Соціально-психологічні особливості становлення ділових відносин в колективі

Соціально-психологічні аспекти ділового спілкування. Конфлікт як один з головних чинників розладу діяльності взаємовідносин у колективі. Вплив індивідуальних особливостей людини на ділові відносини. Дослідження міжособистісних стосунків в колективі.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 20.07.2011
Размер файла 95,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

0-8 - відповідальний по відношенню до людей, делікатний, м'який, добрий, емоційне ставлення до людей проявляє у співчутті, симпатії, турботі, ласці, вміє підбадьорити і заспокоїти оточуючих, безкорисливий і чуйний.

Текст опитувальника наводиться в додатку 2.

2.2 Результати дослідження

Результати дослідження доречно оформити в вигляді таблиці, в які подаються індивідуальні коефіцієнти по кожному виду спілкування.

Таблиця 2.3

Прізвище

Емоційне спілкування

Моральне спілкування

1

Александрович А.

1

Відвернений

1

Відвернений

2

Багалюбський Д.

1

Відвернений

1

Відвернений

3

Бапрова А.

2

Відвернений

2

Переважний

4

Байла В.

5

Лідер

4

Лідер

5

Вінокурова С.

5

Лідер

3

Переважний

6

Глядя К.

4

Переважний

3

Переважний

7

Демченко Д.

1

Відвернений

1

Відвернений

8

Ємельяненко А.

5

Лідер

3

Переважний

9

Іванова О.

4

Переважний

3

Переважний

10

Іщенко Н.

0

Ізольований

0

Ізольований

11

Кориш К.

1

Відвернений

0

Ізольований

12

Левченко В.

5

Лідер

5

Лідер

13

Літкевич Д.

3

Переважний

3

Переважний

14

Літовко В.

3

Переважний

3

Переважний

15

Луньова К.

3

Переважний

2

Переважний

16

Максименко А.

1

Відвернений

1

Відвернений

17

Малахова Т.

1

Відвернений

1

Відвернений

18

Мальований А.

4

Переважний

2

Переважний

19

Манзя О.

0

Ізольований

0

Ізольований

20

Мітрофанова А.

1

Відвернений

1

Відвернений

21

Нікрасова К.

5

Лідер

2

Переважний

22

Павленко М.

0

Ізольований

0

Ізольований

23

Пєньпаула Л.

3

Переважний

3

Переважний

24

Полях С.

4

Переважний

5

Лідер

25

Рибалка С.

2

Відвернений

3

Переважний

26

Скиба П.

2

Відвернений

2

Переважний

27

Тихонін К.

2

Відвернений

2

Переважний

Звідси видно, який соціометричний статус займає кожний з респондентів.

Аналізуючи отримані дані, можна зробити висновок про те, що у колективі при емоційному спілкуванні більше всього переважає відвернених (40%), відповідно переважних - 30%, лідерів - 19%, що свідчить про те, що діти, які складають групу лідерів, орієнтовані на рівноправність в спілкуванні, вона заснована на взаємоповазі, повазі і довір'ї, взаємопорозумінні і взаємному вираженні, відкритості, розвитку, ізольованих - 11%, такі люди намагаються придушити особистість співрозмовника, не бажаючи розуміти співрозмовника, при цьому вимагаючи згоди з власною позицією. Вони не рахуються з чужою точкою зору, відкидаючи її.

При моральному спілкуванні у колективі більше переважних - 52%, відвернених - 22%, ізольованих - 15 % та лідерів - 11%.

