Обґрунтування альтернативного варіанту методики оцінювання роботи речової служби військової частини ВВ МВС України

Організація речового забезпечення військової частини: складові, порядок, структура, задачі та контроль господарчої діяльності. Методика оцінювання речової служби військової частини Збройних Сил МО України, її недоліки, проблеми та шляхи вдосконалення.

Рубрика Военное дело и гражданская оборона
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 12.10.2012
Размер файла 245,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

1. Забезпечення військовослужбовців речовим майном.

2. Облік і зберігання речового майна.

3. Утримання, експлуатація і ремонт речового майна.

4. Лазне-пральне обслуговування особового складу.

Розглянемо порядок та методику оцінювання підрозділу військової частини з речового забезпечення, за визначеними показниками.

1. Забезпечення військовослужбовців речовим майном:

а) “Відмінно” - військовослужбовці своєчасно забезпечуються речовим майном по встановленим нормам постачання. Предмети речового майна особистого користування за військовослужбовцями строкової служби закріплені і мають встановлені клейма, справні та ретельно підігнані. Комплект робочого обмундирування є на всю чисельність особового складу, створено встановлений підмінний фонд обмундирування та взуття. Всі військовослужбовці забезпечені рушниками для ніг, приліжковими килимками, казарменими капцями.

б) “Добре” - до 5 % військовослужбовців не забезпечені речовим майном згідно встановлених норм постачання. До 10 % одного із видів речового майна не потавровано та не закріплено за особовим складом. Створено встановлений підмінний фонд обмундирування і взуття. До 5 % військовослужбовців не забезпечено рушниками для ніг, приліжковими килимками, капцями казарменими.

в) “Задовільно” - 10 % військовослужбовців не забезпечено речовим майном. До 20 % одного із видів речового майна не потавровано і не закріплено за особовим складом. Комплект робочого обмундирування наявний не менше, ніж на 80 % чисельності особового складу а підмінний фонд обмундирування і взуття неменше ніж на 10 % чисельності. До 10 % військовослужбовців не забезпечені рушниками для ніг, килимками та капцями казарменими.

г) “Незадовільно” - більше 10 % військовослужбовців не забезпечено речовим майном згідно встановлених норм, більше 20 % речового майна не потавровано та не закріплено за особовим складом. Комплект робочого обмундирування наявний менше ніж 80 % а підмінний фонд - 10 % чисельності. Більше 10 % особового складу не забезпечено рушниками для ніг, приліжковими килимками та капцями казарменими.

2. Облік і зберігання речового майна:

а) “Відмінно” - облік і зберігання речового майна організовано правильно. Комора для збереження майна підрозділу обладнана згідно встановлених вимог.

б) “Добре” - в обліку і зберіганні речового майна допускаються окремі незначні недоліки.

в) “Задовільно” - облік речового майна по окремим предметам не відображає його наявності на день перевірки, звіряння обліку проводиться не регулярно. Комора підрозділу не обладнана місцями для зберігання предметів особистого користування на кожного солдата та сержанта, поіменний список не відповідає місцям зберігання, не виділено місце для зберігання підмінного фонду, обмундирування і взуття.

г) “Незадовільно” - облік речового майна на день перевірки не відображає його наявності по семи і більше предметам. Два і більше із передбачених облікових документів не ведуться. Комора для зберігання майна не обладнана згідно з рекомендаціями МО України.

3. Утримання, експлуатація і ремонт речового майна:

а) “Відмінно” - предмети речового майна, які знаходяться в експлуатації, утримуються у чистоті та полагоджені. Кімната побутового обслуговування, сушарня, шафа для зберігання речових мішків, вішалка для верхнього одягу обладнані відповідно із встановленими вимогами.

б) “Добре” - до 5 % постового одягу, обмундирування та взуття, які знаходяться в експлуатації, не полагоджені або забруднені. Кімната побутового обслуговування, сушарня, шафа для зберігання речових мішків, вішалка для верхнього одягу обладнані із незначними відступами від встановлених вимог.

в) “Задовільно” - до 10 % постового одягу, обмундирування, взуття, які знаходяться в експлуатації, не полагоджені або забруднені. Кімната побутового обслуговування, сушарня, шафа для зберігання речових мішків та вішалка для верхнього одягу не повністю відповідають вимогам та рекомендаціям МО МВС України.

г) “Незадовільно” - більше 10 % предметів речового майна, які знаходяться в експлуатації не полагоджені або забруднені. Відсутні: кімната побутового обслуговування, сушарня, шафа для зберігання речових мішків, вішалка для верхнього одягу, кімната для зберігання та видачі постового одягу.

4. Лазне-пральне обслуговування особового складу:

а) “Відмінно” - миття особового складу в лазні та забезпечення його постільною та натільною білизною, організовуються відповідно із встановленими вимогами.

б) “Добре” - лазне-пральне обслуговування особового складу не в повній мірі відповідає встановленим вимогам; прання постільної та натільної білизни проводиться не завжди якісно.

в) “Задовільно” - наявні випадки несвоєчасного миття в лазні особового складу, якість прання білизни низька.

г) “Незадовільно” - систематично не дотримуються строки миття особового складу в лазні і порядок забезпечення його постільною та натільною білизною.

Загальна оцінка підрозділу з речового забезпечення визначається:

“Відмінно” - не менше трьох показників, в тому числі 1, 2, оцінені “відмінно”, а один - не нижче “добре”.

“Добре” - не менше трьох показників, в тому числі 1, 2, оцінені не нижче “добре”, а один - “задовільно”.

“Задовільно” - не менше трьох показників оцінені “задовільно”.

“Незадовільно” - два і більше показників оцінені “незадовільно”

Методика визначення оцінки речової служби при інспекторських перевірках.

Розглянемо порядок та методику оцінювання речової служби військової частини, за визначеними показниками при інспекторських та підсумкових перевірках. При цьому існує одна особливість - речова служба військової частини оцінюється по показникам 1, 3, 4 , що встановлені для підрозділу. Крім цього додатково визначені наступні показники:

5. Забезпечення частини постільним приладдям:

а) “Відмінно” - у навчальних, спеціальних моторизованих частинах міліції та частинах спеціального призначення є на одного військовослужбовця строкової служби не менше: простирадл - 10 шт., наволочок подушечних верхніх - 8 шт., рушників - 7 шт., в інших частинах простирадл, наволочок - 6 шт., рушників - 6 шт.

