Система економічної безпеки за матеріалами організації ТОВ "Будхаус"

Загальна характеристика діяльності організації. Оцінка стану безпеки у фінансовій, кадровій, інформаційній, політико-правовій і ринковій сферах. Аналіз внутрішніх і зовнішніх загроз. Принципи, засоби і заходи забезпечення економічної безпеки підприємства.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 31.03.2013
Размер файла 681,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Економічна безпека»

на тему: «Система економічної безпеки за матеріалами організації ТОВ удхаус"»

Студентка 4 курсу групи МО-41

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

спеціальності Менеджмент

Львів 2013

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з дисципліни : "Економічна безпека"

на тему : "Система економічної безпеки організації"

Назва організації (вид діяльності) "Будхаус" (виробництво цегли)

ПОКАЗНИКИ

ЗНАЧЕННЯ

Грошові кошти, тис. грн.

100,2

Поточні фінансові інвестиції, тис. грн.

100,4

Поточні зобов'язання, тис. грн.

90,3

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

140,8

Оборотні активи, тис.грн.

240,3

Власний капітал, тис.грн.

170,4

Активи, тис.грн.

550,2

Залучені засоби, тис.грн.

18,1

Чистий дохід, тис.грн.

420,1

Необоротні активи, тис.грн.

309,9

Валовий прибуток, тис.грн.

508,7

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

307,2

Середньо річна вартість основних засобів, тис. грн.

69,8

Середньоспискова чисельність працівників, чол.

198,0

Вартість вибулих основних засобів у звітному періоді, тис.грн.

3,1

Вартість придбаних основних засобів у звітному періоді, тис.грн.

0,3

Вартість основних засобів на початок періоду, тис.грн.

67,0

Матеріальні витрати, тис.грн.

180,2

Витрати енергії, тис.грн.

44,7

Втрати від браку, тис.грн.

3,2

Чисельність працівників згідно зі штатним розкладом, чол.

207,0

Фактична чисельність працівників, чол.

198,0

Кількість звільнених з усіх причин працівників, чол.

5,0

Обсяг випущеної продукції (наданих послуг), тис.грн.

508,7

Фактична середня зарплата на підприємстві, грн.

1 300,0

Середньогалузева зарплата, грн.

1 700,0

Чисельність висококваліфікованих працівників, чол.

100,0

Витрати на придбання інформаційних ресурсів, грн.

9,4

Витрати підприємства на захист інформаційних ресурсів, грн.

7,1

Збитки від штрафних санкцій, грн.

104,0

Судові справи виграні в суді, од.

2,0

Загальна кількість судових позивів підприємства, од.

2,0

Витрати на охорону бізнесу, тис.грн.

1,1

Вартості утилізації,знешкодження відходів виробництва, тис.грн.

1,7

Валові витрати підприємства, тис. грн.

450,0

Штрафи за порушення природоохоронного законодавства, тис.грн.

100,0

Вартість екологічних зборів, грн.

300,0

Ціна виробу (послуги) підприємств, грн.

1,5

Ціна еталонного виробу (послуги), грн.

1,6

Обсяг продажу галузі, тис.грн.

3 508,9

Витрати підприємства на інновації, тис. грн.

700,0

Плановий обсяг продажу на місяць, тис.грн.

180,2

Фактичний обсяг продажу на місяць, тис.грн.

140,2

Витрати на рекламу, тис.грн.

900,2

Зовнішні загрози безпеки організації:

1. Залежність від монополіста-постачальника;

2. Зараження програм ЕОМ різного роду комп'ютерними вірусами;

3.Моральні(психологічні)погрози,залякування працівників та керівників.

Завдання видала: професор кафедри менеджменту ЛДУВС Живко З.Б.

Завдання отримала : Гаспарян Анна Багдасарівна

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА СТАНУ БЕЗПЕКИ НА ТОВ "БУДХАУС"

1.1 Загальна характеристика діяльності ТОВ "Будхаус"

1.2 Стан безпеки організації у фінансовій сфері

1.3 Стан безпеки організації у техніко-технологічній сфері

1.4 Стан безпеки організації у кадровій сфері

1.5 Стан безпеки організації у інформаційній сфері, політико-правовій сфері, екологічній та силовій сфері

1.6 Стан безпеки організації на ринку

1.7 Внутрішні загрози безпеці організації (змодельовані на основі визначених показників діяльності організації)

1.8 Аналіз зовнішніх загроз, їх причини та можливі наслідки для організації

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1 Цілі забезпечення безпеки організації

2.2 Об'єкти безпеки організації

2.3 Організаційна структура системи безпеки підприємства

2.3.1 Структура системи безпеки організації ТОВ «Будхаус»

2.3.2 Нормативно-правова база з питань економічної безпеки ТОВ «Будхаус»

2.4 Принципи, засоби і заходи забезпечення економічної безпеки ТОВ «Будхаус»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Економічна безпека являє собою універсальну категорія, що відображає захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним його громадянином.

Економічна безпека підприємства - це стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів та здатність підприємства (організації) запобігати загрозам і забезпечувати стабільне функціонування підприємства в даний час і в майбутньому.

Актуальність обраної теми можна розглянути на практичному прикладі конкурентоспроможних підприємств сьогодення. Адже сучасний ринковий механізм економіки стимулює зацікавленість до таємниць різних фірм-конкурентів заради власної фінансової користі. Відповідно - надійний захист економічної безпеки підприємства відіграє важливу роль у процесі становлення та розвитку для організації.

Метою та завданням виконання даної курсової роботи є закріплення теоретичних знань, які я отримала на протязі вивчення всього даного курсу. Пошук матеріалі для написання роботи сприяють закріплення набутих теоретичних навичок і частково практичне використання їх.

Об'єктом дослідження даної курсової робити являється компанія «Будхаус», яка займається виготовленням стінових матеріалів і цегли вже більше 5 років. Ми проаналізуємо напрямки та види діяльності цієї організації, побачимо стан безпеки організації у фінансовій, техніко-технологічній, кадровій, інформаційній, політико-правовій, екологічній, силовій та інших сферах.

Методами дослідження являються такі загальновідомі методи як спостереження, аналіз, синтез, наукове моделювання ситуації.

РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА СТАНУ БЕЗПЕКИ НА ТОВ "БУДХАУС"

1.1 Загальна характеристика діяльності ТОВ "Будхаус"

Компанія «Будхаус» успішно працює на ринку будівельних стінових матеріалів більше 5 років.

Однією з важливих переваг даної компанії, є те, що вони дистриб'ютори основних вітчизняних виробників якісних сучасних стінових матеріалів.

На сьогоднішній день ТОВ «Будхаус» є Торговим Домом АТ «Цегла Трипілля» (м. Обухів) з реалізації силікатної цегли на території всієї України.

Також компанія представляє «Завод будівельних матеріалів №1» (м. Н. Каховка) у Центральній, Північній та Західній Україні як Ексклюзивний Дилер з реалізації автоклавного газобетону ААС.

З початку 2008 року ТОВ «Будхаус» є офіційним дилером з реалізації автоклавного газобетону AEROC в Київському регіоні (заводи ТОВ «Аерок» - м. Обухів та м. Березань).

Компанія пропонує широкий спектр керамічної цегли багатьох вітчизняних виробників як лицьової (СБК, Альтком, Літос, Євротон, Керамейя), так і рядової (повнотілої та порожнистої), а також поризованих великогабаритних керамічних блоків (СБК)

В наявності є супутні інструменти та сухі будівельні суміші для мурування блоків.

Вся продукція сертифікована на території України.

Клієнтами компанії є великі будівельні компанії, торгові організації, національні мережі з реалізації будівельних матеріалів і приватні клієнти. ТОВ "БУДХАУС" забезпечує будівельними матеріалами багато об'єктів у Києві та області, центральному і північному регіоні України.

Місія компанії

Задовольняти попит у високоякісних будівельних стінових матеріалах, надаючи послуги високого рівня, з огляду на всі потреби та побажання наших клієнтів.

Стратегія компанії

Постійне покращення - надання покупцям оптимального асортименту будівельних стінових матеріалів високої якості при максимально широкому спектрі супутніх послуг. Створення системи найкращої пропозиції.

Цінності компанії

Якість - ТОВ "БУДХАУС" пропонує якісні стінові будівельні матеріали найкращих вітчизняних виробників.

Оперативність - якісна комплектація замовлення, швидке оформлення необхідної документації, своєчасна доставка, виконання всіх термінів поставок.

Порядність - добросовісне ставлення до своїх обов'язків, вміння приймати рішення і нести відповідальність за їх виконання. Постійне бажання досягти більшого та гордість за отриманий результат.

ТОВ "БУДХАУС" також активно запрошує до співпраці і інші компанії на будівельному ринку України.

1.2 Стан безпеки організації у фінансовій сфері

Коефіцієнт абсолютної ліквідності - це відношення абсолютно ліквідних активів до короткострокових пасивів:

(1.1)

де абсолютно ліквідні активи підприємства, до яких належать грошові кошти та поточні фінансові вкладення (ліквідні цінні папери), короткострокова заборгованість підприємства

Коефіцієнт абсолютної ліквідності () складає 2,22 (більше 0,2), що свідчить про те, що ТОВ «Будхаус» може у будь-який час без будь-яких проблем наявними грошовими ресурсами погасити всю заборгованість, тому це як загрозу не розглядаємо.

Коефіцієнт швидкої ліквідності (обчислюється як відношення оборотних активів високої (термінової) ліквідності до короткострокових пасивів:

(1.2)

де оборотні активи високої (термінової) ліквідності, до яких відносять оборотні активи за мінусом товарно-матеріальних запасів.

Коефіцієнт швидкої ліквідності ( складає 0,66 (менше 0,7), що є свідченням того, що у разі необхідності ТОВ «Будхаус» зможе без залучень товарно-матеріальних запасів розрахуватись по боргах, тому це не є загрозою.

Коефіцієнт загальної ліквідності ( - це відношення оборотних активів до короткострокових пасивів:

(1.3)

де оборотні активи підприємства.

Коефіцієнт загальної ліквідності (складає 2,66 при пороговому значені даного показника більше 2, що не є внутрішньою загрозою безпеці ТОВ «Будхаус».

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) ( обчислюється діленням власного капіталу на підсумок балансу підприємства:

(1.4)

де власний капітал підприємства, підсумок балансу (активи).

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) () становить 0,31, при цьому порогове значення коефіцієнта становить більше 0,5, це є підставою для віднесення його до внутрішньої загрози безпеці ТОВ «Будхаус».

Коефіцієнт фінансового ризику( обчислюється діленням вартості залучених засобів на власний капітал:

(1.5)

де власний капітал підприємства, залучені засоби.

Коефіцієнт фінансового ризику ( дорівнює 0,106 при пороговому значені даного показника менше 1, що не є підставою для віднесення його до внутрішньої загрози безпеці ТОВ «Будхаус».

Коефіцієнт оборотності оборотних активів - це показник кількості оборотів оборотних активів підприємства за певний період (переважно за рік):

(1.6)

де виручка від всіх видів діяльності підприємства (чистий дохід), оборотні активи підприємства

Коефіцієнт оборотності оборотних активів становить 1,75, що безумовно не є внутрішньою загрозою безпеці ТОВ «Будхаус».

Коефіцієнт абсолютності необоротних активів - це показник кількості обороти необоротних активів підприємства за певний період (переважно за рік):

(1.7)

де виручка від всіх видів діяльності підприємства (чистий дохід), необоротні активи підприємства.

Коефіцієнт оборотності необоротних активів складає 1,35 за порогового значення більше 1, а отже перебуває в нормі, і не становить загрози для ТОВ «Будхаус».

Рентабельність активів ( характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства та обчислюється за формулою :

(1.8)

де загальний (чистий) прибуток підприємства за рік, середня сума активів за річним балансом підприємства (активи)

Приймаємо значення r на рівні 15%, тому 0,16*15%=9,75%. Звідси випливає, що рентабельність активів (, що складає 73,08%% є більшою від 9,75%, що є безумовним позитивом для діяльності ТОВ «Будхаус».

Рентабельність продукціїхарактеризує ефективність витрат на її виробництво. Вона визначається за формулою :

(1.9)

де прибуток від реалізації продукції за певний період (валовий прибуток), собівартість реалізованої продукції.

