Організація патопсихологічного дослідження

Дослідження типових патологічних психологічних характеристик мислення хворих на неврастенію. Загальні уявлення про мислення особистості. Аналіз динаміки мислення особистості при неврастенії. Методологічні основи патопсихологічного дослідження хворого.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.09.2010
Размер файла 125,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

По-друге, аутистичне мислення тенденційне. "Ціль досягається завдяки тому, що для асоціацій, що відповідають прагненню, прокладається шлях, асоціації ж, що суперечать прагненню гальмуються, тобто завдяки механізму, що залежить від впливу афектів. Між аутистичним і звичайним мисленням не існує різкої границі, тому що в звичайне мислення дуже легко проникають аутистичні, тобто афективні елементи". Аутистичні ідеї відповідають не реальності, а виникаючим прагненням, бажанням, що кореняться в потребі задоволення. Аутистичне мислення може бути визначене в зв'язку з цим, як мислення емоційне.

Третя особливість аутистичного мислення стосується способи вираження думки: "Аутизм користується першим матеріалом думок, навіть помилковим,... він постійно оперує з недостатньо продуманими поняттями і ставить на місце одного поняття інше, що має при об'єктивному розгляді лише другорядні загальні компоненти з першим, так що ідеї виражаються в самих ризикованих символах". У символіці з найбільшою виразністю виявляється "природжений" характер аутистичного мислення. Символіка "усюди відрізняється неймовірною одноманітністю, від людини до людини, зі століття в століття, від сновидіння аж до хвороби і до міфології... Ті самі комплекси завжди дають привід символіці, і засоби для їх вираження завжди однакові...".

Нарешті, аутистичне мислення характеризує і те, що його механізми створюють задоволення самим безпосереднім чином: "Той, хто задовольняється аутистичним шляхом, має менше основ або зовсім не має основ до того, щоб діяти".

Аутистичне мислення, як підкреслює Е. Блейлер, у багатьох відносинах протилежне реалістичному. Аутистичне мислення бере початок у віці двох, трьох років, з появою в дітей здатності фантазувати.

Персевераторне мислення характеризується тривалим переважанням однієї думки чи уявлення, що зовні виявляється стереотипним повторенням одних і тих самих слів, відповідей. Наприклад, хворий, давши правильну відповідь на перше запитання, потім продовжує її повторювати й на інші. Може спостерігатися як наслідок черепно-мозкової травми.

Символичне мислення характеризується тим, що хворі вживають для вираження думок власні, незрозумілі оточуючі символи. Це можуть нбути добре відомі слова, що використовуються в незвичайному значенні, через що зміст сказаного стає незрозумілим. Нерідко пацієнти видумують власні слова (неологізми).

1.3 Динаміка мислення особистості при неврастенії

Визнання рефлекторної природи мислення означає визнання його як процесу. Про це писав ще И.М.Сєченов [31], говорячи, що думка має визначений початок, протікання і кінець.

Ми не можемо в достатній мері проаналізувати внутрішні закономірності мислення, досліджувати структуру розумових операцій, за допомогою яких відбувається відображення об'єктивних властивостей предмета, якщо ми не проаналізуємо процесуальну сторону розумової діяльності. Використання узагальнених способів рішення задач, актуалізація адекватних знань про предмети вимагають не тільки схоронності інтелектуальних операцій, але і динаміки мислення. С.Л.Рубінштейн підкреслював неодноразово, що звести мислення до операційного в стороні і не враховувати його процесуальну сторону означає усунути саме мислення.

Визначення мислення як процесу застосовують не тільки в загальній теоретичній характеристиці мислення, але і до кожного окремого розумового акту. Для успішного виконання інтелектуального акту необхідно виділяти адекватні системи зв'язків, відкидати побічні, оцінювати кожну розумову операцію по ходу її виконання.

Особливості виконання такої складної, багатоетапної по своїй структурі діяльності складають її динамічну характеристику.

Однієї з особливостей мислення як вищої ступені пізнання є його опосередкованість. Звичайно, здійснення цієї опосередкованості забезпечується правильною структурою понять. Пізнання фактів, прихованих від безпосереднього сприйняття, можливо тоді, коли людина здатна проаналізувати, узагальнити сприймані факти. Однак здійснення цього опосередкування, переходу від одних суджень до інших пов'язано також з наявністю більш-менш довгого ланцюга умовиводів. Саме ланцюг умовиводів, що переходить у міркування, є дійсним проявом мислення як процесу. Тому при дослідженні мислення, його формування і розпаду недостатньо обмежуватися одним тільки аналізом утворення і розпаду понять, одною тільки характеристикою інтелектуальних операцій. Дослідження [26] показують, що порушення процесу узагальнення є не єдиним варіантом порушень мислення. Більш того, що найбільше часто зустрічаються порушення мислення не зводяться до розпаду понять; хворобливі стани мозку приводять найчастіше до динамічних порушень мислення.

Порушенню динаміки мислення присвячено мало робіт. Хоча в багатьох психіатричних дослідженнях говориться про динамічний характер деяких порушень мислення, однак під цим мається на увазі їх оборотність.

В ряду хворих (наприклад, хворих судинними захворюваннями мозку) коливання розумової працездатності приводили до коливань пам'яті, що залежить не від складності виконуваної задачі, а від виснаженості коркової нейродинаміки хворих. Подібні коливання, що виступали як непослідовність суджень, спостерігалися й у розумовій діяльності хворих.

Непослідовність суджень. Характерна риса цього порушення полягала в нестійкості способу виконання завдання. Рівень узагальнення хворих в основному не був знижений; хворі правильно узагальнювали матеріал; операції порівняння, переносу не були порушені. Однак адекватний характер суджень хворих, як ми говорили вище, не був стійким.

Зупинимося трохи докладніше на способах дії цих хворих при виконанні ними завдання „класифікації предметів”.

Хворі легко засвоюють інструкцію, застосовують спосіб, адекватний умовам рішення, починають розкладати картки за узагальненою ознакою, але через деякий час змінюють правильний шлях рішення. Досягаючи в окремих випадках високих рівнів узагальнення, хворі епізодично збиваються на шлях неправильних, випадкових сполучень. Ці коливання носили різний характер.

1. Дуже часто спостерігалися чергування узагальнених і конкретно-ситуаційних сполучень.

2. Помилки хворих складалися також у тім, що логічні зв'язки підмінювалися випадковими сполученнями. Так, правильне виконання завдання класифікації предметів порушувалося тим, що хворі поєднували об'єкти в одну групу лише тому, що картки виявилися поруч. Вони нерідко зауважували свої помилки і самі виправляли них.