б) “Добре” - у навчальних, спеціальних моторизованих частинах міліції та частинах спеціального призначення є на одного військовослужбовця строкової служби не менше: простирадл - 7 шт., наволочок подушечних верхніх - 5 шт., рушників - 6 шт., в інших частинах простирадл, наволочок верхніх - 5 шт., рушників - 5 шт.

в) “Задовільно” - предмети постільної білизни наявні у меншій кількості, ніж передбачено для оцінки “добре”.

г) “Незадовільно” - кількість білизни і постільного приладдя не забезпечують регулярної їх заміни особовому складу в лазні.

6. Облік і зберігання речового майна:

а) “Відмінно” - облік і зберігання речового майна в службі і складі частини здійснюється згідно встановлених вимог. Військові рухомі запаси речового майна створені і зберігаються в контейнерах (пакетах). Навантаження їх механізоване.

б) “Добре” - облік речового майна в службі та складі частини ведеться відповідно встановлених вимог. В складі утримуються встановлені військові рухомі запаси речового майна, їх зберігання організовано в контейнерах (пакетах), але навантажування не механізовано.

в) “Задовільно” - проводки по обліку служби та складу проводяться пізніше 10 днів з моменту здійснення господарчих операцій. В складі відсутні: прилавок, примірочна, інвентар для розпакування тари, службова документація. В складі не повністю створені рухомі запаси речового майна, його зберігання в контейнерах (пакетах) не організовано.

г) “Незадовільно” - облік і зберігання речового майна в службі і на складі частини мають суттєві недоліки. Військові рухомі запаси речового майна не створені. В складі відсутні комори для окремого зберігання нового майна, майна, яке було у користуванні, утильного майна та білизни.

7. Таврування речового майна:

а) “Відмінно” - таврування речового майна в складі частини проводиться відповідно з Інструкцією про порядок таврування речового майна.

б) “Добре” - таврування речового майна в складі здійснюється з незначними відхиленнями від Інструкції.

в) “Задовільно” - не повністю додержується порядок таврування речового майна при видачі зі складу частини.

г) “Незадовільно” - не виконуються вимоги Інструкції про таврування майна, яке надходить на склад і видається із складу частини.

8. Спеціальна підготовка особового складу речової служби:

Оцінка визначається відповідно з Керівництвом з оцінювання бойової та гуманітарної підготовки у внутрішніх військах МВС України.

Загальна оцінка військовій частині (речовій службі) з речового забезпечення визначається:

“Відмінно” - не менше 50 % підрозділів отримали оцінки “відмінно”, не більше 20 %-- “задовільно”, а решта -- “добре”. При цьому не менше половини показників для частини, в тому числі 8, оцінені “відмінно”.

“Добре” - не менше 80 % підрозділів отримали позитивні оцінки. При цьому не менше 50 % -- не нижче “добре”, більше половини показників для частини, в тому числі 8, оцінені не нижче “добре”.

“Задовільно” - не менше 70 % підрозділів отримали оцінки не нижче “задовільно”. При цьому більше половини показників для частини оцінені не нижче “задовільно”.

“Незадовільно” - більше 30% перевірених підрозділів отримали оцінки “незадовільно” або більше половини показників для частини оцінені “незадовільно”.

Загальна оцінка Територіальному командуванню (ТРК, речовій службі ТРК) з речового забезпечення визначається:

“Відмінно” - не менше 50 % частин отримали, оцінки “відмінно”, не більше 20 % - “задовільно”, а останні - “добре”.

“Добре” - не менше 80 % частин отримали позитивні оцінки. При цьому не менше 50 % -- не нижче “добре”.

“Задовільно” - не більше однієї частини отримали оцінки “незадовільно”.

“Незадовільно” - дві частини і більше отримали оцінки “незадовільно”.

Крім вищезазначеного при визначенні загальної оцінки частині або ТРК обов'язково враховуються наступне.

Якщо нестачі, псування або зловживання на суму більше 10 гривень на 100 чоловік списочної чисельності військовослужбовців (за 12 місяців, попередніх перед перевіркою) допущені з вини посадових осіб відповідної служби частини, то загальна оцінка по даній службі частини знижується на 1 бал. При визначенні оцінки не враховуються нестачі і втрати, якщо вони виявлені та вирішені у встановленому порядку (крім нестач і втрат, встановлених при прийманні і здачі справ та посади, при інвентаризації, перевірці господарської діяльності та ревізії), в підрозділі посадовими особами підрозділу; в частині - комісіями і посадовими особами частини і підрозділу; в з'єднанні (ТРК) комісіями та посадовими особами з'єднання, частини і підрозділу. [10]

2.2 Методика оцінювання речової служби військової частини

Діяльність речової служби військової частини (з'єднання) оцінюється згідно вказівок начальника ГРУ Тилу МО України від 15.02.2002 №138/285:

"відмінно", якщо особовий склад військової частини (з'єднання) повністю забезпечений належним, згідно з нормами, речовим майном;

· облік в усіх ланках служби військової частини (з'єднання) заведений і ведеться правильно, звіряння облікових даних проводиться в установлені строки;

· звіт-заявка військової частини відповідає даним обліку, а в з'єднанні зведеним даним звіт-заявок військових частин;

· майно витрачається тільки за призначенням, у межах встановлених норм, посадовими особами речової служби військової частини (з'єднання) в повному обсязі виконуються статутні вимоги щодо контролю за наявністю і якісним станом майна;

· щорічно проводиться повна інвентаризація речового майна, відсутні втрати та нестачі, повністю виконані плани контрольно-ревізійної та економічної роботи;

· миття в лазні проводиться щотижня, з повним охопленням особового складу, зміною натільної та постільної білизни, рушників, онуч та шкарпеток;

· накопичені встановлені норми утримання постільної та натільної білизни, рушників та онуч; накопичені та зберігаються у добротному стані робочий одяг та взуття;

· в усіх підрозділах є комори для зберігання майна роти та особистих речей солдатів і сержантів, кімната побутового обслуговування, сушарня, місце для чищення взуття; у спальному приміщенні казарм є приліжкові килимки, тапочки, постилка під матраци, рушники для ніг;

· правильно організовані експлуатація, догляд, зберігання парадно-вихідного, повсякденного та робочого обмундирування, взуття, спецодягу; якісно проводиться підгонка (припасування) майна солдатам і сержантам;

· усі предмети обмундирування і взуття, які видані для носіння, а також постільна та натільна білизна, інвентарні речі та спорядження мають тавро встановленого зразка;

· усі військовослужбовці частини (з'єднання) мають охайний зовнішній вигляд і дотримуються правил носіння військової форми одягу;

· наявність і стан запасів оцінено на "відмінно".