Рентабельність продукції () складає 165,6% при нормальному значенні більше 10%, що є позитивним явищем у діяльності ТОВ «Будхаус», і не становить загрози для підприємства.

Рентабельність продажу характеризує ефективність витрат на її виробництво і її збуту. Вона визначається за формулою:

(1.10)

де прибуток від реалізації продукції за певний період (валовий прибуток), загальний (чистий) прибуток підприємства за рік.

Рентабельність продажу () становить 126,5%, при пороговому значенні цього показника більше 20%, а отже це не є підставою для віднесення його до внутрішньої загрози безпеці ТОВ «Будхаус».

1.3 Стан безпеки організації у техніко-технологічній сфері

Фондовіддача основних засобів:

(1.11)

де виторг без ПДВ (чистий дохід),

середньорічна вартість основних засобів підприємства.

Фондовіддача основних засобів () дорівнює 6,01 - це добре, адже цей показник повинен бути принаймні більшим 1, тому цей показник не становить загрози для ТОВ «Будхаус».

Фондоозброєність праці

= (1.12)

де середньорічна вартість основних засобів підприємства,

середньоспискова чисельність робітників,чол.

Фондоозброєність праці () становить 0,35 - це є внутрішньою загрозою безпеці ТОВ «Будхаус», тому що цей показник повинен бути більшим 1.

Коефіцієнт вибуття основних засобів ():

(1.13)

- вартість вибулих у звітному періоді основних засобів, тис.грн;

- вартість основних засобів на початок звітного періоду, тис.грн.

Коефіцієнт вибуття основних засобів () дорівнює 0,049 - це для ТОВ «Будхаус» не становить внутрішню загрозу його безпеці, бо повинен бути меншим за 1.

Коефіцієнт оновлення основного капіталу ()

(1.14)

- вартість придбаних у звітному періоді основних засобів, грн.;

- вартість основних засобів на початок звітного періоду, тис.грн.

Значення коефіцієнту оновлення основного капіталу ()складає внутрішню загрозу безпеці ТОВ «Будхаус», адже складає 0,0045 при пороговому значенні більше 1.

Матеріаломісткість продукції ()

(1.15)

- матеріальні витрати, грн;

В - виторг без ПДВ (чистий дохід), грн.

Матеріаломісткість продукції ()становить 42,9% при пороговому значенні даного показника від 10% до 30% і, тому не складає внутрішню загрозу для ТОВ «Будхаус».

Енергомісткість продукції ():

(1.16)

- витрати енергії, грн.;

В - виторг без ПДВ (чистий дохід), грн.

Енергомісткість продукції () становить 10,7% при пороговому значенні 5-7%, і тому не складає внутрішню загрозу безпеці ТОВ «Будхаус».

Коефіцієнт браку ()

(1.17)

- вартість браку по собівартості реалізованої продукції, грн.;

СРП - собівартість реалізованої продукції, грн..

Коефіцієнт браку () становить 1,042%, при пороговому значенні 1-3%, і тому не складає внутрішню загрозу безпеці ТОВ «Будхаус».

1.4 Стан безпеки організації у кадровій сфері

Коефіцієнт укомплектованості кадрами ():

(1.18)

- фактична чисельність працівників, чол.;

- чисельність працівників відповідно до штатного розпису, чол.

Коефіцієнт укомплектованості кадрами () дорівнює 0,96, що є максимально близько до 1.

Коефіцієнт плинності кадрів()

(1.19)

- кількість звільнених з усіх причин працівників, чол.;

- середньоспискова чисельність робітників,чол.

Коефіцієнт плинності кадрів () складає 0,025 - це позитивно, бо повинен бути меншим 1 і не становить загрози для ТОВ «Будхаус».

Продуктивність праці (П):

(1.20)

- обсяг промислової продукції, тис.грн.;

. - середньоспискова чисельність робітників,чол.

Продуктивність праці (П) становить 2,57, це є позитивом для ТОВ «Будхаус», тому що продуктивність праці має бути більше 1, а отже не становить загрози для ТОВ «Будхаус».

Коефіцієнт мотивації ():

(1.21)

- фактична середня зарплата по підприємству, грн.;

- середньогалузева, середньо ринкова зарплата, грн.

Коефіцієнт мотивації () становить 0,764 при пороговому значенні даного показника більше 1 і отже становить загрозу для ТОВ «Будхаус».

Коефіцієнт інтелектуального рівня працівників ():

(1.22)

- чисельність висококваліфікованих працівників, чол.;

- середньоспискова чисельність робітників,чол.

Коефіцієнт інтелектуального рівня працівників () дорівнює 0,508 при пороговому значенні більше 1, тому його значення складає загрозу безпеці ТОВ «Будхаус».

1.5 Стан безпеки організації у інформаційній сфері, політико-правовій сфері, екологічній та силовій сфері

Продуктивність інформації ():

(1.23)

- обсяг промислової продукції, грн.;

- витрати на придбання інформаційних ресурсів, грн.

Продуктивність інформації () складає 54,11 що є позитивним у діяльності ТОВ «Будхаус» та не становить для нього загрози.

Коефіцієнт захищеності інформації ():

(1.24)

- витрати підприємства на захист інформаційних ресурсів, грн.;

- витрати на придбання інформаційних ресурсів, грн.

Коефіцієнт захищеності інформації () складає 75,5%, що відповідає пороговому значенню даного показника і свідчить про ефективну діяльність ТОВ «Будхаус» у сфері використання інформаційних ресурсів.

Коефіцієнт платіжної дисципліни ():

(1.25)

- прибуток від операційної діяльності, грн.

ШС - збитки від штрафних санкцій, грн.

Коефіцієнт платіжної дисципліни () складає 0,8, відповідає умові даного показника та не становить загрози для діяльності ТОВ «Будхаус».

Коефіцієнт якості юридичних послуг ()

(1.26)

- судові справи, виграні в суді, од;

- загальна кількість судових позовів підприємства, од.

Коефіцієнт якості юридичних послуг ()ідеально відповідає умові даного показника та не становить загрози для діяльності ТОВ «Будхаус».

Коефіцієнт екологічного баласту ()

(1.27)

- вартість утилізації знешкодження, розміщення відходів виробництва, грн.; - валові витрати підприємства, грн.

