Розробка культурно-пізнавального туру до Чехії

Етапи створення туристичного туру до Чехії. Формування основного і додаткового комплексу послуг. Головні аспекти процесу пошуку і відбору партнерів та підприємств-постачальників послуг. Розробка схеми маршруту із зазначенням транспортного обслуговування.

Рубрика Спорт и туризм
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 16.12.2011
Размер файла 66,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МIНИСТЕРСТВО ОСВIТИ ТА НАУКИ УКРИIНИ

ЗАПОРIЗЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

Кафедра Міжнародного туризму

КУРСОВА РОБОТА

НА ТЕМУ:

РОЗРОБКА КУЛЬТУРНО-ПIЗНАВАЛЬНОГО ТУРУ ДО ЧЕХII

ВИКОНАВ СТУДЕНТ 4-ГО КУРСУ

ГРУПА МТУ-127з

Жуков Олександр Олександрович

ЗАПОРIЖЖЯ 2011

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ НОВОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

1.1 Етапи створення нового туристичного продукту

1.2 Формування основного і додаткового комплексу послуг

1.3 Головні аспекти процесу пошуку і відбору партнерів та підприємств-постачальників послуг

1.4 Експериментальна перевірка туру

2. ТЕХНОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ФОРМУВАННІ НОВОГО ТУРУ

2.1 Загальна характеристика нового туру

2.2 Обґрунтування вибору пунктів нового маршруту

2.3 Розробка схеми маршруту із зазначенням транспортного обслуговування

2.4 Визначення програмного забезпечення нового туру відповідно до його тематики

2.5 Пошук і вибір партнерів-постачальників товарів і послуг у кожному пункті нового маршруту відповідно до обраного класу обслуговування

2.6 Підготовка інформаційно-методичного та рекламного забезпечення туру

3. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗРОБЛЕНОГО ТУРУ

3.1 Визначення каналів збуту нового туру

3.2 Реалізація нового туру за участю посередників

3.3 Особливості реалізації розробленого туру туристу

3.4 Технологія бронювання туристських послуг

3.5 Оформлення страхових полісів

3.6 Підготовка ваучера

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Туризм в уявленні більшості людей пов'язаний з відпочинком, новими враженнями, задоволенням. Він увійшов у життя людини як прагнення відкрити і пізнати нові країни, пам'ятники природи, історії та культури, звичаї та традиції різних народів.

Разом з тим туризм є однією з найбільших високоприбуткових і найбільш динамічних галузей економіки. Тому аналіз сучасного стану туристичного ринку, перспектив його розвитку і внеску туризму у світову і національну економіку надзвичайно важливий.

Поглиблене пізнання ринку туризму починається з базових понять, які мають основне значення для розуміння туризму як економічної системи та механізму його функціонування в цілому. Одним з них є поняття туристичного продукту - комплексу туристських послуг, необхідного для задоволення потреб туриста під час подорожі. Саме від того, наскільки привабливий турпродукт, залежить прибутковість і тривалість бізнесу будь-якого туристичного підприємства.

Тут важливу роль відіграє дослідження дійсного та постійного попиту на туристичному ринку, на основі якого генеруються і втілюються в життя ідеї щодо нового турпродукту. Адже цікавий, унікальний продукт - ключовий фактор успіху конкуренції туристичної фірми у своєрідній битві за покупців.

При створенні турпродукту необхідно чітко розуміти, що насправді буде купувати турист, адже він сплачує не готельне розміщення, а нові відчуття і знайомство з невідомим, затишок, увагу.

Враховуючи все вищесказане, в даній курсовій роботі було створено екскурсійно-пізнавальний тур по Чехії - однієї з найбільш привабливих і найбільш відвідуваних країн світу, дивовижною по своїй красі і різноманітності. Сьогодні в Чехії близько 130 історичних комплексів, кожний з яких по-своєму унікальний. Деякі об'єкти, такі як Чеський Крумлов, Текти, Кромнержіж, Літомишль та ін. внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Курорти Чехії - Карлові Вари, Маріанські Лазні, Подебради та ін., відомі цілющими водами і грязями. Країна має сприятливі кліматичні умови, різноманітний рельєф і гарну екологію: засніжені вершини, гірські річки, степи, соснові ліси, дзеркальні озера, безліч національних парків. Крім того Чехія та її столиця - Прага славляться своїм історичним минулим: старовинні замки, історичні міста, що збереглися завдяки дбайливому відношенню до пам'ятників архітектури.

Таким чином, можна з упевненістю сказати, що Чехія дуже перспективна країна в плані ведення туристичної діяльності і володіє величезним потенціалом для подальшого розвитку туризму.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ НОВОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

1.1 Етапи створення нового туристичного продукту

У Законі України про туризм туристичний продукт визначається як комплекс туристичних послуг, необхідний для задоволення потреб туриста під час його подорожі [7, ст.1]. Він поєднує в собі не менше двох послуг (перевезення та розміщення) і реалізується або пропонується до реалізації за визначеною ціною. До складу туристичного продукту включаються транспортні, готельні, медичні послуги, послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо.

У туризмі формування і споживання продукту відбувається роздільно. Турист, купуючи у турфірми туристський продукт, оплачує право на його отримання під час подорожі. Таким є юридичне визначення туристичного продукту. Але, кажучи про турпродукту, також маються на увазі його фізичні і вартісні властивості, якості, характеристики.

Створення нового турпродукту послідовно проходить через наступні етапи:

1. Генерування ідей щодо турпродукту, його кількісних і якісних властивостей на основі постійного вивчення дійсного і постійного попиту; ця робота повинна проводитися постійно, тому що уподобання у туризмі часто змінюються.

2. Розробка концепції нового турпродукту - залежить від надання йому конкретних споживчих властивостей, відповідних попиту цільового ринку і матеріально-технічним та фінансовим можливостям турфірми; мається на увазі вибір маршруту, програми, виду туризму, набору і класу послуг;

3. Пробний маркетинг, що означає продаж на ринку першої партії нового турпродукту з метою визначення ставлення до нього потенційних покупців, а також виявлення та усунення можливих недоліків; найчастіше це дослідження проводиться при проведенні ознайомчого туру для турагенцій - партнерів даного туроператора;

4. Комерціалізація даного турпродукту, яка полягає в організації його масового продажу [6].

1.2 Формування основного і додаткового комплексу послуг

Туристичний продукт охоплює три основних види можливих пропозицій підприємства на ринок:

* тур;

* туристично-екскурсійні послуги різних видів, що надаються туристичними підприємствами;

* товари - включають специфічну частину туристського продукту (карти, листівки, буклети, сувеніри, туристське спорядження тощо).

