Основні показники фінансового стану підприємства та їх розрахунок на прикладі ДП ПАТ "Київхліб"

Асортимент продукції підприємства. Організаційна структура і управління комбінатом на прикладі ДП ПАТ "Київхліб" Булочно-кондитерський комбінат. Аналіз основних засобів, ресурсів та оплати праці, фінансових результатів та фінансового стану підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 06.06.2013
Размер файла 909,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДП ПАТ «Київхліб» «БКК»

1.1 Загальна характеристика ДП ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерський комбінат

1.2 Асортимент продукції підприємства

1.3 Організаційна структура і управління комбінатом

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП ПАТ «Київхліб» «БКК»

2.1 Аналіз основних засобів підприємства

2.2 Аналіз трудових ресурсів та оплати праці

2.3 Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Базою проведення практики є дочірнє підприємство ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерському комбінаті в місті Києві, на вул. Чорновола, 41, який здійснює свою економічну діяльність в галузі виробництва хліба та хлібобулочних виробів.

Відповідно до Статуту основними видами діяльності є : виробництво та реалізація хлібобулочних та кондитерських виробів.

Метою проходження практики є поглиблення і застосування на практиці знань, набутих в процесі навчання, а також набуття практичних навичок виконання облікових робіт.

Мета роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:

– охарактеризувати теоретичні аспекти аналізу основних техніко - економічних показників діяльності підприємства;

– дослідити основні показники фінансового стану підприємства та їх розрахунок;

Завдання практики є вивчення організаційної, виробничої і загальної структури, роль і функції окремих підрозділів підприємства, організацію виробничого процесу, організацію праці, фінанси підприємства.

Об'єктом дослідження під час практики є вивчення економічної стабільності, якості технологій та організації виробничого процесу на дочірньому підприємстві ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерському комбінаті.

Предмет дослідження практики - загальна господарська діяльність підприємства.

Місія - забезпечення споживачів смачними, корисними та безпечними хлібобулочними та кондитерськими виробами.

Аналіз діяльності підприємства проводився на основі наступних даних:

1. Форма 1 «Баланс»

2. Форма 2 «Звіт про фінансові результати»

3. Форма 3 «Звіт про рух грошових коштів»

4. Форма 4 «Звіт про власний капітал»

5. Форма 5 «Примітки до річної фінансової звітності»

6. Форма 1 - ПВ «Звіт з праці»

7. Форма 1 -П «Звіт з продукції підприємства»

8. Форма 1 - РС «Кількість працівників і оплачений робочий час, витрати на утримання робочої сили »

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДП ПАТ «Київхліб» «БКК»

1.1 Загальна характеристика ДП ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерський комбінат

Київський булочно-кондитерський комбінат, створений у 1976 р. на базі хлібозаводу №3, що знаходився на вул. Косіора (тепер вул. Чорновола), та хлібозаводу №8 на вул. Л.Толстого (тепер на вул. А.Гайдара), посідає провідні позиції на ринку кондитерських виробів. (pис. 2.1.)

Рис. 1.1 Торгова марка ДП ПАТ «Київхліб»«Булочно-кондитерського комбінату»

Спочатку хлібозавод №3 спеціалізувався на виготовленні формового хліба та хлібобулочних виробів. Згодом був збудований цех, де спочатку випікали печиво масових сортів, а потім було налагоджено виробництво здобних сухарів [43].

З розвитком технічного прогресу, індустріалізації хлібопекарської галузі змінювалось і підприємство. Замість тістомісильних машин з підкатними діжами на чотирьох лініях були встановлені тістоприготувальні агрегати безперервної дії ХТР, замінені тістоподільники.

У 60-х роках був уведений у дію чотириповерховий виробничий корпус з бараночним, картонажним, кондитерським цехами та складом безтарного зберігання борошна. Використання нових потужностей дозволило сконцентрувати і механізувати виробництво бубликів, сушок, тістечок, кексів, які до цього виготовляли вручну в невеликих пекарнях і цехах, розташованих у підвальних та напівпідвальних приміщеннях житлових будинків [44].

У 1975 р. був збудований картонажний цех, а на звільнених площах обладнаний цех виготовлення тістечок, де встановлено першу в Україні високомеханізовану лінію виготовлення тістечок "Еклер". Пізніше почала працювати ще одна механізована лінія для тістечок "Горіхово-фруктових". Від розробки рецептури і технології до технічного оснащення цієї лінії все було продумано, опрацьовано і зроблено колективом комбінату, який досягнув значних успіхів у зменшенні частки ручної праці [45].

У 90-ті роки було проведено реконструкцію кондитерського цеху, добудовано триповерховий виробничий корпус.

Останнім часом для зміцнення матеріально-технічної бази, нарощування виробничих потужностей та оновлення асортименту продукції встановлені дві печі малої потужності для випікання здобних, дієтичних, листкових виробів, кексів, східних солодощів; лінія виробництва печива; імпортна лінія глазурування тортів, тістечок, зефіру; обладнана дільниця для виготовлення зефіру та тортів на замовлення [46].

Цілі та завдання функціонування комбінату можна поділити на дві групи: економічні та соціальні. До економічних цілей належать: природна для підприємницьких структур - отримання прибутку та забезпечення його постійного приросту. До соціальних можна віднести забезпечення споживчих потреб населення, а саме у споживанні хлібобулочних виробів, споживанні кондитерської продукції, а також задоволення специфічної потреби у діабетичній та дієтичній продукції.

1.2 Асортимент продукції підприємства

продукція оплата праця фінансовий

Комбінат виробляє широкий асортимент хлібобулочних, здобних, кондитерських та дієтичних виробів - всього 300 найменувань. Це близько 200 найменувань хліба, булочних, здобних, листових виробів, сухарів, а також більше 100 найменувань кондитерських виробів - різноманітних тістечок, тортів, кексів та інших солодощів. Серед великої різноманітності асортиментних позицій БКК можна виділити такі основні:

1) Хлібобулочні вироби, що включають:

А. Хліб різноманітних видів, а саме: батон «Нива», дорожні батони, Паляниця столична, Хліб "Святошинський", Хліб бородянський, Хліб володимирський, Хліб гірчичний, , Хліб Ризький, Хліб родинний, Хліб Козацький заварний, Хліб Павлівський, Хліб орловський фірмовий, Хліб По-французькі, Хліб Петрівський, Хліб печерський, Хліб Сіверський, Хліб „Ніжний ” для тостів, Хліб «Гроно», Хліб «Цілюще зерно.

Б. Булочні вироби другого та вищого ґатунків.

2) Здобні вироби (здобні вироби,витушки, булки, рогалики, рулети, калачі, плетінки, плюшки, короваї, калачі та ін..)

3) Кондитерські вироби (торти, тістечка, кекси, печиво, пироги). рис.2.3

Щодоби підприємство виробляє до 100 різновидів хлібобулочної (загалом 30 т) і майже 150 одиниць борошняної та кондитерської (всього 7 т продукції).

«Соціальні» види хлібобулочної продукції, що реалізуються за регульованими цінами, що для підприємства є нерентабельними, призначені для масового споживання всіма прошарками населення, продукція ж Європейської та хліб Київської марок призначення для так званого преміум-сегменту споживачів з вищим рівнем доходів, які можуть собі дозволити споживати більш дорогу продукцію [44].

ДП ПАТ «Київхліб» «Булочно-кондитерський комбінат» розвивається та впроваджує нову продукцію у виробництві. Так з'явилися такі новинки в асортименті продукції, як: торт «Сакура», торт «Фундучок», торт «Віденський», торт «Захер». (рис. 2.4.)