Коефіцієнт екологічного баласту () дорівнює 0,0037, що є характерним для сфери надання ТОВ «Будхаус» послуг.

Коефіцієнт забруднення середовища ():

(1.28)

- вартість екологічних зборів, грн.;

- валові витрати підприємства, грн.

Коефіцієнт забруднення середовища () становить 0,66 не відповідає пороговому значенню даного показника і свідчить про не ефективну діяльність ТОВ «Будхаус» для навколишнього середовища.

Коефіцієнт захищеності майна та персоналу підприємства ():

(1.29)

- витрати на охорону бізнесу, тис.грн.;

- чистий прибуток підприємства, тис. грн.

Коефіцієнт захищеності майна та персоналу підприємства () складає 0,26% тоді як порогове значення даного показника має бути >1%. Це свідчить про неефективну діяльність служби безпеки ТОВ «Будхаус» і є його внутрішньою загрозою.

1.6 Стан безпеки організації на ринку

Коефіцієнт ринкової віддачі активів ()

(1.30)

- чистий прибуток підприємства, грн.;

А - активи підприємства, грн.

Коефіцієнт ринкової віддачі активів ()становить 0,76 при пороговому значенні даного показника більше 0,5 тому даний показник не становить загрозу для ТОВ «Будхаус».

Конкурентоспроможність продукції (послуг) ()

(1.31)

- ціна виробу підприємства, грн.;

- ціна еталонного виробу, грн.

Конкурентоспроможність продукції (послуг) () ТОВ «Будхаус» складає 0,937, що свідчить про ефективну діяльність ТОВ «Будхаус» у сфері виготовлення якісної продукції і не становить загрозу для нього, бо показник максимально наближений до 1.

Частка фірми на ринку ():

(1.32)

- чистий прибуток підприємства, тис. грн.;

- обсяг продажу галузі, тис.грн.

Частка фірми на ринку () складає 0,12 при пороговому значенні даного показника >0,01. Це дозволяє стверджувати, що для ТОВ «Будхаус» посідає значне місце на ринку виробництва цегли поряд із конкурентами і це не розглядається як загроза.

Коефіцієнт інноваційних витрат ()

(1.33)

- витрати на придбання інформаційних ресурсів,тис. грн.

- валові витрати підприємства, тис. грн.

Коефіцієнт інноваційних витрат ()становить 1,55%, що є більше 1 і свідчить про ефективну політику ТОВ «Будхаус» у галузі впровадження інновацій. Тому це ми не розглядаємо як внутрішню загрозу.

Ритмічність збуту (Д):

(1.34)

- плановий обсяг продажу на і-й період, тис. грн.;

- фактичний обсяг продажу за той самий період, тис.грн.

Ритмічність збуту (Д) складає 0,778 і не повністю задовольняє порогове значення даного показника, що посереднім для діяльності ТОВ «Будхаус» і можливо становить загрозу.

Коефіцієнт ефективності рекламної політики організації ():

(1.35)

- витрати на рекламу,тис. грн.;

ВП - валовий прибуток, тис.грн.

Коефіцієнт ефективності рекламної політики організації () становить 1,77 при пороговому значенні даного показника >15%. Це свідчить про неефективність політики і є загрозою у діяльності ТОВ «Будхаус».

1.7 Внутрішні загрози безпеці організації (змодельовані на основі визначених показників діяльності організації)

Порахувавши показники і проаналізувавши їх значення, бачимо, що деякі з них не попадають в визначені значення, і відповідно створюють загрозу для підприємства. До таких показників відповідно:

1. Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)

2. Фондоозброєність праці

3. Коефіцієнт оновлення основного капіталу

4. Коефіцієнт мотивації

5. Коефіцієнт інтелектуального рівня працівників

6. Коефіцієнт забруднення середовища

7. Коефіцієнт захищеності майна та персоналу підприємства

8. Ритмічність збуту

9. Коефіцієнт ефективності рекламної політики організації

Проаналізувавши стан безпеки підприємства у різних сферах його діяльності, можна побачити, де стан безпеки даного підприємства на допустимому рівні, а де воно має слабкі сторони і стоїть перед загрозами.

На основі проведених результатів, ми з'ясували, що ТОВ «Будхаус» може у будь-який час без будь-яких проблем наявними грошовими ресурсами погасити всю заборгованість.

Має фінансову залежність від кредиторів. Допустимою межею коефіцієнта автономії є значення 0,5, а на підприємстві воно становить 0,31, яке є менш допустимим. Причиною виникнення даної загрози може бути значна кількість боргів у підприємства.

Варто звернути увагу на показник фондоозброєність праці. Це показник, що характеризує оснащеність працівників підприємств сфери матеріального виробництва основними виробничими засобами. На нашому підприємстві ТОВ «Будхаус» цей показник становить 0,35 при нормі більше 1, тобто становить внутрішню загрозу безпеці підприємства.

Тобто, підприємству треба підвищити рівень фондоозброєності праці. Підвищення фондоозброєності праці означає збільшення частки уречевленої праці* і відповідне зменшення частки живої праці в сукупних витратах праці на одиницю виробленої продукції.

Наступною загрозою для підприємства є мотивація праці. Коефіцієнт мотивації на підприємстві становить 0,764 при пороговому значенні даного показника більше 1 і отже становить загрозу для ТОВ «Будхаус».

Добре спланована система мотивації дозволяє суттєво підвищувати ефективність роботи персоналу, збільшувати обсяги продажу, покращувати виробничий процес та обслуговування клієнтів, без особливо великих матеріальних затрат з боку компанії. Адже, коли працівник виконує свої посадові обов'язки з повною самовіддачею і його цілі саморозвитку включають розвиток підприємства загалом, тоді коефіцієнт корисної дії зростає в декілька разів.

Цікавим способом удосконалення мотивації праці є мотивація вільним часом або модульна система компенсації вільним часом. Ця форма немонетарної мотивації поки не одержала поширення у практиці українських підприємств, але досвід використання її зарубіжними фірмами свідчить про необхідність впровадження системи компенсації вільним часом на підприємствах.

Традиційно виділяють три групи нематеріальних чинників мотивації:

ті, що не потребують інвестицій з боку компанії;

ті, що потребують інвестицій та розподіляються безадресно;

ті, що потребують інвестицій компанії та розподіляються[5, с.36 - 36].