"добре", якщо виконані основні умови для оцінки "відмінно", але мають місце незначні недоліки, які усунені під час перевірки; втрати та нестачі у порівнянні з періодом минулої перевірки скоротилися не менше ніж на 50%; наявність і стан запасів оцінено не нижче "добре";

"задовільно", якщо виявлені суттєві недоліки у створенні та організації зберігання запасів речового майна, в обліку та звітності, лазнево-пральному обслуговуванні особового складу; допускаються порушення в контрольно-ревізійній роботі; низька якість і недостатня укомплектованість встановленим обладнанням, інвентарем та матеріалами кімнат побутового обслуговування, комор і сушарень у підрозділах; втрати та нестачі у порівнянні з періодом попередньої перевірки не скоротилися;

"незадовільно":

· якщо особовий склад не в повній мірі забезпечений речовим майном, яке є на речовому складі частини (з'єднання);

· несвоєчасно завозиться речове майно від органу забезпечення;

· не здійснюється контроль за наявністю і якісним станом майна;

· не накопичені встановлені нормою зберігання натільна та постільна білизна, допускаються зриви у забезпечені лазнево-прального обслуговування особового складу, виявлені випадки педікульозу;

· наявність і стан запасів обліку та звітності оцінено "незадовільно";

· не виконуються вимоги керівних документів стосовно організації речового забезпечення військовослужбовців;

· втрати та нестачі у порівнянні з періодом попередньої перевірки збільшилися

2. Стан ротного господарства оцінюється:

"відмінно", якщо у підрозділах військової частини є кімнати для зберігання особистих речей військовослужбовців, кімната побутового обслуговування, сушарня, обладнане приміщення або місце для чищення взуття;

· усі вказані елементи ротного господарства обладнані типовими меблями, укомплектовані необхідним інвентарем та майном, у місцях для чищення взуття постійно є крем;

· у спальному приміщенні казарм є приліжкові килимки, тапочки, постилки під матраци, рушники для ніг;

· особовий склад підрозділу повністю забезпечений належним, згідно з нормами, речовим майном, мило видасться своєчасно під розпис у книзі обліку, щотижня. проводиться миття в лазні з повною заміною натільної та постільної білизни;

· всі військовослужбовці підрозділу мають охайний зовнішній вигляд і дотримуються правил носіння військової форми одягу;

· книги обліку матеріальних засобів заведені і ведуться правильно, кількість предметів майна за обліком відповідає чисельності особового складу за списком, звіряння облікових даних проводиться в установлені строки;

· усі предмети обмундирування і взуття, які видані для носіння, а також постільна та натільна білизна, інвентарні речі та спорядження мають тавро встановленого зразка з датою видачі в носіння (експлуатацію);

· непридатне до використання майно своєчасно здається на речовий склад частини;

· відсутні втрати та нестачі майна протягом останнього року;

"добре", якщо виконуються усі умови на оцінку "відмінно", але є недоліки у забезпеченні кімнат побутового обслуговування, кімнат для зберігання особистих речей особового складу, сушарнях і місцях для чищення взуття, у веденні обліку та інші, які усунені під час перевірки;

"задовільно", якщо приміщення підрозділу обладнані нестандартними меблями, не забезпечена необхідними інструментами та майном кімната побутового обслуговування;

мають місце інші незначні недоліки, які не впливають на загальний стан ротного господарства;

"незадовільно", якщо відсутній один із елементів ротного господарства - кімната для зберігання особистих речей особового складу або кімната побутового обслуговування, не працює сушарня;

· особовий склад підрозділу має неохайний зовнішній вигляд;

· відсутні предмети особистої гігієни, мило, рушники для ніг, тощо;

· книги обліку матеріальних засобів не заведені або ведуться не своєчасно, відсутні розписи у книзі видачі мила і заміни білизни, кількість предметів майна за обліком не відповідає чисельності особового складу за списком, інвентарні предмети майна не мають тавра "дата видачі";

· кімната для зберігання особистих речей особового складу захаращена непридатним до використання майном;

· мають місце втрати та нестачі майна протягом останнього року.

3. Стан і робота військової лазні оцінюється:

"відмінно", якщо обладнання та утримання військової лазні відповідають встановленим вимогам;

миття в лазні проводиться щотижня, з повним охопленням особового складу, заміною натільної білизни, рушників, онуч та шкарпеток, що видаються безпосередньо в лазні;

"добре", якщо виконані умови на оцінку "відмінно", але мають місце окремі недоліки, які усунені під час перевірки;

"задовільно", якщо мають місце порушення в організації миття особового складу і підтримання порядку в лазні;

"незадовільно", якщо зриваються встановлені графіком строки миття особового складу, не забезпечена повна заміна натільної білизни та онуч;

облік відвідування лазні не ведеться, огляд особового складу фельдшером не проводиться, наряд в лазню не виділяється.

4. Стан і робота військової пральні оцінюється:

"відмінно", якщо не порушується технологічний процес обробки білизни, якість прання відмінна, білизна приймається таврована і видається у підрозділи відремонтованою;

прання виконується своєчасно, проводиться планово-попереджувальний ремонт прального обладнання, все технологічне обладнання знаходиться в робочому стані, немає порушень охорони праці і правил техніки безпеки;

"добре", якщо виконуються умови оцінки "відмінно", але мають місце окремі недоліки приймання білизни для прання без тавра та інші порушення, які були усунуті під час перевірки, якість прання добра;

"задовільно", якщо є порушення технології прання, планово-попереджувальний ремонт прального обладнання проводиться не в повному обсязі, технологічне обладнання до 30 % знаходиться в неробочому стані, є незначні порушення охорони праці і правил техніки безпеки, якість прання білизни задовільна;

"незадовільно", якщо прання білизни низької якості, білизна для прання приймається без тавра, чиста і брудна білизна зберігаються в одному приміщенні, або технологічні шляхи їх перетинаються;

ремонт обладнання проводиться не своєчасно, технологічне обладнання більше 30 % знаходиться в неробочому стані, є значні порушення охорони праці і правил техніки безпеки.

