завжди має справу з цими системами, а не безпосередньо з самою дійсністю. Це доводиться підкреслити, тому що різниця передумов, припущень, зміна сенсу одних і тих самих термінів на різних рівнях аналізу постійно дають про себе знати - незалежно від того, сформулювали ми їх ясним і експліцитним чином чи ні. Так взагалі відбувається у всякій науці, особливо ж у дослідженнях життєвої, людської реальності.

Справа насамперед у тому, що про людину, про його світи (соціальний, культурно-історичний, психологічний), про те, що, як і чому вона в ньому робить і що взагалі відбувається з нею, ми в принципі знаємо тільки з того, що сталося на підставі суджень і усвідомлюваних станів самого агента дії. Це і ставить з особливою гостротою питання про мову опису.

Іншими словами, у досліджуваної реальності є ще й мова в самому широкому сенсі цього слова, і вона жодним чином не дана пізнанню поза нею. Цю реальність не можна в чистому вигляді спостерігати окремо від її ж мови, крім хіба що добре відомих випадків патологічної повної реактивності поведінки, крайнього розпаду діяльності і свідомості. Будь-яка, сама вимушена дія або стан в цілісній (а не роз'ятій на окремі мертві функції) поведінці людини даний нам в тому вигляді, як він є, після діяльнісно-проробленої, рефлектованої частини подій. Ми знаємо про те, що відбувалося, через цю частину і після неї - незалежно від того, чи були ці психічні опрацювання і свідомість всього лише відблиском якогось автоматизму, причинного фізичного ланцюга і т.п. чи ні.

Чи можна вивчати психіку об'єктивно?

Існував ряд шкіл, які ратували за необхідність об'єктивного, а не суб'єктивного інтроспективного, методу дослідження, однак розходились в тому, що саме слід вивчати цим об'єктивним методом. Та й в розумінні самої об'єктивності теж спостерігалися значні відмінності.

Загальна характеристика об'єктивності в науці: "об'єктивний" позначає існуюче поза людською свідомістю, не залежне від свідомості і волі людини. Під об'єктивною істиною розуміється такий зміст наших знань, який правильно відображає дійсність і не залежить від суб'єкта, тобто від свідомості і волі людини. Під об'єктивним методом слід розуміти такий метод, який веде до пізнання об'єктивної істини.

Проблема об'єктивного методу в психології: чи можна вивчати суб'єктивне (психіку) об'єктивними методами? Якщо з 17 в. свідомість розумілася інтроспективно, то і метод дослідження був пов'язаний з предметом. В кінці 19 в. (розвиток біології: відкриття гомеостазу

К. Бернаром, еволюційна теорія Дарвіна змінюється уявлення про психіку. Функціоналізм (Брентано і Джеймс) розглядає психіку в її віднесеності.

На базі функціоналізму виникає нова програма (Сєченов): психологія повинна бути об'єктивною наукою і може будувати свої знання на основі об'єктивного методу (розробляти психологію повинні фізіологи). Обґрунтування цієї тези починається з формули про спорідненість психічного і нервово-рефлекторного акту за будовою (структурою) і за механізмом походження (протікання). Таким чином, виходить, що психіка включена в об'єктивний світ. Тут мова йде вже про психічні акти. Психологія за Сєченовим це ряд навчань про походження психічних діяльностей. Тобто психіка проявляється, як існуюча в об'єктивному світі у взаємодії індивіда з навколишнім середовищем, що відкриває можливості її об'єктивного вивчення. Звідси й інший предмет: психіка в її функціональній віднесеності до поведінки. Тому можна вивчати її через поведінку.

Бехтєрєвим предмет розумівся по-іншому (за хронологічною логікою його розвитку в роботах):

1) об'єктивна психологія (відповідає вченню Сєченова);

2) псіхорефлексологія (два змісти - психіка і рефлекс займають рівні місця);

3) рефлексологія (витіснення психіки рефлексом). Психічну діяльність замінила співвідносна діяльність (сукупність сочетательних рефлексів).

Біхевіористи марно вважали Сєченова засновником свого напрямку, так як Сєченов вивчав психіку, що виявляється у взаємодії індивіда зі світом. Біхевіористи вивчали сукупність стимульно-реактивних зв'язків, так як в основі їх поглядів була картезіанська модель (психіка недоступна об'єктивним методам і не може бути предметом наукового дослідження). Об'єктивний метод в цьому напрямку не співвідносився з суб'єктивним предметом (психіка).

У 20-і роки Виготський критикує як класичну психологію (психологію без поведінки), так і біхевіоризм (психологія без психіки) як односторонні напрямки. Виготський показує, що об'єктивний метод можливий в силу опосередкованості.

Таким чином, після появи поняття про поведінку, програми Сєченова про вивчення психіки як засобу регуляції діяльності і, спираючись на функціоналізм, психологія прийшла до можливості об'єктивного вивчення психіки в її віднесеності.

