Аналіз грошових потоків та їх оптимізація

Класифікація грошових потоків. Засади здійснення аналізу грошових потоків на підприємстві на прикладі ВАТ "Нововолинський олійно-жировий комбінат". Достатність надходження та ефективність використання грошових коштів. Шляхи оптимізації грошових потоків.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 06.10.2012
Размер файла 738,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

-

-

X

необоротних активів

190

-

-

X

майнових комплексів

200

-

-

X

Отримані:

-

відсотки

210

-

X

дивіденди

220

-

X

X

Інші надходження

230

-

-

X

Придбання:

фінансових інвестицій

240

X

(60)

необоротних активів

250

X

(600)

майнових комплексів

260

X

-

Інші платежі

270

X

-

Чистий рух коштів до

| надзвичайних подій

280

-

660

Рух коштів від надзви-

чайних подій

290

-

Чистий рух коштів від

інвестиційної діяльності

300

-

660

Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

-

-

X

Отримані позики

320

-

-

X

Інші надходження

330

-

-

X

Погашення позик

340

X

-

X

Сплачені дивіденди

350

X

(252,2)

Х

(207)

Інші платежі

360

Х

-

Х

_

Чистий рух коштів до

надзвичайних подій

370

580,8

-

484

_

Рух коштів від надзвичайних подій

380

_

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

580,8

484

_

Чистий рух коштів за звітний період

400

300

250

_

Залишок коштів на початок року

410

120

100

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-

-

-

Залишок коштів на кінець року

430

41

X

174

Х

Додаток К

Звіт про рух грошових коштів за 2008 р.

Форма № 3 Код за ДКУД

Стаття

Код

рядка

За звітний

період

За поперед-

ній період

Над-

ходження

Вида-

ток

Над-

ходження

Вида-

ток

1

2

3

4

5

6

І. Рух у результаті

операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

546

-

478

-

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

120

X

100

X

збільшення (зменшення)

забезпечень

030

-

-

збиток (прибуток) від

нереалізованих курсових різниць

040

-

-

збиток (прибуток) від

неопераційної діяльності

050

-

-

Витрати на сплату відсотків

060

-

X

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

616

580

Зменшення (збільшення):

оборотних активів

080

72

(60)

60

(50)

витрат майбутніх періодів

090

-

(156)

-

(130)

Збільшення (зменшення):

поточних зобов'язань

100

24

(108)

20

(90)

доходів майбутніх періодів

110

-

-

-

Грошові кошти від операційної діяльності

120

388

-

390

-

Сплачені:

відсотки

130

X

-

X

-

податок на прибуток

140

X

(208,3)

X

(174)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

279,2

-

116

-:

Рух коштів від надзвичайних подій

160

-

-

-

-

Частий рух коштів від операційної діяльності

170

279,2

-

516

-

1

2

3

4

5

6

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

-

-

X

необоротних активів

190

-

-

X

майнових комплексів

200

-

-

X

Отримані:

-

відсотки

210

-

X

дивіденди

220

-

X

X

Інші надходження

230

-

-

X

Придбання:

фінансових інвестицій

240

X

(40)

необоротних активів

250

X

(400)

майнових комплексів

260

X

-

Інші платежі

270

X

-

Чистий рух коштів до

| надзвичайних подій

280

-

460

Рух коштів від надзви-

чайних подій

290

-

Чистий рух коштів від

інвестиційної діяльності

300

-

460

Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

-

-

X

Отримані позики

320

-

-

X

Інші надходження

330

-

-

X

Погашення позик

340

X

-

X

Сплачені дивіденди

350

X

(252,2)

Х

(207)

Інші платежі

360

Х

-

Х

_

Чистий рух коштів до

надзвичайних подій

370

380,8

-

284

_

Рух коштів від надзвичайних подій

380

_

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

380,8

284

_

Чистий рух коштів за звітний період

400

100

150

_

Залишок коштів на початок року

410

60

80

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-

-

-

Залишок коштів на кінець року

430

86

X

41

Х

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Важливість аналізу грошових надходжень у плані отримання економічної інформації для управлінського персоналу. Характеристика вхідних грошових потоків на підприємстві і їх класифікація. Методика аналізу структури та динаміки вхідних грошових потоків.

  курсовая работа [59,3 K], добавлен 21.05.2009

 • Класифікація грошових потоків і управління ними в процесі проведення кожного виду діяльності підприємства. Оцінка динаміки, обсягу, структури та руху грошових потоків, ефективність їх використання на віробництві, визначення платоспроможності підприємства.

  курсовая работа [55,7 K], добавлен 21.05.2009

 • Характеристика та склад грошових надходжень підприємства. Класифікація грошових потоків за видами діяльності. Аналіз загального обсягу і структури грошових надходжень. Формування грошових потоків за видами діяльності. Шляхи збільшення грошових надходжень.

  курсовая работа [54,4 K], добавлен 21.05.2009

 • Надходження грошових коштів, що забезпечує покриття поточних зобов’язань підприємства, – основна умова стабільного фінансового стану підприємства. Сутність грошових потоків підприємства. Система показників, що характеризують рух грошових коштів.

  контрольная работа [46,8 K], добавлен 04.02.2011

 • Економічна сутність повного і достовірного обліку грошових потоків підприємства, формування необхідної звітності. Аналіз грошових потоків підприємства в попередньому періоді, методи їх оптимізації і забезпечення ефективного контролю в розрізі їхніх видів.

  контрольная работа [19,4 K], добавлен 08.02.2011

 • Сутність, класифікація та види грошових потоків організації. Оцінка ліквідності інвестиційних та фінансових активів. Прогнозування руху грошових коштів на основі строків погашення кредиторської заборгованості. Формування щомісячного платіжного календаря.

  статья [22,8 K], добавлен 24.04.2018

 • Сутність та класифікація грошових потоків підприємства, їх планування та прогнозування. Аналіз виробничо-господарської діяльності ТОВ МПЗ "МилаМ". Стан грошових потоків компанії, рівень їх збалансованості та ефективності; оптимізація системи управління.

  курсовая работа [342,8 K], добавлен 04.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.