Аналіз діяльності підприємства ДП "Шахта" Центральна

Форми, типи, моделі підприємницької діяльності. Її податкове регулювання в Україні. Аналіз техніко–економічних показників діяльності підприємства. Напрямки вдосконалення підприємницької діяльності шахти, заходи щодо покращення поточного планування.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 01.04.2015
Размер файла 343,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Рисунок 2.2. - Обсяг реалізації готової вугільної продукції

Вартість 1 тони готової продукції щорічно зростає, що пов'язано із зростанням собівартості виробництва. Наприклад, 2010 рік фактична вартість продукції склала 321,81 грн. (рис. 2.3).

Рисунок 2.3. - Вартість 1 тони готової продукції

Результат за собівартістю на всю готову щороку поступово зростає і, порівняно із 2006 роком, у 2010 році цей показник зріс майже у 2,5 рази і склав 113183,7 тис. грн.

Протягом аналізованого періоду (2008 - 2010 рр.) з року в рік шахта отримувала збитки, але у 2010 році було отримано чистий прибуток у розмірі 78739 тис. грн..

3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1 Основні напрямки вдосконалення підприємницької діяльності ДП “ШАХТА” ЦЕНТРАЛЬНА ”

На сучасному етапі, в умовах подорожчання нафти та газу, вугільна промисловість набуває значення стратегічної галузі в Україні і її розвиток визначається пріоритетним напрямом державної політики. Але через недосконалість нормативно-правової бази вона здійснюється непослідовно, а в деяких випадках навіть суперечливо. Внаслідок неврівноваженої державної, регіональної та галузевої політики у минулі роки не було створено сприятливих умов для відродження вугільної промисловості. Тому вихід з кризи та розвиток вугільної промисловості можливий лише при реалізації єдиної, цілеспрямованої, скоординованої політики, яка базується на поглибленому вивченні та використанні власних можливостей, а також досвіді країн, що вирішували аналогічні питання на різних етапах свого розвитку. Для стабілізації роботи підприємств галузі та нарощування вуглевидобутку в Україні необхідне комплексне вирішення проблеми розвитку шахтного фонду на сучасній техніко-технологічній основі та відтворення шахтобудівельного комплексу з його подальшим роздержавленням. Удосконалення законодавчої бази включає розроблення законодавчих актів, спрямованих на створення умов для адаптації підприємств галузі до ринкового середовища та сприяння її розвитку. У першу чергу розробляються акти, спрямовані на підвищення престижності шахтарської праці, відновлення та зростання людського потенціалу галузі, розв'язання інших проблем, що сприятиме забезпеченню належного рівня техніки безпеки та охорони праці на вугільних шахтах, підвищенню рівня оплати праці шахтарів, соціальному захисту працівників галузі та членів їх сімей. Пріоритетом є створення законодавчої бази для прискорення процесів приватизації у вугільній галузі з урахуванням її особливостей. У відповідних законопроектах повинні бути враховані специфіка розвитку та структурного реформування вугільної промисловості, порядок приватизації підприємств галузі, механізм залучення недержавних інвестицій, визначення соціально орієнтованих зобов'язань стратегічних інвесторів, забезпечення надійного, безпечного для працівників та навколишнього середовища функціонування приватизованих шахт тощо.

