Зміст та завдання фінансового плану (на матеріалах підприємства "Люстдорф" м. Іллінці, Вінницька область)

Фінансовий план, його зміст, завдання, методика формування. Принципи планування фінансових показників діяльності підприємства. Системний аналіз економічної ефективної діяльності підприємства ТОВ "Люстдорф". Шляхи підвищення прибутковості підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.04.2015
Размер файла 120,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

· Диверсифікованим. Такий вид зростання передбачає об'єднання різнорідних виробництв, що належать до різних галузей в єдиний конгломерат. Як правило, такий вид зростання забезпечує підприємству міцні конкурентні позиції та зменшує негативний вплив галузевих ризиків.

Зростання є складовою економічного розвитку підприємства. В той же час, розвиток підприємства можливий не тільки за одночасного його зростання, а й за незмінних масштабів його діяльності, тобто відсутність зростання не є перешкодою для розвитку підприємства.

Основними варіантами розвитку підприємства є:

1. внутрішнє зростання за рахунок використання власних ресурсів;

2. злиття, поглинання інших господарюючих суб'єктів з метою збільшення ресурсів та виходу на нові ресурсні ринки та ринки збуту;

3. перерозподіл внутрішніх ресурсів, зосередження їх на пріоритетних напрямках діяльності;

4. припинення здійснення неефективних напрямків діяльності, не забезпечених ресурсами. Може відбуватись шляхом продажу пакету акцій та активів, внутрішньої ліквідації або переорієнтації;

5. відокремлення, передача видів діяльності, не забезпечених ресурсами, іншим виконавцям на договірній основі, через продаж або виділення активів.

Слід зазначити, що вибір варіанту розвитку тісно пов'язаний із цілями, які стоять перед підприємством.

Якщо переслідуються цілі розвитку організаційних характеристик підприємства відповідними напрямками дій їх досягнення є:

1. Постійне удосконалення структури управління.

2. Підвищення гнучкості.

3. Реорганізація.

4. Реструктуризація.

5. Створення організації, побудованої "вершиною донизу".

6. Децентралізація управління, делегування відповідальності.

7. Створення інноваційної структури.

8. Результатна департаментизація, формування дивізіональних організацій з виділенням незалежних підрозділів.

9. Створення міжфункціональних команд, використання горизонтальних зв'язків, інформаційних технологій.

10. Створення мережі альянсів, партнерств, оболонкових, віртуальних організацій.

Якщо за ціль розглядається зниження операційних (трансакційних) витрат необхідними заходами будуть:

1. Активізація інноваційної діяльності.

2. Удосконалення продукції, технології, методів роботи, обліку та контролю.

3. Підвищення якості продукції, послуг.

4. Підвищення кваліфікації працівників.

5. Створення нової моделі бізнесу, що ґрунтується на розподілі робіт, функцій та передачі їх зовнішнім виконавцям.

У випадку, коли ціллю є усунення антагоністичних суперечностей, соціальний розвиток підприємства потрібними є:

1. Створення єдиного статусу для всіх працівників, рівність у відносинах.

2. Соціальне партнерство.

3. Пропаганда прямого зв'язку між інтересами працівника та підприємства.

4. Установлення тотожності інтересів власника та найманого працівника.

5. Рівність у можливостях просування по кар'єрних сходах

6. Турбота про потреби працівників.

7. Соціальні заходи, спрямовані на матеріальну та нематеріальну стимуляцію працівників

8. Підвищення професіоналізму працівників, менеджерів.

На підприємстві, як у будь-якому соціальному середовищі, нерідко зустрічаються випадки конфліктів інтересів: власників, менеджерів, працівників. Для зближення їхніх цілей можна застосовувати такі дії:

1. Створення індивідуалістичної організації.

2. Розвиток та навчання персоналу.

3. Розвиток співробітництва.

4. Створення єдиного корпоративного духу.

5. Делегування відповідальності.

6. Розвиток самомотивації.

7. Розвиток системи мотивації.

Якщо метою є розвиток соціального партнерства, потрібними діями будуть:

1. Укріплення суспільного іміджу підприємства.

2. Створення сприятливого соціального середовища.

3. Поліпшення екологічної обстановки.

Зміцнення конкурентних позицій тісно повязано з розвитком зовнішніх господарських зв'язків. Відповідні заходи будуть передбачати:

1. Розвиток зв'язків зі споживачами.

2. Розвиток каналів розподілу продукції.

