Теоретичні та практичні підходи соціальної роботи з дітьми та молоддю

Соціально-правовий аспект роботи із дітьми в Білоцерківському районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Розробка та впровадження проектних технологій у роботі з дітьми. Надання психолого-педагогічної та юридичної допомоги молоді.

Рубрика Социология и обществознание
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 04.06.2016
Размер файла 261,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

У психолого-педагогічній літературі перелічені загальні індикатори, які проявляються в переживаннях і поведінці дитини з сім'ї, де практикується насильство. При їх виявленні можна діагностувати наявність неадекватних взаємостосунків в родині, створення сприятливих умов для повноцінного розвитку дитини.

Окрім поведінкових ознак, описаних вище, варто провести бесіду з дітьми, та змоделювати ігрові ситуації, які допоможуть виявити рівень застосованого ними насильства. По-друге, помітивши тривожні ознаки у поведінці дитини, доречно провести опитування за спеціально розробленою анкетою виявлення випадків жорстокого поводження з дітьми. Дана анкета дає змогу зрозуміти ставлення дитини до батьків, до покарань, якщо такі були в їх житті. Важливою ознакою опитувальника, на нашу думку, є те, що питання не звужуються до виявлення випадків фізичного насильства, а й акцентують увагу на психологічному та економічному видах жорстокого поводження з дітьми.

По-третє, щоб отримати більш розгорнуту картину, варто провести діагностичну методику на з'ясування міжособистісних стосунків серед молодших школярів та підлітків Рене Жиля Завдяки цій методиці можна виділити цілісний портрет підлітка, більш точніш зрозуміти відповіді анкети, скласти враження про родину та референтне коло спілкування, виявити розуміння дитиною внутрішньо сімейних стосунків. Врешті, для складання цілісної картини дослідження потрібно також ознайомитись зі шкільною документацією стосовно даної дитини, вивчити ситуацію в родині, при необхідності провести опитування серед референтного кола спілкування. Варто ознайомитися з соціальним паспортом дитини, стосовно якої маються підозри, що над нею чиниться насильство.

Узагальнюючи викладене вище приходимо до висновків, що в умовах Білоцерківського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді найбільш гострими соціальними проблемами в роботі з дітьми та молоддю, що потребують негайного реагування є: подолання молодіжного безробіття та трудова адаптація молодих спеціалістів та вирішення проблеми насильства в сім'ї. Встановлено, що рівень реалізації державної молодіжної політики в Білоцерківському районі потребує зміни стратегічних напрямів та концепцій, як зі сторони органів виконавчої влади, так і зі сторони молоді. Ситуативні заходи, практика проведення яких стала вже звичною, не дають можливості представникам молодіжної громади визначитися в різних питаннях та відповідно не створюють умов для їх повноцінного розвитку.

З огляду запропоновано прийняття Програми сприяння працевлаштування молоді в Білоцерківському районі на 2014-2017 рр. метою якої є створення сприятливих умов для самореалізації працюючої молоді в різних галузях, оперативне реагування та вирішення соціальних проблем молоді, активне працевлаштування молодих фахівців за набутими професіями. Реалізація Програми сприяння працевлаштування молоді в Білоцерківському районі на 2014-2017 рр. передбачає два напрямки: професiйна пiдготовка та працевлаштування молодi; створення системи соцiальних гарантiй та забезпечення молодi житлом.

В аспекті протидії та попередження насильства у сім'ях, зроблено висновок, що для подолання цієї проблеми в роботі Білоцерківського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді доцільно використовувати інноваційну соціальну методику вияву дітей, які постраждали від насильства з урахуванням вікових особливостей.

Висновки

соціальний молодь педагогічний правовий

За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:

Соціальна діяльність призначена віднайти позитивні збережені можливості особистості, спрямувати їх у правильне русло, допомогти їй усвідомити власну життєву ситуацію і знайти вихід із неї. Практична спрямованість соціальної роботи на основі науково обґрунтованих підходів до організації праці визначає її як професію, різновид трудової діяльності, який потребує певної професійної підготовки і є, зазвичай, способом існування. Мета соціальної діяльності полягає у створенні сприятливих соціокультурних умов соціалізації особистості і визначається соціальною політикою держави та конкретизується низкою завдань.

Встановлено, що найбільшу актуалізацію отримує соціальна робота спрямована на дві категорії верств населення: молодь і дітей. Необхідність сильної державної сімейної політики зумовлена суспільними потребами: сім'я є спільником суспільства у розв'язанні його головних проблем, збереженні моральних основ, соціалізації дітей, розвитку культури та економіки. Отже, суспільство зацікавлене в такій сім'ї, яка здатна виробити та реалізувати власну життєву стратегію, забезпечити не лише своє виживання, а й розвиток.

