Фінансові результати господарської діяльності та порядок їх формування

Поняття фінансових результатів, принципи та етапи їх формування, напрямки аналізу, порядок відображення в звітності підприємства. Облік доходів і витрат діяльності. Особливості обліку фінансових результатів в умовах використання комп’ютерної техніки.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 05.10.2014
Размер файла 954,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Програму «ЗвітПро» створено у вигляді окремої підсистеми, яка може інтегруватися з більшістю типових та модифікованих конфігурацій платформ «1С:Підприємство» версій 8.1 і 8.2.

Для створення звіту достатньо мати потрібний бланк, навіть без формул, і дані, які слід відобразити в ньому. Бухгалтер знаходить у початковому звіті (наприклад, в оборотно-сальдовій відомості) необхідний залишок або залишки за певними рахунками і просто перетягує їх в результуючу комірку формованого звіту.

Для конструювання формул у звітах також можна використовувати копіювання і вставку посилань через буфер обміну. В процесі копіювання можна виводити складніші математичні вирази в комірках звітів. При цьому використані дані з початкового звіту підсвічують особливим способом. Це дозволяє користувачеві легко визначати, які дані ще не включено до результуючого звіту.

Такий спосіб дозволяє користувачеві створити робочу модель звіту з формулами. I для цього потрібен час, який бухгалтер зазвичай витрачає на заповнення одного примірника звіту. Створену таким чином модель звіту пізніше не треба налаштовувати - вона стає базою при підготовці звичайного звіту.

Неоціненну допомогу бухгалтерові при створенні звіту надає вбудований у програму механізм перевірки коректності заповнення комірок. При збереженні примірника звіту часто виникає необхідність перевірити його дані на виконання певних логічних відношень, що зв'язують показники звіту.

Для реалізації подібного контролю на окремій вкладці Перевірка користувач може задати логічні вирази, які аналізуватимуться при збереженні примірника звіту. У полі Алгоритм задається текст (логічна умова), який контролюватиметься; а в полі Статус помилки (Критична, Важлива, Iнформація) бухгалтер визначить поведінку системи при виникненні помилки.

Дуже важливо, що програма не дозволить зберегти примірник звіту, якщо він містить критичні помилки. А щоб зрозуміти, у чому полягає помилка і де її шукати, у полі Повідомлення буде виведено відповідний текст.

Звіти, створені у програмі «ЗвітПро», зберігаються у довіднику «Види звітів». Довідник має ієрархічну структуру, що дозволяє компонувати у багаторівневі групи однотипні за змістом звіти.

При створенні нового виду звіту на вкладці Основна користувач заповнює реквізити: код, найменування, група, повне найменування, коментар. Відтак на вкладці Параметри задаються назви параметрів, їхні типи і, за потреби, значення параметрів, які відображатимуться при створенні нового примірника звіту (наприклад, період звіту). На вкладці Періоди звіту задаються періоди, які бухгалтер зможе вибирати при створенні примірника звіту. Причому перший із заданих періодів буде періодом за умовчанням.

У бухгалтерській практиці доводиться створювати однотипні звіти, але з різними характеристиками. У програмі «ЗвітПро» кожен вид звіту може містити одну або декілька версій звіту, які можуть відрізнятися один від одного зовнішнім виглядом, алгоритмами заповнення даних, одиницями вимірювання, джерелами даних. Для цього у програмі є довідник «Версії звітів», підпорядкований довіднику «Види звітів». Список версій для конкретного виду звіту відображається у нижній частині вікна Конструктор бланкової звітності, який автоматично запускається при відкритті версії звіту.

Результатом роботи створювача звіту «ЗвітПро» є Примірник звіту - бланк звіту, заповнений даними зі звітів-джерел даних. Сформувати примірник звіту можна двома способами:

1) ввести на підставі версії звіту (використовується в основному для налагодження);

2) ввести новий документ у формі списку примірників звітів.

При введенні нового примірника звіту потрібно вибрати вид звіту і задати параметри, визначені при налаштуванні виду звіту.

У сформованому примірнику можна вручну змінити будь-які показники. Щоб згодом при повторному заповненні звіту дані, відредаговані вручну, не затерлися даними з джерела, для будь-якої комірки звіту можна встановити Варіант заповнення:

автоматично без коригування (за умовчанням);

автоматично з коригуванням;

не заповнювати автоматично.

Примірник звіту можна заповнити у будь-який момент (кнопка Заповнити) або перерахувати. За наявності помилок буде видано відповідні повідомлення, їх можна проглянути за кнопкою Помилки.

Будь-яке значення у заповненому примірнику можна розшифрувати (кнопка Розшифровка). При цьому в окремому вікні відобразяться значення поточної комірки, його формула і значення всіх доданків цієї формули. А якщо ви захочете перевірити, які дані було використано при розрахунку показників поточного примірника, достатньо клацнути кнопку Початкові дані - і у вікні, що відкрилося, з'являться звіти, в яких ці дані підсвічуватимуться зеленим кольором. Тут же можна розшифрувати дані джерела.