1.3 Організаційна структура і управління комбінатом

Схематичне зображення організаційної структури управління булочно-кондитерським комбінатом подано на рис. 1.5

Організаційна структура управління комбінатом належить до лінійно-функціонального типу, який передбачає прийняття рішень, розподіл відповідальності та повноважень по вертикалі. Управління організоване за лінійною схемою, а функціональні підрозділи апарату управління (бухгалтерія, відділ економіки та виробництва, юридичний відділ і ін.) допомагають директору та лінійним керівникам вирішувати управлінські завдання [8].

Рис. 1.5. Структура управління булочно-кондитерським комбінатом

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП ПАТ «Київхліб» «БКК»

2.1 Аналіз основних засобів підприємства

Функціонування будь-якого підприємства потребує інвестування значної частки капіталу в довгострокові матеріальні активи, які фізично існують, виконують роль засобів праці, становлять основу виробничої потужності підприємства і називаються основними засобами.

Основні засоби - вартісна форма існування засобів праці, які тривалий час, не змінюючи при цьому своєї натуральної форми, багаторазово беруть участь у процесі виробництва, поступово спрацьовуються і частинами переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції.

З табл. 2.1 видно, у складі основних засобів на рахунку комбінату немає земельних ділянок (тому відсутні й витрати на їх поліпшення), робочої і продуктивної худоби, а також багаторічних насаджень.

На рис. 2.1. зображена структура основних засобів комбінату за останні 5 років у відносному співвідношенні.

Рис. 2.1. Структура основних засобів комбінату за 2007-2011 рр.,%

Таблиця 2.1

Динаміка структури основних засобів на ДП ПАТ «Київхліб» БКК за 2007-2011 рр.

Групи основних засобів

2007рік

2008рік

2009рік

2010рік

2011рік

Абсол. відхилення, тис. грн

Відносне відхилення, %

2011 до 2010

2011 до 2010

2011 до 2010

2011 до 2007

тис. грн

Пит.вага %

тис. грн

Пит.вага %

тис. грн

Пит.вага %

тис. грн

Пит.вага %

тис. грн

Пит.вага%

Земельні ділянки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0,00

Капіт-ні витрати на поліпшення земель

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0,00

Будинки, споруди та передав-ні пристрої

7604,6

64,95

7586,9

62,57

6435,90

58,7

11329

52,3

11168

51,5

-161

3563,4

-1,42

46,86

Машини та облад-ня

3523,3

30,09

3764,5

31,05

3663,10

33,4

8263

38,1

8440

38,9

177

4916,7

2,14

139,6

Трансп-ні засоби

178,30

1,52

316,90

2,61

362,20

3,4

621

2,86

594

2,74

-27

415,7

-4,35

233,2

Інструменти, прилади, інвентар

245,60

2,10

296,90

2,45

322,80

2,9

703

3,24

729

3,36

26

483,4

3,70

196,8

Робоча і продуктивна худоба

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

Багаторічні насадження

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

Інші основні засоби

156,00

1,33

159,80

1,32

178,50

1,6

768

3,5

762

3,5

-6

606

-0,78

388,46

РАЗОМ

11707,8

100

12125

100

10962,5

100

21684

100

21693

100

У 2007 році у структурі основних засобів будинки і споруди займали майже 65%, а на 2011 рік склали 51,5%, у грошовому еквіваленті ця різниця склала 3563,4 тис. грн. На другому місці - це машини та обладнання, їх частка за 5 років збільшилась майже на 9%. І їх вартість у 2011 році становила 8480 тис. грн, а у 2010 році - 8263 тис. грн (збільшилось на 2,14%).

Частка транспортних незначною мірою зросла, але максимальне значення мала у 2009 році - 362,2 тис. грн (3,4%). Збільшилась і частка наявних інструментів, приладів та інвентарю за 5 років до 3,36%. А частка інших основних засобів за 2010-2011 рр. не змінилась і складає 3,5%.

Аналізуючи склад основних засобів важливо дослідити їхній стан, моральний та фізичний знос (табл. 2.2)

Таблиця 2.2

Показники руху та технічного стану основних засобів ДП ПАТ «Київхліб» «Булочно-кондитерський комбінат»

Показник

Нормативне значення

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Відхилення абсолютне

2011 до

2007

2011 до

2010

1.Коефіцієнт зносу ОЗ

<0,5

0,43

0,38

0,39

0,53

0,58

0,15

0,05

2.Коефіцієнт придатності

>0,5

0,57

0,62

0,61

0,47

0,42

-0,15

-0,05

3.Коефіцієнт оновлення

>0,1

0,05

0,17

0,07

0,04

0,01

-0,04

-0,03

4.Коефіцієнт вибуття

>0,1

0,09

0,01

0,03

0,01

0,01

-0,08

0

З табл.2.2. видно, що з 2010 року коефіцієнт зносу став перевішувати нормативне значення, у 2011 році цей показник збільшився ще на 0,05% і складав 0,58%. Тобто, у 2011 році основні засоби на комбінаті були придатними до функціонування лише на 42%.

На рис. 2.2. можна прослідкувати співвідношення коефіцієнтів придатності та зносу за останні п'ять років. Червоним кольором позначено частка зношених основних засобів, зеленим - придатних. При чому у 2011 році спостерігається найкритичніша ситуація, адже, ОЗ зношені на 58%. А найкраща - у 2009 році, тоді коефіцієнт зносу складав 39%. Такий показник був за рахунок оновлення застарілого обладнання новим наприкінці 2008 року.

Рис. 2.2. Співвідношення коефіцієнтів придатності та зносуосновних засобів комбінату за 2007-2011 рр.

Економічна ефективність функціонування основних засобів є складовою частиною результату використання всіх виробничих ресурсів комбінату. Визначаючи економічну ефективність використання основних засобів, використовують систему натуральних і вартісних показників, а також співвідношення темпів зростання випуску продукції і темпів зростання обсягів основних засобів, фондоозброєності праці та її продуктивності та ін.

Розглянемо детальніше ці показники у табл. 2.3.

Аналізуючи обсяг виробництва за останні п'ять років, з першого боку здається, що відбулась позитивна тенденція, адже виручка збільшилась на 148,11, але це тільки номінально, реально - обсяги виробництва зменшились, люди зменшили у своєму повсякденному раціоні кількість вживаного хлібу. Збільшення виручки пов'язано з економічною кризою, інфляцією, яка потягнула за собою підвищення цін на сировину, матеріали, паливо, послуги.

Таблиця 2.3

Показники ефективності використання основних засобів ДП ПАТ «Київхліб» «Булочно-кондитерський комбінат»

Показник

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Відхилення, %

2011 до

2007

2011 до 2010

1. Обсяг виробництва в діючих цінах, тис.грн.

56 241,00

80 466,3

126 384

119 722,4

139 538,9

148,11

16,55

2.Середньорічна вартість ОЗ,тис.грн.

11 381,6

11 311,8

11 112,8

10 565,6

9 660,9

-15,12

-8,56

3. Чисельність працівників, чол.

734

746

730

717

699

-4,77

-2,51

4 Чистий дохід, тис. грн.

2 114,20

-1 462,9

-635

-208,0

-660,9

-131,26

217,74

5.Фондовіддача, грн./грн.

4,9

7,1

11,4

11,3

14,4

193,88

27,43

6.Фондомісткість грн./грн.

0,2

0,14

0,09

0,09

0,07

-65,00

-22,22

7.Фондоозбро-єність,
тис.грн./ чол.

15,5

15,2

15,2

14,7

13,8

-10,97

-6,12

8.Рентабельність ОЗ,%

0,19

-0,13

-0,06

-0,02

-0,07

-136,84

250,00

Середньорічна вартість основних засобів з 2007 року невпинно спадає, так за досліджуваний період вартість ОЗ зменшилась на 15,12%.

У період 2007-2011 рр. зменшилась і кількість працівників, майже на 5%. Це відбулось через впровадження більш автоматизованого обладнання (лінії по випіканню батону та хлібу «Білоруський»), а також через зменшення обсягів виробництва.