Молодь є однією з продуктивних сил суспільства. Ця категорія населення України визначається віком до 35 років. Молодь називають поколінням перехідного періоду, яке живе в епоху бурхливих і глибоких перетворень, в роки суворих потрясінь і нових можливостей. Молоді люди є специфічним контингентом населення, якісно відмінним від усіх інших вікових груп. Роль молоді як чинника соціально-демографічного розвитку держави (регіону) обумовлена такими притаманними цій віковій групі особливостями: підвищений (порівняно з іншими віковими контингентами) рівень народжуваності; великий попит на освіту; підвищений ступінь мобільності щодо змін місця роботи, перекваліфікації, освоєння нових видів та сфер діяльності.

Визначено, що соціальна робота з молоддю здійснюється відповідно до основних напрямів державної політики. Найважливішими з них є: визначення правових засад соціальної роботи з дітьми та молоддю; розроблення та реалізація державних, галузевих, регіональних програм соціального становлення і соціальної підтримки дітей та молоді; створення сприятливих умов для гармонійного розвитку дітей та молоді, задоволення потреб у добровільному виборі виду діяльності, не забороненому законодавством, активної участі в творчій, культурологічній, спортивній і оздоровчій діяльності; консультування і надання соціальних послуг, соціально-медичної, психолого-педагогічної, правової, інформаційної та інших видів соціальної допомоги тощо. Основними видами соціальної роботи є: соціальна профілактика, соціальні послуги, соціальна допомога, соціальне обслуговування, соціальна реабілітація.

Встановлено, що проблема підтримки підростаючого покоління та сприяння його успішній соціалізації, вступу у доросле життя була актуально в усі часи. Особливої допомоги потребують найбільш вразливі категорії дітей та молоді - діти-сироти, вихованці інтернатних закладів, діти з багатодітних і малозабезпечених родин, а також діти з проблемних, кризових сімей.

Аналіз роботи Білоцерківського районного центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді дав змогу встановити, що з 2007 року в сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю кризових категорій, вже досягнуто певних успіхів. Зокрема, було вирішено ряд стратегічних завдань, як то: дослідження соціального середовища та відстеження найбільш гострих соціальних проблем району, що потребують вирішення; визначення цільових груп та створення бази даних потребуючих; виконання діяльності з надання соціальних послуг, моніторинг та оцінка роботи; налагодження контактів із іншими державними організаціями та структурами; залучення матеріальних ресурсів приватних вітчизняних благодійників, міжнародних організацій для забезпечення реалізації завдань організації тощо.

На сьогодні у Білоцерківському районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на первинному обліку перебуває 133 особи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У районі значна увага приділяється забезпеченню права дитини на сімейне середовище. Протягом 2013 року усиновлено 6 дітей громадянами України, влаштовано під опіку родичів - 5 дітей, всього під опікою, піклуванням у родичів - 93 дітей. Сьогодні функціонують: - 4 дитячі будинки сімейного типу, діє 5 прийомних сімей. У районні діє центр соціально-психологічно-реабілітації дітей. Станом на 01.04.2014 року в закладі перебуває 17 дітей.

Визначено, що пріоритетним напрямом соціально-правового захисту дітей має стати створення умов для появи нових соціальних інститутів, що змогли б задовольнити реалізувати інтереси дітей.

Що стосується особливостей роботи Білоцерківського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді саме з молоддю, то основну уваги привертає два аспекти:

- робота з неповнолітніми та молоддю, яка має проблеми із законом;

- робота з молоддю-випускниками ВНЗ та ПТНЗ.

Оскільки однією з ключових завдань Білоцерківського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді є вирішення питання працевлаштування молодих спеціалістів, було розроблено Програму сприяння працевлаштування молоді в Білоцерківському районі на 2014-2017 рр., метою якої є створення сприятливих умов для самореалізації працюючої молоді в різних галузях, оперативне реагування та вирішення соціальних проблем молоді, активне працевлаштування молодих фахівців за набутими професіями. Реалізація Програми сприяння працевлаштування молоді в Білоцерківському районі на 2014-2017 рр. передбачає два напрямки:

- професiйна пiдготовка та працевлаштування молодi;

- створення системи соцiальних гарантiй та забезпечення молодi житлом.