Нарешті, роботу зі звітом завершено - він перевірений, узгоджений та готовий до здавання. Встановіть прапорець Затверджений, який надасть цьому примірнику особливого статусу. У програмі «ЗвітПро» може бути лише один затверджений звіт за період по організації. Сформований примірник звіту можна зберегти, а надалі продовжити роботу з ним.

Програма «ЗвітПро» грунтується на універсальних механізмах, що дозволяють зробити вашу роботу зі складання регламентованої і іншої звітності простою, зручною та швидкою.

У програмі вбудовано зручний інструмент для побудови звітів у форматі таблиць і зведених таблиць за даними бухгалтерського, податкового, управлінського, оперативного й інших видів обліку - Універсальний звіт. Він включає стандартний універсальний звіт за бухгалтерськими проведеннями, за регістрами відомостей, накопичення і розрахунків, а також консоль звітів «1С».

Універсальний звіт містить заздалегідь налаштовані варіанти регламентованих звітів, які відповідають типовій звітності «1С». Для деяких звітів реалізовано декілька версій (алгоритмів заповнення) звітів, що дозволяють користувачеві самому вибирати джерело початкових даних і принципи побудови звіту. При цьому Універсальний звіт надає користувачеві ширші можливості у налаштуванні зовнішнього вигляду, угруповань і відборів, ніж стандартна звітність. Можна налаштувати власні варіанти звітів та надати до них доступ іншим користувачам.

Конструктор бланкової звітності є основним інструментом для створення, редагування та використання структурованої звітності у вигляді форм і бланків. Саме така звітність використовується для подання до всіх контролюючих органів (Баланс, Форма 2, Декларація з ПДВ, Звіт до Пенсійного фонду, Звіт з праці тощо), а також часто використовується всередині підприємств для управлінських завдань: подання бюджетів і планів, виконання фінансового аналізу тощо.

Конструювання звіту виконується простим перетягуванням комірок з числами і текстом з універсального звіту. При цьому програма автоматично сформує формули, які можуть бути відредаговані користувачем. Також користувач має змогу задавати формули розрахунку комірки, використовуючи буфер, в який можна копіювати значення показників з поточного звіту або інших джерел. Після вставки з буфера з'являється формула із застосуванням введеного користувачем арифметичного знака.

У режимі використання система відобразить кольором, які дані з початкового звіту було використано, а які ні. У такий спосіб легко налаштовуються підсумкові показники звітів та показники, що використовують дані з декількох джерел.

Комплекти звітності, макети звітів з алгоритмами їх заповнення і перевірки коректності, сформовані Конструктором бланкової звітності, стануть у пригоді для більшості типових конфігурацій на платформі «1С:ПIдприємство».

У програмі «ЗвітПро» також пропонується кілька альтернативних алгоритмів заповнення деяких регламентованих звітів. Наприклад, Звіт про фінансові результати (форма 2) може будуватися за бухгалтерськими проведеннями - це стандартний алгоритм. При цьому ви можете скористатися звітом за проведеннями з використанням або класів 8 і 9 рахунків, або лише класу 9. Звіт про фінрезультати може будуватися і за аналітикою витрат-доходів - цей спосіб наочніший та зручніший для кінцевого користувача.

Отже, в даний час за допомогою сучасних інформаційних технологій можна швидко і якісно вести облік фінансових результатів діяльності підприємства.

Висновки

Обліку фінансових результатів можна пояснити тим, що відповідно до чинного законодавства фінансовий облік передбачає обов'язкові процедури збору й обробки інформації, яка стосується перебігу процесів отримання доходу і визначенням фінансового результату, виявленням позитивних і негативних відхилень від поставлених цілей, передбачуваних планів та показників діяльності. Ця інформація дозволяє своєчасно приймати рішення щодо недопущення негативних змін чи щодо їх нейтралізації. При правильній організації вона стає найважливішим засобом матеріального стимулювання, зростання рентабельності і подальшого розвитку підприємства, соціального стану його працівників.

Базове підприємство, ФГ «Клевань» із своїми бухгалтерськими та фінансовими документами, стало доказом, що введення аналітичного та синтетичного обліку та правильного формування фінансових результатів впливає на прийняття швидких та коректних управлінських рішень та веде до розвитку та конкурентоспроможності підприємства.

В даній роботі висвітлено поняття фінансових результатів різних шкіл та напрямів бухгалтерського обліку. Розкрито порядок обліку фінансових результатів діяльності, а саме розкрито порядок обліку доходів і витрат діяльності підприємства. А особлива увага звернута на порядок обліку фінансових результатів та формування прибутку (збитку), порядку відображення фінансових результатів діяльності у фінансовій звітності.

Звертаючи увагу на те, що підприємство молоде та розвиваюче на ринку, особливості обліку зосереджені на отриманні доходу та за базовий рік підприємство збільшило витрати та орієнтується на особливостей обліку фінансових результатів в умовах використання комп'ютерної техніки, в наступному.

Список використаних джерел

1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік / Ф.Ф. Бутинець - Житомир: Вид-во «Рута», 2006. - 448 с.

2. Волкова А. І. Фінансовий облік: підручник/ А. І. Волкова. - Київ: Знання-Прес, 2002. - 253 с.