3. Помилкові рішення хворих виявляються в утворенні однойменних груп: хворі часто виділяють предмети по правильній загальній ознаці, але відразу починають виділяти аналогічну за змістом групу. Так, наприклад, хворий міг виділити групу людей, у яку входили лікар, дитина, прибиральниця, і відразу виділяв ще одну групу людей, куди входив моряк, лижник і т.п.

Лабільність мислення. Порушення динаміки мислення, що виражалося в чергуванні адекватних і неадекватних рішень, не приводило до грубих порушень будові мислення. Воно лише на якийсь відрізок часу спотворювало правильний хід суджень хворих і було, мабуть, порушенням розумової працездатності хворих.

У деяких же випадках порушення динаміки мислення носило більш стійкий характер, змінювало саму будову мислення. Лабільність суджень ставала як би постійним модусом розумової діяльності хворих. Подібна постійна лабільність мислення спостерігається в хворих маніакально-депресивним психозом у маніакальній фазі хвороби [3].

Маніакальний стан характеризується підвищеним настроєм і самопочуттям, психомоторним порушенням хворих. Хворі безперервно голосно говорять, сміються, супроводжуючи свою мову живою, експресивною жестикуляцією і мімікою. Вони надзвичайно відволікаються. Кожне нове враження, сказане слово, сприйнятий предмет направляють їхні думки і представлення, що так швидко переміняють один одного, що хворі не можуть реєструвати їх у своїй мові. Хворі не встигають закінчити одну думку, як уже переходять до іншої; іноді вони викрикують лише окремі слова. Характерно, що, незважаючи на надзвичайну відстороненість і розпорошеність уваги, хворі в маніакальному стані жваво спостерігають за подіями, які відбуваються навколо них, часто вражаючи своєю кмітливістю і тонкістю окремих зауважень.

Як правило, експериментувати з хворими в маніакальному стані не представляється можливим через різко виражену відволікаємість хворих, що виключає їх фіксацію на експериментальній ситуації. Експериментальному дослідженню хворі піддаються тільки в різних ступенях гіпоманіакального стану, при якому можна відзначити деякі патологічні зміни їх розумової діяльності.

Осмислення ситуації, можливість аналізу і синтезу в цих хворих часто не порушені, однак виконання будь-якого експериментального завдання не викликало визначеної стратегії їх мислення. Хворі не задумуються над питанням, не доходять до змісту завдання. Вони імпульсивно приступають до виконання. На питання, у чому спільність і розходження між поняттями "стіл" і "стілець". При розкладанні картинок у послідовному порядку хворі такого типу, осмисливши сюжет, розкладають їх у будь-якому порядку [40].

Виникаючі асоціації носять хаотичний характер і не відгальмовуються. Окремі слова викликають нові думки, що хворі відразу висловлюють; будь-яке виникаюче уявлення, будь-яке емоційне переживання одержує своє відображення в мові хворих. Хворі зосереджуються на експериментальному завданні лише на короткі проміжки часу. Розуміючи зміст прислів'я, хворі не можуть його пояснити. Нерідко яке-небудь слово прислів'я викликає "ланцюжок" асоціацій: іноді хворі, не пояснивши прислів'я, наводять підходящий приклад зі свого життя; останній нагадує їм ще що-небудь подібне, і думка хворих протікає у випадкових напрямках. Наприклад, хворий у гіпоманіакальному стані пояснив прислів'я "Не все те золото, що блищить" у такий спосіб: "Золото - це прекрасний золотий годинник подарував мені брат, він у мене дуже гарний. Коли ми разом училися, ми сварилися, але потім жили мирно. Брат дуже любив театр, ми бачили з ним п'єсу..." і т.д. Хаотичний характер асоціацій перешкодив правильному поясненню прислів'я, слово "золото" відразу повело до цілого ланцюга спогадів. Але можливі й інші вари-анти, коли хворі у своєму поясненні опускають яку-небудь ланку.

Нестійкість способів виконання роботи досягає в деяких хворих надзвичайно перебільшеної форми: вони не тільки не в змозі утримувати хід своїх суджень у встановленому раніш напрямку, але і починають реагувати на будь-який подразник, до них не адресований.

З особливою виразністю феномен "відстороненості" виявився в асоціативному експерименті. Як відповідні реакції часто виступали назви предметів, що знаходилися перед очима хворих ("уплітання"); при пред'явленні слова "спів" хворий відповідає словом "стіл", на слово "колесо" - словом "окуляри" і т.п. Подібна тенденція називати предмети, що знаходяться перед очима, спостерігалася іноді й у хворих інших груп, однак були достатні вказівки експериментатора, щоб хворі починали правильно виконувати інструкцію. У наших же хворих вказівка експериментатора викликало правильні реакції лише на короткий час; через невеликий проміжок часу хворі знову називали предмети, що попадали в поле їхнього зору [12].

Ця тенденція виступала також і в тім варіанті асоціативного експерименту, де інструкція передбачала особливу спрямованість відповідей, зокрема, де було потрібно назвати визначена кількість предметів визначеного кольору (червоного, зеленого). Ця задача може викликати відомі ускладнення й у здорових піддослідних; вона припускає активне "відкидання" тих слів, що не відповідають змістові інструкції. У цих випадках піддослідні прибігають до різних прийомів, що повинні полегшити пригадування необхідних слів (наприклад, оглядаються навколо себе, дивляться на навколишні предмети), але вони не використовуються ними для відповіді, якщо слова не відповідають інструкції. Остання здобуває визначальне значення; відповіді здорової людини в ситуації експерименту залежать від умов задачі, від вимоги експериментатора.

Наші хворі в цьому експерименті часом називали предмети, що знаходилися перед ними, хоча вони аж ніяк не були забарвлені в необхідні кольори. Інструкція експериментатора викликала цілеспрямовані дії на короткий відрізок часу. Любою об'єкт, будь-яка випадково почута фраза могла викликати дії хворих, неадекватні змістові їхньої діяльності, що спотворюють хід їхніх суджень.

Інертність мислення. Антиподом описаного порушення є той тип порушень розумової діяльності, в основі якого лежить інертність зв'язків минулого досвіду. У цих випадках хворі не можуть змінювати обраного способу своєї роботи, змінювати хід своїх суджень, переключатися з одного виду діяльності на іншій.

Подібні порушення часто зустрічаються в хворих епілепсією, іноді в хворих з віддаленими наслідками важких травм головного мозку, при деяких формах розумової відсталості.

