Корекція асоціальної поведінки дітей дошкільного віку

Проблема схильності дітей до девіантної поведінки. Засоби роботи з дітьми для профілактики і запобігання проявів у них девіантної поведінки. Вплив біологічних та соціально-психологічних факторів на формування неадекватної поведінки дітей дошкільного віку.

Рубрика Психология
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 22.04.2015
Размер файла 18,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Корекція асоціальної поведінки дітей дошкільного віку

Никитенко Д.С. та Поліщук О.В.

Студентки 26 групи

ННІ Педагогіки

Актуальність теми. Проблема асоціативної поведінки недостатньо досліджена в теоретико-методичному плані і не знайшла ще належного висвітлення в літературі. Однак широке коло досліджень у галузі виховання неадекватних дітей проводилося педагогами, психологами, медиками (Б.Г. Ананьєвим, І.С. Дьоміною, М.М. Фіцулою, В.Г. Слюсаренком та ін.) [4, 7].

Видатні педагоги С.Т. Шацький, В.М. Сорока - Росинський, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський та інші внесли величезний вклад у справу всебічного розвитку особистості. Вони не припускали думки, що виховання безсиле виправити неадекватних дітей; виступали проти реакційної ідеї дефективності дітей, згідно з якою велика кількість дошкільників зачислялася до категорії невиправних, приречених, непотрібних суспільству.

Вивчення проблеми схильності до девіантної поведінки дітей, актуальність якої безсумнівна, потребує, більшої значимості в суспільстві.

Мета дослідження: проаналізувати засоби роботи з дітьми для профілактики і запобігання проявів у них девіантної поведінки.

Виклад матеріалу. Нормативна поведінка - вид поведінки, що відповідає соціальним нормам. Основне значення нормативної поведінки полягає у влаштуванні людської активності та використання в людських взаємовідносинах найбільш раціональних методів та засобів.

Проте людина, а тим паче дитина, не завжди дотримується адекватної поведінки. Можливість неадекватної поведінки пояснюється тим, що людська свідомість здатна виходити за межі будь-яких стереотипів і освоювати нові, раніше не існуючі варіанти поведінки. Ця поведінка може навіть спричиняти рух суспільства вперед, а є й інша ненормативна поведінка, що є шкідливою для соціуму, перешкоджає його розвитку [1].

Прояви неадекватної поведінки у дітей можуть перебігати по-різному. Вони можуть бути нестриманими, агресивними, зухвалими, жадібними, можуть говорити неправду, не реагувати на зауваження дорослих. І чим більше проблем виникає у роботі з таким малюком, тим більшої уваги він потребує. Адже в результаті найгірше почувається сама дитина.

Дошкільник, який має асоціативну поведінку, у цілому може бути нормально розвиненим: і інтелектуально, і фізично. Він може із задоволенням рахувати на заняттях з математики, любити і вміти малювати, найкраще у групі переказувати казки. Він може бути допитливим, розумним, багато чого вміти робити. Справжні проблеми виникають у такої дитини, коли вона вступає у взаємини з людьми, які її оточують. Дитячий садок - це перше соціальне середовище у яке потрапляє дитина. Стосунки, які виникають у ньому, регулюються існуючими моральними нормами. Діти їх засвоюють як правила поведінки.

У віці п'яти-шести років дитина не задумуючись скаже, що дорослих треба поважати, що битися - погано, що не можна обманювати, треба ділитися, допомагати меншим за себе. Однак між правилами і справжньою поведінкою дитини - велика відстань. Щоб її подолати, недостатньо знати моральні норми. Необхідно їх прийняти, відчути, усвідомити значення і цінність дотримання правил для самої дитини та для оточуючих [2].

Причини проявів неадекватної поведінки можуть бути різні. Впливають як біологічні, так і соціально-психологічні фактори, а саме:

Ш Особливості сімейного виховання.

Ш Неформальність взаємостосунків з іншими дітьми та умови навчально-виховного процесу в ДНЗ.

Ш Взаємини з батьками.

Ш Особливість нервової системи.

Ш Покарання.

Ш Тип темпераменту та інші.

В.О. Сухомлинський розробив систему піклування про дитяче здоров'я, що передбачає правильний режим, повноцінне харчування, фізичне загартування. Головне у правильному режимі - чергування праці та відпочинку, неспання і сну.