Основним турпродуктом в практичній діяльності туристських фірм є тур, тобто поїздка (подорож) за встановленим маршрутом у конкретні терміни з гарантованим комплексом туристичних послуг (бронювання, розміщення, харчування, транспорт, рекреація, екскурсії тощо) [3,219]

Туристські послуги поділяються на основні (включені в договір і сплачені відвідувачем) і додаткові (оплачувані в момент споживання під час подорожі або в місці перебування).

Основний (обов'язковий) комплекс послуг, що міститься в турі, також називають туристичним пакетом. Туристичний пакет включає чотири обов'язкові елементи: туристичний центр, транспорт, послуги розміщення, трансфер (послуги з перевезення туриста від місця його прибуття в країну до місця розміщення і назад).

До додаткових послуг відносяться: послуги з організації екскурсій, страхування туристів, послуги гідів і гідів-перекладачів, трансфер, а також будь-які інші перевезення в межах країни (місця тимчасового перебування), передбачені умовами перебування, послуги з ремонту техніки, з прокату, обмін валюти, телефон, пошта, послуги побутового обслуговування, право користування пляжем і т.п.

Але такий розподіл є умовним, оскільки істотних відмінностей з точки зору споживчих властивостей між ними немає. У більшості випадків основні туристичні послуги складаються з транспортних послуг, послуг розміщення та харчування. Проте при організації подорожей з пізнавальними, професійно-діловими, спортивними, релігійними цілями послуги, традиційно пов'язані з додатковим, можуть складати основу туру. Таким чином, різниця між основними і додатковими послугами полягає в їх співвідношенні з початково придбаним пакетом послуг [4,13].

1.3 Головні аспекти процесу пошуку та відбору партнерів та підприємств-постачальників послуг

В обслуговуванні туристів під час подорожей бере участь безліч різноманітних підприємств і організацій. Всі підприємства і організації, які беруть участь у комплексному обслуговуванні туристів під час туру, прийнято називати постачальниками послуг.

При роботі з постачальниками послуг необхідні:

* Серйозний підхід до якості послуг, що надаються партнером, а також врхування репутації фірми - постачальника послуг серед інших партнерів туристського ринку;

* Дотримання відповідності рівня і типу готелів, харчування, транспортних послуг тому соціальному сегменту споживачів і виду туризму, на який орієнтований конкретний тур;

* Уважний і кваліфікований підхід до складання всієї договірної документації щодо співпраці, тому що це надалі може вплинути на авторитет турфірми. Адже відповідальність перед клієнтом за всіх своїх партнерів несе туристська організація [2].

Пошук перспективних партнерів полягає в тому, що з великого числа туристських фірм і підприємств, зареєстрованих в тій чи іншій країні, потрібно вибрати ті, які виявили б інтерес до співпраці з вами, і при цьому вони повинні відповідати вашим інтересам і вимогам щодо обслуговування туристів . Для їх пошуку можна використовувати різні довідники, інтернет та інші засоби комунікації. Традиційним є встановлення контактів з постачальниками послуг під час спеціалізованих виставок, ярмарків і т.д. Важливо вибрати найкращі можливості по кожному виду послуг, що надаються. Вибираючи партнерів у готельному і транспортному обслуговуванні, важливо пам'ятати про небажаність роботи тільки з одним партнером. Наявність у регіоні подорожі та відпочинку декількох готелів і перевізників значно розширює вибір і до того ж служить альтернативою при виникненні конфліктних ситуацій.

Постачальники послуг підбираються з регіонального інтересу, виду туризму, змісту програм обслуговування, а також сегменту споживачів у віковому, соціальному і економічному плані. Важливе значення мають їх ділові якості і репутація. Також слід звернути увагу на стаж і досвід роботи партнера, на його правове становище і успішність туристської діяльності, на наявність ліцензії та рівень послуг, на тарифи, знижки та пільги, а також на наявність і склад клієнтів. Корисно поцікавитися його партнерськими зв'язками з іншими туроператорами, тривалість їх співпраці.

Українське законодавство і міжнародне туристське право покладають на туроператора серйозну відповідальність за надання всіх передбачених туром та договором з туристом послуг, не залежно від того чи надаються ці послуги самим туроператором або третьою стороною. Тому треба дуже відповідально підходити до підбору партнерів - постачальників послуг [3].

1.4 Експериментальна перевірка туру

Експериментальна перевірка туру полягає в оцінці розробленого туристського продукту і його експериментальним впровадженням на туристичний ринок для визначення здатності конкурувати з іншими турпродуктами і приносити прибуток.

Щоб зробити експериментальну оцінку розробленої послуги або туристського продукту, необхідне дотримання трьох умов:

* Розробка туру, послуги, товару здійснюється в «натуральну величину» (експериментальний заїзд)

* Ознайомлення (презентація, реклама, інформація)

* Наявність часу для того, щоб простежити за популярністю туристської послуги або продукту (відгуки туристів, заявки клієнтів та ін.)

Оскільки якісні параметри більшості послуг не мають певного фізичного виміру, для надання їм кількісних характеристик логічно використовувати експертну оцінку в балах. Для оцінки якості туристського продукту максимальна сума балів (100) може розподілятися за такими параметрами, як наприклад:

* ступінь досягнення мети поїздки, якість екскурсійної програми, ставлення місцевого населення;

* культура обслуговування в місцях розміщення;

* якість харчування та культурний рівень ресторанного обслуговування;

* психологічна атмосфера, взаємини між учасниками групи, з обслуговуючим персоналом;

* зручність і швидкість транспортного обслуговування;

* інші якісні параметри туру [1, 205-209].

Результати оцінки туру повинні бути використані для вибору оптимальних шляхів поліпшення його параметрів. Але при цьому не слід забувати, що рівень якості послуг туристського продукту є лише умовою його реалізації на ринку. Так, якщо розроблений тур відповідає середньому класу, не потрібно намагатися перевищити цей показник.

Експериментальне впровадження нового туристичного продукту може здійснюватися у двох формах - це рекламні та study-тури.

Рекламні тури призначені для інформування цільової аудиторії про існування нового продукту, наочної демонстрації його споживчих властивостей і конкурентних переваг. Зазвичай рекламні тури проводяться для представників ЗМІ, авторитетних для цільових груп споживачів людей, а також турагентів, які згодом будуть здійснювати продаж даного продукту. У програму рекламного туру включений огляд до п'яти готелів в день, кілька екскурсій, а також час для самостійного знайомства з країною.

Study-тури або інфо-тури - це поїздки, що організовуються туроператором, спрямовані на формування уявлення про характеристики нового туристського продукту у співробітників відділу продажів самого туристського підприємства та представників турагентств. Вони мають на увазі відвідування виставок, конференцій, семінарів та інших заходів. Основна мета інфо-турів - популяризація маршруту і зростання продажів у даному напрямку.