Подібні хворі іноді в стані працювати, але роблять це з частими зривами, утрачають колишню кваліфікацію і виконують роботу, що не вимагає придбання і використання нових знань. У психоневрологічну лікарню вони надходять в зв`язку з декомпенсацією стану. В історіях хвороби відзначається, що хворі беруть участь у трудових процесах, читають газети, виявляють часто інтерес до життя відділення; разом з тим якість їх розумової продукції невисока, темп роботи уповільнений.

Експериментально-психологічне дослідження виявляє сповільненість, тугорухливість їх інтелектуальних процесів. Навіть у тих випадках, коли вони можуть узагальнити матеріал (виділити основну ознаку в досвіді на класифікацію предметів, зрозуміти умовність інструкції), вони допускають помилкові рішення, якщо їм необхідно переключитися на новий спосіб рішення задачі. Зміна умов утрудняє їхню роботу [14].

Ця тугорухливість розумового процесу приводила в кінцевому рахунку до того, що хворі не справлялися навіть з елементарними завданнями, якщо останні вимагали переключення. Так, наприклад, один хворий у досліді, де йому треба було опосередкувати свій процес запам'ятовування і відтворення слів за допомогою малюнка (складання піктограм), міг придумати умовні позначки для опосередкування слів, якщо він міг намалювати людини, і не міг цього зробити в тих випадках, коли йому здавалося незручним малювати людини.

Погану переключеність виявляють хворі й у досвіді на опосередковане запам'ятовування по методу А.Н.Леонтьєва. Вибравши для запам'ятовування слова яку-небудь картку, хворі не в змозі підібрати для цього слова іншу. Отже, рішення задачі доступно хворим, якщо воно виконується тільки одним визначеним способом.

Подібна інертність зв'язків колишнього досвіду, у якій виявляється порушення динаміки розумової діяльності, у результаті приводила до зниження операції узагальнення і відволікання. Виконуючи задачу "класифікація об'єктів", хворі не тільки не поєднують в одну групу диких і домашніх тварин, але кожне з домашніх тварин виступає для них як одиничний екземпляр. У результаті саме завдання класифікації не виконується навіть на конкретному рівні. Процес сортування, класифікації, що вимагає розгальмовування одних елементів, зіставлення з іншими, тобто відомої гнучкості оперування, переключення, для них утруднений. Так, один хворий, виділивши групу людей, розділяє неї на двох підгруп: людей, зайнятих фізичною працею, і людей, зайнятих розумовою працею (до останнього відносить і лижника).

Експериментатор пропонує об'єднати деякі групи, наприклад домашніх і диких тварин, людей різних професій.

Хворий погоджується, починає заново сортувати картинки, але в підсумку приходить до колишнього способу, відстоює його [20].

Такі ж труднощі переключення виявляється й в експерименті по методу виключень об'єктів. Так, хворий при пред'явленні картки, на якій зображений стіл, стілець, диван і настільна лампа, заявляє: "Звичайно, усе це меблі, це точно, а лампа не меблі. Але адже на столі повинна стояти лампа, якщо справа відбувається ввечері або хоча б у сутінки... Ну, узимку рано сутеніє, а тоді краще видалити диван... Коли є стілець - можна без дивана обійтися". На зауваження експериментатора: "Адже ви ж сказали самі, що лампа не меблі" - хворої відповідали: "Звичайно, правильно, треба виділити меблі, але лампа настільна, вона на столі стоїть. Я б запропонував виділити диванчик". Незважаючи на те що сам хворий не тільки зрозумів, але і вказав на принцип узагальнення (меблі), він у реальній дії - сортуванню предметів - знову і знову повертається до виділеному їм властивості: "Лампа настільна, вона повинна стояти на столі". Хворий не може переключитися з прийнятого їм рішення.

Конкретні зв'язки колишнього досвіду інертно домінують у розумовій діяльності хворих і визначають весь подальший хід їхніх суджень.

Через подібну інертність зв'язків колишнього досвіду хворі часто не упускають при виконанні завдання ні однієї деталі, жодного властивості предметів і в результаті не приходять навіть до елементарного узагальнення. З цього прагнення до уточнення, з бажання вичерпати при рішенні якого-небудь питання все різноманіття фактичних відносин і виникає те своєрідне епілептичне "резонерство", що виявляється в докладності, зайвій деталізації, що метафорично позначається в клініці як в'язкість мислення.

Особливо часто виявляється подібна інертність зв'язків колишнього досвіду при виконанні завдання, що вимагає більш розгорнутого пояснення, - при визначенні понять. Для ілюстрації приведемо типове визначення простого поняття.

Інертність конкретних зв'язків колишнього досвіду виявляється й в асоціативному експерименті з інструкцією відповідати словом протилежного значення.

Отримані дані показують, що латентний період досить значний і складає в середньому 6,5 секунди, в окремих хворих він часом досягав 20-30 секунд.

Звертає на себе увага велике число запізнілих відповідей: хворі відповідають не на пропоноване слово, а на колишнє. Наприклад, відповівши на слово "спів" словом "мовчання", хворий на наступне слово "колесо" відповідає словом "тиша"; відповівши на слово "обман" словом "віра", на наступне "голоси" хворої реагує словом "неправда".

Запізнілі відповіді наших хворих є істотним відхиленням від нормального протікання асоціативного процесу. Вони свідчать про те, що слідовий подразник має більше сигнальне значення, ніж актуальний. Для уточнення механізму цих особливостей варто звернутися до аналізу побудови асоціативного експерименту [3].

Слово, яким випробуваний реагує на слово-подразник, не є єдиною виникаючою в нього асоціацією. Однак реагування лише одним словом порозумівається тим, що інструкція експериментатора, тобто завдання, передбачає лише одне і притім перше слово, що прийшло на розум. Інші виниклі при цьому зв'язки загальмовуються. Пред'явлення іншого слова викликає нові асоціації, інакше кажучи, відповідна реакція хворого обумовлена всякий раз актуально звучним словом. Актуальність же подразника залежить від поставленої задачі, від ситуації.

У роботах багатьох психологів вивчалася залежність утворення асоціативних зв'язків від умов і змісту діяльності. А.Н.Леонтьєв і Т.Ф.Розанова [26] показали, що при зміні змісту завдання (інструкції) ті самі подразники викликають різні асоціативні зв'язки. Закріплення і відтворення асоціативних зв'язків повинне відбуватися саме в залежності від поставленого завдання.

