• Теоретичний аналіз та зміст поняття "статева ідентифікація" особистості. Види і особливості підбору іграшок для дівчаток. Практичне дослідження взаємозв’язку між статевою ідентифікацією, акцентуаціями характеру, нейротизмом і видами іграшок у дівчат.

  курсовая работа (173,2 K)
 • Принципи вибору стратегій в статистичних іграх, допустимі стратегії. аналіз структури статистичних ігор, їх особливостей і відмінностей від інших задач теорії ігор, а також вивчення методів розв’язку статистичних ігор і практичне їх застосування.

  курсовая работа (201,3 K)
 • Організація ігрової діяльності для першокласників в групі продовженого дня (ГПД). Зміст і значення ігрової діяльності для першокласників. Психологічні особливості шестирічних першокласників як основна умова організації ігрової діяльності в умовах ГПД.

  дипломная работа (628,0 K)
 • Поняття, особливості, види ігор та їх характеристика. Дослідження впливу ігрової діяльності на формування особистості молодшого школяра. Організація літнього відпочинку дітей в дитячих оздоровчих таборах. Вплив рухливих ігор на фізичний розвиток дітей.

  курсовая работа (479,5 K)
 • Лінгво-методичні основи вивчення частин мови у початковій школі. Гра як метод навчання, умови та особливості її використання в педагогічній діяльності. Розробка ігор і цікавих вправ при вивченні дієслова та іменника, оцінка їх практичної ефективності.

  курсовая работа (44,0 K)
 • Формування пізнавальної активності учнів під час етапу актуалізації опорних знань в умовах уроку іноземної мови. Групові форми роботи як потреба самовираження учнів на початку уроку. Ефективність ігрової діяльності на етапі засвоєння нового матеріалу.

  курсовая работа (47,0 K)
 • Психологічний вміст гри як вигляду пізнавальної дії дітей. Дослідження особливостей організації учбового процесу в початковій школі засобами ігрової діяльності. Оцінка ефективності вживання ігрової практики під час адаптаційного процесу першокласників.

  дипломная работа (358,4 K)
 • Сутність дитячої гри, її структура. Дидактичні основи організації ігрової діяльності учнів. Психолого-педагогічні особливості формування та використання ігрової діяльності молодших школярів. Передовий педагогічний досвід, знахідки та авторські пропозиції.

  курсовая работа (546,2 K)
 • Дослідження загальних закономірностей розвитку дитини дошкільного віку. Поняття про ігрову діяльність як своєрідний спосіб пізнання дітьми навколишнього світу. Вивчення особливостей організації ігрової діяльності в умовах дитячого навчального закладу.

  курсовая работа (1,2 M)
 • Історія розвитку Delphi (Object Pascal). Інтегроване середовище розробки Delphi. Ознайомлення з історією створення і використання логічної гри "Пазли". Реалізування ігрової комп’ютерної програми "Конструктор пазлів" в середовищі програмування Delphi 7.

  курсовая работа (2,2 M)
 • Загальна характеристика та внутрішня структура програми, що розробляється, взаємодія окремих елементів. Вимоги до прикладної системи, її функціональної частини. Порядок контролю й приймання. Опис основних елементів управління та їхнього призначення.

  курсовая работа (5,6 M)
 • Призначення ігрової програми "Змійка" для розвитку уваги та логічного мислення гравців. Розробка програми в середовищі C++ Builder 6, її функціонування в ОС Windows. Опис алгоритму та основних функцій програми. Основні переваги та недоліки мови С++.

  реферат (1,7 M)
 • Дослідження змісту, специфічних особливостей ігрового навчання, необхідність його впровадження в навчальний процес з курсу "Основи економічних знань". Аналіз ігрових методів навчання, рольових, дидактичних, ділових ігор. План-конспект занять "Естафета".

  курсовая работа (920,7 K)
 • Особливості інтерактивних технологій під час викладання дисципліни "Інформатика" у вищих навчальних закладах І-ІІ ступенів акредитації. Використання ігрових інтерактивних методів в навчальному процесі для фахових спеціальностей Будівельного коледжу.

  статья (111,7 K)
 • Цілі, завдання та принципи навчання дошкільнят іноземної мови. Психолого-педагогічне обґрунтування доцільності використання ігор на заняттях іноземною мовою. Ігрові методи як основа здійснення навчального процесу. Особливості деяких різновидів ігор.

  курсовая работа (45,7 K)
 • Необхідність комплексного підходу до корекції мовленнєвих порушень. Диференціація звуків як етап з формування правильної звуковимови, спрямований на розвиток уміння відрізняти даний звук від близьких за звучанням або за місцем і способом утворення.

  курсовая работа (17,9 K)
 • Теоретичний аспект застосування ігрових прийомів на уроках хімії. Ігрова діяльність. Методичні принципи організації та проведення ігор на уроках хімії. Застосування сучасних освітніх технологій на уроках хімії. Експериментально-дослідна частина.

  курсовая работа (102,1 K)
 • Педагогічна гра як метод навчання, технологія позакласної роботи; її значення, основні дидактичні функції, мотиви й організація. Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови, зразки мовознавчих ігор; лінгвістична вікторина.

  презентация (1,5 M)
 • Визначення ролі та педагогічних можливостей ігрових технологій навчання при проведенні діалогічних та полемічних лекцій з біохімії. Аналіз значення дидактичних міні-ігор для розвитку пізнавальної активності та продуктивності навчальної діяльності.

  статья (26,2 K)
 • Проведення уроків мистецтва з використанням театралізованих сюжетно-рольових ігор. Розвиток у дітей художнього мислення, творчих здібностей, уяви, фантазії. Формування елементів художньо-естетичного і соціокультурного досвіду. Специфіка уроку-вистави.

  доклад (26,8 K)