На основі результатів експериментальної перевірки туристського продукту турфірма приймає остаточне рішення про виведення його на ринок або ж «зняття з виробництва» [11, 226].

2. ТЕХНОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ФОРМУВАННІ НОВОГО ТУРУ

2.1 Загальна характеристика нового туру

Всі подорожі в туризмі розрізняються в залежності від цілей поїздки, засобів пересування і розміщення, тривалості, складу групи, основних принципів формування ціни туристичної подорожі і т.д. Виділяють лікувальні та рекреаційні, спортивні та ділові, автобусні та авіа-, з розміщенням у готелі, пансіонаті або кемпінгу, індивідуальні та групові тури та ін.

Але самими популярними і масовими є культурно-пізнавальні тури. Основна мета таких подорожей - ознайомлення з туристськими визначними пам'ятками: пам'ятниками історії, архітектури, мистецтва, а також природними і етнічними особливостями та сучасним життям народу країни - об'єкта подорожі. До таких турів відносяться поїздки за спеціалізованим чи тематичним програмами. Вони включають відвідування спеціальних об'єктів - промислових і сільськогосподарських підприємств, соціально-побутових і культурно-освітніх установ, відповідно до професійних чи аматорських інтересів учасників групи. Крім того екскурсійно-пізнавальні поїздки з економічної точки зору високоприбуткові, оскільки містять великий набір послуг і більш тривалі за часом у порівнянні з деякими іншими видами туризму [10].

З урахуванням вищезазначених фактів у цій роботі був розроблений культурно-пізнавальний тур по Чехії за маршрутом Київ - Прага - Київ.

Тур «Середньовічна Чехія», тривалістю 8 днів / 7 ночей, розрахований на групу в 12 чоловік. Вартість туру - 4010 грн. (364 євро). Тур включає в себе розміщення в 3 *** готелі «RESIDENCE SELECT» з проживанням у 2-місних номерах з усіма зручностями (душ, телефон, міні-бар і т.д.), харчування в готелі «тільки сніданок», а також відвідування 6 екскурсійних об'єктів. У вартість туру також включені: авіапереліт, а/к «АЕРОСВІТ», трансфер аеропорт - готель - аеропорт, медична страховка, комісія турагенту, карта та путівник по Чехії. Крім того передбачені послуги гіда-перекладача та дві додаткові екскурсії (за окрему плату).

Тур «Середньовічна Чехія» розрахований на відвідування країни в найбільш привабливий період року (з кінця квітня по початок вересня) і пропонує зануритися в неповторну атмосферу однієї з найкрасивіших європейських столиць - Праги, а також познайомитися з культурою і традиціями Чехії та насолодитися середньовічною архітектурою численних замків цієї країни.

2.2 Обґрунтування вибору пунктів нового маршруту

Маршрут туру грає велику роль у наданні йому необхідної привабливості, задоволення побажань та інтересів туристів. Вибір пунктів нового маршруту пов'язаний, перш за все, з цілями поїздок туристів в ту чи іншу країну. Тому для культурно-пізнавальних турів вибираються міста з найбільш цікавими туристичними визначними пам'ятками, наприклад, історичними та культурними пам'ятками, музеями, картинними галереями тощо [12].

Головними пунктами маршруту, розробленого в даній роботі туру «Середньовічна Чехія», є знамениті міста та курорти Чехії: Прага, Карлові Вари і Кутна Гора, що володіють великою кількістю архітектурних пам'яток і дивовижно гарними ландшафтами, привабливими для туристів в будь-який час року.

Прага - це одне з найбільш вишуканих і найкрасивіших міст Європи. Архітектурний ансамбль цього міста поєднує всі стилі, представлені в історії мистецтв: романський, готичний, бароко, ренесанс, класицизм, модерн. Дивним є те, що всі вони гармонійно співіснують на вулицях старовинної столиці Чехії, надаючи цьому місту неповторний шарм і привабливість. Затишні вузькі вулички середньовіччя поєднуються з сучасними просторими площами, а водонапірні башти зливаються з соборами і костьолами.

Прага розташована на пагорбах різної висоти, звідки відкривається безліч несподіваних і чудових краєвидів на Празький Кремль і Королівський палац. Особливо красива панорама на річку Влтаву, яка ділить Прагу на дві частини. З майданчика перед входом в Празький град відкривається захоплююча панорама на історичне ядро міста по обох берегах Влтави: Градчани, Мала Сторона, Старе місто, Єврейське місто і Нове місто.

На річці в межах міста розкинулися сім мальовничих острівців, один з них - острів Кампа - відділений від берега рукавом Влтави, річкою Бортівка. До Бортівки впритул підступають будинки, тому весь цей красивий район з мостами і набережними називають празькою Венецією.

Всього через річку Влтаву перекинуто 18 мостів. З них найстаріший, найкрасивіший і найвідоміший - Карлів міст. Коли будете в Празі, хоча б один раз, вставши рано вранці, на світанку, прогуляйтеся по мосту Карла. Незабутні відчуття: густий передсвітанковий туман, що піднімається над Влтавою, створює відчуття ірреальності. Таке враження, що міст не має кінця. Тридцять скульптур святих, шістнадцять арок силует фортеці, що вимальовується за мостом, можна прийняти за сон.

Десятки скульптурних композицій зустрічаються також по всьому місту: на площах і вулицях, у дворах і на будівлях, в запашних садках і зелених парках. Багато поколінь художників і музикантів черпали в Празі джерело свого натхнення, великі діячі мистецтв жили тут і оспівували її в своїх творах. Серед них були Моцарт, Ліст, Бах, Бетховен, Дворжак, Чайковський, Сметана, Гете, Чапек, Гашек, Кафка та багато інших.

Сьогоднішня Прага - це не тільки застиглі архітектурні декорації, не тільки пам'ятники минулих епох, але і центр сучасної театрального та музичного життя Європи.

Карлові Вари - це найвідоміший і популярний курорт Чехії. Він відомий завдяки своїм термальним джерелам, відкритих в Карлових Варах, згідно з легендою, чеським королем Карлом IV ще в ХIV столітті під час полювання на оленя. Протягом багатьох століть в Карлових Варах удосконалювалися методи лікування.

У наші дні Карлові Вари вже втратили колишню роль курорту і місця зустрічей виключно європейської знаті. Місто постає перед своїми гостями як рідкісне поєднання старовинних традицій і модерну. Великий вплив надає і особлива атмосфера цього містечка, що знаходиться в низині серед порослих лісом невисоких гір, неповторний коктейль архітектурних стилів. Дерев'яні будиночки водолікарень межують з новітніми конструкціями. Усюди стильова еклектика вілл і скляні павільйони джерел. Тут дуже тихо і якось романтично. Гучне та метушливе міське життя залишається десь далеко.