3. Вертикальна інтеграція. Розвиток зв'язків із постачальниками.

4. Розширення ринку, регіональна експансія в результаті організації стратегічного партнерства (інтеграції, диверсифікації).

5. Розвиток наукового партнерства.

3.2 Шляхи підвищення прибутковості підприємства ТОВ "Люстдорф" та підвищення його конкурентоспроможності

ТОВ "Люстдорф" має широкий асортимент, що дозволяє притягувати покупців з різних галузей господарства. Вона випускає таку продукцію:

молоко;

сири;

продукти дитячого харчування;

дієтичні продукти;

мінеральні води.

Якість товару істотно впливає на його конкретну спроможність, тому дана фірма старається, щоб продукт був на належному рівні серед конкурентів. На національному ринку є велика кількість конкурентів, найближчими є ТМ "Біла Лінія", а також ТМ "Яготинське".

Для ефективного просування виробів на ринку фабрика використовує такі види реклами, які визначені згідно комунікаційної політики заводу:

загальнозаводський каталог продукції, що випускає фабрика;

розміщення інформації про продукцію, види робіт та послуги у засоби масової інформації.

Для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві використовують показники матеріаловіддачі і матеріаломісткості, питомої ваги матеріальних ресурсів у собівартості продукції. Показник матеріаломісткості є вартісним показником, який відображає рівень матеріальних витрат (без амортизації) на кожну гривню товарної продукції та розраховується як відношення суми всіх матеріальних витрат до вартості товарної продукції.

Підвищення або зниження матеріальних витрат приводить відповідно до перевитрат або економії матеріальних ресурсів. Показник ефективності використання сировини і матеріальних ресурсів доцільно проаналізувати за допомогою таблиці. дані цієї таблиці дають змогу виявити вплив інтенсивних та екстенсивних факторів, пов'язаних з використанням матеріальних ресурсів на обсяг товарної продукції.

Для зростання прибутку ТОВ "Люстдорф" повинне:

нарощувати обсяги виробництва, тобто збільшувати реалізацію своєї продукції;

розширювати асортимент продукції і підвищувати її якість;

зменшувати витрати на виробництво продукції, що відповідно знизить собівартість продукції;

грамотно будувати договірні відносини з постачальниками та покупцями;

зі знанням справи вести цінову політику;

вміти найдоцільніше розміщувати одержаний раніше прибуток задля досягнення оптимального ефекту.

організовувати і проводити роботу щодо підвищення кваліфікації працівників;

виконувати роботи з підвищення надійності технічного стану, вдосконалення і реконструкції об'єктів;

3.3 Зарубіжний досвід прибутковості підприємств, які спеціалізуються на виробництві молочної продукції

Моїм прикладом іноземного підприємства, що спеціалізується на виробництві молока та молочної продукції є французька компанія "Dаnоnе", філіали якої розташовані в 120 країнах світу, однією з яких є Україна.

Оскільки фірма "ДАНОН" є одним із загальновизнаних відомих виробників молочної продукції, дитячого харчування та мінеральних вод на європейському ринку, то необхідність проведення активної інноваційної політики, тобто постійного пошуку шляхів вдосконалення роботи підприємства, є важливою складовою в подальшому підвищенні рівня прибутковості.

У молочному скотарстві інновації можна поділити на п'ять груп: селекційно-генетичні; інновації в годівлі та кормо виробництві; інновації в утриманні та ветеринарному обслуговуванні тварин; техніко-технологічні; організаційно-економічні та управлінські.

Я ж хочу запропонувати вашій увазі наступні іновації, що були введені на підприємствах фірми "Dаnоnе", і які було-б доцільним застосувати на досліджуваному мною підприємстві.

1) Врегулювання пород належності тварин. Провівши дослідження у цьому напрямку, науковці інституту розведення і генетики тварин Академії аграрних наук України та відділу племінної роботи Міністерства АПК АРК дійшли висновку, що краще вирощувати не чисту породу, а гібриди. Наприклад, відома сьогодні порода голштин для України виявилася зовсім непридатною. Окрім основних її проблем, таких як схильність до хвороб, часті негаразди з копитами, відтворенням, виявили ще й надмірну чутливість до стресів (як кормових, так і теплових). А от порода червона степова, навпаки, виявилася дуже пристосованою до кліматичних умов України. Але показники продуктивності в неї значно нижчі. Саме тому було вирішено схрестити ці породи. Генетика голштину в одержаному гібриді забезпечує високі надої молока, а завдяки наявності генів червоної степової отримано високу збереженість поголів'я, нормальне відтворення та пристосованість тварин до екстремальних кліматичних умов і стресів. Таким чином, збільшення надоїв та зменшення витрат на утримання молочного стада супроводжується підвищенням ефективності виробництва молока.