У застосуванні до нашої експериментальної ситуації це повинно означати, що тільки вимовлені в даний момент слова повинні були викликати асоціативні зв'язки, що тільки вони повинні були служити сигналом для відповідної реакції. Асоціації ж, викликані вимовленими раніше словами, не повинні були актуалізуватися; колишні подразники повинні були залишитися нейтральними, утративши своє сигнальне значення.

У наших хворих актуально звучні слова не здобували значення подразника. У силу інертності зв'язків минулого досвіду хворі відповідають на слово, що відзвучало. Повноцінність розумової діяльності полягає не тільки в тім, що людина в стані виконати ту або іншу розумову операцію, проаналізувати і синтезувати матеріал, виділити істотне, але й у тім, що ця здатність до правильних операцій є стійким способом дії.

У ситуації експерименту, так само як і в будь-якій життєвій ситуації, виступають усі нові сторони предметів і явищ, міняються умови діяльності. Для того щоб правильно пізнати ці різні відносини, щоб правильно діяти відповідно до змінених умов, людині потрібно вміти переходити від одного способу дії до іншого, він не повинний автоматично оперувати колишніми застиглими операціями або способами.

Мислення відбиває адекватно об'єктивну дійсність, коли збережена не тільки його операційна сторона, але і його динаміка.

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТОПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ МИСЛЕННЯ У ХВОРИХ НА НЕВРАСТЕНІЮ

2.1 Методологічні засади проведення патопсихологічного дослідження

Патопсихологічний експеримент істотно відрізняється від інших видів експерименту, застосовуваних у медицині, наприклад, у фізіології, біохімії, мікробіології. Патопсихологічний експеримент, як і будь-який інший тип психологічного експерименту, - це штучне створення умов, що виявляють ті або інші особливості психічної діяльності людини (оскільки мова йде про патопсихології) у її патології. Для такого експерименту характерне викликання психічних процесів у строго визначених, що враховуються дослідником умовах і можливість зміни плину цих процесів по заздалегідь наміченому плані. Б. В. Зейгарник (1969) [4] дорівнює патопсихологічний експеримент до широко використовуваного в соматичній медицині "функціональним пробам", за допомогою яких лікарі звичайно визначають стан функції того або іншого внутрішнього органа. Специфічними "навантаженнями" у патопсихологічному експерименті є експериментальні завдання, виконання яких вимагає актуалізації розумових операцій, звичайно використовуваних людиною у своїй життєдіяльності. Таким чином, психічна діяльність хворого досліджується в зв'язку із ситуацією експерименту.

Поряд із загальними рисами, властивими патопсихологічному експериментові й експериментально-психологічному дослідженню психічно здорових, між ними маються й істотні розходження.

Основне розходження обумовлене тим, що патопсихолог досліджує людини, що страждає психічним захворюванням, неврозом, соматичною хворобою, які призвели до психічних змін. Це значно позначається на техніку проведення експерименту, його тривалості, необхідності обліку відносини обстежуваного до ситуації експерименту. У ряді випадків експериментатор у ході досвіду в зв'язку з особливостями поведінки, що виявляються при цьому, хворого змушений істотно змінювати свою тактику, вводити інші, що не передбачалися раніше, методики і т.п..

P. Fraіsse (1966) [6] як основний принцип будь-якого психологічного експерименту виділяє необхідність перевірки існування зв'язку між двома рядами факторів. При цьому фактор, змінюваний експериментатором, називається "незалежної перемінної". Фактор, що змінюється під впливом "незалежної перемінної", називається "залежної перемінної". P. Fraіsse відповідно розрізняє два види психологічного експерименту: спровокований експеримент і експеримент, на який посилаються.

Найбільше часто психологи користуються спровокованим експериментом, що, на думку P.. Fraіsse [4], є класичним - експериментатор впливає на "незалежну перемінну" і спостерігає викликані його втручанням результати.

Про експеримент, на якому посилаються, говорять у тих випадках, коли зміна "незалежної перемінної" відбувається поза яким-небудь зв'язком з діяльністю експериментатора. Типовим прикладом експерименту, на який посилаються, є спостереження за випадками ушкоджень мозку або психічних захворювань, що виявляються в порушеннях психічної діяльності. Своєрідність цих випадків полягає в тім, що на відміну від звичайного, спровокованого, експерименту при них експериментатор одержує можливість спостерігати серйозні і нерідко необоротні зміни "незалежної перемінної".

Патопсихологічний експеримент у більшості випадків - це одночасно спровокований експеримент і експеримент, на який посилаються.

Наявність у патопсихологічному експерименті елементів спровокованого експерименту й експерименту, на який посилаються, пояснює складний взаємозв'язок безлічі факторів, що повинний враховувати при узагальненні матеріалів дослідження патопсихолог. С. Я. Рубінштейн (1965) [6] бачить три способи видозміни умов, що впливають на психічний стан обстежуваного і що зменшують або збільшують властивому хворому психопатологічні зміни. Перший спосіб полягає в зміні ситуації, що створюється на час досвіду. Так, реєструється поводження хворого в умовах абсолютної тиші або спеціально підібраних відповідно до мети дослідження шумів. Другий, найбільше часто застосовуваний. спосіб полягає в спеціальному варіюванні діяльності хворого, наприклад, при пред'явленні йому завдань за методикою класифікації або при завчанні набору слів, не значеннєвих звукосполучень. Третій спосіб відрізняється від попередніх тем, що зміна стану психічних процесів у хворого досягається уведенням визначених фармакологічних препаратів.

Це поділ способів впливу на психічну діяльність хворого в патопсихологічному експерименті необхідно враховувати для дотримання "чистоти" наступні визначені цілі досліду. У той же час у звичайно проведених патопсихологічних дослідженнях можуть спостерігатися елементи перерахованих трьох способів впливу на "незалежну перемінну". Так, можна досліджувати стан уваги в хворого в абсолютній тиші або ж в обстановці спеціально відтворених шумів - зіставлення результатів дозволить дослідити більш повно і різнобічно характеристику функції уваги в обстежуваного. Дослідження пам'яті по методу завчання десяти слів можна сполучити з уведенням стимулююча і гальмуюча діяльність кори головного мозку препаратів (брому, кофеїну).

