Економічний аналіз діяльності підприємства

Розрахунок собівартості робіт. Визначення найбільш конкурентоспроможного підприємства. Space-аналіз італійського ресторану. Агресивна стратегія розвитку підприємства. Система планування. Методи прогнозування, не використані в стратегічному правлінні.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 11.10.2014
Размер файла 706,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Задачі

Задача №1

Cобівартість розраховується як: (С/В) =10 - (С/В) і * 10/ (С/В) еталон, а всі інші показники: Х=Хі*10/Хеталон. Оборотність зводити до співрозмірних величин не має сенсу.

Підприємство

Обсяг

робіт,

тис. грн.

Q

Собівартість

робіт, грн.

С

Чистий

прибуток,

тис. грн.

Пр

Фондо-

віддача,

грн.

f

Коефіціент

оборотності

оборотних

фондів, разів

k0

П-1

1560 (6,2)

155 (3,8)

56 (5,6)

0,87 (5,8)

6,7

П-2

1780 (7,1)

178 (2,9)

47 (4,7)

1,23 (8,2)

7,8

П-3

2100 (8,4)

193 (2,3)

23 (2,3)

1,14 (7,6)

4,5

Еталон

2500 (10)

250 (10)

100 (10)

1,5 (10)

10

Графіки підприємств:

Загальний графік:

Визначення найконкурентоспроможнішого підприємства:

Dаі=Sі/Sеталон - загальна формула "радара"

Sеталон=р*R2=314 - еталонна площа.

Sі=0,5*sin (б) * (а1а2+а2а3+а3а4+а4а5+а5а1) - площа кожного підприємства, де б=3600/5=720

"Радар" кожного підприємства:

Dа1=0,5*sin (720) * (6,2*3,8+3,8*5,6+5,6*5,8+5,8*6,7+6,7*6,2) /314=

=0,4755*157,72/314=0,2388

Dа2=0,5*sin (720) * (7,1*2,9+2,9*4,7+4,7*8,2+8,2*7,8+7,8*7,1) /314=

=0,4755*192,1/314=0,2909

Dа1=0,5*sin (720) * (8,4*2,3+2,3*2,3+2,3*7,6+7,6*4,5+4,5*8,4) /314=

=0,4755*114/314=0,1726

Таким чином, найконкурентоспроможнішим підприємством буде "П-2.

Задача №2

Space-аналіз італійського ресторану

Економ.

потенціал

Оцінка

Ваги

Зважен. оцінка

Конкур.

переваги

Оцінка

Ваги

Зважен.

оцінка

Рентабельність

8

0,25

2

Розміщення закладу

6

0,25

1,5

Потік відвідувачів

9

0,3

2,7

Вартість послуг

8

0,3

2,4

Собівартість

8

0,25

2

Привабливість закладу

8

0,2

1,6

Фондовіддача

7

0,2

1,4

Якість обслу-ня

8

0,25

2

?=1

?=8,1

?=1

?=7,5

Привабливість

галузі

Стабільне середовище

Сер. рентабельність

8

0,3

2,4

Економ.

ситуація

6

0,2

1,2

Рівень конкуренції

7

0,25

1,75

Міжнар. відносини

7

0,2

1,4

Стадії життєвого циклу

8

0,2

1,6

Доступ до ринку

9

0,25

2,25

Важливість галузі

8

0,25

2

Популяр. в країні

8

0,35

2,8

?=1

?=7,75

?=1

?=7,65

X= Привабливість галузі - Конкур. Переваги=7,75 - 7,5= 0,25

Y= Економ. Потенціал - Стабільне середовище=8,1 - 7,65= 0,45

собівартість конкурентоспроможний стратегічний правління

Таким чином, згідно графіку space-аналізу, ресторану потрібна Агресивна стратегія розвитку.

Тести:

1. В системі довгострокового планування передбачається, що:

а) майбутнє може бути передбачене шляхом екстраполяції;

б) майбутнє обов'язково повинно бути кращим за минуле;

в) екстраполяція замінена розгорнутим стратегічним аналізом.

Відповідь: а

2. Основними рисами поточного планування та бюджетування є:

а) довгостроковий характер;

б) короткостроковий характер;

в) урахування умов зовнішнього середовища;

г) внутрішня спрямованість.

Відповідь: б, г

3. Основними методами прогнозування, що не використовуються в стратегічному правлінні, є:

а) методи екстраполяції;

б) експертні методи;

в) методи декомпозиції;

г) методи моделювання.

Відповідь: в

4. Керівник - стратег повинен вміти:

а) задовольняти вимоги вищого керівництва;

б) відповідати вимогам посадових інструкцій;

в) передбачати можливі варіанти розвитку подій;

г) розробляти, аналізувати та забезпечувати здійснення стратегій.