Визначальним напрямом є законодавче врегулювання фінансової санації та вдосконалення механізму державного субсидування вугледобувних підприємств державного сектора з урахуванням норм і вимог СОТ та ЄС. Відповідні законопроекти спрямовуються на створення економічних умов для рівноправної ринкової конкуренції вугледобувних підприємств, які за об'єктивними природними й виробничими показниками мають різний рівень рентабельності; забезпечення ефективної реструктуризації вугільної промисловості, прискорення її науково-технічного розвитку; розв'язання ряду соціальних та екологічних проблем, зумовлених збитковістю шахт. Удосконалення законодавчої бази передбачає також розроблення актів, які визначають основні засади функціонування ринку вугілля, зокрема регулюють питання щодо вдосконалення відповідного механізму, та суміжних ринків (електроенергії, гірничого обладнання тощо); умови продажу вугільної продукції на біржових торгах, правила й специфіку укладення відповідних біржових контрактів; методи визначення базової ціни вугільної продукції на оптовому ринку вугілля або стартової ціни торгів; впровадження механізму гарантування найкращої ціни, за якого виробники вугільної продукції зможуть максимально відшкодувати свої виробничі витрати та будуть зацікавлені в продажу продукції на внутрішньому ринку вугілля. Заходи, що здійснюються у сфері відносин власності, спрямовуються на системну приватизацію підприємств галузі. Основним методом приватизації вугільних підприємств і продажу пакетів акцій є відкритий аукціонний продаж. Підготовка до приватизації включає інвентаризацію всіх об'єктів державного сектора вугільної галузі, резервних ділянок вугільних родовищ для будівництва нових шахт і підприємств виробничої інфраструктури; складення відповідних реєстрів і паспортів на кожний приватизаційний об'єкт із визначенням його основних характеристик (виробничий стан, обсяг запасів вугілля, чисельність персоналу, виробнича та соціальна інфраструктура, фінансове становище, потреба в інвестиціях тощо); групування інвестиційних об'єктів у приватизаційні лоти із забезпеченням їх максимальної інвестиційної привабливості; розроблення та застосування в разі необхідності схеми фінансової санації підприємств з метою підвищення їхньої інвестиційної привабливості. Окремо пропонуються для приватизації об'єкти вугільної галузі (діючі шахти, шахти-новобудови, резервні ділянки для будівництва шахт) шляхом продажу в складі єдиного лота разом із тепловими електростанціями. Формула визначення стартової ціни лота повинна враховувати, крім балансової вартості об'єкта, цінність вугільного родовища з урахуванням можливостей збільшення об'єму вуглевидобутку, очікувану прибутковість господарської діяльності, обсяг інвестицій, необхідний для забезпечення прибутковості, фінансові та соціальні зобов'язання підприємства, що приватизується [9]. Незважаючи на всі існуючі проблеми, вугільна промисловість у сучасному світі зберегла роль найважливішої базисної галузі економіки. Значення вугілля як одного з основних типів енергоносіїв на рубежі третього тисячоріччя обумовлюється дією наступних ведучих ринкових факторів: Енергетика залишається самою пріоритетною галуззю економіки. Споживачі зацікавлені в безумовному збереженні стабільності енергетичної бази і розмаїтості альтернативних джерел енергетичної сировини. Стабільна і велика ресурсна база. Показник забезпеченості поточного рівня споживання готовими до експлуатації запасами по вугілля - один з найбільш високих серед усіх корисних копалин. Можливість для експортерів вугілля працювати на різних ринках збуту. Для більшості закордонних експортерів є основою власної енергетики. Крім того, географічне положення Австралії, Колумбії, ПАР, Індонезії, США таке, що при сучасних засобах морського транспорту вони в стані практично з однаковими витратами відвантажувати вугілля на обох ведучих споживаючих ринків - у чи Європу в Східну Азію. Тому з випадку проблем зі збутом продукції на одному з цих ринків експортери завжди можуть переключити відвантаження на другий споживаючий чи ринок у національне споживання (обмеживши в енергобалансі частку звичайно імпортованих чи мазуту нафти). Дешевина вугілля в порівнянні з вартістю прямих замінників, стабільність цін вугілля. Стабільність і прогностичність цін вугілля забезпечує для споживачів зручність планування витрат. У той же час, одиниця теплотворної здатності палива при використанні вугілля обходиться споживачу в середньому в 1,5 рази дешевше, ніж при застосуванні мазуту. Вугільна промисловість, будучи однієї з найважливіших галузей економіки і паливно-енергетичного комплексу, разом з тим залишається збитковою і вимагає вкладення великих фінансових засобів для її розвитку. Ціни на вугілля не можуть піднятися в зв'язку з прямою ціновою залежністю від його основних конкурентів у виробленні енергії - нафти і природного газу. І в найближчі 15 років ніяких серйозних змін у вугільній промисловості, зважаючи на все, спостерігатися не буде. Довгострокові перспективи пророкувати складно, але можна припустити, що якщо запаси нафти будуть продовжувати зменшуватися і не буде знайдено нових чи родовищ інших альтернативних видів палива, те вже до 2030-му року вугілля може стати основним джерелом паливної енергії, тому що має величезні запаси в порівнянні з нафтою і газом. Людству неминуче прийдеться вкладати кошти на розробку програм по зниженню забруднення навколишнього середовища через добування і виробництво вугілля. У зв'язку з цим, розвиток вугільної промисловості прийме світові масштаби. Безсумнівно також зростуть і ціни на вугілля, а отже його виробництво стане рентабельним. Отже основними напрямками вдосконалення підприємницької діяльності ДП “ШАХТА” ЦЕНТРАЛЬНА ” мають бути: ·заходи у рамках реструктуризації скоординувати на локальному рівні, забезпечивши тісний звязок з місцевою владою. ·відновити практику державного замовлення на видобуток і постачання вугільної продукції та обладнання для видобувних підприємств; ·ліквідувати посередників і створені ними цінові диспропорції; ·сприяти детінізації відносин у вугільній галузі. Отже, у вугільній промисловості існує ряд проблем ,які необхідно вирішити для подолання збитковості, проте ця галузь є перспективною. Головною проблемою, яка заважає нормальному розвитку вугільної промисловості - це низький рівень капіталовкладень в галузь і майже цілковита відсутність оновлення матеріально-технічної бази. Але енергетика залишається самою пріоритетною галуззю економіки, існує стабільна і велика ресурсна база для експортерів вугілля працювати на різних ринках збуту та дешеве вугілля в порівнянні з вартістю прямих замінників, стабільність цін вугілля.