Кутна Гора - це мальовничий середньовічне місто, розташоване в Центральній Богемії в 60-ти км від Праги. Джерелом всієї пишноти й багатства міста була срібна руда, яка добувалася колись у цьому регіоні. Видобуток срібла досяг свого піку в XIV i XV сторіччі, коли місто стало культурним, політичним і економічним центром Богемії, змагаючись за свою важливість навіть з самою Прагою.

Предметом гордості Кутна Гори є церква Св. Варвари, інтер'єр якої розписаний середньовічними фресками, що зображають світське життя середньовічного шахтарського міста Кутна Гора. Інша примітна будівля міста - гірський музей Hradek, присвячений історії видобутку срібла. Особливо музей приваблює можливістю відвідати середньовічні шахти. Ще одним цікавим місцем є Італійський Двір, який колись був королівським монетним двором. Сьогодні в будівлі містяться відмінні експозиції "Королівський монетний двір" і "Світ монет і медалей Чехії".

На додаток до цих пам'яток Кутна Гора пропонує своїм гостям історичну атмосферу середньовічного міста завдяки аристократичним домівках, вузеньким провулкам і чудовим площами. Кам'яний Фонтан, костьол Св. Якова і прекрасний Кам'яний будинок, усі побудовані в готичному стилі, є перлинами міста. Безліч цікавого заховано в місті під землею. Крім вищезазначених середньовічних срібних шахт, в місті знаходиться велика кількість аристократичних будинків з підвалами в кілька поверхів, де можна провести приємно час в розташованих тут ресторанах і винних погребах.

2.3 Розробка схеми маршруту із зазначенням транспортного обслуговування

Привабливість туристського маршруту залежить від способу перевезення туристів між включеними в нього пунктами (містами). Турфірмам слід дуже ретельно підходити до вибору тих чи інших засобів перевезення туристів. Зокрема, слід враховувати такі вимоги:

1. При складанні маршруту не допускати повторного транзитного відвідування туристами міст (пунктів), в якому вони вже були; необхідно шукати варіанти транспортних перевезень туристів за маршрутом, що забезпечують одноразове відвідання ними запланованих міст;

2. При виборі засобів перевезення слід віддавати перевагу тим перевізникам, які можуть забезпечити більш швидку і максимально комфортабельну доставку туристів з міста в місто;

3. При плануванні пасажирських перевезень за маршрутом необхідно також намагатися залишити якомога більше світлового часу для організації екскурсій або вільної активності туристів, використовуючи з цією метою, наприклад, нічні години для перевезення потягом, а ранкові або вечірні - для перевезення літаком або автобусом [8, 38 -44].

Для розглянутого туру «Середньовічна Чехія» був обраний такий вид транспортного обслуговування, як авіаційні перевезення. Для пояснення цього вибору є ряд причин:

* по-перше, авіація - найшвидший і зручний вид транспорту при переїздах на дальні відстані;

* по-друге, сервіс на авіарейсах у даний час має привабливий для туристів вигляд;

* по-третє, авіаційні компанії безпосередньо і через міжнародні мережі бронювання і резервування виплачують туристським агентствам комісійні за кожне заброньоване в літаку місце, мотивуючи їх тим самим вибір авіаперевезення.

Крім того, використовується орендований у meet - компанії мікроавтобус марки «Мерседес» для максимально комфортного переміщення туристів по пунктах маршруту, а також здійснення трансферу з аеропорту в готель і назад.

2.4 Визначення програмного забезпечення нового туру в відповідно до його тематики

Програма обслуговування - це набір послуг, що надаються туристам відповідно до їх потреб і тематики туру, заздалегідь оплачена і розподілена за часом проведення туру.

При складанні програми обслуговування зазвичай використовується наступний підхід:

1) При укладанні договору між туроператором і турагентом (або при реалізації індивідуального туру) - програма обслуговування складається, узгоджується і затверджується сторонами у вигляді набору послуг (списку), без розподілу по конкретним дням обслуговування. Це обумовлюється тим, що заздалегідь досить важко визначити конкретні дати роботи музеїв, проведення екскурсій, спектаклів або концертів, які можуть зацікавити туристів;

2) Безпосередньо перед заїздом, приблизно за 3 дні (за домовленістю), фірми додатково факсом узгоджують вже конкретну програму обслуговування по дням із зазначенням найменування готелю, в якому туристи будуть розміщуватись. Індивідуальний турист отримує таку програму в агентстві одночасно з отриманням путівки або ваучера [8, 29-33].

На основі даного підходу була складена програма обслуговування туру «Середньовічна Чехія», вже з урахуванням розкладу рейсів прибуття і від'їзду туристів за розробленим маршрутом. Приклад заїзду першої групи туристів з 20.04.07 по27.04.07.:

«Середньовічна Чехія» - екскурсійно-пізнавальний тур - Прага, 8 днів, термін проведення туру з 20 по 27 квітня. Розміщення в готелі «RESIDENCE SELECT». Харчування - сніданок у ресторані при готелі (шведський стіл).

Програма обслуговування:

1-й день: Прибуття до Праги. Трансфер в готель «RESIDENCE SELECT». Розміщення. Екскурсія «Старе Місто та Єврейський квартал»: Карлов Міст, площа Хрестоносців, Староміська площа, куранти Орлой і квартал Йозеф - 3 години. Вільний час. Ніч у готелі.

2-й день: Сніданок. Екскурсія «Кутна Гора»: поклади срібної руди, костьол Всіх Святих, кафедральний собор св. Варвари, Монетний двір, з обідом - 6 годин. Вільний час. Ніч у готелі.

3-й день: Сніданок. Екскурсія в Карлові Вари - місто-курорт, відомий своїми цілющими водами. По дорозі відвідування торгового центру Лапис, де Ви зможете придбати вироби із золота і срібла - 10 годин. Вільний час. Ніч у готелі.

4-й день: Сніданок. Екскурсія «Фортеця Вишеград і Празький Град»: резиденція чеських правителів, кафедральний собор Св. Віта, з обідом - 5 годин. Вільний час. Ніч у готелі.

5-й день: Сніданок. Екскурсія в «Замки Нелагозовец і Мельник»: колекції живопису, відвідування винних погребів і дегустація вин - 8 годин. Вільний час. Ніч у готелі.

6-й день: Сніданок. Вільний день. Можливе замовлення додаткової екскурсії «Чарівний вечір в казковому замку Сіхров»: колекція живопису і ремісничих колекцій - 6 годин. Ніч у готелі.

7-й день: Сніданок. Екскурсія в замок Емніште, під час якої Ви зможете насолодитися концертом органної музики - 5 годин. За додаткову плату обід в чеському ресторані «Чортиця». Вільний час. Ніч у готелі.