Провівши методику “Соціометрія” отримали дані, завдяки яким можна зробити висновок, що у колективі переважають люди з переважним соціальним статусом і середнім рівнем потреби в спілкуванні, респонденти, які займають високий соціометричний статус і мають високий рівень потреби в спілкуванні бачать у співрозмовника особистість, довіряють та поважають думку співрозмовника, спілкування засноване на рівноправних стосунках та взаємопорозумінні. Люди, які відносяться до групи з низькою потребою у спілкуванні і мають ізольований соціальний статус, не рахуються з точкою зору інших, прагнуть “придушити” особистість співрозмовника. Не бажаючи зрозуміти співрозмовника, але вимагають, щоб з їх позицією погоджувались і розуміли. Саме це й є причиною того, що дітей відносять до групи ізольованих і відвернених.

Дослідивши спрямованість особистості за методикою Б. Басса отримали такі результати:

"Я" - Спрямованість на себе - орієнтація на пряму винагороду і задоволення безвідносно роботи і співробітників, агресивність у досягненні статусу, владність, схильність до суперництва, дратівливість, тривожність, інтровертованість) - вибирають 8 осіб (29,6 %);

"О" - Спрямованість на спілкування - прагнення за будь-яких умов підтримувати відносини з людьми, орієнтація на спільну діяльність, але часто в збиток виконанню конкретних завдань або наданню щирої допомоги людям, орієнтація на соціальне схвалення, залежність від групи, потреба в прихильності і емоційних відносинах з людьми) - вибирають 10 осіб (37,1%);

"Д" - Спрямованість на справу - зацікавленість у рішенні ділових проблем, виконання роботи якнайкраще, орієнтація на ділову співпрацю, здатність відстоювати на користь справи власну думку, яка корисна для досягнення загальної мети) - вибирають 9 осіб (33,3 %).

Таблиця 2.4 Зведена таблиця даних дослідження за методиками "Спрямованість особистості Б. Басса" та "Міжособистісні відносини за Т. Лірі"

№ п/п.

Ім'я

Спрямованість особистості Б. Басса

Міжособистісні відносини за Т. Лірі

Я

О

Д

Авторитарний

Егоїстичний

Агресивний

Підозрілий

Підпорядковуваний

Залежний

Дружелюбний

Альтруїстичний

1

Александрович А.

-

-

+

1

3

2

6

5

1

4

6

2

Багалюбський Д.

-

-

+

2

3

7

15

9

8

11

4

3

Бапрова А.

-

+

-

1

0

14

2

1

0

5

11

4

Байла В.

-

+

-

2

14

1

1

7

14

4

6

5

Вінокурова С.

-

+

-

4

5

3

15

6

5

10

10

6

Глядя К.

-

+

-

7

7

12

13

4

14

7

12

7

Демченко Д.

+

-

-

4

10

1

9

5

7

5

11

8

Ємельяненко А.

-

-

+

5

10

2

13

9

10

5

10

9

Іванова О.

-

-

+

1

2

13

9

5

1

2

6

10

Іщенко Н.

+

-

-

13

9

14

9

10

3

12

1

11

Кориш К.

+

-

-

4

12

14

11

10

12

4

8

12

Левченко В.

-

+

-

10

4

0

11

1

5

2

9

13

Літкевич Д.

-

-

+

1

6

12

9

4

13

1

1

14

Літовко В.

-

-

+

0

5

0

5

7

6

15

3

15

Луньова К.

-

+

-

6

8

2

3

15

5

1

8

16

Максименко А.

+

-

-

3

13

5

3

14

2

7

6

17

Малахова Т.

+

-

-

1

9

4

11

4

6

6

7

18

Мальований А.

-

-

+

5

3

5

7

5

5

3

9

19

Манзя О.

+

-

-

11

7

2

6

0

4

4

3

20

Мітрофанова А.

+

-

-

9

8

1

9

10

3

11

5

21

Нікрасова К.

-

+

-

5

8

6

11

1

4

11

8

22

Павленко М.

+

-

-

10

3

11

4

8

6

2

12

23

Пєньпаула Л.

-

+

-

3

14

7

5

3

3

15

9

24

Полях С.

-

+

-

2

14

12

5

7

3

2

1

25

Рибалка С.