За останні п'ять років, тільки у 2007 році «Київхліб» БКК отримав прибутки(у розмірі 2114,2 тис. грн), у всі інші - збитки. Найбільшого краху комбінат відчув у 2008 році, коли розпочалась економічна криза.

Фондовіддача виражає [48] ефективність використання засобів праці, тобто показує, скільки виробляється готової продукції на одиницю основних виробничих фондів. Так у 2007 році цей показник дорівнював 4,9 грн/грн, а у 2011 році - 14,4%.

Фондомісткість характеризує вартість основних засобів, необхідну для випуску продукції на суму в 1 грн. Максимальне значення цей показник мав у 2007 році - 0,2 грн/грн, а у 2011 - 0,07 грн/грн.

Фондоозброєність показує вартість основних виробничих фондів, що припадає на одного працівника [50]. Цей показник зменшився за досліджуваний період на 10,97%. Так як на сьогоднішній день він дорівнює 13,8 тис. грн, а у 2007 році - 15,5 тис. грн.

Рентабельність основних засобів має від'ємне значення за рахунок того, що чистий прибуток мав від'ємне значення.

2.2 Аналіз трудових ресурсів та оплати праці

Трудові ресурси підприємства- персонал підприємства, який володіє певною освітою та кваліфікацією, бере участь у процесі виробництва шляхом взаємодії з основними засобами і матеріальними ресурсами, створюючи при цьому продукт, вартість, додаткову вартість [51].

Від ефективності використання трудових ресурсів у процесі виробництва багато вчому залежать показники обсягу виробництва продукції, її собівартість, якість. Тому аналізвикористання трудових ресурсів є важливим розділом системи комплексного економічногоаналізу діяльності підприємства

За допомогою аналізу чисельності і складу працівників підприємства визначається забезпеченість його трудовими ресурсами.

Структура трудових ресурсів комбінату доцільно розглядати за допомогою табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Структура трудових ресурсів БКК за 2007-2011 рр.

№ з/п

Наймену-вання показника

Фактичне значення, чол.

Абсолютне відхилення, чол

Відносне відхилення, %

2007 рік

2008рік

2009рік

2010 рік

2011 рік

2011 до 2010

2011 до 2007

2011 до 2010

2011 до 2007

1

Чисельність всього:

792

765

772

761

734

-27

-58

-3,55

-7,32

В т.ч. ПВП

734

713

724

717

699

-18

-35

-2,51

-4,77

Непромисловий персонал

58

52

48

44

35

-9

-23

-20,45

-39,66

2

Структура ПВП:

734

713

724

717

699

-18

-35

-2,51

-4,77

Робітники

626

604

613

602

583

-19

-43

-3,16

-6,87

ІТР всього:

108

109

111

115

116

1

8

0,87

7,41

з них: керівники

46

40

41

45

45

0

-1

0,00

-2,17

Професіонали, фахівці

62

69

70

70

71

1

9

1,43

14,52

З даних табл.2.4, видно, загальна чисельність працівників змінювалась кожного року у період 2007-2011 рр., у 2011 році цей показник склав 734 працівників. По відношенню до 2010 року кількість осіб зменшилась на 27 чол. (3,55 %), а за п'ять років - кількість працівників «Київхліб» БКК зменшилась на 58 чол. (7,32%).

Структура працівників комбінату складається з промислово-виробничого персоналу та непромислового персоналу. Детально це зображено на рис. 2.3.

Рис. 2.3 Структура трудових ресурсів «Київхліб» БКК у 2007-2011 рр.

Розглянувши рис. 2.3 наглядно видно як саме змінювалась кількість працівників у досліджуваний період на БКК. В загальній структурі працівників промислово-виробничий персонал (виділений жовтим кольором) складає в середньому 93% , все інше (7%) - непромисловий персонал (позначений зеленим кольором).

Так як весь час (за виключенням 2008 року) спостерігається негативна тенденція щодо зміни кількості працівників на комбінаті, то необхідно провести аналіз руху трудових ресурсів на підприємстві (табл. 2.5).

Важливим об'єктом аналізу є рух робочої сили. Передумовою зростання продуктивності праці а ефективності виробництва є стабільність складу персоналу. На основі табл. 2.5 побудовано рис. 2.4, у якому зображено графік коливань прийнятих та звільнених працівників у 2007-2011 рр.,

За допомогою графіку чітко видно, що кількість працівників, які вибули за весь досліджуваний період завжди перевищувала кількість прийнятих на роботу, саме тому середньоспискова чисельність працівників весь час зменшується.

Таблиця 2.5

Показники руху трудових ресурсів на «Київхліб» БКК у 2007-2011 рр.

Найменування показника

Фактичне значення

Абсвідх-ня, чол.

Відносне відх-ня, %

п/п

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2011 до 2010

2011 до 2007

2011 до 2010

2011 до 2007

1

Середньооблікова чисельність робітників

626

604

613

761

734

-27

108

-3,55

17,25

2

Середньоспискова чисельність працівників

894

856

850

831

803

-28

-91

-3,37

-10,18

3

Прийнято за рік, чол.

78

133

70

122

112

-10

34

-8,20

43,59

4

Вибуло за рік - всього

116

139

89

150

149

-1

33

-0,67

28,45

За власним бажанням

70

82

45

86

66

-20

-4

-23,26

-5,71

З причин скорочення штатів

0

0

7

0

4

4

4

-

-

З інших причин

46

57

37

64

79

15

33

23,44

71,74

5

Облікова кількість працівників на кінець року

856

850

831

803

766

-37

-90

-4,61

-10,51

6

Коефіцієнт обороту по прийому, %

8,72

15,5

8,24

14,68

13,95

-0,73

5,23

-

-

7

Коефіцієнт обороту по вибуттю, %

12,98

16,2

10,47

18,05

18,56

0,51

5,58

-

-

8

Коефіцієнт плинності кадрів, %

7,83

9,58

5,29

10,35

8,22

-2,13

0,39

-

-

Рис. 2.4. Графік коливань прийнятих та звільнених працівників у 2007-2011 рр.

Найбільша кількість вибулих за досліджуваний період спостерігається у 2010-2011 рр. (150 та 149 чол. відповідно). А у 2009 році спостерігалась найменша кількість вибулих (89 чол.) та прийнятих (70 чол.).

Зміну чисельності працюючих, пов'язану з їх прийомом і звільненням, характеризує показник обороту робочої сили.

Для характеристики руху робочої сили розраховують та аналізують динаміку наступних показників:

Коефіцієнт обороту з прийому на 2011 рік склав 13,95%, по відношенню до 2010 року цей показник зменшився на 0,73%, а за весь досліджуваний період збільшився на 5,23%, так як у 2007 році він складав 8,72%. Цей коефіцієнт показує прагнення та бажання кваліфікованих робітників влаштовувати та працювати на БКК.

Коефіцієнт обороту з вибуття (звільнення) у 2011 році дорівнював 18,56%, тобто це на 0,51 % більше ніж у 2010 році.

Для підприємства найкраще, коли показник з вибуття мінімальний, це означає, що працівники цінують свою роботу, задоволені усіма умовами праці, і бажають працювати на комбінат якомога довше. Чим менший цей показник, тим краще, адже тоді БКК не втрачає високо кваліфікованих працівників.

Коефіцієнт плинності зменшився у 2011 році до позначки 8,22% порівняно з 2010 роком (10,35%). Найменше значення показника плинності кадрів спостерігалось у 2009 році.

Вважається, що чим менший показник плинності, тим краща організована робота на «Київхліб» БКК, робочий колектив повністю сформований, усі мають найкращі навики щодо виконання своїх робочих обов'язків та повністю задоволені роботою. Цей показник збільшує авторитет підприємства серед потенційних спеціалістів.