Від'їзд вранці на 8-й день - проводи туристів в аеропорт на автобусі до рейсу в 8 год. 50 хв.

Така програма обслуговування є оптимальною, оскільки відповідає тематичній спрямованості розробленого туру, враховує побажання туристів щодо відвідування об'єктів, що не входять до обов'язкової екскурсійну програму і т.п.

2.5 Пошук і вибір партнерів-постачальників товарів і послуг у кожному пункті нового маршруту відповідно до вибраного класом обслуговування

Підготовка туру передбачає надання туристам комплексу послуг відповідно до їх вимог, що пред'являються до рівня обслуговування, програми туру і технології надання послуг. Рівень обслуговування залежить від рівня складових туристських послуг: проживання, харчування, екскурсійного, транспортного обслуговування, дозвілля, а також від їх відповідності меті подорожі [8, 32-33].

Унаслідок того, що у сфері надання цих послуг спостерігається найбільш висока конкуренція серед фірм - постачальників, найретельніше увага приділяється ідентифікації перевізника, засобів розміщення туристів і meet - компанії. Тому комплекс (пакет) послуг, пропонований в розробленому турі, включає в себе розміщення в готелі «RESIDENCE SELECT» 3 *** з харчуванням тільки сніданок - Bed & Breakfast, авіапереліт регулярним рейсом авіакомпанії «АЕРОСВІТ», а також трансфер та екскурсійну програму ( надаюється відповідно до умов договору з чеською туристичною компанією MERY'S). Ці компанії та організації були відібрані з величезного числа постачальників туристських послуг, як кращі за наступними показниками:

* Досвід роботи на ринку туристичних послуг;

* Конкурентні переваги (ціна послуг, комфортабельність, можливість співпраці у зручні для туроператора строки тощо);

* Імідж та популярність [15, 93-94].

«RESIDENCE SELECT» - це історичний готель вищого туристичного класу. Він знаходиться на одній з найпривабливіших вулиць Праги з великою кількістю магазинів в 10 хвилинах ходьби від Вацлавської площі і в 150 метрах від метро. Готель включає одно-, дво-, та тримісні номери. У номерах: ванна кімната з душем і феном, супутникове ТБ, прямий телефон і сейф. Неподалік розташований ресторан, який використовується тільки для сніданків. Середнього розміру вестибюль готелю оформлений деревом і пофарбований в яскраві тони. Навпроти стійки адміністратора є місце для відпочинку. Навпроти вестибюлю розташований невеликий зал для зборів і зустрічей, перукарня і лобі - бар.

На сьогоднішній день авіакомпанія «АЕРОСВІТ - Українські авіалінії» є не лише лідером на ринку авіаперевезень країни, але і єдина в Україні компанія, що експлуатує далекомагістральну техніку, здійснюючи рейси за міжконтинентальним маршрутами. Компанія обслуговує близько 40 повітряних маршрутів в 23 країни чотирьох континентів і практично у всіх містах, куди «АЕРОСВІТ» здійснює польоти, є представництва авіакомпанії. «АЕРОСВІТ» - сучасна авіакомпанія, що пропонує послуги продажу квитків через Інтернет, оформлення електронного квитка, бронювання он-лайн, а також гарну систему знижок постійним клієнтам і партнерам. Тим самим вона є одним з найбільш вигідних і надійних авіаперевізників в Україні.

Чеська туристична компанія MARY'S, з 15-річним досвідом у наданні туристичних послуг і бездоганною репутацією, завжди рада запропонувати співпрацю туристичним агентствам у України в області розміщення та обслуговування туристичних груп та індивідуалів у Празі та по всій Чехії. Багаторічний досвід фірми дозволяє розробляти програми з будь-яким розміром бюджету від VIP до економічного, включаючи дитячий і студентський туризм [20].

2.6 Підготовка інформаційно-методичного та рекламного забезпечення туру

Створений туроператором туристський продукт (тур) має на увазі його обов'язкове інформаційно-методичне забезпечення у фірмі. Інформаційно-методичне забезпечення втілюється у підготовці спеціальної технологічної документації, яка покликана повністю описати сам тур, процеси його виробництва та послуги, що надаються туристам. Це необхідно для чіткої, оперативної та гнучкої роботи співробітників фірми, а також для можливості постійного контролю за вмістом туру, його виконанням і для роботи над його вдосконаленням.

Тури та його технологічна документація повинні відповідати нормативним вимогам, спрямованим на захист прав споживачів. Вони контролюються в процесі проведення сертифікації туристської продукції.

Інформаційно-методичне забезпечення для кожного туру обов'язково включає:

1. Технологічну карту туристської подорожі за маршрутом - це документ, який наочно й лаконічно дає всі необхідні для роботи відомості і дані по туру. У ряді випадків, в залежності від специфіки маршруту та обслуговування, деякі пункти можуть бути опущені;

2. Графік завантаження туристського підприємства групами туристів на певний час - відображає реальне завантаження туристських підприємств за маршрутом, і дозволяє відстежувати і контролювати їх;

3. Інформаційний листок до путівки туристської подорожі - містить розділи обов'язкової та додаткової інформації за маршрутом, призначеної для туристів, і є невід'ємним додатком до туристської путівки або ваучеру;

4. Ваучер - документ, що підтверджує статус особи або групи осіб як туристів, і який забезпечує надання туристові (групі) всіх оплачених послуг. Він призначений для надання його постачальникам туристських послуг для внутрішнього обліку в звітності туроператора і виконується у формі стандартного бланка, завіреного печаткою та підписом керівництва туристського підприємства; [11, 251];

5. Лист бронювання - це конкретне замовлення туриста або особи, уповноваженої представляти групу туристів, туроператору на формування туристського продукту. Оформляється у письмовій формі як угода, що має характер попереднього договору;

6. Бланки договорів з клієнтами - турагентами на придбання туру - складається відповідно до ЗУ «Про основи туристської діяльності» на базі типового договору про купівлю - продаж;

7. Договори з партнерами - постачальниками послуг (готелями, транспортними компаніями, екскурсійними бюро і т.д.)