3.2 Основні заходи щодо покращення системи поточного планування підприємства ДП «ШАХТА» ЦЕНТРАЛЬНА»

підприємницький податковий планування

Розробка фінансового плану - процес клопіткий і пов'язаний з великою кількістю розрахунків. Виникає питання: чи можна якось спростити цей складний процес? На заході вже давно використовуються спеціальне програмне забезпечення призначене для автоматизації процесу фінансового планування. Використання такого програмного забезпечення без сумніву значно підвищить ефективність процесу фінансового планування ДП «ШАХТА» ЦЕНТРАЛЬНА» та інших підприємств , полегшить розрахунки та дозволить більш наглядно показати результати планування за допомогою різноманітних графіків і таблиць. На ринку України знайдеться цілий ряд програмних пакетів, які здатні полегшити виконання цього завдання. Хороші програми полегшують роботу, економлячи цінний час і дозволяючи концентруватися на плануванні і аналізі. З іншого боку, погані програми можуть збивати з пантелику і заважати роботі. У кожного програмного пакету є свої сильні і слабкі сторони, і остаточне рішення багато в чому базуватиметься на перевагах користувача, а також на потребах підприємства. Представлені на ринку програми розрізняються за ціною і своїми функціональними можливостями, але підкоряються простому правилу: ви одержуєте те, за що платите. Найскладніші і дорожчі системи, як правило, містять більше можливостей, хоча окремі їх функції представляють вузький інтерес. Такі системи часто використовують складніші алгоритми, дякуючи чому деяким змінним прогнозуються точніше. Окремі програми виділяються своєю спеціалізацією в тій або іншій наочній області. Фахівці з планування, яким потрібні особливі функції, повинні ретельно перевірити всі можливості програми, щоб переконатися в тому, що вона здатна виконати дану роботу. Більшість систем планування, як правило, поставляються у вигляді пакетів, що складаються з модулів, що відповідають конкретним напрямам планування, наприклад, пенсійному плануванню або накопиченню засобів. Для фахівця, якого просять скласти конкретний прогноз, подібна структура може бути дуже зручною і простій з погляду навчання. У складних і дорогих системах акцент робиться більшим на інтегровані режими введення і аналізу даних. Перші режими орієнтовані на рішення конкретних задач, другі засновані на взаємодії з користувачами . Всі описувані програми дозволяють видавати барвисті, візуально привабливі звіти на ДП “ШАХТА” ЦЕНТРАЛЬНА ” . Менш складні програми, в загальному випадку, видають в цілому стандартні звітні форми. Складні і дорогі програми володіють більшою гнучкістю, вимагаючи додаткового призначеного для користувача введення і дозволяючи безпосередньо міняти склад зображення. Деякі програми також видають звіти в поширених файлових форматах, наприклад у форматах Word або Excel, так що досвідчені практикуючі фахівці можуть надалі редагувати ці звіти. Звіти також можуть містити саму різну текстову інформацію. Глибина доступної інформації варіюється від програми до програми. Більшість систем також дозволяють вставляти стандартний текст в певні види звітів. У деяких програмах можна додавати ті, що пояснюють виноски у відповідь на питання клієнта, після того, як він або вона покинули офіс.[6] Основна функція будь-якого пакету повинна полягати в тому, щоб надати фахівцю допомогу при виявленні критичних областей планування і представити їх клієнту в структурованому вигляді. Крім того, системи повинні підвищувати ефективність процесу планування, економлячи час і сили. У найкращому випадку, вони дозволяють фахівцю з планування провести оцінку різних сценаріїв. Звіти і плани, які виходять за допомогою подібних програм, можуть бути візуально привабливими та інформативними. Всі представлені програми в даний час підтримують Windows, і більшість має 32-розрядні версії - хоча деякі з цих версій з'явилися зовсім недавно. У описі, що приводиться нижче, підкреслюються сильні сторони або унікальні і цікаві можливості, які, як стверджують розробники, присутні в даній програмі. Найкращий спосіб переконатися в тому, що програма підтримує ту або іншу можливість, - це звернутися до торгових представників або замовити демонстраційну версію і виконати