Високі значення коефіцієнтів плинності кадрів та обороту по вибуттю свідчать про необхідність подальшого проведення заходів щодо покращення умов праці та її оплати.

Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин одним робітником за певний період часу, що аналізується, а також за ступенем використання фонду робочого часу.

Аналіз використання робочого часу проводиться за даними статистичної звітності (форма 3-ПВ «Звіт про використання робочого часу»), балансу робочого часу та оперативного табельного обліку.

Проведемо аналіз балансу робочого часу на підставі даних табл. 2.6

Таблиця 2.6

Баланс робочого часу

Найменування показника

Фактичне значення

Абсол-не відхилення

Відносне відхил-ня, %

2007

2008

2009

2010

2011

2011 до 2010

2011 до 2007

2011 до 2010

2011 до 2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Календарний фонд робочого часу (л/дні):

289 284

280 121

282 045

277 672

286 964

9 292

-2 320

3,35

-0,80

2. Неробочі дні (святкові, вихідні), (л/дні)

78 325

72 253

79 057

73 408

73 591

183

-4 734

0,25

-6,04

3. Невикор-й час - всьог, (л/дні):

40 019

35 430

36 267

34 759

47 577

12 818

7 558

36,88

18,89

4. Корисний ФРЧ, (л/дні)

170 940

172 438

166 721

169 505

165 796

-3 709

-5 144

-2,19

-3,01

5. ФРЧ, (л/год), всього:

1 621 839

1 610 460

1 562 077

1 580 306

1 505 732

-74 574

-116 107

-4,72

-7,16

6. Відпрац-но, (л/год), всього:

1 364 727

1 383 415

1 333 003

1 360 895

1 330 529

-30 366

-34 198

-2,23

-2,51

Невикор-й час всього, (л/год):

257 112

227 045

229 074

219 411

175 203

-44 208

-81 909

-20,15

-31,86

Щорічні відпустки, (л/год):

131 004

120 732

125 277

125 631

109 900

-15 731

-21 104

-12,52

-16,11

Відпустки з дозволу адміністрації, (л/год):

4 220

4 003

17 067

11 511

12 008

497

7 788

4,32

184,6

Відпустки матерям 2х дітей, (л/год):

4 465

3 643

3 282

4 590

3 471

-1 119

-994

-24,38

-22,26

Відпустки навчальні, (л/год):

14 497

10 180

1 936

2 998

571

-2 427

-13 926

-80,95

-96,06

Тимчасова непрацездатність, (л/год):

99 640

85 800

76 368

72 384

46 568

-25 816

-53 072

-35,67

-53,26

Передбачені законодавством(л/год):

288

256

336

272

48

-224

-240

-82,35

-83,33

Неявки з дозволу адміністрації, (л/год):

2 998

2 431

4 808

2 025

2 637

612

-361

30,22

-12,04

Прогули, (л/год):

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.Корисний ФРЧ на одного працюючого, (л/год):

1 723

1 808

1 727

1 788

1 813

25

90

1,40

5,22

8. ФРЧ за який нарахована з/п штатним працівникам, (л/год), всього

1 514 981

1 518 226

1 463 834

1 494 386

1 444 519

-49 867

-70 462

-3,34

-4,65

9.Середня тривалість робочого дня, (л/год):

7,98

7,98

7,99

7,99

7,99

0

0

0,00

0,13

За даними табл. 2.6 можна зробити висновок, що у 2011 році календарний фонд робочого часу склав 286 964 л/дні, а це на 3,35% більше, ніж у 2010р (277 672 л/дні), а порівняно з 2007 роком - зменшився на 0,8%.

Календарний фонд робочого часу складається з корисного ФРЧ, невикористаного часу та неробочих днів (світкові та вихідні дні). Розглянемо табл.2.7, щоб прослідкувати тенденцію зміни структури календарного фонду робочого часу.

Таблиця 2.7

Структура календарного фонду робочого часу у 2007-2011 рр. у відносному співвідношенні

Найменування показника

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Неробочі дні ( святкові, вихідні), л/дні

27,1%

25,8%

28,0%

26,4%

25,6%

Невикористаний час, л/дні

13,8%

12,6%

12,9%

12,5%

16,6%

Корисний фонд робочого часу, л/дні

59,1%

61,6%

59,1%

61,0%

57,8%

Календарний фонд робочого часу, всього:

100%

100%

100%

100%

100%

За 2007-2011 рр. структура календарного фонду залишилась майже не змінною, корисний фонд робочого часу мав максимальне значення у 2008 році - 61,6%, мінімальне у 2011 році (57,8).

За даними табл. 2.7 складемо графік корисного фонду робочого часу на одного працюючого у період 2007-2011 рр. рис. 2.5

З графіку видно, що максимальне значення корисного ФРЧ на одного працюючого було зафіксовано у 2011 році, що на 25 л/години більше за попередній рік, і на л/години за 2004 рік.

Рис. 2.5.Корисний фонд робочого часу на одного працюючого, (людино/годин)

Середня тривалість робочого дня працівника не змінилась з 2009 року, і на сьогодні складає 7,99 л/годин на день.

Оплата праці - це будь-який заробіток, обчислений, як правило, в грошовому виразі, який за трудовим договором власник абоуповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу абонадані послуги.

Щоб дати оцінку праці та заробітної плати на ДП ПАТ «Київхліб» БКК необхідно розрахувати такі показники ( табл.2.8)

Таблиця 2.8

Продуктивність праці і середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого на «Київхліб» БКК

Показники

2007

Рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011

рік

Абсолютне відхилення,

Відносне відхилення, %

2011 до 2010

2011 до 2007

2011 до 2010

2011 до 2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Обсяг продукції в діючих цінах, тис. грн

69 796

91 437

104 376

119 722

139 539

19 816,5

69 743,2

16,55

99,9

2.Обсяг продукції в порівнянних цінах, тис. грн

68 651

100 919

98637

132 074

130 811

-1 262,8

62 160,3

-0,96

90,6

3.Середньо-облікова чисельність ПВП, чол

734

713

724

717

699

-18,00

-35,00

-2,51

-4,8

4.Продуктив-ність праці:

В діючих цінах, грн

95 090

128 243

144 165

166 977

199 626

32 649

104 536

19,55

109,9

В порівня-нних цінах, грн

93 530

141 542

136 240

184 204

187 140

2 936

93 610

1,59

100,1

5.Середньо-місячна заробітна плата ПВП, грн

2 053,8

2 863,3

3 044,9

3 324,4

3 633,7

309,34

1 579,89

9,31

76,9

Користуючись даними табл. 2.8 ми склали графік (рис. 2.6), у якому прослідкували тенденцію середньої середньомісячної заробітної плати промислово-виробничого персоналу та порівняли її з мінімальною заробітною платою по Україні на тор період.

Рис. 2.6.Середньомісячна заробітна плата промислово-виробничого персоналу у 2007-2011 рр., грн.

З рис.2.6. видно, що середня з/п працівників по «Київхліб» БКК значно вища за мінімальну заробітну плату по Україні, але якщо порівняти їх співвідношення, то виходить, що у 2007 році це співвідношення складало 4,89, у 2008 - 5,56, а потім починає спадати. У 2011 році цей показник має найменше значення - 3,86.

Це означає, що хоч номінальна вартість середньої заробітної плати по БКК зростає, але реально це не підтверджується.

Розглянемо у табл. 2.9 загальну ситуацію, фонд заробітної плати по всьому підприємству.

Таблиця 2.9

Використання коштів на оплату праці

ДП ПАТ «Київхліб» БКК у 2007-2011рр.

