• Вивчення іміджу Польщі у світі та Європі наприкінці першої декади ХХІ століття. Особливості процесу творення брендінгу територій. Дослідження недостатньої ефективності заходів, спрямованих на формування польського бренду впродовж 2004-2010 років.

  статья (28,9 K)
 • Історія становлення та видавничі стратегії видавництва "Імекс-ЛТД". Іміджетворчий потенціал краєзнавчих видань. Системний квалілогічний аналіз видавничих проектів. Дослідження стану краєзнавчого книговидання. Створення краєзнавчих видавничих шедеврів.

  курсовая работа (78,4 K)
 • Разгледжаны падыходы да пабудовы адмоўнага палітычнага іміджу. Вылучаны ярозныя тыпы дыскрэдытацыйных тэхналогій, стратэгіі аднаўлення іміджу ў выбарчых кампаніях. Разгледжаны функцыі, структура дыскрэдытацыйных тэхналогій і метады барацьбы з імі.

  реферат (24,1 K)
 • Визначення найкращого режиму роботи системи обробки повідомлень. Представлення моделі у вигляді системи масового обслуговування. Визначення структури моделі. Обмеження на зміну величин. Програмна реалізація імітаційної моделі. Оцінка адекватності.

  курсовая работа (153,9 K)
 • Теоретичні дослідження моделювання виробничого процесу виробництва. Програмне забезпечення моделювання процесу виробництва. Комп’ютерні технології розв’язання моделей. Практичне використання теми в економіці.

  реферат (22,4 K)
 • Роль імітаційного моделювання в дослідженні складних технічних систем. Види оцінки правильності моделі. Створення програми, яка прогнозує рух фізичного маятника з вібруючою точкою підвісу шляхом чисельного інтегрування його диференційного рівняння.

  курсовая работа (758,6 K)
 • Моделювання як засіб розв'язання багатьох економічних завдань і проведення аналітичного дослідження. Теоретичні дослідження та програмне забезпечення моделювання процесу виробництва. Використання в економіці комп'ютерних технологій розв'язання моделей.

  отчет по практике (23,0 K)
 • Аналіз системи життєзабезпечення об’єкта захисту, можливих каналів витоку інформації. Побудова моделі порушника. Розробка організаційних, технічних заходів захисту. Вибір тип електромагнітного екранування, заземлення. Розрахунок звукоізоляції приміщення.

  курсовая работа (1,7 M)
 • Проектування інформаційної підсистеми імітаційного моделювання для системи масового обслуговування відділення банку ПАТ комерційний "Приватбанк". Дослідження теорії черг для аналізу та забезпечення функціонування відділень банків за допомогою мови GPSS.

  дипломная работа (5,2 M)
 • Особливості процесів гнучких виробничих систем з погляду функціонування. Визначення поняття мережі Петрі як двочасткового орієнтованого графа, способи її розмітки. Принципи розширення стандартів мереж Петрі: використання часу, рішення конфлікту переходів.

  контрольная работа (479,9 K)
 • Особливості та основні способи іммобілізації. Характеристика носіїв іммобілізованих ферментів та клітин мікроорганізмів, сфери їх застосування. Принципи роботи ферментних і клітинних біосенсорів, їх використання для визначення концентрації різних сполук.

  реферат (398,4 K)
 • Імовірнисний підхід у теорії ощадливого кодування. Оцінка інформативності ознак та їх оптимальна градація. Застосування імовірнісних методів для підвищення ефективності ощадливого кодування відеоінформації. Ефективні алгоритми кодування інформації.

  реферат (1,6 M)
 • Дзіцячыя гады і выхаванне імператара ўсерасійскага, старэйшага сына імператара Паўла Пятровіча і Марыі Фёдараўны. Ўзыходжанне на пасад Аляксандра I. Вайна з Напалеонам. Унутраная палітыка і дыпламатыя Аляксандра I. Адрачэнне Канстанціна Паўлавіча.

  реферат (49,9 K)
 • Особа імператора Олександра Миколайовича і перші роки його царювання. Відміна кріпацтва та буржуазні реформи: земська, судова, військова, освітня, господарська. Народна письменність, питання про вищу жіночу освіту та реформа чоловічої середньої школи.

  реферат (24,6 K)
 • Поняття та історичний розвиток процедури імпічменту. Дослідження процедури імпічменту глави держави на прикладі законодавства США. Оцінка позитивних й негативних рис американської моделі притягнення до відповідальності вищих посадових осіб у державі.

  контрольная работа (32,0 K)
 • Участь України в трудових міграційних процесах і вирішення проблем міжнародно-правового регулювання трудової міграції. Двосторонні договори України у сфері трудової міграції з різними країнами: Вірменією, Білоруссю, Азербайджаном, Молдовою, Польщею тощо.

  реферат (46,2 K)
 • Дослідження потреб здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей при вивченні фахових дисциплін. Характеристика необхідності використання навчальних тренажерів в освітньому процесі з метою розвитку різнопланових знань та вмінь майбутніх інженерів.

  статья (134,6 K)
 • Дослідження імплементації норм міжнародного права у господарське процесуальне право України, яка обумовлена інтеграційними процесами, що потребують одноманітних механізмів правового регулювання, особливо в умовах глобалізації та трансформації економіки.

  статья (16,5 K)
 • Вивчення передумов історико-правових аспектів формування сучасної національної ідеї соціальної держави, що зумовлено угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Аналіз необхідності адаптації законодавства України до законодавства Євросоюзу.

  статья (20,9 K)
 • Кодування відео у Flash. Кодек Sorenson Spark. Параметри цифрового відео. Використання імпортованих кліпів. Профілі діалогового вікна Wizard. Редагування кліпу, що імпортується засобами Flash. Macromedia Flash Video. Групи елементів Track options.

  контрольная работа (301,8 K)