-

+

-

9

1

5

12

6

4

0

3

26

Скиба П.

-

-

+

15

6

5

3

13

2

14

7

27

Тихонін К.

-

-

+

7

5

13

0

0

4

3

3

Проаналізувавши результати дослідження за методикою діагностики міжособистісних відносин Т. Лірі отримали наступні результати:

Таблиця 2.5 Результати дослідження за методикою діагностики міжособистісних відносин Т. Лірі

Показник

Авторитарний

Егоїстичний

Агресивний

Підозрілий

Підпорядковуваний

Залежний

Дружелюбний

Альтруїстичний

0-4 бали - низька

14

8

11

7

9

13

13

8

5-8 балів - помірна

6

10

7

6

10

9

6

10

9-12 балів - висока

5

5

4

10

5

2

5

9

13-16 балів - екстремальна

2

4

5

4

3

3

3

0

Таким чином, за результатами дослідження міжособистісних відносин Т. Лірі можна сказати, що у досліджуваній групі зустрічається яскраво виражені всі типи відношення до оточуючих.

Загалом по групі слід відмітити, що переважають середні показники.

ВИСНОВКИ

В умовах розбудови України, дедалі більшого значення набуває необхідність дотримання теоретичних засад ділових взаємовідносин.

Важливим у колективі є спілкування на рівноправних, партнерських засадах. В протилежному випадку конфлікти призводять до виникнення психологічного бар'єру, провокують внутрішній неспокій людини. У такій ситуації налагодженню сприятливих ділових зв'язків допоможе вивчення засад соціально-психологічних аспектів ділового спілкування.

Для профілактики виникнення конфлікту важливо налагодження та підтримання здорового психологічного клімату у колективі. Ділові взаємовідносини у такому разі складаються на основі справедливості, довіри, об'єктивності. Потрібно старатися не припускати виникнення антипатії, неприязні у колективі.

На взаємовідносини у колективі має місце вплив індивідуальних особливостей людини. Згідно цьому, при складанні колективу потрібно зважати на психологічну сумісність людей, тобто намагатися не поєднувати в одному колективі суто протилежні особистості: людей чистих, чуйних, чутливих, з бажанням виявити допомогу, з черствими, похмурими особистостями, що страждають підозрілістю, недоброзичливістю, та поводять себе різко, розв'язно. При недотриманні такої пропозиції, протиріччя та конфлікти, що виникають між такими протилежними людьми, можуть перерости з особистої до ділової сфери. Це дуже негативно позначається на ділових взаємовідносинах.

Налагодженні ділові взаємовідносини мають суттєвий вплив на настрій людини взагалі. Це неминуче позначається на її взаємовідносинах з оточенням. Така людина почуває себе щасливою та задоволеною в усьому. Навіть тимчасові труднощі, вона легше переносить, бо чітко визначає їх тимчасовість завдяки отриманим знанням.

Сфера міжособистісних відносин охоплює практично весь діапазон існування людини. Можна стверджувати, що людина, навіть будучи в повній самоті, продовжує спиратися в своїх діях і думках на свої уявлення про оцінки, значущі для інших. Не випадково були створені і до цих пір показують свою теоретичну і практичну цінність такі психологічні теорії, в яких найважливіше значення для всіх особистісних складових приписується міжособистісним відносинам.

У конкретно-психологічному плані міжособистісні стосунки - це сукупність об'єктивних зв'язків і взаємодій між особами, які належать до певної групи. Вони завжди мають емоційне забарвлення. Їх сталість і неповторність забезпечує особиста привабливість людей, що ґрунтується на почутті симпатії. Міжособистісна привабливість чи непривабливість може набувати сталого характеру і переходити у взаємну прихильність чи неприхильність.