8. Калькуляція або розрахунок вартості туру - виробляється підсумовуванням собівартості кожної окремої послуги та нормативно закладеного відсотка прибутку (він зазвичай становить для туроператора 15 - 25% від собівартості туру);

9. Опис маршруту - складається для зручності роботи менеджерів або супервайзерів по маршруту, гідів, а також для додатка до договору з турагентом для включення в текст інформаційного листка до путівки;

10. Графік руху за маршрутом - складається в табличній формі із зазначенням дат і часу прибуття і відправлення по кожному пункту маршруту;

11. Карта-схема маршруту - складається для лінійних і кільцевих маршрутів з метою наочності шляху прямування;

12. Текст шляхової інформації (для автобусних турів);

13. Опис технологічних особливостей туру - це пам'ятка про терміни подачі заявок на транспорт, квитки, екскурсії, бронювання місць в готелях, харчування, а також нагадування про терміни і правила оформлення віз і страховок і т.п.;

14. Тексти пам'яток для туристів - складаються в особливих, необхідних випадках, наприклад при організації спеціалізованих турів (пригодницьких, спортивних) або у разі направлення туристів в ендемічні країни;

15. Довідкові матеріали по маршруту - це різні довідники та буклети, розклад руху транспорту, роботи музеїв, адреси готелів, шляхи проїзду до них та інші матеріали, що висвітлюють особливості туру;

16. Варіанти рекламних проспектів і буклетів - призначені для туристів з метою їх ознайомлення, інформування та реклами можливостей туроператора з подорожей;

17. Прайс-листи - це інформація про ціни на різні туристські послуги. Можуть мати форму листівок, буклетів і каталогів (розгорнута цінова пропозиція).

Технологічна документація комплектується в «папку туру» або «папку маршруту» для забезпечення безперебійної роботи туроператора на даній ділянці і дотримання принципу «гнучкості» туристського продукту, щоб кожен працівник фірми зміг з легкістю і кваліфіковано замінити відсутнього з яких-небудь причин менеджера напрямку [8 , 81-86].

3. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗРОБЛЕНОГО ТУРУ

3.1 Визначення каналів збуту нового туру

туристичний маршрут транспортний чехія

Найважливішим напрямком діяльності турфірми є просування туристичного продукту до його подальшої реалізації. Це завдання покладається на збутову мережу, яка проводить туристський продукт від виконавця до його потенційного споживача. Сукупність організацій приймають на себе право власності на товари або послуги на шляху їх слідування від виробника до споживача називається каналами збуту туристського продукту.

Все різноманіття способів реалізації турпослуг можна звести до двох типів каналів збуту: прямим і опосередкованим.

Прямі канали збуту забезпечують безпосередній зв'язок постачальників туристських послуг зі споживачем. З цією метою готелі, транспортні компанії відкривають власні торгові точки, організують збут за каталогами, телефоном, здійснюють продаж туристських послуг через глобальні комп'ютерні системи резервування, через Інтернет та інші системи бронювання. Прямий канал збуту дозволяє виробникові підтримувати контакт зі споживачем і тим самим контролювати збут своєї продукції. У цьому випадку виключені торгові націнки і комісійні винагороди для посередників.

Опосередкований канал збуту передбачає реалізацію турпродукту через посередників. Вважається, що використання посередників призводить до відсутності контролю над кінцевою ціною, однак забезпечує більш високу ефективність доведення товару (послуги) до цільових ринків завдяки контактам, досвіду, спеціалізації і розмаху їх діяльності. Посередники можуть впливати на те, коли, куди і як люди подорожують [11, 284-290].

Роль основного посередника між організаціями-виробниками туристських послуг та споживачем здійснює туроператор, до функцій якого входить закупівля у великих обсягах турпослуг, формування на їх основі турпродуктів та їх реалізація або самостійно, або через посередників.

Великі туроператори при здійсненні своєї збутової політики використовують такі канали збуту:

* Відкриття власних бюро продажів;

* Створення посередницької турагентської мережі;

* Наявність зв'язків з великими організаціями і підприємствами;

* Використання спеціалізованих магазинів;

* Продаж турів по пошті.

Фактично, збутова діяльність туроператора зводиться до двох основних форм організації збуту туристського продукту: за допомогою власної збутової мережі і за допомогою використання контрагентських мереж. Але в багатьох фірмах канали просування турпродукту комбіновані, тобто поряд з існуючими структурами та підрозділами власних продажів діє також і контрагентська мережа [8, 110-112].

Для реалізації туристичного продукту (туру «Середньовічна Чехія»), розробленого в даній курсовій роботі застосовується комбінована форма збутової мережі, тобто передбачені як прямий, так і опосередкований канал збуту продукту. З одного боку туроператор безпосередньо здійснює продаж туру у своєму офісі, а з іншого - пропонує його для реалізації турагентські фірмам Україні зі стягненням за свої послуги фіксованого відсотка.

3.2 Реалізації нового туру за участю посередників

Останнім часом у туристичній галузі склалася інфраструктура, в якій важко уявити собі просування і реалізацію путівок без участі мережі турагентів. Вони ближче до споживача, мають клієнтські бази, можуть дати вичерпну інформацію про напрямки і маршрути і т.д. Використання турагентів - посередників при просуванні турпродукту - найефективніший спосіб залучення клієнтів. Дане співробітництво вигідно як туроператору, так і турагенту.

Найбільш ефективні способи формування мережі турагентів - це участь туроператорів у виставках та організація презентацій, що дає можливість безпосереднього спілкування з потенційними учасниками реалізації турпродукту, а також з керівництвом фірм - турагентів.

Для формування мережі турагентів використовується також розсилання пропозицій про співпрацю по факсу/електронній пошті. Пропозиція повинна містити інформацію про програму туру, графіки заїздів, ціни на пропоновані послуги, а також суму комісійної винагороди.

Взаємовідносини між туроператором і турагентом найчастіше регулюються агентським договором, в якому відображаються всі аспекти спільної роботи [11, 289].

Агентський договір

Під агентським договором розуміється договір про скоєння однією особою (агентом) дій за дорученням і за рахунок іншої особи. Створений судовою практикою агентський договір в даний час є одним з найпоширеніших видів міжнародних угод.

Агентський договір за своєю юридичною природою є консенсуальним, оплатним і двостороннім. Він може укладатися на певний термін або бути безстроковим. Стандартний агентський договір у сфері туризму включає в себе наступні розділи:

* повне найменування, форма власності, юридичні і фактичні адреси, банківські реквізити та контактні телефони сторін (турагента та туроператора);

* предмет договору, який можна сформулювати різними способами - вказати один з видів туру, описати всілякі види турів і ті види туризму, які можуть мати пільгове оподаткування або дають отримання будь-яких знижок;

* обов'язки сторін - детально розписують порядок бронювання та оплати турів;

* порядок розрахунків між сторонами - встановлюються сума і порядок виплати винагороди агенту;

* відповідальність сторін - у яких випадках і в яких розмірах сторони несуть відповідальність за порушення умов договору;

* визначення контактних і відповідальних осіб;

* печатки та підписи сторін.

Агентський договір між туроператором і турагентом підписується у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

З іноземними посередниками договір укладається на двох мовах або може застосовуватися паралельний переклад в тексті контракту [13, 12-17].