На основі багаторічного досвіду він установив, що чимало дітей ходять до ДНЗ з травмованою психікою, і це вкрай негативно позначається на їхній поведінці. Незадовільний стан здоров'я, травмовану психіку, "важковиховуваності” дітей В.О. Сухомлинський пов'язував з недоліками сімейного виховання. Вивчивши понад дві тисячі сімей, де діти мали негативний вплив батьків, він дійшов до висновку, що важка дитина - це результат вад батьків, сімейного життя, це квітка, що розквітла в атмосфері безсердечності, неправди, обдурювання, неробства, презирства до людей, зневаги до громадського обов'язку. Цьому слід протиставити світлу, життєрадісну силу, що здатна вплинути на дану дитину [3, 6].

Причиною девіантної поведінки часто є неправильно визначені індивідуальні особливості дитини. Необхідно в процесі становлення індивідуальності вчасно переборювати виникаючі психологічні та педагогічні труднощі, шукати правильний підхід до кожної дитини, усувати фактори, що негативно впливають на його розвиток, враховувати вікові, індивідуально-типологічні особливості, розуміти протиріччя, що він сам не в силах визначити.

Виховати адекватну поведінку у дітей складний процес, який вимагає копіткої щоденної праці батьків та вихователів. Для того, щоб усунути проблему асоціативної поведінки, насамперед, потрібно визначити ступінь неадекватності, причини такої поведінки, та знайти правильний метод ліквідації.

Ліквідувати неадекватну поведінку можна за допомогою різних методів:

Формування у дитини почуття сорому за прояв такої поведінки.

1. Знайти причину девіантної поведінки та усунути її.

2. Корекція відношень в сім'ї.

3. Створення для дитини безпечної атмосфери.

4. Суворий розпорядок дня.

5. Організація правильного харчування.

Вихователь має неабияку роль в корекції асоціальної поведінки. Чим раніше спробувати позбавити дитину від проявів неадекватної поведінки, тим більш успішні будуть результати. Однак для цього необхідно дотримуватися певних умов: насамперед - порадитися з лікарем і з'ясувати, який стан здоров'я дитини; налагодити контакт з батьками і разом з ними боротися за нормалізацію психічного стану малюка; пам'ятати, що різні форми неправильної поведінки дитини вимагають різного підходу до нього. Так при прояві капризів і впертості треба забезпечити спокійне, доброзичливе відношення, діяти методом відволікання і не заохочувати неправомірні вимоги, але і не вдаватися до покарань. Краще перестати деякий час контактувати з дитиною. Без відповідної реакції дорослого йому стає нецікаво вередувати. Тоді потрібно підійти до нього і спробувати залучити його в будь-яку діяльність або гру, при цьому треба зберігати спокійне і доброзичливе ставлення до дитини. Правильні виховні підходи призводять до бажаного результату.

При плаксивості доцільно відвернути дитину, приголубити, залучити до спільної гри з дітьми, дати доручення, щоб він виконав їх самостійно.

Велике значення для профілактики порушень поведінки має єдність дій персоналу дошкільного закладу та батьків.

Якщо дитина налаштована агресивно, впершу чергу слід з'ясувати причини такого стану: обстановка в сім'ї, стан здоров'я малюка, стан його нервової системи. Уважно стежити за поведінкою дитини, не допускати ситуацій, що сприяють прояву агресії. Іноді доцільно перевести таку дитину до групи більш старших дітей. Дитину з проявами агресії слід постійно тримати в полі зору, займати індивідуальною грою, давати цікаві для нього доручення, стежити, щоб він був зайнятий грою або цілеспрямованою діяльністю.

Профілактика неадекватної поведінки полягає у створенні для дитини оптимальних умов розвитку, забезпечення достатньої, але не надмірної фізичної та психічної активності, повноцінного спілкування з дорослими, правильної організації колективнх ігор, систематичного перебування на свіжому повітрі, чергування активності і відпочинку, зміни різних видів діяльності. Виховна робота повинна включати індивідуальний підхід до дітей. Так, у нерішучих дітей потрібно пробуджувати активність, стимулювати їх діяльність, даючи завдання зростаючої складності.

Всі ці фактори допоможуть ліквідувати та попередити виникнення неадекватної поведінки.

Висновок. Отже, потрібно приділяти велику роль вихованню дітей дошкільного віку, щоб сформувати в них стійку звичку дотримуватися у своїй діяльності та поведінці прийнятих у суспільстві правових норм та загальновизнаних принципів моралі. Досягти цього можна лише тоді, коли виховні цілі та завдання, що їх ставить перед собою педагог, відповідають потребам та інтересам вихованців, тобто коли він сам прагне досягти певного виховного ідеалу і хоче бути адекватною особистістю.