Сучасна практика зарубіжних та деяких українських підприємств свідчить про тенденцію до суттєвих змін в системі мотивації персоналу. Для працівників, перш за все працюючої молоді, характерні інші ціннісні орієнтації спонукальних мотивів до трудової діяльності. При цьому на перший план висуваються самореалізація і саморозвиток (нематеріальна мотивація)[3, с.83].

Найпоширенішим чинником, який на сьогодні використовують власники українських підприємств, в мотивації є гроші, премії, підвищення тощо. Вважається, що дані елементи є найголовнішим і повинні задовольняти потреби працівника у мотивації. Однак, для сучасних менеджерів, крім заробітної плати, важливими є й інші чинники, зокрема зміст праці, умови, за яких вони можуть цілковито проявити свої здібності, уміння та навики, чітка орієнтація кар'єрного зростання.

Коефіцієнт інтелектуального рівня працівників дорівнює 0,508 при пороговому значенні більше 1, тому його значення складає загрозу безпеці ТОВ «Будхаус», адже, що більше значення коефіцієнта інтелектуального рівня робітників, то вищий рівень інтелектуальної складової організації.

Досягнути максимального результату можна завдяки покращенню системи навчання, більш детальнішій перевірці кандидатів на роботу, направлення працівників на курси підвищення кваліфікації.

Коефіцієнт забруднення середовища становить 0,66 не відповідає пороговому значенню даного показника і свідчить про не ефективну діяльність ТОВ «Будхаус» для навколишнього середовища. Коефіцієнт забруднення середовища - це кількість забруднювачів на одиницю отриманої продукції або на одиницю інтенсивності певного виду діяльності (в нашому випадку - виробництво цегли).

Тобто, підприємству потрібно зменшити кількість забруднювачів для середовища. Для цього я раджу використовувати більш сучасне устаткування, завдяки якому можливо зменшити цей показник.

Коефіцієнт захищеності майна та персоналу складає 0,26%, Це свідчить про недостатньо ефективну діяльність служби безпеки банку у сфері захисту майна та персоналу.

Покращити захист працівників можна за допомогою проведення семінарів, інструктажів по забезпеченні власної безпеки на робочому місці, потрібно здійснювати більш кваліфікований підбір охоронців, які б відповідали всім вимогам і мали професійну підготовку, при виникненні загрози для працівника здійснювати супровід до місця проживання, видача в встановленому порядку зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту, надання іншого місця проживання; заміна в установленому порядку документів, зміна зовнішності. Для більшої ефективності захисту майна потрібно встановити декілька нових камер відео нагляду і змінити систему сигналізації на кращу.

Ритмічність збуту є наступною внутрішньою загрозою для діяльності підприємства «Будхаус» і складає 0,778,що не повністю задовольняє порогове значення даного показника.

На ритмічність збуту впливає ритмічність її виробництва. Якщо не буде виготовлено запланований обсяг продукції, то не буде що реалізовувати, а це призведе до порушення ритмічності реалізації та зниження рівня ефективності операційної діяльності. Також при виконанні плану виробництва необхідно врахувати асортимент та якість продукції, що виробляється. Якщо якість продукції буде нижче запланованої, то з'являється ризик відмови покупця від такої продукції, що призводить до неритмічності реалізації.

Наступною загрозою є коефіцієнт ефективності рекламної політики організації, який становить 1,77 при пороговому значенні даного показника >15%. Це свідчить про неефективність політики і є загрозою у діяльності ТОВ «Будхаус».

Правильно організована рекламно-інформаційна діяльність в умовах ринку впливає не лише на економічну систему в цілому, але й на галузі, підприємства, окремих споживачів. Ефективна реклама вимагає грамотного, цілеспрямованого підходу. Реклама ефективна лише в тому випадку, якщо вона включена в загальний процес створення продукції та її просування до покупця. Розрізнені, епізодичні рекламні заходи недостатньо ефективні навіть при високій якості реклами. Тобто, у даному підприємстві для досягнення необхідних цілей потрібно збільшити ефективність використовуваної реклами, розробляти нові рекламі акції та краще просувати свою продукцію.

1.8 Аналіз зовнішніх загроз, їх причини та можливі наслідки для організації

ринковий загроза економічний безпека

Перша зовнішня загроза - залежність від монополіста-постачальника.

Залежність ТОВ «Будхаус» від єдиного монополіста-постачальника послуг може привезти до підвищення цін, технологічних збоїв, низької якості послуг.

В монополіста-постачальника є можливість впливати на ринкову ціну. В той час як ТОВ «Будхаус» приймає ринкову ціну як величину об'єктивно задану, монополія сама призначає ціну на свою продукцію. При цьому монополіст може як продавати весь обсяг продукції за однаковою ціною, так і призначати для кожної групи споживачів іншу.

Монопольним вважається таке становище підприємця, коли його частка на ринку певного товару перевищує 35% і він має змогу самостійно або разом з іншими підприємцями обмежувати тут конкуренцію. Законом України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності», прийнятим у березні 1992 р., змінами до нього та прийнятим у червні 1996 р., на його розвиток Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції» караються всі дії підприємця, які спрямовані на створення перешкод доступу на ринок іншим та на встановлення дискримінаційних цін на свої товари. Щоб не допустити зловживання монопольним становищем на ринку, створюються компетентні державні органи, які повинні контролювати угоди, що укладаються між підприємцями, а також між підприємцями та органами влади й управління. До їхніх функції входить також контроль за веденням підприємцями конкуренції з метою запобігання недобросовісним формам і методам її. Антимонопольний комітет України та його територіальні управління мають право приймати рішення про примусовий поділ монопольних утворень, а для створення нових крупних економічних об'єднань необхідно отримати дозвіл цього комітету.

Монополія на ринку постачальника може мати серйозні негативні наслідки для роботи підприємства. Такі як підвищення цін на сировину та матеріли, відповідно в подальшому буде підвищення ціни і на вироблений продукт, що може сказатися на зменшенні рівні продажів; затримання строків постачання, через що буде збій ритмічності вироблення продукції; якість сировини та матеріалів може бути нижчою, аніж очікувалося, що поставить під сумніву якість виробленої продукції в загалом.