Можна виділити, як про цього вужа повідомлялося вище, два види експериментально-патопсихологічних досліджень. Перший характеризується спрямованістю на рішення сугубо теоретичних питань, другий покликаний вирішувати питання клініко-практичного характеру. А. Р. Лурія (1962) [10] указує на істотну різницю між цими видами дослідження - при рішенні визначеної теоретичної проблеми психолог виділяє і ставить у центрі своєї уваги який-небудь один процес, досліджуваний їм у спеціально створених умовах. При цьому дослідник відволікається від інших психічних процесів. Прикладом такого дослідження може бути вивчення психологічної структури особливостей мислення при маревних станах, характеру різних сторін пам'яті при захворюваннях, що протікають із мнестичними розладами і т.п. Як правило, у цих випадках вивчаються однорідні і досить представницькі в кількісному відношенні групи хворих, підібрані відповідно цілям і задачам дослідження.

У патопсихологічному експерименті клініко-практичного значення, проведеному з діагностичною або експертною метою, що досліджує не виділяє заздалегідь який-небудь один психічний процес як основний об'єкт вивчення. Уже під час досвіду він визначає ті або інші порушення психічної діяльності, що вимагають особливої уваги і вивчення, і, орієнтуючись на них, проводить дослід надалі.

Різниця в цих двох видах дослідження, крім того, за А. Р. Лурія, полягає й у термінах їхнього проведення. Якщо експеримент, що переслідує сугубо теоретичну, дослідницьку мету, може продовжуватися тривалий час і складатися з численної серії досвідів, для більшої переконливості неодноразово повторюваних, то клініко-психологічне дослідження, що має, у першу чергу, практичне значення, звичайно зводиться до двох-трьох сеансів тривалістю до години. Особливо лімітована тривалість дослідження хворих з органічним захворюванням головного мозку, що виявляють підвищену виснаженість психічних процесів [16].

Останнім часом з'явилася можливість говорити про іншому, що трохи відрізняється колі задач, що коштують перед патопсихологами, коли експеримент використовується для впливу на особистість хворого. Його задача полягає не стільки в тім, щоб знайти психічний дефект у хворого, а головним чином у тім, щоб показати хворому шляхові можливої компенсації цього дефекту і зменшення його в міру проведеного лікування. Мова йде про особливий варіант патопсихологічного експерименту, що умовно може бути названий психотерапевтично спрямованим (В. М. Блейхер, Л. И. Завилянська, 1966) [12].

На закінчення необхідно вказати основні принципи побудови експериментально-психологічного дослідження і психіатричній клініці (Б. В. Зейгарник, 1965) [6].

І. Психологічний експеримент є своєрідної "функціональної пробій", у процесі якої досліджуються специфічні функції людського мозку. Ціль дослідження - виявлення конкретних, визначених форм порушень пізнавальної діяльності (мислення, сприйняття і т.п. ), змін особистості, характерних для того або іншого захворювання.

ІІ. Специфіка психіатричної клініки й обумовлені цим задачі дослідження вимагають якісної характеристики особливостей психічної діяльності хворих. Важливі не тільки труднощі завдання і кількість допущених випробуваним помилок, але і хід його міркувань і мотивація помилкових суджень.

Результати, одержувані в процесі експериментально-психологічного дослідження, повинні бути досить об'єктивними - вони ретельно реєструються і перевіряються в повторних досвідах, а також при дослідженні іншими методиками.

2.2 Основні принципи і методи патопсихологічного дослідження

Проблема методу в науці не проста. З одного боку, застосовувані методи дослідження залежать від рівня розвитку науки, від тих принципових положень, теоретичних, методологічних установок, на яких дана область знань базується. З іншого боку, сам розвиток тієї або іншої області знання залежить у певній мері від застосовуваних методів дослідження. Особливо складним стає питання про вибір методів, коли останні стосуються вирішення практичних задач, у тому числі і задач клініки. Вибір експериментальних прийомів залежить від тієї задачі, що ставить перед ним клініка (диференційно-діагностична, психокорекційна, експертна й ін.).

Патопсихологічне дослідження містить у собі ряд компонентів: експеримент, бесіду з хворим, спостереження, аналіз історії життя захворілої людини (яка являє собою професійно написану лікарем історію хвороби), зіставлення експериментальних даних з історією життя. Надзвичайно важливо (хоча в силу об'єктивних обставин це не завжди можливо) проводити дослідження в динаміку, тобто через рік-два.

Розглянемо принципи побудови патопсихологического експерименту. Для того щоб зрозуміти його особливості, необхідно зупинитися в декількох словах на методах дослідження загальної психології. Метод експерименту не є єдиним шляхом пізнання в психології. Він став чільної в міру розвитку психології як точної науки в зв'язку з її загальними теоретичними положеннями і застосуванням у практиці.

Як відомо, увага психологів-раціоналістів має бути спрямовано на розмежування в психіці людини окремих "справжніх здібностей", кожна з яких по-своєму переробляє одержуваний ззовні матеріал. Психологія зводилася до опису роботи цих здібностей. Умоглядний опис внутрішнього світу людини одержало своє відображення не тільки в раціоналістів. Воно знайшло своє місце в представників так називаної "розуміючої" психології Е. Шпрангер, В. Дильтей). Заперечуючи дроблення психіки на окремі процеси або функції, визнаючи неподільність, єдність психічного, представники цього напрямку відмовляються від наукового дослідження психічного, вважаючи, що якщо природу можна пояснити, те психіку можна тільки зрозуміти. Ці положення "розуміючої" психології знайшли своє відображення в концепції психологів- екзистенціалістів.

На практиці це означає, що психолог повинен обмежитися лише спостереженням за поведінкою суб'єкта, реєстрацією його висловлень і самоспостереженням і відмовитися від експерименту, від можливості зміни умов і діяльності, від яких залежить протікання того або іншого процесу. Власне кажучи психолог-екзистенціаліст прагне описати явище, але не проникати в його сутність.

Раціоналістичної емпірична психологія, що прийшла на зміну, принесла із собою інше розуміння методу дослідження. З розвитком емпіричної психології, розвитком психофізіології починає впроваджуватися в психологію метод експерименту (В. Вундт, Г. Еббингауз, Е. Титченер).

Однак деякі положення, особливо Вундта, які створили великий внесок у психологію, сприяли разом з тим тому, що психіка була розділена на окремі функції - "полички" пам'яті, уваги, сприйняття і т.д. і психологічне дослідження зводилося до дослідження цих окремих функцій. Дослідження ж даних функцій повинне зводитися до їхнього виміру.

Як і будь-яка область психологічної науки, патопсихологія використовує метод експерименту. Прийоми патопсихологічного дослідження залежать від тих принципових загально-психологічних теоретичних установок, на яких вони базуються. Тому вибір конкретних шляхів психологічного дослідження є проблемою не тільки методичного, але і методологічного характеру. Для того щоб зрозуміти особливості патопсихологічного експерименту, необхідно зупинитися в декількох словах на методах дослідження загальної психології. Метод експерименту не є єдиним шляхом пізнання в психології. Він став чільної в міру розвитку психології як точної науки і зв'язку з її загальними теоретичними положеннями.