№ н/п

Показник

2007

рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Абсолютне відхилення

Відносне відх-ня, %

2011 до 2010

2011 до 2007

2011 до 2010

2011 до 2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Фонд заробітної плати, тис. грн,

19 461,3

26 119,4

28 120,5

30 194,7

31 901,9

1 707,2

12 440,6

5,65

63,92

В т.ч. ПВП

18 109,4

24 525,2

26 491,7

28 625,8

30 550,5

1 924,7

12 441,1

6,72

68,70

Із них: робітники

14 089

19 504,1

20 979

22 347,9

23 610,3

1 262,4

9 521,3

5,65

67,58

ІТР

4 020,4

5 021,1

5 512,7

6 277,9

6 940,2

662,3

2 919,8

10,55

72,62

Непромисловий персонал

1 351,9

1 594,2

1 628,8

1 568,9

1 351,4

-217,5

-0,5

-13,86

-0,04

2

Фонд основної заробітної плати, тис грн:

8 631,3

11 353,1

12 715,6

13 550,2

15 055,3

1 505,1

6 424

11,11

74,43

В т.ч. ПВП

7 959,5

10 568,4

11 874

12 739,2

14 281,6

1 542,4

6 322,1

12,11

79,43

Із них: робітники

5 895

7 998

8 928,6

9 414,8

10 257

842,2

4362

8,95

73,99

ІТР

2 064,5

2 570,4

2 945,4

3 324,4

4 024,6

700,2

1 960,1

21,06

94,94

Непромисловий персонал

671,8

784,7

841,6

811

773,7

-37,3

101,9

-4,60

15,17

3

Фонд додаткової заробітної плати, тис.грн

9 334,8

12 960,3

13 193,3

14 831,4

15 886,7

1 055,3

6 551,9

7,12

70,19

В т.ч. ПВП

8 750,2

12 251,4

12 517,5

14 164,9

15 336,9

1 172

6 586,7

8,27

75,27

Із них: робітники

7 198,2

10 244,7

10 472,5

11 406

12 614,2

1 208,2

5 416

10,59

75,24

ІТР

1 552

2 006,7

2 045

2 559,1

2 722,7

163,6

1 170,7

6,39

75,43

Непромисловий персонал

584,6

708,9

675,8

666,5

549,8

-116,7

-34,8

-17,51

-5,95

4

Ін.заохочуваль-ні та компенсаційні виплати, тис грн:

1 495,2

1 806

2 211,6

1 813,1

959,9

-853,2

-535,3

-47,06

-35,80

В т.ч. ПВП

1 399,7

1 705,4

2 100,2

1 721,7

932

-789,7

-467,7

-45,87

-33,41

Із них: робітники

995,8

1 261,4

1 577,9

1 327,3

739,1

-588,2

-256,7

-44,32

-25,78

ІТР

403,9

444

522,3

394,4

192,9

-201,5

-211

-51,09

-52,24

Непромисловий персонал

95,5

100,6

111,4

91,4

27,9

-63,5

-67,6

-69,47

-70,79

5

Середня заробітна плата працівників, грн, всього:

2 038,83

2 832,46

3 022,12

3 294,33

3 609,2

3 14,87

1 570,37

9,56

77,02

В т.ч. ПВП

2 053,81

2 863,31

3 044,92

3 324,36

3 633,7

309,34

1 579,89

9,31

76,92

Із них: робітники

1 872,95

2 687,28

2 846,87

3 090,38

3 372,17

281,79

1 499,22

9,12

80,05

ІТР

3 102,16

3 838,76

4 138,66

4 549,2

4 948,13

398,93

1 845,97

8,77

59,51

Непромисловий персонал

1 849,14

2 409,46

2 678,13

2 804,92

3 119,76

314,84

1 270,62

11,22

68,71

За даними таблиці 2.9 видно, що фонд заробітної плати у 2011 році склав 31901,9 тис грн, а це на 1707,2 тис грн більше ніж у 2010 році (збільшилось на 5,65%), а порівняно з 2007 роком - на 12440,6 тис грн, більше ніж на половину, таке стрімке збільшення пов'язане з економічною кризою, яка припала саме на досліджуваний період.

Фонд заробітної плати складається з фонду основної, додаткової з/п та інших заохочувальних та компенсаційних витрат, на рис. 2.7 зображено структуру фонду заробітної плати «Київхліб» БКК за 2007-2011 рр. у відносному співвідношенні.

Рис. 2.7. Структура фонду заробітної плати«Київхліб» БКК за 2007-2011 рр., (%)

У 2011 році фонд додаткової з/п склав 50% від загального фонду з/п, при чому фонд основної заробітної плати склав 47%, Найменша різниця між цими фондами спостерігалась у 2009 році - 2%.

Економічний аналіз трудових відносин «Київхліб» БКК потребує більшої уваги, оскільки робоча сила має вартісну оцінку, а отже, є конкурентною на ринку праці, що досліджує межі аналітичних досліджень. Крім того, в умовах так званої «нової» або постіндустріальної економіки ключовим ресурсом економічного розвитку як окремого суб'єкта господарювання є інтелектуально-освітянський потенціал.

2.3 Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

У величині фінансових результатів безпосередньо віддзеркалюються усі аспекти діяльності суб'єкта господарювання: технологія й організація виробництва, система внутрішнього та зовнішнього контролю та інші особливості діяльності. Саме фінансові результати є основою збільшення економічного потенціалу «Київхліб» БКК.

Фінансові результати діяльності підприємства відображаються у значній кількості показників, що створює методичні труднощі при систематичному аналізі. Крім того, наявність такої кількості показників ускладнює вибір кожним учасником господарської діяльності тих з них, які найбільше задовольняють його потреби в інформації щодо реального стану підприємства.

Аналіз даних табл. 2.10розкриває повну картину щодо діяльності «Київхліб» БКК за останні п'ять років.

Таблиця 2.10

Динаміка показників фінансових результатів діяльності, тис. грн

Показник

фактичне значення

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення %

2007

рік

2008

рік

2009

рік

2010 рік

2011 рік

2011 до 2010

2011 до 2007

2011 до 2010

2011 до 2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Дохід від реалізації продукції

92 665,9

120 100,6

173 187,3

185 467,4

223 740

38 272,6

131 074,1

20,64

141,5

Податок на додану вартість

15 444,3

20 016,8

22 225,6

25 122,2

29 968,8

4 846,6

14 524,5

19,29

94,04

Чистий дохід від реалізації продукції

77 221,6

100 083,8

150 961,7

160 345,2

190 931,3

30 586,1

113 709,7

19,08

147,2

Собів-сть реалізованої продукції

60 450,3

80 466,3

126 384,6

134 164,2

151 105,8

16 941,6

90 655,5

12,63

149,9

Валовий прибуток

16 772,3

19 617,5

24 576,9

26 181

35 135

8 954

18 362,7

34,20

109,4

Інші операційні доходи

494,4

712,5

265,8

294

1750,4

1456,4

1256

495,4

254,1

Адміністративні витрати

5 047,2

6 023,8

6 762

6 537,4

9 057,7

2 520,3

4 010,5

38,55

79,46

Витрати на збут

9 131,2

12 785,5

15 807,1

17 083,2

23 211,8

6 128,6

14 080,6

35,88

154,2

Інші операційні витрати

1 602,6

2 076,2

2 063,5

2 053,1

3 662,3

1 609,2

2 059,7

78,38

128,5

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

1 484,7

-555,5

210,1

801,3

953,6

152,3

-531,1

19,01

-35,8

дохід від участі в капіталі

0

0

0

0

0

0

0

-

-

інші фінансові доходи

0,1

0,3

15,6

0

0

0

-0,1

-

-100,

Інші доходи

2 599,3

3

0,6

0,9

0,1

-0,8

-2 599,2

-88,9

-100,

Фінансові витрати

141

676,5

831,2

810,6

660,2

-150,4

519,2

-18,6

368,2

Витрати від участі в капіталі

0

0

0

0

0

0

0

-

-

Інші витрати

950,8

2

0

0,4

41,5

41,1

-909,3

1027

-95,6

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

2 992,3

-1230,7

-604,9

-8,8

252

260,8

-2 740,3

-2964

-91,6

Чистий прибуток (збиток)

2 114,2

-1 462,9

-635

-208

-660,9

-452,9

-2 775,1

217,7

-131,

За 2007-2011 рр. дохід від реалізації продукції збільшився на 141,5%, але не за рахунок нарощування обсягів виробництва продукції, а через підвищення відпускної ціни. Це зумовлено економічною кризою, що потягнула за собою інфляцію. Також це можна прослідкувати й у подорожчанні собівартості продукції на 149,9 % за п'ять років. А це означає, що витрати на продукцію зростають швидше, ніж виручка, а це негативна тенденція.