Життя підтвердило, що велику складність у розв'язанні завдання раннього запобігання відхиленням неадекватності в поведінці школярів становить незадовільна підготовка педагогів та батьків.

асоціальна поведінка дошкільний вік

Список використаної літератури

1. Кудрявцев В.Н. Социальные отклонения и их предупреждение. Механизмы социальной деформации // вопросы философии - 1989. - №3 - с.17-21 - М.: Наука 1982. - 287 с.

2. Кошелівська О.В. На шляху до морального вибору дитини. Науково-методичний збірник/ Ред. кол.Н. Софій (голова), І. Єрмаков (керівник авторського колективу і науковий редактор), та ін. - К.: Контекст, 2000. - 336 с.

3. Запобігання відхиленням у поведінці школярів / за ред. Б.С. Кобзаря, Е.І. Петухова. - К.: Вища школа, 1992. - 143 с.

4. Немов Р.С. Психология: В 3-х кн. Кн.2.: Психология образования. - 2-е изд. - М.: Просвещение, Владос, 1995. - 486 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розгляд особливостей розвитку морально-етичних норм поведінки в дітей старшого дошкільного віку як психолого-педагогічної проблеми. Аналіз розвитку поведінки дітей дошкільного віку. Оцінка досвіду сучасного дошкільного навчального закладу з цього питання.

  реферат [34,0 K], добавлен 24.03.2019

 • Методологічні підходи дослідження проблем девіантної поведінки. Основні причини, що приводять підлітків до девіантної поведінки. Девіація як процес. Основні вияви девіантної поведінки. Передумови формування девіантної поведінки у родині та у школі.

  курсовая работа [42,7 K], добавлен 13.10.2012

 • Соціальна поведінка особистості і етапи її формування. Індивідуальні особливості та специфіка агресивної поведінки дітей дошкільного віку. Дослідження негативних та агресивних проявів в поведінці та їх причин у дітей. Проблема взаємин батьків і дітей.

  курсовая работа [113,5 K], добавлен 16.06.2010

 • Поняття "норми" і його зв'язок з девіантною поведінкою. Аддіктивні форми поведінки. Особливості прояву схильності до девіантної поведінки у чоловіків та жінок, працівників органів внутрішніх справ. Проблема девіантної поведінки в сучасних умовах.

  дипломная работа [94,6 K], добавлен 26.12.2012

 • Психологія девіантної поведінки як міждисциплінарна галузь наукового знання. Поняття поведінкової норми, патології та девіації. Специфіка формування асоціальної поведінки особистості. Патохарактерологічний варіант розвитку девіантної поведінки.

  курс лекций [136,8 K], добавлен 11.03.2011

 • Теоретичний аналіз проблеми впливу стилю батьківського виховання на розвиток просоціальної поведінки молодших школярів. Організація експериментального дослідження впливу сім’ї на формування психології та поведінки дітей молодшого шкільного віку.

  дипломная работа [161,2 K], добавлен 16.05.2014

 • Психологічна діагностика схильності особи до ненормативної поведінки та розробка комплексу заходів щодо її психологічної корекції. Профілактика та подолання відхилень від норм поведінки в підлітковому віці. Педагогічні особливості девіантної поведінки.

  дипломная работа [139,9 K], добавлен 02.06.2019

 • Поняття "важковиховувані учні". Основні принципи, шляхи, етапи роботи й засоби перевиховання педагогічно занедбаних дітей. Прояви девіантної поведінки. Мета, принципи консультативно-коригуючої роботи. Індивідуальна та групова психологічна корекція.

  реферат [24,8 K], добавлен 06.12.2010

 • Психологічна структура дошкільного віку. Психологічні особливості дітей дошкільного віку. Діагностична ознака дошкільного віку. Діагностична ознака закінчення дошкільного віку. Психологічні новотвори дошкільного віку. Діяльність дітей дошкільного віку.

  курсовая работа [34,9 K], добавлен 18.03.2007

 • Основні підходи до поняття девіантного поводження школярів і вивчення його причин. Форми прояву неадекватної поведінки в дітей. Взаємодія родини і школи та методи роботи викладача школи з батьками. Основи юридичних відносин і захист дитини в школі.

  курсовая работа [72,8 K], добавлен 30.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.