Умови подачі заявки на тур від турагента

Заявка на тур - це запит турагента про бронювання туру туроператора на визначених у даній заявці умовах, що містять перелік конкретних послуг туру, а також необхідну для здійснення туристкої поїздки інформацію про туристів.

У заявці повинні бути зазначені:

* достовірні дані і реквізити турагента і контактної особи;

* паспортні дані та громадянство туриста, його дата народження, прізвище та ім'я (в латинській транскрипції);

* маршрут і терміни поїздки;

* назва та категорія готелю, кількість заброньованих номерів, умови розміщення, вид харчування;

* страхування туристів;

* інші умови і відомості, що мають відношення до туру.

Заявка повинна містити вказівку на номер прайс-листа або спеціальної пропозиції туроператора.

Турагент несе відповідальність за наслідки, викликані несвоєчасністю передачі відомостей і документів або їх невідповідність діючим нормам та вимогам компетентних органів України [16].

3.3 Особливості реалізації розробленого туру туристові

Невід'ємною частиною реалізації туру безпосередньо туристу є складання документів і укладення договорів, які регламентують взаємини туристського підприємства і туриста. При цьому документи можуть бути розділені на дві групи:

1. Документи для замовлення:

* заявка туриста на бронювання туру містить відомості про намір придбати ті чи інші турпослуги;

* лист бронювання - конкретне замовлення туриста туроператору на формування туристичного продукту;

* підтвердження бронювання.

2. Документи для клієнта:

* договір на надання туристичних послуг;

* ваучер;

* пам'ятка туриста;

* страховий поліс;

* квиток на транспорт [11].

Договір є основним документом, юридично підтверджує факт комерційної угоди між туристом і туристичним підприємством. Договір укладається в письмовій формі і повинен відповідати законодавству України. До істотних умов договору належать:

1. Інформація про туроператора або турагентстві (продавця), включаючи дані про ліцензію на здійснення туристичної діяльності, його юридичну адресу та банківські реквізити.

2. Відомості про туриста (покупця) в обсязі, необхідному для реалізації туристичного продукту.

3. Дата і час початку і закінчення подорожі, її тривалість.

4. Порядок зустрічі, проводів і супроводу туристів.

5. Права, обов'язки та відповідальність сторін.

6. Порядок і терміни пред'явлення претензій туристом. Інші умови визначаються за погодженням сторін [19].

Офіційним документом, який фірма видає туристам - індивідуалам чи керівнику групи як підтвердження їх права отримати від приймаючої фірми, перераховані у ньому послуги, є ваучер. Після прибуття туриста в пункт прибуття ваучер передається приймаючій стороні. Ваучери знаходять широке застосування в міжнародному туризмі.

3.4 Технологія бронювання туристських послуг

Бронювання - це попереднє замовлення на майбутнє туристичного обслуговування, попереднє закріплення об'єктів бронювання: місць (квитків, путівок), спорядження, обладнання і т.д. за замовником. Бронювання здійснюється різними інформаційними системами, які резервують, тобто створюють запаси об'єктів бронювання, а потім зі створеного резерву закріплюють їх за споживачем.

Взаємодія туроператора з інформаційними системами бронювання створює можливість:

* Інтегруватися в світовий туристський ринок;

* Оперативно управляти своєю діяльністю;

* Розширювати ринок збуту туристської продукції;

* Планувати маркетингову діяльність;

* Попередньо формувати списки споживачів і завчасно забезпечувати завантаження;

* Аналізувати попит на туристську продукцію та багато іншого.

Бронювання у даний час можна виробляти трьома способами: факсом, по e-mail або за допомогою системи online-бронювання. При бронюванні факсом або e-mail необхідно заповнити запропоновану туроператором форму заявки і відправити її за наданою адресою.

При бронюванні в системі online всі необхідні дані вносяться безпосередньо в систему online-бронювання, що спрощує роботу і економить час менеджерів як турагентства, так і туроператорів. За лічені секунди система видає найточнішу інформацію про розклад міжнародних авіарейсів, тарифи, наявності місць у готелях, їх розташування, види послуг, пунктах прокату автомобілів, культурних програмах в країні перебування і т.д. [9].

3.5 Оформлення страхових полісів

Страхування туристів - це страхування, що забезпечує страховий захист громадян на час їх відпочинку. У статті 17 Закону України "Про туризм" передбачено, що страхування туристів (медичне та від нещасного випадку) є обов'язковим і здійснюється суб'єктами туристичної діяльності на підставі угод зі страховими компаніями, які мають право на проведення такої діяльності.

Основний зміст цього виду страхування - це компенсація медичних витрат, які можуть виникнути в закордонній поїздці внаслідок раптового захворювання або нещасного випадку.

Страхування туристів класифікується на такі види:

* страхування туристичного майна;

* страхування життя і здоров'я туристів;

* страхування на випадок поганої погоди під час перебування застрахованих осіб на відпочинку [5].

Страхування туристичного майна - це страхування майна туристів, при якому застрахованими вважаються майно і предмети особистого користування, які страхувальник і члени його сім'ї (застраховані особи) мають при собі або перевозять на засобах транспорту, перебуваючи на відпочинку. Крім того, страхуванню підлягають речі, що знаходяться на одязі і тілі туриста, а також придбані під час зарубіжної поїздки. Дія такого договору починається з моменту виїзду застрахованого з постійного місця проживання і закінчується в момент його повернення.

Страхування життя і здоров'я туристів - це страхування, яке передбачає виплату певних грошових сум при порушенні здоров'я або смерті застрахованих осіб під час подорожі внаслідок нещасних випадків та інших обумовлених у договорі подій.

Страхування життя і здоров'я туристів у туристських поїздках, як правило, включає:

1. Надання туристу екстреної медичної допомоги під час зарубіжної поїздки при раптовому захворюванні або нещасному випадку;

2. Транспортування в найближчу лікарню, здатну провести якісне лікування під відповідним медичним контролем;

3. Евакуацію в країну постійного проживання під належним медичним контролем;

4. Внутрішньо-лікарняний контроль та інформування сім'ї та хворого;

5. Надання медичних препаратів, якщо їх не можна дістати на місці;

6. Консультаційні послуги лікаря-спеціаліста (за необхідності);

7. Оплата транспортних витрат з доставки хворого туриста або його тіла в країну постійного проживання;

8. Репатріація останків туриста;

9. Надання юридичної допомоги туристові при розслідуванні цивільних і кримінальних справ за кордоном.

Страхування на випадок поганої погоди - це страхування, при якому страховик несе відповідальність, якщо під час перебування застрахованих осіб на відпочинку мали місце обумовлені несприятливі погодні умови [20].