Чистий прибуток мав позитивне значення тільки у2007 році - 2 114,2 тис грн, а у 2008 році спостерігалась найкризовіша ситуація - «Київхліб» БКК отримало збитки у сумі 1 462,9 тис. грн, потім збитки падали, у 2010 році вони склали 208 тис грн.

Проаналізувавши динаміку фінансових результатів необхідно провести аналіз структури доходів і витрат, адже у ході їх порівняння й визначаються фінансові результати. Аналіз структури та динаміки доходів і витрат свідчить про доцільність здійснення витрат у порівнянні з отриманими доходами.

У табл. 2.11зазначена динаміка структури доходів ДП ПАТ «Київхліб» БКК за 2007-2011 рр.

З таблиці видно, що головну роль у структурі доходів займає чистий дохід від реалізації продукції, у середньому він складає 99,56%, а решту - 0,44% приносять інші операційні та фінансові доходи, доходу від участі в капіталі та надзвичайних доходів за досліджуваний період не передбачалось.

У 2011 році виручка збільшилась по відношенню до 2010 року на 20,64%, а інші операційні доходи збільшились з 294,0 тис. грн (2010р) до 1 750,4 тис. грн (2011р).

Інші фінансові доходи мали максимальний показник у 2009 році і становили 15,6 тис грн.

Аналіз даних про доходи «Київхліб» БКК за 2007-2011 рр. свідчить про стабільну структуру за останні п'ять років.

У табл. 2.12 наведена динаміка структури витрат ДП ПАТ «Київхліб» БКК за 2007-2011 рр. За даними таблиці можна зробити висновок, що до основних витрат комбінату відноситься собівартість продукції, в середньому вона складає 68,84% від загальної суми витрат. При чому у 2007 році цей показник був максимальний і складав 72,14%, а мінімальне у 2007 році - 65,55%. На 2011 рік собівартість складала 69,12% усіх витрат.

Податок на додану вартість займає в середньому 14,57% від загальних витрат, втрати на збут - 9,82%, адміністративні витрати - 4,37.

Якщо порівнювати зміну структури витрат за 2010-2011 рр., то вона майже не змінилась, незначно зросла частка витрат на збут на 1,43 пункти, а частка витрат на собівартість продукції зменшилась на 3,03 пункти.

Відбулись незначні структурні зрушення з 2007 по 2011 рр. За п'ять років збільшилась питома вага собівартості продукції на 4,57 пункти, через подорожчання сировини. На 0,87 пункти збільшились витрати на збут, за рахунок подорожчання пального. Але нижчими стали адміністративні витрати (зменшились на 1,25 пункти). Також зменшились частка витрат податку на додану вартість на 2,7 пункти.

Результати діяльності характеризуються не лише абсолютними показниками прибутку або збитку. Суб'єкти господарювання, які зацікавлені у віддачі від корисних ресурсів і вкладеного капіталу, аналізують співвідношення отриманого ефекту з понесеними витратами (використаними ресурсами). Для цього розраховують відносні показники ефективності, а саме рентабельність (табл. 2.13). Дослідження показників рентабельності дає змогу комплексно оцінити ефективність господарської діяльності підприємства.

Проаналізувавши табл. 2.13 можна зробити висновки, що найкращі показники рентабельності спостерігались у 2007 році, це за рахунок того, що тільки у тому році з усіх досліджених років комбінат отримав прибутки, в інших - були тільки збитки.

Тому порівнюючи 2011 рік з 2007 роком звісно всі показники будуть мати зміни у негативний бік. Але якщо порівнювати 2011 рік з 2010, то 2011 рік має позитивніші значення розрахованих показників.

За 2011 рік зросла рентабельність продукції до 23,25%, рентабельність класного капіталу збільшилась на 2,58 пункти, і склала у 2011 році - 2,49%. Це означає, що 2,49 грн прибутку припадає на 1 грн власного капіталу. На 2,07 пункти зросла валова рентабельність продажу, і склала 18,4, що означає, що 18,4 грн отримується у вигляді валового прибутку з 1 грн доходу від продажу продукції.

Але деякі показники рентабельності мають негативний розвиток. Так рентабельність доходу від операційної діяльності зменшилась, але незначною мірою - на 0,004%. Також знизилась рентабельність підприємства на 1,09%, яка показує величину чистого прибутку, яка припадає на 1 грн активів, а так як у 2011 році чистий прибуток був від'ємний, тобто комбінат поніс збитків, тому цей показник також від'ємний.

Таблиця 2.11

Динаміка структури доходів ДП ПАТ "Київхліб" БКК за 2007-2011 рр.

Показ-ники

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

відхилення 2011 до 2010

відхилення 2011 до 2007

сума, тис. грн

пит. вага %

сума, тис. грн

пит. вага, %

сума,тис. грн

пит. вага %

сума, тис. грн

пит. ваг, %

сума, тис. грн

пит. вага %

абсол, тис. грн

відно-сне, %

пунк-в струк-ри

абсол, тис. грн

відно-сне, %

пунк-в струк-ри

Чистий дохід від реалізації продукції

92 665,90

99,47

120 100,6

99,41

173 187,3

99,84

185 467,4

99,84

223 740,0

99,22

38 272,6

20,64

-0,62

131 074,1

141,45

-0,25

Інші операційні доходи

494,40

0,53

712,50

0,59

265,80

0,15

294,00

0,16

1 750,40

0,78

1 456,4

495,4

0,62

1 256,00

254,05

0,25

Дохід від участі в капіталі

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

Інші фінансові доходи

0,10

0,0001

0,30

0,0002

15,60

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-0,10

-100,0

0,00

Надзв. доходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

Разом

93 160,4

100,00

120 813,4

100,00

173 468,7

100

185 761,4

100,0

225 490,4

100,0

Таблиця 2.12

Динаміка структури витрат ДП ПАТ "Київхліб" БКК за 2007-2011 рр.

