• Дослідження біографічних відомостей намісників Свято-Михайлівського Видубицького монастиря та їхнього внеску у розбудову Видубицької обителі. Особливості проведення секуляризаційної реформи, за якою всі монастирі були позбавлені землеволодінь і селян.

  статья (38,3 K)
 • Роль ідеалу та його вплив на формування особистості підлітка. Процес ідеалізації у підлітковому віці. Колективний ідеал малих груп та ідеал друзів. Вплив на психологію сприймання ідеалу підлітками. Відчуття дорослості як реалізація ідеальних якостей.

  курсовая работа (72,1 K)
 • Означення ідеалізму - філософського напрямку, що всупереч науці, визнає первинним свідомість, дух і вважає матерію, природу вторинними, похідними. Ідеалізм платонівського або дуалістичного типу, заснований на різкому протиставленні двох областей буття.

  презентация (321,4 K)
 • Загальна характеристика уявлень про "ідеальну державу" Давньої Греції. Творчість Платона. Біографія Платона. Вчення Платона про суспільство і державу. Творчість Арістотеля. Життєвий шлях Арістотеля. Політико-правові погляди на державу в "Політиці" Арісто

  курсовая работа (45,0 K)
 • Давньогрецький поліс як тип суспільного і державного устрою-реалістичні концепції влади, демократичне правління. Ідеальна держава Платона: політична влада є первинною щодо існуючих правових відносин, усуспільненість, рівність і колективізм.

  реферат (24,9 K)
 • Поняття про ідеальну оптичну систему, кардинальні елементи. Залежності між положеннями і розмірами предмета і зображення. Параксіальні і нульові промені: побудова і розрахунок їх ходу, фокусні відстані заломлюючої поверхні в параксіальній області.

  реферат (126,5 K)
 • Поняття про ідеальну оптичну систему і її властивості. Лінійне збільшення. Кардинальні елементи ідеальної оптичної системи. Залежності між положенням і розміром предмету і зображення. Зображення похилих площин. Формули для розрахунку ходу променів.

  дипломная работа (4,9 M)
 • День Святого Валентина. Святкова програма з приводу міжнародного дня закоханих. Відбірковий тур до конкурсу "Ідеальна пара", запитання вікторини. Результати конкурсів, оцінювання журі правильності відповідей. Інсценівка уривку з твору "За двома зайцями".

  реферат (33,3 K)
 • Фахові вимоги та професійне становлення сучасного соціального працівника. Ефективність соціальної роботи. Теоретичні положення про суспільне призначення. Об'єктивні показники професіоналізму соціального працівника, та особистісні вимоги до нього.

  реферат (21,2 K)
 • Цикл Карно як ідеальний цикл силової установки. Ідеальні термодинамічні цикли двигуна внутрішнього згоряння. Характеристики циклу із змішаним підведенням теплоти. Компресори та компресорні установки. Принципова схема одноступеневого поршневого компресора.

  реферат (330,5 K)
 • В.І. Вернадський як геніальний український учений-природодослідник, глибокий і оригінальний філософ, відомий політичний і культурний діяч, разом з тим – педагог вищої школи, якій він віддав понад тридцять років свого життя. Аналіз здобутку вченого.

  реферат (22,8 K)
 • Специфіка етіко-філософської проблематики у працях Ф. Ніцше, його критика теорії пізнання, використання логіки, моралі. Ресентимент як рушійна сила у процесі утворення й структурування моральних цінностей у філософії Ніцше, його критика християнства.

  реферат (17,7 K)
 • Розвиток педагогічної думки Київської Русі в період князювання Володимира Великого. Основні ступені освіти: опанування техніки читання, письма, арифметики, вивчення іноземних мов. Зміст "Повчання" В. Мономаха. Роль рукописних книг у вихованні молоді.

  курсовая работа (70,7 K)
 • Аналіз психолого-педагогічної спадщини С.Ф. Русової. Сутність, роль С.Ф. Русової як фундатора розвитку і становлення системи суспільного дошкільного виховання в Україні. Засадничі принципи і методи організації українського національного дитячого садка.

  статья (16,5 K)
 • Особливості витоків і трансформації ідей організації і функціонування літнього дитячого майдану як однієї із форм суспільного дошкільного виховання на початку XX століття. Вплив ідеологічних чинників на становлення суспільного дошкільного виховання.

  статья (24,0 K)
 • Дослідження та характеристика історико-педагогічного висвітлення сутності та змісту професійної підготовки вчителя в спадщині вітчизняного педагога Полтавщини Г.В. Істоміна. Ознайомлення з головними настановами у професійній підготовці педагога.

  статья (23,2 K)
 • Розвиток педагогічної думки України. Впровадження у систему сучасної освіти новітніх розвивальних технологій. Розширення кількості україномовних педагогічних видань і дошкільних установ. Забезпечення умов для захисту дітей від негативного впливу вулиці.

  статья (24,2 K)
 • Характеристика педагогічних журналів 1910-1914 років, які популяризували ідеї щодо виховання дітей дошкільного віку. Дослідження поглядів Русової з проблем дошкільного дитинства, яка обґрунтувала національно зорієнтовану модель дошкільного виховання.

  статья (175,1 K)
 • Поняття та значення Римського клубу. Вивчення проблеми зростання населення не Землі, необхідності зміни свідомості людей, засвоєння системного мислення. Напрацювання Клубу з питань єдності економічної, соціальної справедливості та екологічної безпеки.

  презентация (1,5 M)
 • Психологічні особливості навчання. Стратегії формування нових вмінь та навичок. Головні якості волі. Довільні дії та їх особливості. Фізіологічні і мотиваційні аспекти вольових дій. Засоби подолання слабкої волі. Вольові якості людини та їх розвиток.

  контрольная работа (37,7 K)