2) Покращення годівлі та кормовиробництва. Зокрема, як показали розробки Національної академії аграрних наук України, хороших результатів у надоях молока досягають ті господарства, де застосовують однотипну годівлю тварин упродовж всього року повноцінними кормовими сумішами. Тобто цілий рік до раціону корів входять одні й ті самі компоненти. Це в основному - сіно, солома, сінаж, силос, люцерна, коренеплоди, зернові культури. Також використовуються концентровані корми, збалансовані за складом поживних речовин. З метою покращення якості кормів, молочним фермам пропонуються самостійно вирощувати кормові культури та використовувати спеціальні установки по виробництву кормових сумішей різних типів.

Однотипна годівля допомагає тваринам уникати періодів звикання до різних раціонів, що негативно позначаються на продуктивності. Збалансовані за усім комплексом поживних речовин раціони забезпечують не тільки ріст продуктивності тварин на 25-30%, а й зниження на 30-35% витрат кормів за загальною поживністю.

3) Система утримання корів, яка може бути прив'язною, безприв'язною або змішаною. Постає питання у виборі типу утримання тварин.

При безприв'язній системі утримання, продуктивність тварин порівняно з тваринами на прив'язному утриманні вища. Але при переході на безприв'язне утримання виникає проблема управління тваринами. Для цього використовують персональні паспорти для кожної корови у вигляді чипів. В них зберігається вся необхідна інформація про тварину: дата народження, генетична лінія, обсяги надоїв, якість молока, стан здоров'я корови та інше. Чіп закріплюється на шиї теля одразу після народження. Так як корівники розділені на зони годування, відпочинку та доїння, за допомогою чипу комп'ютер контролює тварину - він простежує її переміщення і відповідно до її життєвого циклу відкриває та закриває дверцята між зонами, а якщо виникають проблеми зі здоров'ям, інформація моментально відправляється ветеринару.

Інноваційна політика проводиться і для автоматизації багатьох етапів процесу доїння. А саме: відбувається використання систем напівавтоматичного та автоматичного контролю пересування тварин. При цьому застосовуються доїльні апарати, які виконують свою роботу повністю в автоматичному режимі. Наприклад, система добровільного доїння, яка дає можливість кожній корові самій вирішувати, коли їй треба доїтися, а коли й скільки відпочивати. Щоб корова зайшла в доїльну установку, її приманюють концентрованими кормами. Одночасно спеціальний датчик зчитує інформацію з вушної бирки або чипу й передає номер тварини до системи контролю. Якщо цю корову нещодавно видоїли, то автоматика воріт виштовхує її з установки в зону вільного пересування. А якщо корову доїли давно, тоді автоматично вмикається система доїння. Інноваційним ядром даної системи є роботизований маніпулятор доїльної установки, який автоматизує такі операції, як очищення часток вимені, а також під'єднання-від'єднання доїльного апарата. Таким чином, з процесу доїння повністю вилучено будь-яку ручну працю. У господаря з'являється більше часу та немає потреби наймати багато працівників для роботи з коровами.

На великих господарствах, які спеціалізуються на виробництві молока, використовуються комплекси з переробки молока та фасування виробленої продукції. Це так званні міні-заводи (наприклад, модульні молочні міні-заводи КОЛАКС - готові "під ключ" комплекси з переробки молока). Кожен міні-завод обладнаний системами холодного та гарячого водопостачання, електроживлення, а також каналізацією, опаленням, вентиляцією, кондиціонуванням. За допомогою даних міні-заводів можна отримати весь асортимент натуральної та екологічно чистої молочної та кисломолочної продукції. А за рахунок ціни на готову продукцію, господарства мають можливість підвищити показники ефективності виробництва молока.

Окрім інновацій та змін, які постійно здійснюються в галузі технічного та технологічного забезпечення виробництва, важливу роль та значення в досягненні мети організації, мають організаційно-економічні та управлінські інновації. В сучасних умовах економіки управлінські інновації та зміни можуть стосуватися: формування та вдосконалення управлінських інформаційних систем; запровадження нових методів, форм бухгалтерського обліку; формування дієвої, ефективної системи управління якістю продукції; вдосконалення бізнес-планування, стратегічного планування; розробка нового мотиваційного механізму; застосування нових форм роботи з персоналом та інше.