Монополіст-постачальник на ринку є серйозною зовнішньою загрозою для безпеки організації, але керуючись різними нормативно-правовими документами можливо зберегти своє підприємство

Наступною зовнішньою загрозою для ТОВ «Будхаус» є зараження програм ЕОМ різного роду комп'ютерними вірусами.

Сучасна технологічна ситуація у світі робить інформаційну безпеку підприємства однією з найважливіших. Адже у пошуку провокаційної і потрібної інформації фірма-конкурент використовує всі можливі засоби. Тобто, причиною виникнення такої зовнішньої загрози є нечесна конкурентна боротьба.

На будь-якому підприємстві функцію забезпечення інформаційної безпеки може виконувати як окремий відділ Служби безпеки підприємства, так і окрема Служба (Служба захисту інформації).

Наслідки для ТОВ «Будхаус» при порушенні інформаційної безпеки підприємства будуть такі:

· заволодіння конкурентами таємною інформацією про фінанси підприємства;

· якщо технологія виробництва, яка була засекречена та приносила великі прибутки дістанеться до рук конкурентів, то може в подальшому припинитися вся діяльність виробництва, через неприбутковість;

· шантажування з боку фірм-конкурентів через ту чи іншу таємну інформацію фірми може принести великих збитків для роботи організації, та інше.

Моральні (психологічні) погрози, залякування працівників та керівників також є зовнішньою загрозою для робити ТОВ «Будхаус».

Через насильницький вплив зі сторони фірм-конкурентів може значно зменшитися рівень та якість роботи ТОВ «Будхаус». Адже морально-психологічний тиск для кожної окремої людини може спричиняти негативні наслідки у свідомості людини. Працівник, який заляканий через свою робочу діяльність буде працювати вже спеціально погіршуючи економічний стан підприємства, щоб в майбутньому не повторювалися такі напади на нього. Або ж працівник під впливом насильницьких дій конкурентів може розкрити таємну інформацію організації, що може в подальшому різко негативно впливати на роботу ТОВ «Будхаус».

В любому випадку можливі наслідки для роботи організації негативні.

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1 Цілі забезпечення безпеки організації

Національна безпека - це стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави, людства в цілому від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Національна безпека - це комплексне поняття та система, до якої входять економічна, військова, екологічна, політична, інформаційна та інші види безпеки як підсистеми, що у водночас також є системами (Рис. 2.1). Види безпеки взаємопов'язані: не може бути військової безпеки за слабкої і неефективної економіки, як і не може бути ні військової безпеки, ні ефективної економіки в суспільстві, яке розривають соціальні конфлікти. При цьому вирішальна, базова роль належить економічній безпеці.

У Рис.2.1. показано місце економічної безпеки в структурі національної безпеки.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.1. Місце економічної безпеки в структурі національної безпеки [21]

Економічна безпека - це стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави від внутрішніх та зовнішніх загроз або - це стан і здатність економічної системи протистояти небезпеці руйнування її організаційної структури і статусу, а також перешкодам досягнення цілей розвитку.

Безпека підприємництва - це сукупність організаційно-правових, режимно-охоронних, технічних, технологічних, економічних, фінансових, інформаційно-аналітичних та інших методів, спрямованих на усунення потенційних загроз та створення умов для забезпечення ефективного функціонування суб'єктів підприємницької діяльності відповідно до їх цілей та завдань.

У Рис. 2.2. коротко описується зміст економічної безпеки.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.2. Зміст економічної безпеки [21]

Головне завдання системи управління економічною безпекою підприємства - передбачення і випередження можливих загроз, що призводять до кризового стану, а також проведення антикризового управління, яке спрямоване на виведення підприємства з кризового стану; мінімізація зовнішніх і внутрішніх загроз економічному стану суб'єкта підприємництва, зокрема його фінансовим, матеріальним, інформаційним, кадровим ресурсам, на основі розробленого комплексу заходів економіко-правового і організаційного характеру. Слід мати на увазі, що найбільше значення у справі забезпечення економічної безпеки підприємництва мають первинні економіко-правові та організаційні заходи, що забез­печують фундамент, основу системи безпеки, на відміну від вторинних - технічних, фізичних тощо.

Політика безпеки підприємства - це орієнтири для дій і ухвалення рішень, які полегшують досягнення цілей. Для встановлення цих загальних орієнтирів необхідно сформулювати цілі забезпечення безпеки підприємства.

Отже, цілі забезпечення безпеки підприємства:

· захист фінансових ресурсів підприємства;

· захист прав та інтересів підприємства;

· зміцнення інтелектуального потенціалу підприємства;

· збереження і примноження власності;

· підвищення конкурентоспроможності продукції;

· інформаційне забезпечення діяльності підприємства і підвищення його ефективності;

· орієнтація на стандарти й лідерство;

· сприяння управлінським структурам у досягненні цілей підприємства;

· запобігання залежності від випадкових і недобросовісних ділових партнерів.

З урахуванням викладеного вище можна визначити такі загальні орієнтири дій і ухвалення рішень, які полегшують досягнення цих цілей:

а) збереження і нарощування ресурсного потенціалу;

б) проведення комплексу превентивних заходів щодо підвищення рівня захищеності власності й персоналу підприємства;

в) залучення до діяльності із забезпечення безпеки підприємства всіх його працівників;

г) професіоналізм і спеціалізація персоналу підприємства;

д) пріоритетність несилових методів запобігання загрозам і їх нейтралізації;

е) створення служби економічної безпеки на підприємстві.

2.2 Об'єкти безпеки організації

Об'єктом безпеки ТОВ «Будхаус» (Рис. 2.3) виступає все те, на що спрямовані зусилля щодо забезпечення безпеки, або ж те, що потребує захисту:

* кадровий персонал підприємства, а саме: керівний склад, акціонери, структурні підрозділи та їх співробітники, функції яких пов'язані з різними видами інформації;

* майновий, інтелектуальний та фінансовий капітал підприємства;

* притаманні специфіці фірми види фінансово-господарської діяльності підприємства.