5. Стан і робота речової ремонтної майстерні оцінюється:

"відмінно", якщо забезпеченість технологічним обладнанням, інструментом, ремонтними матеріалами, наочними посібниками і організація праці майстерні повністю відповідає Інструкції з ремонту речового майна у Збройних Силах;

· особовий склад і обладнання підготовлені до роботи в польових умовах;

· щомісячно підводяться підсумки роботи майстерні;

· у підрозділах постійно є в наявності відремонтований підмінний фонд взуття та обмундирування;

· правила пожежної безпеки виконуються;

"добре", якщо виконані вимоги оцінки "відмінно", виявлені недоліки були усунені в ході перевірки, плани ремонту обмундирування та взуття виконуються не менше, ніж на 90%;

"задовільно", якщо траплялись окремі випадки, коли підрозділи не забезпечувались належним підмінним фондом обмундирування та взуття, місячні донесення у службу частини подавались не своєчасно;

· мають місце випадки використання спеціалістів не за призначенням;

· якість ремонту задовільна, технологічне обладнання до 30 % знаходиться в неробочому стані, незначні порушення охорони праці і правил техніки безпеки;

· плани ремонту обмундирування та взутті виконуються не менше, ніж на 80%;

"незадовільно", якщо половина і більше перевірених підрозділів не мають справного підмінного фонду обмундирування та взуття, якість ремонту майна незадовільна;

· ремонт майна не спланований, проводиться не своєчасно або не виконується взагалі, особовий склад майстерні використовується не за призначенням; спеціальна підготовка з майстрами організована незадовільно;

· технологічне обладнання більше 30 % знаходиться в неробочому стані, є значні порушення охорони праці і правил техніки безпеки. [21]

Порівняльний аналіз всіх методик надано в додатку В.

речовий військовий господарчий

2.3 Варіант діяльності військової частини за певний період по речовій службі

Укомплектованість речових служб ТрК особовим складом складає - 96 %

0066

0047

0061

0027

0030

Разом

штат

наяв.

штат

наяв.

штат

наяв.

штат

наяв.

штат

наяв.

штат

наяв.

Нач.служби

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

Помічник НРС

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

2

1

Нач. складу РС

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

Комірник РС

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

2

2

Відповідальний виконавець

1

1

-

-

-

-

1

1

1

1

3

3

Начальник майстерні РС

1

1

-

-

-

-

1

-

1

1

3

3

Кравець

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

2

2

Швець

1

1

-

-

-

-

1

-

1

1

3

2

% забезпеч.

100

100

100

60

100

96

Станом на 1. 04. 2010 року без зривів на належному рівні було організовано речове забезпечення, лазне-пральне обслуговування особового складу військових частин управління, посадовими особами речових служб проведено значну роботу по приведенню приміщень та об'єктів служби, ротного господарства в підрозділах до вимог керівних документів.

В військових частинах 0030 проведено косметичний ремонт лазень. В військовій частині 0027 проведено частковий ремонт даху в лазні.

Проблемним питанням залишається забезпеченість речовим майном такої категорії військовослужбовців як військовослужбовці жінки.

Стан забезпеченості військовослужбовців становить:

Категорія військовослужбовців

Вид обмундирування

Стан забезпеченості військової частини

в % за 2008 та 2009 року

0066

0030

0027

0061

0047

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

Офіцери, прапорщики

Повсякденна форма одягу

79

81

84

85

-

-

84

90

88

90

Спеціальна форма одягу

93

94

99

99

87

85

90

91

89

90

Службовці за контрактом

Повсякденна форма одягу

76

69

81

80

-

-

64

65

62

61

Спеціальна форма одягу

94

91

99

99

83

85

88

91

91

92

Жінки

Повсякденна форма одягу

66

53

53

51

-

-

52

52

56

56

Спеціальна форма одягу

88

73

95

91

74

70

84

87

86

89

Норма утримання натільної та постільної білизни згідно наказу МВС України від 09.12.2003 року № 1489 в частинах управління становить:

Найменування білизни

од.

вим.

Належить утримувати на 1 в/с

Кількість шт./компл.

Утримується

на 1 в\с на 1.02.2010

Кількість шт./компл

Не вистачає

0066

білизна натільна

к-т

4

2160

4,2

2268

білизна тепла

к-т

2

1080

2,5

1350

рушник бав

шт.

6

3240

6,3

3402

простирадло

шт.

6

3240

6,1

3294

наволочка верх.

шт.

5

2700

7,0

3780

0030

білизна натільна

к-т

4

2812

4,16

4341

білизна тепла

к-т

2

1406

2,15

2008

рушник бав

шт.

6

4218

6,18

6019

простирадло

шт.

6

4218

6,04

6043

наволочка верх.

шт.

5

3512

5,3

5030

0027

білизна натільна

к-т

4

2520

4,3

2720

білизна тепла

к-т

2

1260

2,03

1280

рушник бав

шт.

6

3780

6,6

4200

простирадло

шт.

6

3780

6,2

3920

наволочка верх.

шт.

5

3150

5,39

3400

0061

білизна натільна

к-т

4

368

4,45

410

білизна тепла

к-т

2

184

2,35

217

рушник бав

шт.

6

552

6,68

615

простирадло

шт.

6

552

6,30

580

наволочка верх.

шт.

5

460

5,18

477

0047

білизна натільна

к-т

4

280

4,3

310

білизна тепла

к-т

2

140

2,1

151

рушник бав

шт.

6

420

6,21

428

простирадло

шт.

6

420

6,03

433

наволочка верх.

шт.

5

350

5,09

366

У військових частинах управління утримується:

Військова частина

Склади

Лазня

Кімнати побутового

обслугов.