На мою думку, залучення на досліджуване мною підприємство вищеперерахованих прикладів інноваційної діяльності, дасть змогу вдосконалити процес виробництва і підвищити свій рівень прибутковості.

Висновок

Отже, в першій частині ми дізнались, що складання фінансового плану підприємства є важливою складовою успішного функціонування підприємства.

Одним з найважливіших завдань підприємницької діяльності є складання економічно вигідного фінансового плану, тобто створення оптимальних умов для економічного вигідного функціонування підприємства.

В другій частині було досліджено підприємство ТОВ "ЛЮСТДОРФ".

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛЮСТДОРФ".

Місцезнаходження: Україна, Вінницька область, Іллінецький район р-н 22700 м. Іллінці вул. Коцюбинського, буд.1

Голова Правління: (Генеральний директор) Самохвалов Олександр Сергійович, контактна особа: Ткаченко Олександр Валерійович.

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу: 787. Фонд оплати праці усіх працівників становив 17871,9 тис. грн.

ТОВ "ЛЮСТДОРФ" має широкий асортимент, що дозволяє притягувати покупців з різних галузей господарства. Вона випускає таку продукцію:

молоко;

сири;

продукти дитячого харчування;

дієтичні продукти;

мінеральні води.

В цілому підприємство працює успішно. Реалізовує свою продукцію не лише на національному, але і на міжнародному ринку товарів. ТОВ "ЛЮСТДОРФ" використовує усі методи для забезпечення потреб споживачів і одержанню прибутку кращої організації виробництва, а також протягом усього часу співпрацює з новими постачальниками та шукає нові ринки збуту.

У третьому розділі ми дослідили перспективи розвитку та шляхи підвищення ефективності ТОВ "ЛЮСТДОРФ".

Розвиток підприємства означає якісні зміни та оновлення його господарської системи та організаційної структури, підвищення ефективності функціонування на основі вдосконалення техніки, технології та організації праці у всіх структурних підрозділах, підвищення якості продукції та послуг, що ним надаються.

Якість товару істотно впливає на його конкретну спроможність, тому фірма старається, щоб її продукт був на належному рівні серед конкурентів. На національному ринку є велика кількість конкурентів, найближчими є ТМ "Біла Лінія", а також ТМ "Яготинське".

Основні шляхи збільшення прибутку підприємства. На кожному підприємстві повинні передбачуватися планові заходи по збільшенню прибутку. Мої рекомендації:

ь Збільшення випуску продукції;

ь Підвищення ґатунку продукції;

ь Продаж зайвого обладнання й іншої власності або здача її в оренду;

ь Зниження собівартості продукції за рахунок раціонального використання матеріальних ресурсів, виробничих потужностей та площ, робочої сили та робочого часу;

ь Розширення ринку продаж.

Список використаної літератури

1. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навчальний посібник. Київ: "Каравела" 2003Ю 432 с.

2. http://smіdа.gоv.uа

3. О.М. Бандурка. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. Либідь, 2002.

4. За ред. А.М. Поддєрьогіна. Фінанси підприємств: Підручник. Видавництво КНЕУ, 2002.

5. Філімоненков О. С Фінанси підприємств: Навч. посіб. - К: МАУП, 2003.

6. Шило В.П., Ільіна С.Б., Доровська С.С., Барабанова В.В. Теоретично-практичний посібник Київ: ВД "Професіонал", 2006. - 288с.

7. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К., 2000.

8. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. - К.: Либідь, 1995.

9. Мойсеєнко І. Є. Фінансове планування підприємств. Фінанси України, 2005.

10. Онищенко С.В. Фінансове планування - основний елемент управління фінансами підприємства // Фінанси України 9/2000;

11. http://buklіb.nеt/bооks/29113/

12. http://pіdruсhnіkі.соm/11900615/fіnаnsі/fіnаnsоvе_plаnuvаnnyа_pіdprіyеmstvаh

13. Базецька Г.І. Фінанси підприємства: планування та управління у виробничій сфері. Харків, 2012

14. Бланк А.І. Фінансова стратегія підприємства. - Київ: Ніка-центр, 2004. - 711с.