Відповідь: в, г

5. Систематизовані та більш-менш формалізовані зусилля всього підприємства, спрямовані на розробку та організацію виконання стратегічних планів, проектів і програм - це:

а) стратегічне управління;

б) стратегічний аналіз;

в) стратегічне планування.

Відповідь: в

6. Стратегічне управління базується на:

а) концепції підприємства як "відкритої системи”;

б) концепції підприємства як "закритої системи”;

в) концепції підприємства як "соціотехнічної системи”.

Відповідь: а

7. Розташуйте за порядком фази переходу до стратегічного управління:

а) управління "від досягнутого" (2);

б) управління "за цілями” (3);

в) поточне управління "за відхиленнями” (1);

г) стратегічне управління (4).

Відповідь: 1-в, 2-а, 3-б, 4-г

8. Для аналізу зовнішнього середовища не використовують:

а) метод позиціонування;

б) метод складання профілю середовища;

в) карту стратегічних груп;

г) метод SWOT - аналізу.

Відповідь: а, в

9. Автором "екологічної моделі” зовнішнього середовища підприємства є:

а) П. Лоуренс;

б) Г. Олдріч;

в) М. Портер.

Відповідь: б

10. Який із перелічених компонентів не належить до зовнішнього середовища:

а) політична;

б) правова;

в) культурна;

г) технологічна.

Відповідь: б, в

11. Які рівні середовища виділені в моделі Діллома і Томпсона:

а) внутрішнє-зовнішнє;

б) внутрішнє, середовище завдань, зовнішнє;

в) внутрішнє, проміжне, зовнішнє;

г) макро - і мікро середовище.

Відповідь: в

12. Моделі та підходи до вивчення взаємодії між підприємством та зовнішнім

середовищем бувають:

а) статистичні та експертні;

б) ієрархічні та неієрархічні;

в) вибіркові та загальні.

Відповідь: б

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Прогнозування розвитку підприємства, основні принципи прогнозування. Методологічні основи планування. Стратегія розвитку підприємства. Тактичне і оперативне планування. Прогнозування є одним з етапів перспективного планування. Методи планування.

  реферат [25,7 K], добавлен 10.12.2008

 • Організаційна та виробнича структура підприємства. Аналіз організаційної та виробничої структури підприємства. Планування діяльності підприємства. Виробнича програма та її обґрунтування. Планування виробничої собівартості. Визначення внутрішніх цін.

  дипломная работа [139,3 K], добавлен 08.12.2008

 • Аналіз виробництва продукції, товарів, робіт, динаміки та структури діяльності підприємства. Оцінка виробничого потенціалу, використання трудових ресурсів і оплати праці. Динаміка і структура операційних витрат. Фінансовий аналіз діяльності підприємства.

  контрольная работа [252,2 K], добавлен 18.05.2010

 • Cутність державного регулювання економіки, форми його здійснення, їх еволюція; макроекономічне планування. Методи калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). Аналіз стану роботи підприємства (фірми) і прийняття відповідних раціональних рішень.

  контрольная работа [78,8 K], добавлен 11.01.2011

 • Сутність інвестиційної привабливості підприємства, підходи до оцінки, використовувані методи, система показників та критеріїв, принципи управління. Аналіз економічної ефективної діяльності підприємства, перспективи розвитку та вдосконалення діяльності.

  курсовая работа [97,8 K], добавлен 04.11.2014

 • Основи функціональних стратегій підприємства. Методи аналізу управлінських рішень, їх економічного обґрунтування. SWOT-аналіз діяльності підприємства. Опис загальної діяльності підприємства, розрахунок інтегральної оцінки його інвестиційної привабливості.

  курсовая работа [563,8 K], добавлен 22.11.2013

 • Економічний зміст планування діяльності функціонально-організаційних структур. Загальний аналіз основних техніко-економічних показників та оцінка діяльності підприємства, прогнозування величини його прибутку. Розрахунок точки беззбитковості виробництва.

  курсовая работа [259,3 K], добавлен 28.12.2013

 • Розрахунок основних показників діяльності підприємства. План виробництва та матеріально-технічного забезпечення. Зведений розрахунок фонду оплати праці. Комплексні витрати підприємства. Розрахунок витрат на виробництво продукції, собівартості і прибутку.

  реферат [30,9 K], добавлен 23.12.2008

 • Характеристика зовнішнього середовища підприємства. Система планування та економічного аналізу. Бухгалтерський облік. Внутрішній механізм та внутрішня економічна політика підприємства. Норми та нормативи витрат матеріальних цінностей на підприємстві.

  отчет по практике [74,3 K], добавлен 08.12.2008

 • Дослідження економіко-господарської діяльності виробничого підприємства, розрахунок основних фінансових показників. Аналіз організації виробництва (основного виду діяльності) та управління на підприємстві, характеристика його маркетингової стратегії.

  отчет по практике [192,5 K], добавлен 13.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.