Кількість

Загальна/корисна

площа м2

Машин

Кількість

Пропускна можливість

0066

Ядро

1

250,0

18

1

48

5

5 рота

-

-

-

1

20

1

6 рота

-

-

-

1

28

1

3 батальйон

-

-

-

1

36

2

0030

Ядро

2

300/228

20/16

1

36

6

В/м №2

-

-

-

6 душових кімнат

9

0027

2

320

21

1

88

5

0061

1

27

2,5

1

36

4

0047

1

17

1,5

1

32

4

Всього

7

1142

79

8

324

37

Забезпеченість частин ТрК інвентарним майном становить:

Найменування

обмундирування

Кількість о/с за штатом

в/ч0066

(0001)

в/ч0030

в/ч0027

в/ч0061

в/ч0047

Всього

1328

1323

1018

222

262

4153

1

Матраци

1663

1584

1435

140

148

4870

2

Ковдри

1296

1297

1339

179

171

4328

3

Подушки

1465

1527

1367

140

160

4659

4

Намети УСБ - 56

13

31

41

-

1

96

5

Намети УСТ - 56

23

15

28

2

2

31

6

Намети табірні

30

18

6

-

-

37

7

Кожух постовий

25

13

14

-

2

48

8

Пальто з овчини

357

192

74

-

-

623

Існує проблемне питання щодо укомплектування складів довгострокового зберігання речовим майном.

В зв'язку з переходом військ на носіння міліцейської форми одягу, закінчення термінів зберігання, з складів в повному об'ємі було вилучено обмундирування захисного кольору, а в замін його тільки частково закладено міліцейську форму одягу - на 30% від потреби (700 комплектів). Заміну кепок камуфльованих на берети чорного кольору, фурнітури загальновійськової на фурнітуру для міліцейської форми одягу не проведено. Для укомплектування складів довгострокового зберігання речовим майном згідно табелю належності необхідно :

1. Шапка-вушанка о/с - 2066 штук;

2. Берет чорного кольору - 2166 штук;.

3. Куртка утеплена темно-синя - 1566 штук; .

4. Брюки утеплені темно-сині - 2266 штук;

5. Костюм літній темно-синій - 1566 комплектів;

6. Плащ-намет офіцерський - 218 штук;

7. Шкарпетки бавовняні - 6628 пар;

8. Шкарпетки напіввовняні - 4532 пар;

9. Черевики з високими берцями - 1407 пар;

10. Ремні брючні солдатські - 315 штук;

11. Спорядження шкіряне чорного кольору - 1797 штук;

12. Намет табірний - 10 комплектів;

13. Емблеми міліції - 9064 штуки;

14. Погон-муфта темно-синього кольору - 4532 пари;

15. Знак нарукавний МВС 9,5 см. - 2266 штук;

16. Знак нарукавний ВВ МВС 9,5 см. - 2266 штук;

17. Знак нарукавний МВС 12 см. - 2266 штук;

18. Знак нарукавний ВВ МВС 12 см. 2266 штук.

Миття особового складу військових частин ТрК здійснюється у власних лазнях, з заміною постільної та натільної білизни.

В зв'язку з недостатнім фінансуванням в 2009 році склалась заборгованість перед постачальниками послуг за прання білизни в сумі 230 тис. 222 грн.

Потреба коштів на прання білизни в місяць складає 60 тисяч грн., надходить щомісяця 39 тисяч грн., недофінансування складає

21 тисячу грн.

На 1.04.2010 року заборгованість за прання білизни становить

256 тис. 326 грн.

2.4 Основні проблеми та недоліки методик оцінювання речової служби військової частини ВВ МВС та МО України

Ми вважаємо, що на сучасному етапі розвитку та реформування внутрішніх військ певні керівні документи по службам втратили свою актуальність або потребують корегування.

Таким керівним документом є наказ МВС України № 186 від 23.05.1997 року “Про затвердження та введення в дію керівництв з оцінювання бойової та гуманітарної підготовки, морального і психологічного стану та військової дисципліни, стану озброєння та військової техніки, стану військового тилу, медичного забезпечення у внутрішніх військах МВС України”.

В цьому наказі наведенні пункти за якими проводиться оцінювання діяльності всіх служб тилу військової частини. З цього наказу можна виділити пункт в якому повністю дається методика оцінювання підрозділів військової частини з речового забезпечення та роботи безпосередньо самої речової служби. Також в цій методиці вказується наступний перелік елементів це своєчасність та повнота забезпечення особового складу речовим майном, підгонка предметів обмундирування та взуття, зовнішній вигляд військовослужбовців. Таврування та закріплення обмундирування за особовим складом. Обладнання комор і кімнат побутового обслуговування, складів, а також майстерень по ремонту майна. Робота з накопиченню запасів білизни понад норми утримання. Лазне-пральне обслуговування особового складу.

Провівши аналіз методики ми зробили висновки, що на даному етапі вона почала втрачати свою актуальність і значимість, за деякими показниками взагалі втратила свою питому вагу та необхідність.

Зробивши порівняльний аналіз методик оцінювання речової служби військових частин внутрішніх військ МВС та МО України прийшли до висновку, що в них є спільні проблеми та недоліки. В методиці МО України більш широко розкрито принципи перевірки та більший спектр елементів що перевіряються.

Беручі до уваги концепцію реформування внутрішніх військ в найближчі роки, та поступове переведення їх на контрактну основу проходження військової служби, то деякі показники методики по оцінюванню підрозділів військової частини по речовому забезпеченню можна переглянути.

Це такі показники як:

- Забезпечення військовослужбовців речовим майном;

- Облік і зберігання речового майна;

- Утримання, експлуатація і ремонт речового майна;

- Лазне-пральне обслуговування особового складу;

Забезпечення військовослужбовців речовим майном.

Цей показник по деякім пунктам втратив силу тому, що недостатнє фінансування привело до часткового забезпечення військових частин речовим майном, в більшості випадків 100 % забезпечувалися лише солдати строкової служби та курсанти ВНЗ. Велика заборгованість виникла перед офіцерами, прапорщиками та військовослужбовцями, що проходять службу за контрактом. Процентні показники які вказані в цьому пункті: “відмінно” - військовослужбовці своєчасно забезпечуються речовим майном по встановленим нормам постачання; “добре” - до 5 % військовослужбовців не забезпечені речовим майном згідно встановлених норм постачання; “задовільно” - 10 % військовослужбовців не забезпечено речовим майном; “незадовільно” - більше 10 % військовослужбовців не забезпечено речовим майном згідно встановлених норм не можуть дотримуватись для такої категорії військовослужбовців які служать за контрактом у зв'язку з недостатнім забезпеченням.