15. http://pоsіbnyky. vntu.еdu.uа/fіn/9. htm

Додатки

Таблиця 1

Найменування

Основні характеристики

FPlаn Prоfеssіоnаl Аdvіsоr+

Сильна сторона програми полягає в тому, що з її допомогою легко одержати короткий і переконливий звіт. Містить 9 основних модулів (складання бюджету, розрахунок ставки доходу в нинішніх економічних умовах; фінансування отримання освіти; аналіз доходів; аналіз витрат на зміст майна складу на підприємстві) та 9 спеціальних.

PFP Nоtеbооk

Властиві значна гнучкість при обробці відстежуваних ситуацій і простота використання. Складається з восьми модулів: інформація про клієнтів; фінансові дані; управління ризиками; інвестиції; фінансове планування; фінансування отримання освіти; розрахунок податку на прибуток. У програму включені 40 звітів,20 графіків і 15 зразків листів.

Prоfіlеs+

Славиться простотою в обігу і підтримкою спільної роботи з іншими системами. Містить 14 модулів: накопичення засобів, розміщення активів, непрацездатність, освіта, управління майном, фінансова незалежність, фінансові звіти, податки на прибуток, забезпечення спадкоємців; визначення вартості бізнесу, підрахунок вартості пільг службовців, фінансові звіти і коефіцієнти, оцінка вартості працівників.

M-Plаn

Поточна версія дозволяє проводити пенсійне планування, управління майном, а також аналіз потреб в капіталі. Дозволяє одержувати понад 100 звітів. Доповнення, очікуване в кінці цього року, підключить функції аналізу податків і планування витрат на отримання освіти. До складу пакету входять наступні модулі: моделювання перекладу активів, накопичення засобів і розрахунок зносу.

Сhеshіrе Fіnаnсіаl Plаnnіng Suіtе

Сильною стороною є інтеграція даних і здатність виконувати складні обчислення. Складається з наступних модулів: довірче управління майном, планування розміщення активів, розрахунок грошових потоків і розміру стану, фінансування отримання освіти, управління розподілом пенсійних і інших виплат.

MаstеrPlаn

Має можливості моделювання, одноразового введення даних, а також підтримує інтегровані режими побудови запитів і сортування інформації. Програма також здатна контролювати співвідношення активів і зобов'язань і створює звіт про фінансовий стан. Дозволяє формувати звіти з чотирьох типів елементів - графічних зображень, текстових вставок, основної частини і підсумкових результатів.

ЕxесPlаn

Сильна сторона полягає в можливості обробляти велике число можливих сценаріїв "що буде якщо" при проведенні планування. Можна розглядати безліч альтернативних сценаріїв, включаючи смерть і втрату працездатності. Враховуються також зміни в доходах, активах, витратах або зобов'язаннях. Дохід може перераховуватися щорічно. Розглядаються періоди часу від 1 до 100 років.

Таблиця 2

Фінансові результати діяльності ТОВ "Люстдорф" за 2012-2014 р. (тис. грн.)

Стаття

2012

2013 р.

2014 р.

Відхилення

2012/2013

Відхилення

2013/2014

+,-

%

+,-

%

1

2

3

4

5

6

7

Дохід (виручка) від реалізації продукції

274543

426565

316274

+152022

+55,4

-110291

-25,85

Податок на додану вартість

45757

70850

52712

+25093

+54,83

-18138

-23,60

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

228786

355715

263562

+126929

+55,47

-92153

-25,90

Собівартість реалізованої продукції

192135

275488

201418

+83353

+43,38

-74070

-26,88

Валовий:

прибуток

збиток

36651

80227

62144

+43576

+118,89

18083

22,53

Інші операційні доходи

13429

4429

8267

-9000

-67,01

3838

+86,65

Адміністративні витрати

19068

28064

21107

+8996

+47,17

-6957

-24,78

Інші операційні витрати

2262

3455

1128

+1193

+52,74

-2327

-67,35

Витрати на збут

21114

34605

20313

+13491

+63,89

-14292

-41,30

Фінансові результати від операцій-ної діяльності:

прибуток

збиток

7636

18532

11329

+10896

+142,69

-7203

-38,86

Інші фінансові доходи

1052

1337

674

+285

+27,09

-663

-49,58

Інші доходи

136

1866

102

+1730

+1272,05

-1764

-94,53

Фінансові витрати

2370

4501

5706

+2131

+89,91

+1205

+26,77

Інші витрати

56

16641

836

+16585

+29616,07

-15805

-94,97

Фінансові результати від оподатку-вання:

прибуток

збиток

6398

593

5563

-5805

-90,26

+4970

-838,11

Податок на прибуток

1600

149

1001

-1451

+90,68

+852

+571,81

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

збиток

4798

444

4562

-4354

-90,74

+4118

+927,47

Чистий:

прибуток

збиток

4798

444

4562

4354

90,74

+4118

+927,47

Таблиця 3

Оцінка динаміки рентабельності ТОВ "Люстдорф" за 2012-2-14 роки

Показники

2012 р.