Провівши методики “Соціометрія”, "Спрямованість особистості Б. Басса", “Діагностика міжособистісних відносин Т. Лірі”, отримали дані, завдяки можна зробити висновок, що у колективі більш за все люди з переважним соціальним статусом, респонденти, які займають високий соціометричний статус бачать у співрозмовника особистість, довіряють та поважають думку співрозмовника, спілкування засноване на рівноправних стосунках та взаємопорозумінні. Члени колективу, які мають ізольований соціальний статус, не рахуються з точкою зору інших, прагнуть “придушити” особистість співрозмовника. Не бажаючи зрозуміти співрозмовника, але вимагають, щоб з їх позицією погоджувались і розуміли. Саме це й є причиною того, що дітей відносять до групи ізольованих і відвернених.

Розподіл значень згідно методики діагностики спрямованості особистості Б. Басса показав, що більшість людей є спрямованими на спілкування, прагнуть за будь-яких умов підтримувати відносини з іншими членами колективу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авдыев М.А. Искусство договоров и соглашений/ М.А. Авдыев// ЭКО. - 2003. - № 10. - С. 166-183.

2. Алехина И. Имидж и этикет в бизнесе/ И. Алехина. - М.: Дело, 2003. - 112 с.

3. Аминов И.И. Психология делового общения/ И.И. Аминов. - М.: Омега-Л, 2006. - 304 с.

4. Андреева Г.М. Социальная психология/ Г.М. Андреева. - М.: Наука, 2001. - С. 6-8.

5. Батаршев А.В. Психология личности и общения/ А.В. Батаршев. - М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2004. - 248 с.

6. Бенкет К. Деловой этикет и протокол: краткое руководство для профессионала/ К. Бэннет. - М.: Омега-Л, 2006. - 96 с.

7. Вердербер Р. Психология общения/ Р. Вердербер. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - С. 44-57.

8. Демещенко В. Искусство общения/ В. Демещенко// Секретарь-референт. - 2007. - № 2. - С. 81-84.

9. Джонсон Д.В. Удосконалення вміння спілкуватись/ Д.В. Джонсон// Практ. психологія та соц. робота. - 2004. - № 9. - С. 18-35.

10. Дьяконов Г. Спілкування і взаємодія: діалогічний підхід/ Г. Дьяконов// Соц. психологія. - 2004. - № 3. - С. 82-96.

11. Егидес А. Лабиринты общения, или как ладить с людьми/ А. Егидес. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. - 368 с.

12. Ежова Н.Н. Научись общаться: коммуникативные тренинги/ Н.Н. Ежова. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 249 с.

13. Емышева Е.М. Особенности ведения деловых бесед/ Е.М. Емышева// Секретар. дело. - 2005. - № 1. - С. 70-73.

14. Еникеев М.И. Психология делового общения/ М.И. Еникеев. - М.: Норма-Инфра-М, 2002. - С. 452-467.

15. Ильин Е.П. Мотивация общения/ Е.П. Ильин. - СПб., 2003. - С. 205-215.

16. Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения/ А.С. Ковальчук. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 224 с.

17. Колесникова Т.И. Азбука общения/ Т.И. Колесникова. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - С. 118-124.

18. Коржинська С. Декілька порад щодо ділового спілкування/ С. Коржинська// PR-менеджер. - 2005. - № 9. - С. 39-42.

19. Коэн С. Искусство переговоров для менеджеров/ С. Коэн. - М.: Фаир-Пресс, 2003. - 228 с.

20. Кукушин В.С. Психология делового общения/ В.С. Кукушин. - М.: ИКП «МарТ», 2003. - 368 с.

21. Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения/ В.Н. Лавриненко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 415 с.

22. Леонов Н.И. Психология делового общения/ Н.И. Леонов. - М.: Изд-во психолого-соц. ин-та, 2003. - 218 с.

23. Макаров Б.Ф. Деловой этикет и общение: учеб. пособие для вузов/ Б.Ф. Макаров. - М.: Юстицинформ, 2006. - 240 с.