А в деяких військових частинах особовий склад не в повній мірі забезпечений, при наявності певних предметів речового майна на складі частини (з'єднання) і цей факт не можна відобразити в оцінюванні частини згідно наказу МВС України № 186 від 23.05.1997 року ;

Утримання, експлуатація і ремонт речового майна.

Я вважаю, що така функція як ремонт обмундирування в повному обсязі буде покладена на РРМ частини, при умові переходу на контрактну основу служби. В такому випадку актуальність кімнат побутового обслуговування втрачає свою необхідність. А при виконанні підрозділами СБЗ доцільно буде мати ремонтні матеріали, інструмент для проведення дрібного ремонту обмундирування. В підрозділах виникає потрібність обладнання місць (шаф) для переодягання військовослужбовців що проходять службу за контрактом на кожного, де вони зможуть зберігати валізи з необхідними речами при виконання СБЗ.

Лазне-пральне обслуговування особового складу

Солдатська лазня втратила свою значимість, (для підрозділів з контрактною основою служби) натомість необхідність виникла в обладнанні душових кабін де військовослужбовці зможуть прийняти душ після служби, або після занять з бойової та фізичної підготовки.

Організація прального обслуговування і утримання прального комбінату та його штату працівників недоцільно та економічно невигідно тому що потребує від військової частини постійних фінансових витрат на заробітну плату працівників і утримання технологічного обладнання. Це стосується насамперед військових частин які розташовані в містах та неподалеку від них. Після переходу внутрішніх військ на контрактну основу необхідність у пранні в мирний час стане мінімальна, так як потрібно буде обслуговувати тільки добовий наряд (прання постільної білизни використаної за тиждень). Можна ще звернути увагу на ціну за надання послуг в пранні білизни. Актуальність проблеми полягає в тому що різні регіони України мають різні ціни на прання так вартість прання одного кілограму білизни у військовій частині 0066 складає 3,90 грн., а у військовій частині 0035 - 6,90 грн. - сама дорожча в Україні.

Переходячи до оцінювання речової служби військової частини можна виділити слідуючи проблеми та недоліки які стосуються таких показників:

* Забезпечення частини постільним приладдям.

* Облік і зберігання речового майна.

* Таврування речового майна.

* Спеціальна підготовка.

* Забезпечення частини постільним приладдям

Військова частина яка перейшла на контрактну основу не утримує на казарменому положенні свій особовий склад у мирний час. І тому питання щодо забезпечення частин постільним приладдям частково відпадає. Постільне приладдя необхідне тільки для чергової служби, та для виконання СБЗ у відриві від ППД.

*Облік і зберігання речового майна.

Вважаємо що потрібно більш конкретніше вказувати перелік встановлених вимог щодо перевірки обліку і зберігання речового майна в підрозділах і складі частини.

* Таврування речового майна.

Цей пункт методики оцінювання речової служби вважаємо взагалі втратив свій функціональний сенс. Так як військовослужбовцям за контрактом видається форма не таврована.

РОЗДІЛ 3. ОБґРУНТУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВАРІАНТУ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ РЕЧОВОЇ СЛУЖБИ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ВВ МВС УКРАЇНИ

3.1 Пропозиції щодо вдосконалення методики оцінювання речової служби військової частини

Пропонуємо свої пропозиції щодо вдосконалення методики оцінювання речової служби внутрішніх військ:

Забезпечення військовослужбовців речовим майном.

Вважаємо необхідним оцінювати забезпечення військовослужбовців речовим майном виходячи із забезпечення самої військової частини

Пропонуємо з цього пункту не приймати до уваги такі моменти для підрозділів з контрактною основою служби, як забезпечення рушниками для ніг, при ліжковими килимками, казарменими капцями, також вважаємо непотрібним в цьому показнику пункт, який показує процентне відношення одного із видів речового майна яке не про тавроване.

2. Облік і зберігання речового майна.

Пропонуємо більш широко розкрити смисл однієї оцінки в показнику:

“ Добре “- в обліку і зберіганні речового майна допускаються незначні недоліки.

Вважаю корисним для цієї оцінки ведення переліку приблизних недоліків на час перевірки:

- книга видачі матеріальних засобів ведеться не охайно, є потертості та помарки.

- відсутні стелажні ярлики.

- не співвідношення майна що зберігається з стелажними ярликами.

- неохайно складене речове майно.

3. Утримання, експлуатація і ремонт речового майна.

Пропоную для підрозділів з контрактною основою служби щодо показників утримання і експлуатації не враховувати пункт пов'язаний з наступним питанням:

- Кімната побутового обслуговування, сушарня обладнані відповідно із встановленими вимогами кімнат побутового обслуговування.

Добавити нові показники як :

правильно організовані експлуатація, догляд, зберігання парадно-вихідного, повсякденного та робочого обмундирування, взуття, спецодягу; якісно проводиться підгонка (припасування) майна солдатам і сержантам;

Щодо ремонту речового майна пропонуємо внести такі показники як:

- забезпечення речової майстерні технологічним обладнанням, інструментом, ремонтними матеріалами, наочними посібниками щодо ремонту речового майна.

- складання місячних планів роботи РРМ, та якість їх виконання.

4. Лазне-пральне обслуговування особового складу:

Добавити до показника "відмінно", обладнання і утримання військової лазні відповідають встановленим вимогам, для підрозділів з контрактною основою наявність душових кабін, роздягалень.

Щодо роботи військової пральні пропоную наступні пропозиції:

"відмінно", якщо не порушується технологічний процес обробки білизни, якість прання відмінна, білизна приймається таврована і видається у підрозділи відремонтованою;

прання виконується своєчасно, проводиться планово-попереджувальний ремонт прального обладнання, все технологічне обладнання знаходиться в робочому стані, немає порушень охорони праці і правил техніки безпеки;

"добре", якщо виконуються умови оцінки "відмінно", але мають місце окремі недоліки приймання білизни для прання без тавра та інші порушення, які були усунуті під час перевірки, якість прання добра;

"задовільно", якщо є порушення технології прання, планово-попереджувальний ремонт прального обладнання проводиться не в повному обсязі, технологічне обладнання до 30 % знаходиться в неробочому стані, є незначні порушення охорони праці і правил техніки безпеки, якість прання білизни задовільна;

"незадовільно", якщо прання білизни низької якості, білизна для прання приймається без тавра, чиста і брудна білизна зберігаються в одному приміщенні, або технологічні шляхи їх перетинаються;

ремонт обладнання проводиться не своєчасно, технологічне обладнання більше 30 % знаходиться в неробочому стані, є значні порушення охорони праці і правил техніки безпеки.