В основному туроператори пропонують туристам комбіноване страхування - це комплексне страхове покриття з кількох видів страхування, яке гарантує єдиний страховий поліс. Туристам в якості підтвердження придбання страхового поліса видається документ, що являє малоформатну книжку, в якій підшиті бланки страхового поліса, правила страхування громадян, рекомендації до правил і контактні телефони, адреси представництв страхової компанії в різних країнах. Бланки страхового поліса містять в собі наступну інформацію: прізвища та імена застрахованих (від 1 до 5 осіб), дату народження кожного туриста, адресу фактичного проживання особи, який оплатив поліс, календарна і фактична кількість днів, на яку поширюється страховка, країна і регіон перебування, страхова сума і внесок. Кожен бланк скріплюється підписами страхувальника і представника страховика, і завіряються мокрою печаткою Страхової компанії.

За додаткову плату в поліс можуть бути також включені наступні послуги:

* Візит третьої особи у надзвичайній ситуації;

* Дострокове повернення в країну постійного проживання;

* Евакуація дітей, якщо внаслідок нещасного випадку або хвороби застрахованої особи неповнолітні діти, які подорожують з ним, залишилися без нагляду;

* Сприяння під час поїздок;

* Юридична допомога (включаючи внесення застави, надання адвоката і т.д.);

* Допомога при втраті документів.

Іноді, коли турист вже придбав квитки або путівки, відбувається подія, яка порушує всі плани, і поїздка відміняється. Щоб клієнт міг повернути сплачені гроші при невиїзді з поважних причин, пропонується ще одна страхова послуга - відшкодування витрат, понесених застрахованою особою, у разі неможливості здійснити оплачену зарубіжну поїздку. До причин невиїзду, при яких виплачується відшкодування, належать такі події, що відбулися після оплати поїздки:

* Смерть застрахованої особи;

* Отримання травми чи раптове захворювання, що вимагає госпіталізації або, на думку лікаря, що перешкоджає поїздці;

* Смерть близького родича застрахованої особи;

* Судовий розгляд, в якому застрахована особа повинна взяти участь за рішенням суду;

* Неотримання виїзної візи при своєчасній подачі на оформлення всіх необхідних консульським відділом посольств країни тимчасового перебування документів.

При укладанні договору страхування страхова сума вибирається відповідно до країни призначення і класифікується в залежності від необхідності мінімального покриття [14, 46-55].

3.6 Підготовка ваучера

Туристичний ваучер - документ, що встановлює право туриста на послуги, що входять до складу туру і підтверджуючий факт їх передачі. Ваучер повинен відповідати наступним вимогам:

* Бути оформленим на одній з мов міжнародного спілкування (найчастіше англійською);

* Виписуватися лише від імені туроператора, який безпосередньо вступає в контакт з постачальниками туристських послуг;

* Включати інформацію про туристів (їх особисті дані), інформацію про сплачені ними туристські послуги, терміни поїздки, вказівки ??на туроператора, який видав ваучер, і на турагентство, що продало тур, а також номер ваучера;

* Не відображати реальної вартості туру, сплаченої туроператору агентством, тому що оплачувана туроператору вартість послуг менше суми, сплаченої туристами.

Ваучер є основним документом, який гарантує отримання туристом оплачених ним послуг. Ваучер призначений для надання його постачальникам туристських послуг та для внутрішнього обліку в звітності туроператора. Зазвичай ваучер виконується у формі стандартного бланка, завіреного печаткою та підписом керівництва туристського підприємства, і видається туристу або керівнику туристської групи перед початком поїздки. До групових ваучерів повинні додаватися списки туристів, в яких зазначаються їх паспортні дані [8, 81].


Подобные документы

 • Загальна характеристика туристичного підприємства, посадові інструкції працівників. Створення ідеї ділового туру, пошук та відбір партнерів та підприємств-постачальників послуг. Опис індивідуальних маршрутів з відвідування міжнародних виставок туризму.

  курсовая работа [350,2 K], добавлен 02.12.2015

 • Види пізнавального туризму. Палаци і фортеці України: значення і доля. Історико-архітектурні пам'ятки замкового мистецтва. Розробка схеми маршруту та рекламної стратегії. Програмне забезпечення та розрахунок вартості туру. Документальне його оформлення.

  дипломная работа [3,8 M], добавлен 09.04.2015

 • Замки України, їх географічне розташування та рекреаційна цінність. Розробка схеми маршруту, структура та елементи туру. Програмне забезпечення та розрахунок вартості подорожі, оформлення. Розробка рекламної стратегії та маркетингове дослідження.

  курсовая работа [55,6 K], добавлен 10.12.2011

 • Національні символи, населення, транспорт та культура США. Поради туристам, що приїжджають в Лос-Анджелес. Розробка туру з відвіданням кількох міст країни. Транспортне забезпечення маршруту. Формування програми перебування та розрахунок вартості туру.

  отчет по практике [665,5 K], добавлен 01.10.2014

 • Маркетингові аспекти розробки дитячого оздоровчого туру в Болгарію, оцінка попиту на даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта, вимоги до процесу обслуговування туристів. Позиціонування та просування туру, рекламно-інформаційна підтримка.

  курсовая работа [161,0 K], добавлен 04.12.2013

 • Характеристика США та основних об'єктів туристичного інтересу країни. Розробка траси маршруту та вибір засобів розміщення туристів. Огляд туроператорів, готелів та описання пакету транспортних послуг. Програма ділового туру "Київ - Нью-Йорк - Київ".

  курсовая работа [70,3 K], добавлен 26.08.2011

 • Сучасний стан туристичного ринку в Україні. Експерти–консультанти як лідери самоорганізованих туристів. Створення якісного еmotional-experience туру з використанням індивідуальних переваг. Проект розробки еmotional-experience туру на базі існуючого туру.

  курсовая работа [942,0 K], добавлен 18.02.2015

 • Маркетингові аспекти розробки екскурсійного туру з відпочинком до Греції. Оцінка попиту та пропозиції на даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта. Вимоги до процесу обслуговування туристів під час подорожі. Форма туру та схема маршруту.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 02.08.2011

 • Релігійний туризм і його різновиди. Розробка туру "З вірою в серці, з Богом у душі". Перелік міст та їх визначних пам'яток. Туристичний комплекс "Дрогобич". Основні показники маршруту. Програма за набором послуг. Зміст та перелік екскурсій туру.

  контрольная работа [1,8 M], добавлен 11.12.2014

 • Сутність і специфіка винного туру. Оцінка попиту на винний туризм. Аналіз туристичних можливостей території. Розробка програми перебування туристів під час туру. Заклади розміщення та харчування. Особливості екскурсійного та транспортного обслуговування.

  курсовая работа [837,5 K], добавлен 21.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.