3. Дохід підприємства: конспект лекцій з курсу «Економіка підприємства». - Київ: «Знання», 2011. - 256 с.

4. Захожай В.Б. Особливості автоматизації облікової роботи на підприємсвах різних галузей народного господарства/ В.Б. Захожай.-Київ: Знання, 2010. - 265 с. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://fingal.com.ua.

5. Інструкція по обліку молодняка тварин, птиці та тварин на відгодівлі: Міністерство сільського господарства і продовольства України від 15.01.1997 р. - [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://uazakon.com.

6. Кудряшов В.П. Курс фінансів: Формування доходів і витрат підприємства: теорія та практика: навч. посіб. / В.П. Кудряшов - К: «Центр учбової літератури», 2010. - 328 c.

7. Ліга: Закон. - [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://search.ligazakon.ua.

8. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 «Дохід» (МСБО 18): Міністерство фінансів України (Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку) [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

9. Облік надзвичайних доходів та витрат [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://posibnyky.vntu.edu.ua

10. Облік операцій на поточному, рахунку в національній валюті. - [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://ua.textreferat.com.

11. Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними стандарами: навчальний посібник/М.Ф. Огійчук. - К.: «Знання», 2012. - 362 с.

12. Особливості організації обліку доходів.- - [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://uchni.com.ua/

13. Оборотно-сальдова відомість: бухгалтерський журнал «ГроссБух» - [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://grossbuh.com.ua

14. Облік готової продукції та її реалізації [Електронний ресурс]

15. Про затвердження форм первинної документації з обліку закупівель сільськогосподарських продуктів і сировини та порядку їх застосування: Правління Центральної спілки споживчих товариств України від 29 травня 2000 р. №118. - [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://document.ua.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://lactis.com.ua/2011/pdf/balans2.pdf

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доходи»: наказ Міністерства фінансів України від 29.11. 1999 р. №290 (в редакції від 09.08.2013 р.). - [Електронний ресурс]: Бібліотека бухгалтерського обліку. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

18. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: постанова Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року №637. - [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://search.ligazakon.ua

19. Про затвердження спеціалізованих форм регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств та методичних рекомендацій щодо їх застосування: наказ Міністерства аграрної політики України від 4 червня 2009 року №390. - [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://search.ligazakon.ua.

20. НП(С) БО 1 Звіт про фінансовий результат від 31.03.1999 №87 (Втратив чинність на підставі наказу Міністерства фінансів України №73 від 7.02.2013). - [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

21. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарський операцій суб'єктів підприємництва від 19.04. 2001 р. №86. - [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

22. Рахунок-фактура/Ліга: закон [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://search.ligazakon.ua.

23. Сук Л.К. Фінансовий облік: облік доходів / Л.К. Сук. - Київ: «Знання», 2010. - 265 с.

24. Товарно-транспортна накладна. Типова форма №1-ТН: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

25. 1С Бухгалтерія:8.2. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://v8.1 c.ru

26. Форма №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://grossbuh.com.ua.

27. Формування, розподіл і використання прибутку підприємства: конспект лекцій з курсу «Економіка підприємства». - Київ: «Знання», 2012. - 258 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Концептуальні основи організації обліку доходів та витрат. Формування й відображення в фінансовій звітності результатів діяльності підприємств. Порядок формування прибутку на підприємстві. Удосконалення організації обліку фінансових результатів.

  курсовая работа [143,4 K], добавлен 11.02.2011

 • Сутність і порядок формування фінансових результатів підприємства. Аналіз прибутку та рентабельності діяльності ВАТ "Полтавасортнасіннєовоч". Напрями вдосконалення обліку і звітності про фінансові результати. порядок використання прибутку на підприємстві.

  дипломная работа [684,2 K], добавлен 23.11.2011

 • Організація обліку доходів, формування та облік фінансових результатів господарської діяльності підприємства. Склад доходів підприємства. Облік та Звіт фінансових результатів. Доходи від звичайної діяльності. Методика відображення даних про доходи.

  курсовая работа [670,6 K], добавлен 05.02.2010

 • Обґрунтування шляхів вдосконалення обліку та аналізу фінансових результатів підприємства з метою підвищення ефективності управління ними. Дослідження економічної сутності прибутку, ефективності його використання та відображення у фінансовій звітності.

  дипломная работа [703,1 K], добавлен 24.07.2011

 • Економічна сутність аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, особливості їх формування. Аналіз рентабельності на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод". Основні заходи, спрямовані на зростання фінансових результатів діяльності підприємства.

  курсовая работа [677,3 K], добавлен 18.02.2014

 • Аналіз прибутку підприємства та резервів його збільшення, формування доходів і витрат, показників рентабельности. Оцінка динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ "Аутстаффінг Сервіс". Чинники підвищення прибутковості.

  дипломная работа [208,9 K], добавлен 12.02.2012

 • Теоретичні аспекти витрат підприємства, їх структура та класифікація. Фінансові результати діяльності підприємства та фактори, що на них впливають. Аналіз витрат та фінансових результатів, динаміки доходів. Проблеми управління витратами підприємств.

  курсовая работа [94,3 K], добавлен 08.02.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.