5. Забезпечення частини постільним приладдям.

Пропонуємо цю оцінку залишити для навчальних закладів, та підрозділів зі строковою службою так як там є особовий склад який проживає на території частини.

Щодо інших військових частин які повністю будуть переводитись на контрактну основу пропоную для них зменшити питому вагу забезпечення постільним приладдям: простирадл - 6 шт., наволочок подушечних верхніх - 3 шт., рушників - 4 шт.. Також створити запас на складі військової частини по два комплекти на кожного військовослужбовця і використовувати їх під час виконання довгострокових СБЗ і по два комплекти на чергову службу військової частини.

6. Облік і зберігання речового майна.

Пропонуємо розкрити більш широко термін оцінювання „здійснюється згідно встановлених вимог”. Розкрити їх пропоную переліком встановлених вимог та переліком керівних документів щодо обліку і зберігання речового майна.

Щодо оцінки „задовільно” і „незадовільно” включити в них більш повний перелік виявлених недоліків. Такі як:

* незначне порушення по оформленню та зберіганню облікових документів.

* книги, картки та інші облікові документи з речового майна оформлюються та ведуться з помарками допускаються потертості закреслення, виправлення.

* впровадження облікових документів невстановленої форми.

* несвоєчасне виведення залишків.

* не своєчасне проведення звірок по даним обліку складу, підрозділу та бухгалтерії.

* не своєчасне та не систематичне здійснення посадового контролю за правильністю ведення обліку, та наявності матеріальних цінностей.

7. Таврування речового майна.

В підрозділах з контрактною основою служби виключати питання перевірки які стосуються тільки частин та підрозділів зі строковою службою

8. Спеціальна підготовка особового складу речової служби.

Щодо пропозицій по вдосконаленню оцінювання спеціальної підготовки особового складу речової служби пропонуємо збільшити час щодо проведення бойової, гуманітарної та спеціальної підготовки.

Щодо спеціальної підготовки пропоную вести наступні інновації:

* розроблення тестів (по направленням) речовий склад, речова ремонтна майстерня, діловодство речової служби.

* складання показників по ремонту за певний період (рік, місяць, півріччя).

* складання графіків по кількості відремонтованого майна та відображати наявну вартість.

3.2 Проект методики оцінювання речової служби військової частини

Згідно цієї методики визначено чотири показники для оцінювання підрозділів військової частини по речовому забезпеченню:

1. Забезпечення військовослужбовців речовим майном.

2. Облік і зберігання речового майна.

3. Утримання, експлуатація і ремонт речового майна.

4. Лазне-пральне обслуговування особового складу.

1. Забезпечення військовослужбовців речовим майном:

Необхідним фактором оцінювання є забезпечення військовослужбовців речовим майном, виходячи із забезпечення самої військової частини. Вираховується за формулами:

?Pз= Pпз- Pфз

?Pз - рівень забезпечення військової частини

Pпз - рівень належного забезпечення

Pфз - фактичне забезпечення

Процентне забезпечення військової частини речовим майном:

а) “Відмінно” - військовослужбовці своєчасно забезпечуються речовим майном по встановленим нормам постачання. Предмети речового майна особистого користування за військовослужбовцями строкової служби закріплені, справні та ретельно підігнані. Комплект робочого обмундирування є на всю чисельність особового складу, створено встановлений підмінний фонд обмундирування та взуття.

б) “Добре” - до 5 % військовослужбовців не забезпечені речовим майном згідно встановлених норм постачання. До 10 % одного із видів Інвентарного майна не потавровано. Створено встановлений підмінний фонд обмундирування і взуття.

в) “Задовільно” - 10 % військовослужбовців не забезпечено речовим майном. До 20 % одного із видів інвентарного майна не потавровано. Комплект робочого обмундирування наявний не менше, ніж на 80 % чисельності особового складу а підмінний фонд обмундирування і взуття неменше ніж на 10 %чисельності.

г) “Незадовільно” - якщо особовий склад не в повній мірі забезпечений речовим майном, яке є на речовому складі частини (з'єднання).

більше 10 % військовослужбовців не забезпечено речовим майном згідно встановлених норм, більше 20 % інвентарного майна не потавровано. Комплект робочого обмундирування наявний менше ніж 80 % а підмінний фонд - 10 % чисельності.

2. Облік і зберігання речового майна:

а) “Відмінно” - облік і зберігання речового майна організовано правильно. Комора для збереження майна підрозділу обладнана згідно встановлених вимог.

б) “Добре” - в обліку і зберіганні речового майна допускаються окремі незначні недоліки. Приблизний перелік незначних недоліків на час перевірки:

- книга видачі матеріальних засобів ведеться не охайно, є потертості та помарки.

- відсутні стелажні ярлики.

- не співвідношення майна що зберігається з стелажними ярликами.

- неохайно складене речове майно.

в) “Задовільно” - облік речового майна по окремим предметам не відображає його наявності на день перевірки, звіряння обліку проводиться не регулярно. Комора підрозділу не обладнана місцями для зберігання предметів особистого користування на кожного солдата та сержанта, поіменний список не відповідає місцям зберігання, не виділено місце для зберігання підмінного фонду, обмундирування і взуття.

г) “Незадовільно” - облік речового майна на день перевірки не відображає його наявності по семи і більше предметам. Два і більше із передбачених облікових документів не ведуться. Комора для зберігання майна не обладнана згідно з рекомендаціями ГУВВ МВС України.