Як відомо, увага психологів-раціоналістів бути спрямовано на розмежування в психіці людини окремих "щиросердечних здібностей", кожна з яких по-своєму переробляє одержуваний ззовні матеріал. Психологія зводилася до опису роботи цих здібностей [6].

Умоглядний опис внутрішнього світу людини одержало своє відображення не тільки в раціоналістів. Воно знайшло своє місце в представників так називаної „розуміючої” психології (Е.Шпрангер, В.Дильтей). Заперечуючи дроблення психіки на окремі процеси або функції, визнаючи неподільність, єдність психічного, представники цього напрямку відмовляються від наукового дослідження психічного, вважаючи, що якщо природу можна пояснити, те психіку можна тільки зрозуміти. Ці положення розуміючої психології знайшли своє відображення в концепції психологів-екзистенціалістів.

На практиці це означає, що психолог повинний обмежитися лише спостереженням за поводженням суб'єкта, реєстрацією його висловлень і самоспостережень і відмовитися від експерименту, від можливості зміни умов і діяльності, від яких залежить протікання того або іншого процесу. Власне кажучи, екзистенціаліст прагне описувати явище, але не проникати в його сутність.

Раціоналістична емпірична психологія, що прийшла на зміну, принесла із собою інше розуміння методу дослідження. З розвитком емпіричної психології розвитком психофізіології починає впроваджуватися в психологію метод експерименту (В.Вундт, Г.Еббінгауз, Е.Титченер), що проникає в практику неврології і психіатрії. У найбільших клініках (В.М.Бехтерєва в Ленінграді, Е.Крепеліна в Лейпцизі, С.С.Корсакова в Москві) відкриваються психологічні лабораторії [16].

Принципи методичних прийомів, що використовуються в лабораторіях, різні. Коротко зупинимося на них.

Як і всяка область психологічної науки, патопсихологія використовує в основному метод експерименту. Метод патопсихологічного дослідження залежить від тих принципових загально-психологічних теоретичних установок, на яких він базується. Тому вибір конкретних шляхів психологічного дослідження є проблемою не тільки методичного, але і методологічного характеру.

Метод експерименту не є єдиним шляхом пізнання в психології. Він стає чільної в міру розвитку психології як точної науки і зв'язаний із загальними теоретичними положеннями. Як відомо, увага психологів-раціоналістів бути спрямовано на розмежування в психіці людини окремих "щиросердечних здібностей", кожна з яких по-своєму переробляє отриманий ззовні матеріал. Психологія зводилася до умоглядного опису роботи цих здібностей.

Умоглядний опис внутрішнього світу людини одержало своє відображення не тільки в раціоналістів. І в наш час воно має місце в представників так називаної "розуміючої" психології (Шпрангер, Дильтей). Заперечуючи дроблення психіки на окремі процеси або функції, визнаючи неподільність, єдність психічного , представники цього напрямку в психології вважають, що якщо природу потрібно пояснювати, то психіку можна тільки зрозуміти. Ці положення "розуміючої" психології знайшли своє відображення в концепції екзистенціалістів.

На практиці це означає, що психологи повинні обмежитися лише спостереженням за поводженням хворих, реєстрацією їхнього висловлень і самоспостережень; вони відмовляються від експерименту, від можливості зміни умов і діяльності, від яких залежить протікання того або іншого процесу. Власне кажучи психолог-екзистенціаліст може описувати явища, але не проникати в їхню сутність.

Раціоналістичної емпірична психологія, що прийшла на зміну, принесла із собою інше розуміння методу дослідження.

З розвитком емпіричної психології, розвитком психофізіології починає впровадяться в психологію метод експерименту (Вундт, Еббингауз, Титченер); цими методами починають користуватися неврологи і психіатри. У найбільших клініках (В.М.Бехтерева в Ленінграді, Э.Крепелина в Німеччині, С.С.Корсакова в Москві) відкриваються психологічні лабораторії.

Довгий час у клініках панував метод кількісного виміру психічних процесів, метод, що ґрунтувався на вундтовській психології. Погляд на психічні процеси як на уроджені здібності, що лише кількісно міняються при розвитку, привів до ідеї про можливості створення вимірювальної психології. Експериментальне дослідження психічних процесів зводилося до встановлення лише його кількісної характеристики, точніше, до виміру окремих психічних здібностей.

Принцип кількісного виміру уроджених здібностей ліг в основу психологічних методів дослідження в психіатричних і неврологічних клініках. Дослідження розпаду якої-небудь функції складалося у встановленні ступеня кількісного відхилення від її нормального стандарту.

У 1910 р. найвизначніший невропатолог Г.І.Россолімо [16] розробив систему психологічних експериментів, що нібито, на його думку, дозволяла установити рівень окремих психічних функцій - психологічний профіль суб'єкта. На думку автора, різні патологічні стани мозку викликали визначені типові профілі зміни психодинаміки. В основі цього методу лежала концепція емпіричної психології про існування уроджених ізольованих здібностей. Ця помилкова теорія так само, як і спрощений кількісний підхід до аналізу порушень психічної діяльності, не могла забезпечити впровадження методів, адекватних запитам клінічної практики, хоча сама спроба наблизити психологію до рішення клінічних задач була прогресивної для свого часу.

Метод кількісного виміру окремих психічних функцій досяг своєї крайньої виразності в тестових дослідженнях Біне - Симона, що були спочатку спрямовані на виявлення рівня розумових здібностей. Вимірювальні тестові дослідження базувалися на концепції, відповідно до якої розумові здібності дитини фатально визначені спадкоємним фактором і в малому ступені залежать від навчання і виховання. Кожній дитині властивий певний, більш-менш постійний віковий інтелектуальний коефіцієнт (ІQ).

Задачі, що пропонувалися дітям, вимагали для свого рішення визначених знань, навичок і дозволяли судити в кращому випадку про кількість придбаних знань, а не про будову і якісні особливості їх розумової діяльності.

Подібні дослідження, спрямовані на чисто кількісні виміри, не дозволяють прогнозувати подальший розвиток дитини. А тим часом за допомогою цих тестів проводилося і зараз проводиться в деяких країнах відділення дітей, нібито "здатних" від народження, від інших, затримка розумового розвитку яких з'являлася залежної теж від уроджених особливостей. Метод тестів був використаний і в нас у країні в так званих педологічних дослідженнях дітей у школах.