повний тест згідно вашим критеріям. FPlan Professional Advisor+. Однією з найпопулярніших програм початкового рівня є система FPlan Professional Advisor+, що випускається компанією First Financial Software. Спроектована так, щоб дибитися найбільшої простоти використання, FPlan справляється з більшістю звичайних сценаріїв, з якими стикається фахівець з планування, проте має обмежені можливості по обробці специфічних ситуацій. Сильна сторона програми полягає в тому, що з її допомогою легко одержати короткий і переконливий звіт. Вона практично ідеальна для невеликого підприємства FPlan містить дев'ять основних модулів (складання бюджету, розрахунок ставки доходу в нинішніх економічних умовах; фінансування отримання освіти; аналіз доходів, що одержуються до виходу на пенсію; страхування життя; аналіз витрат на зміст майна; страхування від настання непрацездатності; отримання єдиного зведення по всіх звітах), а також дев'ять спеціальних модулів (аналіз розміщення активів; аналіз ефекту від перекладу активів; розрахунок параметрів індивідуального пенсійного рахунку; зіставлення різних способів розподілу доходів; вибір необхідного розподілу доходів; порівняння ефекту від різних варіантів інвестицій; планування витрат на медичне обслуговування при тривалому лікуванні; розрахунок надходження засобів після виходу на пенсію; цільове фінансування). Модулі можуть бути використані окремо, хоча добре працюють разом. PFP Notebook. Іншою недорогою системою є PFP Notebook компанії Brentmark Software. Їй властиві значна гнучкість при обробці відстежуваних ситуацій і простота використання. PFP Notebook складається з восьми модулів: інформація про клієнтів; фінансові дані; управління ризиками; інвестиції; пенсійне планування; фінансування отримання освіти; розрахунок податку на прибуток. У програму включені 40 звітів, 20 графіків і 15 зразків листів, які можуть бути настроєні. Текст, що вноситься в звіти, представляється у вигляді 60 параграфів, що настроюються, а дані про клієнтів вставляються в потрібні місця тексту. Brentmark також поставляє популярну програму Pension & Roth IRA Analyzer, яка представляє інтерес для фахівців з пенсійного планування. M-Plan. Нова кроком компанії Mobius Group у області фінансового планування стала система M-Plan. Поточна версія дозволяє проводити пенсійне планування, управління майном, а також аналіз потреб в капіталі. Доповнення, очікуване в кінці цього року, підключить функції аналізу податків і планування витрат на отримання освіти. Дана програма призначена для фахівців в областях пенсійного планування і управління майном. M-Plan дозволяє одержувати понад 100 звітів, що настроюються, з використанням чотирьох рівнів деталізації для всіх документів, починаючи з простих оглядів і закінчуючи складними планами. Щоб спростити створення альтернативних сценаріїв, можна використовувати програми-майстри (wizards). До складу пакету входять наступні модулі: моделювання перекладу активів, накопичення засобів і розрахунок зносу, розрахунки за правилами розділу 72(t) Податкові кодекси США. Mobius також випускає M-Search, популярну систему, розраховану на менеджерів інвестиційних фондів. У базі даних цієї системи міститься інформація про 1300 інвестиційних фірм і 5000 зведених фінансових індексів. Cheshire Financial Planning Suite. Просунутим фахівцям з планування слід звернути увагу на пакет компанії Cheshire Software. Його сильною стороною є інтеграція даних і здатність виконувати складні обчислення. Вхідний в пакет модуль розміщення активів може збирати разом дані за минулі періоди по 11 категоріям активів, дозволяючи вводити відомості про специфічні активи клієнта і добре обчислювати криві граничного рівня (frontier curves). Модуль управління розподілом пенсійних і інших виплат може використовувати три різні способи розрахунку платежів відповідно до розділу 72(t) Податкові кодекси США. Модуль планування витрат на отримання освіти включає базу даних з вартістю навчання в 300 коледжах і університетах. Інструментарій управління інвестиціями дозволяє безпосередньо переглядати і маніпулювати активами клієнта. Cheshire Financial Planning Suite складається з наступних модулів: пенсійне планування, довірче управління майном, планування