• Етапи становлення Ізраїльсько-іудейського царства. Періоди розвитку Ізраїльсько-іудейського царства. Монархічне правління в Ізраїлі. Боротьба євреїв і філістимлян за контроль над землями. Розпад царства на Північне і Південне після смерті Соломона.

  реферат (28,9 K)
 • Історичний розвиток міста Ізяслава. Етапи розвитку літописного Ізяслава, його історико-культурних пам’яток. Наукові та етнографічні дослідження краю: археологічні розвідки Заславщини, Ізяслав у етнонімах та топонімах. Аналіз генеалогії роду Сангушків.

  дипломная работа (890,2 K)
 • Дослідження сутності іміджу - візуальної привабливості особистості або організації. Аналіз відмінних рис проекційного, набутого, уявного іміджу. Вивчення основних завдань іміджелогії комунікацій. Характеристика закону множення та іміджевої стратегії.

  реферат (28,0 K)
 • Ікебана як традиційне японське мистецтво аранжування, створення композицій із зрізаних квітів, пагонів у спеціальних посудинах і розміщення їх в інтер'єрі. Історія створення та розвитку даного напрямку, найвідоміші школи. Виготовлення зимової ікебани.

  реферат (362,7 K)
 • Мистецькі, культурні й релігійні зв'язки Русі з Візантією з кінця Х ст. Створення Трегубом С.В. свого першого повноцінного твору. Використання численних технік різьблення. Образ святого Володимира. Ікона за мотивами пам'ятника князю Володимиру У Києві.

  реферат (22,3 K)
 • Розгляд іконографічного канону як способу передачі божественності земних образів у християнському мистецтві. Розробка християнської символіки кольорів візантійським письменником Діонісієм Ареопагітом. Особливості іконографії Христа і Богоматері.

  реферат (22,1 K)
 • Іконічні документи та їх різновиди. Характеристика ізографічних та аудіовізуальних документів, їх значення в документознавстві. Засоби закріплення різними способами на відповідному матеріалі інформації. Характеристика та використання фондокументів.

  курсовая работа (49,2 K)
 • Ікона та іконічність у церковному житті Візантії: дискусії в трактуванні змісту та причини іконоборства. Хронологічний огляд репресій над захисниками культу ікони. Наслідки іконоборських змагань для культурно-релігійного та суспільного життя Візантії.

  курсовая работа (60,4 K)
 • Історія іконопису України та його стилів в ХІІІ-ХVI ст. Особливості написання ікон Нового часу. Значення фарби, символіка в сакральному мистецтві. Перлина українського монументально-декоративного мистецтва. Вплив середовища на сюжет роботи "Страшний суд".

  курсовая работа (57,4 K)
 • Дослідження іконопису як малярської спадщини українського мистецтва. Місце іконостасу в структурі православного храму. Вівтарні перегородки у храмах періоду раннього християнства. Композиційно–стильові особливості іконостасів епохи ренесансу та бароко.

  курсовая работа (69,0 K)
 • Поняття екології як науки, її сутність і особливості, місце та значення на сучасному етапі, зв'язок з іншими науками. Паразитологія як екологічна наука, предмет і задачі. Сфера розповсюдження іксодових кліщів, типи паразитизму, переносимі захворювання.

  курсовая работа (328,4 K)
 • Значення творчого розвитку молодшого школяра для оволодіння навиками образотворчої діяльності. Значення особистісно-зорієнтованого підходу у роботі з творчо-обдарованими дітьми на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах. Позакласна робота.

  курсовая работа (45,3 K)
 • Особливості засвоєння української мови як другої. Зміст і завдання вивчення українських іменників у російськомовній школі. Комплекс вправ на вивчення іменника та методики їхнього використання. Перевірка ефективності використаного комплексу вправ.

  дипломная работа (1,0 M)
 • Вивчення теоретичних аспектів категорії числа іменників. Дослідження іменників семантико-граматичного числа в словнику української мови. Аналіз особливостей вживання іменників семантико-граматичного числа в усному, писемному мовленні та в різних стилях.

  курсовая работа (35,4 K)
 • Тематичні групи назв рослин, критерії виділення та семантика. Закономірності формування та реалізації семантики дериватів, мотивованих українськими назвами рослин. Типова словотвірна парадигма іменників – назв рослин. Рослини - українські символи.

  курсовая работа (85,7 K)
 • Словотвірні процеси у дериваційній системі пізньої середньоукраїнської мови. Особливості основоскладання, суфіксального, конфіксального та нульсуфіксального словотвору та активності використання дериватів. Українська наукова історична лексикографія.

  дипломная работа (126,6 K)
 • Даследванне спецыфікі ўласных імён, тапанімічных назваў у беларускім мовазнаўстве. Новая галіна мовазнаўства – анамастыка, якая вывучае функцыянальныя і моўныя своеасаблівасці ўласных імён. Старажытныя імёны. Адкуль прыйшлі імёны. Імёны нашай краіны.

  реферат (23,2 K)
 • Ефективний контакт із навколишнім світом: роль іміджу у професіональному житті. Особистий, корпоративний, товарний види іміджу. Імідж ділової людини (секретаря). Формування іміджу під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. Позитивний імідж організації.

  контрольная работа (26,9 K)
 • Навички і якості керівника: організаційні здатності, людські якості. Взаємодія керівника з людьми з використанням комунікативних засобів. Значення зовнішнього вигляду керівника туристичної фірми. Національні особливості ділового спілкування у Франції.

  контрольная работа (22,8 K)
 • Імідж як універсально застосовна до будь-якого об'єкту категорія, що стає предметом соціального пізнання, розгляд функцій: ціннісні, технологічні. Знайомство з особливостями структури особистісного іміджу. Розгляд проблем розробки образів політиків.

  реферат (53,0 K)