Рис. 2.3. Об'єкти безпеки для ТОВ «Будхаус» (розроблено автором)

Тобто, об'єктом безпеки підприємства, передусім економічної, є вся система її повноцінного функціонування. Уразивши хоча б один із об'єктів безпеки підприємства, остання зазнає відповідного впливу на окрему ділянку фірми, що може обернутися небезпекою або загрозою втрати балансу, рівноваги виробничо-господарського механізму підприємства. Кожне підприємство (суб'єкт господарювання) має як загальний об'єкт безпеки, так і специфічний, через особливості її діяльності [18].

2.3 Організаційна структура системи безпеки підприємства

Сьогодні практично всі підприємства України (у тому числі і ТОВ «Будхаус») в ініціативному порядку створили свої системи безпеки, які дозволяють їм з різним ступенем ефективності забезпечувати безпеку своєї діяльності.

Аналіз діяльності існуючих систем безпеки на українських підприємствах показує, що вони в основному вирішують завдання пов'язані з охороною території й об'єктів, що цілком відповідало вимогам до систем безпеки дев'яностих років минулого сторіччя. Але сьогодні основною загрозою підприємства виступає не фізична розправа, а рейдерські захоплення, злочини у фінансовій сфері, дії недобросовісних конкурентів, злочинні зазіхання на інтелектуальну власність і комерційну таємницю, що показує, що існуюча система безпеки не дозволяє забезпечувати надійний захист підприємств від сучасних загроз і ризиків. Тому сьогодні потрібні нові підходи до побудови системи економічної безпеки підприємств, які здатні не тільки ефективно захистити економічні інтереси підприємства, але також створити сприятливі внутрішні й зовнішні умови для його стабільного функціонування й динамічного розвитку в умовах ринкової економіки.

2.3.1 Структура системи безпеки організації ТОВ «Будхаус»

Підходи до системи економічної безпеки, які були описані раніше, є у нашого підприємства - ТОВ «Будхаус». Вони вказані у Рис. 2.4.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.4. Структура системи безпеки на ТОВ «Будхаус» (розроблено автором)

2.3.2 Нормативно-правова база з питань економічної безпеки ТОВ «Будхаус»

В Україні відсутній окремий закон, який би регулював відносини між суб'єктами права щодо захисту бізнесу чи корпоративних прав, або від зазіхань, як з боку злочинних угруповань, так і з боку корумпованих владних структур. Тож норми права, які регулюють вказані відносини, містяться в окремих законах України та в підзаконних нормативних актах. Найчастіше в цих нормах права особа (як суб'єкт права) виступає не як бізнесмен (тобто особа, що займається підприємницькою діяльністю), а як фізична особа (тобто незалежно від роду занять). Отже, Нормативно-правова база з питань економічної безпеки ТОВ «Будхаус», регулюється такими актами:

1. Конституція України.

2. Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси України (тобто кодифіковані збірники нормативних актів, що передбачають кримінальну відповідальність за порушення чинного законодавства (у тому числі у сфері безпеки бізнесу), та нормативних актів, що визначають сам процес притягнення винних до кримінальної відповідальності).

3. Кодекс адміністративних правопорушень (тобто кодифікований збірник нормативних актів, що передбачають адміністративну відповідальність за порушення чинного законодавства).

4. Господарський та Цивільний, Господарсько-процесуальний та Цивільно-процесуальний кодекси України.

5. Закони України:

- "Про банки і банківську діяльність";

- "Про цінні папери і фондову біржу";

- "Про акціонерні товариства ";

- "Про інформацію";

- "Про захист від недобросовісної конкуренції";

- "Про захист інформації в автоматизованих системах";

- "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні";

- "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

- " Про інвестиційну діяльність";

- "Про державну податкову службу в Україні";

- "Про підприємства в Україні";

- "Про аудиторську діяльність";

- "Про оперативно-розшукову діяльність";

- "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю".

6. Декрети Кабінету Міністрів, постанови Кабінету Міністрів, положення Національного банку України, інші підзаконні нормативні акти виконавчої влади та відомчі накази та інструкції.

Перелік законів може бути суттєво доповнений, бо майже в кожному з них є норми, які, регулюючи діяльність суб'єктів права, обмежуючи його права у вчиненні протизаконних дій, тим самим забезпечують безпеку підприємницької діяльності законослухняного суб'єкта права.

Можна, звісно, заперечити, що який же це захист безпеки підприємницької діяльності, якщо навпаки, кодекси передбачають відповідальність (кримінальну чи адміністративну) за порушення, які вчиняють комерсанти чи фізичні особи при здійсненні комерційної діяльності. Наведемо приклад: є дві комерційні структури, одна ретельно дотримується законів, сплачує податки, при завезенні товару з-за кордону повністю сплачує митні збори, ліцензує свою діяльність - з цих виплат, звісно, складається кінцева ціна товару чи послуг, які фірма реалізує. Інша комерційна структура працює наполовину "в тіні" - не платить податків, завозить контрабандний товар, не ліцензує свою діяльність. Звісно, ціна товару чи послуг у цих двох структурах буде зовсім непорівнянною, внаслідок чого законослухняна комерційна структура збанкрутує, бо не витримає конкуренції з іншою комерційною структурою. Закони ж, встановлюючи покарання за протизаконну діяльність, не дають змоги комерсантам діяти незаконними методами, тим самим підтримуючи здорову конкуренцію та захищаючи права законослухняних конкурентів. Такі приклади можна навести майже по кожній нормі права[18].

2.4 Принципи, засоби і заходи забезпечення економічної безпеки ТОВ «Будхаус»

Система принципів економічної безпеки ТОВ «Будхаус»:

1. Системні принципи:

* Цілеспрямованість

* Багатомірність

* Відкритість

* Конструктивність

* Комплексність

* Спеціалізація

2. Цільові принципи:

* Позитивність

* Сумісність

* Реальність

* Конкретність

* Вимірність

* Прийнятність

3. Функціональні принципи:

* Зосередженість

* Автономність

* Актуалізація

* Лабілізація

* Нейтралізація

4. Структурні принципи:

* Принцип одночасності чотирьох ролей

* Ієрархічність

* Комбінація централізації та децентралізації

* Пріоритет об'єкта над суб'єктом

* Координація

* Єдинство розпорядництва

* Мінімальна складність структури

* Персональна відповідальність

* Адаптивність

5. Процесні принципи:

* Комбінація превентивних і реактивних заходів

* Комбінація гласності та конфіденційності

* Комбінація результативності та ефективності

* Законність

* Континуальність

* Надійність

* Паралельність

* Плановість

Ось саме на таких принципіальних засадах і існує система економічної безпеки досліджуваного підприємства ТОВ «Будхаус».