Уже в роботах 20-х років Рубінштейн вживає співвідносні поняття зовнішнього і внутрішнього, які пізніше з'являються на сторінках "Основ загальної психології". Однак наприкінці 40-х років він впритул приступає до дослідження проблеми детермінації психічного. У цей період у філософсько-психологічній літературі мали місце дві тенденції - або гносеологізація психічних явищ, або їх фізіологізація, метою якої була спроба довести матеріальність психіки за допомогою її ототожнення з діяльністю мозку. Одночасно з цим філософська інтерпретація співвідношення психічного і фізіологічного (вищої нервової діяльності) як суб'єктивного і об'єктивного вже філософськи закріплювала і виправдовувала фізіологізацію психології. А так звана павловська сесія в 1950 р. поставила під загрозу саме існування психологічної науки.

Проблему зв'язку відбивної і фізіологічної характеристик психіки він спробував осмислити в плані принципу детермінізму, який він досліджував в контексті зв'язку природного і гуманітарного знання. Проблема, яка постала перед ним, полягала в тому, щоб довести специфіку психічного (тобто не редукувати його до фізіологічного) і одночасно не відірвати психічне від його зв'язків з іншими явищами матеріального світу, не вивести його за межі матеріального світу, розкрити можливість його об'єктивного дослідження. Дослідницьку задачу, поставлену Рубінштейном, відбивав підзаголовок його книги "Буття і свідомість " - про місце психічного у загальному взаємозв'язку явищ матеріального світу. Виявити місце психічного у світі означало для Рубінштейна виявити зв'язки і відносини психіки з іншими явищами, а через ці зв'язки і відносини визначити його власну специфічну детермінацію, що розкриває його власну онтологічну природу і специфічну якісно певну сутність. Для вирішення так поставленого завдання Рубінштейн і звертається до пошуків методу, принципу, який одночасно дозволив би йому довести специфіку психічного, відстояти його право на існування і відкрив би шлях конкретно науковому дослідженню його специфіки, тобто не залишився б абстрактно-логічним.

У пошуках саме такого методу Рубінштейн і звертається до діалектико-матеріалістичного розуміння принципу детермінізму. Маючи конкретну проблему, яка зажадала детерміністичного рішення, Рубінштейн по-новому формулює сам принцип детермінізму, адекватно тим, надзвичайно діалектичним завданням, які виникли при визначенні предмета психології. Замість причинно-наслідкового залежності, яка зазвичай підкреслювалась, Рубінштейн визначає істоту детермінації через діалектику зовнішніх і внутрішніх умов. І хоча в причинно-наслідковій залежності поряд з необоротністю і послідовністю причини та наслідків присутня ідея зворотного впливу наслідків на причину, однак ідея діалектики зовнішнього і внутрішнього підкреслювала їх взаємозв'язок як закономірність.

Однак Рубінштейн здійснив такий сміливий крок (адже ці ідеї розроблялися ще в кінці 40-х і на початку 50-х років, коли в усьому житті суспільства визнавалася і затверджувалася тільки роль зовнішнього). Він не просто вказує на роль внутрішнього, зближуючи його з поняттям специфічних закономірностей, але починає виявляти і підкреслювати його активну роль. Ця роль полягає в перетворенні зовнішніх впливів за власними закономірностями і логіці цього внутрішнього, у вибірковості по відношенню до зовнішніх впливів, нарешті, у власне активності по відношенню до них.

Формула детермінації, запропонована Рубінштейном, "зовнішнє через внутрішнє" була не тільки відповіддю і способом вирішення конкретних методологічних проблем, що стояли перед психологією. Вона була результатом найглибшого узагальнення різних типів детермінації в різних галузях науки і філософського знання: виявлення специфіки детермінації, яка розкривається через теорію відображення, специфіки детермінації природничо-наукового рівня, представленого в рефлекторній теорії, нарешті, специфіки соціальної детермінації.

Однією з найважливіших методологічних особливостей нової формули детермінізму було те, що Рубінштейн перетворив невірно поставлену філософську проблему. Тим самим він вивів постановку проблеми із дуалістичного тупика: або психічне матеріально, і тоді воно пояснюється лише фізіологічно, або воно ідеально (як відображення), але тоді його сутність може бути зрозуміла тільки за межами матеріалістичного пояснення. Він поставив проблему детермінації, тобто діалектико-матеріалістичного пояснення, стосовно до різних рівнів організації матерії, різним рівням буття, включаючи суспільне буття людини. Тим самим відразу була знята посилка, що матеріалістичне пояснення пов'язане тільки з рівнем природних, фізіологічних явищ і була висунута альтернативна їй, що на кожному рівні буття явища отримують своє специфічне діалектико-матеріалістичне пояснення.

Особлива складність питання про метод психології пов'язана з тим, що об'єктом вивчення в психології є саме свідомість і воля людини. Завданням наукової психології має бути відкриття об'єктивних законів психічної діяльності людини, законів, що лежать в основі його свідомих вольових дій. Отже, завдання психології - відкриття не залежних від свідомості і волі людей законів, що лежать в основі проявів свідомості і волі, - в основі свідомих, вольових дій людей.

Висновок

об'єктивний метод психічне рубінштейн

Таким чином, об'єктивний метод у психології вимагає, щоб пояснення суб'єктивного як вторинного, похідного йшло від того об'єктивного, що є по відношенню до психіки первинним.