Показники

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

відхилення 2011 до 2010

відхилення 2011 до 2007

сума, тис. грн

пит. вага %

сума, тис. грн

пит. вага, %

сума,тис. грн

пит. вага %

сума, тис. грн

пит. ваг, %

сума, тис. грн

пит. вага %

абсол, тис. грн

відно-сне, %

пунк-в струк-ри

абсол,тис. грн

відно-сне, %

пунк-в струк-ри

Податок на додану вартість

15 444,3

16,49

20 016,8

16,37

22 225,6

12,77

25 122,20

13,51

29 968,8

13,71

4 846,60

19,29

0,20

14 524,50

94,04

-2,78

Собівартість реалізованої продукції

60 450,3

64,55

80 466,3

65,81

126 384,6

72,59

134 164,2

72,14

151 105,8

69,12

16 941,6

12,63

-3,03

90 655,50

149,97

4,57

Адм-ні витрати

5 047,2

5,39

6 023,8

4,93

6 762,0

3,88

6 537,40

3,52

9 057,70

4,14

2 520,30

38,55

0,63

4 010,50

79,46

-1,25

Витрати на збут

9 131,2

9,75

12 785,5

10,46

15 807,1

9,08

17 083,20

9,19

23 211,80

10,62

6 128,60

35,88

1,43

14 080,60

154,20

0,87

Інші операційні витрати

1 602,6

1,71

2 076,2

1,70

2 063,50

1,19

2 053,10

1,10

3 662,30

1,68

1 609,20

78,38

0,57

2 059,70

128,52

-0,04

Фінансові витрати

141,0

0,15

676,5

0,55

831,20

0,48

810,60

0,44

660,20

0,30

-150,40

-18,55

-0,13

519,20

368,23

0,15

Втрати від участі в капіталі

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

Інші витрати

950,8

1,02

2,00

0,002

0,00

0,00

0,40

0,0002

41,50

0,02

41,10

10275

0,02

-909,30

-95,64

-1,00

Податок на прибуток

878,1

0,94

232,2

0,19

30,10

0,02

199,20

0,11

912,90

0,42

713,7

358,28

0,31

34,80

3,96

-0,52

Надзвичайні втрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

Разом

93 645,5

100,0

122 279,3

100,0

174 104,1

100,0

185 970,3

100,0

218 621,0

100,0

Таблиця 2.13

Динаміка відносних показників ефективності діяльності

«Київхліб» БКК за 2007-2011 рр., %

№ п/п

Показник

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Абсолютне відхилення

2011 до 2010

2011 до 2007

1.

Рентабельність продукції

27,7

24,38

19,45

19,51

23,25

3,74

-4,45

2.

Рентабельність операційної діяльності

1,96

-0,56

0,14

0,5

0,51

0,01

-1,45

3.

Рентабельність звичайної діяльності

3,93

-1,21

-0,4

-0,006

0,13

0,136

-3,8

4.

Рентабельність підприємства

10,42

-4,98

-2,16

-0,51

-1,6

-1,09

-12,02

5.

Рентабельність власного капіталу

22,99

-10,96

-5,39

-0,085

2,43

2,52

-20,56

6.

Рентабельність залученого капіталу

45,9

-7,28

-3,58

-0,03

0,86

0,89

-45,04

7.

Рентабельність необоротних активів (фондорентабельність)

26,29

-10,98

-5,39

-0,09

2,49

2,58

-23,8

8.

Рентабельність оборотних активів

34,05

-6,81

-3,35

-0,03

0,82

0,85

-33,23

9.

Валова рентабельність продажу

21,72

19,6

16,28

16,33

18,4

2,07

-3,32

10.

Чиста рентабельність продажу

2,74

-1,46

-0,42

-0,13

-0,35

-0,22

-3,09

11.

Рентабельність доходу від операційної діяльності

1,99

-0,56

0,14

0,499

0,495

-0,004

-1,50

Однією із основних характеристик фінансового стану підприємства є стабільність його діяльності з позиції довгострокової перспективи.

Під фінансовою стійкістю підприємства розуміють його платоспроможність в часі з дотриманням умови фінансової рівноваги між власними і залученими джерелами. Фінансова стійкість підприємства передбачає, що ресурси, вкладені у підприємницьку діяльність, повинні окупитися за рахунок грошових надходжень, а отриманий прибуток забезпечувати фінансування та незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування.

Комплексна оцінка фінансової стійкості комбінату проводиться шляхом розрахунку відносних показників, які зазначені у табл. 2.14

Таблиця 2.14

Показники оцінки фінансової стійкості ДП ПАТ "Київхліб" БКК у 2007-2011 рр.

Показники

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Відхилення

Оцінка показника

2011 до 2010

2011 до 2007

Норм. знач-ня

За динамікою

Коефіцієнт автономії (концентрації власного капіталу)

0,64

0,42

0,35

0,3

0,22

-0,08

-0,42

>0,5

збільшення

Коефіцієнт фінансової залежності

1,56

2,4

2,84

3,33

4,62

1,29

3,06

<2,0

зменшення

Коефіцієнт залучених джерел в необоротних активах

0,01

0,03

0,28

0,005

0

-0,005

-0,01

<0,1

зменшення

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

0,01

0,03

0,22

0,0045

0

-0,005

-0,01

<0,5

зменшення

Коефіцієнт забезпечення власними коштами

0,19

0,01

-0,01

0,006

0,01

0,004

-0,18

>0,1

збільшення

Коефіцієнт довгострокових зобов'язань

0,02

0,03

0,17

0,002

0

-0,002

-0,02

<0,2

за планом

Коефіцієнт поточних зобов'язань

0,98

0,97

0,83

0,998

1

0,002

0,02

>0,5

збільшення

Якщо у табл. 2.14 окремо розглядати 2007 рік, то усі показники задовольняють нормативні значення. З 2008 по 2011 рік коефіцієнт автономії не задовольняє нормативні значення, тобто характеризує недостатню вагу власного капіталу в загальній сумі балансу.

Коефіцієнт фінансової залежності у 2011 році склав 4,62, що вдвічі перевищує бажаний норматив, тобто свідчить про надмірне збільшення питомої ваги залучених коштів у фінансуванні комбінату.

Коефіцієнт забезпечення власники коштами у 2011 році склав 0,01 (при нормі 0,1). Він показує, яка частина оборотних активів забезпечується власними джерелами фінансування.

Але деякі показники, мають позитивні значення. А саме: коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, тобто у комбінату на рахунку оптимальна кількість довгострокових кредитів.

Оборотні кошти є більш мобільні порівняно з основними засобами. За умов звичайної господарської діяльності вони безперервно здійснюють кругообіг, знаходячись на стадії виробництва, то у сфері обігу, змінюючи при цьому свою форму у відносно короткий строк.

Оборотні кошти Булочно-кондитерського комбінату неоднорідні за своїм складом, зокрема серед них можуть бути матеріальні елемент (наприклад, запаси сировини. Матеріалів), які в подальшому становитимуть матеріальну основу виготовленої продукції або будуть спожиті в процесі виробництва, але в речовій формі не увійдуть у створений продукт (наприклад, запас пального); грошові кошти (готівка в касі підприємства або кошти на банківських рахунках) і зовсім невідчутні активи (дебіторська заборгованість) [55].

Тому у табл. 2.15. розглянемо аналіз структури використання оборотних коштів на ДП ПАТ «Київхліб» БКК за 2007-2011 рр.

Таблиця 2.15

Аналіз структури використання оборотних коштів на ДП ПАТ «Київхліб» БКК за 2007-2011 рр.

Показник

Середньорічна вартість активів за період, тис. грн.

Відхилення

2007 рік

Пит. вага, %

2008 рік

Пит. вага, %

2009

рік

Пит. вага, %

2010 рік

Пит. вага, %

2011 рік

Пит. вага, %

абс-не, тис грн

пунктів структури

абс-не, тис грн

пунктів структури

2011 до 2010

2011 до 2007

Виробничі запаси

2 824

32,1

2 975

23,66

3 782,8

20,95

5 239,5

23,39

5 735,5

18,74

496

-4,65

2 911,5

-13,39

Готова продукція

167

1,90

300,5

2,39

378,65

2,10

428

1,9

447

1,47

19

-0,45

280

-0,44

Товари

41

0,47

2 358

18,75

2 833,3

15,69

4 440

19,82

8 173

26,70

3 733

6,89

8 132

26,24

Дебіт-ка заборг-сть за товари: чиста реалізаційна вартість

3 495

39,8

5 125

40,76

9 512

52,67

9 352

41,74

7959

26,01

-1 393

-15,74

4464

-13,76

Дебітор-ська заборг-сть за розра-хунками:

з бюджетом

13

0,15

7

0,06

0,85

0,00

0,5

0,00

0

0,00

-0,5

0,00

-13

-0,15

за виданими авансами

1 811

20,6

1 347

10,71

738,2

4,09

1 487

6,64

6 868,5

22,44

5 381,5

15,81

5 057,5

1,84

Інша поточна дебіторська заборг-сть

206

2,34

201

1,60

238,2

1,32

393,5

1,76

348

1,14

-45,5

-0,62

142

-1,21

Грошові кошти та їх еквіваленти в нац. валюті

161

1,83

172,5

1,37

473,2

2,62

920

4,11

996

3,25

76

-0,85

835

1,42

Інші оборотні активи

71

0,81

88

0,70

101,6

0,56

144

0,64

78

0,25

-66

-0,39

7

-0,55

Усього за розділом

8 789

100

12 574

100,00

18 058,75

100,00

22 404,5

100,00

30 605

100

Вивчення структури оборотних коштів має важливе значення для розробки напрямків поліпшення їх використання. Аналіз структури оборотних коштів дає змогу виявити резерви удосконалення виробництва, економії сировини і матеріальних ресурсів, прискорення обертання оборотного капіталу комбінату.