Засоби для забезпечення економічної безпеки ТОВ «Будхаус» можна розглядати як для внутрішнього середовища, так і для зовнішнього.

Для внутрішнього середовища слід

Ш Сприяти підвищенню рівня мотивації органів служби безпеки підприємства щодо здійснення заходів зі зміцнення економічної безпеки ТОВ «Будхаус»

Ш Посилення програмно - нормативного забезпечення економічної безпеки ТОВ «Будхаус»

Для напрямку роботи із зовнішнім середовищем

Ш Активізувати управлінські функції органів служби безпеки у напрямі формування безпечного виробничого середовища для ТОВ «Будхаус»

Ш Удосконалити регуляторну політику, допомагати у ліквідації проявів монополізму та відмовитися від корупції у стосунках «влада-бізнес»

Ш Посилити рівень фінансової безпеки підприємства за допомогою страхових та гарантійних фондів.

Заходи забезпечення економічної безпеки ТОВ «Будхаус» здійснюються послідовно та одночасно. До таких заходів відносимо:

v формування необхідних корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу, прав, інформації, технології та устаткування);

v загальностратегічне прогнозування і планування економічної безпеки за функціональними складовими;

v стратегічне планування фінансово-господарської діяльності підприємства (організації);

v загальнотактичне планування економічної безпеки за функціональними складовими;

v тактичне планування фінансово-господарської діяльності підприємства (організації);

v оперативне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства (організації);

v здійснення функціонального аналізу рівня економічної безпеки;

v загальна оцінка досягнутого рівня економічної безпеки.

Тільки за здійснення в необхідному обсязі зазначених заходів можна буде досягти належного рівня економічної безпеки.

У Рис. 2.5. наведено алгоритм проведення функціонального аналізу заходів із забезпечення необхідного рівня економічної безпеки.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.5. Алгоритм проведення функціонального аналізу заходів із забезпечення необхідного рівня економічної безпеки ТОВ «Будхаус»[19]

ВИСНОВКИ

Отже, в даній курсовій роботі використовуючи такі методи дослідження як спостереження, аналіз, синтез, наукове моделювання ситуації, ми проаналізуємо напрямки та види діяльності цієї організації ТОВ «Будхаус»; повністю оцінили стан безпеки організації у фінансовій, техніко-технологічній, кадровій, інформаційній, політико-правовій, екологічній, силовій та інших сферах.

В процесі дослідження ТОВ «Будхаус» нами встановлені внутрішні (фінансова незалежність,фондоозброєність праці, оновлення основного капіталу, мотивація праці, інтелектуальний рівень працівників, рівень забруднення навколишнього середовища, рівень захищеності майна та персоналу підприємства, ритмічність збуту, ефективність рекламної політики організації) та зовнішні (залежність від монополіста-постачальника; зараження програм ЕОМ різного роду комп'ютерними вірусами; моральні(психологічні) погрози,залякування працівників та керівників) загрози для підприємства, проаналізували їх причини, можливі наслідки для організації та запропонували шляхи їх усунення.

Виконання цієї курсової роботи допомогло закріпити знання з економічної безпеки, які були отримані на протязі навчального року.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. - К.: Ніка-Центр. Ельга, 2000. - 528 с.

2. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки: Підручник. - К.: Либідь, 1995. - 320 с.

3. Бузгалин А.В. Переходная экономика: курс лекций по политической экономии. - М.: Таурас, Просперс, 1994. - 472 с.

4. Ватаманюк З.Г. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка/ Ватаманюк З.Г. [Електронний ресурс] - Режим доступу:

5. http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,257/id,11291/

6. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Вища шк., 1995. - 471с.

7. Григорук А.А., Палюх М.С., Літвінова Т.Д., Литвин Л.М. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 1999. - 252 с.

8. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002. - 304 с.

9. Економіка: теоретичні основи. Підручник: У 2-х частинах. - Тернопіль: Астон, 1997. - 204 с.

10. Ватаманюк З. Г., Панчишин С. М. Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка: Навч. посібник / Ватаманюк З. Г., Панчишин С. М. - Львів: Інтереко, 1998. - 708с.

11. Базилевич В. Д.. Економічна теорія: політекономія: Підручник/ Базилевич В. Д. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с.

12. Іванов С.Л. Роль нематеріальних чинників мотивації праці у формуванні людського капіталу сучасного підприємства в Україні / С.Л.Іванов // Наукові праці НДФІ. - 2010. - №5. - с. 34-38.

13. Иохин В.Я. Экономическая теория: введение в рынок и микроэкономический анализ: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 512 с.

14. Кашубіна Ю.Б., Духнич Т.В. Причини порушення ритмічності реалізації продукції промислового підприємства / Ю.Б.Кашубіна, Т.В.Духнич [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=20946

15. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег./ Пер. с англ. - М., 1978.

16. Клименко М.П., Філатова О.О. Мотивація управлінського персоналу в реалізації загальної стратегії підприємства/ Клименко М.П., Філатова О.О.// Сталий розвиток економіки - 2011 - №5 - с. 81 - 85.

17. Климко Г.Н., Нестеренко В.П. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект/ Климко Г.Н., Нестеренко В.П. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tarac882008.narod.ru/05.HTML

18. Кравчук А.Ю., Кліменко Т.Л. Система управління методичним забезпеченням економічної безпеки на підприємстві / Кравчук А.Ю., Кліменко Т.Л. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=331

19. Користін О.Є.. Економічна безпека / Користін О.Є. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://pidruchniki.ws/14051003/ekonomika/ osnovni_polozhennya_sistemi_bezpeki_pidpriyemnitstva

20. Покропивний С.Ф. Економіка підприємств/ Покропивний С.Ф. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ser-pavlion.narod.ru/K2/ econom_pid/Rozd_18.htm

21. Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний. - К.: "Наукова думка", 1994. - 264 с.

22. Живко З. Б. Конспект лекцій з економічної безпеки/ Живко З. Б. 2012

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.