24. Максименко С.Д. Загальна психологія/ С.Д. Максименко. - К.: Центр навч. літератури, 2004. - С.111-140.

25. Москаленко В.В. Комунікативна сторона спілкування/ В.В. Москаленко. - К.: Центр навч. літератури, 2005. - С. 401-437.

26. Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підручник/ В.В. Москаленко. - К.: Знання, 2005. - С. 87.

27. Немов Р.С. Психологическая теория коллектива и проблема групповой эффективности// Вопросы психологи/ Р.С. Немов. - 1998. - № 15. - С. 18.

28. Палеха Ю.І. Етика ділових відносин/ Ю.І. Палеха.- К.: Кондор, 2008. - 356 с.

29. Петухов В. Техники делового общения/ В. Петухов// Секретарь-референт. - 2005. - № 5. - С. 46-49.

30. Родионов В.А. Развитие навыков делового общения/ В.А. Родионов. - Ярославль: Академия развития, 2005. - 144 с.

31. Самойленко Т. Разрешение конфликтов в деловых отношениях/ Т. Самойленко// Секретарь-референт. - 2004. - № 12. - С. 58-60.

32. Соловцова Е.Е. Психология и культура делового общения: программа тренинга/ Е.Е Соловцова// Шк. технологии. - 2002. - № 6. - С. 234-245.

33. Столяренко Л.Д. Психология и этика деловых отношений/ Л.Д. Столяренко. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 512 с.

34. Третьяченко В.В. Спілкування як засади комунікативної компетентності/ В.В. Третьяченко// Освіта на Луганщині. - 2006. - № 1. - С. 36-49.

35. Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів/ М.В. Цюрупа. - К.: Кондор, 2006. - 170 с.

36. Чеховских М.И. Психология делового общения/ М.И. Чеховских. - М.: Новое знание, 2006. - 253 с.

37. Чмут Т. Етика ділового спілкування: курс лекцій/ Т. Чмут. - К.: МАУП, 2003. - 208 с.

Додаток 1

ТЕСТОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ Б. БАССА

1. Найбільше задоволення я отримую від:

А. Схвалення моєї роботи;

Б. Усвідомлення того, що робота зроблена добре;

В. Усвідомлення того, що мене оточують друзі.

2. Якби я грав у футбол (волейбол, баскетбол), то я хотів би бути:

А. Тренером, який розробляє тактику гри;

Б. Відомим гравцем;

В. Вибраним капітаном команди.

3. Здається, кращим педагогом є той, хто:

А. Проявляє інтерес до людей і до кожного має індивідуальний підхід;

Б. Викликає інтерес до предмету, так що люди із задоволенням поглиблюють свої знання в цьому предметі;

В. Створює в колективі таку атмосферу, при якій ніхто не боїться висловити свою думку.

4. Мені подобається, коли люди:

А. Радуються виконаній роботі;

Б. Із задоволенням працюють в колективі;

В. Прагнуть виконати свою роботу краще за інших.

5. Я хотів би, щоб мої друзі:

А. Були чуйні і допомагали людям, коли для цього трапляється нагода;

Б. Були вірні і віддані мені;

В. Були розумними і цікавими людьми.

6. Кращими друзями я вважаю тих:

А. З ким складаються хороші взаємостосунки;

Б. На кого завжди можна поластитися;

В. Хто може багато чого досягти в житті.

7. Найбільше я не люблю:

А. Коли у мене щось не виходить;

Б. Коли псуються відносини з товаришами;

8. Коли мене критикують.

8. По-моєму найгірше, коли педагог:

А. Не приховує, що деякі люди йому несимпатичні, насміхається і жартує над ними;

Б. Викликає дух суперництва в колективі;

8. Недостатньо добре знає предмет, який викладає.

9. У дитинстві мені найбільше подобалося:

А. Проводити час з друзями;

Б. Відчуття виконаних справ;

В. Коли мене за що-небудь хвалили.