2013 р.

2014 р.

1. Чистий прибуток, тис. грн.

4798

444

4562

2. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

91148

85268

89751

3. Виторг від реалізації продукції, тис. грн.

274543

426565

316274

4. Рентабельність фірми, %

1,74

0,10

1,44

5. Реалізація на 1 грн. основних виробничих фондів, копійок.

3,01

5,02

3,52

6. Прибуток на 1 грн. реалізації, копійок

0,01

0,02

0,52

Нормативна база регулювання фінансової звітності:

§ ПКУ - Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VІ.

§ ГКУ - Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV.

§ Закон про аудиторську діяльність - Закон України від 22.04.93 р. №3125-XІІ "Про аудиторську діяльність".

§ Закон про бухоблік - Закон України від 16.07.99 р. №996-XІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

§ Порядок №419 - Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. №419.

§ НП (С) БО 1 - Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. №73.

§ НП (С) БО 2 - Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність", затверджене наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. №628.

§ П (С) БО 6 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок у фінансовій звітності", затверджене наказом Мінфіну від 28.05.99 р. №137.

§ П (С) БО 11 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затверджене наказом Мінфіну від 31.01.2000 р. №20.

§ П (С) БО 15 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Мінфіну від 29.11.99 р. №290.

§ П (С) БО 16 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Мінфіну від 31.12.99 р. №318.

§ П (С) БО 17 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджене наказом Мінфіну від 28.12.2000 р. №353.

§ П (С) БО 25 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затверджене наказом Мінфіну від 25.02.2000 р. №39.

§ ПБО "Податкові різниці" - Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці", затверджене наказом Мінфіну від 25.01.2011 р. №27.

§ Положення №88 - Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. №88.

§ Положення №879 - Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. №879.

§ Інструкція №69 - Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Мінфіну від 11.08.94 р. №69.

§ Інструкція №286 - Інструкція зі статис-тики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. №286.

§ Інструкція №291 - Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і гос-подарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. №291.

§ Методрекомендації №433 - Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. №433.

§ Методрекомендації №476 - Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну від 11.04.2013 р. №476.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сутність, значення і завдання тактичного планування. Зміст і структура поточного плану діяльності підприємств. Аналіз показників використання основних засобів (фондів) та ефективності оборотних коштів, доходів, собівартості та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [189,5 K], добавлен 07.07.2011

 • Сутність, значення та завдання аналізу формування та використання прибутку підприємства. Аналіз складу та динаміки прибутку підприємства, показників ефективності використання прибутку підприємства. Шляхи підвищення прибутковості діяльності підприємства.

  курсовая работа [150,0 K], добавлен 23.08.2012

 • Сучасні методи фінансового аналізу. Аналіз фінансового стану підприємства, основні недоліки фінансової діяльності підприємства. Аналіз структури затрат по собівартості. Чинники збільшення прибутковості і прогноз показників прибутковості підприємства.

  дипломная работа [536,8 K], добавлен 05.11.2011

 • Необхідність та принципи планування діяльності підприємства. Бюджетне планування як один із видів оперативного фінансового планування. Оцінка показників ефективності планування діяльності підприємства. Аналіз виконання плану за допомогою гнучкого бюджету.

  курсовая работа [221,1 K], добавлен 16.10.2011

 • Завдання та інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства. Місце фінансового аналізу у загальній системі аналізу господарської діяльності підприємства. Методика аналізу майна підприємства та джерел його формування. Квадранти матриці балансу.

  дипломная работа [402,1 K], добавлен 22.03.2009

 • Сутність та значення фінансового аналізу діяльності підприємства. Економічна характеристика ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат". Оцінка рівня і динаміки фінансових результатів, а також показників рентабельності та прибутковості підприємства.

  курсовая работа [369,6 K], добавлен 18.11.2013

 • Економічний зміст рентабельності підприємства за системою показників. Напрямки підвищення прибутковості організацій сучасної України. Дослідження методики аналізу фінансових результатів виробничого підприємства. Зарубіжний досвід оцінки прибутковості.

  курсовая работа [407,7 K], добавлен 02.07.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.