Детальніше структуру оборотних коштів БКК зображено на рис.2.8, яка побудована за даними табл. 2.15. З графіку видно, що структура оборотних коштів за п'ять років значно змінювалась, з 2007-2011 рр. відбулись значні зміни.

Найбільшу питому вагу займає дебіторська заборгованість за товари: чиста реалізаційна вартість: у 2007 році її частка складала 39,8%, у 2011 - 26,01%, а найбільшого значення вона набула у 2009 році - 52,67%. Для «Київхліб» Булочно-кондитерський комбінат найвигіднішим є зменшення дебіторської заборгованості, але за рахунок пришвидшення оборотності, а не зменшення обсягу реалізації продукції.

На другому місці по вагомості у структурі оборотних коштів комбінату займає виробничі запаси. Частка даного показника рівномірно спадала за аналізований період, з 32,1% (2007 рік) до 18,74% (2011 рік). Значно підвисилась питома частка вартості товарів у структурі оборотних коштів. У 2007 році вона складала 0,47, а 2011 році вже 26,7%. У структурі оборотних коштів незначну частину займають: готова продукція, інша поточка дебіторська заборгованість , грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті та інші оборотні активи, тому на графіку ми їх об'єднали и позначили зеленим кольором.

Якщо аналізувати кожен рік окремо (2007-2010 рр. ), то чітко видно, більшу частку займає дебіторська заборгованість за товари, а якщо розглядати 2011 рік, то видно, що основні компоненти оборотних коштів вирівнялись і мають майже однакову питому вагу.

Рис. 2.8 Структура оборотних коштів комбінату за 2007-2011 рр.,%

Починаючи з 2009 роком на перший погляд здається, «Київхліб» БКК веде активну політику щодо зниження кількості дебіторської заборгованості, але це омана, так як це зменшення пов'язане зі зменшенням загальних обсягів реалізації продукції.

Передумовою ефективності використання ресурсного потенціалу (в частині оборотних коштів) є швидкість їх обертання [56]. Здійснення виробничої діяльності вимагає відволікання грошових коштів на запаси, незавершене виробництво, готову продукцію. Відповідно, чим коротшим є цикл трансформації коштів, тим ефективніше діяльність підприємства. Ефективність процесу обертання оборотних коштів зазначено у табл.2.16.

Таблиця 2.16

Показники використання оборотних коштів на ДП ПАТ «Київхліб» БКК за 2007-2011 рр.

Показник

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Абсолютне відхилення

2011 до 2010

2011 до 2007

Коефіцієнт обертання оборотних коштів

8,79

7,96

8,36

7,16

6,24

-0,92

-2,55

Рентабельність оборотних коштів

90,83

56,02

36,09

16,86

14,80

-2,05

-76,03

Тривалість одного обороту оборотних коштів

40,97

45,23

43,06

50,30

57,71

7,40

16,73

Коефіцієнт закріплення оборотних коштів

0,52

0,64

0,73

0,86

0,87

0,02

0,35

Коефіцієнт оборотності оборотних активів - характеризує швидкість обороту (кількість оборотів за період) всіх оборотних активів комбінату і дозволяє проаналізувати можливість вивільнення їх з господарської діяльності. Найкращий результат за аналізований період спостерігався у 2007 році - 8,79 обороти за рік. А найгірший у 2011 році - 6,24 обороти. Тобто, за п'ять років кількість оборотів оборотних коштів зменшилась на 2,55 обороти.

Рентабельність оборотних коштів - характеризує частку прибутку від вартості оборотних коштів, яку отримують на комбінаті за рік [57]. За весь досліджуваний період Булочно-кондитерський комбінат отримував прибутки тільки у 2007 році, а з 2008 - збитки. З таблиці видно, що рентабельність дуже сильно впала у період з 2007 року по 2008 рік.

Тривалість одного обороту оборотних коштів(рис. 2.9) - вимірюється в днях і характеризує скільки в середньому днів грошові кошти заморожені в активах.

Позитивною тенденцією є зниження значення показника оборотності в днях. Але на БКК спостерігається зворотна ситуація. Найкращий показник був зафіксований у 2007 році - 40,97 дні, найгірший - у 2011 році - 57,71. Тобто за п'ять аналізованих років тривалість одного обороту збільшилась в середньому на 16,73 дня.

Рис. 2.9.Тривалість одного обороту оборотних коштів, дні

Коефіцієнт закріплення оборотних коштів - характеризує скільки необхідно оборотних коштів для виготовлення і реалізації продукції вартістю в 1 грн [58].

Цей показник також погіршився за п'ять років. У 2007 році він складав 0,52, а у 2011 році необхідно 0,87 грн для виготовлення продукції вартістю в 1 грн.

Основні показники ділової активності ДП ПАТ «Київхліб» БКК узагальнені у табл. 2.17.

Таблиця 2.17

Показники оборотності

№ з/п

Показник

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Абсолютне відхилення

2011 до 2010

2011 до 2007

1.

Коефіцієнт оборотності активів

3,80

4,17

5,14

4,81

4,65

-0,16

0,85

2.

Коефіцієнт оборотності запасів

25,47

17,77

21,58

15,86

13,30

-2,56

-12,17

3.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

12,04

9,49

9,97

8,11

6,51

-1,60

-5,53

4.

Коефіцієнт завантаженості активів

0,26

0,24

0,19

0,21

0,21

0,01

-0,05

5.

Коефіцієнт завантаженості активів в обороті

0,11

0,13

0,12

0,14

0,16

0,02

0,05

6.

Коефіцієнт оборотності коштів у розрахунках (дебіторської заборгованості)

13,98

14,98

14,39

14,27

12,58

-1,69

-1,40

Розглянемо кожний з наведених показників у табл. 2.17 детальніше:

Коефіцієнт оборотності активів (загальна оборотність активів) - це узагальнюючий показник оборотності і характеризує швидкість обороту всього майна ДП ПАТ «Київхліб» БКК за балансом . Тобто показує, скільки разів за рік обертається капітал, що вкладений в активи комбінату. У 2007 році цей показник складав 3,8 рази, на 2011 цей показник покращився і дорівнював 4,65 раз. У 2009 році коефіцієнт оборотності активів мав найкращий результат - 5,14.

Коефіцієнт оборотності запасів - показує кількість оборотів запасів на рік. Для підприємства найкраще, коли цей показник є більшим. Основний фактор прискорення оборотності запасів є обґрунтоване відносне зниження запасів: чим меншим запасом вдається підтримувати ритмічність технологічного процесу, тим вищою є ефективність та рентабельність, та значно знижаються витрати на склад. Найкращий результат спостерігався у 2007 році - за рік запаси оберталися 25,47 рази. Цей показник весь час спадав, і у 2011 році склав - 13,30. Рази. Тобто, за п'ять років на комбінати оборотність запасів зменшилась вдвічі.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.