розміщення активів, страхування життя і страхування від втрати працездатності, розрахунок грошових потоків і розміру стану, фінансування отримання освіти, управління розподілом пенсійних і інших виплат. Ці модулі можуть отримуватися і використовуватися як незалежно один від одного, так і в рамках одного пакету. Можливості сумісного використання даних роблять всю накопичену інформацію доступною будь-якому модулю. Крім того, система зберігає зроблені раніше звіти. MasterPlan. Системи, що тяжіють до верхніх сегментів ринку, такі, як MasterPlan, мають більше можливостей і набагато гнучкіше, ніж менш дорогі програми, хоч і вимагають більше часу на своє вивчення. Нова Windows-версія MasterPlan (яка повинна була вийти до моменту публікації цієї статті) має графічний інтерфейс, що настроюється. Нова масштабована технологія баз даних SQL підвищує продуктивність і розширюваність системи. MasterPlan має можливості моделювання, одноразового введення даних, а також підтримує інтегровані режими побудови запитів і сортування інформації. Екрани введення клієнтських даних можуть описуватися користувачем, а дані спільно використовуються всіма модулями системи. Існують розширені можливості виконання сценаріїв "що буде якщо", що допомагають фахівцю з планування демонструвати ефект від тих або інших рішень, причому прогноз можна видавати на строк до 55 років. Програма також здатна контролювати співвідношення активів і зобов'язань і створює звіт про фінансовий стан. MasterPlan дозволяє формувати звіти з чотирьох типів елементів - графічних зображень, текстових вставок, основної частини і підсумкових результатів. Звіти можна експортувати в Word для подальшої роботи з ними. Доступні багато аналітичних режимів, включаючи оподаткування на федеральному рівні і рівні штатів, грошові потоки, потреба в капіталі, потреби при втраті непрацездатності, фінансування отримання утворення, оцінка бізнесу, аналіз нерухомості, розміщення активів, потреби при виході на пенсію, довірче управління майном, балансовий звіт і звіт про розмір стану, рефінансування. ExecPlan. Останньою по порядку, але не останньою по популярності є система ExecPlan компанії Sawhney System. Її сильна сторона полягає в можливості обробляти велике число можливих сценаріїв "що буде якщо" при проведенні планування. Можна розглядати безліч альтернативних сценаріїв, включаючи смерть і втрату працездатності. Враховуються також зміни в доходах, активах, витратах або зобов'язаннях, статус утриманця і сімейний податковий статус. Дохід може перераховуватися щорічно. Розглядаються періоди часу від 1 до 100 років. Можна обчислювати податкові наслідки і вплив на грошові потоки продажу будь-якого активу, грошових витрат майбутніх періодів або інвестицій. За допомогою більше 100 шаблонів, що настроюються, можна створювати звітні документи по найважливіших майбутніх подіях, по управлінню нерухомістю, за наслідками моделювання управління наявними засобами і аналізу потреб в капіталі. Звіти, створені ExecPlan, експортуються в Word і Excel з метою внесення подальших змін. Клієнтські дані можуть бути вставлені в будь-який звіт або експортовані в систему обробки інформації про клієнтів dbCams. Вбудована графічна система містить 35 різних типів графіків, якими можна маніпулювати усередині програми, одержуючи окремі зображення або вставляючи в звіти. Не можна також не сказати про неминучий і одночасно непередбачуваний вплив, який здійснює на фінансове планування Інтернет. Багато сайтів, відкритих для вільного доступу, наприклад, microsoft.com, netscape.com, quicken.com та інші, пропонують можливості контролю за інвестиційним портфелем, розраховуючи вартість останнього на основі найсвіжішої ринкової інформації. Навіть п'ять років тому неможливо було уявити, що потенційному інвестору буде доступний такий об'єм інформації, як сьогодні [11]. Проте при складанні стратегічного фінансового плану для обережної спроможної людини завжди знайдеться місце для вдумливого і уважного аналізу, який здатний провести тільки бухгалтер. Отже, переваги використання таких програм для українських підприємств у тому числі і для ДП “ШАХТА” ЦЕНТРАЛЬНА ” очевидні. Єдиним гальмуючим фактором в їх використання залишається тільки ціна.