10. Я хотів би бути схожим на тих, хто:

А. Добився успіху в житті;

Б. По-справжньому захоплений своєю справою;

В. Вирізняється дружелюбністю і доброзичливістю.

11. В першу чергу школа повинна:

А. Научити вирішувати завдання, які ставить життя;

Б. Розвивати перш за все індивідуальні здібності учня;

В. Виховувати якості, що допомагають взаємодіяти з людьми.

12. Якби у мене було більше вільного часу, більш охоче за все я використовував би його:

А. Для спілкування з друзями;

Б. Для відпочинку і розваг;

В. Для своїх любимих справ і самоосвіти.

13. Найбільших успіхів я добиваюся, коли:

А. Працюю з людьми, які мені симпатичні;

Б. У мене цікава робота;

В. Мої зусилля добре винагороджуються.

14. Я люблю коли:

А. Інші люди мене цінують;

Б. Відчуваю задоволення від добре виконаної роботи;

В. Приємно провожу час з друзями.

15. Якби про мене вирішили написати в газеті, мені б хотілося щоб:

А. Розповіли про яку-небудь цікаву справу, пов'язану з навчанням, роботою, спортом і т.п., в якому мені довелося брати участь;

Б. Написали про мою діяльність;

В. Обов'язково розповіли про колектив, в якому я працюю.

16. Краще всього я вчуся, якщо викладач:

А. Має до мене індивідуальний підхід;

Б. Зуміє викликати у мене інтерес до предмету;

В. Влаштовує колективні обговорення проблем, що вивчаються.

17. Для мене немає нічого гіршого, ніж:

А. Образа особистої гідності;

Б. Невдача при виконанні важливої справи;

В. Утрата друзів.

18. Найбільше я ціную:

А. Успіх;

Б. Можливості хорошої спільної роботи;

В. Здоровий практичний розум і кмітливість.

19. Я не люблю людей, які:

А. Вважають себе гірше за інших;

Б. Часто сваряться і конфліктують;

В. Заперечують проти всього нового.

20. Приємно, коли:

А. Працюєш над важливою для всіх справою;

Б. Маєш багато друзів;

В. Викликаєш захоплення і всім подобаєшся.

21. Здається, в першу чергу керівник повинен бути:

А. Доступним;

Б. Авторитетним;

В. Вимогливим.

22. У вільний час я охоче прочитав би книги:

А. Про те, як заводити друзів і підтримувати хороші відносини з людьми;

Б. Про життя знаменитих і цікавих людей;

В. Про останні досягнення науки і техніки.

23. Якби у мене були здібності до музики, я вважав за краще б бути:

А. Диригентом;

Б. Композитором;

В. Солістом.

24. Мені б хотілося:

А. Придумати цікавий конкурс;

Б. Перемогти в конкурсі;

В. Організувати конкурс і керувати ним.

25. Для мене найважливіше знати:

А. Що я хочу зробити;

Б. Як досягти мети;

В. Як організувати людей для досягнення мети.

26. Людина повинна будуватися до того, щоб:

А. Інші були нею задоволені;

Б. Перш за все виконати своє завдання;

В. Його не потрібно було дорікати за виконану роботу.

27. Краще всього я відпочиваю у вільний час:

А. У спілкуванні з друзями;

Б. Переглядаючи розважальні фільми;

В. Займаючись своєю улюбленою справою.

Додаток 2

ТЕКСТ ОПИТУВАЛЬНИКА ДО МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН Т. ЛІРІ

Поставте знак "+" проти тих визначень, які відповідають Вашому уявленню про себе (якщо немає цілковитої впевненості, знак "+" не ставте).