Конкретно це:

1. Психічна діяльність є вища нервова діяльність. Психічні процеси невіддільні від мозкових процесів. Не може бути психічного процесу як самостійного процесу, іншого по відношенню до мозкового процесу. (Тобто при поясненні психічних процесів треба спиратися на закони вищої нервової діяльності).

2. Психічна діяльність є відбивна діяльність мозку. Наші відчуття, сприйняття, уявлення, думки суть образи матеріального світу.

Таким чином, наші психічні процеси, будучи функцією мозку, за змістом своїм суть образи, тобто більш-менш точні копії об'єктивної реальності, її більш-менш вірні зображення. З цієї точки зору не можна визнати правильним той погляд, що психічне зводиться до фізіологічного, що психічне цілком вичерпується фізіологічною характеристикою процесу. Фізіологічна характеристика процесу сприйняття або мислення не містить в собі змісту образів і думок і тому не може бути визнана вичерпною.

3. Психічна діяльність, як і всі інші форми життєдіяльності, залежить від умов існування організму. Психіка і свідомість людини залежать насамперед і вирішальним чином від суспільних умов існування.

Життя людини, її суспільне буття завжди виражається в певних видах діяльності - трудової, навчальної, ігрової та ін. Свідомість нерозривно пов'язана з діяльністю. У діяльності виникають, змістом і характером її визначаються психічні процеси - сприйняття, уявлення, мислення і т.д. У діяльності формуються психічні властивості особистості.

З усього вищесказаного випливає, що пояснення в психології включає в себе 1) співвіднесення суб'єктивного образу з тією об'єктивною реальністю, яка є об'єктом відображення, 2) встановлення нервових механізмів процесу відображення; 3) з'ясування залежності явищ свідомості від тих суспільних умов, якими вони визначаються, і від тієї об'єктивної діяльності, в якій виражається буття людини.

Об'єктивний метод у психології є метод опосередкованого пізнання психіки, свідомості. Для об'єктивного методу чуже психічне життя не менш доступне науковому вивченню, ніж своє власне. Суб'єктивне є предметом наукової психології не саме по собі, а лише в єдності з об'єктивним.

Психічна діяльність завжди отримує своє об'єктивне вираження в тих чи інших діях, мовних реакціях, у зміні роботи внутрішніх органів і т.д. Це - невід'ємна властивість психіки.

Список літератури

1. Абульханова-Славская К.А., Брушлинский А.В. Философско-психологическая концепция С.Л. Рубинштейна: К 100-летию со дня рождения. - М.: Наука, 1989. - 248 с.

2. Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. М.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003.

3. Зинченко В.П., Мамардашвили М.К. Проблема объективного метода в психологи // «Вопросы философии». 1977, №7, «Постнеклассическая психология». 2004, №1.

4. Об объективном методе в психологи / Б.М. Теплов. - Москва, 2008 // Методологические основы в психологии: хрестоматия; сост. Д.В. Лубовский. - Москва: АНО ПЭБ, 2008.

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб: Издательство «Питер», 2000.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття та загальна характеристика психологічного експерименту, історія появи експериментальних досліджень. Особливості та порядок проведення психологічних експериментів, його класифікація. Оцінка переваг та недоліків використання даного методу.

  контрольная работа [20,6 K], добавлен 14.12.2013

 • Бесіда, спостереження і тестування як методи дослідження в психології. Особливості практичної реалізації методів наукової психології на прикладі дітей дошкільного віку. Сутність психологічного експерименту та специфіка його проведення з дошкільниками.

  курсовая работа [609,6 K], добавлен 26.02.2012

 • Дослідження психології моди в історичному аспекті, гендерні відмінності в відношенні до моди. Методологічні основи їх вивчення, психодіагностичний метод дослідження. Гендерні особливості в концепції самопрезентації та процедура проведення їх досліду.

  дипломная работа [155,0 K], добавлен 14.10.2010

 • Спостереження як один із основних емпіричних методів психологічного дослідження. Психологічне спостереження як метод наукового пізнання. Аналіз неструктуралізованого та структуралізованого методів спостереження. Поняття та місце бесіди в психології.

  контрольная работа [33,1 K], добавлен 22.09.2012

 • Психологія як наука про людину. Зміст індивідуальних внутрішніх процесів. Види адаптації, її вивчення вченими різних наук. Основні напрями та методи в сучасній психології, її зв'язок з іншими науками. Характеристика методів дослідження в психології.

  курсовая работа [35,3 K], добавлен 17.12.2010

 • Визначення психології, об'єкта, предмета та завдань її вивчення. Головні етапи становлення психології як наукового знання. Поняття принципів детермінізму, системності, розвитку, об'єктивності. Особливості галузевої структури та напрямки психології.

  презентация [1,4 M], добавлен 23.12.2010

 • Визначення місця експерименту у системі емпіричних методів дослідження психіки. Підходи до розуміння сутності експерименту, які були започатковані у вітчизняній психології. Методи вимірювання психічних явищ. Види валідності психологічного експерименту.

  контрольная работа [56,0 K], добавлен 14.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.