Реалізація заходів передбачених Програмою дасть змогу докорінно змінити ситуацію на ринку праці та отримати низку позитивних результатів, серед яких слід відмітити наступні: запровадження та використання системного підходу щодо роботи з молоддю в контексті їх працевлаштування; оптимізація умов для повноцінної трудової самореалізації молоді, реалізації її творчого потенціалу; стимулювання молодих людей до ведення підприємницької діяльності, розширення мережі молодіжних підприємств; підвищення рівня популярності освіти, стимулювання молоді до здобуття вищої освіти та роботи за спеціальністю.

Що стосується роботі з дітьми в Білоцерківському районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, то встановлено, що одним з найбільш актуальних напрямків є протидія та попередження насильства у сім'ях. Явище насильства потребує ретельного розгляду, важливо вчасно виявити випадок жорстокого ставлення до дитини. Саме з цією метою в роботі Білоцерківського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді доцільно використовувати інноваційну соціальну методику вияву дітей, які постраждали від насильства з урахуванням вікових особливостей.

Список рекомендованих джерел

1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) /А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола. - К., 2002. - 164 с.

2. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи: Монографія. - К.: ЦУЛ, 2006. - 408 с.

3. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 134 с.

4. Богданова І. М. Соціальна педагогіка: Навч посіб. - К.: Знання, 2008. - 343 с

5. Василькова Ю.В, Василькова Т.А. Социальная педагогика - М.: Академия, 1999.- 440 с.

6. Вступ до соціальної роботи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005. - 304 с.

7. Дорош В.М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с. С 205-206

8. Дятченко Л.Я. Социальные технологии в системе управления общественными процессами. Дис. д-ра соц. наук. М., 2002

9. Енциклопедія правового захисту неповнолітніх / Н.В. Шость, М.К. Козир, О. М.Ситнік. - К.: 1997

10. Євтух М., Сердюк О. Соціальна педагогіка: Підручник. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 2003. - 232 с.

11. Єржабкова Б. Вибрані питання соціальної педагогіки. - Дрогобич: Вимір, 2003. - 364 с.

12. Коваль Л.Г., 3вєрєва І.Д., Хлєбік С.А. Соціальна педагогіка / соціальна робота: Навчальний посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 392 с.

13. Ковчина І.М. Підготовка студентів до соціально-правового захисту особистості: Навч.-метод. посібник. / За заг. ред. А.Й. Капської. - К.: НАУ, 2005. - 196 с

14. Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков. - М., 1999

15. Мардахаев Л. Социальная педагогика: Учебник. - М.: Гардарики, 2005. - 269 с.

16. Маренков Н.Л. Инноватика: Учебн. Пособие: - М.: Ком. Книга, 2005

17. Методика и технологии работы социального педагога /Под ред. М.А. Галагузовой, Л.В. Мардахаева. - М., 2002. - С.59-116.

18. Міщик Л.І. Соціальна педагогіка. - Запоріжжя: ЗДУ, 1999.

19. Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. - Пенза, 1991.

20. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учебное пособие для студ.пед.вузов / Под ред. В.А.Сластенина. - М.: Академия, 1999.

21. Никитин В.А. Начала социальной педагогики. - Учебное пособие. - 2-е изд. - М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 1999.-72 с.

22. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. - М.: ТЦ «Сфера», 2001. - 480 с.

23. Основы социальной работы / Отв.ред. П.Д. Павленок.-М., 2000. - 368 с.

24. Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. - 560 с.

25. Пенішкевич О.І., Тимчук Л.І. Соціальна педагогіка: Модульна технологія вивчення навчального курсу. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. - 408 с.

26. Попова И.М. Социология. Введение в специальность. Учебник для студентов высших учебных заведений. Киев: Тандем, 2007. - 247 с

27. Постовий В/Т. Тенденції виховання дітей і молоді в сучасній українській сім'ї // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - К., 2003. - № 3. - С. 20--26

28. Сафонова Т.Я., Цымбал Е.И. Жестокое обращение с детьми и его последствия // Жестокое обращение с детьми: сущность, причины, социально-правовая защита. - М., 1993. - 98 c, с. 70

29. Социальная инноватика в управлении: муниципал. финанс. - производ. группы: учебн. пособие для вузов / В.Н. Иванов, С.Б. Мельников (и др.); под общ. Ред. В.Н. Иванова, С.Б. Мельникова: Академия наук социал. технологий и местн. самоуправл. - 4 изд., перераб. и доп. - М.: Муниципальный мир, 2006

30. Социальная педагогика: Курс лекций / Под ред. М.А. Галагузовой. - М.: Владос, 2000. - 416 с.

31. Социальная педагогика: Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений / Под ред. В. Никитина.- М.: ВЛАДОС, 2000. - 272 с.

Додаток А

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.