3. Утримання, експлуатація і ремонт речового майна:

а) “Відмінно” - предмети речового майна, які знаходяться в експлуатації, утримуються у чистоті та полагоджені, правильно організовані експлуатація, догляд, зберігання парадно-вихідного, повсякденного та робочого обмундирування, взуття, спецодягу; якісно проводиться підгонка (припасування) майна солдатам і сержантам; вішалка для верхнього одягу обладнані відповідно із встановленими вимогами, крім частин з контрактною основою служби де перевіряються місця (шафи) для переодягання та зберігання особистих речей військовослужбовців за контрактом

- забезпечення речової майстерні технологічним обладнанням, інструментом, ремонтними матеріалами, наочними посібниками щодо ремонту речового майна.

- що місячно проводити підсумки роботи майстерні.

- плани роботи майстерні на місяць в наявності щодо ремонту речового майна та на 100 % відсотків виконується.

б) “Добре” - до 5 % постового одягу, обмундирування та взуття, які знаходяться в експлуатації, не полагоджені або забруднені. Вішалка для верхнього одягу обладнані із незначними відступами від встановлених вимог. Своєчасно проводиться видача мила під розпис згідно керівних вимог. У підрозділі до -10 % військовослужбовців не охайний зовнішній вигляд і не дотримуватись правил носіння військової форми одягу, місця (шафи) для переодягання та зберігання особистих речей військовослужбовців за контрактом дообладнуються.

в) “Задовільно” - до 10 % постового одягу, обмундирування, взуття, які знаходяться в експлуатації, не полагоджені або забруднені. Вішалка для верхнього одягу не повністю відповідають вимогам та рекомендаціям ВВ МВС України. Короткострокове затримання видачі мила під розпис згідно керівних вимог. Місця (шафи) для переодягання та зберігання особистих речей військовослужбовців за контрактом виділені але не обладнанні шафами. У підрозділі до -20 % військовослужбовців не охайний зовнішній вигляд і не дотримуватись правил носіння військової форми одягу.

г) “Незадовільно” - більше 10 % предметів речового майна, які знаходяться в експлуатації не полагоджені або забруднені. Відсутні: вішалка для верхнього одягу, кімната для зберігання та видачі постового одягу. У підрозділі більше -20 % військовослужбовців не охайний зовнішній вигляд і не дотримуватись правил носіння військової форми одягу.

Несвоєчасно проводиться видача мила під розпис згідно керівних вимог.

4. Лазне-пральне обслуговування особового складу:

а) “Відмінно” - миття особового складу в лазні та забезпечення його постільною та натільною білизною, організовуються відповідно із встановленими вимогами.

Якщо не порушується технологія обробки білизни. Оцінювати якість прання не нижче відмінно. Перевіряти наявність і робочій стан технологічного обладнання і як проводиться планово-попереджувальний ремонт прального обладнання.

б) “Добре” - якщо виконується умови оцінки ” відмінно ”, але лазне-пральне обслуговування особового складу не в повній мірі відповідає встановленим вимогам; прання постільної та натільної білизни проводиться не завжди якісно.

в) “Задовільно” - наявні випадки несвоєчасного миття в лазні особового складу, якість прання білизни низька. Технологічне обладнання до 30 % знаходиться в неробочому стані, є незначні порушення охорони праці і правил техніки безпеки.

г) “Незадовільно” - систематично не додержуються строки миття особового складу в лазні і порядок забезпечення його постільною та натільною білизною. Технологічне обладнання більше 30 % знаходиться в неробочому стані, є значні порушення охорони праці і правил техніки безпеки.

Загальна оцінка підрозділу з речового забезпечення визначається:

“Відмінно” - не менше трьох показників, в тому числі 1, 2, оцінені “відмінно”, а один - не нижче “добре”.

“Добре” - не менше трьох показників, в тому числі 1, 2, оцінені не нижче “добре”, а один - “задовільно”.

“Задовільно” - не менше трьох показників оцінені “задовільно”.

“Незадовільно” - два і більше показників оцінені “незадовільно”

Методика визначення оцінки речової служби при інспекторських перевірках

Методика оцінювання речової служби військової частини, за визначеними показниками при інспекторських та підсумкових перевірках.

5. Забезпечення частини постільним приладдям:

а) “Відмінно” - у навчальних закладах на одного військовослужбовця строкової служби не менше: простирадл - 10 шт., наволочок подушечних верхніх - 8 шт., рушників - 7 шт., в інших частинах забезпечення постільним приладдям: простирадл - 6 шт., наволочок подушечних верхніх - 3 шт., рушників - 4 шт.. Також створити запас на складі військової частини по два комплекти на кожного військовослужбовця і використовувати їх під час виконання довгострокових СБЗ і по два комплекти на чергову службу військової частини.

б) “Добре” - у навчальних закладах на одного військовослужбовця строкової служби не менше: простирадл - 7 шт., наволочок подушечних верхніх - 5 шт., рушників - 6 шт., в інших частинах забезпечення постільним приладдям: простирадл - 4 шт., наволочок подушечних верхніх - 2 шт., рушників - 3 шт.. Створений запас на складі військової частини невпокій мірі відповідає вимогам виконання довгострокових СБЗ і забезпечення чергової служби військової частини.

в) “Задовільно” - предмети постільної білизни наявні у меншій кількості, ніж передбачено для оцінки “добре”.

г) “Незадовільно” - кількість білизни і постільного приладдя не забезпечують регулярної їх заміни при митті особового складу в лазні.

6. Облік і зберігання речового майна:

а) “Відмінно” - підрозділ забезпечений необхідним сховищем, їх технічний стан і обладнання відповідають вимогам Керівництв по зберіганню, книги, картки обліку, стелажні ярлики в наявності, санітарний стан приміщень задовільний, зберігання техніки і майна здійснюється по типах і марках, видах і категоріях, дотримуються встановлені строки зберігання і товарне сусідство, своєчасно проводиться обслуговування технічних засобів, режим зберігання підтримується, дошка документації складу, інструмент для розкриття тари в наявності, відсутні комірні шкідники і підвищена вологість, протипожежний інвентар в наявності і в справному стані, на входах в сховища обладнані зовнішні рубильники, правила охорони праці і техніки безпеки суворо дотримуються, неліквідне майно відсутнє, територія навколо складів утримується у належному стані облік речового майна в службі частини здійснюється згідно встановлених вимог. Військові рухомі запаси речового майна створені і зберігаються в контейнерах (пакетах). Навантаження їх механізоване.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.