ВИСНОВКИ

В даній роботі було досліджено сутність підприємництва як основної форми господарської діяльності, його місію та її роль в соціально-економічному розвитку суспільства. Підприємництво є універсальним інструментом участі мільйонів громадян як в економічному житті власних країн, так і в системі міжнародного розподілу праці, виступає для економічно свідомих громадян як своєрідний засіб існування і стимул до самовдосконалення. Проведене дослідження правових аспектів цілей підприємницької діяльності дозволяє зробити висновки, що діяльність підприємця спрямована на одержання прибутку. У цьому - економічна сутність підприємництва. Вихідною умовою здійснення підприємницької діяльності є державна реєстрація. Ця процедура значно впливає на розвиток підприємництва в цілому. Проведений аналіз показав, що в даний час в Україні дуже складна і тривала процедура реєстрації й одержання дозволу на початок діяльності, що є перешкодою для розвитку підприємництва. Було визначено цілі створення і розвитку підприємництва та напрямки діяльності, на яких воно засновано. Базовими напрямками діяльності підприємства є вивчення ринку товарів, інноваційна діяльність, виробнича діяльність, комерційна діяльність, післяпродажний сервіс, економічна та соціальна діяльність. Перспективними вважаються такі напрямки діяльності сучасного підприємства: спеціалізація окремих підприємств (навіть регіонів) на виробництві певного виду товарів, розвиток і застосування високих технологій, використання гнучких виробничих технологій, впровадженням систем комп'ютерного проектування і комп'ютеризованого виробництва. Також у курсовій роботі було досліджено особливості малого підприємства в Україні. У системі заходів виходу з економічної кризи, здійснення переходу до регульованого ринку важливе значення має створення і розвиток малих підприємств. У минулому їхня роль недооцінювалася. Вони вважалися малоефективними, нечутливими до технічних нововведень. Перехід до регульованого ринку змінив ставлення до малих підприємств у розвитку економіки. Мале підприємництво слід розглядати як особливу частину економічної системи, що має власні специфічні функції, завдяки яким воно може стати дійовим джерелом підвищення життєздатності економіки в майбутньому. Розуміння особливостей малого підприємництва, визначення умов його розвитку мають стати підґрунтям для формування національної та регіональної політики його підтримки. Реалізація такої політики здатна не лише максимально підвищити конкурентоспроможність малого підприємництва, а й збільшити його позитивний вплив на економіку в цілому. Поки що, на жаль, статистичні данні говорять про нерівномірний розвиток суб'єктів підприємництва. Не використані повною мірою потенційні можливості малого підприємництва щодо створення нових робочих місць та вирішення проблем безробіття. Отже, на сучасному етапі проблема розвитку та регулювання підприємницької діяльності в економіці України, належить до категорії особливо актуальних. Ця тема потребує подальшого розгляду через аналіз вже існуючих теоретичних положень і практичних рекомендацій, що стосуються формування підприємницького сектора, а також через дослідження тенденцій розвитку підприємництва для виявлення справжньої природи цього явища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Бойчик Ї.М, Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємства. -Львів: В-во "Сполом". - 2010. -212 с.

Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. - К.: Знання, КОО, 2001. - 277 с. 

Волкова И.О., Скляренко В.К. Экономика фирмы: учеб. Пособие. - М.: ИНФРА - М. 2000 с.245 - 246;

Грузинів В.П. Економіка підприємства і підприємництво. -К.: Софіт, 2012р. - 241с.

Іванов Ю.Б. Податковий менеджмент: [підруч.]/ Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Кізима А.Я., Карпова В.В.. - К.: Знання, 2013. - 525 с.

Лихота У.П.Фінансова стратегія управління підприємством // Фінанси України 2/2001;

Підприємницький право: Підручник / Під ред. В.С. Бєлих. М., 2010.

Податковий кодекс України станом на 03.09.2014.

Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво:стратегія, організація, ефективність. - 1998. - 352с.

Сизоненко В.О. «Підприємництво».- До.: Вікар, 2013;

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Дослідження загальної господарської діяльності підприємства ПП "Хлiбзавод Дубов'язiвський": організаційна структура і управління комбінатом, економічна служба, асортимент продукції. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства.

  отчет по практике [1,1 M], добавлен 11.04.2012

 • Міжнародні форми та державне регулювання підприємницької діяльності. Характеристика системи адміністративного менеджменту підприємства. Оцінка основних економічних показників діяльності організації. Аналіз функціонування ринку маркувального обладнання.

  дипломная работа [579,8 K], добавлен 14.08.2016

 • Основні конкуренти фірми, напрямки діяльності та організаційна структура. Кваліфікаційні вимоги до працівників фірми. Фінансові результати діяльності підприємства. Розрахунок кошторису робочого проекту. Заходи щодо поліпшення діяльності підприємства.

  дипломная работа [125,8 K], добавлен 23.09.2011

 • Сутність, організація та правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Характеристика техніко–економічних показників та фінансовий аналіз ДП ВАТ "Київхліб". Інвестиційний проект впровадження нового обладнання та планування діяльності.

  курсовая работа [203,4 K], добавлен 28.09.2009

 • Аналіз промислово-господарської діяльності, техніко-економічних показників ВП "Шахта ім. А.Г. Стаханова". Динаміка валюти балансу і його структури. Технологічна схема видалення з зумпфа просипів гірської маси. Напрямки формування амортизаційної політики.

  курсовая работа [126,2 K], добавлен 29.07.2012

 • Характеристика діяльності підприємства. Організаційно–управлінська структура та основні фінансово-економічних показників підприємства. Порядок складання планово–економічних документів. Роль економіста з планування на виробництві, його функції, задачі.

  отчет по практике [20,4 K], добавлен 26.06.2012

 • Характеристика макроекономічних показників зовнішнього середовища фірми за допомогою PEST-аналізу. Принципи здійснення підприємницької діяльності. Види суб’єктів підприємницької діяльності. Ліцензування та патентування підприємницької діяльності.

  контрольная работа [41,5 K], добавлен 02.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.