Метод кількісного виміру залишається дотепер ведучим у роботі багатьох клінічних психологів за рубежем. У численних опублікованих за останні роки монографіях і статтях, присвячених експериментально-психологічному дослідженню хворих, приводяться методи подібних тестових досліджень аж до обчислення ІQ [4].

При дослідженні хворих методами, спрямованими на вимірювання функцій, не можуть бути враховані ні особливості розумової діяльності, ні якісна сторона порушення, ні можливості компенсації, аналіз яких настільки необхідний при дозволі клінічних задач.

Шляхом виміру виявляються лише кінцеві результати роботи, сам же процес її, відношення випробуваного до завдання, мотиви, що спонукали випробуваного обрати той або інший спосіб дії, особистісні установки, бажання - словом, усе різноманіття якісних особливостей діяльності випробуваного не може бути виявлено.

Поряд з чисто кількісним методом за останні роки в закордонній патопсихології намічається тенденція до використання методик, що спрямовані лише на виявлення особистості.

Представники цього напрямку використовують у своїх дослідженнях так називані прожективні методи. Завдання, що пропонується випробуваному, не передбачає яких-небудь визначених способів рішення. На відміну від тесту, що вимагає виконання задачі відповідно визначеним умовам, "прожективний" метод використовує будь-як задачу лише як привід для того, щоб випробуваний міг виявити свої переживання, особливості своєї особистості і характеру.

Як конкретну методику застосовується опис картин з невизначеним сюжетом ("Thematіc Apperceptіon Test", скорочено ТАТ). "Чорнильні плями" Роршаха, що являють собою різні симетрично розташовані конфігурації самого вигадливого виду. Сюжетні картинки, пропоновані для опису, являють собою зображення дій або поз персонажів. Випробуваний повинний описати картинку, розповісти, що на ній намальовано, про що думають, що переживають зображені персонажі, що з ними відбудеться, що передувало зображеній події. При цьому, на думку деяких авторів "прожективного методу", відбувається відоме ототожнення випробуваного з зображеним персонажем. По висловлюванню французького психолога А.Омбредана, "особистість відбиває за допомогою цього методу, як об'єкт на екрані" (звідси і назва "прожективный"). Цей метод часто називають "клінічним підходом до психіки здорової людини".

Таким чином, прожективний метод, що є власне кажучи антиподом методу виміру, за задумом його авторів повинний надати можливість якісної оцінки поводження випробуваного. Якщо тестовий метод спрямований на оцінку результатів роботи, то при прожективному методі сама проблема помилкового або правильного рішення взагалі не виникає. Дослідник, що застосовує прожективний метод, звертає увагу не на допущені помилки або на правильні рішення, а на особистісні реакції випробуваного, на характер виникаючих при цьому асоціацій [10].

Якщо проаналізувати, про які особистісні переживання й установки мова йде, то виявляється, що дослідники намагаються розкрити за допомогою цього методу несвідомі, сховані мотиви і бажання хворого. Окремі особливості сприйняття випробуваного (наприклад, чи бачить він об'єкти в русі або в спокої, чи звертає він увага при описі плям Роршаха на великі частини малюнків або на дрібні деталі і т.п.) інтерпретуються як показники особистісних особливостей.

Таким чином, цей метод повинний на противагу кількісному вимірові окремих функцій дати можливість якісного аналізу цілісної особистості. Раціональне зерно, що утримується в "прожективному" методі, повинне безумовно бути використано. Однак виявлення з його допомогою переживання, особливості не можуть служити індикаторами будівлі особистості, стійкої ієрархії її мотивів і потреб. Прожективні методи повинні самі стати об'єктом дослідження.

Зупинимося на принципах експериментально-психологічного дослідження в радянській патопсихології. Положення матеріалістичної психології про те, що психічні процеси є не уродженими здібностями, а прижиттєво формуються видами діяльності, вимагає, щоб психологічний експеримент давав можливість досліджувати психічні порушення як порушення діяльності. Він повинний бути спрямований на якісний аналіз різних форм розпаду психіки, на розкриття механізмів порушеної діяльності і на можливості її відновлення. Якщо мова йде про порушення пізнавальних процесів, то експериментальні прийоми повинні показати, як розпадаються ті або інші розумові операції хворого, що сформувалися в процесі його життєдіяльності, як видозмінюється процес придбання нових зв'язків, у якій формі спотворюється можливість користування системою старих, що утворилися в колишньому досвіді зв'язків. Виходячи з того, що всякий психічний процес має відому динаміку і спрямованістю, варто так побудувати експериментальне дослідження, щоб воно відбило схоронність або порушення цих параметрів. Таким чином, результати експерименту повинні дати не стільки кількісну, скільки якісну характеристику розпаду психіки. Ми не будемо надалі зупинятися на описі конкретних методик. Вони викладені в книзі С.Я.Рубінштейн [16] "Експериментальні методики патопсихології".

Саме собою зрозуміло, що отримані експериментальні дані повинні бути надійні, що статистична обробка матеріалу повинна бути використана там, де поставлена задача цього вимагає і допускає, але кількісний аналіз не повинний ні замінити, ні відтіснити якісну характеристику експериментальних даних. Кількісний аналіз допустимо тоді, коли проведена ретельна якісна психологічна кваліфікація фактів. Перш ніж приступити до виміру, треба установити, що виміряється.

Варто погодитися з зауваженням А.Н.Леонтьєва, зробленим у його статті "Про деякі перспективні проблеми радянської психології", що не треба зближати науково обґрунтовані експерименти, "які дають можливість якісної оцінки, з так називаними тестами розумової обдарованості, практика застосування яких не тільки справедливо засуджена в нас, але викликає зараз заперечення й у багатьох інших країнах світу" [10].

Ідея про те, що один лише кількісний аналіз не може виявитися придатним при рішенні ряду задач, зв'язаних з діяльністю людини, знаходить своє визнання серед ряду учених закордонних країн. Так, один з видних американських фахівців в області керування професор А.Заді пише, що "точний кількісний аналіз поводження гуманістичних систем не має, очевидно, великого практичного значення в реальних соціальних, економічних і інших задачах, зв'язаних за участю однієї людини або групи людей". Більш того, він підкреслює, що "здатність оперувати нечіткими безлічами і здатність, що випливає з неї, оцінювати інформацію є одним з найбільш коштовних якостей людського розуму, що фундаментальним образом відрізняє людський розум від так називаного машинного розуму, приписуваного існуючим обчислювальним машинам".