1. Інші думають про нього прихильно

2. Справляє враження на оточуючих

3. Уміє розпоряджатися, наказувати

4. Уміє наполягти на своєму

5. Володіє відчуттям власної гідності

6. Незалежний

7. Здатний сам потурбуватися про себе

8. Може проявити байдужість

9. Здатний бути суворим

10. Строгий, але справедливий

11. Може бути щирим

12. Критичний до інших

13. Любить поплакатися

14. Часто зажурений

15. Здатний проявити недовір'я

16. Часто розчаровується

17. Здатний бути критичним до себе

18. Здатний визнати свою неправоту

19. Охоче підкоряється

20. Поступливий

21. Благородний

22. Захоплюється і схильний до наслідування

23. Поважний

24. Шукає схвалення

25. Здатний до співпраці

26. Прагне вжитися з іншими

27. Дружелюбний, доброзичливий

28. Уважний і ласкавий

29. Делікатний

30. Схвальний

31. Чуйний до закликів про допомогу

32. Безкорисливий

33. Здатний викликати захоплення

34. Користується повагою в інших

35. Володіє талантом керівника

36. Любить відповідальність

37. Упевнений в собі

38. Самовпевнений і напористий

39. Діловитий і практичний

40. Любить змагатися

41. Строгий і крутий, де треба

42. Невблаганний, але неупереджений

43. Дратівливий

44. Відкритий і прямолінійний

45. Не терпить, щоб ним командували

46. Скептичний

47. На нього важко справити враження

48. Образливий, педантичний

49. Легко бентежиться

50. Невпевнений у собі

51. Поступливий

52. Скромний

53. Часто вдається до допомоги інших

54. Дуже шанує авторитети

55. Охоче приймає поради

56. Довірливий і прагне радувати інших

57. Завжди люб'язний в поводженні

58. Дорожить думкою оточуючих

59. Товариський і злагідний

60. Добросердий

61. Добрий, вселяє упевненість

62. Ніжний і м'якосердий

63. Любить піклуватися про інших

64. Безкорисливий, щедрий

65. Любить давати поради

66. Справляє враження значущості

67. Начальницько-наказовий

68. Владний

69. Хвалькуватий

70. Гордовитий і самовдоволений

71. Думає тільки про себе

72. Хитрий і обачливий

73. Нетерпимий до помилок інших

74. Самокорисливий

75. Відвертий

76. Часто недружній

77. Озлоблений

78. Скаржник

79. Ревнивий

80. Довго пам'ятає образи

81. Схильний до самобичування

82. Соромливий

83. Безініціативний

84. Покірливий

85. Залежний, несамостійний

86. Любить підкорятися

87. Надає іншим ухвалювати рішення

88. Легко потрапляє впросак

89. Легко попадає під вплив друзів

90. Готовий довіритися будь-якому

91. Прихильний до всіх розбору

92. Всім симпатизує

93. Прощає все всім

94. Переповнений надмірним співчуттям

95. Великодушний і терпимий до недоліків

96. Прагне протегувати

97. Прагне до успіху

98. Чекає захоплення від кожного

99. Розпоряджається іншими

100. Деспотичний

101. Сноб (судить про людей за рангом і достатком а не за особистими якостями)

102. Пихатий

103. Егоїстичний

104. Холодний, черствий

105. Уїдливий, глузливий

106. Злобний, жорстокий

107. Часто гнівливий

108. Бездушний, байдужий

109. Злопам'ятний

110. Пройнятий духом суперечності

111. Упертий

112. Недовірливий і підозрілий

113. Боязкий

114. Сором'язливий

115. Відрізняється надмірною готовністю підкорятися

116. М'якотілий

117. Майже ніколи нікому не заперечує

118. Ненав'язливий

119. Любить, щоб його опікали

120. Надмірно довірливий

121. Прагне здобути розташування кожного

122. Зі всіма погоджується

123. Завжди доброзичливий

124. Усіх любить

125. Дуже поблажливий до оточуючих

126. Прагне утішити кожного

127. Піклується про інших у шкоду собі

128. Псує людей надмірною добротою

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.