Отже, основним принципом побудови психологічного експерименту є принцип якісного аналізу особливостей протікання психічних процесів хворого на противагу задачі лише одного кількісного їх виміру. Важливо не тільки те, якої труднощів або якого обсягу завдання хворий осмислили або виконав, але і те, як він осмислював, чим були обумовлені його помилки й утруднення. Саме аналіз помилок, що виникають у хворих у процесі виконання експериментальних завдань, являє собою цікавий і показовий матеріал для оцінки того або іншого порушення психічної діяльності хворих.

Той самий патопсихологічний симптом може виявитися обумовленим різними механізмами, він може виявитися індикатором різних станів. Так, наприклад, порушення опосередкованої пам'яті або нестійкість суджень можуть виникнути внаслідок порушеної розумової працездатності хворого (як це має місце при астеніях різного органічного генезу), воно може бути обумовлено порушенням цілеспрямованості мотивів (наприклад, при поразках лобових розділів мозку), воно може бути проявом дезавтоматизації дій (при судинних змінах мозку, епілепсії) [16].

Характер порушень не є патогномонічним, тобто специфічним для того або іншого захворювання; він є лише типовим для них і повинний бути оцінений у комплексі з даними цілісного патопсихологічного дослідження.

2.3 Організація впровадження патопсихологічного дослідження

Патопсихологічне дослідження порушеної психіки проводилися спочатку тільки в психіатричних клініках. Для виділення критеріїв норми і патології вивчалися паралельно особливості психіки здорових людей. З погляду психосоматичної медицини, визначені особистісні особливості людини лежать в основі ряду соматичних захворювань. Тоді патопсихологічне дослідження особливостей психіки необхідно проводити й у соматичних клініках з метою подальшої психокорекції особистості і профілактики соматичних захворювань.

Патопсихологічне дослідження містить у собі наступні компоненти:

- бесіду з хворим;

- експеримент (тестування);

- вивчення історії хвороби;

- спостереження за поводженням під час дослідження;

- аналіз отриманих результатів;

- оформлення висновку.

Патопсихологічне дослідження не повинне бути ятрогенним. Після проведення дослідження в хворого не повинні виникати думки про свою психічну неспроможність у зв'язку з поводженням що досліджує. Навпроти, патопсихолог завжди повинний зберігати в бесіді з хворим максимальну психотерапевтичність, сприяти оптимістичним тенденціям і установкам хворого в прогнозу протікання захворювання і результатів лікування.

Патопсихологічне дослідження можна розділити на кілька етапів. Перший здійснюється клініцистами ще до знайомства психолога з хворим і зводиться, як уже говорилося, до формулювання клінічної задачі. Лікар вирішує питання про те, наскільки корисним у кожнім конкретному випадку може виявитися експериментально-психологічне дослідження. З задачею знайомиться патопсихолог. У бесіді з лікуючим лікарем він уточнює цікавлячі його особливості протікання захворювання, можливі диференційно-діагностичні передумови або можлива дилема експертного судження. Якщо мова йде про контроль ефективності лікування, психолог разом з лікарем обговорює специфіку терапевтичних заходів, передбачувані можливості їх впливу на різні психічні процеси, намічає терміни повторного дослідження [16].

Бесіді з хворим передує ознайомлення патопсихолога з матеріалами історії хвороби. Відсутність у ній цікавлячого психолога даних змушує його збирати додатковий анамнез. Для психолога становлять інтерес не тільки анамнез, але й особливості перебігу хвороби, результати інших лабораторних досліджень - біохімічних, серологічних, електрофізіологічних, офтальмологічних. Потім випливає ретельне ознайомлення з записом про психічний статус хворого в історії хвороби і зіставлення цих матеріалів з тим, що психолог спостерігає в лабораторії. Це дуже важлива обставина: невідповідність психічного стану хворого по записах лікаря у відділенні його статусові в лабораторії дає психологові іноді вже на початку дослідження підстава припустити симулятивну поведінку або агравацію зі сторони обстежуваного і відповідним чином будувати проведення експерименту. Так, іноді обстежуваний за щоденниковими записами виявляє живий темп психомоторики, а в умовах лабораторії демонструє різке уповільнення сенсомоторных реакцій (дуже часто при симуляції й агравації особливо поганими виявляються результати в пробах, проведення яких супроводжується реєстрацією часу).


Подобные документы

 • Мислення як один з основних пізнавальних процесів особистості в підлітковому віці. Загальна характеристика підлітка та його пізнавальна сфера, експериментальне дослідження логічного та образного мислення. Порівняльний аналіз отриманих результатів.

  курсовая работа [279,6 K], добавлен 27.03.2012

 • Психологічні особливості профілю мислення особистості. Мислення як особлива форма психічного віддзеркалення дійсності. Характеристика основних факторів, що впливають на розвиток мислення особистості. Теорія детермінізму, поняття інформаційного підходу.

  курсовая работа [59,0 K], добавлен 04.11.2014

 • Наукові підходи до дослідження проблеми мислення. Психологічні особливості мислення як пізнавального процесу. Класифікація видів мислення та їх характеристика. Особливості розвитку мислення у дітей молодшого шкільного віку в процесі засвоєння знань.

  курсовая работа [58,3 K], добавлен 19.03.2015

 • Аналіз проблеми творчого мислення у філософській літературі. Питання про можливість навчання творчості. Теорія особистості Г. Олпорта. Способи боротьби з власними патологічними домінантами. Психологічна структура особистості та особливості її розвитку.

  реферат [39,0 K], добавлен 15.10.2012

 • Теоретичні основи проблеми розвитку мислення школярів. Феномен мислення у психолого-педагогічній літературі. Мислення як один із пізнавальних процесів на різних етапах розвитку школяра. Проблема формування та розвитку критичного мислення у школярів.

  курсовая работа [53,0 K], добавлен 12.05.2014

 • Аналіз даних специфіки ціннісної сфери сучасних підлітків, особливостей розвитку їхнього творчого мислення у різних системах навчання: традиційній та розвивальній Ельконіна-Давидова. Вивчення психологічних підходів до проблеми творчого мислення.

  статья [236,1 K], добавлен 11.10.2017

 • Поняття про мислення, його соціальна природа. Розумові дії, операції та форми мислення. Різновиди та індивідуальні риси мислення. Місце відчуттів, сприймань у пізнавальній діяльності людини. Вплив практики на розумову діяльність. Етапи вирішення проблеми.

  презентация [798,2 K], добавлен 24.09.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.